Kalendarz

Środa 23 Sierpnia 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Informacja o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż mebli (pod zabudowę) do placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu dla Dzieci" w Czarnowcu (wg przedmiaru wykonanego przez Zamawiającego) Zamawiający wybrał ofertę.

więcej ►

 • data: 2017-06-21

Obchody Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 11 czerwca 2017 r. w godzinach 13:00-17:00 na placu parafialnym w Kadzidle ul.Sportowa 3 obchodzony będzie Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Imprezie towarzyszyć będzie wiele atrakcji i niespodzianek i będzie ona połączona z obchodami „Dnia Rodziny” organizowanymi dla mieszkańców Gminy Kadzidło. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy i dziećmi biologicznymi do udziału w spotkaniu. Dzieci i młodzież zapraszamy do samodzielnego wykonania prac plastycznych pn. „Moja rodzina” (prace można przywieść na spotkanie).
Zapraszamy do wspólnej zabawy, grillowania i poczęstunku!

 • data: 2017-06-06

Rusza edycja Programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku

Zgodnie z przyjętymi „Kierunkami działań i warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku” informujemy o terminach składania wniosków.

więcej ►

 • data: 2017-03-02

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 9 czerwca 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało po raz kolejny spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone z Dniem Dziecka, które odbyło się w Parku Rozrywki „Knieja”. Uczestnikami były rodziny zastępcze wraz z dziećmi z terenu powiatu ostrołęckiego, łącznie ponad 100 osób.

więcej ►

 • data: 2016-06-16

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

więcej ►

 • data: 2016-03-08

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił Program wyrównywania różnic między regionami III. Obszary programu które będą realizowane w 2016 r.…

więcej ►

 • data: 2016-03-07

I Ty możesz spotkać Mikołaja 2015

Już po raz piętnasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało dla najmłodszych mieszkańców powiatu ostrołęckiego świąteczną akcję „I Ty możesz spotkać Mikołaja”. Spotkanie wigilijno-mikołajkowe odbyło się 17 grudnia w restauracji „Kwadrans” w Ostrołęce. W tym roku 110 paczek trafiło do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Podczas spotkania dzieci/młodzież wraz z opiekunami uczestniczyły we wspólnej zabawie i konkursach z nagrodami, a także loterii z atrakcyjnymi nagrodami.

więcej ►

 • data: 2015-12-21

Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w Internecie

W dniu 19.11.2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbyło się jednodniowe szkolenie w formie warsztatów pt. „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w Internecie” dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób prowadzących placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. W szkoleniu uczestniczyli także pracownicy PCPR. Uczestnicy mieli możliwość poznania współczesnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie przez dzieci z Internetu bez nadzoru osób dorosłych.

więcej ►

 • data: 2015-12-04

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim

Informujemy, że w latach 2015-2016 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim(I)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 310 osób w wieku 30 lat i powyżej (157K/153M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim,należących do grup defaworyzowanych. Więcej w ulotce do pobrania:

 • data: 2015.07.04

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 2 czerwca 2015r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle obchodzony był Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W imprezie wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi. Rodzina zastępcza to „najtrudniejszy zawód świata”, dlatego też chcąc podkreślić jaką trudną pracę wykonują na rzecz dzieci – Wicestarosta Ostrołęcki Pan Krzysztof Parzychowski wraz z przedstawicielami Rady Powiatu w Ostrołęce wręczyli rodzinom zastępczym zawodowym upominki w podziękowaniu za wytrwałość, cierpliwość i niewątpliwie „dobre serce”.

więcej ►

 • data: 2015.06.03

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim

Starosta Ostrołęcki ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Ostrołęckiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

 • data: 2015.06.01

Zaproszenie do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle

Rodziny zastępcze z dziećmi z terenu powiatu ostrołęckiego zapraszamy serdecznie 2 czerwca 2015 r. do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle na Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w godz. 13:00-16:00. Spotkanie poprowadzą animatorzy z Teatru Karuzela z Białegostoku. Zapraszamy do wspólnej zabawy, grillowania, poczęstunku, dla dzieci czeka niespodzianka.
Zapraszamy!

 • data: 2015.05.25

Aktywny Samorząd - ważne zmiany!

Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Powyższe zmiany dotyczą rozdziału X Tryb postępowania, ust. 2, który otrzymał nowe brzmienie: „2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż: 1) w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia, 2) w przypadku modułu II- do dnia 10 października, danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.” Oznacza to, że w module II, zgodnie z postulatami środowisk akademickich, wydłużono termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II w roku 2015 następuje:
a) na semestr letni 2014/2015 w okresie od  dnia 19 marca do dnia 30 marca 2015 roku,
b) na semestr zimowy 2015/2016 w okresie od 1 września do 10 października 2015 r.

 • data: 2015.05.18

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Informuję, że na stanowisko pracy: referent ds. świadczeń pieczy zastępczej, pomocy społecznej aplikację złożyła 1 osoba spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu – Pani Nina Konarzewska. W tym dniu też została dokonana kwalifikacja merytoryczna i na powyższe stanowisko zostanie zatrudniona Pani Nina Konarzewska zam. Ostrołęka, która posiada wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności i predyspozycje do pracy na tym stanowisku.

więcej ►

 • data: 2015.04.20

UWAGA STUDENCI - moduł II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Szczegóły na stronie PFRON: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2686,Zarzad-PFRON-wprowadzil-korzystne-zmiany-tresci-i-nowy-tekst-jednolity-dokumentu.html

 • data: 2015.03.27

Przewóz osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uprzejmie informuje, że powiat ostrołęcki zakupił w 2014 r. nowy „bus-taxi” do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Przewóz osób niepełnosprawnych świadczony jest odpłatnie. Cena za 1 km przejazdu samochodem wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote). Zgłoszenia na świadczenie przewozów przyjmowane są, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 lub telefonicznie 29 7646233. Pod tym telefonem można uzyskać więcej informacji. Jednocześnie zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z treścią „Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego”.

więcej ►

 • data: 2015.03.18

Bezpłatne porady prawne

Uprzejmie informujemy, że nadal w roku bieżącym, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce mieszkańcy powiatu ostrołęckiego mogą korzystać z porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Prawnik udziela bezpłatnych porad w każdy piątek w godz. 14:00-16:00. Wizyty najlepiej uzgadniać telefonicznie (nr telefonu 29 7646233) bądź osobiście poniedziałek – piątek godz. 08:00-16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 listopada 68, pokój nr 11.

 • data: 2015.01.25

I Ty możesz spotkać Mikołaja 2014

Konkursy z nagrodami, loteria, wspólna zabawa, przedstawienie teatralne,to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla najmłodszych mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Po raz kolejny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało przedświąteczną akcję „I ty możesz spotkać Mikołaja”. Impreza odbyła się 19 grudnia w restauracji „Kwadrans” w Ostrołęce. W tym roku paczki otrzymało 120 dzieci. Trafiły one do dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyło 5 rodzin wielodzietnych wytypowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które otrzymały rodzinne paczki w ramach promowania „Karty Dużej Rodziny”. Podczas spotkania maluchy mogły też obejrzeć przedstawienie pn.: ”W lodowym miasteczku”  w wykonaniu aktorów „Studia Karuzela” z Białegostoku.

więcej ►

 • data: 2015.01.04

Wyróżnienie „Zawsze Pomocni” dla PCPR

W roku bieżącym PCPR w Ostrołęce otrzymało od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wyróżnienie „Zawsze Pomocni” jako jednostka przygotowana do działań aktywnej integracji, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i działań własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku jednostki w środowisku lokalnym. Ponadto indywidualne wyróżnienia otrzymali dwaj pracownicy tut. Centrum tj. Edyta Pędzich – specjalista pracy z rodziną i Anna Skórska-Prytulak - psycholog, za zaangażowanie we współpracę na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

więcej ►

 • data: 2014.12.16

Nowa siedziba PCPR w Ostrołęce!

W dniu 15 października 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Jednostka dotychczas mieściła się na ul. Szpitalnej 2. Obecna siedziba to budynek Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy 11 Listopada 68. W trakcie uroczystego otwarcia dokonano poświęcenia nowych pomieszczeń a także  nowego samochodu zakupionego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowa siedziba to znacznie lepsze warunki lokalowe dla pracowników i klientów Centrum.

więcej ►

 • data: 2014.10.29

Obchody Powiatowego Dnia Rodziny

W dniu 4 czerwca 2014 r. w godzinach 12.00-16.00 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle obchodzony był Powiatowy Dzień Rodziny pod hasłem „Rodzina, wspólnota, tożsamość”, w ramach trwających XIV Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”. W imprezie wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy, a także inne dzieci - uczestnicy Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”. W czasie uroczystości zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego pn.: „Moja rodzina”. Ponadto wyróżnione zostały 4 rodziny zastępcze zawodowe za długoletnie pełnienie funkcji opiekunów zastępczych. Dla uczestników został zorganizowany spektakl teatralny pn.: „Tadek Niejadek”, zabawy i gry rodzinne.

więcej ►

 • data: 2014.06.07

Informacja dotycząca projektu pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”

PFRON realizuje projekt pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców na temat konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

więcej ►

 • data: 2014.02.28

Informacja dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że rodziny zastępcze z terenu powiatu ostrołęckiego oraz dzieci przebywające pod ich opieką mogą korzystać ze wsparcia psychologa w swoim środowisku zamieszkania. Zapraszamy dzieci i rodziny zastępcze do Centrum, do pokoju 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 29/ 764 62 33.

 • data: 2014.02.20

Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Nr 600/2013 z dnia 12 listopada 2013r. Zarząd Powiatu w Ostrołęce dokonał wyboru podmiotu na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powierzając realizację zadania „Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrołęckiego”.

Powyższe zadanie zostanie powierzone Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddział Rejonowy w Ostrołęce od 1 stycznia 2014r.

 • data: 2013.11.18

Szukamy rodziców zastępczych!

Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze

Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji. Nie mniej ważne jest prawo każdego człowieka do wychowania i życia w rodzinie. Ważne, bo daje gwarancję prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i psychicznego, a zatem przyjmowania w przyszłości postaw pożądanych społecznie. Na terenie powiatu ostrołęckiego toczy się walka o to, by każde dziecko miało dom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce będące jednocześnie organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych właściwej opieki, osieroconych i niechcianych. Przyszły rodzic zastępczy powinien być wrażliwy na krzywdę dzieci, posiadać wielkie serce, chcieć zaopiekować się dzieckiem opuszczonym i stworzyć mu dom.

Rodzicielstwo zastępcze to nie działalność charytatywna.

Każda rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na utrzymanie dziecka; w przypadku pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej z jednym z opiekunów zastępczych zawierana jest umowa-zlecenie, w ramach której rodzic zastępczy otrzymuje wynagrodzenie. Rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywa więcej niż troje dzieci mogą ubiega się o środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku mieszkalnego, opiekunowie zastępczy po zorganizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie tegoż wypoczynku itp.

Wszystkie rodziny zastępcze pozostają pod fachowym wsparciem koordynatorów pieczy zastępczej i innych specjalistów, na pomoc których zawsze mogą liczyć.

Wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka.

Zatem i Ty sam możesz dać szansę, choć jednemu dziecku na prawdziwy dom. Nie obawiaj się przyjść i zapytać. Kandydaci zakwalifikowani do pełnienia powyższej roli zostaną zaproszeni na bezpłatne szkolenie.

Pamiętaj, człowiek jest tyle wart ile może dać z siebie innym!

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do siedzibyPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Szpitalna 2, 07-410 Ostrołęka w godz. 8:00-16:00, tel. 29 7642338 lub 29 7646233 (budynek Starostwa Powiatowego w Ostrołęce).

 • data: 2013.09.10

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 10673 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)