Kalendarz

Niedziela 23 Lipca 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Turniej Tenisa Stołowego

Już po raz czwarty miłośnicy tenisa stołowego mogli zmierzyć swoje siły w rozgrywkach, które zostały zorganizowane w Olszewie- Borkach. Dwudniowy turniej odbywał się 25 i 26 lutego w tamtejszym Gimnazjum i zgromadził kilkadziesiąt uczestników, którzy mogli wystąpić w kategoriach szkoły podstawowe i gimnazja oraz OPEN. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięzcy pamiątkowe puchary i statuetki. Nagrody przyznał między innymi starosta ostrołęcki.

 

Szkoły podstawowe chłopcy:

1. I miejsce - Krystian Kalinowski

2. II miejsce - Konrad Balcerzak

3. III miejsce - Zbigniew Chełstowski

4. Najlepszy zawodnik - Krystian Kalinowski

 

Gimnazja chłopcy:

1. I miejsce - Sebastian Kapelewski

2. II miejsce - Karol Żebrowski

3. III miejsce - Konrad Kosewski

4. Najlepszy zawodnik - Karol Żebrowski

Szkoły podstawowe i gimnazja dziewczęta:

1. I miejsce - Angelika Obrycka

2. II miejsce - Natalia Mocek

3. III miejsce - Natalia Białczak

4. Najlepsza zawodniczka - Angelika Obrycka

 

OPEN:

1. I miejsce - Klemendorf

2. II miejsce - Maciej Dobrowolski

3. III miejsce - Arkadiusz Olszewski

4. Najlepszy zawodnik - Sebastian Kapelewski

Rozmawiali o programach pomocowych dla JBB

Programy pomocowe dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych były tematem spotkania, które odbyło się 26 marca w Łysych. Okazję stanowiła konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Łomżyńską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Łomży. Na spotkaniu przedstawione zostały także programy przygotowane przez Powiat Ostrołęcki. Zaprezentował je starosta Stanisław Kubeł.

„Outplacement- monitorowany powrót do aktywności zawodowej”- to tytuł projektu, który od października 2009 r. realizował łomżyński NOT. Ze wsparcia w postaci szkoleń i dotacji na podjęcie działalności gospodarczej skorzystało 91 osób z województwa podlaskiego, w szczególności z powiatów: łomżyńskiego i kolneńskiego. Podsumowanie projektu odbyło się 26 marca w Łysych w obecności właściciela zakładu Józefa Bałdygi.

Konferencja była także okazją do zaprezentowania działań, na rzecz poszkodowanych, prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki. Z uwagi na lokalizację zakładu, największą liczbę zatrudnionych w JBB stanowili mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. W sumie różnymi formami wsparcia objęto kilkaset osób. Podczas spotkania starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł przedstawił trzy projekty. Dwa realizowane były przez tutejszy Powiatowy Urząd Pracy, jeden „Nowa perspektywa” przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Wszystkie działania, którymi objęci zostali uczestnicy projektów, zmierzały do łagodzenia skutków bezrobocia poprzez szybki powrót na rynek pracy.

W konferencji uczestniczyli: ks bp Stanisław Stefanek, wiceminister gospodarki, marszałkowie województwa mazowieckiego, dyrektorzy WUP w Warszawie, Olsztynie i Białymstoku oraz dyrektorzy PUP w Ostrołęce, Łomży i Kolnie.

Misja gospodarcza w Kazachstanie

Spotkania branżowe i kooperacyjne z przedsiębiorcami, prezentacje, wizyty w firmach kazachskich, a także seminaria z udziałem firm prawniczych, urzędów celnych, podatkowych i instytucji certyfikujących – to tylko, niektóre elementy misji gospodarczej w Obwodzie Akmolskim w Kazachstanie. Misja odbywać się będzie w dniach 26- 30 kwietnia 2011 r.  Mogą brać w niej udział przedsiębiorcy, których siedziba i działalność znajduje się na terenie województwa mazowieckiego. Preferowane sektory to: przetwórstwo rolno- spożywcze (maszyny i urządzenia), branża mięsna i mleczarska, ochrona roślin, weterynaria, budownictwo. Wsparcie organizacyjne zapewniają Polsko- Kazachstańska Izba Handlowo- Przemysłowa oraz Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Patronat objął marszałek województwa mazowieckiego.

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://www.pkihp.pl/misje.php

VI Sesja Rady Powiatu

Zawiadamiamy, że na dzień 30 marca 2011 roku zwołano VI sesję Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac gen. J. Bema 5, o godzinie  9.00.

Porządek Obrad:

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2.         Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 15 lutego 2011 roku.

4.         Wręczenie nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

5.         Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

6.         Podjęcie uchwał w sprawach:

1)   Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego

2)   Zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok,

3)   Ustalenia regulaminu korzystania z przewozów samochodem typu mikrobus oraz opłat za przewóz,

4)   Zmiany „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
i zapobiegania wykluczeniu społecznemu w Powiecie Ostrołęckim na lata
2009 – 2014”,

5)   Podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2011,

6)   Podwyższenia wysokości kwoty pieniężnej na dziecko przebywające
w rodzinie zastępczej,

7)   Określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki

8)   Ogłoszenia „roku 2011 – rokiem ks. Władysława Skierkowskiego”

9)   Uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2011 rok.

7.          Zapoznanie z rocznymi planami pracy komisji Rady Powiatu.

8.          Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9.          Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

10.       Komunikaty i sprawy organizacyjne.

11.       Sprawy różne.

12.       Zakończenie obrad VI sesji Rady Powiatu.

„Omulew 2011”

Pod takim kryptonimem 17 i 18 marca w Goworowie oraz Czerwinie prowadzone były ćwiczenia obronne. Koordynatorem działań był Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.

Jak zachować się podczas pożaru, co zrobić z przesyłką, która zawiera szkodliwą substancję- tego uczyli się uczestnicy ćwiczeń w Czerwinie.  Akcja została przeprowadzona w budynku szkoły. Jednocześnie odbyły się symulacja pożaru w Gimnazjum, w pracowni komputerowej oraz w sekretariacie Zespołu Szkół Powiatowych, gdzie dostarczono kopertę z niezidentyfikowaną substancją. Ćwiczenia obejmowały ewakuację uczniów i osób przebywających w budynku, a także akcję gaszenia pożaru i zabezpieczenia przesyłki.

Ponadto w ramach ćwiczeń w Goworowie odbyła się akcja kurierska, która sprawdzała gotowość mobilizacyjną żołnierzy rezerwy. Ćwiczenia te prowadzone były we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce.

W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich urzędów gmin z terenu powiatu ostrołęckiego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ostrołęce, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce, SP ZOZ „Meditrans Ostrołęka”, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce, SZP ZOZ im. Dr Józefa Psarskiego- Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce. 

Zaproszenie do współpracy pracodawców w ramach projektu "Gotowi do zmian"

W związku z realizacją projektu pn. „Gotowi do zmian” w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PO KL 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce zaprasza do współpracy pracodawców zainteresowanych organizacją miejsca odbywaniu stażu dla osób bezrobotnych.

Urząd zorganizuje 250 miejsc odbywania stażu na okres do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności do odbycia stażu będzie kierowana bezrobotna młodzież do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia i osoby niepełnosprawne. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które brały udział w przedsięwzięciu w latach 2008 -2010. Odbycie stażu poprzedzą jednodniowe warsztaty aktywizacyjne „Metody poszukiwania pracy – Jak poruszać się po rynku pracy” bądź „Wiedza o sobie szansą na zdobycie zatrudnienia. Warsztat budowania motywacji”.

Od 15 marca 2011 r. Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych, ogłoszenie o konkursie na organizatorów staży i informacja dla wnioskodawcy dot. organizacji staży będą dostępne w siedzibie Urzędu (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej www.pup-ostroleka.pl. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 4 do 8 kwietnia 2011 r., natomiast pierwsze staże rozpoczną się 02 maja 2011 r.

Kontynuacja projektu pn. „Gotowi do zmian”

W 2011 roku Powiat Ostrołęcki - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce kontynuuje realizację projektu pn. „Gotowi do zmian” w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PO KL 2007-2013. Przedsięwzięcie obejmie 342 osoby bezrobotne, a przede wszystkim:

 • młodzież do 25 roku życia,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • niepełnosprawnych.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które brały udział w przedsięwzięciu w latach 2008 -2010.
W ramach projektu:

 1. Urząd zorganizuje 250 miejsc odbywania stażu na okres do 6 miesięcy; odbycie stażu poprzedzą jednodniowe warsztaty aktywizacyjne: „Metody poszukiwania pracy – Jak poruszać się po rynku pracy” lub „Wiedza o sobie szansą na zdobycie zatrudnienia. Warsztat budowania motywacji”;
 2. Urząd udzieli 92 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; wszyscy zakwalifikowani do tej formy wsparcia będą uczestniczyli w jednodniowych warsztatach pn. „Załóż własną firmę – zostań przedsiębiorcą”.

Całkowity koszt projektu wyniesie 3.392.643,58 zł, z czego 2.883.747,04 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkich zainteresowanych – osoby bezrobotne i pracodawców - zapraszamy
po dodatkowe informacje do siedziby Urzędu (I piętro, pokój 1, 13, 21, 24).

Nowe „schetynówki” w regionie ostrołęckim

 

Ponad 7 mln zł trafi do regionu ostrołęckiego na inwestycje drogowe realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 17 marca w Ostrołęce umowę sygnowali: wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski oraz przedstawiciele Powiatu Makowskiego i gmin: Lelisa, Andrzejewa, Jednorożca. Obecny na spotkaniu starosta ostrołęcki Stanisław Kubel zaprezentował proces powstania 12 kilometrowej drogi Ostrołęka- Białobiel- Duglasy- Lelis- Nasiadki- Gąski- Turośl, uznawanej przez wojewodę za wzorcową.

W tym roku w ramach NPPDL zakwalifikowano 57 wniosków z województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazł się wniosek przygotowany przez gminę Lelis. Będzie to jedyna realizowana w tym roku w naszym powiecie „schetynówka”. 6 km droga Ostrołęka- Łęg Przedmiejski- Kurpiowskie- Łęg Starościński po przebudowie będzie miała 5 metrów szerokości, zyska także w terenie zabudowanym ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, zatoki autobusowe i elementy ochronne. Wartość inwestycji zamknie się kwotą 2,5 mln zł.

Podczas spotkania, jako przykład dobrych praktyk, została zaprezentowana przez starostę Stanisława Kubła droga Ostrołęka- Białobiel- Duglasy- Lelis- Nasiadki- Gąski- Turośl. Była ona realizowana w ubiegłym roku w partnerstwie z gminą Lelis. Prezentacja przedstawiająca proces realizacji tej inwestycji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w katalogu dobrych praktyk. Ma ona stanowić wzorzec dla tych samorządów, które ubiegać się będą o dofinansowanie z NPPDL.

IX Prezentacje edukacyjne

 

Kilkanaście szkół z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego oraz tłumy gimnazjalistów- tak wyglądały zorganizowane po raz dziewiąty prezentacje edukacyjne. Na prezentacjach nie zabrakło szkół z powiatu. Swoją ofertę przedstawiło osiem zespołów szkół powiatowych.

Na uroczystym otwarciu obecny był starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, który zachęcał młodzież do zapoznania się z kierunkami kształcenia w zespołach szkół powiatowych. Zarekomendował także nowy profil, który od września ruszy w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle- służby mundurowe. A to za sprawą jednej z najnowocześniejszych strzelnic w Polsce, której budowa rozpoczęła się w tym roku.

 Ponadto obok szkół ponadgimnazjalnych swoją ofertę przedstawili: Wojskowa Komenda Uzupełnień, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne w Ostrołęce i Myszyńcu, a także organizacje pozarządowe.

Organizatorami IX Prezentacji edukacyjnych byli: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce oraz filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

"Gotowi do zmian"

W związku z realizacją projektu pn. „Gotowi do zmian” w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych PO KL 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Urząd udzieli 92 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota, o którą może ubiegać się osoba bezrobotna to 18 tys. zł.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone przez osoby młode do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia i osoby niepełnosprawne. Wszyscy zakwalifikowani do tej formy wsparcia będą uczestniczyli w jednodniowych warsztatach pn. „Załóż własną firmę – zostań przedsiębiorcą”.
Od 15 marca 2011 r. Wnioski oraz Kryteria przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą dostępne w siedzibie Urzędu (pokój nr 24) oraz na stronie internetowej www.pup-ostroleka.pl.
Wnioski będą przyjmowane w dniach od 4 do 8 kwietnia 2011 r. Podpisywanie umów planuje się na maj i czerwiec 2011 r.

Zespół Szkół w Chudku z nową halą

 

-Dzisiaj szkoła bez obiektów sportowych nie może funkcjonować- podkreślił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas uroczystego otwarcia hali sportowej przy Zespole Szkół w Chudku. –Otrzymaliście piękny obiekt- mówił zwracając się do zgromadzonej na sali młodzieży. Nowa, pełnowymiarowa hala sportowa jest jedną z największych w powiecie ostrołęckim. Ma 36 metrów długości i 24 m. szerokości. Została wyposażona w trybuny oraz pełne zaplecze socjalne tj. łazienki, szatnie, pokoje nauczycielskie. Dzisiejsze uroczystości zakończył mecz drużyn żeńskich w unihokeja.

Wartość inwestycji to 4,5 mln zł., z tego 1 mln 200 tys. zł. to wkład własny gminy Kadzidło. Pozostałe pieniądze pochodzą z UE.

W uroczystościach wzięli udział: dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, Wiesław Raboszuk, przedstawiciele delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ostrołęckiej delegatury kuratorium oświaty, wójt gminy Kadzidło, Dariusz Łukaszewski oraz dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Kadzidło.

 

Święto Republiki Węgierskiej

Obchody święta Republiki Węgierskiej w Ostrołęce tradycyjnie zainaugurowały uroczystości na placu Generała Józefa Bema. O godz. 11.30 pod pomnikiem Generała kwiaty złożył wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Obecni byli także prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski,  przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak, ostrołęccy radni, przedstawiciele instytucji, placówek oświatowych, stowarzyszeń i organizacji. W uroczystościach uczestniczył także Attila Szalai, Radca ds. Kultury i Prasy Ambasady Republiki Węgierskiej.

Po złożeniu kwiatów dalsze uroczystości odbywały się w I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce, które nosi imię Generała Józefa Bema.

Mistrz ortografii

Uczniowie zespołów szkół powiatowych z Kadzidła, Baranowa i Troszyna wzięli udział w organizowanym po raz pierwszy Kolegialnym Dyktandzie o tytuł Mistrza Ortografii. Dyktando odbyło się dziś (11 marca) w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. Konkurs przeznaczony był dla maturzystów.

Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii powstał z myślą o przypadającym 21 lutego Światowym Dniu Języka Ojczystego. Oprócz uczniów zespołów szkół powiatowych z ortografią zmagali się maturzyści z Ostrołęki oraz Wyszkowa, Różana i Przasnysza. Łącznie w konkursie startowało 42 uczniów.

Targi Edukacji i Pracy w Ostrołęce

Zorganizowane już po raz piąty przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Ochotniczy Hufiec Pracy targi cieszyły się dużym zainteresowaniem i to nie tylko młodzieży. W tym roku zaprezentowała się rekordowa liczba przedstawicieli szkół wyższych i policealnych. Było ich aż 47.  Na targach nie zabrakło też wojska, organizacji pozarządowych oraz poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Swoją ofertę przedstawiły też zespoły szkół powiatowych. Placówki prezentowały najbardziej poszukiwane i atrakcyjne kierunki nauki takie jak: nadleśnictwo, weterynaria, agrobiznes.

Ponadto swoją ofertę przedstawiły także uczelnie z Olsztyna, Białegostoku, Warszawy, Płocka, Ciechanowa i Łodzi. Jak ważna i pomocna w wybraniu przyszłego kierunku nauki jest organizacja tego typu imprez potwierdzili sami zainteresowani- uczniowie. Tegoroczne targi zgromadziły na hali im. A. Gołasia w Ostrołęce setki młodzieży.

Powiat Ostrołęcki w Berlinie

Jan Kania- muzykant ludowy z Lipnik reprezentuje Powiat Ostrołęcki na Międzynarodowych Targach Turystyki JTB w Berlinie. Targi trwają od 9 do 13 marca i są zaliczane do największych tego typu w Europie. W tym roku Polska jest ich partnerem i dokonała oficjalnego otwarcia. Gościem honorowym targów jest były prezydent RP Lech Wałęsa. Na Międzynarodowych Targach Turystyki JTB w Berlinie nie zabrakło akcentu kurpiowskiego. Jan Kania uznany muzyk ludowy między innymi wyróżniony statuetką "Kurpika", kierownik zespołów ludowych "Nowe Latko" i "Lipnicanie",  od lat współpracuje z Powiatem Ostrołęckim. Na Targach prezentuje folklor kurpiowski, dając koncerty na harmonii pedałowej.

 

Zdjęcie: www.zwiazekkurpiow.pl

Statuetka Przystanku PaT trafiła na Kurpie

Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński przekazał przechodnią statuetkę Przystanku PaT staroście ostrołęckiemu Stanisławowi Kubłowi, prezydentowi Ostrołęki Januszowi Kotowskiemu oraz wójtowi gminy Kadzidło Dariuszowi Łukaszewskiemu. Przekazanie nastąpiło podczas konferencji, podsumowującej realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

VI Przystank PaT, który odbywać się będzie w dniach 5- 10 lipca, otwiera polską prezydencję w Unii Europejskiej w ramach EUCPN.

  

„Śladami Kurpiów”

Dawne tradycje i zwyczaje kurpiowskie można oglądać już dziś na dorocznej imprezie „Śladami Kurpiów”. Będą pokazy, koncerty oraz wystawy twórczości ludowej. Nie zabraknie też nagród dla zasłużonych artystów i twórców ludowych.

W tym roku nagrody okolicznościowe Starosty Ostrołęckiego otrzymają: Konstanty Krystian- plecionkarz,  Kazimierz Nurczyk- rzeźbiarz, Czesława Gałązka- kwiaty bibułkowe i haft oraz Grzegorz Golan- muzykant ludowy.

Ponadto podczas imprezy zostaną wręczone medale pamiątkowe "Pro Masovia", honorowe odznaki "Zasłużony dla kultury polskiej" oraz nagrody wójta Gminy Kadzidło.

Zaplanowano także koncert pieśni wybranych ze "Śpiewnika Kurpiowskiego" w opracowaniu na chór i orkiestrę w wykonaniu chóru Cantilena, Chóru Nauczycielskiego oraz Nauczycielskiego Zespołu Instrumentalnego pod dyrekcją Henryka Gadomskiego.

„Śladami Kurpiów” odbędzie się dziś o godz. 17 w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.  

 

„Omulew 2011”

Gotowość obronna powiatu oraz gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny i wystąpienia sytuacji kryzysowych- to tematy powiatowo- gminnego ćwiczenia obronnego. Dziś w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce odbyła się narada szkoleniowa.
Uczestniczyli w niej kierownicy jednostek organizacyjnych starostwa, przedstawiciele gmin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce, Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostrołęce, SP ZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, SZP ZOZ Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Kierownikiem ćwiczeń został starosta ostrołęcki, Stanisław Kubeł, zastępcą wicestarosta Krzysztof Parzychowski, kierownikiem zespołu autorskiego- Antoni Górski dyr. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, kierownikiem zespołu zabezpieczenia logistycznego- Krzysztof Chełstowski, sekretarz powiatu, rzecznikiem prasowym ćwiczenia- Aldona Kuciej- dyr. Wydziału Promocji i Rozwoju.
Kolejnym etapem ćwiczeń „Omulew 2011” będą: akcja „kurier” (odbędzie się ona 17 marca w Goworowie) oraz ćwiczenia obronne połączone z zarządzaniem kryzysowym (odbędą się 18 marca w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie). Podczas narady szkoleniowej poszczególne etapy zostały szczegółowo omówione.
 

Rusza kurs operatora koparko-ładowarki

W dniu 7 marca br. rozpoczyna się kolejny kurs "Obsługa sprzętu ciężkiego - operator koparko-ładowarki kl. III" realizowany w ramach projektu 'Nowa perspektywa". Projekt realizowany jest od 2010 roku przez Powiat Ostrołęcki. Kurs będzie przeprowadzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn z siedzibą w Warszawie. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Filii Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn w Ostrołęce, ul. Sochaczewskiego 7.

Rozpoczęto kurs na spawacza

Od 1 marca br. trwa kurs "Spawacz" realizowany w ramach projektu 'Nowa perspektywa". Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego AMET w Ostrołęce, ul. Leszczyńskiego 4. Zajęcia praktyczne i teoretyczne będą trwały do 30 kwietnia br.

Piotr Prusaczyk ze specjalnym wyróżnieniem

Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i  II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce zdobył uznanie jury XII Festiwalu Pianistycznego im. Izy Garglinowicz. Piotr Prusaczyk, który pochodzi z Kadzidła otrzymał najwyższą nagrodę Festiwalu- Dyplom Laureata ze Specjalnym Wyróżnieniem.  Festiwal odbywał się 26 lutego w Olsztynie.

Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach przez międzynarodowe jury  w składzie: przewodniczący Vladimir Slobodyan- Kalingrad, członkowie: Gligor Gelbesev- Macedonia, Marzenka Bińkuńska- Polska.

Piotr Prusaczyk zaprezentował dwa utwory: Rondo C-Dur op.51 nr 1 L. van Beethovena oraz Nokturn III „Marzenie Miłosne” F. Liszta. Szczególne uznanie jury zdobyło wykonanie przez Piotra, Ronda. Jest to jedna  z najtrudniejszych form muzycznych.  Piotr Prusaczyk uczy się pod kierunkiem Ireny Wawrzynkowskiej, kierownika Sekcji Instrumentów Klawiszowych. Pani Irena Wawrzynkowska została uhonorowana Dyplomem Uznania za przygotowanie laureata festiwalu.

Warto dodać, że w  XII Festiwalu Pianistycznym  im. Izy Garglinowicz w grupie III, w której to startował Piotr, było 13 wykonawców z klas I- VI. Piotr Prusaczyk jest uczniem klasy III.

Występ Piotra Prusaczyka jest dostępny na youtube.

Jak to dawniej na Kurpiach bywało

Już po raz VI Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie zorganizował przegląd obrzędów regionalnych pn. „Darcie pierza”. Na scenie gminnego ośrodka zaprezentowało się osiem zespołów z terenu Puszczy Zielonej. Występy wykonawców oceniało jury. Wyróżnionym zespołom nagrody w łącznej kwocie 1800 zł. przyznał starosta ostrołęcki, wręczyła je Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Aldona Kuciej.

Impreza, która tradycyjnie już odbywa się w tłusty czwartek, pozwala zachować od zapomnienia dawne zwyczaje na Kurpiach. W scenach zaprezentowanych przez wykonawców, można było nie tylko zapoznać się z obrzędowością, ale także uczestniczyć w życiu codziennym Kurpiów. Fragmenty widowisk można było oglądać w wykonaniu zespołów dziecięcych, seniorów oraz mieszanych. Wszyscy wykonawcy prezentowali wysoki poziom artystyczny.

W VI przeglądzie „Darcie pierza” wystąpili:
„Nowe Latko” - Lelis, „Jegodecki” - Zalas, „Kurpiaki” - Myszyniec, „Lipnicanie” - Lipniki, „Czarniacy” - Czarnia, „Herody” - Turośl, „Myszyniec” - Myszyniec.

I miejsce w kategorii- młodzież zdobył zespół „Lipniczanie” z Lipnik, natomiast laur pierwszeństwa w kategorii dorośli przypadł „Czarniakom” z Czarni.

VI przystanek PaT Ostrołęka- Kadzidło

-Chciałbym podziękować za wybranie miejsca przystanku Pat na Kurpiowszczyźnie. Jestem przekonany, że akcja wypadnie nie gorzej, niż w innych miejscach, w których była organizowana- mówił podczas spotkania starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Rozmowy odbyły się dziś w Urzędzie Miasta w Ostrołęce.

Podczas spotkania zostały przedstawione główne założenia organizacji VI Przystanku PaT oraz zaprezentowana została sama akcja, która odbędzie się w dniach 5-10 lipca na ternie Ostrołęki i Kadzidła. Tegoroczny przystanek PAT jest jednym z kandydatów do otwarcia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w obszarze prewencji kryminalnej. Dzięki temu ponad 2 tysiące młodych osób z Polski i z Unii Europejskiej otrzyma możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach artystycznych prowadzonych przez najlepszych specjalistów z naszego kraju i z zagranicy.

Powiat ostrołęcki aktywnie włączył się w przygotowanie akcji. –Podjęliśmy już odpowiednie kroki. Chcemy przekazać 20 tys. zł. na wsparcie akcji. Nasze szkoły są do dyspozycji uczestników Pat-u, na pewno będzie to budynek Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, ale jeśli będzie dużo zgłoszeń, uruchomimy też inne bazy- podkreślił na spotkaniu starosta Stanisław Kubeł.

W spotkaniu wzięli udział starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, pełnomocnik komendanta głównego policji ds. promocji bezpieczeństwa i współpracy z instytucjami pozarządowymi insp. Grzegorz Jach, I zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji mł.insp. Rafał Batkowski, prezydent Miasta Ostrołęka Janusz Kotowski i wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, a także przedstawiciele strazy pożarnej, ostrołęckiej delegatury kuratorium oświaty, szkół oraz jednostek miejskich.

Powiat Ostrołęcki wśród samorządów o najwyższej zdolności kredytowej

Po raz kolejny pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało ranking, tym razem dotyczy on kondycji finansowej samorządów i ich zdolności kredytowej w świetle nowej ustawy. Ranking miał na celu wyłonienie samorządów o najwyższej zdolności kredytowej. Powiat ostrołęcki w kategorii powiatów uplasował się na wysokiej pozycji. Jest to drugie miejsce w skali całego kraju.

(Więcej informacji w nr 9  pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” z 26 lutego 2011r.)Warto dodać, że w ubiegłym roku

Powiat Ostrołęcki dysponował rekordowym budżetem. Było to około 100 mln zł. Dodatkowe pieniądze, które zasiliły budżet pochodziły między innymi z UE oraz budżetu państwa. I zostały pozyskane na realizację wielu inwestycji, projektów i programów, które powiat realizował w ubiegłym roku.

Sztab kryzysowy o nawałnicy

 

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce oceniano straty środowej nawałnicy.Spotkanie sztabu kryzysowego odbyło się 21 lipca. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów gminnych, straży pożarnej, policji, wojska, służb medycznych, sanepidu, nadzoru budowlanego, zarządu dróg. Na skutek huraganowych wiatrów uszkodzonych zostało między innymi ponad 170 budynków mieszkalnych i kilkadziesiąt gospodarczych. Blisko 3,5 tysiąca osób pozbawionych zostało prądu. Nawałnica zniszczyła uprawy, zalała piwnice, ulice i posesje. Znacznie wzrósł poziom wody w Narwi, Omulwi i Orzu.

Najgroźniej sytuacja przedstawiała się w gminie Goworowo. Oprócz kilkudziesięciu uszkodzonych budynków mieszkalnych, gospodarczych i stodół kilka miejscowości pozbawionych zostało prądu (wichura uszkodziła stacje transformatorowe i zerwała linie energetyczne). Stacjonujący w lesie, w miejscowości Kruszewo, obóz harcerski został ewakuowany do świetlicy gminnej. Jeden z obozowiczów doznał powierzchownego uszkodzenia ręki. Po udzielonej w ostrołęckim szpitalu pomocy, chłopiec został odesłany do opiekunów.

Praktycznie w każdej gminie straż pożarna oraz ochotnicy wzywani byli do powalonych drzew, zalęgających na torach kolejowych oraz drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Zwalone drzewa tarasowały między innymi: drogę krajową nr 61, odcinki Czarnia- Myszyniec, Księży Lasek- Myszyniec, Rzekuń- Grodzisk Mazowiecki (droga wojewódzka nr 627), Myszyniec- Pełty, w miejscowościach Antonie i Zabrodzie oraz Brzeźno, Kruszewo, Jawory Stare, Jawory Wielopole.

Z brakiem elektryczności musieli zmagać się mieszkańcy między innymi: Kadzidła, Strzałek, Rabęd, Borek, Łysych, Gąsek, Pełt, Zalasa, Myszynca, Wydmus, Dąbek, Choromanów, Milewa Łosie, Milewa Wielkiego, Milewa Tosie, Dzbenina, Nasiadek, Szkwy, Dąbrówki. Nawałnica uszkodziła stacje transformatorowe, słupy i linie wysokiego napięcia.

Na skutek braku prądu ważność straciły szczepionki, przechowywane w lodówkach ośrodków zdrowia, zlokalizowanych na terenie powiatu. W tym przypadku zastosowane zostały procedury, obowiązujące Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Ostrołęce.

Obfite opady deszczu zalały kilkadziesiąt piwnic i dróg osiedlowych między innymi w miejscowościach Drężewo i Żebry Stawki.

W dalszym ciągu trwa szacowanie szkód. Informacje o stratach z poszczególnych gmin trafiły do wojewody mazowieckiego.

 

 

Produkt z powiatu ostrołęckiego - TOP PRODUKTEM

Produkt firmy "U Tereski" z Aleksandrowa w gminie Lelis został doceniony w ogólnopolskim programie promocyjnym "Doceń Polskie".

W dniu 12 lipca br. w Hotelu Swing w Krakowie odbyła się druga certyfikacja produktów zgłoszonych do udziału w ogólnopolskim programie promocyjnym DOCEŃ POLSKIE. Program realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jego celem jestszeroka promocja oraz wsparcie medialne naszych rodzimych wyrobów i ich producentów.Posiadanie znaku promocyjnego DOCEŃ POLSKIE świadczy o najwyższej jakości wyrobów i daje szereg korzyści nie tylko ich producentom, ale również klientom.

Asortyment produktów ubiegających się podczas drugiej certyfikacji o znak promocyjny DOCEŃ POLSKIE był bardzo zróżnicowany i obejmował nie tylko wyroby wędliniarskie, ale również kasze, makarony, miody, musztardy, ciastka, słodycze, piwa i inne artykuły spożywcze.

Produkty dostarczone do certyfikacji oceniane były przez Lożę Ekspertów w składzie:

Mirek Drewniak (Fundacja Klubu Szefów Kuchni) - przewodniczący Loży Ekspertów,

Zbigniew Kurleto (Fundacja Klubu Szefów Kuchni),

Jarosław Kujawa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),

Celina Nierodkiewicz (Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP),

Katarzyna Salomon (Doceń Polskie).

Certyfikowane produkty charakteryzowały się wysoką jakością, dlatego też po raz pierwszy w historii DOCEŃ POLSKIE wyłoniono kilka TOP PRODUKTÓW - wyrobów, które uzyskały maksymalną liczbę punktów. Należą do nich:

Herbata liściasta zielona oryginalna firmy PPH BIOFLUID,

Makaron babuni - swojski 4-jajeczny firmy EKO-MAK Makarony Babuni Ryszard Kaczorowski,

Tonic jurajski, napój gazowany Jurajskiej Spółdzielni Pracy,

Salceson firmy “U Tereski" wyrób i sprzedaż wędlin metodą tradycyjną,

Miód pitny niesycony Półtorak Piasecki firmy Mazurskie Miody ZPH "Karolina",

Miodówka śliwkowa Piasecki Plum firmy Mazurskie Miody ZPH "Karolina",

Mąka tortowa Reva marka własna sieci Intermarche,

Piwo raciborskie miodowez Browaru Zamkowego Racibórz,

Piwo twierdzowe z Browaru Zamkowego Racibórz,

Kasza gryczana prażona BIO firmy Biofuturo Trade,

Karczek domowy pieczony z Zakładów Mięsnych “Madej & Wróbel".

Więcej informacji na www.DocenPolskie.pl

Goście z Sokala i Alytusa z wizytą w powiecie ostrołęckim

Na zaproszenie starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła delegacje z Litwy i Ukrainy gościły w powiecie ostrołęckim. Podczas wizyty przedstawiciele rejonów z Sokala (Ukraina) i Alytusa (Litwa) zwiedzili między innymi Zakłady Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych, Hochland w Baranowie oraz Zagrodę Kurpiowską w Kadzidle. Delegacje uczestniczyły także w uroczystym zakończeniu akcji profilaktycznej- 6 Przystanek PaT.  Wizyta była także okazją do rozmów na temat planowanych programów partnerskich, wspólnych przedsięwzięć z zakresu kultury i turystyki.

Delegacje w składzie: Igor Datsiuk, przewodniczący Rady Rejonowej Administracji w Sokalu oraz Wadim Kondraciuk, sekretarz Rady Miasta Sokal, a także Sigitas Karlonas, członek Rady Rejonu Alytus i Jurate Overaityte, członek rady Rejonu Alytus gościły w powiecie ostrołęckim od 8 do 10 lipca. 

Emilia Płaszczyńska z nagrodą starosty

Emilia Płaszczyńska, tegoroczna zdobywczyni III miejsca na mistrzostwach Europy seniorów w karate kyokushin , otrzymała Nagrodę Okolicznościową Starosty Ostrołęckiego. Wręczenie odbyło się podczas uroczystego zakończenia akcji profilaktycznej- 6 Przystanek PaT. 

25 Mistrzostwa Europy Seniorów Karate Kyokushin w formule full contact odbyły się we Włoszech w Padwie. W zawodach startowało około 200 zawodników z ponad 20 państw. Z ostrołęckiego klubu wystartowało dwoje zawodników - Emilia Płaszczyńska i Marcin Dąbrowski. Emilia Płaszczyńska w kategorii do 65kg zdobyła III miejsce.Jednak nie jest to jedyny medal, który znalazł się w posiadaniu naszej utalentowanej zawodniczki. Emilia na swoim koncie ma już złoto z mistrzostw Polski juniorów (2009 r.) oraz brąz z mistrzostw Polski seniorów (2011 r.). Okolicznościowa Nagroda Starosty Ostrołęckiego ma charakter pieniężny i została przyznana za osiągnięcia sportowe.

VI Przystanek PaT zainaugurowany

Tysiące osób, które zgromadziła hala im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce entuzjastyczne przyjęło wiadomość o oficjalnym otwarciu akcji PaT na Kurpiach. Podczas inauguracji przekazano przewodnictwo w EUCPN Węgry- Polska. Całość uświetniły wystąpienia gości specjalnych: wiceministra Adama Rapackiego, przedstawicieli KGP, DAiN, EUCPN z Węgier i Polski. Otwarciu towarzyszyły również koncerty zespołów „Kurpianka” oraz kapeli rockowej „COORP”.

W tegorocznej akcji 6 Przystanek PaT bierze udział blisko 2 tys. osób z całej Polski. Dla uczestników organizatorzy przygotowali 37 warsztatów o różnorodnej tematyce, od tańca poprzez muzykę, śpiew, teatr, literaturę do wizażu. Całe przedsięwzięcia wsparł finansowo Powiat Ostrołęcki. 

Spotkanie z wiceministrem Rapackim i generałem Matejukiem

-Od wielu lat wspieramy działania policji, pomagając finansowo np. w zakupie specjalistycznego sprzętu, uruchomieniu akcji profilaktycznych, a nawet przy budowie nowej komendy policji w Ostrołęce- mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas spotkania z podsekretarzem stanu MSW iA Adamem Rapackim oraz gen. insp. Andrzejem Matejukiem. Rozmowy odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrołęce i poprzedziły uroczyste otwarcie 6 Przystanku PaT na Kurpiach.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane i omówione programy realizowane przez Powiat i Miasto Ostrołęka we współpracy z ostrołęcką policją w latach 2005- 2011 między innymi „Bezpieczna jesień życia”, „Widzisz mnie zwolnij”. Jak podkreślił wiceminister Rapacki, współpraca na wszystkich poziomach,  pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miast i powiatów. –Bezpieczeństwo mamy takie, jakie sobie wszyscy zapewnimy- mówił. Także generał Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji podziękował za wszystkie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, za pomoc finansową, ale również za inicjatywy, które poprawiają jakość życia mieszkańców.

Przed spotkaniem w UM wiceminister oraz Komendant Główny Policji obejrzeli plac budowy nowej komendy policji w Ostrołęce.

W rozmowach uczestniczyli także prezydent Ostrołęki, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, wójtowie gmin powiatu ostrołęckiego oraz policjanci szczebla wojewódzkiego i szefowie ostrołęckiej policji. 

Ogłoszenie konkursu na nabór wniosków o dofinansowanie z EFS

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2  Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Wnioski można składać  w terminie od 4 lipca do 1 sierpnia 2011 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

VI Przystanek PaT Ostrołęka-Kadzidło

Już po raz szósty społeczność PaT-u spotyka się na Przystanku. Gospodarze akcji: Ostrołęka i Kadzidło przyjmą gości z dziesięciu krajów świata. Już pod koniec 2010 roku było wiadomo, że Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno-Artystyczna VI Przystanek PaT w okresie od 5 do 10 lipca 2011 roku odbędzie się w Ostrołęce i w Kadzidle. Oznaczało to, że po raz pierwszy będzie trwała sześć a nie jak to było do tej pory pięć dni. Wiele jednak zmieniło się w lutym bieżącego roku. Wtedy to oficjalnie akcję wpisano do programu Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości EUCPN i będzie otwierać w tym obszarze Prezydencję Polski w Unii Europejskiej. VI Przystanek PaT wsparł finansowo i organizacyjnie Powiat Ostrołęcki.
 

Przed kilkoma laty w Miłomłynie spotkało się około setki ludzi, którzy postanowili zrobić coś więcej. Ulotki, pogadanki, spotkania, to było za mało. To właśnie w 2006 roku odbył się I Przystanek PaT. Zaledwie w 6 lat grupa przystankowiczów zwiększyła się dwudziestokrotnie. Tym razem organizator akcji czyli Komenda Główna Policji w ramach programu edukacyjno- profialktycznego „Profilaktyka a Ty" spodziewa się 2000 tysięcy osób. Po raz kolejny Przystanek zagości na Mazowszu.
Inauguracja akcji już dzisiaj na hali sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. Wtedy to odbędzie się uroczyste przekazanie przewodnictwa w EUCPN Węgry/Polska z udziałem Podsekretarza Stanu w MSWiA Adama Rapackiego oraz przedstawiciela Sekretariatu EUCPN na Węgrzech. Przekazanie będzie miało charakter symboliczny. Wśród znamienitych gości obecni będą także Wiceminister Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski i Komendant Główny Policji gen.insp. Andrzej Matejuk.
W ciągu kilku dni odbędzie się 36 warsztatów, poprowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów z Polski i ze świata, a wśród nich artyści, mistrzowie świata i Europy, pasjonaci. Ponadto odbędzie się blisko 40 spektakli teatralnych, 13 koncertów, wyemitowanych zostanie 6 filmów. I to nie wszystko. Na przystankowiczów czeka bowiem wiele niespodzianek.
Na finałVI Przystanku Pat zapraszamy 9 lipca o godz. 16.
Na gali finałowej nie ma zgłoszeń, biletów i wejściówek, nie ma też żadnych ograniczeń wiekowych, czy ilościowych. Każdy jest mile widziany! Jeżeli nie możesz być z nami to pamiętaj, po raz pierwszy w historii odbędzie się przekaz na żywo z przystanku. A obejrzysz go m.in. na stornie internetowej www.pat.policja.gov.pl

Akcję wspierają

Firma JBB, Firma AXO, Firma ENERGA,
Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej,
Mazowiecki Urząd Marszałkowski,
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,

Patronat Medialny nad akcją sprawuje
Jedynka Polskie Radio 

VI Przystanek PaT Ostrołęka/Kadzidło 2011

Przedstawiamy Państwu wykaz, który będzie pomocny w zaplanowaniu sobie kiedy i gdzie warto być i co szczególnie polecamy.

Staże w „Nowej perspektywie”

Od 15 czerwca kolejna grupa, dziewięciu uczestników projektu „Nowa perspektywa” została skierowana na staże. Część osób trafiła do urzędów gmin, pozostali praktykują w małych firmach np. w zakładach fryzjerskich, sklepach itp. Staże trwać będą sześć miesięcy.

Projekt „Nowa Perspektywa” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiat Ostrołęcki przystąpił do projektu w 2010 roku, zakończenie planowane jest na grudzień 2011 roku.

Rok księdza Władysława Skierkowskiego

Koncerty, konferencje, konkursy plastyczne, a także płyta z nagraniami żyjących solistów i grup śpiewaczych z terenu Kurpiowszczyzny, to tylko niektóre propozycje przygotowane w ramach tegorocznych obchodów Roku ks. Skierkowskiego. 29 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbyło się robocze spotkanie zespołu ds. organizacji Roku. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele samorządów: gminnych i powiatowego, instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Nie zabrakło także duchowieństwa.

Przypadająca w tym roku 70- rocznica śmierci ks. Władysława Skierkowskiego stała się doskonałą okazją do przypomnienia tego wybitnego człowieka, którego pasja i zamiłowanie do muzyki pozwoliło zachować dla przyszłych pokoleń niematerialne dziedzictwo Kurpiów.

W ramach obchodów Roku ks. Skierkowskiego organizatorzy chcą przygotować między innymi dwa koncerty „Kurpie w hołdzie ks. Skierkowskiemu” , wydać płytę żyjących solistów i grup śpiewaczych z terenu Kurpiowszczyzny, wykonywujących utwory zebrane przez ks. Władysława. Również Związek Kurpiów zamierza wydać książkę poświeconą wybitnym ludziom Kurpiowszczyzny, w której to ze szczególną starannością zostanie przedstawiona postać kapłana. Planowana jest także organizacja ogólnopolskich warsztatów popularyzujących kulturę i sztukę kurpiowską. Warsztaty mają odbyć się w Charcibałdzie.

Uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2011 Rokiem ks. Skierkowskiego podjęły: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Ostrołęcki oraz Miasto i Gmina Myszyniec.

Informacja dotycząca spisu kontrolnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

Osoby telefonujące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.

Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.

800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,

22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

Wesele Kurpiowskie

Już po raz siódmy w Kadzidle odbyło się widowisko obrzędowe „Wesele Kurpiowskie” z udziałem autentycznej pary młodej. Sakramentalne „tak” powiedzieli sobie Ewa Kaszubowska z Przasnysza i Tomasz Święcicki z Obierwi. Imprezę wsparł finansowo Powiat Ostrołęcki, który na ten cel przekazał 7 tys. zł.  

W tym roku Wesele Kurpiowskie trwało trzy dni i odbywało się w samym centrum Kadzidła. Pierwszego dnia tj. 24 czerwca został zorganizowany III Światowy Zjazd Kurpiów. Tematem przewodnim Zjazdu byli wielcy kapłani Kurpiowszczyzny. Podczas drugiego dnia odbył się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, poświęcony ks. Władysławowi Skierkowskiemu. W tym roku z udziałem zespołów między innymi z Grecji, Bośni, Hercegowiny, Czarnogóry i Indonezji. Natomiast w niedzielę 26 czerwca odbyło się widowisko obrzędowe Wesele Kurpiowskie, podczas którego ślub wzięła autentyczna para młoda. Trzydniowa impreza była doskonałą okazją do uhonorowania zasług jakie wnieśli do kultury i historii Kurpi historyk i regionalista dr Stanisław Pajka oraz muzykolog Henryk Gadomski. Obaj działacze otrzymali honorowe obywatelstwo Kadzidła.
Wesele Kurpiowskie w Kadzidle zakończył koncert Kory Jackowskiej.

 

 

 

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Jednogłośnie radni Powiatu Ostrołęckiego przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. Równie zgodnie głosowali za udzieleniem Zarządowi absolutorium.  Podjęcie uchwały uwieńczyły gromkie brawa radnych powiatowych.

Zaplanowany na ponad 71 mln zł. budżet Powiatu Ostrołęckiego w ciągu 2010 roku zwiększył się o blisko 18 mln zł. Zasiliły go pieniądze pozyskane na inwestycje, gro z nich stanowiły zadania drogowe.  Wydatki na budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych stanowiły prawie 50 mln zł. Łącznie Powiat Ostrołęcki w 2010 r. realizował 27 zadań drogowych oraz 2 zadania oświatowe (budowa sali sportowej wraz z zapleczem w ZSP w Kadzidle i sali ćwiczeń ogólnorozwojowych w ZSP w Troszynie).

Procentowo największą część budżetu stanowiły subwencje m.in. oświatowa (39 %). Na drugiej pozycji plasowały się środki pochodzące z UE (22%), trzecie co do wielkości (15%) to dotacje z budżetu państwa na zadania celowe.

Ponadto Rada Powiatu na VIII sesji wprowadziła zmiany w budżecie na 2011 r. Tym samym tegoroczny budżet zwiększył się o blisko 2,5 mln zł. Pieniądze pochodzą m.in. z kar za nieterminowe wykonanie inwestycji, a także ze środków gminnych, przekazywanych na wspólne zadana drogowe. W ten sposób pozyskana kwota zostanie przekazana na kolejne inwestycje drogowe (Rzekuń- Czarnowiec, zwiększenie zakresu robót; Olszewo Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek; Susk Nowy- Ławy- Ostrołęka, zwiększenie zakresu robót; Goworowo- Tomasze- Rzekuń), a także na zakup sprzętu do pielęgnacji poboczy.

Na poniedziałkowej sesji radni pozytywnie zaopiniowali powstanie od 1 września nowego kierunku kształcenia w ZSP w Baranowie. Będzie to zaoczne Technikum dla Dorosłych o kierunku rolniczym.

Także podjęto uchwały w sprawach: przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011- 2016”, podziału dodatkowych środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  na realizację zadań w roku 2011, udzielenia pomocy finansowej gminom Olszewo- Borki, Rzekuń, Myszyniec na doposażenie w sprzęt OSP.

VIII sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego miała miejsce w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych w obecności radnych z gminy Łyse. Obrady poprzedził występ zespołu folklorystycznego z ZSP w Łysych pod kierownictwem Jana Kani.

Bezpieczne gospodarstwo rolne

-Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym jest istotnym elementem codziennego życia rolników. Coraz bardziej skomplikowany w obsłudze sprzęt.  Wypadki z udziałem najmłodszych. To wszystko powoduje, że szczególną uwagę powinno zwracać się na specjalne zabezpieczenia, które pozwolą zminimalizować wszelakie zagrożenia. Ważna jest także świadomość rolników. Dlatego też Powiat Ostrołęcki włączył się w organizowany przez KRUS konkurs- mówił starosta ostrołęcki, Stanisław Kubeł podczas podsumowania etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne 2011 r.”  

Podsumowanie konkursu nastąpiło 17 czerwca z Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, w obecności przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu:

I miejsce państwo Młynarczyk ze Złotej Góry gm. Łyse,

II miejsce państwo Roman z Dębiny, powiat przasnyski,

III miejsce państwo Ogrodnik z Ogniewa, powiat ostrowski,

IV miejsce Iwona Chojnowskaz Malinowa gmina Czerwin,

V miejsce Witold Szabłowski z Zastawina gm. Wąsewo.

Zwycięskie gospodarstwo otrzymało również specjalną nagrodę, ufundowaną przez Powiat Ostrołęcki.  

Złote gody

-Dalszych lat wspólnego pożycia, szczęścia, zdrowia i pogody ducha- takie życzenia złożył parom małżeńskim z gminy Baranowo starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł z okazji jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego. Każdej z par starosta wręczył list gratulacyjny oraz kwiaty.

W uroczystościach, które odbyły się 16 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie uczestniczyli także wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski, radny sejmiku mazowieckiego, Mirosław Augustyniak, dyr. delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce, Mariusz Popielarz oraz dyr. „Meditrans- Ostrołęka”, Mirosław Dąbkowski.

Podczas spotkania nie tylko jubilaci otrzymali medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Przewodniczący Rady Gminy Baranowo, Jerzy Symołon został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi.  

Wniosek ws. obwodnicy podpisany

Samorządowcy z regionu ostrołęckiego wraz z wojewodą mazowieckim przygotowali wniosek o wcześniejszą budowę ostrołęckiej obwodnicy. Inwestycja ta miałaby jeszcze trafić do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011- 2015. Dokument podpisali: wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski, starosta ostrołęcki, Stanisław Kubeł, prezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski. Aktualizację przyjętego w styczniu 2011 r. Programu przewidziano na 2012 r. Podpisany w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce wniosek ma pomóc umieścić obwodnicę na aktualnej liście inwestycji drogowych.

- Od kilku miesięcy czyniliśmy starania, żeby w Ostrołęce powstała obwodnica i trzeci most- mówi starosta ostrołęcki, Stanisław Kubeł. Sprawa wygląda na tyle poważnie, że w związku z rozbudową zakładów papierniczych Stora Enso oraz budową bloku energetycznego przez Energę, przewiduje się znaczące zwiększenie natężenia ruchu na drodze krajowej nr 61 (Warszawa- Augustów) oraz nr 53 (Olsztyn - Ostrołęka), przechodzących przez Ostrołękę. Ponadto, w obrębie miasta przebiega ruch tranzytowy z krajów Europy Zachodniej na Litwę, Łotwę i Estonię, a także ruch turystyczny ze stolicy na Pojezierze Mazurskie. Zwiększające się z roku na rok obciążenie wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców. We wniosku przedstawiono trzy warianty obwodnicy, która maiałaby przebiegać w ciągu drogi krajowej nr 61.

Warianty przebiegu obwodnicy

Wariant I

Obwodnica przebiegać będzie po północnej stronie m. Ostrołęka. Włączenie
obwodnicy w istniejący przebieg drogi krajowej nr 61 proponuje się w rejonie
miejscowości Nożewo i Teodorowo. Obwodnica przebiegać będzie przez gm.
Olszewo-Borki, Zabrodzie, Łęg Przedmiejski, po północnej stronie Doliny
Dolnej Narwi. Ze szkicu sytuacyjnego wynika, że jest to wariant o
najkrótszym przebiegu w stosunku do pozostałych wariantów.

Wariant II

Propozycja przebiegu obwodnicy po południowej stronie m. Ostrołęka.
Włączenie obwodnicy w istniejący przebieg drogi krajowej nr 61 ma miejsce
również w rejonie miejscowości Nożewo oraz za m. Teodorowo, w kierunku
Łomży, w rejonie m. Laskowiec. Planowana obwodnica przebiegać będzie w
rejonie miejscowości Ławy, Ostrołęka Stacja i Dzbenin. Przebieg obwodnicy w
wariancie II jest dłuższy od proponowanego wariantu I.

Wariant III

W tym wariancie obwodnica planowana jest również po południowej stronie m.
Ostrołęka, i jest jeszcze dalej wysunięta na południe w stosunku do wariantu
II. Jest to zdecydowanie najdłuższy przebieg w porównaniu z wariantem I i
II. Włączenie przebiegu tego wariantu w drogę krajowa nr 61 następuje w m.
Nożewo oraz za m. Teodorowo w kierunku Łomży, w rejonie m. Laskowiec.
Obwodnica przebiegać będzie w rejonie m. Korczaki, Czarnowiec, Rzekuń.

W lutym b.r. powołano zespół roboczy, koordynowany przez Dariusza Piątka,
wicewojewodę mazowieckiego. Zespół opracował zasady dostosowania
infrastruktury drogowej i kolejowej do potrzeb nowych inwestycji w regionie
ostrołęckim. W pracach planistycznych uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych, inwestorów: Energi i Stora Enso, Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Warszawie.

Podpisanie porozumienia ws. budowy ostrołęckiej obwodnicy

16 czerwca o godz. 9 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbędzie się spotkanie, dotyczące budowy ostrołęckiej obwodnicy i trzeciego mostu. W rozmowach uczestniczyć mają: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, przedstawiciele Urzędu Miasta w Ostrołęce, spółek Stora Enso Poland oraz Energa Elektrownie Ostrołęka, a także gmin. Podczas spotkania ma zostać podpisane porozumienie  związane z inwestycją.  Porozumienie to zostanie przekazane ministrowi infrastruktury.

Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie w ogólnopolskich eliminacjach

Uczeń klasy I Technikum Agrobiznesu, Marcin Suski reprezentował szkołę w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Organizatorami zmagań byli: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i periodyk rolniczy „Aeromechanik” przy współpracy z KRUS- em. Centralny etap konkursu odbył się 20 maja w Warszawie.

Na ponad 200 zgłoszonych uczestników z całej Polski, uczeń zajął 123 miejsce.

Pięciu najlepszych uczestników otrzymało indeksy na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

VIII Sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 20 czerwca 2011 roku zwołano VIII Sesję Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych, ul. Stanisława Krupki 20, o godzinie  12.00.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 kwietnia 2011 roku.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ostrołęckiego za 2010 rok
  2. Absolutorium dla Zarządu Powiatu
  3. Przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
   w rodzinie na lata 2011 – 2016”
  4. Podziału dodatkowych środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2011
  5. Założenia Technikum dla Dorosłych w Baranowie
  6. Ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrołęckiego
  7. Udzielenia pomocy finansowej
  8. Zmian w budżecie powiatu ostrołęckiego na 2011 rok
  9. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
 5. Zapoznanie ze sprawozdaniami:
  1. Z realizacji „Programu współpracy powiatu ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok”,
  2. Z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku. 
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Informacja starosty ostrołęckiego o pracy zarządu powiatu.
 8. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Powiatu.

Bezpieczna Jesień Życia

Kampania społeczna prowadzona przez ostrołęckich policjantów, znalazła swoją kontynuację poza granicami miasta. Na początek gmina Łyse.
 
Pierwszą miejscowością gminną realizującą założenia kampanii społecznej "Bezpieczna Jesień Życia" na terenie powiatu ostrołęckiego są Łyse. Jest to kolejna akcja społeczna na terenie tej gminy. Początkiem do programu skierowanego do seniorów było spotkanie tamtejszego wójta z przedstawicielami KMP w Ostrołęce. Wtedy to zaproponowano, by kampania miała swoją kontynuację na terenie gminy. Dzięki temu akcja, swoją inaugurację, miała 13 czerwca, po mszy św. w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych. Tym samym parafia dołączyła do grona organizatorów kampanii. W ramach akcji kilkadziesiąt osób poznało metody uniknięcia oszustów oraz sprawców kradzieży. Opisano m.in. sposoby działania metodą „na wnuczka i policjanta”.
 

Przed rozpoczęciem kampanii Bezpieczna Jesień Życia, na terenie Ostrołęki oszukano kilku seniorów metodą „na wnuczka”. Suma strat przekroczyła 200 000 złotych.

Rowy do kontroli

Ponad 270 km rowów melioracyjnych w powiecie ostrołęckim skontrolowali pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Ocenie poddawana była drożność rowów, stan odmulenia oraz wykarczowanie.  Najlepszym utrzymaniem mogą poszczycić się gminy: Czerwin, Goworowo, Kadzidło i Olszewo- Borki.

Rowy oceniane były w okresie od połowy kwietnia do 6 czerwca. W tym czasie pracownicy starostwa odwiedzili kilkadziesiąt miejscowości w gminach: Rzekuń, Kadzidło, Troszyn, Czerwin, Lelis, Olszewo- Borki, Myszyniec, Baranowo, Goworowo. W najgorszym stanie, częściowo zasypane i zaniedbane były rowy w gminach Rzekuń i Troszyn. Do opieszałych właścicieli posesji, którzy nie dopełnili prawa wodnego o należytym utrzymaniu rowów szczegółowych, zostały wysłane zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także egzekucyjnego.

Kolejne kontrole zaplanowano na sierpień i wrzesień.  

Most odebrany

Inwestycja pn. „Przebudowa mostów na rzece Orz w ciągu komunikacyjnym Ostrołęka- Goworowo- Pasieki- Kunin- Michałowo- Knurowiec” została odebrana.  Odbiór techniczny odbył się na początku czerwca. Wartość inwestycji to ponad 2 mln 69 tys. zł. Budowy mostu w Goworowie podjęła się firma z Mińska Mazowieckiego „Mazowieckie Mosty”.

W ramach przeprowadzonych prac, rozbiórki doczekała się stara, usytuowana na drewnianych palach przeprawa. Nowy most, którego nośność wynosi 50 ton, ma 12, 20 m. szerokości i 24, 20 m. długości. Został wykonany z betonu z elementami stali. Dla osiągnięcia specjalnego efektu wizualnego chodniki pokryto żywicą, barwioną zielonym piaskiem (stanowić ma to nawiązane do kolorów Powiatu Ostrołęckiego zielony, żółty i niebieski).  

Wieczór w Arce ze Zdzisławem Tadeuszem Łączkowskim

9 czerwca 2011 r. godz. 17.30  czytelnia MBP, ul. Głowackiego 42 odbędzie się kolejny wieczór w Arce. Tym razem będzie to spotkanie ze Zdzisławem Tadeuszem Łączkowskim. Wieczór poprowadzi Karol Samsel

Zdzisław Tadeusz Łączkowski – poeta, powieściopisarz, dziennikarz, krytyk literacki. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ponadto studiował w Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie. Jest autorem 30 książek i ponad 8 tysięcy publikacji prasowych. Jako dziennikarz uczestniczył m.in. w Soborze Watykańskim II. Laureat wielu prestiżowych nagród literackich, w tym włoskiej  im. Giorgio La Piry. Jego wiersze umieszczono w ponad 80 antologiach polskich i zagranicznych. Od lat współpracuje z Polskim Radiem, Radiem dla Ciebie i Radiem Św. Józef.  Jest m.in. autorem książek pt. Wolność zniewolona  czy Poeci Pańskiej Winnicy (słownik poetów duchownych). Jest bohaterem filmu Izy Filipek pt. „Dzidek”. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) oraz członek Stowarzyszenia Academia Europaea Sorbieriana.

Podczas wieczoru możliwość zakupu najnowszej książki „Ku wzgórzom planet” z autografem autora. Wieczór autorski poprzedzi uroczystość wręczenia nagród laureatom XIX Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego „Pierwszy krok w poezję” oraz autoprezentacja najmłodszych poetów Ostrołęki i  

Wach- Piasecznica- Gleba odebrana

Kolejną drogę żwirową w powiecie ostrołęckim zastąpiono asfaltem. Tym razem nowe oblicze zyskał odcinek drogi Wach- Piasecznia- Gleba. 7 czerwca odbył się odbiór techniczny. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Powiatu Ostrołęckiego przy współfinansowaniu Gminy Kadzidło.

Roboty obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę 1,3 km drogi o szerokości 5 m. z poboczami. Odtworzono także rowy na długości 2 km. W miejscowości Piasecznia wybudowano przystanek autobusowy z zatoką  i chodnikiem.

Inwestycja kosztowała blisko 395 tys. zł. Drogę budowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Ostrada”.

XVIII konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”

-W konkursie nie ma przegranych, gdyż każdy uczestnik dostarcza olbrzymich emocji-  takimi słowami zwrócił się do recytatorów wicestarosta Krzysztof Parzychowski.  Kolejna edycja „Kurpi Zielonych w literaturze” wyłoniła najlepszych interpretatorów twórczości naszego regionu.

-Powiat Ostrołęcki wspiera nie tylko duże imprezy, jak „Miodobranie Kurpiowskie”, czy „Wesele Kurpiowskie”. Dla samorządu powiatu każde mniejsze przedsięwzięcie, równie mocno dostarczające wzruszeń, pozwalające  do głębi odczuć piękno Ziemi Kurpiowskiej, jest tak samo ważne. Gratuluję recytatorom za wydobycie tak dużych emocji z twórczości rodzimych autorów- mówił wicestarosta.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu zaprezentowało się 31 uczniów szkół podstawowych z terenu Puszczy Zielonej. Oprócz przedstawicieli gmin powiatu ostrołęckiego takich jak: Olszewo- Borki, Lelis, Kadzidło, Myszyniec, Czarnia wystąpili także reprezentanci z powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko – mazurskie) gmina Rozogi, powiatu kolneńskiego (woj. podlaskie)gmina Turośl oraz  powiatu łomżyńskiego (woj. podlaskie)gmina Zbójna.

W kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie- grupa uczniów klas I-III

I   nagroda:        MAGDALENA PODESZWA  [gm. Lelis]

II  nagroda:        KLAUDIA BOGDAŃSKA [gm. Kadzidło]

III nagroda:        MARTYNA ŚPIEWAK [gm. Rozogi]  Wyróżnienie:     MAGDALENA KOZŁOWSKA [Myszyniec]

-grupa uczniów klas IV- VI

I nagroda:          KLAUDIA KOZIATEK [gm. Kadzidło]

II nagroda:          WIKTORIA BUBROWIECKA [gm. Lelis]

III nagroda (2):   MAGDALENA DEPTUŁA [gm. Rozogi]

Wyróżnienia(2);      OLGA GRABOWSKA [Olszewo-Borki]

                                  MARTA PODBIELSKA [Czarnia]

W kategorii gadki kurpiowskiej:

I   nagroda (2):  MARLENA OLSZEWSKA [gm. Lelis]

                           ALEKSANDER ŻEBROWSKI [gm. Olszewo-Borki]

II nagroda (2):  KRYSTIAN BUCZYŃSKI [gm. Turośl]

                         MATEUSZ WOJTKOWSKI [gm. Olszewo –Borki]

III nagroda:      MAGDALENA ŚCIBEK [gm. Myszyniec]

Wyróżnienia (2):  PATRYK SUJKOWSKI [gm. Lelis]

                               DAMIAN WASZKIEWICZ [gm. Zbójna]          

                               

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i przez organizatorów. Pozostali uczestnicy eliminacji finałowych otrzymali nagrody upominkowe za udział w konkursie.

Ponadto zdaniem Komisji oceniającej młodych recytatorów z roku na rok wzbogaca się repertuar w kategorii wierszy o Kurpiowszczyźnie. Młodzi recytatorzy sięgają nie tylko po wiersze autorów znanych (klasyków i współczesnych poetów z regionu) ale coraz częściej  również po wiersze poetów ludowych oraz wiersze nagrodzone w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze”, których autorami są ich rówieśnicy. Większość recytatorów na prezentacje konkursowe ubiera się w stroje ludowe, podkreślając w ten sposób uroczysty charakter eliminacji finałowych konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI przystanek PaT

Już 5 lipca w Ostrołęce i Kadzidle rozpocznie się jedna z największych akcji profilaktycznych „Profilaktyka a Teatr”. 6 czerwca w Urzędzie Miasta w Ostrołęce odbyło się kolejne robocze spotkanie. Tym razem przedstawiony został szczegółowy program imprezy. Zgromadzeni mogli także zapoznać się z plakatem promującym akcję oraz z ulotkami informacyjnymi. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich instytucji, które włączyły się w organizację imprezy.

Gościem spotkania był Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji, inspektor Grzegorz Jach, który oficjalne zaprezentował rzecznika prasowego VI przystanku PaT. Został nim młodszy aspirant Sylwester Marczak z KMP w Ostrołęce, który pełni rolę koordynatora Grupy Kurpiowskiej .

Akcję profilaktyczną VI przystanek PaT wsparł finansowo Powiat Ostrołęcki, który jest współorganizatorem imprezy.

Szczegółowe informacje na temat akcji oraz programu PaT można uzyskać na stronie internetowej www.pat.policja.gov.pl.  

Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji

Zapraszamy do udziału w Projekcie realizowanym przez Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”, którego celem jest promowanie idei federalizacji na Mazowszu.

Organizacje pozarządowe potrzebują kontaktów z innymi organizacjami, przestrzeni wymiany doświadczeń, silnego zaplecza merytorycznego i organizacyjnego oraz reprezentacji w kontaktach z administracją publiczną. Przedstawicielstwo wielu dobrze działających organizacji pozarządowych może stać się nie tylko silnym i znaczącym głosem dialogu obywatelskiego, ale również wsparciem dla słabszych organizacji borykających się z problemami, których nie potrafią same rozwiązać. Bez silnego sektora pozarządowego nie ma szans na rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu.

W ramach projektu wspólnie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową opracowane i wdrażane będą najlepsze modele współpracy na Mazowszu. 

Jeżeli Państwa organizacja jest zainteresowana udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie: www.mazowia.ngo.org.pl

11. edycja „Ginących zawodów” za nami

Rekordowa liczba osób wzięła udział w tegorocznej edycji „Ginących zawodów”.  Warsztaty etnograficzne, które tradycyjnie już odbyły się w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle zgromadziły blisko 3, 5 tysiąca dzieci i młodzieży.

 „Ginące zawody”  powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Twórców Ludowych, we współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Gminą Kadzidło oraz Powiatem Ostrołęckim, który aktywnie włącza się w tego typu przedsięwzięcia.  Ideą warsztatów jest odtworzenie dawnego rzemiosła, którym  na co dzień parali się mieszkańcy Puszczy Białej i Zielonej. Jest więc garncarz, plecionkarz, rzeźbiarz, hafciarka i kowal. Warsztaty służą też pokazaniu codziennych zajęć takich jak: pieczenie chleba, ubijanie masła, pranie, tkanie lnianych płócien, szycie itp. To właśnie tym „rzemiosłom” poświęcono tegoroczną edycję, o wymownej nazwie „Babska droga od pieca do proga”.

Oprócz nauki „ginących zawodów” dla młodych uczestników przygotowywany jest konkurs plastyczny. W tym roku na najładniejszą pocztówkę kurpiowską. Poniżej lista zwycięzców.

Kategoria przedszkola

I miejsce-Karolina Suchecka PO w Kadzidle.

II miejsce- Klaudia Korzeniecka SP w Glebie.

III miejsce- Aleksandra Kuzia SP w Glebie.

 

Kategoria klasyI- III

I miejsce- Karolina Olkowska SP Gleba oraz Julia Kort SP Dylewo.

II miejsce- Patryk Gut SP Gleba oraz Jakub Prajs SP Nasiadki.

III miejsce- Patryk Tomczak SP Gleba.

 

Kategoria klasyIV-VI

I miejsce- Paulina Prusaczyk SP Kadzidło.

II miejsce- Ewa Duszak SP Kadzidło.

III miejsce- Paulina Lenkiewicz SP Antonie.

 

Kategoria szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

I miejsce- Magdalena Bednarczyk Publiczne Gimnazjum w Łysych oraz Joanna Kulas ZSZ nr 3 w Ostrołęce.

II miejsce- Milena Bałdyga GP w Łysych.

III miejsce-Natalia Bałdyga GP w Łysych.  

Dzień bibliotekarza

Bogatego  księgozbioru, wielu czytelników- życzył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł bibliotekarzom z powiatu ostrołęckiego. Obchody dnia bibliotekarza i bibliotek zorganizowano 2 czerwca w Chudku. Spotkanie było okazją do zaprezentowania biblioteki w Kadzidle oraz jej filii w Chudku, Dylewie i Wachu. Specjalny referat nt. zmian zachodzących w czytelnictwie przygotował dyr. MBP w Ostrołęce Mieczysław Romanik. Starosta oraz wicestarosta przekazali kilkadziesiąt książek, które trafiły do wszystkich bibliotek z terenu powiatu ostrołęckiego.  

Pomór klasyczny świń – komunikat dla hodowców

W związku ze stwierdzeniem przypadku pomoru świń na terenie Litwy - okolice Kowna, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce prosi hodowców, żeby natychmiast zgłaszać każde padnięcie świń.

Objawy choroby

 • gorączka,
 • posmutnienie, apatia, spadek apetytu, niechęć do ruchu,
 • ogniska przekrwień, wybroczyn oraz ograniczonych ognisk martwicy na skórze zwierzęcia (uszu, brzucha i pachwin oraz niekiedy na grzbiecie),
 • początkowo zaparcia, później biegunka (cuchnący kał),
 • zapalenie spojówek, obrzęk powiek, ropny wypływ z oczu,
 • chwiejny chód, niedowłady, porażenia kończyn,
 • duszność, kaszel,
 • świnie zbijają się w grupy,
 • padnięcia występują najczęściej od 5 do 19 dni od wystąpienia pierwszych objawów.

Śmiertelność u prosiąt i warchlaków może sięgać 100%.

Sposób postępowania - przeciwdziałanie wystąpieniu choroby.

 • przestrzeganie zasad bioasekuracji (środki dezynfekcyjne, dezynfekcja, maty dezynfekcyjne, itp),
 • inne środki bezpieczeństwa (np. zakaz wstępu osób postronnych do pomieszczeń inwentarskich, tablice informacyjne o zakazie wstępu itp.)
 • nie wprowadzanie do gospodarstwa zwierząt bez udokumentowanego pochodzenia oraz potwierdzenia stanu zdrowia (bez świadectw zdrowia),
 • zapewnienie świniom właściwych warunków bytowania - odpowiednie temperatury, wentylacja, oświetlenie, dostęp do paszy i wody,
 • zapobieganie możliwości zakażenia świń przez dziki,
 • utrzymywanie świń w dobrym stanie zdrowia - regularne odrobaczanie, podawanie właściwej paszy wzbogacanej odpowiednimi dodatkami witaminowo-mineralnymi,
 • zapewnienie okresowych wizyt lekarza weterynarii w chlewni (stałej opieki weterynaryjnej),
 • poddawanie świń badaniom prowadzonym przez Inspekcję Weterynaryjną,
 • natychmiastowe zgłaszanie lekarzowi weterynarii wszelkich podejrzanych objawów klinicznych,
 • w przypadku znacznej liczby nagłych zachorowań i/lub padnięć istnieje ustawowy obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej - powiatowego lekarza weterynarii - bezpośrednio, lub za pośrednictwem miejscowego lekarza wolnej praktyki, albo wójta/burmistrza, oraz bezwzględnie zabezpieczenie miejsca i zwierząt lub zwłok zwierząt, do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii.

Środki wzmocnionej ostrożności powinny być realizowane także przez rolników - hodowców świń - w postaci:

 • zabezpieczenia obiektów inwentarskich przed dostępem osób postronnych w szczególności osoby przyjeżdżające lub przejeżdżające przez terytorium Litwy,
 • nie wprowadzanie do stad - świń bez pełnej wiedzy o ich pochodzeniu, i bez obowiązujących świadectw zdrowia,
 • nie nabywanie żywności pochodzenia zwierzęcego niewiadomego pochodzenia, jak też odpadków żywności do karmienia świń,
 • zwracanie szczególnej uwagi na stan zdrowotny świń i w razie podejrzanych objawów - zawiadamianie odpowiednich władz lub osób.

„Babska droga od pieca do proga”

-Cieszę się, że po raz kolejny możemy gościć dzieci i młodzież na „Ginących zawodach”. Pamięć o tradycji i przekazywanie dziedzictwa młodszemu pokoleniu powinno być misją, każdego samorządu. Dlatego staramy się wspierać tego typu przedsięwzięcia, które pozwalają ocalić od zapomnienia, to co stanowi fundament naszej tożsamości- mówił podczas inauguracji warsztatów etnograficznych wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

W tegorocznej edycji „Ginących zawodów” bierze udział ponad 30 twórców ludowych, reprezentujących różne rzemiosła. Jest więc między innymi plecionkarz, hafciarka, rzeźbiarz. Jednak główny nacisk położono na zawody kobiece, a właściwie codzienne prace kobiet. Od pieczenia chleba, poprzez tkactwo i szycie. Można też (po raz pierwszy) zobaczyć jak to się dawniej prało na Kurpiach, bez użycia proszków i płynów do prania.

Podczas uroczystego otwarcia przyznano też odznaczenia i wyróżnienia. Srebrny Krzyż Zasługi, przyznawany przez prezydenta RP otrzymał Wiesław Kuskowski. Medal pamiątkowy „Pro Masovia” przyznano Czesławie Samsel. Odznaką „Za zasługi dla kultury polskiej” uhonorowano Zofię Gadomską.

Warsztaty „Ginące zawody” trwać będą do 3 czerwca.

56. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

w roku Czesława Miłosza

turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa

3 - 5 CZERWCA 2011

 Recytacje oceniać będzie jury:

BOŻENA SUCHOCKA
       aktorka, reżyser (Akademia Teatralnaim. A. Zelwerowicza w Warszawie)
JÓZEFA ZAJĄC - JAMRÓZ
       aktorka, (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie)
EDWARD WOJTASZEK
       reżyser, (Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza w Warszawie)
JAN ZDZIARSKI
       logopeda, ( Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, Wiceprezes ZG TKT)

3 VI  (piątek)
godz. 14.15 - 17.15     inauguracja imprezy oraz I koncert
godz. 19.00 - 21.30     II koncert

4 VI (sobota)
godz. 13.30-16.15     III koncert
godz. 17.45-21.00     IV koncert
                               - Monodram Katarzyny Flader  OCZAMI MOJEJ ŻONY
                               na podst. powieści Bohumila Hrabala "Wesela w domu"
                                scenariusz Katarzyna Flader i Jan Zdziarski; reż. Jan  Zdziarski

   5 VI  (niedziela)
           godz. 12.00        koncert galowy, ogłoszenie wyników, zamknięcie imprezy

Wszystkie koncerty prowadzi Joanna Krawczykiewicz.

Koncerty konkursowe i Koncert Galowy odbywać się będą wKLUBIE OCZKOOSTROŁĘKA ul. Sikorskiego 6

Zamiast żwirówki

W Powiecie Ostrołęckim z mapy dróg powiatowych znikają żwirówki, zamiast nich powstają drogi bitumiczne. Prace na jednej z nich zakończyły się pod koniec maja. Nowo oddana do użytku droga: Bobin- Pokrzywnica- Struniawy ma ponad 3220 metrów długości i 5 szerokości.

Koszt inwestycji wynosił około 1 mln 658 tys. zł. Droga została zrealizowana ze środków własnych Powiatu Ostrołęckiego we współpracy z gminą Goworowo.  W ramach inwestycji powstały pobocza, przepusty, zatoki autobusowe z peronami oraz wymieniono oznakowania drogowe.

Całość wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Ostrada”. 

XIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł otworzył Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju w Chudku, życząc zawodnikom ducha sportowej rywalizacji . Po raz pierwszy gospodarzem rozgrywek w unihokeju był Powiat Ostrołęcki. Igrzyska wsparł finansowo Zarząd Powiatu w Ostrołęce.  

Do zawodów przystąpiły 22 drużyny (uczniowie szkół podstawowych) z całego Mazowsza. Rozgrywki zostały rozłożone na cztery dni. 27- 28 maja w zawodach uczestniczyły dziewczęta, 29- 30 maja chłopcy.

Natomiast grupa dziewcząt z gimnazjum w Chudku weźmie udział w zawodach unihokeja w Ciechanowie. Rozgrywki odbędą się 3- 5 czerwca w Ciechanowie.

Orlik w Kadzidle

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł wziął udział w uroczystym otwarciu „Orlika” w Kadzidle.  Nowe boiska usytuowane zostały w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Kadzidlański „Orlik” to dwa boiska. Jedno ze sztuczną trawą do gry w piłkę nożną oraz drugie, wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową, ręczną oraz tenisa. Koszt inwestycji wyniósł około 1 mln zł. Pieniądze przekazały: ministerstwo sportu, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Gmina Kadzidło.

Perły Mazowsza

Odkrywaj PERŁY w swojej okolicy i  weź udział w konkursie fotograficznym.

Jeszcze tylko do 3 lipca trwa radiowa kampania na temat „dobrych praktyk” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pt. „Perły Mazowsza”, a z nią konkurs fotograficzny. Weź udział w zabawie – słuchaj audycji, rób zdjęcia i wygrywaj nagrody!

 

Chcesz pochwalić się tym, co dzięki funduszom europejskim zmieniło się  w  twojej okolicy? Dowiedz się, która z Pereł Mazowsza znajduje się blisko ciebie. Wszystkie miejsca do sfotografowania i regulamin konkursu znajdziesz  na stronach www.antyradio.pl i  www.planeta.fm. Jeśli uda Ci się zrobić zdjęcie tygodnia, wygrywasz  iPoda Schuffle, a w wielkim finale masz szansę na aparat fotograficzny, rower lub mini wieżę!

 

Nie czekaj, zrób  zdjęcia  i  prześlij je na adres: perlymazowsza@antyradio.pllub perlymazowsza@planeta.fm

Inkubator Ekonomii Społecznej

Informujemy, że od lutego 2011 roku na terenie Powiatu Ostrowskiego działa Inkubator Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wąsewie. Głównym celem funkcjonowania Inkubatora jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, do którego należą m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie itp.

Działalność Inkubatora jest elementem Projektu "Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim", realizowanym przez Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 "Wsparcie ekonomii społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie dla członków i pracowników organizacji pozarządowych oraz organizacji i instytucji działających w sektorze ekonomii społecznej.

Więcej informacji: barbara.pedzich.ciach@zmw.pl , tel. 29 645 80 86

Ogłoszenie konkursu

Zarząd Powiatu Ostrołęckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej.

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej.

Ogłoszenie konkursu

 

Odsłonięcie tablicy generała Ludwika Kickiego w Krukach

-Każda ziemia ma swoich bohaterów. Takim bohaterem był generał Ludwik Kicki. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej tego wybitnego żołnierza stanowi ważne wydarzenie historyczne dla tej ziemi- mówił podczas uroczystości starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.  Odsłonięcie tablicy upamiętniającej generała Ludwika Kickiego nastąpiło w obecności między innymi władz Powiatu Ostrołęckiego, Gminy Olszewo- Borki, pocztów sztandarowych oraz grupy historycznej. Na uroczystościach nie zabrakło także mieszkańców miejscowości Kruki.

Generał Kicki zginął 26 maja 1831 roku w bitwie pod Ostrołęką. Został pochowany w lasku w Krukach. W tym roku mija 180. rocznica jego śmierci, dlatego też Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce postanowiło w sposób szczególny upamiętnić postać generała. Obok jego mogiły stanęła tablica pamiątkowa, która przypomina czyny Ludwika Kickiego.

2011 rokiem ks. Władysława Skierkowskiego

Spotkania, konferencje, koncerty to tylko, niektóre atrakcje zaplanowane w ramach obchodów roku księdza Władysława Skierkowskiego. 30 marca 2011 r. Rada Powiatu Ostrołęckiego podjęła stosowaną uchwałę, aby rok 2011 był rokiem tego wybitnego kapłana.

Takie uchwały podjęły też: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Urząd Miasta i Gminy Myszyniec. Ponadto do obchodów włączyło się szereg instytucji, organizacji i stowarzyszeń między innymi: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych,  Związek Kurpiów, Towarzystwo Promocji Muzyki „Przez muzykę do serc”, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi „Puszcza”.

Już w czerwcu zaplanowano koncert Towarzystwa Muzycznego pieśni Skierkowskiego w opracowaniu na różne instrumenty. W sierpniu odbędą się prezentacje pieśni kurpiowskich. W tym też miesiącu zostanie zorganizowana wystawa pn.”Leć głosie po rosie”. Kolejną wystawę pn.”Ostatni muzykanci” zaplanowano na wrzesień.  We wrześniu odbędzie się również spotkanie z Andrzejem Bieńkowskim połączone z projekcją filmów etnograficznych, prezentujących śpiewaków kurpiowskich (Muzeum Kultury Kurpiowskiej). W grudniu natomiast zostanie zorganizowana sesja naukowa „Wątki treściowe pieśni kurpiowskich”.  

Służby mundurowe w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

Od 1 września 2011 roku naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle rozpoczną uczniowie klasy służb mundurowych, utworzonej jako innowacja pedagogiczna.

Innowacyjność polegać będzie na tym, że do ramowego programu nauczania przewidzianego dla liceum, wprowadzony zostanie dodatkowy przedmiot: bezpieczeństwo narodowe i publiczne w liczbie ok. 180 godzin w trzyletnim cyklu nauczania. Praktyczne umiejętności młodzież zdobywać będzie na obozach szkoleniowych.

W rozszerzonym zakresie uczniowie będą uczęszczać na zajęcia wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego.

Innowacja ma na celu zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji policyjnej, wojskowej, bezpieczeństwa publicznego, prawoznawstwa, ratownictwa medycznego oraz samoobrony.

Proponowany, innowacyjny kierunek kształcenia oraz nowoczesne zaplecze sportowo – dydaktyczne (budowana strzelnica – współfinansowana ze środków UE), zapewni podstawy absolwentom tej szkoły do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach wojskowych, policyjnych bądź pokrewnych oraz pozwoli na promocję ZSP w Kadzidle w środowisku lokalnym. 

Odbiór techniczny drogi Dęby- Tyczek- Warmiak

Mieszkańcy gminy Łyse mają powody do zadowolenia. Zakończyła się przebudowa  ciągu komunikacyjnego: Dęby- Tyczek- Warmiak.  Nowo oddana do użytku droga ma ponad 9 km długości i 5 metrów szerokości. Grubość nawierzchni bitumicznej wynosi prawie 5,5 cm. Inwestycja była realizowana ze środków własnych Powiatu Ostrołęckiego przy współudziale gminy Łyse. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Ostrada” .

Nowa oddana droga zyskała zatoki autobusowe i perony, które wykonano z kostki betonowej.  Ponadto w ramach prac odtworzono rowy i zbudowano przepusty. Prace obejmowały także wymianę znaków drogowych.

Wartość inwestycji to ponad 2 mln 732 tys. zł., z tego kwota około 1 mln 482 tys zł. pochodzi z budżetu Powiatu Ostrołęckiego.

Kurpie z Lelisa w Warszawie

18 i 19 maja 2011r. na państwowej, giełdzie rolno-spożywczej w Ząbkach, gmina Lelis, powiat ostrołęcki po raz drugi odebrała Laur Marszałka Województwa za żurawinę najlepszy produkt żywnościowy 2010. Laureatem indywidualnym został opiekun Ośrodka Etnograficznego w Lelisie, Henryk Kulesza. W giełdzie uczestniczyli producenci żywności z województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i śląskiego.   

Przedstawiciele Lelisa w składzie: przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Prusik, wójt gminy Lelis – Stanisław Subda, dyrektor GOK-O w Lelisie – Anna Ogniewska, twórczyni ludowa – Czesława Lewandowska, radny rady gminy – Dariusz Mróz przywiozła  dla Kurpiowszczyzny Nagrodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – jedną z trzech statuetek ministra za najlepsze stoisko wśród kilkudziesięciu producentów zbiorowych i indywidualnych.

Tekst: Henryk Kulesza

Foto: Anna Ogniewska

Jubileusz OTN-u

25- lecie swojego istnienia obchodziło Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Uroczystości odbyły się 19 maja w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. Spotkanie rocznicowe było okazją do wspomnień, podziękowań i wręczenia odznaczeń. Nie zabrakło także tortu urodzinowego. W uroczystościach uczestniczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, który podkreślił jak ważną rolę w środowisku lokalnym i naukowym spełnia Towarzystwo.

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe powstało w 1986 roku. Mimo niesprzyjających warunków (brak bazy naukowej, archiwum itp.)i dzięki determinacji oraz zaangażowaniu członków istnieje do dziś.  Na swoim koncie ma wiele publikacji naukowych, konferencji.

Jubileuszowe spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Towarzystwo otrzymało medal pamiątkowy „Pro Masovia”, przyznawany przez marszałka województwa mazowieckiego oraz Spółdzielczy Kaganek Oświaty Kurpiowskiej, przyznany przez Spółdzielnię Uczniowską „Ekonomik”. Odznaczenie otrzymał też były prezes OTN-u dr Kazimierz Parszewski- złotą odznakę „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”.  Przyznano także wyróżnienia –statuetki 25- lecia OTN. Wśród wyróżnionych byli: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, dyr. PUP Jacek Małkowski, Hanna Kowalczyk pracownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

W uroczystościach uczestniczyli ostrołęccy parlamentarzyści, władze miasta, rodzina patrona OTN-u  Adama Chętnika oraz przyjaciele. 

Najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu jest w…

O tym będzie można się przekonać we wrześniu. Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki ogłosił konkurs na najciekawsze inicjatywy w społecznościach wiejskich. Wyróżnieni otrzymają pomoc na sfinansowanie kolejnych projektów.

Sołtys to najważniejsza osoba we wsi. To on zna potrzeby społeczności. Z perspektywy wielkich miast często o tym się zapomina. Konkurs ma być wsparciem dla najaktywniejszych sołectw – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
Podczas oceny projektu będzie brany pod uwagę m.in. jego wpływ na integrację społeczności lokalnej, zasięg oraz innowacyjność przedsięwzięcia. Istotne będzie również podjęcie przez gminę uchwał o utworzeniu funduszu sołeckiego.

Kandydatury może zgłaszać 15 mieszkańców sołectwa, rady sołeckie, przewodniczący rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie oraz organizacje pozarządowe. Zgłoszenia wraz z załączoną dokumentacją moŜna składać (do 15 czerwca 2011 r.) osobiście lub listownie w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.mazowieckie.pl/ngo/inicjatywa_solecka.html.

Współorganizatorami konkursu są: Województwo Mazowieckie, Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie oraz Gazeta Sołecka. Projekty oceni powołana przez wojewodę komisja, w skład której organizatorzy wytypowali po dwóch przedstawicieli.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Więcej orzeczeń w powiecie ostrołęckim

O kilkanaście procent zwiększyła się liczba osób, ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jest to związane z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych z 1 stycznia 2010 roku.  Nowa ustawa pozwala opiekunowi, dorosłej osoby niepełnosprawnej, wymagającej stałej i długotrwałej opieki, na pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

Porównując- w 2009 r. wydano 584 orzeczenia. W  2010 r. orzeczeń tych było już blisko 200 więcej, czyli 779. W tym roku do marca uzyskało je 212 osób.

Pierwszym krokiem do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  osoby, która wymaga stałej opieki. Opiekunem może zostać jedynie członek najbliższej rodziny (dzieci, wnukowie), który stale przebywa z osobą niepełnosprawną.    

Noc Muzeów pod hasłem: Baw się razem z nami!

14/15 maja 2011 r. Muzeum Kultury Kurpiowskiej

w godz.: 18.00 – 2.00

 

Program imprezy:

18.00 – 19.00 wernisaż wystawy W poszukiwaniu minionego czasu. Zabawa i zabawka ludowa  w Polsce

19.00 – 20.00 warsztaty animacji lalki teatralnej - spotkanie z aktorem  Tomaszem Rynkowskim (blok dla dzieci i młodzieży)

20.00 - 21.00 zabawy przy muzyce Kapeli Sytuacyjnej (blok dla dzieci i młodzieży)

21.00 – 22.00 warsztaty animacji lalki teatralnej – spotkanie z aktorem Tomaszem Rynkowskim (blok dla dorosłych)

22.00 – 23.00 zabawy przy muzyce Kapeli Sytuacyjnej (blok dla dorosłych)

18.00 – 23.00 Zabawka ze skrawka, pracownia kroju i szycia szmacianych misiów i lalek - przytulanek 

18.00 – 22.00 Kolorowe jarmarki – stragany, na których można będzie kupić drewniane zabawki

 

Ponadto:

- zwiedzanie wystaw z niespodzianką

- dawne zabawy dzieci i młodzieży (przeciąganie liny, wyścigi w workach, zając, kaczor)

- piosenki  Z zabawą i  zabawką w tle

- liczne konkursy i rebusy z nagrodami

- Kęs za grosze – kącik gastronomiczny

 

Oznaczenia dla pracowników starostwa

Tadeusz Wincenty Połatajko oraz Maria Magdalena Ostrowska wyróżnieni podczas uroczystej IX sesji Rady Miasta w Ostrołęce. Uroczysta sesja, która upamiętnia rocznicę uzyskania praw miejskich przez Ostrołękę jest okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych mieszkańców tutejszego miasta. W tym roku wśród wyróżnionych byli śp. Tadeusz Wincenty Połatajko, który otrzymał pośmiertną odznakę „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” oraz Maria Magdalena Ostrowska- specjalne podziękowania za wieloletnią pracę w Radzie Osiedla Dzieci Polskich i Witosa.

Poniżej uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”.

Tadeusz Wincenty Połatajko urodził się 22 stycznia 1950 r. w Ostrołęce. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 5, a następnie kontynuował naukę w Technikum Elektrycznym. Uczynny, koleżeński, zawsze gotów udzielać wsparcia i pomocy słabszym i potrzebującym. Realizował swoje młodzieńcze marzenia w ZHP i LOP. Po ukończeniu szkoły średniej pracował w Zespole Elektrowni Ostrołęka. Należał do SEP. Na tym stanowisku przyuczał do zawodu, spod jego ręki wyszło wielu fachowców. Ukończył Prawo i Administrację na UW. Następnie przeszedł do pracy w administracji państwowej będąc w latach 1990- 1999 zastępcą Kierownika Urzędu Rejonowego w Ostrołęce. Aktywnie uczestniczył w życiu publicznym. W latach 1998- 2002 był miejskim radnym. Przez wiele lat był honorowym dawcą krwi przy PCK. Następnie od 1999 do 2008 r. pracował w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce pełniąc funkcję Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów dla miasta i powiatu. Służył swoją wiedzą mieszkańcom. Był skromnym, serdecznym i uczynnym człowiekiem.  

WIECZÓR W ARCE

13 maja 2011,  godz. 18.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42 w ramach Wieczoru w Arce odbędzie się koncert literacko-muzyczny promujący  książkę Karola Samsela pt. „Dormitoria”.

Karol Samsel – poeta, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, Ostrołęczanin, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), animator kultury. Autor czterech tomików poezji.

W koncercie udział wezmą artyści Zespołu Kalimba z Krakowa: Magdalena Harasimowicz, Łukasz Moksa, Maciej Grątkowski i autor Karol Samsel.

Przed i po spotkaniu możliwość zakupu książki Karola Samsela pt. „Dormitoria”. Do książki dołączona jest gratisowa płyta z koncertami „Kamienie” i „Dormitoria”. 

Organizatorzy Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce. 

Skierkowski w Myszyńcu

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w konferencji popularno- naukowej w Myszyńcu, zorganizowanej w ramach obchodów roku księdza Władysława Skierkowskiego. Referaty zaprezentowali: ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski, dr Weronika Grozdew oraz mgr Jacek Jackowski. W spotkaniu uczestniczyli także radni Powiatu Ostrołęckiego: Witold Kuczyński i Tadeusz Lipka. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona kapłanowi.

W swoich wystąpieniach prelegenci  przedstawili postać księdza Skierkowskiego, jego wkład w twórczość takich kompozytorów jak Witold Lutosławski, Karol Szymanowski, czy Tadeusz Sygietyński. Spotkanie było także okazją do omówienia i posłuchania tradycyjnej muzyki kurpiowskiej.  

Uroczyste otwarcie nowej elektrociepłowni

10 maja w Stora Enso Poland w Ostrołęce oficjalnie oddano do użytku nową elektrociepłownię i zainaugurowano budowę nowej maszyny. 

Nowa elektrociepłownia ma moc 250 MW energii cieplnej i 36 MW energii elektrycznej. Pokryje ona 65% zapotrzebowania na energie elektryczną i 100% na parę przemysłową. Elektrociepłownia została zbudowana w technologii pozwalającej na wykorzystanie różnorodnych paliw. Zasilanie będzie mieszane węglem, odpadami poprodukcyjnymi i biomasą. Biomasę będą stanowiły odpady po wyrębach lasu i rośliny z upraw energetycznych. Przewidywane zużycie na cele energetyczne to około 250 tys ton. Dzięki wykorzystaniu biopaliw zmniejszy się emisja dwutlenku węgla. Decyzja o  tej inwestycji, wartej 137mln euro podjęta została w listopadzie dwa tysiące ósmego roku, w styczniu ruszyły pierwsze prace.  

Oprócz przecięcia wstęgi wmurowano także akt erekcyjny pod budowę nowej inwestycji- maszyny papierniczej nr 5. Będzie to jedna z najnowocześniejszych maszyn na świecie, której wartość wyniesie około 400 milionów euro. Prawdopodobnie zostanie ona uruchomiona w 2013 roku. Dzięki niej produkcja wzrośnie do około 700 tysięcy ton papieru rocznie.

Akt erekcyjny podpisali Vesa Himanen - ambasador Finlandii, Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki, Janusz Kotowski - prezydent Ostrołęki, Jerzy Janowicz - prezes zarządu Stora Enso w Ostrołęce, Jouko Karvinen - prezes Stora Enso Oil.  Oprócz aktu erekcyjnego w tubie, przygotowanej do wmurowania  zostały umieszczone: plany nowej maszyny, gazety polskie, fińskie i szwedzkie oraz  będące w obiegu pieniądze.
 

Uroczystość uświetniła obecność prezesa zarządu korporacji – Jouko Karvinen, który gościł w zakładzie po raz pierwszy, a także ambasadora Finlandii w Polsce

MIEJSCE URODZENIA

10 maja 2011 roku w Klubie „OCZKO” Ostrołęckiego Centrum Kultury odbył się po raz trzydziesty Ostrołęcki Konkurs Recytatorski. Laureatom przyznano Okolicznościowe Nagrody Starosty Ostrołęckiego.

 

Jury w składzie: 

·                    Jacek Jarzyna                          Aktor

·                    Agata Sasinowska                   Aktorka

·                    Bogusława Zawalich                Ostrołęckie Centrum Kultury

po wysłuchaniu:

·                      22 prezentacji w kategorii szkół podstawowych, 

·                      16 prezentacji w kategorii gimnazjum, 

·                        3 prezentacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,

postanowiło przyznać:

w kategorii szkół podstawowych

I miejsce          Błażejowi Tercjak                    Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle

II miejsce         Oldze Przychodzeń                  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrołęce

III miejsce        Michałowi Domian                   Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu

wyróżnienie:

Ø      Weronice Zając                                  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrołęce

Ø      Natalii Pabich                                      Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ostrołęce

Ø      Zuzannie Staniorskiej                           Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrołece

Ø      Mateuszowi Wojtkowskiemu              Szkoła Podstawowa w Przystani

Nagrodę za żywiołowość wykonania gadki kurpiowskiej:

 

Ø      Błażejowi Tercjak                               Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle

 

w kategorii gimnazjum    

I miejsce         Annie Kamińskiej                    Gimnazjum Publiczne w Kadzidle

II miejsce        Weronice Annie Filipek           Gimnazjum Nr 3 w Ostrołęce

III miejsce       Arkadiuszowi Waszczakowi    Gimnazjum w Nowej Wsi

wyróżnienie:

Ø      Błażejowi Kalinowskiemu                         Gimnazjum w Myszyńcu                     

Ø      Sarze Aleksandrze Głosek                        Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce

 

Nagrodę za wierny przekaz  gadki kurpiowskiej:

 

Ø      Annie Kamińskiej                                     Gimnazjum Publiczne w Kadzidle

Ø      Karolinie Topa                                         Publiczne Gimnazjum w Surowem

 

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Jury postanowiło nie przyznawać nagród i wyróżnień.

 

                     Decyzją Zarządu Powiatu  w Ostrołęce przyznano laureatom eliminacji rejonowych  Okolicznościowe Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Nagrody rzeczowe w postaci książek wręczyli laureatom członkowie Jury.

Półmaraton Kurpiowski

Ponad 260 zawodników przekroczyło linię startu XVII Półmaratonu Kurpiowskiego. Laur pierwszeństwa przypadł BiałorusinowiIgorowi Zawornokowi, który bieg ukończył z czasem 1:07:52. Za nim uplasowali się: Damian Pieterczyk z Kętrzyna i Ukrainiec Siergiej Fiskovicz. Pierwszy reprezentant powiatu ostrołęckiego Przemysław Dąbrowski na mecie był 10. Wśród startujących był także radny Powiatu Ostrołęckiego, najsłynniejszy maratończyk z Kurpi Waldemar Pędzich. Nagrody dla najlepszych biegaczy z powiatu ufundował starosta ostrołęcki.  

Dni Ziemi

Po raz trzeci z inicjatywy stowarzyszenia „Ekomena” w Ostrołęce odbyło się święto ziemi. Tegoroczna edycja poświęcona została lasom. Tradycyjnie już podczas obchodów na scenie miejskiej przy Kupcu można było podziwiać występy najmłodszych ostrołęczan. Nie zabrakło także wystaw związanych z ekologią oraz stoisk twórców ludowych i gospodarstw agroturystycznych. Specjalne prezentacje miały między innymi: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Ostrołęka, Myszyniec, Parciaki oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce. Imprezę wsparł finansowo Powiat Ostrołęcki.

  

Zgrzyty 2011

Kilkudziesięciu wykonawców zaprezentowało się podczas Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej Zgrzyty 2011. Wystąpili oni 7 maja w Karczmie Kurpiowskiej „Ostoja”. Nagrody ufundował Starosta Ostrołęcki.

Wykonawcy oceniani byli w dwóch kategoriach: zespoły i soliści. Każdy prezentował po dwa utwory. Oprócz wykonania:  śpiewu i wrażenia artystycznego jury brało pod uwagę strój w jakim występowali harcerze.

Pierwsze miejsce w kategorii zespoły w grupie najmłodsi (drużyna zuchów) pierwsze miejsce zajęli „Skrzydlaci muzykanci” z Ostrołęki, w starszej grupie- harcerzy „Iskierki” z Różana. W kategorii soliści pierwsze miejsce przypadło Kindze Małkowskiej również z Różana.

Zespół „Iskierki” z Różana będzie reprezentował ostrołęcki hufiec na XXX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach. Festiwal odbędzie się 27 maja. 

Nowi spawacze

Egzaminem państwowym zakończył się trwający od 1 marca do 30 kwietnia kurs na spawacza. Do egzaminu przystąpiły trzy osoby, które otrzymały certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu. Kurs organizowany był w ramach projektu „Nowa perspektywa”.  Łącznie ze szkolenia skorzysta 8 osób (część z nich obecnie przebywa na stażu). Pozostali uczestnicy zajęcia odbywać będą w innym terminie.

Kurs na spawacza obejmował 236 godzin, podczas których można było zapoznać się z procesem spawania, urządzeniami spawalniczymi, bezpieczeństwem pracy i ochroną przeciwpożarową. Uczestnicy opanowali także technikę spawania metodą TIG i MAG.

Zajęcia prowadził Ośrodek Szkolenia Zawodowego AMET z Ostrołęki.

Projekt „Nowa perspektywa” współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

XI Warsztaty Etnograficzne "Ginące Zawody"

W terminie 1-3 czerwca br. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbędą się XI Warsztaty Etnograficzne "Ginące Zawody" pod hasłem "Babska droga od pieca do proga". Motywem charakteryzującym tę edycję będą zajęcia kobiece na wsi, głównie w chałupie i jej okolicy tj. dreptanie wokół ogniska domowego czyli pieca oraz w izbie: ubijanie masła, wyciskanie sera, mielenie zboża w żarnach, gotowanie potraw, pieczenie chleba, pranie w balii na tarze, maglowanie, prasowanie, przędzenie na kołowrotku, tkanie, szycie i haftowanie.

Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone dwa konkursy. Pierwszy dla uczestników warsztatów - plastyczny związany z tradycyjną wycinanką kurpiowską połączoną z inną formą plastyczną bądź artystyczną. Drugi konkurs to przegląd kurpiowskiej twórczości ludowej.

Z kwalifikacjami pracownika administracyjnego

Prawo pracy, komunikacja międzyludzka, obsługa komputera to tylko część zagadnień, z którymi zapoznali się uczestnicy szkolenia zorganizowanego w ramach projektu „Nowa perspektywa”.  Od 15 marca do 27 kwietna br. odbywał się kurs „Pracownik administracyjno biurowy z elementami kadrowo- płacowymi”.

Wzięło w nim udział 14 osób, które podczas 100 godzinnych zajęć zapoznały się między innymi z prawem pracy, organizacją pracy biurowej, komunikacją międzyludzką, obsługą komputera w tym z programami Windows, Excel i Word, a także z zasadami pracy kadrowej, sporządzaniem list płac (wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia na rzecz pracowników), tworzeniem obiegu dokumentów, archiwizacją , obsługą urządzeń biurowych. Mogli oni również nabyć umiejętności interpersonalne w pracy biurowej.

Całość szkolenia zakończył egzamin. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.

Szkolenie prowadziło Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Ośrodek Szkolenia Kierowców w Ostrołęce.

Projekt „Nowa perspektywa” finansowany jest przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Żegnamy śp. Jadwigę Majkowską

Była jednym z najbardziej zasłużonych pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. –Zawsze kompetentna, merytoryczna, zaangażowana w sprawy mieszkańców powiatu, a przy tym ciepły, serdeczny człowiek- tak wspomina dyrektor Jadwigę Majkowską starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Śp. Jadwiga Majkowska urodziła się 14 czerwiec 1952 r. w Makowie Mazowieckim. Ukończyła (w 1976 r.) Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także Studia Podyplomowe w zakresie Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Geologii, Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Była także absolwentką Podyplomowych Studiów Pedagogicznych.

Od 1977 r. do 1998 r. pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Ostrołęce, przechodząc wszystkie szczeble kariery. Zaczynała na stanowisku referenta, by później zostać inspektorem, starszym inspektorem wreszcie kierownikiem wydziału i zastępcą dyrektora Wydziału Rolnictwa UW. Po połączeniu wydziałów pełniła tam funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Od momentu powołania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce tj. w 1999 r. została zatrudniona na stanowisku dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Na wieczną służbę odszedł człowiek, który w swoim życiu kierował się wartościami takimi jak rzetelność, ofiarność, kompetencja oraz pomoc drugiemu człowiekowi. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu i smutku z najbliższą rodziną i przyjaciółmi.

Śp. Jadwiga Majkowska zmarła 1 maja 2011 r. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 maja o godz. 14.30 w kaplicy cmentarnej w Makowie Mazowieckim.

VII sesja Rady Powiatu

Bezpieczeństwo i porządek publiczny, bezpieczeństwo pożarowe, a także zmiany w budżecie powiatu to najważniejsze punkty w dzisiejszym porządku obrad sesji.

Podczas VII sesji radni powiatowi zapoznali się z raportem Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce. Dotyczył on stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.  I tak w ubiegłym roku na terenie działania ostrołęckiej policji została ograniczona dynamika przestępczości, a wykrywalność zajmuje jedne z czołowych miejsc na Mazowszu. W ubiegłym roku wykrywalność była na poziomie 80% . Obecny na sesji nadkomisarz Janusz Pawelczyk także poinformował radnych o prowadzonych na terenie powiatu akcjach profilaktycznych są to między innymi: „Komisarz Kurpik”, „Bezpieczna jesień życia”, „Widzisz mnie zwolnij”, „Krzyże Kurpiowszczyzny”, a także VI przystanek PaT.

Podczas sesji przedstawiona została również sytuacja dotycząca bezpieczeństwa pożarowego. Jak zaznaczył Komendant Miejski PSP w Ostrołęce oprócz zagrożeń, z którymi na co dzień borykają się strażacy dochodzą nowe, związane z dzielnicą przemysłową i znajdującymi się tam zakładami tj. Stora Enso oraz elektrownia.  Zdaniem komendanta Jarosława Wilgi w powiecie ostrołęckim zmniejsza się liczba pożarów, wzrastają natomiast inne zagrożenia np. lokalne podtopienia.

Radni powiatowi podjęli także uchwałę związaną ze zmianami w budżecie powiatu. Do tegorocznego budżetu zostały wprowadzone wolne środki, które pochodziły miedzy innymi od ministra (1,5 mln zł promesy na zadanie drogowe Kadzidło- Wykrot- Jazgarka), gminy Goworowo (300 tys. zł na zadanie drogowe Lipianka- Cisk), a także refundacji  5% środków z zadania drogowego realizowanego w ramach RPO WM, pochodzącego z EFRR.

Tak pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zadania: Żabin- Cisk- Lipianka, Kadzidło- Wykrot- Krysiaki oraz na remonty bieżące Ostrołęka- Ławy- Kamianka- Lipianka- Goworowo (drogi o największych ubytkach). Zostanie także zakupiony sprzęt do pielęgnacji poboczy. 

Akt erekcyjny wmurowany

Akt erekcyjny pod budowę nowej komendy policji w Ostrołęce został wmurowany. Uroczystości odbyły się 28 kwietnia na placu budowy. Wzięli w nich udział przedstawiciele policji, w tym kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, samorządu lokalnego, prokuratury i duchowieństwa. Akt erekcyjny podpisał między innymi starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Poświecenia budowy dokonał ks. bp Stanisław Stefanek.

Przyszła komenda będzie dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. W kompleksie obiektu na parterze zlokalizowany będzie punkt przyjęć dla interesantów, przewidziane zostały nowoczesne, przestronne pokoje , w tym „pokój niebieski” dla ofiar przemocy.  W obiekcie powstanie także kryta strzelnica pięciostanowiskowa o powierzchni 213 m2wraz z zapleczem technicznym . Na parterze znajdą się również pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego samorządów lokalnych. Dzięki ich deklaracji rozpoczęła się budowa. Zadanie zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego jednostki w 2007 roku. Jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe realizacja została wstrzymana. Powiat Ostrołęcki przekazał już 300 tys. zł.

Podczas swojego wystąpienia starosta Stanisław Kubeł podkreślił jak ważna dla środowiska lokalnego jest ta inwestycja. Zaznaczył także, że między innymi z myślą o kadrach przyszłej policji już niebawem zostanie uruchomiony nowy kierunek nauczania w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, służby mundurowe.

Prawdopodobnie do nowego budynku policjanci wprowadzą się już za dwa lata.

Rok ks. Władysława Skierkowskiego

Niecodzienny charakter miało posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Ostrołęce. Obrady, które odbyły się 28 kwietnia w budynku starostwa dotyczyły obchodów roku ks. Władysława Skierkowskiego. Na spotkaniu obecni byli nie tylko przedstawiciele samorządu, nie zabrakło także osób związanych z kulturą i regionem. Podczas posiedzenia został powołany skład osobowy komitetu organizacyjnego obchodów.

Przypadająca w tym roku 70. rocznica śmierci ks. Skierkowskiego stała się okazją do przypomnienia sylwetki tego wybitnego człowieka, który poprzez swoją pasję ocalił od zapomnienia wiele pieśni kurpiowskich.

W ramach przypadających obchodów zaplanowano wiele imprez, spotkań, konferencji naukowych, koncertów, a także publikacji prezentujących postać księdza. Prawdopodobnie zostanie też wznowiony zbiór pieśni kurpiowskich zebranych przez kapłana, a wydanych przez Związek Kurpiów „Puszcza Kurpiowska w pieśni” pod redakcją Henryka Gadomskiego.

W komitecie organizacyjnym zasiadać będą miedzy innymi przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Miasta i Gminy Myszyniec, parafii Myszyniec, Gminy Kadzidło i Baranowo, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Towarzystwa Kurpiowskiego Strzelec, Związku Kurpiów Zarządu Głównego, Związku Kurpiów Oddziału Warszawskiego.

Kolejne spotkanie organizacyjne odbędzie się już w maju.

Uchwały dotyczące obchodów roku ks. Władysława podjęły: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Rada Powiatu Ostrołęckiego oraz Rada Gminy Myszyniec.  

VII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Zawiadamiamy, że na dzień 29 kwietnia 2011 roku zwołano VII sesję Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac gen. J. Bema 5, o godzinie  10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 marca 2011 roku.

4. Zapoznanie ze Sprawozdaniem Rocznym z działalności Komendanta Miejskiego Policji, a także o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

5. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego państwowej Straży Pożarnej
o stanie bezpieczeństwa pożarowego.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011 – 2019

- zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok

- zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnej inwestycji drogowej

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

9. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad VII sesji Rady Powiatu.

Kłopotliwe bobry

Coraz więcej osób, mieszkańców powiatu ostrołęckiego ma problem z bobrami. Te sympatyczne zwierzęta powodują olbrzymie zniszczenia, a co za tym idzie straty mienia.  Najwięcej szkód wyrządzonych przez bobry odnotowano w gminach: Baranowo, Kadzidło, Myszyniec, Czerwin i Lelis. Zwierzęta te żerują nie tylko w dorzeczach rzek, ale także w pobliżu rowów melioracyjnych.

W powiecie ostrołęckim sprawy szkód wyrządzanych przez bobry są rozpatrywane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych i w Ostrołęce ul. Gorbatowa 15 do której należy występować z wnioskami o odszkodowanie za poniesione szkody.

Bobry objęte są w Polsce ochroną gatunkową częściową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Ponadto jego występowanie i egzekucję chroni prawo międzynarodowe, ponieważ znajduje się on na liście gatunków wymagających specjalnej ochrony.

Do ważniejszych ograniczeń w stosunku do bobra jako gatunku chronionego należą: zakaz zabijania, płoszenia oraz niszczenia tam i żeremi. Powoduje to, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wszelkie odstępstwa od zakazów wymagają zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia możliwe jest rozbieranie tam na urządzeniach melioracyjnych w celu ograniczenia zalewania i podtapiania gruntów rolnych.

Za szkody wyrządzane przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa, w którego imieniu działa regionalny dyrektor ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez bobry nie obejmuje utraconych korzyści. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska. W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry orzekają sądy powszechne.

Szczepienie lisów

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 6-20  maja 2011 roku, na terenie województwa mazowieckiego,  zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepionka będzie zrzucona z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km2 powierzchni. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg  i terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi kostka o wymiarach 4,5 cm na 4,5 cm i grubości 1 cm, koloru brunatno-zielonego o intensywnym zapachu rybnym. Lis podejmuje szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka.
Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciw wściekliźnie.
Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy zgłosić niezwłocznie do lekarza medycyny. Przypadki kontaktu  zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy zgłosić niezwłocznie do lekarza weterynarii.
Po wyłożeniu szczepionki przez 2 tygodnie psy należy prowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

 

 

 

 

Rowy do konserwacji

W powiecie ostrołęckim znajduje się ponad 3, 4 tys. km rowów melioracyjnych, których administratorem jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.  Mimo monitów i upomnień w dalszym ciągu właściciele posesji (na których znajdują się rowy bądź do nich przylegają) nie dbają o dostateczną ich drożność. Od początku roku Powiat Ostrołęcki wszczął ponad 90 postępowań administracyjnych. Zostały także wysłane pisma do wszystkich sołtysów z informacją o obowiązku konserwacji rowów.

Ponadto pracownicy starostwa, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na bieżąco prowadzą kontrole. Wyjeżdżają do interwencji. Biorą także udział w spotkaniach, które organizują sołtysi poszczególnych sołectw (kolejne spotkanie odbędzie się 28 kwietnia w Łątczynie gm. Troszyn).  

Najgorzej przedstawia się sytuacja w gminach: Goworowo, Rzekuń, Troszyn i Czerwin. Tam praktycznie rowy zostały zasypane bądź na skutek wieloletnich zaniedbań zarosły drzewami i krzewami.

W stosunku do rolników, którzy nie wykonają konserwacji do dnia ponownej kontroli (o terminie, na miejscu, informują pracownicy starostwa) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji lub sprawa zostanie skierowana bezpośrednio do sądu.  Opieszałym właścicielom grozi kara do 50 tys zł.

Ciepłych, zdrowych i spokojnych, pełnych radosnej nadziei

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

smacznego jajka i wielkanocnego mazurka

oraz wielu miłych, rodzinnych spotkań

przy świątecznym stole życzą

 

Stanisław Kubeł    Starosta Ostrołęcki

Krzysztof Parzychowski    Wicestarosta

Stefan Prusik     Przewodniczący Rady Powiatu

Wizyta Gaku Homma Shihan w Ostrolece

 

Dnia 23 kwietnia (sobota) w godzinach 11.00- 13.00 na sali sztuk walki Gołasia w Ostrołęce odbędzie się specjalny trening Aikido z Gaku Homma Shihan organizowany przez sekcje Aikido Ostrołęka.
 
Gaku Homma Shihan jest ostatnim studentem który mieszkał i trenował z twórcą Aikido Morihei Ueshiba w Aiki Jinja, Iwama Dojo, Japonia. Po śmierci Morihei Ueshiba Gaku Homma Shihan wyjechał do Stanów Zjednoczonych gdzie w 1978 roku założył niezależną organizacje Nippon-Kan w Denver, Colorado, która oprócz Aikido prowadzi także na świecie akcje humanitarne A.H.A.N Aikido Humanitarian Active Network.
 
Specjalny trening w Ostrołęce odbędzie się dla obecnych studentów Aikido. Osoby które nie trenują Aikido są mile widziane jako obserwatorzy.
 
kontakt:    Stefanos Karabinis    tel. 0 602443977   email: joshinkan@gmail.com

Budynek Delegatury Urzędu Marszałkowskiego otwarty

W środę, 20 kwietnia oficjalnie oddano do użytku obiekt przy ul. Józefa Piłsudskiego.  Swoją siedzibę w nowo budynku będą miały: Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, Biblioteka Pedagogiczna, Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolniczych, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W uroczystościach otwarcia uczestniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski, który na ręce dyrektora Delegatury Mariusza Popielarza przekazał wykonane przez twórczynie ludowe wycinanki kurpiowskie.

Nowy budynek złożony jest z dwóch części złączonych ze sobą górnymi kondygnacjami. Dwupiętrowy obiekt ma 17 metrów wysokości i 1575,64 m2 powierzchni zabudowy. Posiada podziemny parking na 64 miejsca i 450 metrowy „zielony” dach.  Od strony ul. J. Piłsudskiego prowadzą do niego dwa wejścia główne.

Inwestycja realizowana jest od 2007 r., kiedy to rozpoczęły się prace projektowe. Roboty budowlane ruszyły pod koniec

2008 r.

Podczas wczorajszych uroczystości wstęgę przecięli: marszałek woj. Mazowieckiego Adam Struzik, ks. bp pomocniczy Tadeusz Bronakowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński,  dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Mariusz Popielarz.

  

56 OKR- eliminacje rejonowe

W eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego  Konkursu Recytatorskiego uczestnicy zaprezentowali się w dwóch kategoriach: młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Wczoraj, 19 kwietnia w klubie Oczko wyłoniono laureatów. Nagrody zwycięzcom ufundował Powiat Ostrołęcki.

 Protokół Sądu Konkursowego eliminacji rejonowych 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Sąd Konkursowy w składzie:

     - Jacek Jarzyna - Aktor

     - Mateusz Ławrynowicz - Aktor

     - Bogusława Zawalich - Ostrołęckie Centrum Kultury
w dniu 19 kwietnia 2011 roku ocenił w turnieju recytatorskim 5 prezentacji w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i 2 prezentacje w kategorii dorosłych, 1 prezentację w turnieju teatrów jednego aktora, 3 prezentacje w turnieju poezji śpiewanej. Eliminacje przeprowadzono w Klubie OCZKO Ostrołęckiego Centrum Kultury. 

Sąd Konkursowy postanowił przyznać:

w turnieju recytatorskim

w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Nagroda i kwalifikacja do finału województwa mazowieckiego - Aneta Gierek z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce          

Wyróżnienie - Sylwia Dagmara Łempicka, I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce za wyobraźnię w interpretacji utworów

w kategorii dorosłych

Kwalifikacja do finału województwa mazowieckiego - Bartosz Mikulak

w turnieju teatrów jednego aktora

Sąd Konkursowy postanowił nie przyznawać kwalifikacji do finału województwa mazowieckiego.   

w turnieju poezji śpiewanej

Nagroda i kwalifikacja do finału województwa mazowieckiego - Aleksandra Tyszka z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce

Decyzją Zarządu Powiatu w Ostrołęce laureatom eliminacji rejonowych przyznano Okolicznościowe Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Nagrody rzeczowe w postaci książek wręczyli laureatom członkowie Sądu Konkursowego.  

Kolejne osoby z uprawnieniami

Egzaminem państwowym zakończyło się kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu „Nowa Perspektywa”. Tym razem 7 mężczyzn otrzymało uprawnienia operatora koparko- ładowarki. Szkolenie obejmowało 200 godzin, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę między innymi z podstaw elektrotechniki, hydrauliki, budowy koparko- ładowarki i jej użytkowania eksploatacyjnego, a także z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentacji technicznej.  

Firmą szkolącą był Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego- Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn w Warszawie.

Szkolenie rozpoczęło się 7 marca, a zakończyło 15 kwietnia 2011 r. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu nauki przystąpili do egzaminu państwowego, który zdali pozytywnie, tym samym nabywając uprawnienia operatora koparko- ładowarki. Otrzymali także książeczkę operatora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.  

Niedziela Palmowa

Tysiące osób wzięło udział w Niedzieli Palmowej w Łysych, by podziwiać jedne z najpiękniejszych i największych palm wielkanocnych w Polsce. Całość uwieńczyła msza św. pod przewodnictwem ks. bp Stanisława Stefanka. W tym dniu tradycyjnie już rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą palmę kurpiowską. Nagrody ufundował Powiat Ostrołęcki.

Niedzielę Palmową rozpoczęły prezentację artystyczne ludowych zespołów kurpiowskich, które trwały aż do ogłoszenia wyników. W tym roku do konkursu zgłoszono ponad 160 palm, które oceniane były w trzech kategoriach: indywidualnej, zespoły ze szkół podstawowych oraz zespoły pozostałe. Pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej zajęły: Krystyna Gotlib z Klenkoruo raz Bożena Kaczmarczyk z Zalasa. W kategorii szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Łysych oraz Szkoła Podstawowa w Zalasiu. W kategorii zespołów pozostałych: Zespół Szkół Powiatowych w Łysych. Konkurs na „Palmę kurpiowską” zorganizowany został już po raz 42.

W niedzielnych uroczystościach uczestniczyli: wicestarosta Krzysztof Parzychowski, przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik oraz dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce Aldona Kuciej. Ponadto obecni byli: euro poseł Jarosław Kalinowski,wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski, poseł Andrzej Kania, radny województwa mazowieckiego Marian Krupiński oraz dyrektor WUP w Warszawie Aleksander Kornatowski.  

Z nowymi kwalifikacjami

Dwanaście pań ukończyło kurs pn. „Sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym”. Zajęcia zorganizowane zostały w ramach projektu „Nowa perspektywa”. Kurs obejmował 90 godzin, podczas których uczestniczki zapoznały się między innymi z zasadami programowania kasy fiskalnej i jej współpracy z komputerem, z przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności, które obowiązują w UE, zasadami HACCP, a także technikami sprzedaży.

W kursie, który rozpoczął się 15 marca, a zakończył 15 kwietnia, uczestniczyło 12 osób. Uczestniczki otrzymały zaświadczenie o ukończonym kursie.

„Lepszy start”- rekrutacja zakończona

Zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy oraz poprawa stanu zdrowia i  integracja ze społeczeństwem- to tylko, niektóre  cele jakie zostały postawione przed uczestnikami projektu „Lepszy Start”.  Właśnie zakończyła się rekrutacja to czwartej edycji projektu.

W tym roku  do  „Lepszego startu”  zakwalifikowało się 48 osób, w tym wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych (21 osób) oraz niepełnosprawnych (27 osób) z terenu powiatu ostrołęckiego. Wzorem lat ubiegłych także i ta grupa skorzysta ze wsparcia: psychologicznego, doradztwa zawodowego, konsultacji prawnych, weźmie udział w kursach i zajęciach doszkalających, dających możliwość zdobycia nowych kwalifikacji. Z myślą o osobach niepełnosprawnych zostanie też zorganizowany turnus rehabilitacyjny.  W tegorocznej edycji uwzględniona została również pomoc finansowa dla wychowanków. Mogą oni w dalszym ciągu liczyć na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów nauki, pokrycie kosztów zakwaterowania w akademiku , internacie, stancji i mieszkaniu chronionym, a także pomoc przy doposażeniu mieszkania i zakupie pomocy szkolnych.

Projekt systemowy „Lepszy start”  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje od 2008 r. Dotychczas wsparciem objęto 79 osób z terenu powiatu ostrołęckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nowe chodniki w gminie Czerwin

Mieszkańcy miejscowości Piski mają powody do zadowolenia. Dziś został odebrany tam chodnik liczący 210 mb. Przebudowany ciąg pieszy znajduje się po lewej stronie drogi powiatowej i w całości został wykonany z kostki betonowej. Wartość inwestycji to ponad 46, 5 tys. zł. Wykonawcą robót była firma „Jokar” z Rzekunia.

Kurpie w Brukseli

Kilkuosobowa grupa na czele ze starostą ostrołęckim Stanisławem Kubłem, na zaproszenie euro posła Jarosława Kalinowskiego , uczestniczyła w przedświątecznej prezentacji pod hasłem „Wielkanoc na Kurpiach”.  Wystawa zorganizowana została 12 kwietnia w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli .

Pokazy rękodzieła ludowego, spotkania z twórcami kurpiowskimi, a także degustacja tradycyjnych potraw regionalnych związanych z Wielkanocą, te oraz inne atrakcje  towarzyszyły przedświątecznej wystawie „Wielkanoc na Kurpiach”.  Ekspozycja była także okazją do pokazania bogactwa ziemi kurpiowskiej poprzez prezentację zdjęć, przygotowanych przez Powiat Ostrołęcki, głównych imprez folklorystycznych odbywających się w naszym regionie.  Wystawie towarzyszył występ Apolonii Nowak z zespołem folkowym  „Swoją Drogą Trio”.

Współorganizatorem wystawy było Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W wyjeździe uczestniczyli również wicestarosta Krzysztof Parzychowski, przedstawiciele samorządów gminnych oraz twórcy ludowi.

Przedświąteczny kiermasz wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zaprasza na kiermasz oraz wystawę i koncert literacko-muzyczny. Impreza odbędzie się 14 kwietnia 2011 r.  
 

Już o godz. 15 zostanie otwarta wystawa pt. „Dla Ciebie Ojcze…” (Papież Jan Paweł II w twórczości poetów i artystów Ostrołęki i Kurpiowszczyzny). Na tę godzinę zaplanowano też  kiermasz świątecznych wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej. Natomiast o godz. 18 odbędzie się koncert literacko – muzyczny z udziałem poetów z Warszawy oraz poetów i artystów z Azerbejdżanu. Koncert został przygotowany w ramach  XI Światowych Dni Poezji, których  głównym organizatorem jest redakcja „Poezji dzisiaj”.
 

Organizatorami są: Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, Redakcja „Poezji dzisiaj”.

 

Zaproszenie na Plamę Kurpiowską

Pierwszy etap budowy strzelnicy zakończony

Trwają intensywne prace budowlane przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Powstaje tam jedna z najnowocześniejszych strzelnic w kraju. Dotychczas wykonane zostały w całości ławy fundamentowe, izolacje pionowe i poziome ław. Prawdopodobnie obiekt ten zostanie oddany do użytku już we wrześniu.

Projekt pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz innych obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmuje budowę strzelnicy, boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni do skoku w dal, rzutni kulą wraz z zagospodarowaniem terenu.

Sama strzelnica będzie miała 10 torów, halę do strzelania, widownię na 50 osób, sterownię, salę dydaktyczno- wykładową. Ponadto zostanie także wyposażona w pomieszczenie z trenażerami. Natomiast boisko wielofunkcyjne, o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny będzie miało wymiary 28x40 m. W kompleksie sportowym powstanie też boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej naturalnej o wymiarach 49x96 m. a także jednotorowa bieżnia do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnia kulą.

Całkowita wartość projektu to ponad 8mln762 tys. zł. W tym dofinansowanie unijne wynosi 84,94%. Pozostałe środki finansowe to wkład własny Powiatu.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma „SPORT HALLS”  z Wrocławia.

 

  

Dobry klimat

Rozmowy w sprawie budowy obwodnicy w Ostrołęce nabierają tempa. W piątek, 8 kwietnia w Warszawie wicestarosta Krzysztof Parzychowski, przewodniczący Rady Powiatu, Stefan Prusik oraz prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, przewodniczący RM w Ostrołęce Dariusz Maciak, prezesi: Jerzy Janowicz (Stora Enso), Ryszard Niedziółka (Energa Elektrownie Ostrołęka), a także wójtowie gmin: Olszewo- Borki, Lelis i Rzekuń z inicjatywy posła Andrzeja Kani spotkali się z ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem. W spotkaniu uczestniczył również wiceminister Radosław Stępień.  

-Jest dobra wola wszystkich zainteresowanych stron- mówił po spotkaniu wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Warunkiem, stawianym przez ministerstwo, wpisania na listę programu budowy dróg krajowych i w konsekwencji  rozpoczęcia prac projektowych jest określenie współfinansowania przez samorządy lokalne oraz zainteresowane zakłady przemysłowe.

W najbliższym czasie z Ostrołęki do ministerstwa ma trafić wniosek z dołączonym listem intencyjnym, w którym to samorządy oraz spółki: Energa Elektrownie Ostrołęka i Stora Enso zadeklarują chęć partycypowania w kosztach inwestycji.

Kolejne spotkanie w tej sprawie, tym razem z wojewodą mazowieckim, ma odbyć się 20 kwietnia.  

Uczciliśmy rocznicę tragedii pod Smoleńskiem

Setki Ostrołęczan wzięły udział w czwartkowych uroczystościach, poświęconych pamięci zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Rozpoczęła je Masza Święta w Kościele Farnym pw. Nawiedzenia  Najświętszej Marii Panny, której przewodniczył JE ks. bp Tadeusz Bronakowski. W uroczystościach uczestniczyli także wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Aldona Kuciej.

Następnie delegacje, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta przeszli ulicami Ostrołęki do skweru im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Pochód miał wyjątkową oprawę- 96 zapalonych zniczy, symbolizujących 96 osób poległych w katastrofie lotniczej. Znicze oraz tablice z nazwiskami zmarłych niosła młodzież ostrołęckich szkół. Pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystości zakończył apel poległych. 

Obrady Powiatowej Rady Zatrudnienia

Podział limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, nowe kierunki kształcenia – to tylko część zagadnień, którymi zajmowała się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Posiedzenie Rady odbyło się we wtorek, 4 kwietnia w Urzędzie Miasta w Ostrołęce.

Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2011 r. w Ostrołęce wynosiła 16,40 %, w powiecie ostrołęckim 18, 30%, tym samym zarejestrowanych w tutejszym Powiatowym Urzędzie Pracy było 10377 osób (4272- to mieszkańcy Ostrołęki , 6105-powiatu). Najwięcej bezrobotnych pochodzi z gmin: Kadzidło- 887 osób, Olszewo- Borki- 815, Lelis-783, Myszyniec- 758 i Rzekuń- 736. Najmniejszą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych stanowią mieszkańcy gminy Czarnia- 137 osób.

Podczas posiedzenia Powiatowa Rada Zatrudnienia zapoznała się z propozycją podziału limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W tym roku największa pula pieniędzy zostanie przeznaczona na prace interwencyjne- 2 559190 zł., staże- 2115000 zł. oraz roboty publiczne 140000zł.

Ponadto zaopiniowano nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. I tak od września 2011 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle  zostaną uruchomione służby mundurowe. W ZSP w Lelisie ruszą dwa nowe kierunki: opiekunka środowiskowa oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.  W ZSP w Troszynie uruchomiony zostanie technik- rolnik. Natomiast w Ostrołęce z ZSZ nr 3 technik cyfrowych procesów graficznych.

 

„Babska droga od pieca do proga”

Po raz 11 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle w dniach 1- 3 czerwca odbędą się warsztaty etnograficzne „Ginące zawody”. Tym razem poświęcone one będą zajęciom, które na co dzień wykonywały Kurpianki. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich w Kadzidle, współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Urząd Gminy w Kadzidle oraz Kurpiowskie Centrum Kultury w Kadzidle.

Organizowane od 11 lat „Ginące zawody” pozwalają zachować tradycje i dziedzictwo kulturowe Puszczy Kurpiowskiej. Adresowane są do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół oraz przedszkoli z terenu powiatu ostrołęckiego i powiatów ościennych.

W tym roku rękodzieła ludowego uczyć będzie 30 twórców, którzy skupią się na typowych, dla dawnych Kurpianek, zajęciach takich jak: szycie, haftowanie, ubijanie masła, wyciskanie sera, pieczenie chleba, mielenie na zboża na żarnach, pranie w bali, maglowanie, przędzenie na kołowrotku itp.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane są w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle, tel.: 29 761 60 67 .

Jubileuszowe Kurpiki

Już po raz 10. przyznano jedne z najważniejszych wyróżnień w regionie- Kurpiki. W tym roku otrzymało je 12 osób reprezentujących różne profesje. Gala rozdania Kurpików 2011 odbyła się 4 kwietna w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury.  Wśród wyróżnionych był Kurpiowsko- Mazowiecki Związek Pszczelarzy w Ostrołęce- producent miodu kurpiowskiego, zgłoszony do nagrody przez Powiat Ostrołęcki. Wszystkim laureatom tegorocznych Kurpików gratulacje złożył starosta Stanisław Kubeł.

Kapituła w składzie Mirosław Grzyb- przewodniczący, Maria Samsel dyr. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Henryk Gadomski etnomuzykolog, Bernard Kielak etnograf, Witold Kuczyński kierownik Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” z Czarni oraz Iwona Choroszewska- Zyśk wiceprezes Związku Kurpiów wśród blisko 100 zgłoszonych podmiotów wyłoniła 12. I tak Kurpiki przyznano w 10 kategoriach.

Promowanie regionu: Ewa i Adam Krzyżewscy właściciele gospodarstwa agroturystycznego „Ewa” w Lipnikach oraz Kurpiowsko- Mazowiecki Związek Pszczelarzy w Ostrołęce.

Pracodawca: Firma „Sizer” z Kadzidła.

Muzyka i taniec: Ars Nova- zespół instrumentów dawnych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego: Zdzisław Ścibek.

Edukacja regionalna: Tadeusz Grec.

Twórczość ludowa: Maria Chrostek i Zofia Gadomska.

Nauka i pióro: Stanisław Pajka.

Talent: Karol Samsel.

Budzenie tożsamości: Ks. Stanisław Grosfeld.

Działalność publiczna: Gminna Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle.

Podczas gali wręczenia Kurpików 2011 prezes Związku Kurpiów, Mirosław Grzyb otrzymał złotą odznakę „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” oraz medale pamiątkowe Pro Masovia i „Zasłużony dla Cepelii”.

  

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości

 

Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy, które ukończyły 45- rok życia i mieszkają na terenie województwa mazowieckiego,  mogą skorzystać z projektu realizowanego przez Fundację Funduszu Współpracy i Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM. Najlepsze przedstawione propozycje  (biznesplany)  otrzymają 40 tys. zł bezzwrotnej pożyczki. Rekrutacja do projektu trwa do 6 kwietnia 2011 r.

Projekt „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.inkubator45plus.pl lub dzwoniąc- tel.: 22 45 09 761.

Być przedsiębiorczym

 

46 osób, uczniów Technikum Agrobiznesu i Leśnictwa bierze udział w projekcie "Myśleć, pracować i współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy". Pomysłodawcą jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, która zaprosiła do udziału 13 szkół z Mazowsza. Wśród nich znalazły się 2 szkoły z Ostrołęki oraz dwie z powiatu ostrołęckiego: Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle i Baranowie.
 

Młodzież uczy się miedzy innymi  pracy w grupie,  asertywności , ale także planowania i rozliczania budżetu , czyli podnosi swoje kompetencje społeczne.
Projekt rozpoczął się w lutym i potrwa do czerwca. W tym czasie zaplanowano 33 zajęcia, które zakończy inicjatywa społeczna. Każda klasa na realizację otrzyma po 500 zł. Uczniowie będą musieli zmierzyć się z przygotowaniem biznesplanu i jego późniejszym rozliczeniem.

VI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

 

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad środowej sesji była zmiana uchwały budżetowej. Zmiana ta podyktowana była konicznością wprowadzenia zadań, których realizację Powiat Ostrołęcki rozpoczął w ubiegłym roku, a zakończy w tym. Uchwalono także zmiany Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i zapobiegania wykluczeniu społecznemu w powiecie ostrołęckim na lata 2009- 2014. Radni podjęli również decyzję w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2011. Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę o uznaniu roku 2011 rokiem ks. Władysława Skierkowskiego. Przyznano także nagrody za pracę dydaktyczno- wychowawczą pedagogom z ZSP w Myszyńcu.

Zmiany w budżecie Powiatu dotyczyły zadań, które nie zostały dokończone w ubiegłym roku między innymi były to drogi: Dęby- Tyczek, Dudy Puszczańskie, Czarnia- Białusny Lasek, Piasecznia w gminie Kadzidło, Olszewo Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek, a także kilka odcinków drogowych w gminie Rzekuń, w tym przejścia przez Rzekuń, drogi: Drwęcz- Rzekuń, Susk Nowy. Także dokończenia wymaga sala gimnastyczna przy ZSP w Troszynie.

Jak podkreślił starosta Stanisław Kubeł, wprowadzenie tych zadań do budżetu powoduje, że plan inwestycyjny na rok 2011 jest również ambitny, jak w latach ubiegłych. Jednocześnie zaznaczył, ze prawdopodobnie nie osiągnie on takiej wielkości, jak w roku 2010, kiedy to nastąpiła kumulacja środków UE. Jednak już teraz budżet zbliża się do kwoty 70 mln zł. Starosta Stanisław Kubel wyraził również nadzieję, że w trakcie trwania roku budżetowego w dalszym ciągu będzie on ewoluował i prawdopodobnie, po wprowadzeniu kolejnych zadań, będzie się zwiększał. Cel jaki przyświecać będzie obecnym staraniom Zarządu to: likwidacja wszystkich żwirówek w powiecie oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, między innymi poprzez tworzenie ścieżek pieszo- rowerowych, umieszczanie elementów odblaskowych na nawierzchni i widocznych pasów ruchu.
 

Ponadto podczas sesji doceniono pedagogów z ZSP w Myszyńcu: Sławomira Świtaja, dyr. ZSP w Myszyńcu, Mariana Bałdygę nauczyciela matematyki, Katarzynę Mierzejewską, nauczycielkę jęz. polskiego, Emilię Samsel, nauczycielkę jęz. angielskiego oraz Małgorzatę Świataj, wychowawczynię kl. IV technikum. Ich praca dydaktyczno- wychowawcza przyczyniła się do zajęcia przez szkołę wysokiej lokaty w ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, który opublikowany został w „Rzeczpospolitej” i „Perspektywach”. Technikum w Myszyńcu było jedyną tego typu szkolą wyróżnioną w naszym regionie. Na taki wynik miały wpływ między innymi wyniki egzaminy maturalnego, jak również kierunki studiów jakie podjęli absolwenci szkoły.

Miłym akcentem sesji było wręczenie staroście pucharu, jaki przypadł Powiatowi za wysoką, trzecią lokatę w Międzynarodowym Narciarskim Rajdzie Chłopskim w Rajczy. Puchar wręczył radny Waldemar Pędzich.

Rok 2011 Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu  imieniem Ks. Władysława Skierkowskiego (dawny Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) zaprasza na Konferencję popularnonaukową poświęconą  Ks. Władysławowi Skierkowskiemu w dniu 11 maja 2011 roku, początek o godzinie 1200.

W sesji jako prelegenci wystąpią:

Ks. Prof. Dr hab. Michał Grzybowski : Prezentacja książki o Ks. Władysławie Skierkowskim

Dr Weronika Gozdew: „Najbardziej charakterystyczne elementy śpiewu kurpiowskiego, na podstawie nagrań archiwalnych śpiewaków kurpiowskich i prac ks. Władysława Skierkowskiego”.

Mgr Jacek Jackowski: „Nagrania i zbiory fonograficzne Instytutu Sztuki PAN pochodzące z Regionu Kurpiowskiego” . Promocja płyty: „Hej, gdzie piaski i moczary…"

Prof. Dr hab. Jerzy Rubach: „Obraz dialektu kurpiowskiego w pracach ks. Wł. Skierkowskiego”.

Podczas konferencji odbędzie się promocja książki o Ks. Władysławie Skierkowskim oraz  „Modlitewnika” zapisanego w gwarze kurpiowskiej.

Kresy II Rzeczypospolitej

Od 4 lutego 2012 roku w ostrołęckim muzeum oglądać można wystawę fotograficzną „Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego”. Zdjęcia prezentowane na wystawie mają unikatowy charakter i w większości nie były wcześniej nigdy publikowane. Autor ukazanych na wystawie zdjęć posiadał niezwykły talent ukazywania uroku oraz charakteru i ducha miejsc, które fotografował. Szczególnym kunsztem odznaczają się panoramy miast. Piękne widoki Wilna czy Lwowa, ale i małych miasteczek, takich jak Brzeżany, Krzemieniec albo Poczajów, pozostają na trwałe w pamięci.

Bogactwo kultur i obyczajów, niepowtarzalny charakter życia jednostek i całych zbiorowości. Henryk Poddębski szczególnie cenił prostych ludzi Widoczne jest to zwłaszcza na zdjęciach przedstawiających Poleszuków i Hucułów. Szacunek dla ich bogatych obyczajów, ciężkiej pracy, zmagania się z surową przyrodą dostrzec można na każdej fotografii.

Wystawa adresowana jest przede wszystkim do tych, którzy dawne Kresy pamiętają, do Kresowiakówmających wciąż „pod powiekami” obraz rodzinnych stron: domu, drzew, ludzi; ale w równym stopniu kierujemy go do współczesnych czytelników, którzy potrafią zrozumieć przeszłość i dostrzec piękno utraconej ojczyzny. Ekspozycja ukazuje świat, który zmieciony przez kataklizm II wojny światowej ocalał na zdjęciach Henryka Poddębskiego. Niezwykłe fotografie przybliżają przeszłość, prezentują Kresy, ukazują minione piękno miejsc, ludzi  i przyrody.

Wystawę dopełnia album „Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego”, wydany przez lubelską oficynę AD REM,  w którym znaleźć można wiele zdjęć oraz informacji o krainach geograficznych uchwyconych w kadrze.  Album dostępny będzie do nabycia w sklepiku muzealnym.

Wernisaż wystawy odbędzie się 4 lutego 2012 roku o godzinie 16.00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce przy pl. gen. Bema 8. Wernisażowi towarzyszyć będzie  spotkanie z Małgorzatą Florczak z Instytutu Sztuki PAN, która opowie o wyprawach Henryka Poddębskiego na Kresy

Wystawę można zwiedzać do końca marca 2012 roku.

„Ambasada sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej"

Projekt „Ambasada sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2.

Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej utworzone w ramach projektu będzie funkcjonowało od sierpnia 2011 do lipca 2013 roku.

Liderem projektu jest firma szkoleniowo-informatyczna Dr Notes a partnerem Stowarzyszenie Spoza. Obydwie jednostki mają duże doświadczenie w realizacji projektów, także unijnych i we współpracy w stylu biznes – organizacja pozarządowa (podmiot ekonomii społecznej).

Ambasada – dawniej rozumiana jako misja, dzisiaj jako najwyższa reprezentacja kraju lub zagadnienia na terenach innych państw, na obszarach, gdzie potrzebna jest pomoc w zrozumieniu, przyjęciu spraw nowych.

Misją „Ambasady sukcesu" jest nauczanie ekonomii społecznej – tam, gdzie przebija się z trudem, gdzie jest niezrozumiała, zdaje się być zbędna. Działa na Mazowszu – województwie największym i najbardziej zróżnicowanym materialnie. Wiele tu bogactwa, ale również dużo ubóstwa, nieporadności, wykluczenia.

Połączenie szkolenia z doradztwem i to ściśle adresowanym jest innowacyjnym rozwiązaniem problemu braku wiedzy i praktyki. Wsparcie usługami z zakresu partnerstwa lokalnego, które kuleje nie tylko na Mazowszu – powinno wpłynąć na rozwój całego sektora.

Zapraszamy do „Ambasady sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej". Już dzisiaj sprawdźcie na naszej stronie, co mamy do zaoferowania! W razie wątpliwości lub niejasności zachęcamy do kontaktu z nami - odpowiemy na Wasze pytania. Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona!

Czytaj na stronie: http://www.mazowsze.3sektor.org/projekt

Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego- kolejna edycja

Już po raz piąty Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku. Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymały m.in. żurawina kurpiowska, polędwica kurpiowska.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa. Formuła konkursu pozwala na zainteresowanie nim nie tylko firm komercyjnych, ale także podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami (np. potwierdzającymi prezentację produktu na różnego rodzaju targach, wystawach, lokalnych imprezach itp.).

Więcej informacji na temat konkursu uzyskają Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, lub dzwoniąc do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich UMWM w Warszawie- tel. (022) 5979701.   

Samorządowcy o drogach

O możliwościach finansowania ciągów gminnych oraz powiatowych z budżetów państwa i wojewody, a także o planowanych inwestycjach drogowych rozmawiali w miniony piątek samorządowcy.  Spotkanie drogowe zorganizowane zostało z inicjatywy Starosty Ostrołęckiego, Stanisława Kubła. Uczestniczyli w nim m.in. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Janina Orzełowska, zastępca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad, Beata Leszczyńska, starostowie powiatów ościennych oraz wójtowie i radni.

Podczas spotkania Starosta Ostrołęcki podsumował inwestycje drogowe, realizowane w ubiegłym roku przez tutejszy powiat. Wówczas wykonano 60 km dróg, z tego odebrano ponad 50 km., wykonano także prawie 5 km chodników, 6 km ścieżek pieszo- rowerowych oraz 400 m. parkingów. Zdaniem starosty najbliższe lata przebiegać będą pod hasłem poprawy jakości dróg powiatowych- modernizacji i budowy ciągów pieszo- rowerowych. Jak podkreślił, wspólne inwestycje powiatu i gmin dają możliwość ochrony pieszych.

Niezbyt optymistyczne informacje dotyczyły modernizacji biegnących przez teren powiatu ostrołęckiego dróg krajowych i wojewódzkich. Poważnych inwestycji na drogach krajowych nr 61 i 53 możemy spodziewać się dopiero za kilka lat. Na tych szlakach prowadzone będą jedynie remonty cząstkowe. Jednak lokalne samorządy mogą liczyć na dofinansowanie inwestycji kluczowych, w tym budowy mostów.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Ostrołęce

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2012 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz postanowieniami zawartymi w „Programie współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”, który przyjęty został uchwałą
Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych powiatu ostrołęckiego w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej w 2012 roku. Zlecenie zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dotacje będą udzielane wyłącznie na zadania terytorialnie i przedmiotowo odpowiadające zakresowi działania Powiatu Ostrołęckiego.

Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin i warunki składania ofert, terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert określone są w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 226/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia
26 stycznia 2012 roku.

Treść ogłoszenia zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Wszelkie dokumenty i druki można również pobierać pod wskazanym niżej adresem.

Oferty na realizację zadań publicznych, wypełnione pismem maszynowym, wraz
z załącznikami należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka, pl. Gen. J. Bema 5, II piętro, pokój 35,

w terminie do dnia 20 lutego 2012 roku

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju w godzinach 8.00 – 16.00, pl. Gen. J. Bema 5, Ostrołęka.

nr telefonu (029) 764 27 49 w 168, 151
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

 

Więcej informacji na stronie organizacji pozarządowych.

Recykling w spalaniu

„Uboczne produkty spalania- wykorzystanie w budownictwie. Zrównoważony rozwój w praktyce”- to tytuł konferencji, która odbyła się 18 stycznia w budynku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.  W spotkaniu uczestniczył Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Konferencja, której organizatorem było Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe EKO- ZEC z Poznania, została zorganizowana między innymi z myślą o przedsiębiorcach. Miała ona ukazać, w jaki sposób produkty uboczne procesu spalania mogą być wykorzystane w budownictwie. Chodzi o możliwości gospodarczego wykorzystania mieszanki popiołowo- żużlowej, pochodzącej z ostrołęckiej elektrowni i gromadzonej od wielu lat na składowisku Łęg.

W spotkaniu uczestniczyli także wójtowie gmin powiatu ostrołęckiego, przedstawiciele delegatur urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego oraz władze Miasta Ostrołęki. 

Patronat honorowy objął Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Janek z Kolna, który odkrył Amerykę

Promocja książki o „Janku z Kolna, który odkrył Amerykę” autorstwa Janiny Anny Krzyżewskiej odbyła się 16 stycznia w gospodarstwie agroturystycznym w Lipnikach. Specjalne gratulacje za barwną i mało znaną opowieść złożyli autorce: Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce, Stefan Prusik. Książkę opublikowało Wydawnictwo ZIZ.

  

Strzelnica w Kadzidle gotowa

Zakończyły się prace budowlane jednej z najnowocześniejszych strzelnic w kraju. Obiekt powstał przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. W ramach inwestycji zostały wykonane tam boiska: do gry w piłkę nożną i wielofunkcyjne. Powstał także parking na 40 miejsc postojowych.

Obiekt, w którym mieści się strzelnica ma 90 m. długości i 15 m. szerokości. Wyznaczone miejsce do strzelania zostało wyposażone w 10 stanowisk, w których tor lotu pocisku mierzy 50 m. W obiekcie usytuowano także widownię na około 50 osób, trenaż (specjalna sala ćwiczeń z wykorzystaniem lasera), salę konferencyjną oraz punkt medyczny.

W ramach inwestycji wykonano również dwa boiska. Pierwsze to boisko wielofunkcyjne (o wymiarach 28x40) o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny. Drugie to boisko do gry w piłkę nożną (o wymiarach 49x96 m.) o nawierzchni trawiastej naturalnej. Ze względu na słabą jakość ziemi wykonawca zastosował tu nowoczesną technologię- hydrosiew. Nasiona trawy umieszczono w specjalnym żelu dla lepszego wzrostu i ukorzenienia.

Strzelnica służyć będzie nie tylko uczniom Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, korzystać z niej będą mogli też wszyscy chętni. W przyszłości szkoła planuje uruchomić nowy kierunek strzelecko- sportowy.

Inwestycja zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

AFGANISTAN. Ziemia niedostępna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zaprasza na spotkanie ze Zbigniewem Dudrakiem.

Zbigniew Dudrak – operator filmowy i telewizyjny, alpinista, podróżnik. Wspinaniem na najwyższe góry świata zajmuje się od lat 70-tych. Jest autorem zdjęć do filmów podróżniczych, przyrodniczych, przygodowych i tych opowiadających o zdobywaniu najwyższych i najpiękniejszych szczytów górskich. Podczas spotkania  Zbigniew  Dudrak opowie o swoich wielokrotnych podróżach do Afganistanu, w tym o tej ostatniej, w sierpniu 2011 r., gdy uczestniczył w polskiej wyprawie, która zdobyła szczyt Noszaka (7492 m n p.m.) - najwyższą górę Afganistanu zwaną „dachem Afganistanu”. Opowieść o Afganistanie wzbogacą zdjęcia i filmy.  Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2012 r. (sobota) o godz. 14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Głowackiego 42.  

„Załóż firmę z WUP II"

Informujemy, że Ostrołęcka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy rozpoczyna II nabór kandydatów do projektu „Załóż firmę z WUP II" realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL. 

Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, zapraszamy na spotkanie informacyjne od 30 stycznia do 3 lutego 2012 roku o godz. 10 w ostrołęckiej filii WUP, ul. Poznańska 17.
Spotkania informacyjne odbędą się również:
- 1 lutego, godz. 10 - Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki;
- 2 lutego, godz. 10 - Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz;
- 3 lutego, godz. 10 - Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- jest mieszkańcem powiatu: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub miasta Ostrołęki;
- nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie roku przed przystąpieniem do projektu;
- planuje zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej na stronie http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=1665103613.

Bezpłatna książka „Wszystko o Ewie”

Uprzejmie informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwróciła się Fundacja im. Stefana Batorego z prośbą o rozpropagowanie wydanej przez siebie publikacji.
Książka „Wszystko o Ewie” autorstwa Krzysztofa Burnetki i Anny Matei, ma na celu popularyzację idei równouprawnienia kobiet. To pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku skierowana do masowego odbiorcy.
„Wszystko o Ewie” opisując historię życia jednej kobiety od przedszkola do dorosłości pokazuje, że dyskryminacja kobiet nie jest tylko tematem teoretycznych dyskusji, ale codziennym doświadczeniem. Opowiada o tym, co często jest pomijane, przemilczane, niedostrzegane. Stawia ważne pytania o miejsce kobiet w Polsce, o ich szanse i ograniczenia.
Zawarte we „Wszystko o Ewie” dane oraz argumenty zostały opisane przystępnym językiem, stąd też publikacja jest doskonałym materiałem dydaktycznym, na którego podstawie można łatwo tworzyć zajęcia i warsztaty o tematyce równościowej. Dodatkową zaletą książki jest atrakcyjna szata graficzna, która ułatwia odnajdywanie informacji. Książka jest bezpłatna — można ją zamówić przez www.batory.org.pl/maszglos/publikacje.htm

Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej

Zapraszamy do zapoznania się założeniami projektu innowacyjnego pn. „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”. Projekt realizowany jest w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 – Projekty innowacyjne. Autorem i realizatorem projektu jest Towarzystwo Produkcyjno – Handlowe Sp. z o.o., organ prowadzący dla dwóch niepublicznych placówek edukacyjnych: Niepublicznej Placówki Oświatowej „Educo” (działa od 1995 r.) i Centrum Ustawicznego Kształcenia Nauczycieli „Educo II” (działa od 2003 r.). Beneficjentami projektu są bezpośrednio organizacje pozarządowe działające na Mazowszu, a pośrednio mieszkańcy Mazowsza zagrożeni wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Głównym celem projektu jest przygotowanie kadr działających w organizacjach pozarządowych do podejmowania działań w obszarze ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

Czytaj na stronie http://www.ekonomiaspoleczna.info.pl/

Mieszkańcom Powiatu Ostrołęckiego oraz Miasta Ostrołęki pragniemy złożyć w imieniu samorządu Powiatu Ostrołęckiego najserdeczniejsze życzenia

szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym 2012 roku

Stefan Prusik - Przewodniczący Rady Powiatu,

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki,

Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta.

Kurpie z Lelisa i Olszewo-Borek na jarmarku świątecznym w Warszawie

Laureatów Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt żywnościowy, coraz częściej zaprasza się na giełdy smaków, jarmarki.

18 grudnia w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie środowisko kulturowe GOK-O Lelis i Gminy Lelis prezentował Henryk Kulesza i Jerzy Dawid – radny Rady Gminy. Olszewo Borki reprezentowali państwo Niedźwieccy. Ostrołękę Pani Czesława Lewandowska.

Połączone stoły świąteczne i artystyczne Kurpiowszczyzny obrazujące dostatek i różnorodność tradycyjnych produktów zadziwiały i przyciągały liczne rzesze kupujących.

Przy stoiskach nabywcy wsłuchiwali się w pieśni ludowe Apolonii Nowak z Kadzidła oraz pastorałki Henryka Kuleszy i kolędy chóru Cantilena, podziwiali pieczywo obrzędowe Pani Bogdańskiej z Kadzidła i misteria z bibuły Czesławy Lewandowskiej.

Karp po żydowsku i pasztet z restauracji z Łodzisk rozszedł się w ciągu kilkunastu minut. Transport jak zawsze zapewnił Stanisław Sylwester Kamiński z Myszyńca. Kurpie z powiatu ostrołęckiego coraz bardziej zachwycają Mazowsze bez względu na to gdzie uczestniczą.

Czytaj więcej na stronie kurpie.lelis.pl

 

XV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Uroczysty charakter miała zwołana na 21 grudnia sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Obrady rozpoczęły się od wręczenia medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i Dorocznych Nagród Starosty Ostrołęckiego. Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na 2012 rok.

W tym roku decyzją Zarządu Powiatu w Ostrołęce, Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego w 2011 roku otrzymali, w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury: Jan Kania, muzyk, twórca ludowy, za szczególne osiągnięcia twórcze w rozwoju i upowszechnianiu kurpiowskiej kultury ludowej. Stanisław Pajka, regionalista, propagator kultury ludowej, za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu i ochronie kurpiowskiej kultury ludowej. Wiesław Staśkiewicz, twórca ludowy,  za szczególne osiągnięcia twórcze w rozwoju i upowszechnianiu kurpiowskiej kultury ludowej. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu: Joanna Banach, lekkoatletka, za całokształt działalności i szczególne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym. Marianna Pędzich, trenerka, działaczka sportowa, za całokształt działalności i szczególne osiągnięcia w prowadzeniu, organizowaniu i rozwijaniu działalności sportowej. W dziedzinie promocji powiatu: ksiądz Prałat Marian Niemyjski, propagator kultury kurpiowskiej - za całokształt działalności i szczególne osiągnięcia w prowadzeniu i organizowaniu działalności społecznie użytecznej, w tym promocję kultury kurpiowskiej. Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego przyznawane są w uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w dziedzinie: twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla powiatu ostrołęckiego. Podczas sesji wręczone zostały także złote medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Otrzymali je dyrektorzy szkół w Wachu i Kierzku. Odznaczenia te przyznaje Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.

Podczas ostatniej  w tym roku sesji radni debatowali na nad projektem budżetu na 2012 rok. Został on przyjęty przez radę jednogłośnie. Jak podkreślił Starosta Stanisław Kubeł przyszłoroczny budżet będzie budżetem trudnym jednak porównywalnym do tegorocznego. Zdaniem starosty będzie on także korygowany poczynając od korekt w budżecie państwa. Projekt budżetu na rok 2012 po stronie dochodów wynosi 50009710 zł, wydatki zostały określone na kwotę 56614298 zł. Deficyt wynika z przyjętej do realizacji inwestycji- przebudowy drogi powiatowej Olszewo- Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek. Obecnie inwestycja ta znajduje się na liście rezerwowej RPOWM, w tym przypadku refundacja wynosiłaby ponad 6 mln zł.

Na zakończenie obrad Starosta Stanisław Kubeł podziękował za współpracę byłemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Ostrołęce, podinspektorowi Januszowi Pawelczykowi. Jednocześnie deklarując w imieniu rady, że rozpoczęta współpraca samorządu z policją będzie kontynuowana. W przyszłym roku kolejne pieniądze, 350 tys. zł, zasilą budowę siedziby komendy policji w Ostrołęce.

Przedświąteczna sesja była także okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia życzeń.

  

Mikołaj odwiedził dzieci z powiatu

Konkursy z nagrodami, wspólna zabawa, przedstawienie teatralne, to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla najmłodszych mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Po raz 11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało przedświąteczną akcję „I ty możesz spotkać Mikołaja”. Impreza odbyła się 17 grudnia w sali bankietowej „Niezapominajka” w Wojciechowicach.

W tym roku paczki otrzymało 220 dzieci. Trafiły one do podopiecznych ośrodków pomocy społecznej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz do dzieci wytypowanych przez „Informedia”.

-Od dwóch lat impreza łączy dwie akcje: naszą „I ty możesz spotkać Mikołaja” oraz  „Pomagamy Mikołajowi”. W tym roku setka dzieci, które są autorami listów nadesłanych do „Informediów” otrzymała paczki- tłumaczy Emilia Szymańska, dyr. PCPR w Ostrołęce.

Podczas spotkania maluchy mogły też obejrzeć przedstawienie w wykonaniu aktorów teatru „Arkadia” z Białegostoku.  

Opłatek Związku Kurpiów

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł wziął udział w przedświątecznym spotkaniu Związku Kurpiów. Spotkanie było również okazją do podsumowania konkursu na hymn kurpiowski, w którym nagrody laureatom ufundował powiat ostrołęcki. Oprócz świątecznych życzeń złożonych w imieniu samorządu starosta pogratulował zwycięzcom oraz odśpiewał „Leć pieśni nasza z kurpiowskiej niwy”.

Na ogłoszony w 2009 roku konkurs wpłynęło 19 utworów. Ostateczne trzy z nich zdobyły uznanie kapituły. I tak wyróżnione utwory są autorstwa: Andrzeja Żery z Myszyńca (I miejsce), Henryka Gadomskiego i Mirosława Grzyba (II miejsce) oraz Mariana Kraśniewskiego z Ostrołęki (III miejsce). Jednak zanim jeden z nagrodzonych utworów zyska miano hymnu musi jeszcze przejść akceptację lokalnych środowisk związanych z kulturą, muzyką i etnografią.

Podczas spotkania wręczono także świadectwa ukończenia wakacyjnego kursu pisowni dialektu kurpiowskiego. Dyplomy otrzymało ponad 30 osób.

Opłatkowe spotkanie Związku Kurpiów uświetnił występ chóru „Cantilena” pod dyrekcją Henryka Gadomskiego. W jego wykonaniu zaproszeni goście mogli wysłuchać kolęd pochodzących między innymi ze zbiorów ks. Władysława Skierkowskiego. 

Kolejna „schetynówka” odebrana

W miniony wtorek, 13 grudnia uroczyście oddano do użytku liczący ponad 15 km odcinek drogi Bosewo Stare- Długosiodło- Kunin. Wstęgę przecięli starostowie powiatów ostrołęckiego i wyszkowskiego oraz wójtowie gmin: Goworowo i  Długosiodło. Inwestycja realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  

Na terenie powiatu ostrołęckiego zmodernizowano liczący ponad 4 km 230 m odcinek drogi Kunin- Michałowo. Tutejszy samorząd zasilił inwestycję kwotą 1 mln 500 tys. zł. Pozostałe pieniądze w wysokości  3 mln zł pochodzą z budżetu wojewody (NPPDL), 1 mln 230 tys zł. z budżetu gminy Długosiodło, 770 tys zł. przekazał powiat wyszkowski.

Droga powiatowa Rzekuń- Czarnowiec odebrana

Zakończyła się wspólna inwestycja powiatu ostrołęckiego i gminy Rzekuń. 13 grudnia odbył się odbiór techniczny drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej Rzekuń- Czarnowiec. Modernizacji poddana została cała, licząca blisko 0,78 km., ulica Mazowiecka. Wykonane zostały chodniki, zjazdy do posesji oraz dwa parkingi. Ponadto w ramach prac odwodniono ulicę Ogrodową. Drugi etap przebudowy około 2 km. odcinka drogi Rzekuń- Czarnowiec obejmował także wykonanie na całej długości warstwy ścieralnej. W ramach zawartego z wykonawcą kontraktu droga zyskała barierki ochronne oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Ostrada”. Koszt drugiego etapu przebudowy drogi zamknął się kwotą około 2 mln 140 tys. zł.  

XV Sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 21 grudnia 2011 roku zwołano XV Sesję Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Bema 5, o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2.       Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

4.       Wręczenie Złotych Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, przyznanych Szkołom z terenu Powiatu Ostrołęckiego.

5.       Wręczenie Dorocznych Nagród Starosty Ostrołęckiego za 2011 rok.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012 – 2019  

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)    opinie komisji Rady Powiatu

c)     dyskusja

d)    podjęcie uchwały

7.        Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok

a)    wystąpienie Starosty Ostrołęckiego

b)    opinie komisji Rady Powiatu

c)     dyskusja

d)    podjęcie uchwały 

8.        Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok  

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)    opinie Komisji:

                                  -         Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

                                  -         Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli

c)     dyskusja

d)    podjęcie uchwały

 

2)    wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Ostrołęcki udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)    opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)     dyskusja

d)    podjęcie uchwały

9.     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.            Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

11.            Komunikaty i sprawy organizacyjne.

12.            Sprawy różne.

13.            Zakończenie obrad XV sesji Rady Powiatu.

Czwarty rok realizacji projektu pn. „Gotowi do zmian”

2011 jest czwartym rokiem realizacji projektu pn. „Gotowi do zmian” , który  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce wdraża w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, PUP dodatkowo zaktywizował 348 bezrobotnych (180K/168M) zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego,  tj. blisko 3,5% ogółu zarejestrowanych, w tym:

 • 99 osób poniżej 25 roku życia,
 • 11 osób powyżej 50 roku życia,
 • 3 osoby niepełnosprawne,
 • 148 bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie,
 • 92 długotrwale bezrobotnych.

Jednocześnie projekt służy wyrównywaniu szans na lokalnym rynku pracy oraz godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. PUP w Ostrołęce zastosował:

 • różnorodne kanały informacyjne celem dotarcia do jak najszerszego kręgu potencjalnych uczestniczek i uczestników (strona internetowa urzędu, jednostek administracji samorządowej, portale społecznościowe, prasa),
 • „równościową” rekrutację mając na celu ograniczenie  dyskryminacji K i M.

W ramach przedsięwzięcia:

 • 250 osób (148 K/102M) uczestniczyło w warsztatach:  „Metody poszukiwania pracy. Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy” lub „Wiedza o sobie szansą na zdobycie zatrudnienia. Warsztaty budowania motywacji”, by następnie zostać skierowanym do odbycia stażu na okres do 6 miesięcy,
 • 98 osób (32K/66M) uczestniczyło w warsztatach „Załóż własną firmę - zostań przedsiębiorcą”,a następnie otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i podjęło samozatrudnienie.

Całkowity budżet projektu w 2011 r. wyniósł 3.392.643,58 zł, z czego 2.883.747,04 zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Projekt swoim działaniem objął również pracodawców oraz najbliższe otoczenie, rodziny uczestników projektu. Najważniejszą sprawą dla PUP w Ostrołęce była poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny, bezrobotnych i pozytywnego nastawienia do życia przez powrót na rynek pracy. Dodatkowo w lokalnym otoczeniu ekonomicznym powstało 98 nowych podmiotów, promujących przedsiębiorczość w regionie.

Mając na uwadze możliwość pozyskania dodatkowych środków na promocję zatrudnienia w powiecie ostrołęckim i na terenie m. Ostrołęka, również w 2012 r. Urząd planuje realizację projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Policja ostrzega przed oszustami i złodziejami

Biorąc pod uwagę okres świąteczny uwzględniając ubiegłe lata przypominamy, że jest to okres w którym zwiększają swoją aktywność oszuści i złodzieje. Dlatego przedstawiamy kilka metod działań  przestępców, abyśmy mogli ustrzec się przed tego rodzaju sytuacjami. W ramach kampanii ,,Bezpieczny Senior” szczególnie  apelujemy do osób starszych, ponieważ łatwo mogą stać się ofiarami oszustów i naciągaczy. Osoby starsze, które czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, dobroć narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, przypominamy o kilku podstawowych zasadach postępowania:


 SENIORZE PAMIĘTAJ:

 

 • nie noś dużej kwoty pieniędzy przy sobie bez potrzeby,
 • jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub dokonać innej transakcji bankowej, poroś zaufaną osobę, żeby Ci towarzyszyła w drodze powrotnej z bankomatu, banku czy też poczty,
 • koniecznie naucz się na pamięć swojego numeru PIN do karty bankomatowej, nigdy nie zapisuj tego numeru na karteczce, którą będziesz przechowywać obok karty bankomatowej,
 • nie pożyczaj pieniędzy osobom, których znasz tylko z widzenia, lub deklarują, że chcą przekazać gotówkę twoim bliskim,
 • tam, gdzie panuje tłok - w tramwaju, autobusie, w markecie i na targu trzymaj torbę przed sobą, zawsze zapiętą,
 • przebywając w szpitalu, wartościowe rzeczy zdawaj do depozytu, korzystaj z automatu zamiast komórki,
 • u fryzjera, w parku, na cmentarzu, w sklepie nie zostawiaj toreb lub siatek z pieniędzmi i dokumentami bez nadzoru-nawet na chwilę,
 • wychodząc na zakupy miej przygotowane drobne pieniądze, tak aby nie wyjmować za każdym razem portfela - nie noś portfela w tylnej kieszeni spodni.


Gdy jesteś w domu:

 

 • nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania - nie znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów,
 • nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności,
 • nie otwieraj bezmyślnie drzwi, gdy tylko usłyszysz dzwonek,
 • zawsze przed otworzeniem drzwi zapytaj się kto za nimi stoi, pracownicy urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci mogą wystawione rachunki za światło i gaz, zostawić w skrzynce pocztowej, nie wchodząc do Twojego domu,
 • nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj ich do klatki schodowej, nie otwieraj domofonu, wychodząc zamykaj drzwi do klatki.


Metody popełniania przestępstw

 

 • „na wnuczka” – sprawcy przeważnie dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica. Tłumaczą „dziadkowi” lub „babci”, np., że są w hipermarkecie i mają niepowtarzalną okazję zakupić przedmiot w promocyjnej cenie lub znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej np. wypadek drogowy. W związku z tym proszą o pożyczkę finansową. Oszuści twierdzą, że nie mogą przyjechać po pieniądze - wysyłając po nie swojego dobrego znajomego lub kolegę. Po jakimś czasie znajomy „wnuczka” zjawia się w mieszkaniu ofiary i odbiera przekazaną dobrowolnie w dobrej wierze kwotę pieniędzy przeznaczoną przez seniora na pomoc łakomemu wnuczkowi
 • "na gazownię" czy "na hydraulika" – oszuści podając się za fachowców wchodzą do domów. Kradną co popadnie, albo po prostu wyłudzają kilkaset złotych za usługę, której nie wykonali
 • „na dotację” – w ostatnim czasie wiele słyszy się o rozmaitych dotacjach unijnych, rewitalizacji zaniedbanych dzielnic i innych tego typu działaniach pomocowych. Wykorzystują to złodzieje. Podając się za urzędników proszą o uiszczenie "opłaty manipulacyjnej" albo wpłacenie "zaliczki" na poczet późniejszej realizacji przedsięwzięcia.

Pamiętajmy, że oszust lub złodziei kieszonkowy niczym z wyglądu nie różni się od zwykłych ludzi. Kieszonkowcem może być każdy: młody przystojny mężczyzna, nobliwy emeryt, bezradna staruszka czy też niewinnie wyglądające dziecko.

Apelujemy do dzieci i wnuków seniorów, aby z nimi  rozmawiali na powyższe tematy oraz, żeby informowali  policję również o każdej próbie popełnienia przestępstwa.

st. sierż. Tomasz Żerański
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Pozdrawiam

„Idą święta. Czas stroić choinkę” – impreza rodzinna

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce serdecznie zaprasza w niedzielę 11 grudnia 2011 roku  od godz. 12 do 17 na cykliczną imprezę rodzinną „Idą Święta. Czas stroić choinkę”.          

Takie przedświąteczne spotkanie ze sztuką kurpiowską ostrołęckie muzeum organizuje już po raz czwarty i za każdym razem cieszy się ono dużym zainteresowaniem. W przedświąteczne niedzielne popołudnie w muzeum pojawiają się dwu i trzypokoleniowe rodziny z małymi dziećmi. Na muzealnym dziedzińcu czekają na nich twórcy ludowi z Kurpiowskiej Puszczy Białej i Zielonej, by służyć życzliwą radą i pomocą podczas pracy twórczej. Wszyscy goście wspólnie wykonują choinkowe ozdoby z bibuły i słomy (bombki i łańcuchy), lepią pieczywo obrzędowe: „byśki” i „nowe latka”, tworzą w Pocztówkarni piękne kartki świąteczne i niepowtarzalne, pyzate aniołki z masy solnej. Największym powodzeniem wśród najmłodszych cieszy się niezmiennie Ciasteczkarnia, w której można wykrawać, wypiekać i zjadać aromatyczne kruche ciasteczka. Tegoroczna oferta niedzielnej rodzinnej imprezy muzealnej „Idą Święta. Czas stroić choinkę” została wzbogacona o kramik regionalny, który (po rozsądnych cenach) będzie oferował chętnym wiktuały kuchni kurpiowskiej.

Te muzealne spotkania wprowadzają nas w miły świąteczny nastrój, stwarzają możliwość twórczego spełnienia i są okazją do świetnej zabawy. Mamy nadzieję, że i w tym roku  zaszczycą nas państwo swoją obecnością. Czekają liczne konkursy z ciekawymi nagrodami.

Wieczór gwiazdkowy w Arce

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zaprasza na spotkanie z poezją śpiewaną. 8 grudnia 2011 r. (czwartek) godz. 18 w czytelni MBP będzie można wysłuchać wierszy Edwarda Stachury w wykonaniu Adama Wołosza. Koncert poprzedzikiermasz świątecznych wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej (ozdoby choinkowe, kwiaty, karty pocztowe, pieczywo obrzędowe i wiele innych kurpiowskich wspaniałości)oraz Kiermasz książek pod choinkęjuż od godz. 14 w MBP.  

Ostatnie szkolenie w ramach "Nowej perspektywy" zakończone.

W dniu 30 listopada br. ostanie trzy osoby zakończyły szkolenie na spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG i MAG a tym samym udział w projekcie. Szkolenie zakończyło się egzaminem państwowym, po którym otrzymali świadectwo spawacza.

Najlepsi uczniowie docenieni

29 listopada w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce uroczyście wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów. Gratulacje najlepszym uczniom z powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, przasnyskiego, ostrowskiego i makowskiego złożyli obecni na uroczystości: mazowiecki wicekurator oświaty, Mariusz Dobijański oraz starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Stypendyści z powiatu ostrołęckiego:

Ponichtera Monika, Technikum ZSP w Goworowie
Raszkiewicz Emilia, Technikum ZSP w Troszynie
Kaczmarczyk Małgorzata Justyna, LO ZSP w Łysych
Olbryś Monika Maja, Technikum ZSP w Łysych
Taradejna Dominika, LO ZSP w Myszyńcu
Parzych Anna, Technikum ZSP w Kadzidle

Stypendyści z Ostrołęki:
 

Katarzyna Olszewska, I LO
Emilia Stenka, II LO
Kamil Arkadiusz Żmijewski, III LO
Monika Konopka, II Społeczne LO
Aneta Boruch, Technikum nr 1 ZSZ nr 1
Natalia Jankowska, Technikum nr 2  ZSZ nr 2
Krystian Wróbel, Technikum nr 3 ZSZ nr 3;
Agata Suchecka, Technikum nr 4 ZSZ nr 4

Aleksandra Modzelewska Liceum Klasyczne Stowarzyszenie „Rodzina Polska”

 

Kurpie Zielone w poezji

 26 młodych poetów z powiatu ostrołęckiego i warmińsko- mazurskiego postanowiło nagrodzić jury XVIII konkursu poetyckiego „Kurpie Zielone w Literaturze”. Uroczyste podsumowanie odbyło się 29 listopada w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Nagrody książkowe wręczył laureatom sekretarz powiatu Krzysztof Chełstowski. Konkurs wsparł finansowo powiat ostrołęcki.

Do konkursu przystąpiło 100 uczniów, w tym ze szkół podstawowych 61, z gimnazjów 39. Komisja w składzie: Karol Samsel, Sabina Malinowska oraz Elżbieta Sikora postanowiła wyróżnić 26 osób w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Oprócz nagród rzeczowych wiersze laureatów zostały opublikowane w okolicznościowym tomiku poezji, wydanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce.

Zwycięzcy XVIII konkursu poetyckiego "Kurpie Zielone w Literaturze".

Szkoły podstawowe:

I miejsce- Izabela Tyc, SP w Wykrocie kl. V

II miejsce- Magdalena Podeszwa, SP w Łęgu Starościńskim, kl. IV

III miejsce- Dominika Trzcińska, SP w Kadzidle, kl. IV d

Julia Orzoł, SP w Chudku, kl. V b

IV miejsce- Emilia Grzyb, SP w Lelisie, kl. V

Jowita Popielarczyk, SP w Nasiadkach, kl. V

Marcin Dawid, SP w Chudku, kl. V b

Gimnazja:

I miejsce- Gabriela Olkowska, Gimnazjum w Rozogach, kl. III

II miejsce- Joanna Dziczek, Gimnazjum w Wolkowych, kl. III

III miejsce- Justyna Brodzik, Gimnazjum w Wolkowych, kl. III

Kinga Żubrowska, Gimnazjum w Lelisie, kl. I a

IV miejsce Martyna Zyśk, Gimnazjum w Myszyńcu, kl. III d

Martyna Jędrzejczyk, Gimnazjum w Wykrocie, kl. III

  

Współzawodnictwo w sporcie podsumowane

-Sport wpływa pozytywnie nie tylko na rozwój tężyzny fizycznej. Dzięki niemu poznajemy zasady fair play. Uczymy się zdrowej rywalizacji- tymi słowami zwrócił się do młodzieży, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ostrołęckiego. Starosta pogratulował zwycięzcom XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz ich opiekunom. Następnie wręczył puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe. Uroczyste podsumowanie odbyło się 25 listopada w Czerwinie.

W kategorii zespołów szkół powiatowych najlepiej wypadł ZSP w Myszyńcu, zdobywając 243 punkty. Na II miejscu uplasował się ZSP w Goworowie z 163, 5 punktami. III miejsce należy do ZSP w Łysych (146 punktów). Na IV miejscu znalazł się ZSP w Kadzidle z 123 punktami. Na V miejscu uplasował się ZSP w Troszynie (104 punkty). VI miejsce- ZSP w Czerwinie (44 punkty). VII miejsce- ZSP w Baranowie (43, 5). VIII miejsce- ZSP w Lelisie (16 punktów). 

W uroczystym podsumowaniu współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ostrołęckiego za rok szkolny 2010- 2011 uczestniczyli: przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce, Stefan Prusik, radny powiatowy Waldemar Pędzich oraz radny sejmiku woj. mazowieckiego, Marian Krupiński, kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Wiesław Opęchowski i wójtowie gmin powiatu ostrołęckiego. 

Wieczór Jubileuszowy w Arce

Podwójny jubileusz miał miejsce 24 listopada w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. 75. lecie swojego istnienia obchodziła MBP oraz 20. lecie świętowało Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki. W uroczystościach uczestniczyli: przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce, Stefan Prusik i dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju, Aldona Kuciej.

Jubileuszowe spotkanie uświetnił występ barda Kuby Michalskiego. W jego wykonaniu można było posłuchać wierszy: Mickiewicza, Leśmiana, Asnyka, Baudelaire’a oraz ballady Leonarda Cohena. Ponadto. Nie zabrakło też wspomnień, refleksji oraz prognoz  na przyszłość.

Konkurs Ekologiczny” Zielono mi”

16 listopada 2011 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle młodzież reprezentująca różne kategorie wiekowe wzięła udział w organizowanym już po raz szósty Konkursie Ekologicznym ”Zielono mi”. Patronat nad konkursem objął Starosta Ostrołęcki.

Poziom wiedzy i umiejętności uczestników okazał się bardzo wysoki. Laureatów wyłoniono dopiero w dogrywce.

Zdobywcami nagród w poszczególnych kategoriach zostali:

 

Kategoria Maluch:

I miejsce         Paulina Giers- Szkoła Podstawowa w Jazgarce

II miejsce        Wojciech Aptacy- Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle

III miejsce      Karolina Gleba- Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle

 

Kategoria Junior:

I miejsce         Szymon Krzynowek- Szkoła Podstawowa w Serafinie

II miejsce        Magdalena Gerej- Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle

III miejsce      Konrad Wójcik- Szkoła Podstawowa w Zalesiu

 

Kategoria Żak:

I miejsce         Radosła Potkaj- Publiczne Gimnazjum w Kadzidle

II miejsce        Magdalena Choromańska- Publiczne Gimnazjum w Troszynie

III miejsce      Joanna Dziczek – Zespół Szkół w Wolkowych

 

Kategoria Senior:

I miejsce         Marta Szymczyk – Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle

II miejsce        Dominika Miłek - Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

III miejsce      Jan Waszkiewicz - Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

 

  

Wieczór Jubileuszowy w Arce

Z okazji 75. lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej i 20. lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki 24 listopada 2011 r. godz. 17 odbędzie się wieczór jubileuszowy.

Spotkanie zaplanowano w czytelni MBP w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42

W programie:

 1. Z biegiem lat, z biegiem dni… -  z kart historii MBP i SPBiK
 2. Biblioteka u progu XXI wieku – jaka jest?
 3. Wystąpienia gości
 4. „Powroty” – koncert poezji śpiewanej w wykonaniu barda Kuby Michalskiego

W programie koncertu: wiersze Mickiewicza, Leśmiana, Asnyka, Baudelaire’a oraz ballady Leonarda Cohena z muzyką Kuby Michalskiego.

Jest takie miejsce gdzie bezchmurna przestrzeń

Wabi jasnością w zamian nic nie żąda –

Zaprasza wszystkich na duchowa sjestę

W prostocie prostych i z garbem wielbłąda

Z dalekiej lecz bliskiej sercu okolicy

Gdzie … Arka przymierzem wieści się w Książnicy.

/fragment wiersza Alfreda Sierzputowskiego „Chorał na ¾”/ 

Talar Kurpiowski dla zasłużonych

Powiat ostrołęcki przyjmuje wnioski o Nagrodę Starosty Ostrołęckiego. Tym razem chodzi o srebrną monetę okolicznościową emitowaną z okazji obchodów roku ks. Władysława Skierkowskiego. Do nagrody mogą być zgłaszane osoby, które kultywują dorobek ks Skierkowskiego. Twórcy ludowi, społecznicy, propagatorzy wartości i treści przekazanych przez kapłana, orędownicy Kurpiowszczyzny, kontynuatorzy pasji i dorobku tego wybitnego miłośnika folkloru kurpiowskiego. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: rady gminy funkcjonujące na terenie powiatu, Komisje Rady Powiatu, organizacje pozarządowe (określone ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) i jednostki organizacyjne powiatu. Termin zgłoszeń upływa 15 grudnia 2011 r. Bliższe informacje udzielane są w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, tel. 29 764 27 49.

XIV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

 

Zmiany w budżecie powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi, przyjęcie „Informacji o stanie zadań oświatowych w powiecie ostrołęckim w roku szkolnym 2010/2011”- to tylko niektóre projekty uchwał przyjętych 21 listopada na XIV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia nagród laureatom powiatowego konkursu wiedzy o ks. Władysławie Skierkowskim. Z rąk starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła, przewodniczącego rady, Stefana Prusika oraz przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Witolda Kuczyńskiego zwycięzcy (Wioleta Bałdyga z ZSP w Łysych, Karolina Wyrębek z ZSP w Kadzidle, Arkadiusz Szumowski z ZSP w Baranowie) oraz ich opiekunowie szkolni otrzymali upominki.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie powiatu, wynikające z rozpoczęciem w tym roku inwestycji drogowej „Żabin- Cisk- Lipianka” oraz z przekazania dotacji celowej na utrzymanie wychowanków w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Ostrołęce.

Jubileusz „Nowe Latko”

17 listopada w Gminnym Ośrodku Kulturalno- Oświatowym w Lelisie Zespół Folklorystyczny „Nowe Latko” świętował swój jubileusz. Z okazji 15- lecie istnienia Zarząd Powiatu w Ostrołęce przyznał zespołowi Nagrodę Okolicznościową Starosty Ostrołęckiego. W uroczystościach wzięli udział wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz dyr. Wydziału Promocji i Rozwoju, Aldona Kuciej.

-Przez te 15 lat działo się wiele. Tworzyliśmy imprezy między innymi „Darcie pierza”, „Kurpiowskie granie”, „Dożynki”. Uczyliśmy się i przypominaliśmy jak żyli nasi przodkowie, jak śpiewali, tańczyli- wspominała dyr. GOKO w Lelisie, Anna Ogniewska. Historię zespołu zilustrowano zdjęciami oraz dokumentacją, przedstawiająca największe osiągnięcia grupy. Uroczystości uświetniły występy jubilata, kapeli kurpiowskiej, gościnnie zaprezentowały się także „Bursztynki” z Klonu. Całości towarzyszył referat Katarzyny Mróz z Muzeum Kultury Kurpiowskiej pt.” Kultywowanie tradycji regionalnych”. Spotkanie zakończyło wspólne biesiadowanie przy urodzinowym torcie.

Zespół folklorystyczny - "Nowe Latko"powstał w 1996r.
Początkowo prezentował się jako dziecięca grupa śpiewacza, następnie jako zespól pieśni i tańca. Od 1998 roku działa jako wielopokoleniowy. Zespół obecnie liczy 40 osób. W swym repertuarze posiada m. in. widowiska obrzędowe: "Darcie pierza", "Babski ziecor", "Oczepiny", "U pani młodej", "...tam gdzie barć cudowna stała", "Zabawy dziecięce przy pasieniu krów", "Dożynki" oraz tańce i pieśni kurpiowskie. "Nowe Latko" oprócz występów na rodzimej scenie w Lelisie brał udział w przeglądach i konkursach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu, Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce, Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu, Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim, w Ogólnopolski Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, w Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, w Ogólnokrajowym Przeglądzie Obrzędów Weselnych w Kadzidle. Prezentował pieśni i tańce oraz gwarę na uczelniach w Warszawie, Białymstoku, Mławie. Koncertował w Olsztynie, Zbójnej, Nowogrodzie, Sokołowie Podlaskim, Alytusie na Litwie. Brał udział w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Tanecznych w Warszawie, w Międzynarodowych Targach Ofert Turystycznych w Rajczy.

Zespołowi przygrywa kapela w składzie: harmonia pedałowa, skrzypce, bębenek.

Instruktorek zespołu jest Jan Kania, kierownikiem - Anna Ogniewska.

  

Jesienna wieczornica w Kadzidle

„Kurpsiowskie bałamuty- jesienne ziecory” pod takim hasłem w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle 16 listopada  odbyło się spotkanie z legendami, wierszami i gadkami kurpiowskimi. Na scenie zaprezentowali się: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, w jego wykonaniu można było posłuchać gadki kurpiowskiej oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski z fragmentem twórczości Adama Chętnika. Kurpiowskie bajanie zorganizowano po raz czwarty.Czytanie i bajanie przeplatała muzyka zespołu „Kurpianka” z Kadzidła. 

Kolejne osoby zakończyły kursy w ramach Nowej perspektywy

Osiem kolejnych osób - uczestników projektu Nowa perspektywa ukończyło w listopadzie br. staże. Odbywały się one m.in. w banku, urzędach gmin, szkołach i firmach usługowo-handlowych.

XIV Sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 21 listopada 2011 roku zwołano XIV Sesję Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Bema 5, o godzinie 9.00.

Porządek Obrad:

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2.        Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.

4.        Wręczenie nagród laureatom Konkursu Wiedzy o Ks. Władysławie Skierkowskim.

5.        Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011 – 2019

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)     opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)     dyskusja

d)     podjęcie uchwały 

2)    zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na
2011 rok

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)     opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)     dyskusja

d)     podjęcie uchwały 

3)    Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)     opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c)     dyskusja

d)     podjęcie uchwały

6.     Zapoznanie z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Ostrołęckim w roku szkolnym 2010/2011”.

7.     Zapoznanie z informacją podmiotów, którym zostały złożone oświadczenia majątkowe obejmujące 2010 rok, o stwierdzonych nieprawidłowościach.

8.     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9.     Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

10.Komunikaty i sprawy organizacyjne.

11.Sprawy różne.

12.Zakończenie obrad XIV sesji Rady Powiatu.

Kurpie Zielone w Literaturze- etap powiatowy

Katarzyna Ulewicz z gminy Kadzidło oraz Aleksander Żebrowski z gminy Olszewo- Borki to zwycięzcy XXVIII konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”. 15 listopada w Gminnym Ośrodku Kulturalno- Oświatowym w Lelisie odbył się etap powiatowy dla uczniów szkół gimnazjalnych, na którym zaprezentowano 21 wierszy i 9 gadek. Nagrody książkowe zwycięzcom, ufundowane przez powiat ostrołęcki, wręczył przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce, Stefan Prusik. Inicjatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.

Lista laureatów:

W kategorii wiersz:

I miejsce- Katarzyna Ulewicz, gmina Kadzidło

II miejsce- Natalia Jerominem, gmina Czarnia

III miejsce- Eliza Brodowska, gmina Myszyniec

III miejsce- Justyna Kotowska, gmina Olszewo- Borki

IV miejsce- Angelika Dzięgielewska, gmina Lelis

IV miejsce- Kamila Kurzynska, gmina Czarnia

Wyróżnienia

Paweł Gadomski, gmina Myszyniec

Karolina Olender, gmina Czarnia

Izabela Szymczyk, gmina Kadzidło

Mateusz Wojtkowski, gmina Olszewo- Borki

Agnieszka Zaciek z Rozóg

 

W kategorii gadka

I miejsce- Aleksander Żebrowski, gmina Olszewo- Borki

II miejsce- Aneta Kamińska, gmina Kadzidło

II miejsce- Arkadiusz Waszczak, gmina Olszewo- Borki

III miejsce- Dominika Tomczak, gmina Kadzidło

 

 

  

Konkurs twórczości ludowej dla najmłodszych mieszkańców powiatu

„Drewno w życiu Kurpiów” to hasło konkursu twórczości ludowej zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Glebie. Podsumowanie siódmej edycji odbyło się 15 listopada. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z powiatu ostrołęckiego. Nagrody ufundował powiat ostrołęcki

Konkurs twórczości ludowej składał się z dwóch etapów. Pierwszy to prace plastyczne indywidualne (wpłynęło aż 99 prac z 18 szkół gminnych) oraz zespołowe na wykonanie z drewna przedmiotu, którym dawniej posługiwali się Kurpie (w tej grupie zgłoszono 15 prac). Komisja konkursowa w składzie: Czesława Kaczyńska- wice prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Wiesław Sobiech- kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle, Iwona Choroszewska- Zyśk- wice prezes Zarządu Głównego Związku Kurpiów przyznała: w kategorii zespołowej

2- I miejsca

5- II miejsc

2- III miejsc

W kategorii indywidualnej

10- I miejsc

15- II miejsc

18- III miejsc

4- wyróżnienia.

Drugi etap konkursu to wykonanie rzeźby (o dowolnej tematyce) z mydła. Do etapu tego przystąpili uczniowie klas II i III.

Wszyscy uczniowie, za udział w konkursie, otrzymali upominki.

 

  

Szkolenie dla pracowników gminnych

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- wdrażanie nowego systemu gospodarowania odpadami to temat szkolenia, które odbyło się dziś w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Uczestniczyli w nim pracownicy gmin z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego. Szkolenie dotyczyło między innymi zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, szacowania opłat za przyjęcie odpadów oraz tworzenia stacjonarnych punktów selektywnego odbierania odpadów. Zajęcia zorganizowała firma szkoleniowa Tarbonus z Krakowa. 

Sprawdzian wiedzy o ks. Skierkowskim

3 listopada 2011 roku w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbył się drugi - powiatowy etap Konkursu Wiedzy o ks. Władysławie Skierkowskim.

Przystąpiło do niego 10 osób wyłonionych podczas szkolnych eliminacji z siedmiu Zespołów Szkół Powiatowych: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie. Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi ustnych na wylosowane pytania otwarte, dotyczące życia i działalności kapłana.

Zwycięzcami Konkursu zostali:

I miejsce-Wioleta Bałdyga – ZSP w Łysych

II miejsce- Karolina Wyrębek – ZSP w Kadzidle

III miejsce- Arkadiusz Szumowski – ZSP w Baranowie

  

Z wizytą u pracodawców

W ramach projektu Nowa perspektywa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzono monitoring realizacji staży u realizatorów tych staży. Są to przedsiębiorcy z terenu Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego m.in. urzędy gmin, szkoły, prywatne przedsiębiorstwa handlowo-usługowe.

Konkurs biologiczny rozstrzygnięty

„Krążenie w organizmie człowieka” to hasło III konkursu biologicznego, który odbył się 4 listopada w Zespole Szkól Powiatowych w Czerwinie. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań biologią człowieka, pogłębianie i ugruntowanie wiedzy biologicznej, a także skuteczniejsze przygotowanie do egzaminu maturalnego z biologii. W konkursie wzięło udział 30 uczniów ze szkół ponadgimnazjanych i  4 gimnazjów z: Czerwina, Jelonki, Komorowa oraz Łysych.  Uczniowie ze wszystkich szkół odpowiadali na 50 pytań testowych w ciągu 60 minut. Pytania zostały dostosowane do poziomów zgłoszonych placówek.

 

Laureaci III edycji konkursu:

 

I. Zespoły Szkół Powiatowych

- miejsce I – Marta Szymczyk – ZSP w Kadzidle

- miejsce II – Dominika Miłek- ZSP w Goworowie

- miejsce III – Dawid Olszewski- ZSP w Łysych

 

II. Gimnazja

-miejsce I – Natalia Bałdyga- Gimnazjum w Łysych

-miejsce II – Aneta Narowska- Gimnazjum w Czerwinie

- miejsce III – Aleksandra Lewicka- Gimnazjum w Czerwinie

 

Zwycięscy otrzymali nagrody, które przyznał starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Konkurs został przygotowany przez Panią Danutę Leszczyńską nauczyciela biologii w ZSP  w Czerwinie.

Wieczór rumuński w Arce

Nic dla siebie, wszystko dla Ojczyzny

Projekt na finiszu

Informujemy, że do końca października w ramach projektu Nowa perspektywa staż ukończyło 25. osób. Natomiast w listopadzie staże ukończy kolejne 16. osób. Są to ostanie osoby korzystające ze wsparcia w projekcie. Ponadto realizowane jest ostatnie szkolenie na spawacza metodą TIG/MAG, w którym uczestniczą trzy osoby.

Państwowa Szkoła Muzyczna swojemu miastu

Na koncert pieśni patriotycznych zapraszają uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce. 9 listopada 2011r. o godz. 17.30 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej będzie można wysłuchać utwory polskich kompozytorów między innymi F. Chopina i S. Moniuszki w wykonaniu uczniów i nauczycieli tutejszej placówki. Także podczas koncertu grupa rytmiczna zaprezentuje tańce polskie. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach cyklu PSM swojemu miastu. Wstęp na koncert wolny. 

Zaduszki literackie w Arce

Wieczór literacki dedykowany został pamięci Zofii Niedziałkowskiej w 20. rocznicę śmierci autorki monografii Ostrołęki. Spotkanie odbędzie się 3 listopada 2011 o godz. 18 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Głowackiego 42. Podczas Wieczoru zaplanowano rozmowy o związkach Zofii Niedziałkowskiej z Ostrołęką. Jej powrotach do miejsc rodzinnych, kontaktach osobistych z Ostrołęczanami, o spuściźnie naukowej w zbiorach Miejskiej Biblioteki.

Zofia Niedziałkowska (ur. 9.11.1904 r., zm. 2.11.1991 r.) – pierwszy Honorowy Obywatel Ostrołęki, historyk, publicystka, autorka książki pt. „Ostrołęka. Dzieje miasta” oraz innych książek o regionie oraz artykułów w prasie naukowej.

Przed spotkaniem istnieje możliwość zakupu książek autorstwa Zofii Niedziałkowskiej.

Na wieczór literacki w Arce zapraszają organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki. 

Nauczyciele z powiatu świętowali

Były podziękowania i nagrody, a to wszystko w ramach przypadającego w połowie października Dnia Edukacji Narodowej. 25 października w Kamiance dyrektorzy zespołów szkół powiatowych otrzymali specjalne wyróżnienia od władz powiatu.

Spotkanie rozpoczęło szkolenie dla dyrektorów placówek powiatowych i pracowników Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych starostwa powiatowego. Dotyczyło ono zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych. Następnie starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce, Stefan Prusik oraz przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Witold Kuczyński pogratulowali obecnym dyrektorom i życzyli im dalszych sukcesów w pracy. Podziękowaniom towarzyszyły nagrody.

Spotkanie w Kamiance zakończyła narada, związana z omówieniem spraw bieżących w oświacie.  

Kolejna droga powiatowa odebrana

Całkowitej przebudowy doczekał się odcinek Susk Nowy- Ławy- Ostrołęka (od drogi wojewódzkiej nr 627 do przejazdu kolejowego). Wartość zadania wyniosła 1 mln 249 tys. zł. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „Ostrada”.

Przebudowa obejmowała: wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm. ze ścieżką rowerową- grubość 2 cm. Droga na całej długości- 1 km. 700 m. została poszerzona do 6 m. Cały zmodernizowany odcinek odwodniono (wykonawca zastosował tzw. drenaż francuski- systemem zapewniający wieloletnie, skuteczne i trwałe odwodnienie  terenu. W skład drenu wchodzi jedynie geowłóknina i kruszywo. Metoda ta jest odporna na zamulenie i zapchanie). Ponadto w drodze usytuowano studzienki i kratki kanalizacyjne. W ramach prac wykonano również oznakowanie pionowe i poziome. Ścieżka pieszo- rowerowa została dodatkowo oznakowana elementami odblaskowymi.

  

Eugeniusz Drężek wyróżniony

Znany działacz społeczny, popularyzator kultury kurpiowskiej, krzewiciel miejsc pamięci narodowej Eugeniusz Drężek został uhonorowany przez Radę Powiatu w Ostrołęce. Specjalne podziękowania oraz rzeźbę Kurpia otrzymał on 24 października podczas XIII sesji.

Eugeniusz Drężek jest właścicielem gospodarstwa agroturystycznego w Olszynach gm. Myszyniec. Jednym z wyróżników prowadzonego przez niego gospodarstwa jest tradycyjna zabudowa ludowa w stylu kurpiowskim, w tym jedna z największych krytych strzechą chat na Mazowszu. Zamiłowanie do regionu przejawia się także w organizowanych przez niego wycieczkach po Puszczy Kurpiowskiej, także rowerowych i konnych. Sławą cieszą się również spływy kajakowe po Omulwi oraz grzybobrania i wędkowania. Pan Drężek bierze udział w konkursach tanecznych i śpiewaczych, niejednokrotnie zajmując czołowe miejsca. Jednak do największych zasług należałoby zaliczyć dbałość o miejsca pamięci narodowej. Fundator wielu pomników i tablic pamiątkowych ku czci pomordowanych w I i II wojnie światowej. Jest także fundatorem tablicy upamiętniającej ks. Władysława Skierkowskiego w parafii Myszyniec.

Za działalność na  rzecz społeczności lokalnej Eugeniusz Drężek otrzymał specjalne podziękowania od radnych powiatowych.

  

Odbiór techniczny drogi powiatowej Rzekuń- Czarnowiec

Ponad 2 mln 32 tys. zł. kosztował pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Rzekuń- Czarnowiec wraz z dojazdami. Jest to inwestycja wspólnie realizowana z gminą Rzekuń. Zadanie finansuje w 40% Powiat Ostrołęcki, 60 % wydatków pokrywa gmina Rzekuń. Odbiór techniczny pierwszego etapu przebudowy odbył się 24 października. Zadanie ma zostać zrealizowane w całości jeszcze w tym roku.

Przetarg na przebudowę drogi, w której w skład wchodzą ulice: Kościuszki, Mazowiecka i Ogrodowa wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „Ostrada”.
W ramach pierwszego etapu wykonano prace przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, chodniki z kostki betonowej (1495 m2) oraz parkingi (172 m2). Prace obejmowały także podbudowę wraz z nawierzchnią 6512 m2 oraz budowę kanalizacji deszczowej o długości 984 m. Ponadto w ramach oddzielnego kontraktu wykonano wodociąg oraz oświetlenie uliczne (budowa wodociągu to koszt ponad 1 mln zł. oświetlenie wyniosło ponad 200 tys. zł.). Także i w tym przypadku wykonawcą prac była firma „Ostrada”. Obecnie realizowany jest drugi etap przebudowy. Będzie to między innymi wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie warstwy ścieralnej. Powstanie też nowy parking.


 

W hołdzie ks. Władysławowi Skierkowskiemu

Niecodzienny koncert miał miejsce 23 października w Warszawie. W ramach „roku ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu” na scenie Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina zaprezentowali się artyści w repertuarze kurpiowskim (zbiory pieśni kurpiowskich zgromadzonych przez ks. Skierkowskiego). Wśród wykonawców były zespoły pochodzące z Kurpi: „Kurpie”, „Myszyniaki”, „Małe Kurpiaki”, „Kurpiowszczyzna”, „Carniacy” oraz orkiestra kurpiowska z Lelisa. Na scenie zaprezentowali się także: zespół „Ars Nova”, teatr tańca współczesnego „Warszawski teatr Tańca”, zespół śpiewaczy „Monodia Polska” oraz solistki Olga Pasiecznik i Apolonia Nowak.

Organizatorami koncertu „W hołdzie ks. Władysławowi Skierkowskiemu” byli:  Powiat Ostrołęcki, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Gmina Myszyniec, Gmina Lelis, Gmina Czarnia oraz Towarzystwo Promocji Muzyki „Przez Muzykę do Serc”, Agencja Artystyczno- Promocyjna „Nowa”, Związek Kurpiów Oddział Warszawski.

Ambasada Sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

Informujemy, że w dniu 10 października 2011 r. Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej rozpoczęło nabór uczestników do projektu "Ambasada Sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, mających swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.
Szczegóły wsparcia oferowanego w ramach projektu opisane są na stronie projektu – http://www.mazowsze.3sektor.org.

Jubileusz Związku Kurpiów

Wspomnienia, podziękowania a także plany na kolejne lata- tak przebiegały uroczyste obchody 15- lecia Związku Kurpiów. 20 października w Gminnym Ośrodku Kulturalno- Oświatowym w Lelisie odbył się jubileusz, połączony z  II Zjazdem Rodaków i Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej.

Obchody rozpoczęły się od projekcji archiwalnego filmu z przed 15 lat z fragmentami mszy świętej w intencji nowo utworzonego stowarzyszenia. Wówczas nabożeństwu przewodniczył ks. bp Edward Samsel.

Spotkanie jubileuszowe było doskonałą okazją do podsumowania tego, co działo się przez minione 15 lat. Prezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb pokusił się o ocenę działań i dokonań stowarzyszenia.

Ponadto specjalne podziękowania otrzymały osoby związane ze związkiem na przestrzeni lat. Wśród wyróżnionych był starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, który piastował funkcję pierwszego prezesa Związku Kurpiów. Podczas uroczystości jubileuszowych zostały wręczone medale pamiątkowe „Pro Mazovia”. Otrzymali je: Józef Kur i Henryk Gadomski.

Całości towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych z Czarni, Myszyńca, Kadzidła i Lelisa. Koncert poświęcony został ks. Władysławowi Skierkowskiemu.  

„Dziecko w rodzinie- dziecko poza rodziną”

Pod takim hasłem 20 października w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin, ośrodków pomocy społecznej oraz sądu rodzinnego. Rozmowy dotyczyły ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie pieczy zastępczej. Nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.  

Ustawodawca przewidział w nim między innymi powołanie funkcji asystenta rodzinnego. Miałby on być zatrudniony przez gminę, niezależnie od pracownika socjalnego. Taki asystent zajmować się ma pomocą i pracą z rodziną. Głównym jego zadaniem będzie niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystent rodzinny nie może mieć pod swoją opieką więcej niż 20 rodzin. Ma on być wyznaczony przez wójta i to on określi obszar jego działania.

Nowa ustawa przewiduje także podział na poszczególnych szczeblach samorządowych. I tak, ustawodawca  nałożył na gminę obowiązki związane z profilaktyką i prac ą z rodziną. Na powiat pieczę zastępczą tj. rodzinną i instytucjonalną (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawcze, usamodzielnienie). W gestii samorządów wojewódzkich znajda się ośrodki adopcyjne, regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Podczas spotkania omówione zostały także zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

I miejsce Powiatu Ostrołęckiego- konferencja prasowa

Nakłady na inwestycje w latach  2008-2010 przyniosły Powiatowi Ostrołęckiemu po raz czwarty Nagrodę Kazimierza Wielkiego w rankingu inwestycyjnym, przygotowanym przez Uniwersytet Warszawski i pismo samorządowe „Wspólnota”. 18 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbyło się spotkanie z dziennikarzami prasy lokalnej, podsumowujące najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Powiat oraz wydatki na infrastrukturę techniczną w latach 2008- 2010.

 Statuetka Kazimierza Wielkiego to wyróżnienie przyznawane w rankingu inwestycyjnym tym samorządom, które największe nakłady inwestycyjne przeznaczają na rozwój infrastruktury technicznej. Organizatorami rankingu są Uniwersytet Warszawski oraz pismo samorządowe „Wspólnota”. Rankingi opracowywane są na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa Finansów. Nie ma w nich uznaniowości ani niejasnych reguł.

Metoda obliczania wskaźników – pod uwagę brane są inwestycje skierowane na rozwój infrastruktury technicznej , gdyż są one bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego . Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrują się w trzech działach: - transport (remonty i budowa dróg, tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), -gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, oświetlenie itp.) –(gospodarka komunalna; zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę),- gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki przeliczane są na jednego mieszkańca.

Inwestycje Powiatu Ostrołęckiego

Nakłady Samorządu Powiatu Ostrołęckiego w latach 2008- 2010 na inwestycje dotyczyły przede wszystkim poprawy infrastruktury drogowej, w tym budowy i modernizacji dróg powiatowych oraz ciągów pieszo- jezdnych, czyli chodników i ścieżek rowerowych. W tym czasie przebudowy doczekało się blisko 200 km dróg. Biorąc pod uwagę, że powiat dysponuje 850 km, liczba ta przedstawia się imponująco. W tym czasie powiat podjął decyzję budowy 6 mostów, w tym największych przepraw w miejscowościach: Przystań na Omulwi oraz Goworowo na rzece Orz.

Uporządkowane zostały także sprawy związane z bazą dydaktyczno- sportową przy zespołach szkół powiatowych. Obecnie placówki te mieszczą się w nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb uczniów obiektach. Posiadają one dodatkowo kompleksową bazę sportową: sale gimnastyczne i wielofunkcyjne boiska.

 Drogi

W 2008 roku zmodernizowano, wyremontowano i odnowiono około 50 km dróg. W tym czasie powstało też około 3 km chodników. Tylko w tym roku przeznaczono na drogi ponad 15 mln zł.  Wtedy to również udało się zlikwidować około 35 km dróg żwirowych.

W roku 2009 oddano do użytku około 80 km. ciągów komunikacyjnych. Był to również rok rekordowy w inwestycje mostowe. Wybudowano ich wówczas 5.

W każdej części Powiatu realizowane były inwestycje drogowe. Warto wspomnieć tylko o tych rozpoczętych w 2009 roku z dofinansowaniem unijnym: Teodorowi- Susk Stary- Rzekuń (4,5 mln zł), Charcibałda- Zdunek- Zalesie (6,2 mln zł), Czerwin- Piski- Nadbory (ok. 6,6 mln zł) oraz  budowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: Ostrołęka- Białobiel- Duglasy- Lelis- Nasiadki- Gąski- Turośń (ok. 5,5 mln zł), Laski- Seroczyn- Wólka Seroczyńska (ok. 4,8 mln zł). Dylewo – Obierwia – Przystań - Nowa Wieś (za ok. 6,4 mln zł).

W 2010 r. Powiat znacznie zwiększył nakłady na inwestycje z ponad 31 mln zł w roku poprzednim do ponad 45 mln zł. Tym samym udział procentowy wydatków wzrósł do 52%. W 2010 r. oddano do użytku ponad 70 km dróg powiatowych.  Z oddanych do użytku ciągów komunikacyjnych warto wspomniećo odcinku Nowa Wieś- Ołdaki oraz ulicy Ławskiej. Oba odcinki mają strategiczne znaczenie dla ruchu w gminie Rzekuń. Droga Nowa Wieś- Ołdaki stanowi połączenie z drogą realizowaną ze środków UE: Teodorowo- Rekuń. Natomiast ulica Ławska połączy przemysłowy obszar Ostrołęki z drogą krajową nr 61 w kierunku Łomży, z drogą Ostrołęka- Ostrów Mazowiecka i Ostrołęka- Goworowo – Wyszków.

Nowe oblicze zyska też ponad 12 km ciąg komunikacyjny Olszewo- Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek. W przeważającej części (około 9 km) to droga żwirowa, jedynie na ponad 3 km przejściu przez Olszewo- Borki położony został asfalt.  Ciąg ten połączy drogę krajową nr 61- Warszawa- Augustów z drogą wojewódzką Nowa- Wieś- Przasnysz.
Zadanie to zaplanowano do realizacji na trzy lata.
 

Do większych inwestycji  należy zaliczyć ponad 10 km odcinek Dęby- Tyczek- Warmiak.
Kolejne oddane  inwestycje to: Charcibałda- Zdunek- Zalesie. W ramach tego zadania przebudowano zostanie prawie 11 km odcinek o szerokości 6 m. Inwestycja ta realizowana była ze środków UE, z RPOWM. Wartość zadania wynosiła ponad 6 mln 250 tys. zł., z czego dofinansowanie unijne to 5 mln 314 tys. zł.

W tym roku (2010 r.)została oddana do użytku, realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, droga Ostrołęka- Białobiel- Durlasy- Lelis- Nasiadki- Gąski- Turośń,. Po przebudowie odcinek ten liczy 12 km długości i 6 m. szerokości. Ponadto wykonano tam ścieżkę rowerową licząca 8,5 km długości i 2 m. szerokości. Wartość zadania to ponad 5 mln 530 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło2 mln 764 tys. zł.

Kolejna inwestycja to Kadzidło- Wykrot- Krysiaki. Droga finansowana częściowo z tzw. klęskowego. Wartość zadania to 2 mln 636 tys. zł., dofinansowanie ze środków MSWiA opiewało na prawie 2 mln zł. Po przebudowie odcinek liczy 7, 5 km długości i 5,5 m. szerokości.
Laski- Seroczyn- Wólka Seroczyńska, inwestycja realizowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i jej wartość 3 mln 436 tys. zł., zaś dofinansowanie ze
środków budżetu państwa to 1 mln 717 tys. zł. Odcinek ten, o szerokości 6 m, liczy około 8, 5 km. W ramach robót wykonano ścieżkę rowerowa o długości 2,7 km i szerokość 2 m.
 

Także w 2010 roku trwały prace przy przebudowie mostu na rzece Orz w miejscowości Goworowo. Ostatecznie przeprawa została oddana do użytku w 2011 r. Wartość robót wynosiła prawie 2 mln 700 tys. zł. Była to pierwsza część realizacji większej inwestycji, w ramach której zostanie przebudowany również most w Kuninie.
 

Samorząd powiatu nie zapomina także o chodnikach. Tylko w 2010 r. w Baranowie oddano do użytku chodnik w ciągu drogi powiatowej Baranowo- Wyszel- Chojniki. Chodnik liczy ponad 1478 mb długości i 1,5 m. szerokości. Wartość tej inwestycji to prawie 278 tys. zł.

Inwestycje w oświacie

W 2008 roku na inwestycje w placówkach oświatowych Rada Powiatu przeznaczyła prawie 3 miliony złotych.

Wówczas zakończono budowę trzech sal gimnastycznych wraz z zapleczami przy Zespołach Szkół Powiatowych: Goworowie, Kadzidle i Łysych. Wszystkie sale wybudowano w ciągu pięciu lat. Całkowity koszt budowy Sali w Goworowie to 2,15 mln zł. Wybudowanie sali gimnastycznej w Łysych kosztowało 1,86 miliona złotych, zaś w Kadzidle – 1,9 mln zł.

Ponadto Powiat Ostrołęcki, z pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego, wyposażył multimedialne pracownie językowe w Zespołach Szkół Powiatowych: Baranowie, Goworowie, Kadzidle, Łysych i Myszyńcu oraz przebudował budynek gospodarczy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie na salę do gier zespołowych i tenisa stołowego.

W 2008roku  samorząd zakończył budowę wielkokubaturowych obiektów w powiecie ostrołęckim. W październiku 2008 r. uroczyście została otwarta hala sportowa przy Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Jej budowę w całości sfinansował Powiat. Całkowity koszt wybudowania sali wyniósł ponad dwa miliony złotych. Milion kosztowało zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

Z kolei 500 tysięcy złotych Powiat dołożył do budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, należącego do kompleksu sportowego przy Zespołach Szkół: Gminnych i Powiatowych w Baranowie. Boisko również zostało oddane do użytku w październiku 2008 r. Całkowity koszt jego budowy wyniósł ponad 1,7 mln zł.

W latach kolejnych Powiat Ostrołęcki realizuje duże zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym. Projekt pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz innych obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 7 mln 900 tys. zł. Natomiast koszt całej inwestycji wynosi blisko 9 mln 300 tys. zł. W ramach projektu w 2011 r. przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle zostanie wykonana strzelnicasportowa, wielofunkcyjne boisko, boisko trawiaste, a także zostanie zagospodarowany teren wokół placówki (ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni). Pieniądze z EFRR także częściowo zrefundują budowę sali gimnastycznej, którą Powiat wykonał w 2008 roku.

 

Rolnictwo

Podczas tych trzech lat Powiat Ostrołęcki dofinansował, w ramach środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakupy dla Ochotniczych Straży Pożarnych (pojazdy pożarniczo- gaśnicze, sprzęt specjalistyczny itp.), a także inne zadania w zakresie ochrony środowiska.

Warto wspomnieć, że w 2010 r. sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ostrołęckiego otrzymało pieniądze na doposażenie. Za przekazane przez Samorząd Powiatu Ostrołęckiego fundusze, jednostki zakupiły niezbędny sprzęt ratowniczo- gaśniczy.

Przez 11 lat funkcjonowania Samorządu Powiatu Ostrołęckiego władze Powiatu pokazały, że mimo niesprzyjającej koniunktury (m.in. niskie dochody własne) są w stanie zaradzić najpilniejszym potrzebom mieszkańców regionu. Stąd wielomilionowe nakłady na infrastrukturę drogową (do 2010 r w powiecie ostrołęckim większość dróg żwirowych została zlikwidowana, a drogi powiatowe skomunikowały nasz region z ważnymi szlakami komunikacyjnymi Polski), która umożliwiła mieszkańcom nie tylko łatwiejsze przemieszczanie się, ale przyczyniła się do rozwoju i powstania przedsiębiorczości w powiecie. Było to także utworzenie kompleksowej bazy dydaktycznej  i sportowej.

Konkurs Wiedzy o Ks. Władysławie Skierkowskim

W związku z obchodami roku ks. Wł. Skierkowskiego Samorząd Powiatu Ostrołęckiego we współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Związkiem Kurpiów podjął inicjatywę organizacji Konkursu Wiedzy o Ks. Władysławie Skierkowskim skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki.

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy na temat życia i działalności
ks. Władysława Skierkowskiego – wybitnego etnomuzykologa oraz upowszechnienie jego dorobku.

W dniu 17 października 2011 roku we wszystkich zespołach szkół powiatowych odbył się pierwszy - szkolny etap Konkursu.

Przystąpiło do niego łącznie 85 osób z ośmiu zespołów szkół: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, Myszyńcu i Troszynie.

Zadaniem uczestników było wypełnienie testu jednokrotnego wyboru (20 pytań)
w ciągu 45 minut.

Na etapie szkolnym wyłoniono 10 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Osoby te przechodzą do etapu powiatowego konkursu:

 

ZSP W BARANOWIE - Arkadiusz Szumowski

ZSP W CZERWINIE - Mariusz Zalewski, Łukasz Wiśniewski, Magdalena Stankiewicz

ZSP W GOWOROWIE  - Monika Ponichtera, Anita Podolak

ZSP W KADZIDLE  - Karolina Wyrębek

ZSP W ŁYSYCH  - Wioleta Bałdyga

ZSP W MYSZYŃCU - Magdalena Drężek

ZSP W TROSZYNIE  -  Katarzyna Jasionowska

Etap powiatowy Konkursu odbędzie się w dniu 3 listopada 2011 roku w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

XIII Sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 24 października 2011 roku zwołano XIII Sesję Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Bema 5, o godzinie 13.45.

Porządek Obrad:

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2.        Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołów z sesji w dniach: 26 września 2011 roku i 4 października 2011 roku.

4.        Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  udzielenia pomocy finansowej Miastu Ostrołęka na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego

a)      wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)      opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

c)      dyskusja

d)      podjęcie uchwały

2)  udzielenia pomocy finansowej gminom na doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych

a)      wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)      opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c)      dyskusja

d)      podjęcie uchwały

3)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na
2011 rok 

a)      wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)      opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)      dyskusja

d)      podjęcie uchwały

4)  zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok

a)      wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)      opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)      dyskusja

d)      podjęcie uchwały

5)  zaciągnięcia długoterminowego kredytu

a)      wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)      opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)      dyskusja

d)      podjęcie uchwały

6)  zmiany planu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)     opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie

c)     dyskusja

d)     podjęcie uchwały

7)  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia dla Powiatu Ostrołęckiego oraz wysokości tych nagród

a)      wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)      opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c)      dyskusja

d)      podjęcie uchwały

8)  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, kultury fizycznej i sportu oraz wysokości tych nagród

a)      wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)      opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c)      dyskusja

d)      podjęcie uchwały

9)  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Ostrołęcki udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrołęce,
ul. 11 listopada 68

a)      wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)      opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)      dyskusja

d)      podjęcie uchwały

10)    rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Ostrołęckiego

a)     wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej

b)     dyskusja

c)     podjęcie uchwały

11)    zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie

a)      wystąpienie przewodniczącego Rady Powiatu

b)      podjęcie uchwały

5.     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.     Komunikaty i sprawy organizacyjne.

7.     Sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad XIII sesji Rady Powiatu.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Wzięli w nich udział nauczyciele i pracownicy oświaty z powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, makowskiego i wyszkowskiego. Podczas „dnia nauczyciela” zostały przyznane nagrody oraz odznaczenia państwowe i resortowe. W tym roku wyróżniono blisko 100 pedagogów. Kwiaty uhonorowanym nauczycielom wręczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

W uroczystościach uczestniczyli także: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, mazowiecki kurator oświaty Karol Semik, starosta przasnyski Zenon Szczepankowski oraz starosta ostrowski Zbigniew Kamiński.

  

Jubileusz ZSZ nr 1

Najstarsza szkoła techniczna w Ostrołęce obchodziła swoje urodziny. 13 października odbył się jubileusz 90- lecia istnienia placówki. W obchodach uświetnionych uroczystą mszą oraz akademią uczestniczył  wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Czwartkowe obchody rozpoczęła msza święta w sanktuarium św. Antoniego Padewskiego. Po nabożeństwie złożono kwiaty przy ławeczce oraz na grobie patrona szkoły Józefa Psarskiego. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w Ostrołęckim Centrum Kultury, gdzie wspominano postać patrona oraz dzieje szkoły. Całość zakończył występ artystyczny uczniów placówki.  

I miejsce Powiatu Ostrołęckiego w rankingu tygodnika WSPÓLNOTA

W dniu wczorajszym Starosta Ostrołęcki po raz kolejny odebrał statuetkę Kazimierza Wielkiego za zajęcie I miejsca przez Powiat Ostrołecki w rankingu tygodnika Wspólnota w kategorii wydatki inwetycyjne w powiatach na infrastrukturę techniczną.

Uroczystość odbyła się w Warszawie podczas IX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.  Forum to jest coroczną konferencją poświęconą tematyce finansów samorządu terytorialnego w Polsce. W każdej edycji spotkania uczestniczy kilkaset osób - prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów, skarbników, przedstawicieli rządu i ważnych instytucji finansowych.

Statuetka Kazimierza Wielkiego to wyróżnienie przyznawane w rankingu inwestycyjnym tym samorządom,
które dużo wydają na rozwój infrastruktury. Organizatorami rankingu są Uniwersytet Warszawski oraz pismo samorządowe „Wspólnota”. Rankingi opracowywane są na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa Finansów. Nie ma w nich uznaniowości ani niejasnych reguł.

Wieczór w Arce z Arkadiuszem Kruczykiem i Adamem Ladzińskim

Zapraszamy na wieczór poetycki z Arkadiuszem Kruczykiem i Adamem Ladzińskim , który odbędzie się 20 października 2011 r. (czwartek) o godz. 18.00 w czytelni MBP, ul. Głowackiego 42

ARKADIUSZ KRUCZYK . Urodził się 14 lipca 1996 r. w Warszawie. Ukończył teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mieszka wraz z rodziną w Ostrołęce. Pracuje w Zespole Szkół zawodowych Nr 1. Debiutował w 2006 r. tomikiem pt. „Wiersze odzyskane”. Drugi tomik wierszy pt. „Stany” ukazał się w 2010 r. . wydany przez  Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki „Obecność” to tytuł najnowszego tomiku. Wszystkie tomiki wydało Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki

A D A M  L A D Z I Ń S K I - poeta, z zawodu  lekarz weterynarii, Ostrołęczanin. Pozaliterackie zainteresowania to sport, muzyka i działalność społeczna. Należał do grupy Literackiej Literatorium od czasu powstania grupy.  W lipcu 2008 r. nakładem Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki ukazał się drukiem  pierwszy tomik wierszy pt. "Niejednoznaczność". Laureat licznych konkursów poetyckich, uczestnik festiwali literackich.  Książka „Patchwork” jest drugim tomikiem wierszy w dorobku poety. Oba tomiki wydało Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki.

Wieczór uatrakcyjni koncert literacko – muzyczny, przygotowany przez uczniów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce.

Organizatorami wieczoru są: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.

DOROCZNA NAGRODA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO

INFORMUJEMY, ŻE DNIA 17 PAŹDZIERNIKA BR. UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOROCZNĄ NAGRODĘ STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W WYDZIALE PROMOCJI I ROZWOJU POK. 36.

Więcej informacji na stronie Nagrody Starosty Ostrołęckiego

Wzory wniosków do pobrania.

Szkolenie w ramach Projektu "Nowa perspektywa"

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień spawacza metodą TIG i MAG. Jego wykonawcą jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego AMET w Ostrołęce. W szkoleniu, które trwa od 3 października do 30 listopada biorą udział trzy osoby. Są to zajęcia praktyczne i teoretyczne. Łączna liczba godzin szkolenia to 236, kończy się ono egzaminem państwowym. Jest to ostatnie szkolenie przewidziane w Projekcie "Nowa perspektywa".

Dla rozwoju Mazowsza

Informujemy wszystkich przedsiębiorców, że Miasto Ostrołęka realizuje projekt pn.: Promocja gospodarcza Mazowsza Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach – Miasto przyjazne przedsiębiorczości, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.7 „Promocja gospodarcza” RPO WM 2007-2013.

Partnerami projektu są: Ostrołęckie Forum Gospodarcze i Powiat Ostrołęcki.

Działania w ramach projektu są skierowane przede wszystkim do mikroprzedsiębiorstw
z terenu Ostrołęki i powiatu.

Z przyjemnością informujemy, że mają Państwo możliwość BEZPŁATNEJ PREZENTACJI SWOJEJ FIRMY, ciekawego przedsięwzięcia lub ważnego wydarzenia, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, na łamach gazety pt.: „Wiadomości Gospodarcze”, która jest jednym z elementów projektu. Informacje, które przekażą przedsiębiorcy będą redagowane i zamieszczane w „Wiadomościach Gospodarczych” według kolejności zgłoszeń. Informacje należy przesyłać w formie elektronicznej na następujący e-mail: rgprojekt@um.ostroleka.pl.

Po raz pierwszy w historii Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego właściciele firm mają możliwość skorzystania z długoterminowej, bezpłatnej i skutecznej promocji.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.ostroleka.pl.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Przedłużenie okresu odbywania stażu w ramach Projektu "Nowa perspektywa"

W związku z powstałymi oszczędnościami w Projekcie czterem uczestnikom przedłużono o miesiąc staże u obecnych pracodawców. Staże odbywają się na terenie Powiatu Ostrołęckiego m.in. w szkole i przedsiębiorstwach prywatnych.

Projekt "Nowa perspektywa" realizowany jest juz od dwóch lat. Dzięki niemu wsparcie otrzymali byli pracownicy JBB i członkowie ich rodzin, którzy stracili źródło dochodu w wynku tragicznego pożaru w 2009 roku.

Nabór do Nagrody Starosty Ostrołęckiego

15 października upływa termin składania wniosków do dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Nagrody  przyznawane są w uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w dziedzinie: twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla Powiatu Ostrołęckiego. Nagroda ma charakter pieniężny.

Każdego roku laureaci otrzymują nagrodę pieniężną, która wręczana jest podczas Sesji Rady Powiatu w Ostrołęce i szeroko promowana w lokalnych i regionalnych mass mediach.

Nagroda ta stała się bardzo ważna w środowisku, jest wyczekiwana i szeroko komentowana. Pozwala Staroście Ostrołęckiemu podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

W roku 2004 formuła nagród rozszerzona została o inne dziedziny, pozwala to na propagowanie pożądanych wzorców zachowań, jak również uhonorowanie osób mających szczególne zasługi w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej. Nagroda za całokształt działalności lub wybitne osiągnięcia może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. 

Jubileusz „Kurpi”

Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” obchodził 45-lecie istnienia. Uroczysty koncert odbył się 7 października w Ostrołęckim Centrum Kultury. Życzenia jubilatom złożył wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

„Kurpie” są najstarszym zespołem działającym przy OCK. Grupa powstała w 1966. Do chwili obecnej przewinęło się przez nią kilka tysięcy osób w różnym wieku. Najmłodsi członkowie zespołu to pięciolatki, najstarsi mają powyżej pięćdziesięciu lat. Obecnie w ramach „Kurpi” działają cztery grupy wiekowe, w tym dziecięca i młodzieżowa oraz kapela i grupa wokalna. Od 2003 r. kierownikiem artystycznym i organizacyjnym zespołu jest Jacek Wójcik, kierownikiem muzycznym Witold Krukowski. Od 2000 roku członkowie Zespołu biorą udział w turniejach tańców polskich w formie towarzyskiej zdobywając tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski. 

  

Ćwiczenia ratowniczo- gaśnicze w ostrołęckim szpitalu

Symulacja pożaru wraz z ewakuacją osób- tak przebiegały ćwiczenia przeciwpożarowe, które odbyły się 5 października na terenie tutejszego szpitala. W akcji udział wzięli także pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.

Ćwiczenia ratowniczo- gaśnicze połączone z ewakuacją miały miejsce na 6 piętrze w budynku A na oddziale wewnętrznym. Obejmowały one ewakuację zagrożonych chorych i innych osób z oddziału wewnętrznego do strefy bezpiecznej oraz próby gaszenia pożaru przy pomocy dostępnych środków.

Przeprowadzone ćwiczenia sprawdzały działanie szeregu zabezpieczeń przeciwpożarowych zainstalowanych w nowym budynku między innymi zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej, automatycznego przekazania sygnału o pożarze do straży, systemu nadciśnieniowego oddymiania dróg ewakuacyjnych, oświetlenia ewakuacyjnego, dźwiękowego system ostrzegawczego, działania wind przeciwpożarowych itp. Poprzez przeprowadzoną akcję strażacy sprawdzili przygotowanie obiektu i pracowników szpitala do działań w przypadku powstania pożaru, w tym prowadzenia ewakuacji zbiorowej oraz stanu wyszkolenia jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W ćwiczeniach brało udział 3 jednostki PSP JRG Ostrołęka i 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Lelis, Kadzidło, Baranowo, Dobrołęka, Nowa Wieś Zachodnia oraz Policja.

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego

Starosta Ostrołęcki

przedstawia do konsultacji społecznych

 

projekt uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”.

 

1.        W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren powiatu ostrołęckiego.

2.        Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych
w projekcie uchwały zasad, warunków i możliwości  realizacji przedmiotowego programu w 2012 roku.

3.        Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 października 2011r.

4.        Termin zakończenia konsultacji: 7 listopada 2011r.

5.        Jednostką właściwą do przeprowadzenia konsultacji jest Starostwo Powiatowe
w Ostrołęce Wydział Promocji i Rozwoju, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5,
tel. 29 7642749 wew. 151, 168, e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl. 

6.        Sposób wnoszenia opinie i uwag:

1)   Opinie i uwagi do „projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce” należy zgłaszać  na formularza stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

-     elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl

-     pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka,
pl. gen. J. Bema 5,  w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu
do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego.

-     faxem nr. 29 7643281,

-     osobiści w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

2)   Opinie i uwagi powinny obejmować w szczególności:

-     odniesienie do zapisów konsultowanego projektu uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie,

-     pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

7.        Przyjmuje się następujący sposób opublikowania niniejszego ogłoszenia oraz projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”:

1)     na stronie internetowej www.powiatostrolecki.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

2)     w Biuletynie Informacji Publicznych Powiatu Ostrołęckiego,

3)     na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

 

Starosta Ostrołęcki

Stanisław Kubeł

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Ostrołęckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Ostrołęckiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Załącznik Nr 1 - Uchwała Rady Powiatu w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”

Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”

Załącznik Nr 2 - Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego

Załącznik do Ogłoszenia Starosty Ostrołęckiego

Zofia Warych laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga

W tym roku to honorowe wyróżnienie otrzyma śpiewaczka kurpiowska, hafciarka i koronczarka z Myszyńca, Zofia Warych. Uroczyste wręczenie Nagród im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” odbędzie się 12 października w Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda przyznawana jest od 1974 r. honoruje całokształt działalności i wyróżnia wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje patronat i jest głównym fundatorem nagród i wyróżnień honorowych. Organizatorem Nagrody jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Nagrody (w postaci dyplomu, medalu projektu Anny Jarnuszkiewicz oraz gratyfikacji pieniężnej) przyznawane są raz w roku, około dwunastu laureatom w dziedzinach twórczości artystycznej indywidualnej (sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca), kapelom i zespołom folklorystycznym oraz w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej. Nagrody honorowe wyróżniają osiągnięcia osób, instytucji i organizacji wspierających rodzimą kulturę.

XII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Przystąpienie Powiatu Ostrołęckiego do wspólnej inwestycji drogowej z gminą Troszyn, udzielenie pomocy finansowej gminie Olszewo- Borki- nad takimi projektami uchwał debatowali powiatowi radni. Sesję, która odbyła się 4 października rozpoczęło ślubowanie Włodzimierza Lewandowskiego, który zastąpił w radzie Małgorzatę Krupską.

Jednym z ważniejszych punktów obrad było przystąpienie Powiat Ostrołęcki do wspólnej inwestycji drogowej z gminą Troszyn. Ma ona być realizowana w ramach „schetynówek” .Termin składania wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój upłynął 5 października. Pilną stała się więc potrzeba podjęcia stosownej uchwały. Ciąg komunikacyjny Zamość- Troszyn- Dąbek, składa się z dróg powiatowych i gminnych. Główny ciężar finansowania w wysokości 1 mln 800 tys. zł przypadłby na Powiat Ostrołęcki. Kwota dofinansowania z programu wynosi 1 mln zł. Pozostałą cześć ok. 800 tys. zł miałaby pochodzić z budżetu gminy Troszyn. Inwestorem jest gmina Troszyn. Inwestycja obejmuje przebudowę 8, 7 km odcinka drogi z budową ścieżki pieszo- rowerowej, uzupełnionej chodnikiem (1,7 km).  

Ponadto radni zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej gminie Olszewo- Borki. Zadeklarowana kwota w wysokości 20 tys,. zł. ma wesprzeć inwestycje drogową realizowaną w miejscowości Drężewo.  

WIECZÓR W ARCE

6 października 2011 r.  godz. 18.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce odbędzie się wieczór w Arce ze Zbigniewem Masternakiem. Na wieczór z autoremzapraszają organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki.

Zbigniew Masternak (ur. w 1978) – prozaik, autor scenariuszy filmowych, dramaturg. Pochodzi z Piórkowa (Góry Świętokrzyskie), obecnie mieszka w Puławach. Jego pasje to literatura, film, sport. Debiutował prozą w 2000 roku na łamach "Twórczości", z którą stale współpracuje. Pisze autobiograficzny wielotomowy cykl powieściowy pt. "Księstwo", pomyślany jako współczesna polska epopeja. Dotychczas ukazały się trzy księgi z tego cyklu: "Chmurołap" (2006), "Niech żyje wolność" (2006), "Scyzoryk" (2008), na podstawie których reżyser Andrzej Barański nakręcił film "Księstwo". Masternak to najczęściej filmowany pisarz młodego pokolenia. Filmy, które powstają na podstawie książek, stanowią ważne dopełnienie cyklu. W sierpniu 2010 Masternak wystąpił z żoną Renatą w teledysku "Ogród półcieni" zespołu "Closterkeller". Uczestnik festiwalów filmowych i literackich. Podczas spotkania odbędzie się  prezentacja filmu „Stacja Mirsk”.

Więcej www. mbpostroleka.pl

XII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

 

 

Informujemy, że na dzień 4 października 2011 roku (wtorek) zwołano XII sesję Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 1430.

 

 

Porządek Obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnej inwestycji drogowej:
   1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
   2. opinie Komisji:
    • Infrastruktury
    • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad XII sesji Rady Powiatu.

 

 

 Przewodniczący Rady

 / - / Stefan Prusik  

 

„Kurpiowskie Granie”

Po raz 15 w Lelisie odbył się Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych. Impreza ma charakter konkursu i organizowana jest w trzech kategoriach: młodsi (od 25 roku życia), starsi wykonawcy (od 25 do 55 lat) oraz najstarsi (powyżej 55 roku życia). W przeglądzie, który odbył się 2 września,  wzięło udział kilkanaście muzykantów z Kurpiowszczyzny. Nagrody i wyróżnienia dla uczestników przeglądu ufundował Powiat Ostrołęcki.

„Kurpiowskie Granie” ma na celu kultywowanie kurpiowskich tradycji, popularyzację najlepszych przykładów dorobku muzycznego Kurpiów, wymianę doświadczeń wśród muzykantów Kurpiowszczyzny oraz prezentację dorobku artystycznego.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali po dwa utwory na tradycyjnych instrumentach muzycznych: harmonii pedałowej i skrzypcach. Na zakończenie prezentacji instrumentaliści wykonali wspólne wszystkie utwory konkursowe. Gościnie na scenie wystąpił zespół folklorystyczny, działający przy Gminnym Ośrodku Kulturalno Oświatowym w Lelisie „Nowe Latko”.

Imprezie towarzyszyły: wystawa fotograficzna „Muzykanci Kurpiowskiego Grania”, kiermasz sztuki ludowej, degustacja potraw regionalnych oraz zabawa ludowa.

Organizatorami XV Regionalnego Przeglądu Harmonistów i Skrzypków Ludowych „Kurpiowskie Granie” są: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej "Puszcza" w Lelisie, Wójt Gminy Lelis, Gminny Ośrodek Kulturalno - Oświatowy w Lelisie. 

„Kupiszewiada”

Debaty literackie, happening, spotkania autorskie, to tylko jedne z wielu atrakcji II Festiwalu Literackiego im. Edwarda Kupiszewskiego „Kupiszewiada”.  Inauguracja odbyła się 29 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce. Tegoroczna edycja spotkań literackich poświęcona została Dionizemu Maliszewskiemu i Mieczysławowi Czychowskiemu.Festiwal wsparł finansowo Powiat Ostrołęcki.

Festiwal rozpoczęła debata literacka poświęcona twórczości Dionizego Maliszewskiego i Mieczysława Czychowskiego. Uczestniczyła w niej młodzież ostrołęckich szkół. Natomiast o godz. 17 przed gmachem biblioteki odbył się happening, podczas którego zaprzyjaźnieni z regionem literaci prezentowali wiersze do muzyki w wykonaniu uczniów PSM I i II s. w Ostrołęce. Oficjalne otwarcie miało miejsce o godz. 18. Podczas wieczoru inauguracyjnego można było posłuchać koncertu piosenki literackiej w wykonaniu Teatru Poezji 21. Podsumowano także XIX Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego

-Twórczość związana z regionem stanowi niezwykłe bogactwo i to nie tylko dla ludzi danej społeczności. Warto doceniać naszych rodzimych poetów, którzy w swoich utworach utożsamiają się z tą ziemią. Piszą o miejscu, w którym żyli, przeżywali radości i smutki. Cieszę się, że pojawiło się kolejne pokolenie, dla którego literatura stanowi nieustające źródło inspiracji. Dzięki nim ta poezja pozostaje wciąż żywa- takimi słowami zwrócił się do laureatów konkursu i gości zgromadzonych w czytelni MBP wicestarosta Krzysztof Parzychowski.  Wicestarosta nawiązał także do twórczości Mieczysława Czychowskiego, która jest mu szczególnie bliska między innymi poprzez związki związane z miejscem zamieszkania (Mieczysław Czychowski  urodził się w Dzbeninie. A tamtejsza szkoła podstawowa od 2006 r. nosi jego imię).

Wieczór literacki zakończyła prezentacja laureatów i autorów konkursu.

Nagrody główne XIX Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego otrzymali:
 

I Agnieszka Marek – Bielsko-Biała
II Marcin Tomczak - Ostrołęka
III Agnieszka Ochenkowska – Ostrołęka
III Filip Woźniak – Płock
IV Magdalena Bialik – Suchodół

Trzy równorzędne wyróżnienia  trafiły do:

Pauliny Gąsior – Jugowa
Doroty Suwały - Gostynin
Piotra Wilczyńskiego – Zduńska Wola

 

Przystanek PaT podsumowany

-To była kapitalna akcja- tak ocenił inspektor Grzegorz Jach, zorganizowane na Kurpiach przedsięwzięcie. Spotkanie podsumowujące odbyło się 28 września w siedzibie tutejszego starostwa. Oprócz analizy, tej jednej z największych akcji profilaktycznych w Polsce, były podziękowania dla współorganizatorów i głównych sponsorów oraz pomysły na kolejną edycję.

-Promocja Kurpiów nie skończyła się wraz z 6 Przystankiem PaT- zaznaczył autor programu, inspektor Jach. Praktycznie codziennie odbywają się spotkania dotyczące akcji i związanych z nią działań. Wizyty odbywają się w całej Polsce, tam też jest okazja do pokazania tego co było- podkreślił.  Podczas 6 Przystanku PaT został nakręcony film, który obrazuje wielkość i jakość całego przedsięwzięcia, w tym ogromny entuzjazm samych uczestników.

Spotkanie w Ostrołęce było doskonałą okazją do zaprezentowania kolejnych działań, które będą odbywały się w ramach PaT-u. Jeszcze w tym roku rusza pilotażowy program PaT przez e. Będzie on finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działanie skierowane zostało do nauczycieli i animatorów uczestniczących w budowaniu grupy młodzieżowej PaT. Na razie skorzystają z niego województwa: opolskie, pomorskie i lubelskie.

W trakcie spotkania zostały także wręczone specjalne podziękowania dla współorganizatorów akcji: Powiatu Ostrołęckiego, Miasta Ostrołęki, gminy Kadzidło oraz trzech głównych sponsorów. Tabliczkę pamiątkową z rąk zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji Rafała  Batkowskiego odebrał starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Specjalne podziękowania otrzymał też obecny na spotkaniu były Komendant Miejski Policji w Ostrołęce, Janusz Pawelczyk.

Wizyta na Kurpiach zakończyła się w Zespole Szkół Powiatowych Kadzidle, gdzie od 1 września ruszył nowy kierunek- służby mundurowe. Policjanci spotkali się z młodzieżą szkolną. Była to doskonała okazja do rozmów także o profilaktyce. Następnie goście zwiedzili nowo budowany obiekt, strzelnicę.  

XI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Od wręczenia honorowych odznaczeń Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych rozpoczęły się, zwołane na 26 września obrady Rady Powiatu w Ostrołęce. Podczas sesji radni przyjęli zmiany w budżecie, udzielili pomocy finansowej gminom na doposażenie w sprzęt OSP, pozytywnie zaopiniowali przystąpienie Powiatu Ostrołęckiego do realizacji w 2012 roku zadania drogowego w ramach NPPDL, a także rozszerzyli formułę przyznawania Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego. Rada podjęła również uchwałę dotyczącą wygaśnięcia mandatu radnej Małgorzaty Krupskiej.

Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym zostali odznaczeni starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz sekretarz powiatu Krzysztof Chełstowski. Związek Kombatantów RP i byłych więźniów honorowe odznaczenia przyznał „za prowadzoną z motywacji patriotycznych działalność służącą upowszechnianiu i upamiętnianiu chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny z okazji 65. rocznicy historycznego zwycięstwa odniesionego w II Wojnie Światowej”.

Jednym z ważniejszych punktów obrad poniedziałkowej sesji były wprowadzone zmiany w budżecie powiatu. Tym samym plan dochodów zwiększył się o 708 460 zł. Pieniądze, przekazane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, pochodzą z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Zmiany w budżecie obejmują także zwiększenie planu wydatków. I tak, o 45 tys. zł  powiększona została dotacja celowa na utrzymanie dzieci, przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Ostrołęce. Część środków finansowych (tj. 78 460 zł.) trafi również do OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego. Otrzymają je jednostki w: Czerwnie, Suchcicach, Ponikwi Małej, Nowej Wsi, Dzbeninie, Borawym, Rzekuniu i Kamiance. Podjęta uchwała dotyczyła także dofinansowania zadania drogowego Goworowo- Tomasze- Rzekuń (kwota 54 430 zł) oraz rozpoczęcia nowego, odbudowy drogi powiatowej Orzoł- Stacja kolejowa Parciaki (kwota 794 334 zł).

Radni powiatowi na ostatniej sesji obradowali nad rozszerzeniem formuły przyznawania Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego. Podjęta uchwała umożliwia przyznanie nagrody laureatom konkursów, turniejów, olimpiad przedmiotowych, sportowych lub innych związanych z nauką na szczeblu co najmniej powiatowym oraz najlepszym absolwentom zespołów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki.

Ponadto rada przyjęła rezygnację z mandatu Małgorzaty Krupskiej. Powyższa uchwała została przekazana do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z prośbą o wskazanie kolejnego kandydata na radnego, który w okręgu nr 4 z listy nr 22 KWW Bezpartyjny Powiat uzyskał największą liczbę głosów po Małgorzacie Krupskiej.  

Carniacy nagrodzeni

Widowisko „Życie Puszczańskie Kurpiów” zdobyło uznanie jury na ósmym Mazowieckim Festiwalu Teatrów Obrzędowych. Finał i ogłoszenie wyników odbyło się 25 września w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. W tegorocznej edycji wzięło udział 23 zespoły teatralne. Za widowisko „Życie Puszczańskie Kurpiów”Carniacy zdobywali I miejsce.

W 8 edycji podobnie jak w edycjach wcześniejszych uczestniczyły grupy, które odtwarzają lub inspirują się dorobkiem mazowieckiej wsi. Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych stwarza możliwość prezentacji spektakli, które w formie i tematyce są osadzone w tradycji regionu, jak i szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym. Organizatorzy zaprosili do udziału w konkursie wszystkie zespoły regionalne i grupy teatralne odtwarzające dawne tradycje lub wplatające tradycyjne wątki w swoje przedstawienia z terenu województwa mazowieckiego. Przeglądy konkursowe odbywały się w siedzibach zespołów uczestniczących w konkursie w okresie od grudnia 2010 r. do końca sierpnia 2011 r.

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” z Czarni już po raz czwarty wziął udział w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz w 2006 r. zdobył III miejsce za widowisko pt. „Król Herod”. Następne widowiska w kolejnych latach to: „Rajby”, „Do ślubu Marysiu” i tegoroczne „Życie Puszczańskie Kurpiów”. Od kilku lat zespół utrzymuje się w ścisłej ogólnopolskiej czołówce zespołów obrzędowych. Trzykrotnie był laureatem Centralnego Sejmiku Teatrów Obrzędowych Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, gdzie występuje zawsze 12 najlepszych zespołów wyłonionych w eliminacjach wojewódzkich i międzywojewódzkich. W 1999 r. zespół „Carniacy” zdobył medal i I nagrodę w „Konkursie Ogólnopolskim – Bliżej Teatru”. Widowiska „Carniaków” zdobywały również 2 razy I miejsca na Europejskiej Biesiadzie Weselnej w Węgrowie, co było emitowane kilkakrotnie na ogólnopolskiej antenie TVP.Na Ogólnopolskim Festiwalu Grup Kolędniczych – Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej zdobywaliśmy 2 razy główne nagrody - „Spinki Góralskie”. W2003 r. na  Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Węgorzewie – I miejsce.Trzy razy zdobywaliśmy też I miejsca naRegionalnym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Lelisie. Za osiągnięcia artystyczne w różnych dziedzinach w 2010 r. zespół otrzymał Medal Marszałka Woj. Mazowieckiego Pro Mazovia za zasługi dla woj. Mazowieckiego. Witold Kuczyński – kierownik zespołu, jak również scenarzysta i reżyser wszystkich spektakli obrzędowych został odznaczony za pracę artystyczną w środowisku wiejskim w 1997 r. - Medalem Jędrzeja Cierniaka, w 2003 r  - Odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” i w 2008 r. medalem „Za zasługi dla kultury teatralnej”. Zespół „Carniacy” miał możliwość i zaszczyt wystawiania swoich spektakli m.in. w Kancelarii Premiera, w Zamku Królewskim, w Filharmonii

Targi Ekologiczne

Już po raz piąty w Ostrołęce zorganizowane zostały targi ekologiczne.  Impreza odbyła się 25 września, w centrum miasta przy scenie miejskiej. Tradycyjnie targi ekologiczne gromadzą producentów zdrowej żywności, właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych oraz twórców ludowych. Swoje stoiska wystawiennicze mieli także właściciele szkółek ogrodniczych i nadleśnictwa. Na targach obecni byli również właściciele schroniska dla zwierząt w Kruszewie. Powiat Ostrołęcki reprezentowali: wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Sylwester Witka.

Zdaniem organizatorów przedsięwzięcie, oprócz promocji lokalnych produktów, stanowi doskonałą okazję do wymiany informacji w zakresie ekologii, ochrony środowiska i technologii produkcji. Przede wszystkim jednak służyć ma propagowaniu ekologicznego, zdrowego stylu życia.

Organizatorami V Targów Ekologicznych byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Ostrołęce, Powiat Ostrołęcki oraz Urząd Miasta w Ostrołęce.

Gustav Mahler w Myszyńcu

Wyjątkowy koncert odbył się w piątek, 23 września w Kolegiacie pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Najlepsze dzieła Gustava Mahlera można było usłyszeć w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego. Orkiestrze towarzyszyły solistki: Joanna Freszel oraz Anna Fijałkowska. Występ został zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie w ramach cyklu koncertów „Mazowsze w Koronie” we współpracy z Powiatem Ostrołęckim.

Koncert „Gustav Mahler- wielkie dzieła” jest siódmym zorganizowanym w tym roku na Mazowszu. W wykonaniu orkiestry można było usłyszeć między innymi: Marsz żałobny z Symfonii cis- moll nr 5, Praświatło z Symfonii Zmartwychwstania c-moll nr 2, Niebiańskie życie z Symfonii G- dur nr 4, Adagietto z Symfonii cis- moll nr 5, Rondo- Finale z Symfonii cis- moll nr 5. Słowo wstępne o muzyce, życiu i twórczości kompozytora wygłosiła prof. Małgorzata Komorowska z Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

XI Sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 26 września 2011 roku zwołano XI Sesję Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Bema 5, o godzinie 13.00.

Porządek Obrad:

1.        Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2.        Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołów z sesji w dniach 26 sierpnia  2011 roku i 2 września 2011 roku.

4.        Podjęcie uchwał w sprawach:

1)     Zmiany uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrołęckiego,

2)    udzielenia pomocy finansowej,

3)     zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok, 

4)    przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji w 2012 roku zadania drogowego                   w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 

5)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrołęckiego, 

6) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Ostrołęcki udziału w zabudowanej  nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68,

7)zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostrołęce przy ul. Sikorskiego 45,  

8) szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego dla uczniów szkół Powiatu Ostrołęckiego,

9)  zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Łyse , 

10) przekazania skargi.

5.     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.     Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

7.     Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8.     Sprawy różne.

9.      Zakończenie obrad XI sesji Rady Powiatu.

 

Koncert "Mazowsze w Koronie 2011" Gustav Mahler- Wielkie Dzieła

Zapraszamy na koncert, który odbędzie się 23 września o godz. 18.00 w Kolegiacie Myszynieckiej. Mazowsze w Koronie to cykl muzycznych wieczorów w zabytkach architektury mazowieckiej, realizowany od 2001 roku. Koncert symfoniczny z cyklu Mazowsze w Koronie w 2011 roku, z udziałem solistów i orkiestry symfonicznej z Warszawy - Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego.

Eliminacje powiatowe konkursu z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie

Rafał Szczepanek z Szafarni będzie reprezentował powiat ostrołęcki na II Mazowieckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ekologii w Rolnictwie dla Rolników i Sołtysów w Warszawie. 12 września w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce odbył się etap powiatowy konkursu. Nagrody dla uczestników eliminacji powiatowych ufundował Powiat Ostrołęcki.

Pytania z jakimi musieli zmierzyć się rolnicy obejmowały zagadnienia między innymi z zakresu pierwszej pomocy, PROW, systemu jakości żywności, bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

W eliminacjach powiatowych najlepiej wypadł Rafał Szczepanek z Szafarni. Wraz z rodzicami prowadzi on 30 hektarowe gospodarstwo, ukierunkowane na hodowlę bydła mlecznego. Tuż za nim uplasował się Andrzej Grzymała z Olszewo- Borek, właściciel 10 ha gospodarstwa z użytkami zielonymi. Trzecie miejsce w konkursie zajęła Danuta Trzcińska z Krysiak. Wraz z mężem prowadzi ona blisko 25 ha gospodarstwo, także ukierunkowanego na hodowlę bydła. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Mariusz Mierzejewski z Tomaszów oraz Jacek Samsel z Michałowa.

Nagrody wręczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Organizatorami konkursu są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agencja Rynku Rolnego.

Dożynki wojewódzko- diecezjalne

Tegoroczne dożynki wojewódzkie połączone z diecezjalnymi odbyły 11 września się w Wyszkowie. Powiat Ostrołęcki reprezentowała delegacja z Goworowa, w której skład weszli między innymi: członek Zarządu Powiatu w Ostrołęce Antoni Mulawka, wójt gminy Goworowo Małgorzata Kulesza, przewodnicząca Rady Gminy Goworowo Karolina Łazicka oraz tegoroczni starostowie Beata i Janusz Krupa. Reprezentantom powiatu ostrołęckiego towarzyszyła kapela.

Tegoroczne dożynki rozpoczął barwny korowód, który przeszedł ulicami miasta na stadion WOSIR. Tam też miała miejsce część liturgiczna.

Całość imprezy uświetniły występy: Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni  i Tańca „Mazowsze”, kabaretu „Koń Polski” oraz „Golec Orkiestra”. Imprezę poprowadził Maciej Orłoś.

Patronat nad imprezą objęli: ks bp Stanisław Stefanek Biskup Diecezji Łomżyńskiej, Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik  Marszałek Województwa Mazowieckiego.

X sesja Rady Powiatu

Podziękowaniami i gratulacjami rozpoczęły się 2 września obrady Rady Powiatu w Ostrołęce. W tym roku 10-lecie istnienia obchodziło pogotowie rodzinne, powstałe na bazie rodziny zastępczej. Była to pierwsza tego typu komórka powołana na Mazowszu. Pogotowie rodzinne prowadzą Krystyna i Bronisław Marzewscy z Lelisa. Dotychczas pod swoją opieką mieli oni 67 dzieci. Podziękowania, w imieniu całej Rady, Państwu Marzewskim złożyli: Starosta Stanisław Kubeł, Przewodniczący Rady Stefan Prusik oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Emilia Szymańska.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, wyrażający zgodę na przekazanie gminie Kadzidło nieruchomości, stanowiącej własność powiatu oraz zapoznali się z sytuacją na rynku pracy (okres sprawozdawczy obejmował pierwsze półrocze bieżącego roku).

Na sesji Starosta Stanisław Kubeł podzielił się z radnymi informacją o przyznaniu promesy w wysokości 630 tys. zł  na przebudowę odcinka drogi Cierpięty-Baranowo. Ciąg ten został poważnie uszkodzony przez niekorzystne warunki atmosferyczne, zalanie wodą oraz zalegający śnieg. Starosta poinformował również radę o złożonym wniosku do ministra sportu o dofinansowanie kwotą 300 tys. zł. sali ćwiczeń przy ZSP w Troszynie. 

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Pamięć o poległych ostrołęczanach uczcili 1 września przedstawiciele samorządu, parlamentu, organizacji społecznych, kombatanckich oraz szkół. Uroczystości upamiętniające  72. rocznicę wybuchu II wojny światowe j odbyły się pod Pomnikiem Pamięci Pomordowanych w latach 1939-1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Ostrołęce. Rozpoczęła je msza święta polowa w intencji poległych podczas wojny. Nabożeństwo celebrował ks. dziekan Zdzisław Grzegorczyk, proboszcz parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego.  Wiązankę kwiatów złożył pod pomnikiem wicestarosta Krzysztof Parzychowski. 

20. rocznica niepodległości Ukrainy

Delegacja z Powiatu Ostrołęckiego wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości na Ukrainie. Na zaproszenie władz rejonu Sokalskiego przedstawiciele starostwa gościli w miejscowości Sokal w dniach 23-25 sierpnia. Wizyta była okazją do zaciśnięcia współpracy między regionami, wymianą doświadczeń i określeniem możliwości kontynuacji podpisanego w 2002 r. porozumienia.

Uroczystości Święta Niepodległości Ukrainy w Sokalu rozpoczęła msza święta w obrządku greckokatolickim. Następnie delegacje wraz z przedstawicielami powiatu złożyły kwiaty na głównym placu, pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia z 24 sierpnia 1991 r.  W części oficjalnej, która odbyła się w godzinach wieczornych w centrum Sokala, uczestniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Polska była pierwszym krajem, który uznał suwerenność Ukrainy.

Podczas wizyty przedstawiciele Powiatu Ostrołęckiego zwiedzili jedne z największych w tamtejszym regionie zakładów meblarskich oraz historyczne miasteczko Bełz, skąd do Polski przywędrował obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po raz pierwszy w tym roku z Bełza wyruszyła piesza pielgrzymka do Częstochowy szlakiem cudownego wizerunku.

Spotkanie w Sokalu stanowiło także okazję do omówienia szczegółów wspólnie przygotowanego wniosku o planowanej wymianie kulturalnej między Powiatem Ostrołęckim a rejonem Sokalskim.

Warto dodać, że w 2002 r. Powiat Ostrołęcki przystąpił do porozumienia o współpracy z Rejonem Sokalskim na Ukrainie. Radni zatwierdzili je uchwałą z dnia 5 września 2002 r. Przedmiotem porozumienia jest obustronne korzystna regionalna współpraca w zakresie rozwoju gospodarczego, nauki, kultury, oświaty, ochrony zdrowia oraz innych kierunków w zakresie kompetencji stron.

Miodobranie Kurpiowskie

Po raz 34 na polanie w Zawodziu koło Myszyńca odbyło się Miodobranie Kurpiowskie. Jest to jedna z największych imprez folklorystycznych organizowanych na terenie Puszczy Zielonej.  Tradycyjnie już w Miodobraniu uczestniczyło tysiące osób, które kulturę Kurpiowska noszą w sercu.  

Podczas imprezy po raz pierwszy, w ramach obchodów roku ks. Władysława Skierkowskiego, organizatorzy przygotowali widowisko folklorystyczne „Perła Kurpiowszczyzny”- czyli rzecz o ks. Władysławie Skierkowskim. Ponadto na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne oraz tegoroczna gwiazda Ewa Farna z zespołem.

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska regionalne, prezentujące wytwórczość  lokalnych rzemieślników oraz potrawy i artykuły spożywcze charakterystyczne dla naszego regionu.    Wśród wystawców obecny był Powiat Ostrołęcki , który we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował specjalne stoisko degustacyjne z potrawami regionalnymi i lokalnymi Kurpiowszczyzny. Oprócz degustacji odwiedzający mogli zapoznać się z procedurami ubiegania się o rejestrację produktów rolnych i środków spożywczych. Stoisko cieszyło się olbrzymią popularnością. Odwiedzili je między innymi minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, euro poseł Jarosław Kalinowski oraz lokalni samorządowcy.  

IX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Zmiany w budżecie Powiatu Ostrołęckiego, zgłoszenie kandydatur do XII Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także wyrażenie woli zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych, to tylko niektóre projekty uchwał podjęte przez Radę Powiatu w Ostrołęce. IX sesja odbyła się 26 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia rady były zmiany w budżecie Powiatu Ostrołęckiego. Po uchwaleniu plan dochodów zwiększył się o blisko 800 tys. zł. Zasilające budżet pieniądze pochodzą między innymi: z kar za nieterminowe zakończenie inwestycji drogowych, pomocy finansowej, którą udzieliły gminy: Rzekuń i Goworowo na przebudowę dróg powiatowych „Żabin- Cisk- Lipianka” oraz „Rzekuń- Czarnowiec”.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatur do XII Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tym roku Rada Powiatu wytypowała do nagrody Mirosława Grzyba, prezesa Związku Kurpiów oraz Zdzisława Frydrycha, regionalistę.

Ponadto radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Kadzidło na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dylewie.

Zaprogramuj swoją przyszłość – kierunki zamawiane Łomży

Zostań Studentem kierunku Informatyka lub Automatyka i Robotyka i pobieraj 1 000 zł stypendium miesięcznie!

Zaprogramuj swoją przyszłość – kierunki zamawiane Łomży” to projekt naszej uczelni, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków okluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach projektu zaplanowane są następujące zadania:

- uruchomienie i realizacja programu stypendialnego w wysokości 1 000 zł,

- bezpłatne studiowanie w ramach studiów stacjonarnych,

- organizacja i realizacja repetytoriów z przedmiotu Matematyka dla studentów I roku obu kierunków, aby uzupełnić i ugruntować posiadaną wiedzę,

- profesjonalne kursy i szkolenia dające niezbędne w pracy certyfikaty zawodowe,

- wizyty studyjne u przyszłych pracodawców w renomowanych firmach krajowych i przedstawicielstwach firm światowych działających w Polsce,

- płatne 3 miesięczne staże w profesjonalnych zakładach, dające olbrzymie szanse na przyszłe zatrudnienie,

- naukę z wykorzystaniem sprzętu, dostosowanego specjalnie dla osób niepełnosprawnych, ułatwiającego im studiowanie.

Nasza Uczelnia jest placówką przyjazną osobom niepełnosprawnym, staramy się uczynić wszystko, co jest w naszej mocy, aby ułatwić studiowanie niepełnosprawnym a tym samym umożliwić start w dorosłe, samodzielne życie na równi ze studentami w pełni sprawnymi. Dzięki studiowaniu Informatyki oraz Automatyki i Robotyki OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE MOGĄ STAĆ SIĘ W PEŁNI SAMODZIELNE I SPRAWNE ZAWODOWO!

Dążymy również do obalenia mitu, że dobrym inżynierem może być wyłącznie mężczyzna. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, iż kobiety również doskonale realizują się jako informatyczki i automatyczki. Zapraszamy zatem – DZIEWCZYNY NA INFORMATYKĘ ORAZ AUTOMATYKĘ I ROBOTYKĘ!

Bliższe informacje można otrzymać pod numerem telefonu: 86 216 82 62 Oraz pod adresem: msiwek@pwsip.edu.pl        

X Sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 2 września 2011 roku zwołano X Sesję Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Bema 5, o godzinie  9.00.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2.       Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.       Wręczenie nagrody rodzinie zastępczej z okazji 10 – lecia jej utworzenia.

4.       Rozpatrzenie „Informacji o sytuacji na rynku pracy w mieście Ostrołęka
i Powiecie Ostrołęckim w I półroczu 2011 roku”.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gminie Kadzidło
w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kadzidle, gmina Kadzidło, stanowiącej własność Powiatu Ostrołęckiego

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)     opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)      dyskusja

d)     podjęcie uchwały

6.     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7.     Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

8.     Komunikaty i sprawy organizacyjne.

9.     Sprawy różne.

10.            Zapoznanie z wybranymi zadaniami drogowymi realizowanymi w północnej części Powiatu.

11.            Zakończenie obrad X sesji Rady Powiatu.

Punkt informacyjno-promocyjny PROW

Serdecznie zapraszamy w dniu 28 sierpnia do punktu informacyjno-promocyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podczas tegorocznego Miodobrania Kurpiowskiego w Zawodziu koło Myszyńca. W punkcie uzyskają Państwo szereg informacji dotyczących promocji produktów regionalnych i tradycyjnych. Ponadto zorganizowana będzie prezentacja i degustacja tych  produktów.

Leć głosie po rosie

Do ogłoszonych w tym roku obchodów ks. Władysława Skierkowskiego włączyło się Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Z tej okazji muzealnicy zorganizowali wystawę, prezentującą bogaty zbiór zdjęć, obrazujących życie i twórczość kapłana. Ponadto na wystawie znalazły się zapisy nutowe pieśni kurpiowskich, korespondencja oraz archiwalne dokumenty związane z "Weselem Kurpiowskim".

Wernisaż wystawy odbył się 20 sierpnia. Oprócz ekspozycji Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprezentowało wydane przez Powiat Ostrołęcki pamiątkowe pocztówki z księdzem Władysławem.

Ekspozycję można oglądać do 30 listopada.

XXXIV Miodobranie Kurpiowskie

Termin: 27-28.VIII.2011
Miejsce: polana w Zawodziu k. Myszyńca

Miodobranie Kurpiowskie jest największą imprezą folklorystyczną w północno wschodniej Polsce. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Kurpiowszczyzny jak i szerokiego grona gości z różnych stron z kraju jak i z zagranicy. W ubiegłym roku w naszej imprezie uczestniczyło około 50 tysięcy osób. Corocznie Miodobranie Kurpiowskie gromadzi znakomitości ze świata kultury, polityki, m.in. premierów, ministrów, dyrektorów departamentu, przedstawicieli korpusów dyplomatycznych.

27 VIII sobota

 • 18.00 - Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,
 • 19. 00 - Prezentacje Kurpiowskich zespołów folklorystycznych,
 • 21.00 - Miodobraniowa Noc Kabaretowa,
 • 24.00 - Pokaz sztucznych ogni.

28 VIII niedziela

 • 10.30 - Msza Św. Miodobraniowa z elementami gwary kurpiowskiej w kolegiacie Myszynieckiej, '
 • po mszy korowód furmanek Myszyniec – Zawodzie,

SCENA GŁÓWNA (Polana w Zawodziu):

 • 11.00 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z zawodów strzeleckich i wędkarskich,
 • 12.30 - Uroczyste rozpoczęcie imprezy na Polanie,
 • 13.00 – Widowisko folklorystyczne „Perła Kurpiowszczyzny, – czyli rzecz o ks. Władysławie Skierkowskim”,
 • 14.00 -  Prezentacje folklorystyczne zespołów Kurpiowskich,
 • 15.00 - Koncert kapel ludowych,
 • 16.00 - Koncert Zespołu Greckiego „MYTHOS”,
 • 17.00 – Koncert Zespołu „TRANSSEXDISCO”,
 • 18.00 - Gwiazda imprezy - „EWA FARNA Z ZESPOŁEM”,
 • 19.00 – Koncert Zespołu „SKID”,
 • 20.00 - Koncert zespołów disco polo,
 • 22.00 – Zakończenie.

Imprezy towarzyszące:

 • -         Wesołe Miasteczko,
 • -         Targi Techniki Rolnej,
 • -         Kiermasz sztuki ludowej,
 • -         Wystawa rękodzieła ludowego,
 • -         Wystawa sprzętu pszczelarskiego,
 • -         Zawody strzeleckie i wędkarskie,
 • -         Stoiska handlowe z miodem, pieczywem regionalnym i jadłem kurpiowskim,
 • -         Pokaz kowalstwa.

 

PROWADZENIE: Witold Kuczyński i Szymon Kusarek

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik i Starosta Ostrołęcki Pan Stanisław Kubeł

Wsparcie finansowe: Burmistrz Myszyńca, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Ostrołęcki.

IX Sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 26 sierpnia 2011 roku zwołano IX Sesję Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Bema 5, o godzinie  11.00.

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2.       Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 20 czerwca 2011 roku.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach:

1)    ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołęckiego

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)     opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)      dyskusja

d)     podjęcie uchwały

2)    trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Ostrołęckiego

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)     opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)      dyskusja

d)     podjęcie uchwały

3)     zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011 – 2019

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 

b)     opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)      dyskusja

d)     podjęcie uchwały 

 

 

4)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)     opinie Komisji:

ü   Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

ü   Infrastruktury

c)      dyskusja

d)     podjęcie uchwały

5)    zgłoszenia kandydatur do XII Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)     opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c)      dyskusja

d)     podjęcie uchwały

6)    wyrażenia woli zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Łyse

a)     wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b)     opinia Komisji Infrastruktury

c)      dyskusja

d)     podjęcie uchwały 

5.     Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.     Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.

7.     Komunikaty i sprawy organizacyjne.

8.     Sprawy różne.

9.     Zakończenie obrad IX sesji Rady Powiatu.

"Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

W związku z przedłużeniem naboru zgłoszeń w innych regionach również na Mazowszu wydłużony został termin zgłaszania kandydatów w obydwu konkursach.

Nowy termin upływa 9 września 2011 r. Rozstrzygnięcie Konkursu na etapie wojewódzkim nastąpi w terminie do 19 września 2011 roku, natomiast na etapie ogólnopolskim w terminie do 30 września 2011 roku.

Przypominamy, że Konkurs „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” skierowany jest do:

 • organizacji pozarządowych;
 • innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • podmiotów realizujących program wolontariatu pracowniczego.

Jeden podmiot może zgłosić jedną kandydaturę podmiotu realizującego program z udziałem wolontariuszy w dowolnym obszarze życia społecznego.

Celem Konkursu jest promocja pozytywne przykłady organizacji i instytucji, które na co dzień bardzo dobrze współpracują z wolontariuszami. Wyłonieni laureaci otrzymają tytuł „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”. Tytuł przyznawany jest na okres dwóch lat przez Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Więcej informacji na stronie:  http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat_konkursy.html

V Targi Ekologiczne

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny

Polska Organizacja Turystyczna oraz Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zapraszają do udziału w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny. Ma on na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Ideą konkursu jest popularyzacja turystyki, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie nowych produktów turystycznych. Produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT zostaną objęte działaniami promocyjnymi przeprowadzonymi przez POT i otrzymają zgodę na posługiwanie się logo Certyfikatu POT oraz logo POT w swoich materiałach promocyjnych.

Więcej informacji na stronie http://www.mazowsze.mrot.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-na-najlepszy-produkt-turystyczny

Zaproszenie na NATURA FOOD 2011

W dniach 14 – 16 października 2011 r.  Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają do udziału w IV Targach Naturalnej Żywności NATURA FOOD – najważniejszej imprezie branży produktów tradycyjnych i ekologicznych w Polsce. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego. Patronat branżowy sprawują Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych POLSKA EKOLOGIA oraz Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi – EKOLAND.
 
Do zaprezentowania swojej oferty zachęcamy w szczególności:
 • producentów żywności tradycyjnej i ekologicznej
 • gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne
 • farmy zdrowia
 • hurtownie, sklepy z żywnością wysokiej jakości
 • winiarnie, browary.

Na stronach www.naturafood.pl dostępne są dokumenty zgłoszeniowe do udziału w Targach NATURA FOOD 2011
a także inne niezbędne informacje.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 września 2011 roku.

Projekt "Znajomość języka migowego to lepsza pozycja na rynku pracy".

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w okresie od lipca 2011 r. do grudnia 2011 r. realizuje projekt pn. "Znajomość języka migowego to lepsza pozycja na rynku pracy".

Projekt skierowany jest do 56 osób pracujących z powiatów ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i miasta Ostrołęki, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem umiejętności posługiwania się językiem migowym.

Celem projektu jest nabycie przez osoby pracujące nowych umiejętności oczekiwanych na rynku pracy podwyższających ich zdolności adaptacyjne do zmiennych warunków.

W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie 80 - godzinnych kursów języka migowego na poziomie podstawowym. Kursy te odbędą się w czterech 14-osobowych grupach. Każdy kurs zakończy się egzaminem.

Planowane działania:

- promocja i nabór uczestników - lipiec 2011 r.

- kursy języka migowego - sierpień - grudzień 2011 r.

- egzamin - sierpień - grudzień 2011 r.

- sesja podsumowująca projekt - grudzień 2011 r.

Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. Uczestnikom zostaną zapewmone pomoce dydaktyczne oraz wyżywienie.

Więcej infiormacji: Agencja Rozwoju Regionalnego, Ostrołęka ul. Kilińskiego 10, tel.: 29 760 51 33, e-mail: arrost@wp.pl.

Dzień kurpiowski dla obozowiczów

-Rekolekcje, których jesteśmy współorganizatorem, pozwalają młodzieży w sposób wartościowy spędzić wolny czas. Powiat Ostrołęcki wspiera tego typu przedsięwzięcia, gdyż  dla wielu z tych młodych ludzi, których nie stać na wakacje poza domem, prawdopodobnie będzie to przygoda na całe życie- zaznaczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas spotkania z uczestnikami spływu kajakowego w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Inicjatorem obozu jest Caritas Diecezji Łomżyńskiej, który po raz kolejny zorganizował rekolekcje dla młodzieży z Mazowsza.

 Spływ rozpoczął się 16 lipca w Zimnej Wodzie. Licząca blisko 100 osób grupa przez dwa tygodnie ma do pokonania dziesiątki kilometrów rzek między innymi Narwi i Omulwi. Powiat Ostrołęcki, który wsparł finansowo obóz w postaci ufundowanych dla uczestników nagród, zorganizował dzień kurpiowski. Oprócz spotkania z twórcami ludowymi i uczestnictwa w zajęciach regionalizmu (lepienie byśków, robienie kwiatów z bibuły) młodzież wzięła udział w warsztatach bębniarskich.

Święto Policji w Ostrołęce

 

 -Dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją do podsumowań. To cieszy, że nasza policja oceniana jest na jedną z najlepszych w kraju. Tak wysokie wyniki udaje się osiągać także dzięki współpracy funkcjonariuszy z samorządem lokalnym. To właśnie samorząd dba o lepsze warunki pracy, poprzez doposażenie policji w niezbędny sprzęt techniczny po budowę nowej komendy- mówił podczas Mazowieckich Obchodów Święta Policji w Ostrołęce starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. W swoim wystąpieniu pogratulował on wszystkim odznaczonym i awansowanym policjantom. Specjalne podziękowania skierował starosta do podinspektora Janusza Pawelczyka, powinszował mu otrzymanego awansu. Uroczystości Święta Policji w Ostrołęce odbyły się 26 lipca w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Podczas uroczystości Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce awansowanych zostało 79 policjantów. W korpusie oficerów awansowano dwóch policjantów. Najwyższym awansem wśród ostrołęckich policjantów może poszczycić się podinspektor Janusz Pawelczyk Komendant Miejski Policji w Ostrołęce, dotychczas w stopniu nadkomisarza. Najwięcej, bo aż 45 policjantów awansowało w korpusie aspirantów. 18 policjantów zostało mianowanych na stopień młodszego aspiranta (mł.asp.), 21 policjantów otrzymało stopień aspiranta (asp.). Trzech policjantów mianowano na stopień starszego aspirata (st.asp.) i trzech funkcjonariuszy na najwyższy stopień w korpusie aspirantów czyli aspiranta sztabowego (asp.szt.). Pozostałe 32 awanse dotyczą korpusu podoficerów. Ośmiu policjantów awansowało na stopień sierżanta sztabowego (sierż.szt), 14 policjantów na stopień starszego sierżanta (st.sierż) oraz 10 policjantów na stopień sierżanta (sierż.). Wśród 79 awansowanych funkcjonariuszy zalazły się kobiety. W tym roku 9 policjantek otrzymało wyższy stopień.

Na zakończenie oficjalnej części obchodów Święta Policji na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury zaprezentowała się Grupa Teatralna Alternatywa, działająca w ramach Grupy Kurpiowskiej i realizująca program Profilaktyka a Ty.

Projekt "Gotowi do zmian"

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Funduszu Pracy na realizację projektu pn. „Gotowi do zmian” (Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013), Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o zwiększeniu grupy docelowej o kolejne 6 osób.

Podstawowym problemem obszaru ostrołęckiego jest niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy. Dlatego dodatkowe środki finansowe zostały przeznaczone na udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Samozatrudnienie w sposób trwały włącza do życia zawodowego osoby bezrobotne, a w dalszej perspektywie może generować nowe miejsca pracy.

Dodatkowe wsparcie jest skierowane do bezrobotnych mężczyzn, którzy są (warunki spełnione łącznie):

- zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce,
- w określonym wieku tj. do 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia,  
- zainteresowani podjęciem własnej działalności gospodarczej. Wielkość dotacji zaplanowano na 18.000,00 zł.

Kandydatów do uczestnictwa w projekcie pn. „Gotowi do zmian” zapraszamy do pokoju nr 13 (I piętro), ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 760 33 77 wew. 213.

Kurpie i Kurpiowszczyzna w ikonografii - Pocztówka

W dniu 4 lipca br. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbył się wernisaż wystawy „Kurpie i Kurpiowszczyzna
w ikonografii. Pocztówka”.
Wystawa prezentuje zbiór kart  z XX w. poruszających tematykę kurpiowską ze szczególnym naciskiem na strój, architekturę, obyczajowość i plastykę obrzędową. Najstarszy wśród zaprezentowanych obiektów pochodzi z 1900 r., został wydany w Wiedniu. Przedstawia grupę Kurpiów w odświętnych strojach. Jej autorem jest August Schwidernoch. W 1903 r. serię pocztówek wydał Stanisław Winiarski z Warszawy, eksponując na nich kobiety zamężne w strojach codziennych, wieśniaczki z okolic Ostrołęki, grupę dziewcząt w strojach odświętnych z Myszyńca, dziewczynę z Myszyńca, wieśniaka z okolicy Ostrołęki czy całą rodzinę kurpiowską. Kurpiankę i Kurpia z powiatu łomżyńskiego uwiecznili na pocztówkach Bracia Rzepkowicz z Warszawy. Udane próby wydawania kart pocztowych podejmowali również ostrołęczanie, czego przykładem jest karta ukazująca grupę Kurpianek, wydana przed 1914 r. przez księgarza Władysława Chojnowskiego, czy widokówki wydane w okresie międzywojennym przez fotografa Franciszka Waltza.
Ikonografię pocztówkową z przedstawieniami Kurpiów możemy oglądać w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce przy placu gen. J. Bema 8 od 4 lipca do 31 października 2012 roku.
Wystawę wsparł finansowo samorząd powiatu ostrołęckiego.

Projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”

Towarzystwo Produkcyjno - Handlowe Sp. z o.o. organ prowadzący dla Niepublicznej Placówki Oświatowej „Educo” realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – promocja Integracji społecznej, projekt „Organizacje pozarządowe – lider ekonomii społecznej”.
Od 5 stycznia rozpoczęła się realizacja II etapu projektu, która obejmuje bezpłatne, e-learingowe szkolenie dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
W związku z powyższym na stronie www.ekonomiaspoleczna.info.pl uruchomiona została internetowa platforma edukacyjno-doradcza dla organizacji pozarządowych.
Na stronie tej znajdują  się wykłady z zakresu ekonomii społecznej, akty prawne i dokumenty niezbędne dla organizacji pozarządowych. Użytkownicy mogą ponadto skorzystać ze specjalistycznego doradztwa off - line oraz on - line w formie „transmisji na żywo”  w trakcie cotygodniowych dyżurów doradców. Celem platformy jest również stworzenie dla organizacji pozarządowych płaszczyzny kontaktu, wymiany doświadczeń oraz prezentacji.
 
Zapraszamy do udziału w Projekcie.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.ekonomiaspoleczna.info.pl.

Sukcesy Kurpiów w Kazimierzu Dolnym

46. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym okazał się owocnym dla wykonawców z Kurpi. Zdobyli oni cztery pierwsze nagrody i po jednej za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. W tegorocznym konkursie, który odbywał się w dniach 28 czerwca- 1 lipca uczestniczyło ponad 800 osób, a na scenie zaprezentowało się 112 wykonawców. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych prowadził Witold Kuczyński z Czarni, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Ostrołęce.

I tak, w kategorii soliści śpiewacy pierwsze miejsce zdobyła Zofia Gut z Długiego. Pierwsze miejsce zajął również Zenon Kaczyński z Łysych w kategorii soliści instrumentaliści. Wykonawcy ci zostali także docenieni w kategorii mistrz i uczeń. Zofia Gut wraz z dziewczętami  z Czarni wyśpiewała pierwszą pozycję.  Pierwszeństwo w tej samej kategorii  wygrali na harmonii pedałowej  Zenon Kaczyński z synem Patrykiem.  W kategorii kapel ludowych drugie miejsce przypadło Janowi Kani. Natomiast trzecie miejsce wśród solistów śpiewaków zajął Cezary Kuczyński z Czarni.

Tradycyjnie już Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym gromadzi artystów z całej Polski. Są oni oceniani między innymi za: dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny.  

Ostrołęccy policjanci wyróżnieni

Czterech funkcjonariuszy KMP w Ostrołęce zostało uhonorowanych za osiągnięcia i wzorową postawę w służbie. Listy gratulacyjne i nagrody pieniężne otrzymali oni od Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Rafała Batkowskiego oraz Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce mł. insp. Stanisława Szcześniaka. Ponadto listy gratulacyjne w imieniu powiatu ostrołęckiego przekazał funkcjonariuszom wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Spotkanie odbyło się 26 czerwca w Kasynie Policyjnym.

Wśród wyróżnionych było dwóch policjantów z Posterunku Policji w Łysych, tj.  st. sierż. Jacek Nurczyk oraz sierż. Cyryl Sobiech oraz dwóch policjantów Wydziału Kryminalnego KMP w Ostrołęce. Policjanci z Łysych brali udział w zatrzymaniu podejrzanych o uprowadzenie dla okupu 26 - latka z powiatu kolneńskiego, zaś operacyjni wydziału kryminalnego zatrzymali obywateli Litwy, podejrzanych o wprowadzanie do obiegu fałszywych banknotów euro. Przy nich zatrzymali ponad 3000 euro w banknotach o nominale 200 euro każdy.  

Starosta odznaczony

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano starostę ostrołęckiego Stanisława Kubła. Starosta otrzymał odznaczenie, które przyznawane jest przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, z rąk wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Wręczenie odbyło się 24 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Gminy w Kadzidle.

 Odznaczenie- Srebrny Krzyż Zasługi przyjął także wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski. Podczas obrad zostały przyznane również tytuły „Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło”. Tytuły otrzymało 4 osoby: Kazimierz Sulewski, Henryk Bogdan Samsonowicz, Maria Przytocka oraz Leszek Czyż.  

Wesele Kurpiowskie

Po raz siódmy padło sakramentalne „tak” na Weselu Kurpiowskim w Kadzidle. 24 czerwca na ślubnym kobiercu stanęła autentyczna para młodych: Sylwia Giers i Mateusz Gadomski. W uroczystościach uczestniczyli starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski. W imieniu powiatu przekazali oni nowożeńcom gratulacje i życzenia. Wesele uświetnił galowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego. Na scenie wystąpili artyści z Bułgarii, Turcji, Indonezji, Kosowa, górale z Poronina, zespół z Bielska-Białej, Kurpie z Czarni oraz Łysych. Wesele Kurpiowskie w Kadzidle wsparł finansowo powiat ostrołęcki. 

Światowy Zjazd Kurpiów

Spotkaniem panelowym rozpoczął się czwarty Światowy Zjazd Kurpiów. Oprócz wspomnień i rozmów o dziedzictwie tutejszych mieszkańców była też chwila na refleksję i uhonorowanie pamięci wybitnych Puszczaków. Zjazd zakończyły uroczystości na cmentarzu parafialnym w Kadzidle, w miejscu gdzie znajdują się: Pomnik Kurpiów i tablica upamiętniającą ks. Mieczysława Mieszkę.Tam też zostały złożone kwiaty, a oddział Strzelców Kurpiowskich oddał honorowe salwy. W Światowym Zjeździe Kurpiów uczestniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski, który w imieniu samorządu powiatowego złożył wiązankę. Gościem honorowym spotkania Kurpiów był ambasador Republiki Indonezji Darmansjah Djumala. Zjazd odbył się 23 czerwca w Kadzidle.  

Pieniądze dla powiatu

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł otrzymał promesę o wartości 1.3 mln zł na odbudowę drogi powiatowej nr 2580 na odcinku Orzoł - stacja kolejowa Parciaki. Wręczenie aktu odbyło się 20 czerwca w Warszawie.Powiat ostrołęcki jest jednym z kilku samorządów na Mazowszu, które otrzymają pieniądze z rezerwy ministra spraw wewnętrznych na  usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy przekazał samorządowcom wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

Łącznie promesy opiewają na kwotę 16 mln 200 tys. zł. Akty przekazano17 samorządom na 19 zadań. Środki te zostaną przeznaczone na odbudowę m.in. dróg i mostów.

 

Absolutorium dla Zarządu

Jednogłośnie Rada Powiatu w Ostrołęce przyjęła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Tym samym Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium. W ocenie starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła ubiegłoroczny budżet był dynamiczny i ambitny. Po obradach, które miały miejsce 15 czerwca powiatowi radni udali się do Kadzidła by obejrzeć strzelnicę.

Pierwotny, planowany budżet wynosił ponad 58 mln zł. W ciągu roku udało się go zwiększyć o blisko 20 mln zł. I tak ostatecznie po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą 78 mln zł. Z tego ponad 30 % środków przeznaczono na inwestycje. Gro wykonanych zadań stanowiły inwestycje drogowe. W sumie było ich 16. Pozostałe to m.in. budowa obiektów sportowych w Troszynie i Kadzidle. Łącznie w ubiegłym roku Powiat Ostrołęcki realizował ponad 30 inwestycji. Zadania wykonane były także przy współudziale środków zewnętrznych, w tym pomocy UE, rządowej oraz innych samorządów. Jak podkreślił starosta niezwykle cenna jest współpraca z gminami. To właśnie dzięki wsparciu finansowemu tych samorządów udaje się zrealizować wiele zadań, głównie drogowych. Ostatecznie Rada Powiatu jednomyślnie przyznała Zarządowi oraz staroście absolutorium.

Ponadto zaplanowany pod obrady punkt dotyczący finansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce został zdjęty z porządku obrad. Problem związany z partycypacją kosztów utrzymania PUP (stronami są Powiat oraz Miasto Ostrołęka) udało się pomyślnie rozwiązać już podczas posiedzenia wspólnej komisji Miasta i Powiatu. Rozmowy, na których strony ustaliły poziom przekazywanych do urzędu kwot, odbyły się 11 czerwca.  

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

16 kwietnia 2012 roku o godz. 10.00
wystartowała dostępna dla wszystkich
Infolinia  Rzecznika Praw Obywatelskich.


Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych i telefonów komórkowych należących do sieci: Orange, Play, Plus, T-Mobile.

Łącząc się z Infolinią Obywatelską można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO. Tą drogą można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym.

Pracownicy Infolinii będą starali się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do innej, najbardziej właściwej instytucji.

Infolinia Obywatelska powstała przy współpracy z Telekomunikacją Polską, która udostępnia łącze na zasadach niekomercyjnych.

Siedziba Infolinii znajduje się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, w budynku przy Al. Solidarności 77

Telefon jest czynny:
Poniedziałek      godz. 10.00 – 18.00
Wtorek – piątek   godz. 8.00 – 16.00

Szlakiem „Żołnierzy Wyklętych”

Uczestnicy V Rajdu Szlakiem Żołnierzy Wyklętych wyruszyli w trasę 13 czerwca. W tegorocznej wyprawie uczestniczy 130 osób, w tym harcerzy zrzeszonych w ZHR oraz przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych. Rajd ma charakter edukacyjny i potrwa do 17 czerwca. Przedsięwzięcie wsparł finansowo Powiat Ostrołęcki.

Podczas wędrówki młodzież będzie mogła poznać miejsca i postaci związane z walkami i działalnością antykomunistycznej partyzantki niepodległościowej, spotkać się ze świadkami historii i zebrać od nich relacje.

Uczestnicy podzieleni zostali na cztery patrole. Każdy z patroli otrzymał swojego patrona , i tak: grupa z Myszyńca – patrol im. ppor. cz.w. Henryka Wieliczko „Lufy”, grupa z Kadzidła – patrol im. Stefana Pabisia „Stefana”,  grupa Pułtuska – patrol im. Eugeniusza Lipińskiego „Mrówki”,  grupa z Ostrołęki – patrol im. Aleksandra Bednarczyka „Adama”.

Rajd zakończy się w Myszyńcu, gdzie młodzież dotrze 16 czerwca (sobota) wieczorem. Przy ognisku zorganizowanym przed Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poszczególne patrole podzielą się przeżyciami i doświadczeniami z trasy oraz odśpiewają piosenki partyzanckie, których nauczą się na szlaku. Gwoździem programu będzie występ Pawła Piekarczyka.  

17 czerwca (niedziela) o godzinie 12.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (Plac Kardynała Wyszyńskiego 1) odprawiona zostanie msza św. Po niej odbędzie się inscenizacja odbicia aresztowanych przez NKWD partyzantów polskiego podziemia antykomunistycznego w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej.

W związku z przedsięwzięciem zostanie wydrukowana okolicznościowa broszura dotycząca działalności powojennej konspiracji niepodległościowej na terenie Mazowsza i Mazur oraz pocztówki z wizerunkami i biogramami patronów patroli. Uczestnicy marszu otrzymają specjalnie zaprojektowane koszulki zawierające m.in. ryngraf z Matką Boską Częstochowską.

Rajd został zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Powiatu Ostrołęckiego we współpracy z Prezydentem Miasta Ostrołęka, Burmistrzem Miasta Myszyniec, Burmistrzem Miasta Pułtusk, Starostą Powiatu Pułtuskiego, Wójtem Gminy Kadzidło, Nadleśnictwem Myszyniec, Nadleśnictwem Ostrołęka i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

 

 • fot. Antoni Kustusz
  fot. Antoni Kustusz
 • fot. Antoni Kustusz
  fot. Antoni Kustusz
 • fot. Antoni Kustusz
  fot. Antoni Kustusz
 • fot. Antoni Kustusz
  fot. Antoni Kustusz

Nowe boiska w Lelisie

Gmina Lelis wzbogaciła się o nowy obiekt sportowy. Kompleks boisk powstał przy tamtejszym Zespole Szkół Powiatowych. Uroczyste oddanie obiektu odbyło się 14 czerwca w obecności m.in. starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła, wicestarosty Krzysztofa Parzychowskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce Stefana Prusika. Władze powiatu ostrołęckiego przekazały gminie komplet piłek oraz pachołki do gier zespołowych. Nowo oddany do użytku kompleks boisk realizowany był w ramach RPO WM.  

V Rajd Szlakiem „Żołnierzy Wyklętych” – Kadzidło – Ostrołęka – Pułtusk – Myszyniec – 13–17 czerwca 2012

W dniach 13–17 czerwca 2012 roku odbędzie się V Rajd Szlakiem „Żołnierzy Wyklętych”, zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Powiatu Ostrołęckiego we współpracy z Prezydentem Miasta Ostrołęka, Burmistrzem Miasta Myszyniec, Burmistrzem Miasta Pułtusk, Starostą Powiatu Pułtuskiego, Wójtem Gminy Kadzidło, Nadleśnictwem Myszyniec, Nadleśnictwem Ostrołęka i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Więcej informacji na stronie: www.ipn.gov.pl.

XX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 15 czerwca 2012 roku została zwołana XX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 12.30.

PORZĄDEK OBRAD:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2011 rok
a)    wystąpienie Starosty Ostrołęckiego
b)    opinie komisji Rady Powiatu
c)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2011 rok   
d)    dyskusja
e)    podjęcie uchwały
2)    absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2011 rok
a)    stanowisko Komisji Rewizyjnej
b)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
3)    upoważnienia Zarządu Powiatu do rozwiązania porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a Miastem Ostrołęka
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
4.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5.    Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
6.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
7.    Sprawy różne.
8.    Zakończenie obrad XX sesji Rady Powiatu.

XIX sesja Rady Powiatu

Michał Zysk z ostrołęckiego klubu karate Kyokushin został laureatem Okolicznościowej Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Gratulacje oraz uroczyste wręczenie nagrody otworzyło XIX sesję Rady Powiatu. Jednym z najważniejszych punktów zwołanych na 5 czerwca obrad było  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia z Miastem Ostrołęka. Umowa dotyczy wspólnego finansowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Ostatecznie punkt ten został zdjęty z obrad, w tym czasie odbyła się dyskusja m.in. z prezydentem Ostrołęki Januszem Kotowskim. Przeanalizowana została także obecna sytuacja tutejszego urzędu pracy. Zasady finansowania przedstawił obecny na sesji dyr. PUP Jacek Małkowski.

Ponadto radni podjęli decyzje m.in. w sprawach: wieloletniej prognozy finansowej powiatu, udzielenia pomocy gminom na zakup pojazdów ratowniczo- gaśniczych. Wprowadzili także zmiany w budżecie.

Nagrodzony Okolicznościową Nagrodą Starosty Ostrołęckiego Michał Zysk na swoim koncie ma następujące osiągnięcia:

2011 r.:
Mistrzostwa Polski Łomża - Semi- Contact                        - I miejsce
Ogólnopolski Turniej IKO Mazovia - Semi- constact           - I miejsce

2010 r.:
Mistrzostwa Polski Radzymin - light-contact                      - III miejsce
Puchar Polski Legnica - light-contact                                - III miejsce
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Płock semi-contact - II miejsce

2009 r.:
Puchar Polski Krosno - light-contact                                         - I miejsce
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Olsztyn - light-contact - I miejsce
Ogólnopolski Turniej Józefów - light-contact                             - I miejsce
Mistrzostwa Mazowsza Michałowice - light-contact                       - I miejsce
Mistrzostwa Mazowsza Marki - light-contact                               - II miejsce
Ogólnopolski Turniej Włocławek - light-contact                         - II miejsce
Ogólnopolski Turniej Ostrów Maz. - light-contact                      - II miejsce
Mistrzostwa Mazowsza Ostrołęka - light-contact                        - II miejsce
Mistrzostwa Mazowsza Marki - kata                                         - II miejsce
Mistrzostwa Mazowsza Michałowice - kata                                 - II miejsce
Mistrzostwa Mazowsza Warszawa - light-contact                        - III miejsce
Mistrzostwa Mazowsza Ostrołęka - kata                                   - III miejsce
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Olsztyn - reżyserka   - III miejsce
II miejsce w Plebiscycie "Tygodnika Ostrołęckiego" Sportowiec Roku 2009

2008 r.:
Mistrzostwa Warmii i Mazur Iława - light-contact                      - III miejsce

2007 r.:
Mistrzostwa Mazowsza Konstancin - light-contact                     - II miejsce

Okolicznościowa Nagroda Starosty Ostrołęckiego ma charakter pieniężny. 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Kadzidle

Wyjątkowy charakter miał ostatni dzień warsztatów etnograficznych „Ginące Zawody”. W zajęciach uczestniczyli podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, rodziny zastępcze, wychowankowie pieczy zastępczej oraz uczestnicy projektu „Lepszy Start” .W Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle Dzień Dziecka połączono z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Dla podopiecznych PCPR został zorganizowany konkurs plastyczny. Wzięło w nim udział 65 osób, które pod kierunkiem twórców l musiały wykonać pracę z rękodzieła ludowego. Zawody pozwoliły wyłonić 8 laureatów. Przyznano 6 nagród i 2 wyróżnienia.

Podczas warsztatów odbyły się także zajęcia integracyjne z psychologiem.

Spotkanie dla podopiecznych PCPR było realizowane w ramach projektu „Lepszy Start” finansowanego z Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tegorocznej edycji „Ginących Zawodów” uczestniczyło około 3 600 osób.  Na zakończenie warsztatów starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz i wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski twórcom oraz uczestnikom konkursu plastycznego wręczyli podziękowania i nagrody.  

Dzień bibliotekarza

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł uczestniczył w dorocznym święcie bibliotekarzy. Wspólnie z radnym Kazimierzem Rzewnickim, na ręce dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce a także kierowników bibliotek gminnych, przekazali życzenia oraz upominki książkowe. Jak podkreślił starosta, stanowią one jedynie część zakupów, które w tym roku Powiat Ostrołęcki uczynił na rzecz księgozbioru bibliotek: miejskiej oraz gminnych. Święto odbyło się 31 maja w Baranowie.

Uroczystości były także okazją do wręczenia odznaczeń i nagród. Medal, w dowód uznania za pracę na rzecz biblioteki, przyznawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich otrzymały: Jadwiga Nowicka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki oraz Justyna Kaczorek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (wcześniej kierownik Gminnej Biblioteki w Baranowie).

Nagrody oraz gratulacje przekazali także bibliotekarzom: radny sejmiku województwa mazowieckiego Marian Krupiński, wiceprezydent Ostrołęki Grzegorz Płocha, wójtowie gmin Baranowo- Henryk Toryfter i Lelisa- Stanisław Subda.

Całości towarzyszył program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków, uczniów i seniorów z Baranowa.  

Kłusownicy w sieci

-Każda inicjatywa, która pozwoli ograniczyć kłusownictwo jest wskazana i warta poparcia. Powiat Ostrołęcki włącza się w tego typu akcje, które nie tylko zwracają uwagę na ten, jakże olbrzymi w naszym regionie  problem, ale również przyczyniają się do jego likwidacji- mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas podsumowania przedsięwzięcia „Kłusownicy w sieci”.  Inicjatywa, o charakterze edukacyjnym ma zwrócić uwagę mieszkańców regionu na zagadnienia związane z nielegalnym połowem ryb i wynikającą z tego procederu dewastacją środowiska naturalnego. Podsumowanie akcji odbyło się 31 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego.

 W ramach akcji odbyło się szereg spotkań w tutejszych placówkach oświatowych. Uruchomiona została strona internetowa www.klusownicy-w-sieci.pl., ukazały się także artykuły w prasie lokalnej oraz audycje. Powstał również film poświęcony temu jakże negatywnemu w skutkach zjawisku.

 Akcja „Kłusownicy w sieci” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Organizatorem jest  Polski Związek Wędkarski okręg Mazowiecki. 

Ginące Zawody

Po raz 12 Zagroda Kurpiowska w Kadzidle gości twórców ludowych oraz dzieci i młodzież na warsztatach etnograficznych „Ginące zawody”.  Uroczyste otwarcie odbyło się 30 maja w obecności starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła i wicestarosty Krzysztofa Parzychowskiego.  Współorganizatorem warsztatów jest Powiat Ostrołęcki.

W tegorocznej edycji bierze udział 35 twórców, prezentujących różne dziedziny rzemiosła ludowego charakterystycznego dla Kurpiowszczyzny. Warsztaty są praktyczną nauką między innymi: wycinankarstwa, hafciarstwa, tkactwa, obróbki lnu, rzeźbiarstwa, kowalstwa i garncarstwa. Organizatorzy nie zapomnieli również o konkursie plastycznym, przygotowanym specjalnie dla najmłodszych uczestników.

Tradycyjnie tegoroczne warsztaty wzbogacone zostały kiermaszem sztuki ludowej, nauką tańca kurpiowskiego. W tym roku specjalną prezentację edukacyjną, połączoną z konkursem, przygotowało Nadleśnictwo Ostrołęka.

Organizatorami warsztatów są: Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich, Powiat Ostrołęcki, Gmina Kadzidło, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, przy wsparciu finansowym:  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach KSOW, gmin: Kadzidło, Lelis, Baranowo, Łyse, Olszewo- Borki.

Patronat nad imprezą objęłi: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i wójt gminy Kadzidło.

„Ginące zawody” potrwają do 1 czerwca. 

XIX Sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 5 czerwca 2012 roku została zwołana XIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 13.00.

PORZĄDEK OBRAD:
1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XVIII SESJI RADY POWIATU.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2012 – 2019,
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2012 ROK,
3)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW UMORZENIA WRAZ Z ODSETKAMI, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY LUB ODSTĄPIENIA OD USTALENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ,
4)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINOM NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH,
5)    UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU POWIATU DO ROZWIĄZANIA POROZUMIENIA ZAWARTEGO POMIĘDZY POWIATEM OSTROŁĘCKIM A MIASTEM OSTROŁĘKA.
5.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
6.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
7.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
8.    SPRAWY RÓŻNE.
9.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XIX SESJI RADY POWIATU.

 • Źródło: nowaostroleka.pl
  Źródło: nowaostroleka.pl

Mauzoleum na Fortach oficjalnie otwarte

W 181 rocznicę bitwy pod Ostrołęką otwarto pomnik- mauzoleum, upamiętniający poległych w batalii ostrołęczan . W uroczystościach, które odbyły się 26 maja uczestniczyli: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski. W oddanym do użytku obiekcie mieści się Muzeum Powstania Listopadowego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. bp Janusz Stepnowski. Po  nabożeństwie kapłani poświęcili sarkofag, gdzie złożone zostały szczątki żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką.  W miejscu tym, delegacje parlamentarzystów, samorządowców, organizacji, jednostek, szkół  i stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
 

Rewitalizacja pomnika- mauzoleum oraz fortów ziemnych odbyła się w ramach projektu „Ponarwie”.

Ogłoszenie II przetargu pisemnego

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Fiat PUNTO 1,1 KAT rok produkcji 1999.

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie przetargu pisemnego

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy FSO Daewoo Lanos 1,6 KAT.

Szczegóły w załączniku.

Porozumieli się w sprawie mostu energetycznego

24 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy samorządów  z PSE Operatorem przy budowie elektroenergetycznej stacji i linii przesyłowych na terenie województwa mazowieckiego. Dokument sygnowali m. In.: starostowie- Stanisław Kubeł i Krzysztof Parzychowski, wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski, prezydent Miasta Ostrołęka, Janusz Kotowski, wójt gminy Rzekuń, Stanisław Godzina. Inwestora- Polskie Siecie Energetyczne Operator S.A. reprezentował członek zarządu spółki, Grzegorz Tomasik.

Podpisany List Intencyjny  obliguje każdą ze stron do skoordynowania wszystkich działań związanych planowaną inwestycją, określenie podstawowych zasad współpracy lokalnych władz samorządowych z inwestorem. Chodzi między innymi o szybkie i sprawne udzielanie pozwoleń środowiskowych, budowlanych, rzetelnego informowania społeczności lokalnej o prowadzonych inwestycjach itp.  Przedmiotem podpisanego dokumentu są dwie inwestycje: budowa linii 400 kV Ostrołęka- Łomża- Narew oraz rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielni 400 kV. 

ZSP w Troszynie ma swoją salę gimnastyczną

Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie wzbogacił się o salę gimnastyczną. Uroczyste oddanie do użytku obiektu odbyło się 24 maja. Wstęgę przecięli m.in. starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

-Nowy obiekt sportowy, to szansa na zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły. Cieszę się, że udało się zrealizować tę kosztowna dla powiatu inwestycję. Sala ta umożliwia uprawianie wielu dyscyplin sportowych. Jestem przekonany, że obiekt będzie dobrze służył młodzieży szkolnej- mówił podczas otwarcia starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem kosztowała około 2 mln zł., z tego środki własne Powiatu to kwota 1mln 700 tys. zł. Inwestycja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (300 tys. zł).

Nowo wybudowany obiekt wszedł w skład kompleksu sportowego, boiska oraz strzelnicy, przylegającego do Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie.  Nowa sala do gry m.in. w piłkę siatkową, ręczną i koszykową ma 7, 5 m. wysokości, 25 m. długości i 18 m. szerokości. Została wyposażona w drabinki, siatkę, bramki, kosze, tablicę wyników itp. Posiada zaplecze socjalne, przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nowoczesną kotłownię. Prace budowlane wykonała firma „Budo- Land” z Ciechanowa.

Sala gimnastyczna w Troszynie jest już ostatnią tego typu inwestycją realizowaną przez Powiat Ostrołęcki. Tym samym przy wszystkich zespołach szkół powiatowych funkcjonują nowoczesne, w pełni wyposażone hale sportowe.  

  

Ogłoszenie dla mieszkańców Gminy Łyse i gmin ościennych

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ostrołęce, a w szczególności:

 • długotrwale bezrobotną  
 • bez wykształcenia średniego

i zamierzasz rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz chciałbyś otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości do 20.000,00 zł


ZGŁOŚ SIĘ DO:
•    POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OSTROŁĘCE (UL. 11 LISTOPADA 68)
•    PUNKTU INFORMACYJNEGO W MYSZYŃCU – POŚREDNIKA PRACY
(UL. PLAC WOLNOSCI 60)


W DNIACH 21.05.-25.05.2012 ROKU
w godzinach 8.00 – 14.00

Obierwia ma Orlika

Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych odbyło się 20 maja w obecności wicestarosty Krzysztofa Parzychowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Stefana Prusika oraz radnej Zofii Szczubełek. Inauguracja Orlika, który powstał przy Zespole Szkół w Obierwi połączona została z majówką kurpiowską. Podczas imprezy został także rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Nagrody laureatom wręczył wicestarosta. 

Czas na Lokalne Produkty

„Czas na Kurpie – Kupuj Lokalne Produkty”- pod takim hasłem już po raz drugi odbył się konkurs na najlepszy, lokalny produkt. Gala Konkursu odbyła się 19 maja w siedzibie WSAP w Ostrołęce. Uczestniczyli w niej także zaproszeni goście z Niemiec, Ukrainy, Węgier i Gruzji. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Powiat Ostrołęcki.

-Cudze chwalicie swego nie znacie, a przecież tak wiele doskonałej jakości produktów oferują lokalne firmy. Dlatego warto promować nasze wyroby, naszych przedsiębiorców. Mam nadzieję, że dzięki temu przedsięwzięciu lokalne wyroby wypłyną na szersze wody- mówił podczas Gali starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

W tym roku kapituła konkursu wyróżniła 13 produktów. Głosowanie na wyroby odbywało się drogą internetową. Zachwyt internautów wzbudziła „szynka łęgowska” z masarni w Nowym Podosiu. Wśród nagrodzonych byli też przedsiębiorcy, których firmy zlokalizowane są na terenie powiatu: Państwo Niedźwiedzcy (miód nektarowy, wielokwiatowy), Państwo Kaliszewscy (miód) , Państwo Mąka (sery kozie), Piekarnia Kurpiowska „Serafin”, Stowarzyszenie Unikat- Przyjazna Gmina (monety okolicznościowe, w tym Talar Kurpiowski).

Gali towarzyszył występ Ostrołęckiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Bożeny Harasimowicz – Pęzy.

Organizatorem przedsięwzięcia są: Ostrołęckie Forum Gospodarcze oraz Miasto Ostrołęka.

  

Budowa sieci elektroenergetycznych coraz bliżej

List intencyjny dotyczący budowy sieci elektroenergetycznych zostanie podpisany 24 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Sygnatariuszami porozumienia będą m.in.: Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Woj. Mazowieckiego, Starosta Ostrołęcki, Prezydent Siedlec, Wójt Gminy Rzekuń.  Podczas spotkania omówione zostaną także zagadnienia związane z Operatorem Przesyłowego, Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz Projektem Polska- Litwa. Inicjatorem przedsięwzięcia jest PSE Operator. 

Bezpieczny powiat

O poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także ewentualnych zagrożeniach porządku publicznego w kontekście Euro 2012 rozmawiano na specjalnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki oraz Powiatu Ostrołęckiego.  Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele służ mundurowych: policji, straży pożarnej oraz miejskiej.

Podczas obrad zaprezentowany został „Powiatowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010- 2013 za lata 2010- 2011”. Jednym z podstawowych założeń programu jest ograniczenie wypadków na ciągach pieszo- jezdnych. Mają one być zmniejszone o 50% w stosunku do lat poprzednich. Działania, zawarte w programie, prowadzone są na szeroką skalę. Angażowane są do nich jednostki, które pomagają w poprawie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrołęckiego.

Na spotkaniu przedstawiono także informacje związane ze strategią zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Poruszone zostały również kwestie bieżącego utrzymania ciągów komunikacyjnych, w tym oznakowanie, wycinka krzewów i drzew, budowa chodników, ścieżek pieszo- rowerowych , zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań itp. Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat drogi powiatowe wzbogaciły się o blisko 10 km ścieżek rowerowych oraz ponad 10 km chodników.

Ponadto uczestnicy komisji dyskutowali na temat przygotowań do EURO 2012. W najbliższym czasie ma zostać powołany zespół ds. koordynacji przedsięwzięć do zabezpieczenia mistrzostw Europy.  

Konkurs na najlepiej zagospodarowany obwód łowiecki

W imieniu organizatorów  zapraszamy  Koła Łowieckie do udziału w konkursie "Na najlepiej zagospodarowany obwód łowiecki na terenie powiatu ostrołęckiego oraz najlepszą ambonę" ogłoszonym przez organizatorów jakim są:


-    Starostwo Powiatowe w Ostrołęce,
-    Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego,
-    Nadleśnictwa; Myszyniec, Ostrołęka,  Parciaki,
-    Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział w Ostrołęce,
-    Stowarzyszenie Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział Wojewódzki w Ostrołęce.

Konkurs ma na celu  promowanie łowiectwa i poprawę bytowania zwierzyny w dzierżawionych obwodach.

Dla najlepiej zagospodarowany obwód  zostaną ufundowane nagrody pieniężne

I    miejsce  3000 zł
II   miejsce  2000 zł
III  miejsce  1000 zł

i  w kategorii na najlepszą ambonę

nagroda   1000 zł

Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonać do  30 września 2012 r.


Serdecznie Zapraszamy!

Czas na Kurpie- Kupuj lokalne produkty

Pod takim hasłem odbyła się II edycja konkursu na produkt regionalny. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ostrołęckie Forum Gospodarcze we współpracy z Powiatem Ostrołęckim oraz Miastem Ostrołęka. Wśród zgłoszonych kilkudziesięciu produktów znalazł się także Talar Kurpiowski. Podsumowanie konkursu odbędzie się 19 maja w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Gali towarzyszyć będą: wystawa oraz kiermasz, na którym można będzie zakupić po promocyjnych cenach regionalne produkty kurpiowskie.  Więcej informacji na stronie http://www.czasnakurpie.com.pl

Mazowiecki Pakt Na Rzecz Oszczędności Energii

Promocja racjonalnego wykorzystania energii, propagowanie nowoczesnych metod jej wytwarzania i przesyłania, wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej, zwiększenie efektywności energetycznej, to tylko niektóre obszary działań zawartych w podpisanym 10 kwietnia „Mazowieckim Pakcie Na Rzecz Oszczędności Energii”. Sygnatariuszami porozumienia są Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele mazowieckiego rynku energetycznego. 11 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbędzie się spotkanie związane z czekającymi w Polsce zmianami w sektorze energetycznym.

Na konferencji członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Janina Orzełowska przedstawi ustalenia zawarte w powyższym pakcie. Będzie także możliwość dyskusji z ekspertami Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Spotkanie zaplanowane zostało na godz. 11.

  

Miejsce urodzenia

W XXXI Ostrołęckim Konkursie Recytatorskim „Miejsce urodzenia” zaprezentowało się 30 wykonawców. Nagrody oraz wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja. Laureatom eliminacji rejonowych przyznano Okolicznościowe Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Konkurs odbył się 8 maja w Klubie OCZKO Ostrołęckiego Centrum Kultury.

 

 

Jury w składzie: 

- Jan Zdziarski, Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie

- Jarosław Sacharski, Aktor

- Bogusława Zawalich, Ostrołęckie Centrum Kultury

po wysłuchaniu:

- 8 prezentacji w kategorii szkół podstawowych, 

- 20 prezentacji w kategorii gimnazjum, 

- 2  prezentacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,

 

postanowiło przyznać:

w kategorii szkół podstawowych

Wyróżnienie:

Julii Gołaś, Szkoła Podstawowa w Zalasie

Mateuszowi Zalewskiemu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Maz.

Aleksandrze Radomskiej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Maz.

Natalii Sobocińskiej, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ostrołęce

Julii Płóciennik, Szkoła Podstawowa w Czerwinie

Nagrodę za kultywowanie gwary

Julii Gołaś, Szkoła Podstawowa w Zalasiu

Mateuszowi Zalewskiemu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Maz.

Aleksandrze Radomskiej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Maz.

 

w kategorii gimnazjum          

I miejsce

Annie Kamińskiej, Publiczne Gimnazjum w Kadzidle

Mateuszowi Wojtkowskiemu, Gimnazjum w Nowej Wsi

II miejsce

Monice Napiórkowskiej, Gimnazjum Nr 3 w Ostrołęce      

III miejsce

Klaudii Lesińskiej, Gimnazjum Nr 3 w Ostrołęce

Wyróżnienie

Katarzynie Gałązce, Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce

Arkadiuszowi Waszczakowi, Gimnazjum w Nowej Wsi

Karolinie Zarębie, Gimnazjum Nr 5 w Ostrołęce

Martynie Gawlik, Gimnazjum w Broku

Nagrodę za kultywowanie gwary

Annie Kamińskiej, Publiczne Gimnazjum w Kadzidle

Klaudii Lesińskiej, Gimnazjum Nr 3 w Ostrołęce

Mateuszowi Wojtkowskiemu, Gimnazjum w Nowej Wsi

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Jury postanowiło nie przyznawać nagród i wyróżnień.

 

  

90 lat OSP w Zabielu

Niecodzienny charakter miały uroczystości jubileuszowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu. W tym dniu odsłonięta została kapliczka patrona strażaków. W obchodach, które odbyły się 6 maja, uczestniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski, orędownik całego przedsięwzięcia, od pomysłu budowy miejsca św. Floriana do realizacji. Kapliczka stanęła u zbiegu dróg do Suska Nowego, Suska Starego oraz Ław. Inicjatorem budowy był Stanisław Rzewnicki. 

221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Wicestarosta Krzysztof Parzychowski uczestniczył w miejskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. W ramach obchodów w kościele pw. Zbawiciela Świata została odprawiona Masza Św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie na ołtarzu pw. Matki Boskiej Częstochowskiej złożono wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli udział także parlamentarzyści, władze Ostrołęki, służby mundurowe, przedstawiciele instytucji, szkół, organizacji, stowarzyszeń, związków kombatanckich, ułani oraz poczty sztandarowe. Po uroczystym nabożeństwie wicestarosta zwiedził, udostępnione tego dnia na placu przykościelnym, Mobilne Muzeum Jana Pawła II. 

XVIII sesja Rady Powiatu

Sportowiec, Adrian Kaliszewski to laureat Nagrody Okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego. Gratulację oraz pamiątkowy dyplom otrzymał zawodnik podczas obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Ponadto radni wysłuchali sprawozdań: Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z zadań oraz zdarzeń jakie miały miejsce w latach ubiegłych. Rada uchwaliła także nowe zmiany w budżecie powiatu. Przyjęła również do realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2012 – 2014”.
 

Nagrodę Okolicznościową Starosty Ostrołęckiego przyznaje się za szczególne osiągnięcia na rzecz powiatu ostrołęckiego. Nowy laureat wyróżnienia- Adrian Kaliszewski zdobył III miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów Karate KYOKUSHIN. Gratulacje w imieniu Rady i Zarządu złożyli sportowcowi starosta Stanisław Kubeł oraz przewodniczący Rady Powiatu, Stefan Prusik.  

Podczas sesji radni pozytywnie zaopiniowali Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011 – 2019. Przyjęli także zmiany w budżecie powiatu. Nowy uchwalony budżet po stronie dochodów wynosi obecnie ponad 62 mln 913 tys. zł, po stronie wydatków około 72 mln 724 tys. zł.
 

W trakcie obrad przyjęto do realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2012 – 2014” oraz podjęto decyzję o przystąpieniu Powiatu Ostrołęckiego do projektu „Poznając przeszłość budujemy przyszłość” – śladami pamięci ofiar Ravensbrück i Sachsenhausen.

 

Festiwal o Zdrowiu

Gimnazjum w Nowej Wsi, Szkoła Podstawowa w Troszynie oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Ostrołęce to laureaci etapu powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2012. Rywalizacja odbyła się 27 kwietnia w Ostrołęckim Centrum Kultury. Na scenie zaprezentowało się 16 wykonawców: 8 przedszkoli, 5 szkół podstawowych oraz 3 gimnazja. Nagrody w konkursie ufundował Zarząd Powiatu Ostrołęckiego. Organizatorem przedsięwzięcia była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrołęce.

        W kategorii „ Przedszkole”:

I miejsce – Przedszkole Miejskie nr 1 w Ostrołęce

II miejsce – Przedszkole Miejskie nr 9 w Ostrołęce

III miejsce – Przedszkole Samorządowe w Kadzidle

W kategorii „ Szkoła Podstawowa”:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Troszynie

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Jastrząbce

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Łątczynie

W kategorii „ Ginmnazjum”:

I miejsce – Gimnazjum w Nowej Wsi

II – Gimnazjum w Kadzidle

III miejsce  - Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ostrołęce

Zespoły ze Szkoły Podstawowej w Troszynie i Gimnazjum w Nowej Wsi  pojadą na eliminacje wojewódzkie Festiwalu, które odbędą się 24 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Festiwal uświetnili uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrołęce.

 

Pamiętamy o bracie Zenonie

Trzydziestą rocznicę śmierci brata Zenona Żebrowskiego uroczyście obchodzono 24 kwietnia w Czarni. W tamtejszej gminie oraz parafii rok 2012 ogłoszony został rokiem tego wybitnego misjonarza. W obchodach rocznicowych uczestniczyli: minister Hiroshi Matsumoto, radca ambasady Japonii w Polsce, starostowie Stanisław Kubeł i Krzysztof Parzychowski, licznie przybyła rodzina brata Zenona, a także delegacja franciszkanów z Niepokalanowa. Mszę celebrował ks. bp Janusz Stepnowski.

 Po nabożeństwie pod pomnikiem misjonarza złożono wiązanki kwiatów oraz wypuszczono gołębie symbolizujące jedność oraz pokój między Kurpiami i Japończykami. Została także przekazana kapliczka z figurą brata Zenona, którą ufundował Zarząd Powiatu Ostrołęckiego.

Uroczystości towarzyszył występ zespołu „Carniacy” z Czarni. 

 • Źródło: nowaostroleka.pl
  Źródło: nowaostroleka.pl

Kurpiki przyznane

Po raz jedenasty zostały docenione osoby, instytucje, stowarzyszenia i firmy, które na co dzień wspierają kulturę kurpiowską. Nagrody Prezesa Związku Kurpiów wręczono 23 kwietnia w Ostrołęckim Centrum Kultury. Podczas gali uhonorowano także samorządowców oraz kapłanów srebrnym talarem kurpiowskim.

-Cieszę się, że kolejni nagrodzeni dołączają do grona laureatów. To wyróżnienie pozwala odpowiednio docenić te osoby, które budują tożsamość kurpiowską, promują nasz region, wreszcie odkrywają dziedziny, których dotychczas nie znaliśmy. Cieszę się także, że Kurpik przyznawany jest nie tylko osobom czy instytucjom z naszego powiatu. Pozwala to na uhonorowanie wszystkich tych co Kurpie noszą w sercu- mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, gratulując tegorocznym laureatom.

W tym roku docenionych Kurpikiem zostało dziesięć osób oraz dwie instytucje. Nagroda przyznawana jest w dziesięciu kategoriach.

Działalność publiczna - ks. Marian Niemyjski z Kadzidła,
Pracodawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego z Ostrołęki,
Promowanie regionu - Dariusz Łukaszewski z Kadzidła,
Budzenie tożsamości - Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,
Ochrona dziedzictwa kulturowego - Maria Samsel z Ostrołęki.

Talent - lekkoatletka Joanna Banach z Tatar,

Nauka i pióro – Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adam Chętnika,

Muzyka i taniec - Zofia Warych z Myszyńca, Zofia Charamut z Myszyńca, Marianna Bączek z Surowego,
Twórczość ludowa - Stanisław Bacławski z Czarni, gm. Kadzidło,
Edukacja regionalna - Wojciech Łukaszewski z Jednorożca.

Podczas gali wręczone zostały srebrne talary kurpiowskie. Monety upamiętniające ks. Władysława Skierkowskiego wręczyli: starosta Stanisław Kubeł oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik.

Talary otrzymali: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (w jego imieniu monetę odebrał wicemarszałek Leszek Ruszczyk), radny woj. mazowieckiego Marian Krupiński, ks. prałat Marian Niemyjski, ks. Wacław Nowacki.

Tegorocznej gali towarzyszył występ Kapeli Brata Zenona z Czarni.

 

 

  

Stefania Konopka nagrodzona

Nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za całokształt pracy twórczej, otrzymała twórczyni ludowa Stefania Konopka z Tatar. Przekazanie wyróżnienia odbyło się 23 kwietnia w domu pani Konopki w obecności między innymi dyr. Wydziału Promocji i Rozwoju Aldony Kuciej, wójta gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego oraz dyr. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Marii Samsel. Nagrodę wręczyła Dorota Ząbkowska z departamentu kultury.

Stefania Konopka ma 98 lat i jest wszechstronnie utalentowaną twórczynią ludową. Specjalizuje się w wycinankarstwie i koronkarstwie.

O nagrodę specjalną dla pani Konopki wnioskowało Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Kurpiowski. 

Święto patrona

-Przeszłość wpływa na teraźniejszość, bez tej zaś nie można myśleć o przyszłości. Takie uroczystości nie pozwalają zapomnieć o tradycji i bohaterach, którzy wiernie służyli naszej ojczyźnie- tymi słowami zwrócił się starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł do uczniów i pedagogów SP w Rzekuniu oraz włodarzy tamtejszej gminy podczas akademii ku czci patrona placówki, gen. Józefa Bema.  Uroczystości połączone zostały z odsłonięciem kącika pamięci generała.

Z tej okazji Powiat Ostrołęcki przekazał popiersie Józefa Bema, wykonane przez rzeźbiarza ludowego Józefa Bacławskiego. Poniedziałkowym uroczystościom  towarzyszył występ artystyczny uczniów placówki. Ponadto poseł RP Arkadiusz Czartoryski zaprezentował zgromadzonym gościom historię IV Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, przypomniał dzieje bitwy pod Ostrołęką, a także opowiedział o działającej w Ostrołęce grupie rekonstrukcyjnej.  

  

XVIII sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 27 kwietnia 2012 roku (piątek) została zwołana XVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 14.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.
4.    Wręczenie nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego za osiągnięcia sportowe.
5.    Zapoznanie ze Sprawozdaniem z realizacji zaplanowanych zadań przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce w 2011 roku.
6.    Rozpatrzenie Informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych za 2011 rok.  
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011 – 2019
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b)    opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały  
2)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinie Komisji:
- Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- Infrastruktury
- Oświaty, Kultury i Sportu  
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
3)    zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b)    opinia Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli  
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały  
4)    przyjęcia do realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrołęckim na lata 2012 – 2014”
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b)    opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie   
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały  
5)    przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Powiatu Ostrołęckiego
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b)    opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie   
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały  
6)    przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do projektu „Poznając przeszłość budujemy przyszłość” – śladami pamięci ofiar Ravensbrück i Sachsenhausen.
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu  
b)    opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu    
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały  
8.    Zapoznanie ze Sprawozdaniami z:  
1)    wykonania planu pracy Rady Powiatu za 2011 rok,
2)    realizacji Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok.  
9.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.    Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
11.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
12.    Sprawy różne.
13.    Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Powiatu.

Odbiór techniczny drogi powiatowej

Gmina Rzekuń doczekała się kolejnej zmodernizowanej drogi. Tym razem przebudowany został ciąg Rzekuń- Drwęcz- Daniszewo. W odbiorze technicznym, który odbył się 17 kwietnia uczestniczyli: wicestarosta Krzysztof Parzychowski, dyr. Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Genowefa Żebrowska przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, sekretarz gminy Rzekuń Krzysztof Żebrowski oraz radni tamtejszej gminy.

W ramach inwestycji na trasie Rzekuń- Drwęcz- Daniszewo przebudowane zostały dwa odcinki. Krótszą ok. 2 km drogę gruntową zastąpiono żwirową. Na odcinku Daniszewo- Drwęcz Daniszewo położona została kilkudziesięciocentymetrowa, zagęszczona  warstwa żwiru. Wykonane zostały także pobocza. Natomiast na drugim odcinku Drwęcz- Rzekuń o nawierzchni bitumicznej położono dwie, trzycentymetrowe warstwy: wiążącą i ścieralną. Podbudowę wykonano z kruszywa naturalnego i łamanego. Korona drogi została odwodniona. Wykonane zostały także zjazdy na drogi boczne. Odcinek ten zyskał również oznakowanie drogowe.

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „Ostrada”, które było także wykonawcą dokumentacji technicznej dla inwestycji. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 1 mln 96 tys. zł. Powiat Ostrołęcki inwestycję realizował we współpracy i dofinansowaniu gminy Rzekuń. 

Talary Kurpiowskie rozdane

-Człowiek, który nie był Kurpiem, zrobił dla Kurpi tak wiele. Gdyby nie on wiele zwyczajów uległoby zapomnieniu. Roli księdza Skierkowskiego nie można przecenić. Skrzętnie gromadził i dzięki temu ocalił niematerialne bogactwo Kurpi, przejawiające się w oryginalnych, niegdzie nie zarejestrowanych pieśniach. Dzięki takim ludziom kultura kurpiowska jawi się jak kolorowa wyspa na tle kultury masowej- tymi słowami wicestarosta Krzysztof Parzychowski rozpoczął galę, podsumowującą obchody „Roku ks. Władysława Skierkowskiego w powiecie ostrołęckim”.

Gala odbyła się 15 kwietnia w Ostrołęckim Centrum Kultury w ramach XXIX Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. Przegląd zespołów, solistów oraz kapel trwał około trzech godzin. W tym czasie na scenie zaprezentowało się blisko 250 osób w siedmiu kategoriach (soliści dzieci, soliści dorośli, soliści seniorzy, dziecięce grupy śpiewacze, młodzieżowe grupy śpiewacze, dorosłe grupy śpiewacze oraz tradycyjne kapele kurpiowskie). Po występie konkursowym rozpoczęła się gala, podczas której został podsumowany rok ks. Władysława Skierkowskiego w powiecie ostrołęckim, zostały także wręczone srebrne kurpiowskie talary osobom, które krzewią i propagują dorobek kapłana. Wśród nagrodzonych były też instytucje, zespoły , stowarzyszenia. Srebrne talary kurpiowskie wręczali: wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce, Stefan Prusik.

Niedzielną galę prowadzili: Witold Kuczyński, przewodniczący komisji oświaty, kultury i sportu oraz Iwona Choroszewska- Zyśk, wiceprezes Związku Kurpiów.

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne oraz galę zakończył koncert laureatów. Nagrody w konkursie ufundował Powiat Ostrołęcki.

Druga rocznica katastrofy smoleńskiej

Wicestarosta Krzysztof Parzychowski uczestniczył w miejskich obchodach upamiętniających drugą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Uroczystości połączone zostały z odsłonięciem obelisku- tablicy „Bóg, Honor, Ojczyzna, Katyń- Smoleńsk- Siewiernyj; Tragedia w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, 10.04.2010”. Obchody rocznicowe odbyły się 14 kwietnia na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej.

Sobotnie uroczystości rozpoczęła msza św. w Kaplicy Cmentarnej. Następnie pod obeliskiem samorządowcy, przedstawiciele instytucji, szkół, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń złożyli wiązanki kwiatów oraz oddali hołd za tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej.

Uroczystościom towarzyszyła część artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum i Liceum Klasycznego Stowarzyszenia Rodzina Polska w Ostrołęce. 

Bezpłatne diagnozy logopedyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu zaprasza na „Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych dla dzieci i młodzieży”. Specjaliści dyżurować będą w sobotę, 21  kwietnia  w godz. 9.00-13.00 w punktach terenowych Poradni. Dyżurujący rehabilitant będzie dokonywał wstępnej oceny i diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci od 0-3 roku życia oraz sprawności ruchowej i postawy ciała dzieci. Natomiast logopeda będzie prowadził badania słuchu platformą zmysłów.

Dyżury odbywać się będą w Lelisie  w budynku ZSP  przy ul.  Szkolnej 51 i Kadzidle w budynku ZSP przy ul. Słonecznej  2. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem (29) 772 11 32 bądź w sekretariacie Poradni w Myszyńcu od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-16.00. Natomiast w Goworowie w budynku ZSP przy  ul. Ostrołęckiej 27 i Rzekuniu ul. Kolonia 1b zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem (29) 761 90 42  bądź w sekretariacie Filii Poradni w Czerwinie od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-16.00.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Informujemy, że 18 kwietnia br. odbędzie się siódme posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołanej przez Marszałka Województwa w końcu grudnia 2010. Jak pracuje i czym zajmuje się Rada będzie można dowiedzieć się na spotkaniu z jej przedstawicielami, które poprzedzi posiedzenie. Zaczynamy o 12.00.

Swój udział w spotkaniu potwierdzili do tej pory:
· Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Przewodnicząca Rady;
· Daniel Prędkopowicz – Prezes Stowarzyszenia Europa i My, Wiceprzewodniczący Rady;
· Hubert Pasiak – Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Członek Rady.

Spotkanie poprowadzi Magdalena Krajewska, wiceprezeska Federacji MAZOWIA i prezeska Banku Żywności SOS w Warszawie. Po części wprowadzającej, dotyczącej genezy i zasad działania Rady, będzie możliwość zadawania pytań jej przedstawicielom.

Więcej informacji nt. Rady, jej pełny skład i wiadomości z minionych posiedzeń, znajdują się na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2012 o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 w sala konferencyjnej na parterze.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z Pauliną Sobieszuk tel. 22 652 22 66 lub p.sobieszuk@mazowia.org.pl.

Spotkanie, współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, odbywa się w ramach projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie należy do działań Grupy Konsultacyjnej.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia ciepła, spokoju i radości.
Niech te święta będą pełne nadziei i wiary, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole.

 

Stefan Prusik - Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki

Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta

Studia w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie

W 2012 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny organizuje nabór na bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

1)    ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego w miejscowości do 40 tysięcy mieszkańców;
2)     aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie;
3)    uzyskali średnią ocen za ostatni rok nauki:
a) nie niższą niż 4,3 lub nie niższą niż 4,0 w przypadku laureatów olimpiad lub konkursów     informatycznych ogólnokrajowych oraz
b) nie niższą niż 4,5 z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka;
4)    pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 120% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby ubiegające się o miejsce i spełniające powyższe kryteria zobowiązane są dostarczyć:

1)    wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu;
2)    podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym;
3)    wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości;
4)    kserokopię ewentualnych dyplomów z olimpiad oraz konkursów;
5)    dokumenty potwierdzające sytuację materialną - wystawione po 30 kwietnia danego roku;
6)    zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie);
7)    kopię dowodu osobistego.

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywne przejście rekrutacji w PJWSTK.

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin będący załącznikiem do uchwały Nr 460/139/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, dostępny na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl  w zakładkach Edukacja i Sport oraz Komunikaty.

Zgłoszenia będą  przyjmowane do 31 maja 2012 roku na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela pracownik Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, p. Agnieszka Siekierska – tel. (22) 59 79 435, e-mail: agnieszka.siekierska@mazovia.pl
p. Paweł Dopadko – tel.  (22) 59 79 421, e-mail: p.dopadko@mazovia.pl

Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej

Koncert drugi Ojcze Nasz
Myszyniec, Kolegiata Myszyniecka
15 kwietnia, niedziela, godz. 18.00
Wstęp wolny

Za tytułem projektu Mazowsze w Koronie kryje się w istocie wędrująca, mazowiecka filharmonia. Festiwalowe koncerty, organizowane od 2001 roku przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i zapraszanych do współpracy lokalnych partnerów, odbywają się w wybieranych co roku mazowieckich zabytkach architektury świeckiej i sakralnej. W koncertach biorą udział wybitni soliści, czołowe polskie zespoły muzyki dawnej, zespoły kameralne, znakomite orkiestry kameralne i symfoniczne oraz chóry. Każdy z koncertów poprzedzany jest komentarzem muzycznym. Niektóre koncerty wzbogacane są o prelekcje znanych historyków Mazowsza. Kurpiowski Myszyniec znajdzie się po raz drugi na muzycznym szlaku festiwalu Mazowsze w Koronie. W ubiegłym roku odbył się tutaj wielki koncert symfoniczny. We wspaniałej, pod każdym względem, Kolegiacie Myszynieckiej po raz pierwszy zaprezentujemy Akademicki Chór Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod dyr. Tomasza Hynka. Słowo o muzyce wygłosi Igor Pogorzelski. Chór SGH przygotowuje program Ojcze nasz, w którym obok utworów sakralnych mistrzów europejskich pojawią się przeboje muzyki pop.

Organizator:  Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Współorganizatorzy koncertu: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Koordynator/kontakt: Małgorzata Kalicińska, tel. 22 586 42 27, m.kalicinska@mckis.waw.pl

Strona projektu: www.mazowszewkoronie.pl

Program "Aktywność szansą na zatrudnienie"

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce ubiega się o dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które pozwolą w 2012 r. na realizację programu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie” związanego z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe.

Pożar w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego „JBB” w Łysych w 2009 r. przyczynił się utraty wielu miejsc pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce. Dlatego w ramach programu pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie” Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce planuje:

- Zorganizować 82 miejsca odbywania stażu dla osób bezrobotnych.
- Udzielić 30 bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Zrefundować pracodawcom koszty wyposażeń 20 stanowisk pracy dla osoby bezrobotnej.

PRACODAWCÓW Z TERENU GMINY ŁYSE ZAINTERESOWANYCH
WSPÓŁPRACĄ Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W OSTROŁĘCE
(STAŻE, REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY)
 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ODPOWIEDNICH DEKLARACJI.

Deklaracje będą przyjmowane w pok. nr 1 (II piętro) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce (ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka) do dnia 10 kwietnia 2012 r.


Wzory deklaracji są dostępne na stronie internetowej www.pup-ostroleka.pl. Deklaracje należy złożyć w dwóch egzemplarzach.


Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 029 760 33 77 wew.201 lub 029 760 33 77 wew. 224.

Niedziela Palmowa na Kurpiach

Wicestarosta Krzysztof Parzychowski wziął udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej w Łysych. Świętu towarzyszył konkurs na najpiękniejszą i tradycyjnie wykonaną palmę. Nagrody laureatom konkursu przyznał Zarząd Powiatu Ostrołęckiego. Wśród nagrodzonych był też Zespół Szkół Powiatowych w Łysych.

Kilka tysięcy osób wzięło udział w tegorocznym święcie. Już od godz. 9.30 prezentowały się zespoły folklorystyczne. Na scenie przy tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbywały się występy artystyczne grup działających przy placówkach oświatowych powiatu ostrołęckiego. Jednak najważniejszym momentem dla wiernych, tak licznie odwiedzających tego dnia Łyse, było uczestnictwo w mszy św. i procesji poprzedzającej nabożeństwo. Tradycyjnie barwna procesja wyruszyła z kościoła pw. Św. Anny do nowej świątyni pw.Chrystusa Króla Wszechświata, gdzie odbyła się msza św. pod przewodnictwem ks. bp Janusza Stepnowskiego.
Po nabożeństwie dalsze uroczystości, w tym rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą palmę, odbywały się na placu przed GOKS i R.

-Niedziela Palmowa w Łysych jest przykładem przenikania się wartości religijnych z tradycją i obrzędowością. To tutaj możemy naocznie przekonać się i doświadczyć jak wielką wiarę mają Kurpie, jak duże jest ich umiłowanie, do Boga i tradycji. Te największe wartości w dzień Niedzieli Palmowej splatają się w jedno i stanowią całość, której ukoronowaniem jest Zmartwychwstanie- mówił wicestarosta Krzysztof Parzychowski podczas uroczystego otwarcia.

W tegorocznych obchodach Niedzieli Palmowej w Łysych uczestniczyli: minister Marek Sawicki, europoseł Jarosław Kalinowski, za-ca dyr. Departamentu Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Beata Leszczyńska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk, wicedyrektor WUP w Warszawie, Aleksander Kornatowski, a także samorządowcy i działacze z powiatu ostrołęckiego.

Niedzieli Palmowej w Łysych towarzyszył jarmark świąteczny.

 

 

Ogłoszenie przetargu pisemnego

Szkolne prezentacje

Już po raz 10 odbyły się „Prezentacje Edukacyjne- Ostrołęka 2012”. Wzięło w nich udział blisko 2 tys. gimnazjalistów z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Prezentacje miały miejsce 29 marca w hali widowiskowo- sportowej im. Arkadiusza Gołasia.  Swoją ofertę przedstawiły Zespoły Szkół Powiatowych w Kadzidle, Myszyńcu, Łysych, Baranowie, Troszynie, Goworowie, Lelisie i Czerwienie.  Współorganizatorem tegorocznych prezentacji było Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Organizowane już od 10 lat Prezentacje mają pomóc młodzieży ostatnich klas gimnazjalnych w wyborze dalszego kierunku kształcenia ogólnego i zawodowego.  Tradycyjnie szkoły ponadgimnazjalne, na swoich stoiskach, zaprezentowały formy i kierunki kształcenia, zawody występujące w danej placówce oraz działalność różnych kół zainteresowań. Ponadto na Prezentacjach obecni były: instytucje rynku pracy oraz placówki zajmujące się problematyką młodzieży. Przedstawiły one usługi z zakresu doradztwa zawodowego i oferty pracy tymczasowej.

Organizatorami X Prezentacji Edukacyjnych- Ostrołęka 2012 byli: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

  

XVII sesja Rady Powiatu

Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie. Wśród nich zmiana uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012- 2019, zmiany w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 r., założenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w czterech zespołach szkół powiatowych oraz  przystąpienie Powiatu do realizacji projektu systemowego „Lepszy Start”.

Jednym z ważniejszych punktów obrad środowej sesji były zmiany w budżecie Powiatu. Wynikają one między innymi z udzielenia przez gminę Olszewo- Borki pomocy finansowej na realizację zadania drogowego Olszewo- Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek w kwocie 1 mln 350 tys. zł., otrzymania dotacji na przebudowę drogi Czerwin- Piski- Nadbory (inwestycja ta była realizowana przez Powiat w 2010 r. Przekazane na ten cel środki unijne w wysokości ponad 283 tys. zł. stanowią 5% przyznanej w 2010 r. dotacji i zgodnie z zasadami są przekazywane beneficjentom po weryfikacji końcowego rozliczenia zrealizowanego projektu), otrzymania z WFOŚi GW dotacji (142 tys. zł) na termomodernizację budynku PUP oraz innych mniejszych kwot, które zasiliły budżet. Po zmianach wynosi on ponad 59 mln zł.- po stronie dochodów, wydatki wynoszą blisko 69 mln zł. Te ostatnie dotyczą m.in. budowy i remontów dróg powiatowych oraz bieżącego ich utrzymania, wykupienia części budynku PUP (ostatnie piętro, które stanowiło własność Województwa Mazowieckiego), dofinansowania budowy „Orlika” przy ZSP w Łysych, dodatkowych prac przy strzelnicy w Kadzidle.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali powstanie liceów ogólnokształcących dla dorosłych przy ZSP w Czerwinie, Myszyńcu, Łysych i Goworowie. Nauka na tym kierunku rozpocznie się tam z początkiem nowego roku szkolnego.  

Na zakończenie środowej sesji, ostatniej przed Wielkanocą, radni złozyli sobie oraz obecnym dyrektorom wydziałów świąteczne życzenia.

Rowy do kontroli

W ubiegłym roku pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska skontrolowali blisko 460 km rowów melioracyjnych. Ponadto do wszystkich gmin znajdujących się na terenie naszego powiatu zostały wysłane pisma przypominające o obowiązku ich konserwacji. W tym roku pierwsza taka kontrola odbyła się w miejscowości Dąbrowa w gminie Baranowo.  Na wizytowanych terenach urządzenia melioracyjne utrzymywane są w należytym stanie.

 

Poniżej treść pisma

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce   przypomina , że zgodnie z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „ Prawo wodne” utrzymanie  urządzeń  melioracji  wodnych szczegółowych należy do samych  rolników. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:

 • rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
 • drenowania,
 • rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,
 • stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,
 • ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach nawadnianych.

Roboty konserwacyjne powinny obejmować :

    - wykoszenie rowów i usunięcie  zakrzaczeń,      

    - gruntowne odmulenie dna rowów,

    - oczyszczenie przepustów, studzienek drenarskich,

    -  naprawy systemów drenarskich.

Zgodnie z warunkami  ubiegania się o płatności bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  rolnik zobowiązany jest do przestrzegania minimalnych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego, w tym do prawidłowego utrzymania  urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Jednocześnie informujemy, że w myśl art.155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.275) niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.                                                                                                                  

Ponadto informujemy, że zostanie przeprowadzona kontrola wykonania obowiązku konserwacji urządzeń melioracyjnych. Wobec  właścicieli gruntów  nie należycie dbających o urządzenia melioracyjne zostanie wszczęte postępowanie  egzekucyjne w administracji lub kierowane będą sprawy bezpośrednio do Sądu.

              

Projekt "Odświeżamy nasze miasta"

Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczęła realizację ogólnopolskiej edycji projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”. Celem projektu jest ochrona mieszkańców przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego i wzmocnienie realizacji ustawy z dn. 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55  z późn. zm.). Projekt finansowany jest przez Międzynarodową Unię ds. Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) we współpracy ze Światową Fundacją ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation).
    
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce przystąpiło do lokalnej koalicji mającej na celu wspólną realizację programu oraz kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach
w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego i konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). Pierwsze spotkanie koalicji odbyło się w dniu 7.03.2012 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrołęce.

Przypominamy, że zakaz palenia obowiązuje:

 

 • na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,,
 • na terenie uczelni,
 • w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione powyżej,
 • w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
 • w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 • na przystankach komunikacji publicznej,
 • w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 • w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
 • w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.


Ponadto, rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione powyżej miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego.

Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami podlega karze grzywny do 500 zł.

Świętowaliśmy Niepodległość Republiki Węgierskiej

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski wzięli udział w uroczystościach dla uczczenia Święta Niepodległości Republiki Węgierskiej. Wspólnie z innymi delegacjami przedstawiciele Powiatu Ostrołęckiego złożyli okolicznościową wiązankę kwiatów pod  pomnikiem Gen. J. Bema. Uroczystości odbyły się 22 marca.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Pan Attila Szalai Radcą Ambasady Republiki Węgierskiej w Polsce oraz prezydent Janusz Kotowski. Tradycyjnie salwę honorową oddali przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pułku 4. Piechoty Księstwa Warszawskiego.

W czwartkowych uroczystościach uczestniczyli także: ostrołęccy parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, szkół i organizacji działających na terenie Ostrołęki a także delegacja dyplomatyczna Węgier oraz dyrektorzy węgierskich muzeów przebywający w Polsce z wizytą w zaprzyjaźnionych placówkach.
Po uroczystościach delegacja z Węgier zwiedziła odbudowane Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką z 1831 roku. 

Spotkanie wojewody z samorządowcami z regionu ostrołęckiego

O bezpieczeństwie, ograniczaniu przestępczości oraz o zmianach w systemie ratownictwa medycznego w regionie dyskutowano podczas cyklicznego spotkania Jacka Kozłowskiego, Wojewody Mazowieckiego z samorządowcami z regionu ostrołęckiego. Omówiono też wyzwania związane z zastąpieniem telewizji analogowej przez cyfrową w 2013 r. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł i wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Podczas uroczystości Wojewoda Mazowiecki wręczył cztery odznaczenia, przyznane przez Prezydenta RP. Dwóch funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej w Ostrołęce sierż. Paweł Gostkowski oraz sierż. Michał Podbielski - otrzymało Krzyż Zasługi za Dzielność za udzielenie pomocy tonącej. Policjantom pomagał mieszkaniec Ostrołęki, Konrad Paweł Gorczyca - uhonorowany za ten czyn Medalem za Ofiarność i Odwagę. Mieszkanka Ostrołęki, Anna Kasperowicz, za uratowanie 14 - letniego tonącego chłopca również otrzymała Medal za Ofiarność i Odwagę.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Udział w nim wzięli: Rafał Batkowski, Mazowiecki Wojewódzki Komendant Policji, mł. bryg. Jan Osiej, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Magdalena Kamińska, dyrektor Biura Ochrony w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Andrzej Tokarski, dyrektor Wydziału Prawnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Michał Borkowski, pełnomocnik wojewody ds. ratownictwa medycznego oraz Andrzej Zarębski z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.  

XVII sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 28 marca 2012 roku (środa) została zwołana XVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 9.00.

PORZĄDEK OBRAD:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.
4.    Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w roku 2011”.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012 – 2019
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
2)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinie Komisji:
- Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- Infrastruktury
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
3)    realizacji Projektu Systemowego „Lepszy Start” w latach 2012 – 2014
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
4)    założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Czerwinie i nadania statutu
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
5)    założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszyńcu i nadania statutu
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
6)    założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Łysych i nadania statutu
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
7)    założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Goworowie i nadania statutu
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
8)    uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2012 rok
a)    wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu
b)    opinie komisji
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
6.    Zapoznanie z rocznymi planami pracy komisji Rady Powiatu.
7.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8.    Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
9.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10.    Sprawy różne.
11.    Zakończenie obrad XVII sesji Rady Powiatu.

Statuetka Przystanku PaT opuściła Ostrołękę

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski przekazali władzą Lublińca przechodnią statuetkę przystanku PaT. Przekazanie odbyło się 15 marca podczas konferencji MSW „Razem bezpieczniej” w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego, Komendanta Głównego Policji generała Marka Działoszyńskiego oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.
 

Statuetkę przyjęli: Burmistrz LublińcaEdward Maniura oraz Starosta Lubliniecki Joachim Smyła. Tym samym VII Przystanek PaT odbędzie się po raz pierwszy na Śląsku. Pomoc w organizacji kolejnej PaT-owskiej akcji zapowiedzieli generałowie śląskiego garnizonu Dariusz Działo i Tadeusz Budzik.

Zgłoszenia na VII Przystanek przyjmowane będą od 7 maja do 17 czerwca. Akcja rozpocznie się 10 lipca 2012 r.


Zdjęcie: Monika Kaiser-Maciejczak

 

Kardynał Stefan Wyszyński patronem szkoły w Czerwinie

Kardynał Stefan Wyszyński patronem szkoły w Czerwinie

Uroczystości nadania imienia placówce odbyły się 15 marca. Uczestniczyli w nich dyr. Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Lucyna Olszewska- Kurpiel oraz Sekretarz Powiatu Krzysztof Chełstowski. List  gratulacyjny w  imieniu Starosty Ostrołęckiego  został przekazany dyrektor szkoły Elżbiecie Suskiej.

Od 2003 r. placówka czyniła starania o pozyskanie patrona. Prowadzone były rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami. W szkole została przeprowadzona ankieta. Wśród wielu propozycji kandydatów był też kardynał Stefan Wyszyński. I to jego ostatecznie postanowiła przyjąć na patrona społeczność szkolna.

Czwartkowe uroczystości poprzedziła msza św., którą celebrował ks. bp Janusz Stepnowski.

W dalszej części Rada Rodziców przekazała szkole sztandar. Później był czas na wystąpienia gości oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów placówki.

W gali uczestniczyli także m.in. radni województwa mazowieckiego, władze gminy, przedstawiciele kuratorium oświaty, KRUS-u.

 

Poniżej list gratulacyjny

„Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu…”- Kardynał Stefan Wyszyński

Nadanie imienia szkole oraz wręczenie jej sztandaru to dla młodzieży i nauczycieli wielkie przeżycie, a wybór patrona, to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej społeczności szkolnej. W imieniu Samorządu Powiatu Ostrołęckiego życzę Uczniom, aby byli dzielni, pracowici, pełni entuzjazmu do nauki. Natomiast wszystkim, którzy podjęli się trudu pracy na rzecz młodzieży, życzę satysfakcji oraz dalszych sukcesów zawodowych. Światła postać Prymasa Tysiąclecia, niech zawsze przewodzi Waszej pracy.

Łączę wyrazy szacunku i poważania Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł

Wieczór w Arce z Magdaleną Zawadzką

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zaprasza na wieczór z aktorką oraz promocję książki „Gustaw i ja”. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 18 w czytelni MBP w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42.

MAGDALENA ZAWADZKA – wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, znana wszystkim z roli Basi Wołodyjowskiej  - będzie promowała swoją najnowszą książkę, pt.: "Gustaw i ja". Książka to wzruszające wspomnienia o wspólnym życiu z Gustawem Holoubkiem. To niezwykła historia miłości, wspólnego życia i pracy.  To książka opowiadająca  o Gustawie Holoubku jako o wielkim aktorze, gigancie polskiej sceny i filmu, a jednocześnie niezwykle skromnym człowieku, z cudownym poczuciem humoru, niesamowitą inteligencją i wrażliwością.

Spotkanie prowadzi  Hanna Grudzińska z Wydawnictwa Marginesy.

Podczas spotkania będzie można zakupić  w cenie promocyjnej książkę „Gustaw i ja” (40 zł) oraz książkę autorstwa Gustawa Holoubka „Wspomnienia z niepamięci” (30 zł).  Po spotkaniu  p. Magdalena Zawadzka podpisuje książki.   

Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński z wizytą w Ostrołęce

Inicjatywy ustawodawcze Kancelarii Prezydenta w wybranych dziedzinach prawa, to temat spotkania, które miało miejsce 12 marca w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, z Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta RP Olgierdem Dziekońskim. Wizyta ministra odbyła się z inicjatywy stowarzyszenia „Ekomena”.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych.

Pytania, które zadawali ministrowi lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy regionu dotyczyły między innymi planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, a także karty nauczyciela, czy też reformy emerytalnej. Spotkanie, które odbyło się w Ostrołęce wpisuje się w debatę publiczną, jaka w najbliższym czasie ma zostać uruchomiona przez Kancelarię Prezydenta RP.

W Hołdzie Księdzu Władysławowi Skierkowskiemu

Niecodzienny koncert miał miejsce 8 marca na scenie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Podczas występu muzycznego wręczono odznaczenia- medale pamiątkowe oraz statuetki osobom propagującym dzieło kapłana. Koncert zakończył obchody Roku ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu.

Całość została podzielony na dwie części. Podczas pierwszej artyści ludowi tacy jak Apolonia Nowak, Stanisław Sieruta, Zofia Charamut oraz Zofia Warych zaprezentowali  pieśni i tańce kurpiowskie ze zbiorów ks. Władysława Skierkowskiego. Następnie z  fragmentem „Wesela Na Kurpiach” wystąpił Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca. W drugiej części koncertu można było posłuchać wariacji na trzy kurpiowskie melodie ludowe, w wykonaniu Włodzimierza Nahornego i Mariusza Bogdanowicza, a także zespołu Ars Nova, któremu towarzyszyły solistki: Apolonia Nowak i Alicja Węgorzewska- Whiskerd. W trakcie koncertu, między częściami wręczono nagrody i odznaczenia przyznane m.in. przez Starostę Ostrołęckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrza Myszyńca.

Jak podkreślił wicestarosta Krzysztof Parzychowski – nie można pominąć wielkiego wkładu pracy, jaką wykonał  ks. Władysław Skierkowski ocalając jeden z elementów tożsamości Kurpi. Dlatego też powinnością Powiatu Ostrołęckiego, Zarządu i Rady jest pamiętać o tych, co upowszechniają dorobek kapłana. I tak decyzją Zarządu Powiatu w Ostrołęce srebrną monetę okolicznościową otrzymali:  Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, prof. Stanisław Moryto, rektor Uniwersytetu Muzycznego, prof. Jerzy Rubach, Włodzimierz Nahorny, Weronika Drozdew- Kołacińska, Mieczysław Olender oraz Zespół Ars Nova.

Koncert „W Hołdzie Księdzu Władysławowi Skierkowskiemu” prowadził Mieczysław Olender. Projekt powstał z inicjatywy Towarzystwa Promocji Muzyki "Przez muzykę do serc".

  

Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie ma salę gimnastyczną

„Budowa sali ćwiczeń ogólnorozwojowych i gier zespołowych wraz z wyposażeniem”- to nazwa zadania, które Powiat Ostrołęcki realizuje od 2010 roku. Czwartego i piątego marca odbyły się odbiory techniczne inwestycji. Dokonali ich: nadzór budowlany, sanepid i straż pożarna. Wartość zadania wyniosła około 2 mln zł., z tego środki własne Powiatu opiewają na kwotę 1mln 700 tys. zł. Inwestycja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (300 tys. zł).

Obiekt ten wszedł w skład kompleksu sportowego, boiska oraz strzelnicy, przylegającego do Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie.  Nowa sala do gry m.in. w piłkę siatkową, ręczną i koszykową ma 7, 5 m. wysokości, 25 m. długości i 18 m. szerokości. Została wyposażona w drabinki, siatkę, bramki, kosze, tablicę wyników itp. Posiada zaplecze socjalne, przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nowoczesną kotłownię. Prace budowlane wykonała firma „Budo- Land” z Ciechanowa.

Sala gimnastyczna w Troszynie jest już ostatnią tego typu inwestycją realizowaną przez Powiat Ostrołęcki. Tym samym przy wszystkich zespołach szkół powiatowych funkcjonują nowoczesne, w pełni wyposażone hale sportowe.  

Świat według Szymborskiej

„Tego nie robi się kotu”, „Pierwsza miłość”, „Nic dwa razy się nie zdarza”- to tylko, niektóre wiersze zaprezentowane podczas wieczoru poetyckiego. Spotkanie, przygotowane przez uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych, odbyło się 1 marca w tamtejszej placówce. Wieczór w całości poświęcony został wybitnej, zmarłej niedawno poetce, Wisławie Szymborskiej. W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz radny powiatu Andrzej Lis.

Wieczór poetycki rozpoczął dyr. ZSP Dariusz Ptak, krótką prezentacją biografii Wisławy Szymborskiej. Następnie uczniowie klas IV Technikum Ekonomicznego, III oraz I Liceum Ogólnokształcącego przedstawili, w ponad godzinnym programie, najważniejsze tematy, ujęte w wierszach, towarzyszące poetce. Były to więc: świat, człowiek, życie, poezja, miłość i śmierć. Wyboru wierszy dokonali: nauczyciele (jęz. polskiego Radosława Górska i jęz. niemieckiego Anna Wiśniewska) oraz sami uczniowie. Recytację przeplatały piosenki (akompaniament- nauczyciel muzyki w gimnazjum w Turośli Józef Zaalich, Sławomir Dymarczyk oraz Michał Popielarz. Muzykę do utworu „Nic dwa razy się nie zdarza” nagrał Jerzy Waszkiewicz).Całości towarzyszyła prezentacja multimedialna. Refleksjami ze spotkania można było podzielić się wpisem do Księgi Pamiątkowej.

Wśród zaproszonych gości obecni byli także wójt Gminy Łysce Wiesław Kowalkowski z małżonką oraz rodzice uczniów.

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

Walczyłem u „Łupaszki”- Lucjan Chojnacki „Sznaps”- pod takim hasłem w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbył się wernisaż wystawy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ekspozycja poświęcona została ostrołęczaninowi Lucjanowi Chojnackiemu, żołnierzowi 5 Wileńskiej Brygady AK. Wystawę uroczyście otwarto1 marca o godzinie 12. Wśród zaproszonych gości obecny był Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Wernisaż uświetniła obecność żony i córek Lucjana Chojnackiego. 

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

Zaproszenie do składania ofert
na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub rodzinnego domu dziecka


W związku z art. 43 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

1. Szkolenie obejmować będzie ok. 6 rodzin w formie:
a) badania psychologiczno – pedagogiczne kandydatów;
b) szkolenie podstawowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnych domów dziecka;
c) doszkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia ;
d) doszkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej;
e)  zapewnienie materiałów w trakcie szkolenia;
f)  wydanie świadectw w sprawie ukończenia szkolenia.

2. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez 2-ch uprawnionych trenerów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  posiadających  co najmniej 2 letnie doświadczenie w szkoleniu poparte stosownymi  referencjami.

3. Termin szkolenia: kwiecień – sierpień 2012r.

Miejsce: Ostrołęka

4. Osoby/podmioty posiadające uprawnienia do realizacji niniejszego zadania zainteresowane ofertą winny złożyć:
    a) pisemną ofertę na realizację zadania z określeniem:
- wartości przeszkolenia podstawowego 1 pary/osoby na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej/ zawodowej, rodzinnych  domów dziecka wraz  z diagnozą psychologiczno – pedagogiczną;
- wartości doszkolenia rodziny zastępczej zawodowej na pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego;
- wartości doszkolenia rodziny zastępczej zawodowej do pełnienia funkcji rodziny specjalistycznej;
- kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób do przeprowadzenia szkolenia (np. dyplom psychologa, dyplom pedagoga), certyfikat do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej);
- referencje, o których mowa w pkt 2.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zapewnia lokal do przeprowadzenia szkoleń w terminach uzgodnionych z kandydatami i realizującymi niniejsze zadanie.

6. Kryteria stosowane przy wyborze oferty to:
        - koszt szkolenia;
    

7. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, pokój nr 9 lub wysyłać pocztą (decyduje data wpływu do naszej jednostki) w terminie do dnia 20 marca 2012r. do godz. 1500.

8. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru ofert i zostanie ogłoszony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce


Wszelkich informacji udziela Dyrektor PCPR w Ostrołęce Emilia Szymańska telefonicznie pod numerem telefonu 29/ 764 62 33 bądź mailem pcpr@powiatostrolecki.pl

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
Emilia Szymańska

"Od pomysłu do sukcesu"

Agencja   Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce w okresie od stycznia 2012r. do czerwca 2013r. realizuje projekt pn. „Od pomysłu do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w 5 powiatach poprzez kompleksowe wsparcie 14 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie  powiatów:  makowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego i miasta Ostrołęki na prawach powiatu, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w zawodach pozarolniczych, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie  jednego roku przed przystąpieniem do projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o.

ul. Kuklińskiego  10, 07-410 Ostrołęka

Tel.(29) 760 51 33

e-mail: arrost@wp.pl

Gotowi do zmian

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o rozpoczęciu realizacji projektu systemowego pn. „Gotowi do zmian” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, tutejszy PUP zaktywizuje 316 bezrobotnych (169K/147M) zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego, a w szczególności:

 • 86 osób poniżej 25 roku życia (48K/38M),
 • 12 osób powyżej 50 roku życia (5K/7M),
 • 2 osoby niepełnosprawne (1K/1M),
 • 141 bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie (69K/72M),
 • 78 długotrwale bezrobotnych (48K/30M).


Uczestnicy zostaną objęci kompleksowymi usługami:

 • pośrednictwa pracy,
 • poradnictwa zawodowego (warsztaty „Metody poszukiwania pracy. Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy”, IPD, informacja zawodowa),
 • stażami w okresie do 6 m-cy – 206 osób
 • jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej w wys. 18.000 zł – 110 osób.


Całkowity budżet projektu wyniesie 3.484.549,94 zł, z czego 2.961.867,45 zł to kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Rekrutacja do przedsięwzięcia, która rozpocznie się w marcu a zakończy w maju 2012 r., opiera się o następujące kryteria:
1.    przynależność do grupy docelowej
2.    dotychczasowe niekorzystanie ze wsparcia w ramach projektu
3.    zapotrzebowanie pracodawców.


Projekt uwzględnia różnice między życiem Kobiet i Mężczyzn, uznające zróżnicowane potrzeby, doświadczenia i priorytety płci. Bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej dotacji oraz pracodawców zdeklarowanych do współpracy z Urzędem w zakresie organizacji stażu zapraszamy od 27.02.2012 r. do siedziby Urzędu ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, pok. 1, 13 (I piętro) bądź odwiedzenia strony internetowej http://www.ostroleka-pup.pl.

"Z Afganistanu nad Ganges. Krajobrazy, przyroda, ludzie"

Zapraszamy na spotkanie ze Zbigniewem Dudrakiem nt. „Z Afganistanu nad Ganges. Krajobrazy, przyroda, ludzie” 25 lutego 2012 r. (sobota) godz. 14.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42.

Zbigniew Dudrak – operator filmowy i telewizyjny, alpinista, podróżnik. Jego wielką  pasją są wspinaczki na najwyższe góry świata. Jest uczestnikiem większości wypraw w Himalaje i do Patagonii. Jest autorem zdjęć do filmów podróżniczych, przyrodniczych, przygodowych i tych opowiadających o zdobywaniu najwyższych i najpiękniejszych szczytów górskich (m.in. Hindukusz w Afganistanie, Cerro Torre – najwyższa iglica skalna na krańcu Ameryki Płd).. Podczas spotkania Z. Dudrak opowie o swoich wielokrotnych podróżach do Afganistanu i innych krajów Azji Południowej; o egzotycznej przyrodzie, wielowiekowej kulturze i ludziach spotkanych na szlaku. Swoją opowieść wzbogaci zdjęciami i filmami.


Spotkanie ze Zbigniewem Dudrakiem organizowane jest w cyklu „Dr Włodzimierz Glinka zaprasza”. Dotychczas mieliśmy przyjemność gościć znanego pisarza Janusza Leona Wiśniewskiego, Jana Muskata zwanego „królem Tatr” i Zbigniewa Dudraka (poprzednie spotkanie pt. „Afganistan. Ziemia niedostępna” odbyło się 14 stycznia br.).  Spotkania mają na celu promowanie zdrowego stylu życia, prezentację wartościowych postaw i ludzi z wielkimi, pięknymi pasjami, którymi mogą zarażać innych, szczególnie tych którzy próbują odnaleźć się w niełatwej współczesności. Pasje, zainteresowania, dobre książki pomogą w przezwyciężaniu problemów i konfliktów, dadzą siłę i motywację do szukania własnej drogi w życiu, pomogą w zwyciężaniu zagrożeń takich jak: alkoholizm, narkomania, nikotyna, siecioholizm.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, dr Włodzimierz Glinka  (właściciel Prywatnego Ośrodka Detoksacyjno-Terapeutycznego w Janochach k. Ostrołęki)

Kapela z Kadzidła nagrodzona

Kapela Kurpiowska z Kadzidła otrzymała Nagrodę Starosty Ostrołęckiego. Wyróżnienie zostało przyznane podczas dorocznej imprezy „Śladami Kurpiów. Święto Kurpiów odbyło się   21 lutego w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Nagrodę wręczył Starosta Stanisław Kubeł.

 Tegoroczna impreza „Śladami Kurpiów” zakończyła, trwające od 14 lutego, Święto wycinanki. W ramach święta w Kadzidle odbywały się warsztaty wycinanki, których uwieńczeniem był konkurs plastycznydla klas IV-VI orazgimnazjówpn.„Wycinanka kurpiowska – Ptaki”i „Kurpiowskie Bałamuty”, czyli czytanie legend, gadek oraz wierszy kurpiowskich. „Śladami Kurpiów” było doskonałą okazją do uhonorowania artystów i twórców ludowych. Otrzymali oni odznaczenia ministerialne i marszałkowskie oraz nagrody starosty i wójta.

Imprezie towarzyszył występ Zespołu Folklorystycznego „Kurpianka”. Na scenie grupa tancerzy i muzyków zaprezentowała fragmentweselnego widowiska obrzędowego„Nasa Marysia do ślubu idzie”.Nie lada gratką dla zgromadzonych gości była prezentacja pary młodych. W tym roku sakramentalne –tak- powiedzą sobie: Sylwia Giers i Mateusz Gadomski. Oboje od lat związani są z  zespołem „Kurpianka”.

Darcie pierza

VII regionalny przegląd widowisk przedstawiających fragmenty życia dawnych Kurpiów pt. "Darcie Pierza" zgromadził ponad 100 wykonawców. Do rywalizacji stanęło 11 zespołów w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, - 4 zespoły, gimnazja - 2 zespoły, dorośli - 5 zespołów. Przegląd odbył się 16 lutego w Gminnym Ośrodku Kulturalno- Oświatowym w Lelisie.  Imprezę wsparł finansowo Powiat Ostrołęcki.


W kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce równorzędne dla:
Grupy kolędniczej "Bartuś" z Zespołu Szkół w Czarni za widowisko "Chodzenie z gwiazdą",
"Nowe Latko" z Dąbrówki za widowisko "Dziecięce zabawy i pomysły",
"Burśtynki" z Klonu za widowisko "Dziecięce obserwacje i babcyne opowieści"
"Nowe Latko" z Obierwi za widowisko "Odpust".

W kategorii gimnazja:
I miejsce "Carniacy" z Czarni - za widowisko "Król Herod",
II miejsce "Kurpiaki" z RCCK Myszyniec - "Kurpiowskie rajby".

W kategorii dorośli:
I miejsce Zespół śpiewaczy ze Zbójnej za widowisko "Przede gody",
II miejsce "Myszyniec" za widowisko "Chrzciny",
II miejsce "Kurpie z Myszyńca" za widowisko "Zapusty na Kurpiach",
III miejsce "Jegodecki" z Zalasa za widowisko "Jek w Zalasiu asfalt załatwiali",
III miejsce "Klonowskie Kurpsianki" z Klonu za widowisko "Babskie rozmowy przy darciu pierza".

Przeglądowi towarzyszył kiermasz sztuki ludowej.

Organizatorami tegorocznego przeglądu byli: Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej "Puszcza" w Lelisie.

Naradzali się w sprawie zarządzania kryzysowego

Nowe akty prawne z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej, plany ochrony przed powodzią, zadania obrony cywilnej na 2012 rok- to tylko niektóre tematy narady szkoleniowej dla pracowników gmin powiatu ostrołęckiego. Spotkanie odbyło się 16 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Naradę zorganizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Ponadto na spotkaniu omówione zostały zadania przygotowane do realizacji w 2012 roku, plany szkoleń i kontroli z obrony cywilnej. Poruszono także temat związany z ochroną informacji niejawnych podczas zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej. Uczestnicy zapoznali się również z informacją o Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

XVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Zmiany w budżecie Powiatu, udzielenie pomocy finansowej gminie Lelis na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego, nadanie statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie to najważniejsze projekty uchwał ostatniej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Radni postanowili także wystąpić z apelem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Wszystkie uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę. Obrady odbyły się 15 lutego.

Jednym z ważniejszych punktów obrad były zmiany w budżecie Powiatu. Wynikały one z wpisaniem do budżetu nowego zadania drogowego- przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 10 mln 299 tys. zł. Powiat Ostrołęcki chce wystąpić do ministerstwa infrastruktury z wnioskiem o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Chodzi o kwotę 5 mln 145 tys. zł. Wkład własny Powiatu wyniósł by wtedy około 2, 5 mln zł. Pozostałe środki pochodziłyby z budżetu gminy Lelis (2,5 mln zł) oraz w wyniku porozumienia od ZPM JBB w Łysych (100 tys. zł).

Radni postanowili także udzielić pomocy finansowej gminie Lelis na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego. Koszt pojazdu to blisko 850 tys. zł., z tego Powiat Ostrołęcki przekaże decyzją Rady 150 tys. zł.

Ponadto Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł streścił radnym proces rozmów, dotyczących ostrołęckiej obwodnicy. Jak poinformował, koordynatorem wszystkich działań związanych z budową został Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Starosta podzielił się również z Radą wiadomościami o planowanej modernizacji linii kolejowej.  Remontu doczekają się trasy: Ostrołęka- Tłuszcz oraz Ostrołęka- Małkinia.  

Bałamucili w Kadzidle

Już po raz piąty mieszkańcy gminy Kadzidło bałamucili w Centrum Kultury Kurpiowskiej. Tym razem motywem przewodnim spotkania były różne oblicza miłości. Kadzidlańskie bałamuty, które odbyły się 14 lutego, zainaugurowały Święto Wycinaki.

Bałamuty nawiązują do tradycji spotkań na Kurpiach. Takiemu towarzyskiemu zgromadzeniu towarzyszyło wówczas: opowiadanie legend, podań, śpiewanie piosenek, mówienie wierszy. Tak było i teraz, podczas walentynkowego wieczoru w Kadzidle. Można było wysłuchać gadek kurpiowskich, również okolicznościowych, które powstały z myślą o walentynkach, wierszy o miłości i to nie tylko twórców z Kurpi oraz pośpiewać. Lutowe spotkanie poświęcone było emanacji energii duchowej, czyli miłości i to pod każdą postacią: do Boga, ojczyzny, regionu, dzieci, szkoły, a także płci przeciwnej.

Kurpiowskie bałamuty rozpoczęły Święto Wycinanki. W ramach święta CKK w Kadzidle zorganizowało warsztaty wycinanki. Zajęcia odbywają się w Kadzidle, Chudku, Golance oraz Kuczyńskich. Święto Wycinanki zakończy impreza pn. „Śladami Kurpiów”. Odbędzie się ona 21 lutego w CKK w Kadzidle. Przedsięwzięcie wsparł finansowo Powiat Ostrołęcki.  

Wieczór w Arce

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zaprasza na promocję  książki JANA MIRONCZUKA pt. Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej”. Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2012 r. (czwartek) godz. 18.00 w czytelni MBP, przy ul. Głowackiego 42

JAN MIRONCZUK – doktor historii. Zajmuje się głównie wybranymi problemami z dziedziny wyznań chrześcijańskich na ziemiach polskich, a szczególnie w naszym regionie. Pracuje jako nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. Norwida w Ostrołęce. Jest autorem książek: „Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła ewangelicznego w Polsce (1947-1989)”, „Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim (od schyłku XVIII w. do współczesności)”, „XXX lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980-2010)”.  Najnowsza książka to bardzo wnikliwe i niezwykle interesujące studium o żydowskiej społeczności naszego miasta i jest 137. pozycją w wydawniczym dorobku Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. 

Spotkanie wzbogaci pokaz zdjęć pt. Dawna Ostrołęka

Przed i po spotkaniu możliwość zakupu książki z autografem autora

Serdecznie zapraszają organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki 

Rekrutacja kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego. Planowane przyjęcia do służby w terminie:

8 maja 2012 roku - 63 miejsca

17 lipca 2012 roku - 116 miejsc

4 września 2012 roku - 32 miejsca

6 listopada 2012 roku - 66 miejsc.

w następujących jednostkach:
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu


Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach


Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
•    obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
•    nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
•    korzystający z pełni praw publicznych
•    posiadający co najmniej średnie wykształcenie
•    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
•    dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyły zasadniczą służbę wojskową lub zostały przeniesieni do rezerwy. Preferowani będą w kandydaci do służby w Policji posiadający wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji:


•  prawo, administracja, ekonomia, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.


Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji właściwej za względu na miejsce zamieszkania lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9.00 - 13.00 tel. 48 345 31 20, 48 345 31 19, 48 345 20 15, 48 345 2253.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

•    pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji
•    wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C)
•    własnoręcznie napisany życiorys
•    dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru)
•    pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz przechowywanie przez okres 5 lat zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, póz. 926 z późn. zm./

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty, książeczkę wojskową na każdorazowe
żądanie pracownika doboru.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa i świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:


•    na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
•    na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu (www.kwp.radom.pl)


Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz. U. nr. 170 póz. 1202 z późn. zm.).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.


p.o. MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
/-/ ml. insp. Rafał Batkowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi gościnnie w Łysych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki gościł w Łysych. Wizyta związana była między innymi z przygotowywanymi zmianami systemu opodatkowania rolników. Na spotkaniu, które odbyło się 10 lutego w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych, obecni byli także: Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce, Stefan Prusik.

Minister Marek Sawicki poinformował zebranych (wśród nich byli także przedstawiciele samorządów gminnych, działacze partyjni, rolnicy, lokalni przedsiębiorcy oraz uczniowie technikum agrobiznesu) o planowanej na najbliższe lata polityce rządu. Dotyczy ona między innymi systemu opodatkowania, połączenia wszystkich inspekcji w jedną (m.in. weterynaryjnej i sanitarnej), a także połączenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Agencją Rynku Rolnego. Wcześniej jednak proponowane zmiany muszą uzyskać zgodę parlamentu.

Wizyta ministra Sawickiego na Kurpiach stanowiła doskonałą okazję do rozmów na ważkie tematy społeczne i ekonomiczne m. in. o losy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (z tym pytaniem zwrócił się do ministra Starosta Stanisław Kubeł), ostrołęckiej obwodnicy i pomocy ministra przy wprowadzeniu tej inwestycji do budżetu państwa, czy też żywności GMO w Polsce (zagadnienia te poruszył wicestarosta Krzysztof Parzychowski).

Na zakończenie swojej wizyty minister Marek Sawicki odwiedził Zakłady Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych.

Ogłoszenie naboru do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

 

OGŁOSZENIE
na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz rozdziału 7 pkt 5 „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok” stanowiącego załącznik do  uchwały Nr XIV/80/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”  
Zarząd Powiatu w Ostrołęce
ogłasza nabór do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2012 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.


1.     Informacje ogólne:
Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2012 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.
2.     Wymagania dotyczące kandydatów:
Członkiem Komisji Konkursowej może być osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1)    jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;
2)    nie reprezentuje organizacji/podmiotu biorącego udział w konkursie;
3)    nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
4)    ma doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów.
3.     Zadania komisji konkursowej:
Do zadań Komisji Konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym uchwałą Nr 266/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 stycznia 2012 r. Szczegółowy zakres prac Komisji Konkursowej określi Regulamin działania, który stanowić będzie załącznik do uchwały Zarządu Powiatu o powołaniu Komisji Konkursowej. W szczególności zadaniem Komisji będzie:
1)    weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez merytoryczną komórkę Starostwa Powiatowego,
2)    przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert na zasadach określonych w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu.
3)    sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert, zgodnie z przyznaną punktacją,
4)    przedstawienie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
4.    Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1)    zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji,
2)    ostateczny skład komisji konkursowej ustala Zarząd Powiatu w Ostrołęce w drodze uchwały o powołaniu Komisji Konkursowej po uwzględnieniu opinii o kandydatach komórki merytorycznej Starostwa Powiatowego organizującej konkurs ofert,
3)    udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5.     Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji:
1)    termin zgłaszania kandydatów upływa 14 lutego 2012 roku,
2)    zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, można pobrać ze strony www.powiatostrolecki.pl.,
3)    wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w Starostwie Powiatowym
w Ostrołęce, pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka.
6.     Uwagi końcowe:
1)    zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń,
2)    zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru członków komisji konkursowe.

 

 

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2012 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury i kultury fizycznej

 

Formularz zgłoszeniowy

XVI sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 15 lutego 2012 roku (środa) została zwołana XVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 1300.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.
4.    Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego za rok 2011”.  
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli  
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały  
2)    określenia szczegółowych warunków umorzenia wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały  
3)    zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Ostrołęcki udziału w zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały  
4)    udzielenia pomocy finansowej gminie Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
5)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinie Komisji:
- Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
- Infrastruktury
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.    Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
8.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
9.    Sprawy różne.
10.    Zakończenie obrad XVI sesji Rady Powiatu.

Rozmawiali o gazie

O możliwościach realizacji przyłączy do sieci gazowej gminy Łyse, dyskutowano w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Na spotkaniu, zorganizowanym przez Starostę Ostrołęckiego Stanisława Kubła obecni byli: Jan Anysz, członek Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, Kazimierz Grybowicz, z-ca dyrektora MSG, Elżbieta Siekierska, dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji MSG oraz  przedstawiciele Urzędu Gminy Łyse i Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB Łyse.

Jednym z warunków (podyktowanych ekonomią) budowy sieci gazowej w miejscowości Łyse jest znaczna liczba podmiotów, korzystających w przyszłości z gazu. Dlatego też wśród ewentualnych odbiorców brany jest pod uwagę Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Łyse. Obecnie firma ta (o produkcji dobowej300 ton)korzysta z oleju opałowego. W przyszłości Zakład rozważa ewentualną dywersyfikację źródeł energii. Ponadto do sieci gazowej w Łysych oprócz szkół mogłyby przyłączyć się indywidualni odbiorcy.

Zdaniem uczestników spotkania, kolejny etap rozmów o budowie sieci gazowej w Łysych, powinien odbyć się w obecności przedstawicieli Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego. Stosowne pismo jeszcze w tym miesiącu ma trafić do departamentu PGNiG.  

Drogi po odbiorach

Przebudowano ponad 3 km dróg powiatowych. Zmodernizowane zostały odcinki w gminach: Olszewo- Borki oraz Troszyn. Obie inwestycje zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „Ostrada”. Zadania finansowane były przy współudziale środków zewnętrznych: ministerstwa cyfryzacji  oraz gminy Troszyn. Odbiory techniczne dróg odbyły się pod koniec grudnia ubiegłego roku.

Pierwsza inwestycja- Kordowo- Grzymki kosztowała prawie 1, 7 mln zł. Dofinansowanie w wysokości ponad 1, 3 mln zł., na odbudowę drogi zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej, powiat otrzymał z ministerstwa cyfryzacji. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu. Liczący ponad 2, 1 km odcinek zyskał podbudowę z kruszywa łamanego (zastosowana została metoda głębokiego recyklingu) oraz dwuwarstwową nawierzchnię (warstwa wiążąca i ścieralna). Ponadto wykonano przepusty oraz zjazdy, a także zainstalowano barierki ochronne i znaki drogowe. –Droga znajdowała się w złym stanie technicznym. Na skutek podtopień oraz niskich temperatur zniszczeniu uległa nawierzchnia. Generalny remont pozwolił na dodatkowe wzmocnienie drogi- zostały wykonane dwie warstwy- podkreśla wicestarosta Krzysztof Parzychowski.  

Druga inwestycja: Opęchowo- Budne realizowana była na terenie gminy Troszyn. Jest to pierwszy etap większego zadania. W 2013 roku zbudowany został 1 km drogi. Nawierzchnię żwirową zastąpiono mineralno- bitumiczną. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, wykarczowano krzewy w pasie drogowym. Ponadto odcinek ten został oznakowany. Koszt inwestycji to ponad 700 tys. zł. W tym roku powiat przymierza się do realizacji kolejnego etapu inwestycji. 

Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju,

wspomnień, zadumy, wzruszeń,

a przede wszystkim radości w gronie najbliższych.

Niech takie chwile i świąteczny nastrój umocnią

nadzieję na spełnienie najskrytszych marzeń.

Niech Nowy 2014 Rok przyniesie spokój,

zdrowie i wszelką pomyślność.

 

Stefan Prusik
Przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce

Stanisław Kubeł
Starosta Ostrołęcki

Krzysztof Parzychowski
Wicestarosta

Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki VW Transporter T-4 kombi TD. Treść ogłoszenia w załączniku.

Ostatnie obrady w starym roku

Uroczysty przebieg miała przedświąteczna sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Uchwalono przyszłoroczny budżet, przyznano Okolicznościową Nagrodę Starosty Ostrołęckiego, a na zakończenie obrad radni przełamali się opłatkiem oraz złożyli życzenia świąteczno- noworoczne.

Przedświąteczne obrady rozpoczęły się miłym akcentem, Joanna Banach, mistrzyni Polski w lekkoatletyce otrzymała Okolicznościową Nagrodę Starosty Ostrołęckiego. Gratulację reprezentantce Polski i powiatu złożyli: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik.

Rada jednogłośnie przyjęła budżet na 2014 rok. Uchwaliła także Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrołęckiego na lata 2014- 2023.

Realny budżet powiatu ostrołęckiego, bez środków zewnętrznych pozyskiwanych w ciągu roku z dotacji i subwencji m.in. na realizowane przez powiat inwestycje, wynosi ponad 51 mln zł. Zarówno dochód jak i wydatki wynoszą około 51 mln zł. Jak zaznaczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, który przedstawił zarys budżetu radnym, kwota jest wyjściowa, budżet uzależniony jest od źródeł zewnętrznych. Najwięcej pieniędzy, bo aż 13 mln zł zarezerwowanych jest na zadania z zakresu oświaty i wychowania. Drugą pozycję w budżecie zajmują transport i łączność (m.in. ze środków tych finansowane są inwestycje drogowe). Jest to ponad 7 mln zł. Trzecie miejsce, pod względem wydatkowania, należy do zadań z ochrony zdrowia, około 6, 5 mln zł. Starosta także poinformował radnych o najważniejszych inwestycjach planowanych w przyszłym roku. Będą to: przebudowa trasy Dąbek- Opęchowo- Kleczkowo, Kleczkowo- Budne- Opęchowo, Piski- Choromany- Dąbek, przebudowa mostów w Myszyńcu i Zdunku oraz adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekuńczo- wychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej (wraz ze sporządzeniem dokumentacji technicznej). W przyszłym roku powiat zamierza udzielić wsparcia finansowego policji na zakup pojazdu i urządzeń technicznych (100 tys. zł.)

Radni zapoznali się również z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Ostrołęckiego na lata 2014- 2023. Jak poinformowała skarbnik powiatu Barbara Gocłowska, uzyskiwaną co roku nadwyżkę budżetową w wysokości około 377 tys. zł. powiat zamierza przeznaczyć na spłatę wcześniejszych zobowiązań kredytowych. Ponadto w najbliższych latach powiat nie zamierza zwiększać puli kredytu, chyba, że będzie wymagała tego sytuacja związana z zabezpieczeniem środków własnych, dużych i nie przewidzianych harmonogramem inwestycji.

W starym roku radni pozytywnie zaopiniowali jeszcze zmiany w tegorocznym budżecie. Zwiększył się on o około 312 tys. zł. Zmiana wynika z obciążenia jakie nałożył powiat na jedną z firm drogowych za nieterminowe zakończenie prac oraz z oszczędności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na dodatkowe prace wykonane w tym roku na drogach powiatowych m.in. budowę nie przewidzianych przepustów i zjazdów.

Ponadto podczas obrad radni zapoznali się z informacjami:  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa powiatu.

Na zakończenie, radni przełamali się opłatkiem życząc zdrowych i szczęśliwych świąt. W przedświąteczny nastrój wprowadziły ich także jasełka w wykonaniu młodzieży z zespołu „CarniacY” z Czarni.

XL sesja Rady Powiatu w Ostrołęce miała miejsce w czwartek, 19 grudnia.  

  

I Powiatowy Przegląd Pieśni pt. "Zakazane piosenki"

Gimnazjum im. K.K Baczyńskiego w Nowej Wsi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewo-Borkach zapraszają na I  Powiatowy  Przegląd Pieśni pt. „Zakazane piosenki” (z okresu okupowanej Warszawy) Przegląd odbędzie się dn. 17 stycznia 2014r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewo-Borkach, ul. Broniewskiego 19. Początek o godzinie 9.00.

Podsumowanie przeglądu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości: „Wieczornica poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy dźwiękach Zakazanej piosenki” w dniu 24 stycznia 2014r. o godz. 17.00 w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Wsi ul. Leśna 2A.

Konkurs został objęty patronatem Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

W załączeniu regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia.

W starym roku nowe inwestycje

Blisko 3 km jezdnię oraz około 5 km ścieżkę na trasie Sul- Lipniki oficjalnie oddano do użytku. Odbiór techniczny odbył się 17 grudnia w obecności władz powiatu i gminy Łyse, radnych, przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych, Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego oraz wykonawcy. Inwestycja realizowana była przez powiat ostrołęcki przy współudziale środków Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, gminy Łyse, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB Łyse.

Prace obejmowały m.in. modernizację nawierzchni, budowę ścieżki oraz chodników ( w Lipnikach). Na jezdni została wylana jedna warstwa- ścieralna. Jednowarstwową ścieżkę wykonano na podbudowie z kruszywa łamanego.  Natomiast chodniki i część zjazdów na posesję ułożono z kostki betonowej. Ponadto zostały wyremontowane fragmenty trasy. Wykonano też zatoki autobusowe oraz kanalizację deszczową.

-Inwestycję realizowaliśmy przy współudziale środków zewnętrznych, nie tylko pozyskanych z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej ale też od gminy Łyse, było to 500 tys. zł. oraz Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych. Na ten cel zakład przeznaczył 180 tys. zł. Jak widać, zadanie stanowi przykład dobrej współpracy i zrozumienia potrzeb społeczności lokalnej- podkreślił wicestarosta Krzysztof Parzychowski.  

Wykonawcą robót była spółka Unibep (Makbud) z Łomży.

Kurpiowski Park Kulturowy podsumowany

Dwunastomiesięczne działania Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce związane m.in. z popularyzowaniem kultury kurpiowskiej, tutejszych artystów i twórców ludowych oraz rozwojem przedsiębiorczości  rzemiosła ludowego zostały podsumowane. Projekt „Kurpiowski Park Kulturowy” realizowany był w partnerstwie z powiatem ostrołęckim oraz Lokalną Organizacją Turystyczną. 

W ramach projektu przygotowano m.in. przewodnik po Szlakach Kurpiowskiego Parku Kulturowego i "Katalog Twórczości i Rzemiosła", aplikację mobilną do  tabletów i smart fonów, prezentacje na międzynarodowych imprezach wystawienniczych - TOURSALON 2013 w Poznaniu oraz TT Warsaw w Warszawie.

Projektem objęci zostali również twórcy i artyści ( ponad 200 osób), którzy m.in. skorzystali z bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego z elementami Biznes English,  marketingu przedsiębiorczości. Wzięli oni także udział w warsztatach promocyjnych.

Jak twierdzą realizatorzy projektu, działania miały na celu pokazanie różnorodności bogactwa kulturowego oraz przyrodniczego regionu. Z plastyką obrzędową, folklorem muzycznym, tkactwem i obróbką lnu, garncarstwem, rzeźbiarstwem, bursztyniarstwem, plecionkarstwem, wycinankarstwem, haftem i koronką, przetwórstwem drzewnym, produktami regionalnymi.

Jak podkreślają członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji, podjęte działania miały pomóc w popularyzacji różnorodnych form kultury ludowej, a twórcom i artystom dostarczyć wiedzę, umiejętności i instrumenty do efektywnej działalności. Tymi instrumentami są serwis internetowy, gdzie każdy twórca, artysta i rzemieślnik ma swój profil, którym samodzielnie zarządza. To przełoży się na rozwój przedsiębiorczości obszaru. Kurpiowski Park Kulturowy będzie magnesem dla turystów i jednocześnie znakiem firmowym.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się 10 grudnia w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Projekt systemowy realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Mikołajki w powiecie

Mikołaj nie zapomniał o dzieciach z powiatu. Spotkał się z nimi 6 grudnia w sali bankietowej Olimpia w Krukach. Mikołaja odwiedził dzieci na zaproszenie PCPR. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przygotowało integracyjne spotkanie mikołajkowe. Uczestnikami byli wychowankowie pieczy zastępczej wraz z opiekunami zastępczymi, dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej oraz dziećmi biologicznymi.

Ze wizyty Mikołaja cieszyły się również mamy, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. Na spotkanie stawiły się one wraz ze swoimi pociechami. 

W imprezie uczestniczyło łącznie 241 osób. Obecni byli również starosta ostrołęcki Stanisław, przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce  Stefan Prusik oraz wójt gminy Olszewo- Borki Krzysztof Szewczyk. Podczas imprezy złożono życzenia świąteczne i zaproszono wszystkich do wspólnej zabawy.

Spotkanie rozpoczęło się od zabaw i konkursów, które prowadzone były przez animatorów             z Teatru Arkadia z Białegostoku. Zwycięscy konkursów otrzymywali nagrody rzeczowe. Atrakcją spotkania był także pokaz tańca nowoczesnego wraz z warsztatami nauki tańca. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodki poczęstunek (słodycze, ciastka, owoce, napoje). Najwięcej radości         z gier i konkursów mieli najmłodsi uczestnicy imprezy.

Zwieńczeniem zabawy była wizyta Mikołaja, którego z niecierpliwością oczekiwali wszyscy uczestnicy spotkania. Na zakończenie imprezy każde dziecko otrzymało paczkę świąteczną ze słodyczami. Łącznie przekazano 151 paczek.

Impreza mikołajkowa zorganizowana została w ramach działań środowiskowych w projekcie systemowym „Lepszy Start”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską.

  

Trasa Kordowo- Grzymki modernizowana

Trwają intensywne prace budowlane na drodze powiatowej Kordowo- Grzymki. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków finansowych, pochodzących z rządowej puli na usuwanie klęsk żywiołowych. Droga zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.

-Decyzję o modernizacji ponad 2 km odcinka podjęliśmy w ostatnim kwartale roku. Spowodowane to było perspektywą otrzymania środków z ministerstwa administracji i cyfryzacji. Udało się pozyskać ponad 1, 3 mln zł., warunek był jeden, inwestycję należało rozpocząć i zakończyć jeszcze w tym roku- mówi Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

W ramach prac ma zostać wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, dwuwarstwowa nawierzchnia (warstwa ścieralna i wiążąca), przepusty wzbogacone o barierki ochronne oraz zjazdy na posesje i drogi boczne. Ponadto odcinek ten zostanie poszerzony, po przebudowie zyska on 5, 5 metrów szerokości. Uzupełnione będą też pobocza, a droga oznakowana- znakami drogowymi.

Wartość inwestycji wynosi blisko 1, 7 mln zł. W tym dofinansowanie opiewa na kwotę około 1, 3 mln zł., pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu ostrołęckiego.

Wykonawca prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Ostrada”.   

Szósty roki realizacji projektu pn. „Gotowi do zmian”

2013 jest szóstym rokiem realizacji projektu pn. „Gotowi do zmian”, który Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce wdraża w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, PUP dodatkowo zaktywizował 554 bezrobotnych (283K/271M) zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, tj. prawie 5,5% ogółu zarejestrowanych, w tym:

 • 277 osób poniżej 30 roku życia,
 • 111 osób powyżej 50 roku życia,
 • 123 długotrwale bezrobotnych,
 • 43 osoby to pozostali bezrobotni, przede wszystkim będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Realizacja projektu pn. „Gotowi do zmian” służy wyrównywaniu szans na rynku pracy oraz godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Wynika to z zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn, będącej ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego. Ograniczenie dyskryminacji K i M w różnych obszarach rynku pracy było możliwe dzięki m.in. „równościowej” rekrutacji, wprowadzeniu bloku tematycznego do warsztatów skierowanych do osób bezrobotnych, zastosowaniu różnorodnych kanałów przekazu celem „równościowego” dotarcia do potencjalnych uczestniczek i uczestników.

 Udział w projekcie stworzył możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń stereotypów płci:

- 358 osób (202K/156M) objęto usługami rynku pracy w postaci: poradnictwa indywidualnego, IPD, zajęć aktywizacyjnych „Metody poszukiwania pracy. Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy”, by następnie zostać skierowanym do odbycia stażu,
- 196 osób (81K/115M) objęto usługami rynku pracy w postaci: indywidualnej porady zawodowej, IPD, grupowej porady zawodowej „Załóż własną firmę - zostań przedsiębiorcą”, otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a następnie 195 osób podjęło samozatrudnienie.

Całkowity budżet projektu w 2013 r. wyniósł 6.658.618,26 zł.

Projekt swoim działaniem objął również pracodawców oraz najbliższe otoczenie, rodziny uczestników projektu. Najważniejszą sprawą dla PUP w Ostrołęce była poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny, bezrobotnych i pozytywnego nastawienia do życia przez powrót na rynek pracy. Dodatkowo w lokalnym otoczeniu ekonomicznym powstało 195 nowych podmiotów, co świadczy o rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce planuje realizację projektu pn. „Gotowi do zmian”  również w roku 2014.
O szczegółach przedsięwzięcia oraz zasadach naboru mieszkańcy i przedsiębiorcy subregionu ostrołęckiego będą informowani w I kwartale przyszłego roku za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, Starostwa, Urzędu Miasta oraz mediów regionalnych.

XL sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 19 grudnia 2013 roku została zwołana XL sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 12.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW Z XXXVIII I XXXIX SESJI RADY POWIATU.
4.    ROZPATRZENIE INFORMACJI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA O STANIE ŚRODOWISKA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.
5.    PRZEDSTAWIENIE PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO INFORMACJI O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU.
6.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY STATUTU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO,
2)    UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2014 – 2023,
3)    UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK,
4)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2013 – 2023,
5)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2013 ROK.  
7.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
8.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
9.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
10.    SPRAWY RÓŻNE.
11.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XL SESJI RADY POWIATU.

Schetynówka uroczyście otwarta

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł uczestniczył w oficjalnym otwarciu trasy Dąbek- Kleczkowo- Radgoszcz. Czwartego grudnia w miejscowości Kleczkowo wstęgę przecięli m.in.: wójt gminy Troszyn Edwin Mierzejewski, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce Grzegorz Bakuła oraz radni gminy Troszyn. Droga realizowana była przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, budżety powiatu oraz gminy Troszyn.

Uroczyście oddany do użytku ponad 9, 5 km odcinek jest drugim etapem prac wykonywanych na trasie Zamość-Troszyn- Dąbek- Kleczkowo- Radgoszcz. Pierwszy etap inwestycji zrealizowany został w ubiegłym roku również w ramach NPPDL.

Tegoroczne prace obejmowały (drugi etap):

przebudowę dróg o łącznej długości 9 546 mb,

wykonanie nawierzchni chodnika na łącznej długości 2 486,5 mb (1 761,50 mb + 725 mb),

wyznaczenie miejsc zatrzymywania się autobusów na jezdni – 4 szt.,

zatok przystankowych wydzielonych dla autobusów – 5 szt.,

przebudowy skrzyżowań prostych – 9 szt.,

przebudowy skrzyżowania prostego na rondo – 1 szt. ( na odcinku drogi powiatowej w m. Kleczkowo).

 

Inwestycja kosztowała  ponad 4  mln zł., w tym dofinansowanie z NPPDL wyniosło 50 %.

 

W ramach pierwszego etapu wykonano:

przebudowę drogi o łącznej długości 9 001 mb ( Zamość- Troszyn)

chodnik o łącznej długości 2 966 mb,

ścieżkę rowerową o łącznej długości 1 863 mb,

76 zjazdów z kostki betonowej,

5 zatok autobusowych,

5 skrzyżowań,

1 rondo

Wartość robót wyniosła ponad  3 mln  zł. dofinansowanie z NPPDL- 30 %.

W przypadku pierwszego jak i drugiego etapu powiat ostrołęcki przeznaczył na realizację inwestycji około 1, 5 mln zł.

 

  

Budowa mostu w Sulu zakończona

Mieszkańcy miejscowości Sul w gminie Łyse doczekali się nowej przeprawy. Odbiór techniczny mostu miał miejsce na początku grudnia. Uczestniczyli w nim m.in. wicestarosta Krzysztof Parzychowski, przedstawiciele Zarządu Dróg w Ostrołęce oraz wykonawca.

W ramach inwestycji przebudowano most oraz dobudowano kładkę dla ruchu pieszo- rowerowego (o szerokości ponad 2 metrów). Ponadto zostały wykonane wzmocnienia brzegów- nasypów (z betonu i kamieni polnych) oraz schody do rzeki (usytuowane zostały pomiędzy kładką a mostem). Całość zyskała barierki energochłonne. Do przeprawy prowadzą chodniki z kostki brukowej. Inwestycja realizowana była dzięki pozyskanym pieniądzom z Ministerstwa  Transportu i Gospodarki Morskiej.  

Legendy Mazowsza w Goworowie

Po raz jedenasty w Goworowie odbył się przegląd twórczości teatralnej. Tym razem na scenie  OSP  zaprezentowało się 7 grup m.in. z Kunina, Ostrołęki, Troszyna. Tegorocznemu przeglądowi towarzyszyła wystawa zdjęć oraz pokaz slajdów obrazujących dawne i dzisiejsze Goworowo. W projekt zaangażowali się: społeczność MONAR-u w Lipiance oraz tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza zorganizowany został przy wsparciu finansowym powiatu ostrołęckiego.  

Podczas przeglądu można było obejrzeć najpopularniejsze legendy związane z Mazowszem opatrzone interesującą scenografią (autorstwa zespołów teatralnych). Ideą przedsięwzięcia jest popularyzowanie dziejów związanych z regionem a także  integracja dzieci i młodzieży oraz nabycie przez nich umiejętności scenicznych.

Nagrody w  przeglądzie wręczyli m.in. starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz radny powiatu, sekretarz Urzędu Gminy w Goworowie Antoni Mulawka.

Organizatorem przedsięwzięcia jest GOKSiR w Goworowie.

XI Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza odbył się 29 listopada. 

Projekt „Moja firma – moją szansą”

Rozpoczyna się realizacja projektu „Moja firma - moją szansą" w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"  Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie informacyjne odbędzie się 13 grudnia 2013r. o godz. 10:00 w siedzibie filii, ul. Poznańska 17. 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bez względu na status na rynku pracy oraz osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia, które zamieszkują  w Ostrołęce lub na terenie powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub wyszkowskiego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:

 • szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości,
 • finansowe, w formie:                                  
  - jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł,
  - wsparcia pomostowego w wysokości 1,3 tys. zł wypłacanego przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Opowieści o Bracie Zeno

W dniu 6 grudnia br. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej wspominano Brata Zenona Żebrowskiego. Ksiądz Wacław Nowacki - kustosz Muzeum Brata Zenona w Czarni i Witold Kuczyński opowiadali i wspominali Brata Zenona. Jego pobyt na Kurpiowszczyźnie i pracę w Japonii. Opowieści uświetniły występy zespołów z Czarni i wystawa eksponatów i zdjęć zgromadzonych przez księdza Wacława w muzeum.

Trwa nabór do projektu „Lepszy Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uprzejmie informuje, że w trybie ciągłym trwa nabór do projektu „Lepszy Start” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja trwać będzie do końca 2014 roku.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, kobiety nieaktywne zawodowo opiekujące
się niepełnosprawnym dzieckiem oraz wychowanków pieczy zastępczej pochodzących
z terenu powiatu ostrołęckiego do zgłaszania się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Porywiste wiatry- ostrzeżenie!

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru, południowo-zachodniego i zachodniego, |
o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h. Maksymalne porywy wiatru spodziewane są w nocy z czwartku na piątek i w piątek, kiedy to wiatr w porywach może osiągać prędkość do 110 km/h. Od rana dnia 07.12.2013 wiatr stopniowo będzie słabł do średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 80 km/h. Od nocy z czwartku na piątek występować będą przelotne opady śniegu, a silny i porywisty wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% 

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie 

"Zosia i Karol w Ostrołęce"

Zapraszamy na promocję pierwszej w historii Ostrołęki książeczki o naszym mieście dla dzieci. Spotkanie promocyjne odbędzie się 28 listopada o godz. 17.00 w Zaczarowanym Przedszkolu, ul. Sobieskiego 30 w Ostrołęce.    
Książka pisana jest wierszem. Znajdziemy w niej wszystkie ciekawe miejsca Ostrołęki oraz interesujące wydarzenia historyczne.  Autorem jest Jerzy Kijowski, wydawcą - Związek Kurpiów.

Kurpie Zielone w Literaturze

-Nie można przecenić inicjatywy związanej z upowszechnianiem wśród uczniów, literatury związanej z Kurpiowszczyzną . Zamiłowania do mowy ojczystej, pięknego i poprawnego języka. Nie można zostać obojętnym na działania, które uwrażliwiają na piękno poezji, doskonalą umiejętności recytatorskie oraz wypowiedz artystyczną. Powiat ostrołęcki nie mając własnej instytucji  kultury, nie szczędzi środków finansowych pozwalających na rozwój talentów tutejszej młodzieży. Przy okazji krzewiąc zamiłowanie do naszej małej ojczyzny- bogatych tradycji historycznych, ludzi i przyrody-  tak podsumował wicestarosta Krzysztof Parzychowski tegoroczną edycję konkursów „Kurpie Zielone w Literaturze”.

„Kurpie Zielone w Literaturze” składają się z trzech konkursów: recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych, recytatorskiego dla uczniów gimnazjum oraz poetyckiego dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych i gimnazjów.

Podsumowanie konkursu recytatorskiego odbyło się 19 listopada w Lelisie, poetyckiego 26 listopada w Kadzidle.

Na scenie Gminnego Ośrodka Kulturalno- Oświatowego w Lelisie zaprezentowało się 32 wykonawców (18 ocenianych było za wiersz, 14 za gadkę). Natomiast w Konkursie poetyckim przyznano 8 nagród głównych (po 4 dla uczniów podstawówek i gimnazjów) oraz 14 wyróżnień (8 dla szkół podstawowych, 6 dla gimnazjalistów).

Organizatorami konkursu są: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce, Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjacół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.

Konkursy finansowo wsparł powiat ostrołęcki.

 

Wyniki konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 

Kategoria wiersz

I miejsce – Rafałowi Grzybowi z Kadzidła

II miejsce- Cezaremu Orzołkowi ze Zbójnej

III miejsce- Wiktorii Stęcel z Rozóg

IV miejsce- Emilii Chaberek z Lelisa

Kategoria gadka

(dwa pierwsze miejsca i dwa drugie miejsca)

I miejsce-Natalii Trzasce z Olszewo- Borek

I miejsce- Mateuszowi Wojtkowskiemu z Olszewo- Borek

II miejsce- Dorocie Drężek z Myszyńca

II miejsce- Dawidowi Brodzik z Myszyńca.

 

Wyniki konkursu poetyckiego.

Szkoły podstawowe

I miejsce- Wiktoria Ackiewicz z Wolkowych

I miejsce- Patrycja Piórkowska z Wykrotu

II miejsce- Kinga Drężek z Wydmus

II miejsce- Patrycja Kulis z Wolkowych

 

Wyróżnienia

Magdalena Bogdańska z Chudka

Emilia Dziczek z Wolkowych

Ewelina Dziczek z Wolkowych

Łukasz Gadomski z Wykrotu

Edyta Krawczyk z Wolkowych

Julia Olbryś z Wydmus

Wiktoria Pojawa z Chudka

Martyna Rolka z Wolkowych

 

Gimnazja

Nagrody główne

Wiktoria Bączek z Chudka

Paulina Giers z Dylewa

Wiktoria Rolka z Wolkowych

Michał Siernicki z Dąbrów

 

Wyróżnienia

Grzegorz Ceberek z Wykrotu

Magdalena Damięcka z Baranowa

Magdalena Deptuła z Rozóg

Natalia Gąska z Chudka

Marta Myszkowska z Dylewa

Magdalena Wielk z Rozóg

 

Nagrodzone i wyróznione wiersze umieszczone zostały w tomiku poetyckim.

 

  

Powiat ostrołęcki z nowym mostem

Nowy most z oddzielną kładką pieszo- rowerową oraz blisko 3 km odnowionej jezdni- tak w najbliższym czasie będzie wyglądał przejazd na trasie Sul- Lipniki w gminie Łyse. Obecnie trwają tam intensywne prace remontowo- budowlane. Termin zakończenia robót upływa 30 listopada. W ramach inwestycji przebudowano most oraz drogę dojazdową.

 Przeprawa wzbogaciła się o dodatkową kładkę pieszo- rowerową o szerokości ponad 2 metrów, zabezpieczoną barierami o specjalnej, żywicznej nawierzchni. Ponadto zostały wykonane wzmocnienia brzegów- nasypów (z betonu i kamieni polnych) oraz schody do rzeki (usytuowane zostały pomiędzy kładką a mostem). Całość zyskała barierki energochłonne oraz estetyczny wygląd nawiązujący do symboliki barw powiatu ostrołęckiego (żółty, zielony, niebieski). Do przeprawy prowadzą chodniki z kostki brukowej.

Inwestycja obejmowała także przebudowę jezdni na odcinku około 3 km. Droga została poszerzona i wzbogacona o ścieżkę o długości ponad 4 km. Po remoncie trasa ma 8 metrów szerokości (2 metry wyłączono na ścieżkę). Wykonano odwodnienie, podbudowę (z kruszywa łamanego) oraz nawierzchnię bitumiczną. Ponadto prace obejmowały budowę chodników i parkingów (w miejscowości Lipniki) oraz zatok autobusowych. Ustawiono też znaki drogowe.

-Inwestycja realizowana była dzięki pozyskanym pieniądzom z Ministerstwa  Transportu i Gospodarki Morskiej. Otrzymaliśmy też dotację w wysokości pół miliona złotych z budżetu gminy Łyse.  Jest to kolejne zadanie, które powiat wykonał w partnerstwie z innymi samorządami- podkreśla Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

Droga oraz most zostaną  oddane do użytku na początku grudnia. 

Super niania u rodzin zastępczych

Na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie psycholog Dorota Zawadzka spotkała się z rodzinami zastępczymi. Zajęcia były jednym z elementów warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych. Spotkanie było pierwszym z trzech zaplanowanych w tym roku. Pieniądze PCPR pozyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu w zakresie pieczy zastępczej.

Psycholog Dorota Zawadzka spotkała się z kilkoma rodzinami zastępczymi, omawiane były m.in. zachowania buntownicze okresu dojrzewania. Poruszane były także kwestie wychowawcze, system kar i nagród, analizowane były również konkretne przypadki, problemy.

Jak zaznaczają rodziny zastępcze, takie zajęcia są bardzo pomocne. Poprzez wskazówki profesjonalisty można łatwiej zdiagnozować problem a następnie go rozwiązać.

Warsztaty z najpopularniejszą nianią w Polsce odbyły się 22 listopada w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.  

15 lat powiatu

-Przeprowadzona w 1999 roku reforma administracyjna kraju sprawdziła się. Samorząd oraz reprezentujący go urzędnicy są bliżej mieszkańców. Tylko w czasie jednej kadencji liczba  decyzji wydawanych przez starostwo sięga 300 tys. Szybkie doprowadzanie spraw do rozstrzygnięć jest niezwykle istotne. Ludzie nie mogą czekać- tak ocenił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł 15 lat istnienia samorządu powiatowego.

Jubileusz odbył 22 listopada w Krukach. Uświetniła go uroczysta sesja podsumowująca cztery  kadencje funkcjonowania samorządu. Starosta w swojej prezentacji odniósł się m.in. do demografii, bezrobocia, istniejących zakładów pracy, wydanych pozwoleń na budowę, wydanych dowodów rejestracyjnych pojazdów, praw jazdy, hodowli bydła itp.

-Kiedy spojrzy się w statystyki, widać, że spadło bezrobocie. Przybyło za to podmiotów gospodarczych. Pomimo słabej jakości ziemi IV, V i VI klasy, tutejsi mieszkańcy stworzyli potęgę mleczną w skali kraju- podkreślił starosta.

Jubileusz stanowił okazję do uhonorowania wieloletnich pracowników starostwa oraz radnych. Specjalne podziękowania, z rąk marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, za zasługi oraz działalność na rzecz województwa mazowieckiego otrzymały osoby z ponad trzydziestoletnim stażem pracy.

Marszałek uhonorował też powiat ostrołęcki medalem pamiątkowym Pro Masovia. Medal jest okolicznościowym wyróżnieniem  za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Przyznano również odznaczenia kombatanckie.

Podczas uroczystości wręczone zostały Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Tegorocznym laureatom gratulowali: starosta Stanisław Kubeł oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik.

Nagrody otrzymali:

Irena Górska, animatorka kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury.

Jan Szydlik, twórca ludowy, muzyk, śpiewak za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Stanisław Bacławski, rzeźbiarz, artysta ludowy za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej.

Ks. Wacław Nowacki, promotor kultury kurpiowskiej za całokształt działalności i szczególne osiągnięcia w prowadzeniu i organizowaniu działalności społecznie użytecznej.

Wszyscy nagrodzeni nie kryli wzruszenia. Jak podkreślali, nagroda stanowi ukoronowanie ich pracy na rzecz społeczności i kultury lokalnej.

Na zakończenie obrad wystąpił zespół folklorystyczny „Jagodecki” z Zalasia, którego opiekunem artystycznym jest Irena Górska, tegoroczna laureatka nagrody starosty. Zespół przygrywał zaproszonym gościom: radnym wszystkich kadencji, władzom powiatu, przedstawicielom: samorządów- wojewódzkich, powiatowych, gminnych, służb mundurowych, instytucji, firm, organizacji oraz stowarzyszeń, a także pracownikom starostwa.

 

  

XXXIX uroczysta sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 22 listopada 2013 roku została zwołana XXXIX uroczysta sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w Hotelu „Korona” w Krukach, ul. Nowowiejska 39, o godzinie 15.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.    Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu.
4.    Wystąpienie Starosty Ostrołęckiego.
5.    Wręczenie Dorocznych Nagród Starosty Ostrołęckiego za 2013 rok.
6.    Wystąpienia zaproszonych gości.
7.    Zakończenie obrad XXXIX uroczystej sesji Rady Powiatu. 

IV Forum Rozwoju Mazowsza

W dniach 14-15 listopada br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uczestniczyło w IV Forum Rozwoju Mazowsza w hali widowiskowo - sportowej „Torwar” w Warszawie. Organizatorem forum była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. PCPR jako jedna z dwóch jednostek pomocy społecznej z Mazowsza miało okazję zaprezentować swój projekt systemowy „Lepszy Start”. Nasze stanowisko wystawiennicze cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. 

I Powiatowy Konkurs o Powiecie Ostrołęckim

-Wiedza na temat swojej małej ojczyzny, miejsca, z którego się pochodzi wzbogaca człowieka. Konkurs stanowił pretekst do rozbudzenia ciekawości. Poznania dziedzictwa kulturowego, tradycji, historii. Cieszę się, że do konkursu przystąpiło tak dużo uczniów, a wy okazaliście się najlepsi- gratulował uczestnikom etapu powiatowego starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Etap powiatowy odbył się 14 listopada w Gminnym Ośrodku Kulturalno- Oświatowym w Lelisie.

W pierwszych eliminacjach (etap szkolny) wzięło udział ponad 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w terenu powiatu ostrołęckiego, o palmę pierwszeństwa walczyło pięcioro z nich. Ostatecznie jury postanowiło przyznać:

 

I miejsce         -           Mariusz Brzozowski – ZSP w Goworowie

II miejsce        -           Magdalena Laskowska – ZSP w Troszynie

III miejsce      -           Dominik Deptuła – ZSP w Myszyńcu

IV miejsce      -           Magdalena Piórkowska – ZSP w Baranowie

V miejsce         –         Iwona Przybyłek – ZSP w Baranowie

Konkurs wiedzy o powiecie zorganizowany został w ramach 15-lecia powstania samorządu powiatowego. Miał on  promować wiedzę na temat historii powiatu ostrołęckiego, istotnych wydarzeń, które rozegrały się na jego terenie oraz wybitnych ludzi związanych
z powiatem.

24 października we wszystkich zespołach szkół powiatowych odbył się pierwszy- szkolny etap konkursu. Przystąpiło do niego 105 osób z ośmiu zespołów szkół w: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, Myszyńcu i Troszynie.

Zadaniem uczestników było wypełnienie testu jednokrotnego wyboru (20 pytań)
w ciągu 45 minut. Na etapie szkolnym wyłoniono 5 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Laureaci etapu szkolnego musieli udzielić odpowiedzi na zestaw pytań otwartych, które otrzymali w drodze losowania. Zestaw składał się z: pytań, fotografii oraz biogramu. Odpowiedź na trzy pytania punktowana była po 2 punkty za pytanie (maksymalnie można było uzyskać 6 pkt). Ocena odpowiedzi po przedstawieniu fotografii – 2 pkt, natomiast odpowiedź na biogram - 3 pkt. Maksymalnie uczestnik mógł uzyskać 11 punktów.

Starosta, wicestarosta oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce gratulowali także  opiekunom etapu powiatowego. Do eliminacji powiatowych uczniów przygotowali:

Renata Orzoł z ZSP w Baranowie, Krzysztof Jachimowski z ZSP w Goworowie, Monika Kobus – Gołyś z ZSP w Myszyńcu, Edyta Kożubowska z ZSP w Troszynie.

I Konkurs Wiedzy o Powiecie Ostrołęckim został zorganizowany przy współudziale Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatury w Ostrołęce oraz Gminą Lelis.

 

 

  

Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Nr 600/2013 z dnia 12 listopada 2013r. Zarząd Powiatu w Ostrołęce dokonał wyboru podmiotu na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powierzając realizację zadania „Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrołęckiego”.

Powyższe zadanie zostanie powierzone Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddział Rejonowy w Ostrołęce od 1 stycznia 2014r.

Powiat wzbogacił się o kolejną „schetynówkę”

Odbiór techniczny liczącego blisko 5 km odcinka drogi Żabin- Goworowo odbył się 12 listopada w obecności przedstawicieli powiatu, gminy, zarządu dróg i wykonawcy. Pieniądze na realizację inwestycji pochodziły z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, budżetu powiatu i gminy Goworowo. Droga dostosowana jest do ruchu tranzytowego i łączy Ostrołękę z drogą krajową nr 60 (Ostrów Mazowiecka- Kutno) oraz z Warszawą przez Długosiodło i Wyszków.

Prace modernizacyjne rozpoczęły się w maju i obejmowały wykonanie podbudowy, dwuwarstwowej nawierzchni  (warstwa wyrównawcza i ścieralna), kanalizacji deszczowej,  poboczy i zjazdów oraz zatok autobusowych. W ramach dodatkowych prac wybudowano chodniki i parkingi (w Goworowie). –Droga Żabin- Goworowo stanowi przykład dobrej współpracy z samorządem gminnym. Przekazane przez gminę pieniądze pozwoliły zwiększyć zakres prac i uwzględnić realne potrzeby mieszkańców. Stąd duży parking przed Zespołem Szkół Powiatowych oraz mniejsze przed sklepami. Wykonany został też chodnik ciągnący się przez całą miejscowość gminną- podkreślił wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

-Chętnie włączamy się w realizację zadań inwestycyjnych, które przygotowuje samorząd powiatu. Z powiatem współpracujemy od kilku ładnych lat i jest ona wzorcowa- dodaje wójt gminy Goworowo Małgorzata Kulesza.

Po przebudowie droga ma 8 metrów szerokości (w tym szerokość samej jezdni wynosi  6 metrów, a ścieżki 2 metry) dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zainstalowane zostały w nawierzchni elementy odblaskowe.

Wykonawcą prac była spółka Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg w Ostrowi Mazowieckiej.

Wartość inwestycji wyniosła prawie 3, 114 mln zł., z tego 1, 6 mln zł. to środki własne powiatu, a 900 tys. zł. gminy Goworowo. Pozostałą kwotę stanowi dofinansowanie z NPPDL.  

Historyczny dzień dla gminy

-Dzisiaj gmina Rzekuń dołączyła do grona tych samorządów, które posiadają symbole. Gratuluję mieszkańcom oraz władzom. Jest to historyczny dzień, który dużymi zgłoskami wpisze się na karty dziejów Rzekunia- tymi słowami starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podkreślił znaczenie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci- symboli heraldycznych  przez samorząd Rzekunia. W uroczystościach, które odbyły się 11 listopada, z ramienia powiatu, uczestniczyli także: wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik.

Nadanie symboli miało miejsce podczas uroczystej sesji Rady Gminy. Upamiętniło rocznicę, 600- lecia założenia pierwszej parafii w Rzekuniu.  Oprócz przyjęcia insygniów radni podjęli uchwałę dotyczącą nadania imienia Marynarzy i Ułanów rondu u zbiegu ulic Kościuszki i Mazowieckiej.

Uroczystej sesji towarzyszyły odczyty referatów stanowiących wprowadzenie do przyjęcia przez gminę symboli heraldycznych– księdza dr Marcina Roszkowskiego, dr Małgorzaty Lubeckiej oraz Roberta Fidury.

Fot. epowiatostrolecki 

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 15 listopada 2013 roku została zwołana XXXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Bema 5, o godzinie 11.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXVII SESJI RADY POWIATU.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    USTALENIA PLANU SIECI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W POWIECIE OSTROŁĘCKIM,
2)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2013 – 2023,
3)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2013 ROK
4)    „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  NA 2014 ROK”.
5.    ZAPOZNANIE Z INFORMACJĄ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY ZŁOŻONE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OBEJMUJĄCE 2012 ROK, O STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH.   
6.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
7.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
8.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
9.    SPRAWY RÓŻNE.
10.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XXXVIII SESJI RADY POWIATU.

Konwent Starostów Województwa Mazowieckiego

-Rozmawialiśmy o sprawach ważnych, sprawach, które nas dotyczą- tak starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podsumował zgromadzenie starostów województwa mazowieckiego w Ostrołęce. Posiedzenie miało charakter informacyjno- szkoleniowy i dotyczyło m.in. nowej perspektywy finansowej UE, współpracy samorządów z policją, finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz zasad dofinansowania inwestycji drogowych z budżetu państwa

Na zaproszenie przewodniczącego konwentu oraz starosty ostrołęckiego 7 i 8 listopada w Ostrołęce gościło ponad 30 starostów z Mazowsza.

-Takie spotkania sprzyjają wymianie doświadczeń. Są okazją do rozmów na tematy trudne, problematyczne. Umożliwiają wypracowanie stanowisk, które później przedstawione są ustawodawcy– zaznaczył Bogdan Pągowski, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Mazowieckiego.

Starostowie z Mazowsza mieli też okazję zwiedzić Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz strzelnicę (największa, związana z oświatą, inwestycja powiatu ostrołęckiego realizowana przy współudziale środków UE, o wartości ponad 9 mln zł.), a także zakład produkcyjny Stora Enso.

-Cieszę się, ze starostowie przyjęli zaproszenie do Ostrołęki. Uważam, ze było to owocne spotkanie. Na pewno rozmowy dotyczące subwencji oświatowej oraz dofinansowania zadań drogowych były twórcze. Dostarczyły cennych informacji związanych z wypełnianiem dokumentacji i wniosków- podkreślił Stanisław Kubeł.

W konwencie starostów uczestniczyli także: Czesława Kunkiewicz- Waligóra, radca Ministra Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania, Zdzisław Wasążnik, dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, Beata Leszczyńska, z-ca dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad, Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki, Cezary Popławski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji.

Tradycje kulinarne seniorów

 

W tegorocznym konkursie rywalizowało 44 dań regionalnych i tradycyjnych w 4 kategoriach: sałatki i surówki, potrawy mięsne, półmięsne i zupy, ciasta i desery, napoje bez i z alkoholem. W skład komisji oceniającej potrawy weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Konkurs odbył się 25 października. Przedsięwzięcie wsparł finansowo powiat ostrołęcki.

 

Wyniki konkursu

w kategorii sałatki i surówki

Sałatka  warzywna z pestkami słonecznika - Regina Grabowska z Lipianki (gm. Goworowo)

Sałatka jarzynowa - Halina Zyśk z Zabiela (gm. Rzekuń),

Buraczki w zalewie octowej - Teresa Dudek z Lipianki (gm. Goworowo)

 

Potrawy mięsne, półmięsne i zupy

Kapusta z prośniankami  - Bożena Kowalczyk z Amelina (gm. Krasnosielc)

Złota pieczona kaczka - Teresa Bobowska z Kunina (gm. Goworowo)

Posiłek żniwiarza - Bronisława Orzechowska z Cisku (gm. Goworowo)

 

Ciasta i desery

Ciasto cytrynowe - Jadwiga Zięba z Lipianki (gm. Goworowo)

Tort  - Regina Dziełak z Goworowa

Ciasto drożdżowe ze śliwkami - Irena Krupka z Pokrzywnicy (gm. Goworowo)

 

Napoje bez i z alkoholem

Bimber  - Halina Wieczorek z  Lipianki (gm. Goworowo)

Krupnik kurpiowski - Teresa Niedźwiedzka z Olszewo – Borek

Nalewka Pigwówka - Weronika Załęska z Kunina (gm. Goworowo).

 

  

Certyfikaty przyznane

35 uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle otrzymało certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego. Dokumenty wręczali przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Akademickiego Centrum Informacji i edukacji Europejskiej oraz Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł pogratulował młodzieży osiągnięć i zachęcił do dalszej nauki. Rozdanie certyfikatów odbyło się 28 października w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Certyfikaty młodzież otrzymała po ukończonym stażu w Portugalii. Podczas 2 tygodniowego pobytu w dniach od 13 do 27 września uczniowie ZSP w Kadzidle praktykowali w ekologicznych gospodarstwach w okolicach Barcelos.

Dokument Europass- mobilność potwierdza odbycie stażu zawodowego w krajach UE i jest on przez nie honorowany. Zdaniem Tomasza Bratka, zastępcy dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, jedynie 2 % młodzieży w Polsce wyjeżdża na staże zawodowe. Uczniowie z Kadzidła dzięki programowi znaleźli się w tym gronie.

Pobyt w Portugalii był możliwy za sprawą projektu „Nauka i staż zagraniczny z zakresu nowoczesnych, ekologicznych technik uprawy i hodowli roślin”. Projekt w całości finansowany był  ze środków Unii Europejskiej. 

Rozmawiali o zawodzie

„Modyfikacja programu nauczania w zawodzie technik leśnik” to tytuł konferencji zorganizowanej 28 października przez Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Spotkanie praktyków- przedstawicieli lasów państwowych z teoretykami- nauczycielami miało na celu m.in. dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość”.

Podczas spotkania omówione zostały główne problemy związane z przygotowaniem młodzieży do wejścia na rynek pracy w zawodzie leśnik. Chodzi m.in. o zbyt małą liczbę zajęć praktycznych, ale też godzin z przedmiotów ogólnych tj. matematyki, biologii, chemii (zajęcia te są istotne zwłaszcza dla młodzieży kontynuującej naukę na uczelniach wyższych).  Zdaniem pedagogów, modyfikacje w programie mogą być wprowadzone jedynie w ramach podstawy programowej (np. prowadzenie zajęć praktycznych w młodszych klasach, z wyłączeniem klasy maturalnej).  Jednak możliwość prowadzenia dodatkowych  zajęć daje uczestnictwo w projektach. Szkoła po skończeniu obecnego projektu zamierza przystąpić do kolejnych.  Ponadto konferencja była okazją do rozmów na temat praktyk odbywających się na terenie lasów. Jak sugerowali przedstawiciele nadleśnictwa, szkoła powinna dysponować własną powierzchnią lasu, przeznaczoną do nauki np. sadzenia roślin i ich pielęgnacji.

Konferencja była jednym z elementów projektu „Moja szkoła inwestuje w moja przyszłość”. Dzięki uczestnictwu w projekcie 36 uczniów technikum leśnego skorzysta z dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz z warsztatów umiejętności społecznych.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2015 roku. 

150 lat temu oddali życie za niepodległość, dzisiejsze pokolenie oddało im pamięć

Uroczysty charakter miały tegoroczne obchody rocznicy Powstania Styczniowego w Myszyńcu.  27 października odsłonięty został pomnik powstańców styczniowych, mieszkańców Myszyńca i okolic, którzy 150 lat temu włączyli się do walk o niepodległość Polski. W obchodach uczestniczyli: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce Aldona Kuciej.

Dokładnie 150 lat pod Myszyńcem miała miejsce bitwa oddziałów Kurpiowskich pod dowództwem Z. Padlewskiego z oddziałami armii rosyjskiej. Walka  zakończyła się zwycięstwem Polaków. Na skutek wydarzeń związanych z Powstaniem Styczniowym i uczestnictwem miejscowej ludności w walkach o niepodległość Myszyniec , tak jak wiele innych polskich miast, stracił prawa miejskie. Odzyskał je dopiero w 1993 roku.

Niedzielne uroczystości związane z obchodami rocznicowymi rozpoczęła msza święta polowa. Po niej nastąpiło poświęcenie nowo wybudowanego Pomnika Poległych Powstańców. Następnie odbył się apel poległych oraz montaż słowno- muzyczny o tematyce patriotycznej.

Obchody uświetniła obecność Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Orkiestry Wojskowej. Patronat honorowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.  

Sprawdzali swoją wiedzę

Kilkudziesięciu uczniów zespołów szkół powiatowych sprawdzało swoją wiedzę o powiecie. Etap szkolny I  Konkursu Wiedzy o Powiecie Ostrołęckim odbył się 24 października, we wszystkich placówkach nadzorowanych przez  powiat.  Celem konkursu jest promowanie wiedzy na temat historii powiatu, istotnych wydarzeń, które rozegrały się na jego terenie oraz ludzi z nim związanych. Zwycięzcy etapu szkolnego przechodzą do etapu powiatowego.

Każdy z uczniów musiał rozwiązać test jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły m.in. historii, struktury powiatu, ale też potraw regionalnych i wycinanek kurpiowskich. W sumie pytań było 20, żeby przejść do kolejnego etapu trzeba było udzielić prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 15 z nich.  Młodzież przygotowując się do konkursu korzystała z opracowań i monografii gmin.

Etap powiatowy konkursu odbędzie się 14 listopada w Gminnym Ośrodku Kulturalno- Oświatowym w Lelisie.  

II otwarte zawody strzeleckie

Starosta Ostrołęcki zaprasza do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich, które odbędą się w dniach 24-25 października w Kadzidle.

Wszystkie informacje pod numerem telefonu 602 219 227 oraz w załączonym regulaminie.

Kurpie na Kaszubach

Wspólna delegacja Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Związku Kurpiów wzięła udział w wizycie na Kaszubach, gdzie spotkano się, m.in. ze Starostą Kartuską, wójtami dwujęzycznych gmin i władzami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.  
- Kilka lat temu Związek Kurpiów nawiązał współpracę ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim z siedzibą w Gdańsku – mówi Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów. – Udało nam się zaprosić nawet na Kurpie doświadczonych pedagogów państwa Elżbietę i Eugeniusza Pryczkowskich. Celem naszej obecnej wizyty na Kaszubach było zacieśnienie kontaktów, dyskusja na temat języka kaszubskiego i gwary kurpiowskiej oraz edukacji regionalnej. Związek Kurpiów wydał w tym roku „Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich”. Jest to jeden z pierwszych konkretnych kroków ku zachowaniu gwary dla potomnych. Kaszubi natomiast mają na tym polu ogromne doświadczenie. Posiadają podręczniki do nauki języka kaszubskiego, a po kaszubsku można zdawać maturę.
Spotkanie z władzami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które powstało w 1956 roku, było jednym z punktów wyjazdu Kurpiów na Kaszuby. Zaowocowało ono konkretnymi planami Zrzeszenia i Związku, dotyczącymi wypracowania wspólnych postulatów dotyczących edukacji regionalnej.
Delegacja Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Związku Kurpiów spotkała się także z doświadczonymi pedagogami, w tym Jaromirą Labudą i Danutą Pioch, autorkami podręczników do nauki języka kaszubskiego. Dużo emocji dostarczył udział w lekcji tegoż języka. 
Kurpie spotkali się również z samorządowcami, m.in. Janiną Kwiecień, Starostą Kartuską, a także wójtami dwujęzycznych gmin: Łukaszem Jabłońskim, wójtem Linii i Tadeuszem Kobielą, wójtem Sierakowic.
Delegacja odwiedziła także Kaszubski Uniwersytet Ludowy, gdzie można podziwiać rękodzieło ludowe Kaszubów, m.in. charakterystyczne dla regionu hafty oraz zwiedziła Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku i Muzeum Kaszubskie w Kartuzach.
 

Rocznica powstania Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej

W dniu 20 października br. w Wyszkowie odbył się uroczysty koncert z okazji 5-tej rocznicy powstania  Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej. W programie wykonano między innymi utwory kompozytorów polskich, muzykę klasyczną, rozrywkową oraz patriotyczno-wojskową. W koncercie udział wziął wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Powiat inwestuje

Rada jednogłośnie przyjęła kolejne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie powiatu. Zapoznała się także z realizacją zadań oświatowych oraz podziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas sesji starosta poinformował radę o wynikach 10. rankingu inwestycyjnego – Kazimierze 2010- 2012, w którym to powiat ostrołęcki uplasował się na 4 miejscu. Wszystkie projekty uchwał XXXVII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce, radni podjęli jednogłośnie.

Zmiany w budżecie dotyczyły przyjętego do realizacji nowego zadania, przebudowy ponad 2 km odcinka Kordowo- Grzymki (gm. Olszewo- Borki). Inwestycja ma być przeprowadzona przy udziale środków zewnętrznych- rządowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja ma wynieść 80%, czyli ponad 1,2 mln zł.). Koszt modernizacji drogi to około 1, 5 mln zł. Jeżeli powiat otrzyma rządowe pieniądze, jeszcze w tym roku inwestycja zostanie zrealizowana.

Także zadań drogowych dotyczyły przyjęte jednogłośnie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Chodzi o wykonanie chodników, zatok autobusowych i odwodnienia  przy  ul. Mazowieckiej w Rzekuniu (160 tys. zł)  oraz sporządzenia dokumentacji technicznej związanej z przebudową mostów w Myszyńcu i Zdunku wraz z dojazdami (200 tys. zł.).

Na zakończenie obrad starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł poinformował radę o zajęciu przez powiat 4 miejsca w rankingu inwestycyjnym Uniwersytetu Warszawskiego i pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. 

Powiat ostrołęcki w czołówce samorządów

Po raz kolejny powiat ostrołęcki znalazł się na wysokiej pozycji rankingu inwestycyjnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Tym razem zdobył pierwsze i czwarte miejsce. Czwarta lokata związana jest z udziałem wszystkich środków finansowych zaangażowanych w realizacje inwestycji.   Biorąc pod uwagę jedynie środki własne samorządu, powiat ostrołęcki plasuje się na pierwszym miejscu. Uroczyste podsumowanie rankingu odbyło się 10 października podczas Gali Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Warszawie. Wyróżnienie odebrał wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Ranking inwestycyjny „Wspólnoty” ogłoszony został już po raz dziesiąty. Tym razem wydatki w infrastrukturę techniczną obejmowały lata 2010- 2012. Wynik powiatu ostrołęckiego przedstawia się imponująco, czwarta lokata w rankingu, natomiast pierwsza w wydatkach bez dotacji inwestycyjnej. Tym samym w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego powiatu przypada 353, 19 zł., a bez dotacji 165,59 zł. Dla porównania, powiat lubelski, który w tym roku zajął pierwsze miejsce, wydatkował 449, 02 zł. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jednak bez dotacji inwestycyjnej jest to kwota zaledwie 62, 64 zł, tym samym z pierwszego spada na miejsce 85.

Ranking inwestycyjny przygotowywany jest przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz Uniwersytet Warszawski. Ocenie poddawane są województwa, miasta wojewódzkie, powiaty grodzkie, powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, inne miasta oraz gminy wiejskie. Bod uwagę brane są wszystkie inwestycje samorządowe skierowane na rozwój infrastruktury technicznej (transport, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa). Jak podkreśla starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, powiat skupia się głównie na poprawie dróg (zadanie własne tutejszego samorządu), gdyż to właśnie one bezpośrednio przekładają się na warunki związane z rozwojem gospodarczym.

Powiat ostrołęcki w rankingu inwestycyjnym

 2007-2009 r.- I miejsce

2008- 2010 r.- I  miejsce

2009- 2011 r.- III miejsce

2010- 2012 r. - IV miejsce

Bez dotacji inwestycyjnej

2007-2009 r.- II miejsce

2008- 2010 r.- I miejsce

2009- 2011 r.- I miejsce

2010- 2012 r.- I miejsce

Gala odbyła się w ramach XI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, 9- 10 października w Warszawie.

Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

Uroczyste przecięcie wstęgi- powiat liderem NPPDL

Przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zmodernizowany został 7, 5 km szlak komunikacyjny na odcinku Grodzisk- Suchcice. Droga stanowi połączenia z trasą wojewódzką- nr 627 (na Sokołów Podlaski, Ostrołęka- Ostrów Mazowiecka)  oraz krajową- nr 60 (przez Goworowo do drogi krajowej nr 60).  W uroczystym otwarciu drogi uczestniczył Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

-To jest jak zbieranie ziarnko do ziarnka. Podczas otwarcia pierwszej „schetynówki” nikt nie sadził, że po kilku latach aż tyle kilometrów dróg zostanie wybudowanych. W listopadzie będzie ich tysiąc sto na Mazowszu, oczywiści powiat ostrołęcki zmodernizowanych dróg w ramach programu ma najwięcej- mówił podczas otwarcia wojewoda.

Koszt zadania wyniósł 4, 7 mln zł. z tego 50 % wyniosła dotacja wojewody. Pozostałe pieniądze, 1 mln zł. to środki własne gminy Czerwin, a 1, 35 ml zł. powiatu.

-Droga Grodzisk- Goworowo jest jedną z najważniejszych dróg w powiecie. Na pewno bez zaangażowanie gminy Czerwin nie otrzymalibyśmy dodatkowych punktów za partnerstwo. Cieszę się również z faktu, że dzięki uzyskanym oszczędnościom po przetargu mogliśmy wybudować ścieżkę w Suchcicach- podkreślił Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

 Po przebudowie droga zyskała 8 m szerokości - 6 m jezdnia, 2 m- ścieżka.

W ramach prac została wykonana  podbudowa, pobocza, nawierzchnia, przepusty, studzienki, zjazdy bitumiczne i z kostki, zatoki autobusowe oraz elementy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (barierki, elementy odblaskowe itp.). Ponadto w miejscowości Dzwonek powstały chodniki z kostki betonowej.

-Jest kilka szlaków komunikacyjnych, które biegną przez naszą i inne gminy. Ta droga jest dobrze wykonana i stanowi doskonałe połączenie z drogami wojewódzką i krajową. Chcemy mieć porządne drogi, dlatego chętnie dofinansowujemy tego typu inwestycje- dodał Ryszard Gocłowski, wójt gminy Czerwin.

Wykonawcą odcinka Grodzisk- Suchcice była spółka Unibep  Makbud z Łomży.

Ponadto w otwarciu uczestniczyli radni powiatu i gminy Czerwin, przedstawiciele wykonawcy.

 

Przebudowany odcinek Grodzisk- Suchcice- 7, 5 km

Ścieżka – 7 km

Chodniki- 1230 mb

Zjazdy bitumiczne- 165

Zjazdy z kostki brukowej- 18

Zatoki autobusowe- 7

 

  

XXXVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 21 października 2013 roku została zwołana XXXVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Bema 5, o godzinie 11.00.
 
PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXVI SESJI RADY POWIATU.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2013 – 2023,
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2013 ROK,
3)    PODZIAŁU ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ROKU 2013.
5.    ZAPOZNANIE Z „INFORMACJĄ O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W POWIECIE OSTROŁĘCKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013”.
6.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
7.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
8.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
9.    SPRAWY RÓŻNE.
10.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XXXVII SESJI RADY POWIATU.

II otwarte zawody strzeleckie

Starosta Ostrołęcki zaprasza do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich, które odbędą się w dniach 24-25 października w Kadzidle.

Wszystkie informacje pod numerem telefonu 602 219 227 oraz w załączonym regulaminie.

Konkurs kulinarny w Czarni

W dniu 11 października w gospodarstwie agroturystycznym Dorota w Czarni odbył się konkurs na najlepszy produkt kulinarny z kurpiowskiego gospodarstwa agroturystycznego. Produkty były ocenianie w 4. kategoriach: potrawy regionalne pochodzenia zwierzęcego, potrawy regionalne pochodzenia roślinnego, napoje regionalne, ciasta domowe. Do konkursu zgłoszono czternaście produktów.

Laureaci w poszczególnych kategoriach:

I. Potrawy regionalne pochodzenia zwierzęcego:

 1. Józefowicz Elżbieta z Surowego
 2. Krzyżewska Ewa z Lipnik
 3. Żebrowska Elżbieta z Wydmus
 4. Kostewicz Danuta z Charcibałdy
 5. Samsel Dorota z Czarni

II. Potrawy regionalne pochodzenia roślinnego:

 1. Kowalczyk Barbara z Wachu
 2. Kostewicz Danuta z Charcibałdy
 3. Bziukiewicz Laura z Wachu
 4. Józefowicz Elżbieta z Surowego

III. Napoje regionalne:

 1. Bziukiewicz Zdzisław z Wachu i Żebrowski Mirosław z Wydmus
 2. Krzyżewski Adam z Lipnik
 3. Samsel Tadeusz z Czarni

Drogi po odbiorach

Zakończyły się prace modernizacyjne sześciu dróg powiatowych w gminach: Czerwin, Goworowo i Baranowo. Odcinki Grodzisk- Suchcice,  Pasieki- Kunin, Czarnotrzew- Baranowo, Przasnysz- Baranowo oraz Orzoł-  Stacja Kolejowa- Parciaki doczekały się odbiorów technicznych i oficjalnie zostały oddane do użytku. Odbiory odbyły się w obecności przedstawicieli powiatu, gmin, zarządu dróg i wykonawcy.

W gminie Goworowo inwestycja realizowana była przy współudziale środków pochodzących z rządowej puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  W ramach zadania zdewastowany 3, 5 km odcinek Pasieki- Kunin zmienił swoje oblicze . Droga zyskała nową podbudowę, pobocza oraz nawierzchnię. Wykonane zostały również przepusty. Koszt inwestycji wyniósł 1,277 mln zł., z tego dotacja wyniosła ok. 950 tys. zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu. Wykonawcą prac modernizacyjnych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Ostrada”.

Przy udziale środków zewnętrznych przebudowywana była także licząca 7, 6 km  droga Grodzisk- Suchcice, na trasie Grodzisk- Goworowo. Tym razem były to środki pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt zadania wyniósł 4, 7 mln zł. z tego 50 % wyniosła dotacja. Pozostałe pieniądze, 1 mln zł. to środki własne gminy Czerwin, a 1, 35 ml zł. powiatu. Po przebudowie droga zyskała 8 m szerokości (6 m ma jezdnia, 2 m ścieżka), nową podbudowę, pobocza, nawierzchnię, przepusty, zjazdy bitumiczne i z kostki, zatoki autobusowe oraz elementy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (barierki, elementy odblaskowe itp.). Ponadto w miejscowości Dzwonek powstały chodniki z kostki betonowej. Wykonawcą drogi była spółka Unibep z Łomży.

Przebudowy doczekały się również trzy odcinki w gminie Baranowo. Zmodernizowane zostały szlaki Czarnotrzew- Baranowo (wykonana została jezdnia  licząca 1, 7 km oraz ścieżka o długości 2, 2 km)., Przasnysz- Baranowo (ścieżka o długości 800 m) oraz Orzoł- Stacja Kolejowa- Parciaki (4, 7 km jezdnia oraz 2 km ścieżka).  Prace remontowe odcinków obejmowały m.in. wykonanie podbudowy, poboczy i nawierzchni. Powstały też zatoki autobusowe, przepusty i odwodnienie. Zadania realizowane było przy współudziale powiatu, gminy Baranowo oraz Ministerstwa Transport, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej. Wartość inwestycji wyniosła 3, 8 mln zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „Ostrada”.

Odbiory techniczne dróg miały miejsce 8 i 10 października.  

Biuro rzeczy znalezionych informuje

Starostwo Powiatowe  w Ostrołęce informuje, że na terenie Gminy Rzekuń w miejscowości Korczaki został znaleziony rower  marki MBM BIKE. Aktualnie rower znajduje się w biurze rzeczy znalezionych, funkcjonującym w tutejszym  Starostwie.

Osoby zainteresowanie prosimy o zgłaszanie się do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, plac gen. J. Bema 5, pok. Nr 25 (II piętro).

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Wydział Organizacji i Nadzoru informuje mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z 14 czerwca 1966 r. w sprawie  rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141, z późn.  zm.) wydanego w oparciu o delegację art. 185 Kodeksu Cywilnego w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce funkcjonuje  Biuro Rzeczy Znalezionych.

Na podstawie wyżej cytowanych  przepisów w biurze są przechowywane rzeczy znalezione na terenie Powiatu Ostrołęckiego  przez okres  2 lat.

Biuro mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy placu gen. Józefa Bema 5, pokój nr 25, II piętro.


Godziny Pracy Biura :
poniedziałek – piątek  - 8:00 – 16:00

Osoby poszukujące zguby i zgłaszające się do Biura powinny :

 • określić jaka rzecz, przedmiot została zagubiona, charakterystyczny wygląd lub znaki szczególne,
 • przedstawić  dowody stwierdzające posiadanie  zagubionej rzeczy w postaci dowodu zakupu, zdjęć przedmiotu, numerów seryjnych, własnych oznaczeń, czy też opisu widocznych śladów zużycia.

Aktualnie w magazynie Biura Rzeczy Znalezionych  znajduje się rower marki MBM BIKE.

KURPIOWSKIE GRANIE

Tegoroczny XVII Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych zgromadził 50 wykonawców,w tym 28 harmonistów, 9 skrzypków i 13 osób grających na harmonijce ustnej. Imprezę, która odbyła się 6 października w Gminnym Ośrodku Kulturalno- Oświatowym w Lelisie finansowo wsparł powiat ostrołęcki. Nagrody wręczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski i Przewodniczący Rady Stefan Prusik.
 

Tradycyjnie każdy uczestnik przeglądu wykonał po dwa utwory kurpiowskie, w tym jeden wylosowany. Podczas finałowego występu „kurpiowskiej orkiestry” zostały zaprezentowane wszystkie konkursowe utwory muzyki tanecznej (oberek, trampolka, fafur, stara baba, olender, żuraw, okrąglak, powolniak, konik). Zdaniem komisji, została zachowana tradycja regionalna. Ponadto repertuar wykonywanych utworów zaczerpnięty został z autentycznego folkloru muzycznego, a poziom artystyczny osób nagrodzonych był wyrównany. Idea przyświecająca „Kurpiowskiemu graniu” to zachowanie tradycji puszczańskiej i popularyzacja najlepszych przykładów dorobku muzycznego Kurpi w regionie. Owocem Kurpiowskiego Grania jest utworzenie Orkiestry Kurpiowskiej w 2009 roku.

Występy muzyków oceniała komisja w składzie:

– Krzysztof Jan Stawnicki – przewodniczący,

– Marcin Sakowski – członek,

 – Jan Kania – członek.

W kategorii - harmonia pedałowa:

uczestnicy do 25 lat:

I miejsce – Samsel Karol

I miejsce – Górski Hubert

II miejsce – Kaczyński Patryk

III miejsce – Olbryś Łukasz

III miejsce – Olender Patryk

Wyróżnienie – Boruch Radosław

Wyróżnienie – Milewski Mateusz

uczestnicy od 25 do 55 lat:

I miejsce – Kaczyński Zenon

II miejsce – Golan Grzegorz

II miejsce – Kowalczyk Jan

III miejsce – Parzych Roman

III miejsce – Czyż Mieczysław

Wyróżnienie – Koziatek Zygmunt

Wyróżnienie – Czyż Tadeusz

uczestnicy powyżej 55 lat:

I miejsce – Kania Stefan

I miejsce – Piaścik Eugeniusz

II miejsce – Chorążewicz Czesław

II miejsce – Długołęcki Ryszard

III miejsce – Młynarczyk Stanisław

III miejsce – Wróblewski Józef

Wyróżnienie – Małż Stanisław

Wyróżnienie – Drząszcz Czesław

W kategorii - skrzypce:

uczestnicy do 25 lat biorący udział w konkursie po raz pierwszy otrzymują:

Wyróżnienie – Glinka Zuzanna

Wyróżnienie – Samsel Alicja

Wyróżnienie – Gnozaj Julia

uczestnicy do 25 lat:

Wyróżnienie – Butler Katarzyna

uczestnicy powyżej 55 lat:

Wyróżnienie – Góralski Marian

W kategorii - harmonijka ustana:

I miejsce – Sieruta Stanisław

II miejsce – Gromadzka Krystyna

II miejsce – Kuskowski Wiesław

II miejsce – Wąsiewski Józef

III miejsce – Suchoicki Stanisław

Wyróżnienie – Murawski Stanisław

Wyróżnienie – Mrozek Aleksander

Wyróżnienie – Bakuła Józef

APEL

POTRZEBNA KREW DLA PRACOWNIKA

WYDZ. KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁĘCE

HANNY DENKIEWICZ

BARDZO PROSIMY CHĘTNYCH O ODDANIE KRWI   

CENTRUM  ONKOLOGII – INSTYTUT  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
ul. W.K. Roentgena 5
Tel. 22 546 20 00

 

DZIĘKUJEMY

Konkurs Wiedzy o Powiecie Ostrołęckim na 15 lecie

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy na temat historii powiatu ostrołęckiego, istotnych wydarzeń oraz wybitnych ludzi związanych z powiatem. W przedsięwzięciu uczestniczyć mogą placówki z terenu powiatu ostrołęckiego

Konkurs przebiegał będzie dwuetapowo: etap szkolny oraz powiatowy. Eliminacje szkolne, które odbędą się 24 października przeprowadzone zostaną równocześnie, w każdej zgłoszonej do konkursu placówce.

Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru – na jego podstawie wyłonieni zostaną uczestnicy z najwyższą liczbą punktów, którzy przejdą do etapu powiatowego. Etap szkolny może być poprzedzony preeliminacjami zorganizowanymi we własnym zakresie przez szkoły.

Etap powiatowy przeprowadzony zostanie 14 listopada w Gminnym Ośrodku Kulturalno – Oświatowym w Lelisie. Zadanie konkursowe będzie miało formę pytań otwartych. Złożą się na nie pytania merytoryczne, fotografie oraz biogram. Na tym etapie wyłonionych zostanie 5 laureatów – zdobywców I, II, III, IV i V miejsca.

W tym roku przypada 15 rocznica powstania powiatu. Stąd podjęta przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce uchwała związaną z organizacją Konkursu Wiedzy o Powiecie Ostrołęckim.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Powiatu Ostrołęckiego, we współpracy z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. Adama Chętnika, Mazowieckim Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce oraz gminą Lelis. 

Konkurs odbędzie się pod patronatem Starosty Ostrołęckiego. 

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego

Kilkunastu przedstawicieli mazowieckich powiatów wzięło udział w konwencie, który odbył się w Winnickim Obwodzie Konsularnym na Ukrainie. Kilkudniowy pobyt samorządowców na Ukrainie zaowocował nawiązaniem współpracy z rejonami obwodu winnickiego. Podpisane zostały listy intencyjne. Delegacja z Mazowsza zwiedziła najważniejsze miejsca na Podolu, poznając tym samym historię ziem historycznie związanych z Polski. W wyjeździe wziął udział starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Konwent odbył się w dniach 19- 23 września.

Pierwszego dnia, delegacja starostów uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Przewodniczącego Rady Obwodowej w Winnicy- Siergieja Tatusiaka. Poza Przewodniczącymi Rad Rejonowych oraz organizacjami  społecznymi w spotkaniu uczestniczył także Konsul Generalny RP w Winnicy- Krzysztof Świderek. Głównym tematem jaki poruszono była szeroko rozumiana współpraca polsko- ukraińska, szczególnie na niższych szczeblach władzy. Po zebraniu, starostowie zostali rozesłani po rejonach winnickich, gdzie mogli z bliska przyjrzeć się życiu na Ukrainie, poznać problemy tamtejszych ludzi oraz zidentyfikować obszary ewentualnej współpracy. Większość wizyt zaowocowała podpisaniem listów intencyjnych. Powiat ostrołęcki taki list podpisał z rejonem Koziatyńskim (rejon rolniczy, ze znajdującymi się także kopalniami granitu).

Kolejny dzień konwentu  rozpoczął się uroczystym złożenie kwiatów pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego w Winnicy, po czym delegaci udali się do Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej w Latyczowie- umiłowanego sanktuarium Jana III Sobieskiego. Historię Kościoła przedstawił ksiądz Adam Przywuski pochodzący z diecezji siedleckiej, który od kilkunastu lat pełni tam funkcję proboszcza. W towarzystwie Konsula Generalnego- Krzysztofa Świderka oraz Wicekonsul- Edyty Niedźwiedzkiej, mazowieccy samorządowcy złożyli wieńce pod pomnikiem Jana Pawła II, a następnie wyruszyli do Polskiej Szkoły w Gródku Podolskim, gdzie spotkali się z uczniami, dyrekcją i prezesami polskich organizacji. Przy okazji tej wizyty, starostowie poznali historię pana Jaruszewskiego- Polaka żyjącego na Ukrainie, który w nieszczęśliwym wypadku stracił wzrok. Delegaci nie pozostali obojętni wobec trudnej sytuacji rodaka oraz jego rodziny. Dzięki dynamicznej reakcji udało się sprowadzić mężczyznę do Warszawy, gdzie przejdzie zabieg dający szansę na- choćby częściowe- odzyskanie wzroku.

Ostatniego dnia pobytu, samorządowcy wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w Katedrze św. Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim, którą celebrował ks. biskup kamieniecki Leon Dubrawski. Po ceremonii odbyło się spotkanie z ks. biskupem kamienieckim oraz wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II oraz Jerzego Wołodyjowskiego. 

Wizyta samorządowców na Ukrainie przyczyniła się do zawiązania nowych kontaktów, które umożliwią współpracę między samorządami polskimi i ukraińskimi. W przyszłym roku planowana jest rewizyta samorządowców ukraińskich na Mazowszu.

Magda Zaboklicka

 

Foto. M. Zaboklicka, Urząd Rady Obwodowej w Winnicy 

Radni jednomyślni

Zmiany w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej, to jedne z ważniejszych projektów uchwał przyjętych 18 września podczas sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Radni zdecydowali także o udzieleniu pożyczek 5 gminom, które zamierzają złożyć wnioski do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. O dofinansowanie z NPPDL ubiegać się będzie również  powiat.  

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów zwiększył się o 640 tys. zł. Zmiany wynikają m.in. z przyznaniem przez gminy Troszyn i Myszyniec pomocy finansowej. Troszyn przekaże powiatowi 400 tys. zł., zaś Myszyniec 100 tys. zł. Pieniądze mają zasilić dwie inwestycje drogowe: przebudowę mostów w Myszyńcu i Zdunku wraz z dojazdami oraz modernizację odcinka Dąbek- Opęchowo- Kleczkowo.

Zmiany dotyczą również zwiększenia wydatków. 60 tys. zł więcej kosztować będzie przebudowa mostów w Sulu i  Baranowie (zostaną wykonane dodatkowe prace). Radni postanowili także przeznaczyć 40 tys. zł. na remonty i bieżące utrzymanie dróg.

Ponadto rada pozytywnie zaopiniowała przyznanie pomocy finansowej 5 gminom: Łyse, Lelis, Baranowo, Kadzidło, Goworowo. Taka pomoc tożsama z przystąpieniem do partnerstwa zwiększa szansę na przyznanie dotacji z NPPDL. Powiat postanowił przyznać po 20 tys. zł. każdej z gmin.

Powiat ostrołęcki do programu zamierza zgłosić dwie drogi: Łodziska – Lelis – Gąski do granicy powiatu w Laskach oraz Susk Nowy – Ławy – Ostrołęka. Termin składania wniosków upływa 30 września.

-Jesteśmy liderem na Mazowszu jeśli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dokładamy starań, żeby nasze wnioski  były merytoryczne oraz zawierały najważniejsze kwestie  takie jak: partnerstwo, powiązania z głównymi trasami oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym- podkreślił Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki.

Podczas obrad radni zdecydowali o rozszerzeniu działalności Filii Poradni Psychologiczno- pedagogicznej w Myszyńcu z siedzibą w Czerwinie. Swoim działaniem obejmie ona także gminę Olszewo- Borki. Zwiększy się również zakres udzielanej pomocy m.in. o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, integrację sensoryczną  oraz diagnozę dzieci niewidomych i niesłyszących.

W obradach uczestniczyło 16 na 21 radnych. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 

  

XXI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego rozstrzygnięty

Konkurs po raz pierwszy zorganizowano w 1993 r. dla uczczenia piątej rocznicy śmierci Dionizego Maliszewskiego (1931 – 1988) wybitnego poety „tej ziemi”, który tu się urodził, tu mieszkał, tu tworzył do końca swych dni i który wszedł do historii polskiej literatury współczesnej. Był nie tylko znakomitym poetą ale również cenionym działaczem kultury i niestrudzonym propagatorem kultury kurpiowskiej, inspiratorem życia literackiego w regionie, twórcą legendarnej dziś Grupy Literackiej Narew. 22 sierpnia minęła 25. rocznica śmierci Dionizego Maliszewskiego.
Konkurs adresowany jest do młodych poetów z terenu całego kraju, a także zamieszkałych poza jego granicami.
Wiersze nadesłane na dwudziestą pierwszą  edycję Konkursu oceniała Komisja w składzie: Aleksander Nawrocki – poeta, redaktor naczelny „Poezji dzisiaj” (Warszawa), Miłosz Kamil Manasterski – poeta, redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Wisła” i portalu www.literaci.eu  (Warszawa), Alfred Sierzputowski – poeta, prozaik (Ostrołęka), Sabina Malinowska – z-ca dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, Anna Nadwodna (MBP w Ostrołęce). W konkursie wzięło udział 92 młodych autorów z różnych zakątków kraju.

Nominacje  do nagrody głównej otrzymało 4 osoby:
1.    Adam Buszek – Kraków, woj. mazowieckie (godło: Zefir)
2.    Aleksandra Elżbieta Gawrońska – Ostrołęka, woj. mazowieckie (godło: Skwar)
3.    Karol Graczyk – Toruń, woj. mazowieckie (godło: Guerilla  Warfare)
4.    Agnieszka Ochenkowska – Ostrołęka, woj. mazowieckie (godło: Dolby Surround)

Ponadto Komisja przyznała 5 wyróżnień, które otrzymują:

1.    Adrianna Fliszewska – Ozorków, woj. łódzkie (godło: Adrianna)
2.    Milena Rytelewska – Płock, woj. mazowieckie (godło: Sefert)
3.    Anna Sadłowska – Dylewo, woj. mazowieckie (godło: Niezapominajka)
4.    Dorota Suwała – Gostynin, woj. mazowieckie (godło: Matka)
5.    Edyta Urszula Ułanowicz – Białystok, woj. podlaskie (godło: Wichajster)

oraz 5 wyróżnień w formie publikacji wierszy:

1.    Dominika Baraniecka – Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie (godło: Skuwka)
2.    Paulina Kur – Rososz, gm. Kadzidło, woj. mazowieckie (godło: Paulina Kur)
3.    Nina Lewandowicz – Dzięgielów, woj. śląskie (godło: Nitka)
4.    Iwona Sikora – Połomia, woj. podkarpackie (godło: Elle)
5.    Joanna Sulikowska-Fajfer – Erfurt, Niemcy (godło: Song An Kai)

Oficjalne ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi  podczas DJONIZJI czyli Uroczystego Podsumowania Konkursu w dniu 4 października 2013 r. (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce.
Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w tomiku wydanym przez MBP w Ostrołęce.
Organizatorami Konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki i Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki. Nagrody pieniężne i rzeczowe w Konkursie ufundowali Prezydent Miasta Ostrołęki, Starosta Ostrołęcki i organizatorzy.

Sabina Malinowska

Seminarium „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka oraz Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Mazowieckim serdecznie zapraszają na bezpłatne seminarium „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”, które odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. (wtorek) w godz. 10:00-14:00 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Piłsudskiego 38 (sala 105) w Ostrołęce.

Seminarium jest skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich północno-wschodniego Mazowsza, a w szczególności kobiet: przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, członków lokalnych grup działania, wytwórców produktów tradycyjnych, lokalnych producentów żywności, rolników ekologicznych, przedstawicieli samorządów lokalnych i innych osób aktywnie działających na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem seminarium jest aktywizacja społeczności lokalnej i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Szczegółowe informacje i program seminarium znajdują się w zaproszeniu (w załączeniu).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z organizatorem:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka,

ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka, tel./fax 29 760 03 69,

e-mail: sekretariat.ostroleka@modr.mazowsze.pl .

Program seminarium:

10:00-10:15 Rozpoczęcie seminarium, wprowadzenie, przedstawienie wykładowców Wiesław Szczubełek – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 
10:15-11:00 Zagadnienia podatkowe związane z różnymi formami sprzedaży, w tym okazjonalnej oraz dokumentacja sprzedażowa, Piotr Jabłoński - Urząd Skarbowy w Ostrołęce
 
11:00-11:45 Obrót napojami alkoholowymi w świetle przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobu na potrzeby własne, Krzysztof Pilzak - Urząd Celny w Ciechanowie
 
11:45-12:00 Przerwa kawowa (poczęstunek)
 
12:00-12:45 Warunki sanitarno-higieniczne jakie należy spełnić przy produkcji i sprzedaży żywności, Małgorzata Bednarska, Elżbieta Piejdak, Marek Łuba – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce
 
12:45-13:30 Przetwarzanie surowców zwierzęcych w gospodarstwach indywidualnych, Iwona Grochocka - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce
 
13:30-14:00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie seminarium, Wiesław Szczubełek – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Ogłoszenie o konkursie pn. „Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrołęckiego”.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza konkurs ofert na r