Kalendarz

Sobota 19 Sierpnia 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • -
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Życzymy Państwu wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Niech te radosne dni będą szczęśliwe

i przyniosą ze sobą miłość oraz nadzieję,

a Nowy Rok 2015 niech obfituje w sukcesy

osobiste i zawodowe.

 

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki

Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta

Koncert "Święta, Święta".

27 grudnia o godz. 19:00 w ostrołęckiej FARZE odbędzie się wyjątkowy koncert p.t. "Święta, Święta!"  z udziałem Ostrołęckiej Orkiestry Kameralnej, Chóru Dziecięcego i solistów: Klaudii Miłoszewskiej i Michała Chmielewskiego (The Voice of Poland). Gościem specjalnym wydarzenia będzie Antoni Królikowski. Partnerami wydarzenia są: Urząd Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Ostrołęckie Centrum Kultury, Grzegorz Prusinowski - projekty i realizacja światła, a także Studio Borkowski. Wstęp wolny.

Spotkanie opłatkowe Otwartych Serc

Jasełka, wizyta Mikołaja, życzenia świąteczne, tak wyglądało pierwsze spotkanie opłatkowe Warsztatów Terapii Zajęciowej „Otwarte Serca”. 17 grudnia, uczestnicy oraz przyjaciele placówki przełamali się opłatkiem. Wspólnemu śpiewaniu kolęd towarzyszyły życzenia składane w miłej i przyjaznej atmosferze. Dla przybyłych gości uczestnicy warsztatów przychodowali wyjątkowe jasełka. Na zakończenie wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu. Potrawy przygotowane zostały w pracowni gospodarstwa. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski. 

Sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Ustalenie składów osobowych komisji, wprowadzenie do realizacji nowych zadań oraz ustalenie wynagrodzenia starosty ostrołęckiego, to najważniejsze projekty uchwał podjęte na II sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Obrady, które miały miejsce 16 grudnia zakończyło dzielenie się opłatkiem.

W przyszłym, 2015 roku powiat ostrołęcki zamierza realizować projekt związany z profilaktyką zdrowia. Środki na ten cel (w wysokości około 2 mln zł) pozyskano z Funduszu Norweskiego- 85% oraz Ministerstwa Zdrowia- 15%. Projekt dotyczy chorób układu oddechowego. Będzie on obejmował m.in. badania przesiewowe, konsultacje lekarskie i specjalistyczne. Uchwała podjęta przez radnych pozwoliła na wprowadzenie projektu do realizacji.

Ponadto radni ustalili wynagrodzenie starosty ostrołęckiego. Wysokość wynagrodzenia pozostała bez zmian (tak jak w poprzedniej kadencji).

Drugie w nowej kadencji posiedzenie Rady Powiatu w Ostrołęce pozwoliło wyłonić spośród radnych członków oraz przewodniczących komisji.

Składy osobowe komisji:

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący- Czesław Jurga

Beata Kalinowska

Stanisław Lipka

Andrzej Lis

Kazimierz Rzewnicki

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Rodzinie

Przewodniczący- Andrzej Lis

Krzysztof Mróz

Wiesław Opęchowski

Krzysztof Parzychowski

Marek Podolak

Anna Śniadach

Jan Wiśniewski

 

Komisja Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli

Przewodniczący- Piotr Liżewski

Beata Kalinowska

Stanisław Kubeł

Andrzej Lis

Antoni Mulawka

Zofia Napiórkowska

Stanisław Subda

 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący- Stanisław Lipka

Sławomir Ceberek

Andrzej Grzyb

Beata Kalinowska

Stanisław Kubeł

Tadeusz Lipka

Zofia Napiórkowska

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący- Marek Podolak

Andrzej Grzyb

Piotr Liżewski

Krzysztof Parzychowski

Waldemar Pędzich

Kazimierz Rzewnicki

Stanisław Subda

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący- Dariusz Domian

Czesław Jurga

Tadeusz Lipka

Antoni Mulawka

Wiesław Opęchowski

Anna Śniadach

Jan Wiśniewski

 

Komisja Infrastruktury

Przewodniczący- Kazimierz Rzewnicki

Sławomir Ceberek

Dariusz Domian

Andrzej Grzyb

Stanisław Kubeł

Stanisław Lipka

Waldemar Pędzich

 

  

„Lepszy Start” zakończony

-Pomoc, którą otrzymali uczestniczący w projekcie mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, nie można rozpatrywać wyłącznie w kategoriach materialnych. Wiele działań skierowanych było na wzmocnienie poczucia własnej wartości. Zbudowanie fundamentów pod przyszłe, silne „Ja” -tak, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, ocenił trwający 6 lat projekt systemowy „Lepszy Start”. Konferencja podsumowująca odbyła się 10 grudnia w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

W spotkaniu wzięli udział m.in. koordynatorzy i osoby odpowiedzialne za realizację projektu oraz uczestnicy. Podsumowanie było okazją do oceny, jak przez lata trwania projektu zmieniali się uczestnicy, jakim przemianom uległo ich życie. Zaprezentowane zostały, krótkie nagrania, w których dali oni świadectwo swojej drogi życiowej zmienionej poprzez proces projektu.

Projekt systemowy „Lepszy Start” trwał od 2008 do 2014 roku. W tym czasie wsparciem objęto 237 osób, w tym: pełnoletni i małoletni wychowankowie pieczy zastępczej – 73 osoby,  144 osoby niepełnosprawne oraz 20 kobiety nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

 

Projekt Systemowy „Lepszy Start”

 • Perspektywa czasowa 2008 – 2014
 • Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
 • W ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 • Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”.
 • Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.
 • Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 • Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczestnicy projektu:  237 osób z terenu powiatu ostrołęckiego, w tym:

 • pełnoletni i małoletni wychowankowie pieczy zastępczej – 73 os., 
 • osoby niepełnosprawne – 144 os.,
 • oraz kobiety nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem – 20 os

umowa ramowa zawarta na 2008 - 2014. aneksowana co roku, ostatnia edycja  na okres trzyletni .

 • Wartość projektu:                                                - 3 766 690,75PLN
 • Kwota dofinansowania (89,50%):       - 3 371 188,22PLN
 • Udział własny (10,50%):                                    -    395 502,53 PLN

Cel główny:

zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych, kobiet nieaktywnych zawodowo oraz wychowanków pieczy zastępczej  z terenu powiatu ostrołęckiego .

Cele szczegółowe:

 • nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • zdobycie wykształcenia,
 • wzrost umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poprawa sytuacji  zdrowotnej,
 • poprawa warunków bytowych, sytuacji mieszkaniowej,
 • zwiększenie integracji społecznej.

Podjęte działania:

 • indywidualne i/lub grupowe poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, terapeuta),
 • szkolenia i kursy zawodowe (dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta),
 • warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, w tym z programem turystycznym,
 • turnusy rehabilitacyjne z warsztatami umiejętności i kompetencji społecznych,
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
 • zajęcia szkolne związane z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym (kursy maturalne, korepetycje, finansowanie czesnego, zakup materiałów dydaktycznych i książek),
 • talony na samodzielny zakup usług społecznych (zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe, usługi stomatologiczne, kosmetyczno-fryzjerskie, itp.),
 • dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym,
 • sfinansowanie całości lub części kosztów zakwaterowania w akademiku, internacie, stancji,  mieszkaniu chronionym,
 • wsparcie asystenta rodziny,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,

wsparcie pracowników socjalnych oraz pracowników ds. doradztwa osób niepełnosprawnych i ds. rehabilitacji społecznej.

Bal andrzejkowo-mikołajkowy dla niepełnosprawnych dzieci

W  dniu  29 listopada 2014r.,  w  Sali Bankietowej „Myszynianka” odbył  się na Bal Andrzejkowo – Mikołajkowy dla niepełnosprawnych dzieci i i ich rodziców w ramach  działającego w  Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna w Myszyńcu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka . Nasza placówka współorganizowała imprezę  wraz z  Burmistrzem  Miasta Gminy Myszyniec, Środowiskowym  Domem Samopomocy w Białusnym  Lasku,  Gminną Administracją Placówek Oświatowych   w Myszyńcu  oraz    Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myszyńcu. W trakcie Balu dzieci korzystały z przygotowanych dla nich wróżb Andrzejkowych a zabawom i tańcom  akompaniował zespół muzyczny. Oprócz łakoci i smakołyków na  uczestników  czekał smaczny obiad.   O przyjemną atmosferę dbały Wróżki, Czarodziejki i Magowie...  Atrakcją spotkania był niewątpliwie  Mikołaj , który obdarował uczestników prezentami.
Dzieciom i odrosłym nie zabrakło dobrego humoru , więc zabawa była bardzo udana!

Dyrektor

Ewa Cyran-Kur

II sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 16 grudnia 2014 roku została zwołana II sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Bema 5, o godz. 14.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z I sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego oraz przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Ostrołęckiego – Stanisława Kubła
a)    wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu
b)    dyskusja
c)    podjęcie uchwały
2)    powołania Komisji Rewizyjnej
a)    wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu
b)    dyskusja
c)    podjęcie uchwały
3)    ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Ostrołęce
a)    wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu
b)    dyskusja
c)    podjęcie uchwały
5.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
7.    Sprawy różne.
8.    Zakończenie obrad II sesji Rady Powiatu.

Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Ostrołęckiego dzień 24 grudnia 2014 r. (środa) jest dniem wolnym od pracy w zamian za przypadający w sobotę 1 listopada 2014 r. dzień Wszystkich Świętych.

Komunikat

Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie rzekomego wybuchu jądrowego w elektrowni atomowej na terytorium Ukrainy.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

Stypendyści z powiatu

9 uczniów z powiatu ostrołęckiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014. W uroczystościach, które odbyły się 3 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczyli tegoroczni stypendyści, dyrektorzy i opiekunowie szkół. Gratulacje laureatom złożył  wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Stypendia przyznaje Prezes Rady Ministrów. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.(źródło www.men.gov.pl)
 

W tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 44 uczniom z terenu byłego województwa ostrołęckiego.

Lista nagrodzonych z powiatu ostrołęckiego:
 

1. Wioleta Zakrzewska – uczennica kl. III Liceum Ogólnokształcące w Łysych. Średnia ocen 5,1.

2. Mateusz Sendrowski – uczeń kl. II Technikum w Baranowie. Średnia ocen 4,76. Uczestnik wielu konkursów: ekologicznym „Zielono mi”, wiedzy o powiecie ostrołęckim, informatycznym, przedsiębiorczości „Innowacje technologiczne w agrobiznesie”.
 

3. Mariusz Zalewski – uczeń kl. IV Technikum w Czerwinie. Średnia 4, 86. Uczestnik wielu konkursów przedmiotowych.

4. Anna Kapuścińska – uczennica klasy IV Technikum w Goworowie. Średnia ocen 5,11. Uczestniczka wielu konkursów.
 

5. Magdalena Szabłowska - uczennica klasy II Technikum w Troszynie. Średnia ocen 5,30.  Uczennica  aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział w konkursach, olimpiadach międzyszkolnych oraz promuje szkołę w środowisku lokalnym.

6. Dominik Deptuła - uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu. Uzyskał najwyższą średnią w szkole - 5,35 w tym oceny celujące z siedmiu zajęć edukacyjnych oraz wzorową ocenę zachowania. 
 

7. Maria Grudziądz - uczennica Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu. Uzyskała najwyższą średnią w szkole - 4,94, w tym oceny celujące z dwóch zajęć edukacyjnych oraz wzorową ocenę zachowania.

8. Magdalena Cichocka - uczennica klasy IV Technikum w Kadzidle.Uzyskała najwyższą średnią w klasie - 5,33 i bardzo dobre zachowanie. Pracowita, sumienna. Finalistka Krajowego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

9. Magdalena Orzołek - uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Kadzidle. Uzyskała średnią ocen - 5,33 i wzorowe zachowanie. Pracowita, odpowiedzialna. Godnie reprezentowała naszą szkołę na Obozie Wojskowo-Policyjnym

 

  

Rada w nowym składzie. Stanisław Kubeł starostą ostrołęckim

Stanisław Kubeł ponownie został starostą ostrołęckim. Na swoim stanowisku pozostał też wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce objął Krzysztof Mróz, który w Radzie Powiatu w Ostrołęce zasiada po raz pierwszy.

Funkcje wiceprzewodniczących przypadły: Zofii Napiórkowskiej (otrzymała 19 głosów) oraz Annie Śniadach (poparcie18 radnych).

Na pierwszej sesji, zwołanej 28 listopada, ustalono też skład Zarządu Powiatu w Ostrołęce. Członkami zostali Antonii Mulawka (za kandydaturą opowiedziało się 19 radnych), Jan Wiśniewski (uzyskał18 głosów poparcia) oraz Waldemar Pędzich (15 głosów za).

 Skład nowej Rady Powiatu w Ostrołęce:

 1. Anna Agnieszka Śniadach (nowy)
2. Andrzej Stanisław Grzyb (nowy)
3. Kazimierz Rzewnicki
4. Stanisław Kubeł
5. Antoni Tadeusz Mulawka
6. Beata Kalinowska
7. Jan Wiśniewski
8. Tadeusz Lipka
9. Czesław Jurga (nowy)
10. Sławomir Ceberek (nowy)
11. Stanisław Lipka
12. Andrzej Lis
13. Marek Podolak
14. Piotr Liżewski
15. Krzysztof Parzychowski
16. Zofia Napiórkowska
17. Stanisław Subda (nowy)
18. Wiesław Opęchowski (nowy)
19. Waldemar Pędzich
20. Krzysztof Mróz (nowy)
21. Domian Dariusz Andrzej (nowy)

Pierwsza sesja Rady Powiatu w Ostrołęce i pierwsze nieporozumienie między radnymi. Spór dotyczył ulotki wyborczej radnej Beaty Kalinowskiej, w której zawarta została informacja o poparciu przez starostę Kubła jej kandydatury na wójta gminy Czerwin. Zapytany o to (w sprawach różnych) przez radnego Jana Wiśniewskiego starosta, stwierdził, iż nie udzielał Beacie Kalinowskiej zgody na umieszczenie swojego nazwiska w materiałach wyborczych.

 

  

Kurpie Zielone w Literaturze

Ponad 100 uczniów z powiatu ostrołęckiego wzięło udział w konkursach: recytatorskim i poetyckim „Kurpie Zielone w Literaturze”. Eliminacje finałowe miały miejsce w Lelisie i Kadzidle. Jak podkreślają organizatorzy, „Kurpie Zielone w Literaturze” to próba zachowania tradycji i dorobku literackiego rodzimych artystów ludowych. Nagrody laureatom eliminacji finałowych ufundował powiat ostrołęcki.

Konkurs  Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”.   Eliminacje finałowe w kategoriiuczniów gimnazjum odbyły się  w GOKO w Lelisie w dniu 19 listopada 2014 roku. Uczestniczyło  26 uczniów, reprezentujących  gminy: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, Olszewo-Borki oraz z powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko-mazurskie) gmina  Rozogi.

 

W kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie:

pierwszą nagrodę otrzymała  Klara Szydlik  (Rozogi) i  Patrycja Trzaska (Olszewo-Borki),

drugą nagrodę -  Anna Dawid (gm. Myszyniec) i Maciej Samsel (Rozogi), trzecią nagrodę - Julia Kubeł (Olszewo – Borki).

Wyróżnienia:Emilia Chaberek (gm. Lelis),Łucja Nalewajk (gm. Kadzidło),Dominika Samsel (gm. Kadzidło),Bartosz Sochalski (gm. Rozogi)

W kategorii gadki kurpiowskiej pierwszą  nagrodę otrzymał -Julian Jakub Drężek (gm. Myszyniec), druga nagrodę-  Jan Karczewski (gm. Lelis) i Jakub Szymołon (gm. Kadzidło),

trzecią  nagrodę - Natalia Trzaska (gm. Olszewo-Borki)

Wyróżnienia:Katarzyna Draba (gm. Czarnia), Klaudia Rozkosz (gm. Olszewo- Borki),Paulina Szyszka (gm. Myszyniec),Patrycja Zielińska (gm. Myszyniec).

Konkurs Poetycki „Kurpie Zielone w literaturze”. Swoje prace na Konkurs nadesłało 83 uczniów reprezentujących 27 szkół z pięciu gmin powiatu ostrołęckiego: Baranowo (4 uczestników), Kadzidło ( 30 uczestników), Lelis (2 uczestników), Myszyniec (22 uczestników), Olszewo – Borki (2 uczestników) oraz  z gminy Rozogi należącej do powiatu szczycieńskiego( 23 uczestników). Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się w Centrum Kultury kurpiowskiej w Kadzidle 25 listopada 2014 r.

W kategorii szkół podstawowych nagrody głównezdobyli: Edyta Krawczyk - SP w Wolkowych, Julia Siurnicka - SP w Dąbrowach, Kamila Zera -SP w Kadzidle,

Wyróżnienia: Bartosz Cichy - SP w Białusnym Lasku, Jacek Jaworski - SP w Dylewie, Wiktoria Kobus - SP w Zdunku, Malwina Polak - SP w Wolkowych,  Kamila Prusaczyk - SP w Dylewie, Wiktoria Wiśniewska - SP w Obierwi.

W kategorii gimnazjumnagrody główne zdobyli: Wiktoria Bączek – Gim.  w Chudku,  Angelika Anna Cicha – Gim. w Myszyńcu,  Maciej Samsel - Gim. w Dąbrowach,  Bartosz Sochalski – Gim. w Rozogach, Izabela Wieczorek – Gim. w Myszyńcu,

Wyróżnienia: Zuzanna Bakuła – Gim. w Wachu, Magdalena Deptuła – Gim. w Rozogach,  Natalia Deptuła – Gim. w Myszyńcu, Sandra Drężek – Gim. w Wykrocie, Karolina Kuzia – Gim. w Chudku, Natalia Madrak – Gim. w Obierwi, Karolina Ogniewska – Gim. w Dylewie, Izabela Wołosz – Gim. w Kadzidle.

Organizatorami Konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, Gminne Biblioteki Publiczne w Kadzidle i w Lelisie.

Nagrody konkursowe ufundowali: Starosta Ostrołęcki, Wójtowie Gmin w Lelisie i w Kadzidle, Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.

 

 

 

Pierwsza sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce w dniu 28 listopada br. zwołał pierwszą sesję Rady Powiatu w Ostrołęce w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych w tegorocznych wyborach samorządowych. Sesja odbędzie się o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Przeciw nałogom

„Wolność bez nałogów. Kocham i rozumiem…” to hasło tegorocznej akcji profilaktycznej zorganizowanej przez Szkołę Promocji Zdrowia działającą przy II LO im. C.K. Norwida w Ostrołęce oraz  Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce. Przedsięwzięcie miało na celu ukazanie skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Akcja odbyła się 20 listopada w hali im. Arkadiusza Gołasia. Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów profilaktycznych ufundowane przez powiat ostrołęcki wręczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Przedsięwzięcie adresowane było uczniów szkół z Ostrołęki i powiatu. Podczas spotkania rozstrzygnięte zostały konkursy profilaktyczne. Omówiono też działania związane ze szkodliwością palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Podczas akcji organizatorzy udzielali porad dotyczących prawidłowego odżywiania się.

Całości towarzyszyły badania dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, poziomu cukru, cholesterolu, trójglicerydów.  

Zaproszenie na seminarium

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz liderów lokalnych, działających na terenie subregionu ostrołęckiego na seminarium pt. „Komunikacja z otoczeniem oraz budowanie wizerunku organizacji z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych”, które odbędzie się w dniu 25 listopada (wtorek) w godzinach 9.30 – 14.00 w Sali konferencyjnej Centrum Kultury w Długosiodle przy ul. Dąbrowszczaków 26.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z możliwościami komunikacji oraz budowania wizerunku organizacji z wykorzystaniem internetu i dostępnych narzędzi. Podczas seminarium nacisk będzie położony na zaprezentowanie bezpłatnych narzędzi do tworzenia stron internetowych oraz promowania działań organizacji. Każdy uczestnik będzie mógł przeanalizować potrzeby swojej organizacji i dobrać najbardziej odpowiadające narzędzia internetowe.

Główne zagadnienia:
- Co warto wiedzieć, rozpoczynając budowanie wizerunku organizacji w internecie?
- Jak stworzyć stronę internetową organizacji? – przegląd dostępnych bezpłatnych narzędzi i możliwości, dobre praktyki, wady i zalety różnych rozwiązań.
- Czy prowadzenie strony organizacji na Facebooku to dobry pomysł? –  o możliwościach portali społecznościowych
- Jak wykorzystywać darmowe narzędzia Google w działaniach organizacji?
- Jak pozyskiwać środki na działalność organizacji poprzez internet? – zapoznanie z ideą crowdfundingu oraz aplikacjami na stronę ułatwiającymi pozyskanie darczyńców.

Organizator zapewnia poczęstunek (przerwy kawowe, obiad) i materiały.

Po spotkaniu będzie możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje.

ZGŁOSZENIA przyjmujemy do 21 listopada 2014 na adres boris@boris.org.pl lub pod nr tel. 29 760 34 72. W mailu prosimy podać imię i nazwisko, nazwę organizacji oraz nr telefonu i adres e-mail.

Liczba miejsc ograniczona.

„Spotkanie Kolbergowskie”

„Kolberg i inni”, to tytuł ekspozycji zorganizowanej w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Wernisaż wystawy odbył się 17 listopada. Towarzyszył mu koncert pieśni ze zbiorów Oskara Kolberga, ks. Władysława Skierkowskiego i ludowych utworów instrumentalnych w wykonaniu absolwentów Akademii Muzycznej im. F. Chopina oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyli laureaci nagród im. Oskara Kolberga z powiatu ostrołęckiego. Przedsięwzięcie wsparł finansowo powiat ostrołęcki. 

Honorowi Dawcy Krwi nagrodzeni

Ponad 90 honorowych dawców krwi i działaczy nagrodzono w tym roku podczas gali "Dar krwi - darem serca". Specjalne wyróżnienia przyznano też dawcom  (tym, którzy oddali 50 litrów krwi) pochodzącym z powiatu ostrołęckiego. Podziękowania w imieniu powiatu ostrołęckiego złożyli wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Doroczne, 16 już spotkanie zorganizowała Rejonowa Rada Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce. Uroczystościom towarzyszył występ uczennic II LO im. C. K. Norwida w Ostrołęce.

Wyróżnieni dawcy z powiatu ostrołęckiego:

Kowalski Kazimierz- Olszewo- Borki,

Dobkowski Krzysztof- Gumki, gm. Czerwin,

Górka Jacek- Białobiel, gm. Lelis,

Mierzejewski Andrzej- Białobiel, gm. Lelis,

Nalewajk Marian- Lęg Starościński, gm. Lelis,

Pragacz Wiesław- Rataje, gm. Olszewo- Borki,

Kowalczyk Roman- Lelis 

Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego przyznane

Małgorzata Kowalczyk, Ryszard Maniurski, Adam Białczak, ks. kan. Zbigniew Jaroszewski oraz Tadeusz Żebrowski- to laureaci tegorocznych nagród. Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego zostały przyznane podczas ostatniej, LI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach: w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w dziedzinie promocji powiatu. W pierwszej kategorii wyróżniono: Małgorzatę Kowalczyk- twórczynię ludową, Ryszarda Maniurskiego- twórcę ludowego (specjalność- harmonia pedałowa), Adama Białczaka- historyka. W drugiej kategorii nagrody otrzymali: ks. kan. Zbigniew Jaroszewski- promotor kultury kurpiowskiej, Tadeusz Żebrowski- animator ruchu turystycznego. Doroczna Nagroda Starosty Ostrołęckiego ma charakter pieniężny.

Ostatnia w minionej kadencji sesja była okazją do podziękowań: radnym za trudy pracy, zarządowi za zgodne i słusznie podejmowanie decyzji na rzecz powiatu. Specjalne podziękowania od radnych otrzymał przewodniczący rady Stefan Prusik.

LI sesja odbyła się 14 listopada w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu.  

Apolonia Nowak w Złotej Dziesiątce kobiet Mazowsza

Apolonia Nowak, wybitna artystka ludowa znalazła się w gronie Kobiet Sukcesu Mazowsza. Gala IV edycji Wyborów Kobiet Sukcesu Mazowsza odbyła się 12 listopada w sali Muzeum Niepodległości w Warszawie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele powiatu ostrołęckiego (Apolonię Nowak do konkursu zgłosiło Starostwo Powiatowe w Ostrołęce), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz bliscy artystki. Do Złotej Dziesiątki Apolonia Nowak została wybrana spośród 17 zgłoszonych kandydatek.

Tradycyjnie kapituła konkursowa z wybranej w drodze głosowania Złotej Dziesiątki wyłania jedną laureatkę, która symbolizuje sukcesy wszystkich kobiet Mazowsza. Werdykt ogłoszony zostaje podczas Gali, która tym razem odbyła się w Muzeum Niepodległości w Warszawie. W tym roku główną laureatką została Katarzyna Janowska, dyrektor TVP Kultura. Ponadto statuetkę otrzymała Agata Młynarska, wyróżniona przez Międzynarodowe  Forum Kobiet za sukces ponadregionalny i  wzór do naśladowania dla innych pań. MFK przyznało też statuetkę Dużej Buźki- wyróżnienie nadawane wyłącznie mężczyznom. Laureatem tegorocznej Dużej Buźki został chirurg dr Tadeusz Witwicki, który otrzymał statuetkę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rekonstrukcji piersi po mastektomii oraz współpracę z portalem Amazonki i Fundacją RAK&ROLL.

Imprezie towarzyszyły występy artystów-  zespół tańca nowoczesnego LUZ pod kierownictwem tegorocznej laureatki Joanny Woszczyńskiej oraz pokazy mody:  „Retro moda”- Grupa Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej pod kierunkiem ubiegłorocznej laureatki Małgorzaty Retkowskiej i MO.YA fashion-  Barbary Piekut pokaz przygotowany we współpracy z Iloną Kanclerz.

Gala odbyła się pod patronatem:

Posłanki do Europarlamentu prof. Danuty Hubner, przewodniczącej Komisji Spraw Konstytucyjnych

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa narodowego Piotra Żuhowskiego

Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

oraz Międzynarodowego Forum Kobiet

 

  

Dąb Wolności w Kuninie

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski uczestniczyli w uroczystościach Święta Niepodległości zorganizowanych 11 listopada w Kuninie, w gminie Goworowo. Z okazji 96- rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz uczczenia 25 lat wolnej Polski 1989- 2014 w miejscowości tej posadzano dąb wolności. Uroczystości uświetniła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Kuninie.

  

Podziękowania dla Elżbiety i Sławomira Cekałów

Specjalne podziękowania otrzymali Elżbieta i Sławomir Cekała z Lipnik, starościna i starosta Dożynek Województwa Mazowieckiego z 2014 r. Pamiątkowy dyplom w imieniu Zarządu Powiatu w Ostrołęce wręczyli wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz Stanisław Lipka radny Rady Powiatu podczas uroczystości „złotych godów”. Uroczystości odbyły się 7 listopada w Lipnikach.

Elżbieta i Sławomir Cekała od wielu lat prowadzą w Lipnikach, gmina Łyse gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję mleka. Obecnie ich hodowla liczy około 200 sztuk bydła. W swoim gospodarstwie wykorzystują najnowsze technologie usprawniające pracę i przyczyniające się do zwiększenia ilości oraz jakości mleka.

W tym roku ubrani w stroje kurpiowskie Elżbieta i Sławomir Cekała reprezentowali powiat ostrołęcki na dożynkach wojewódzkich. Ich wieniec, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnikach zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „Na najładniejszy wieniec dożynkowy”. 

LI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 14 listopada 2014 roku została zwołana LI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5, o godz. 12.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW Z XLIX I L SESJI.
4.    WRĘCZENIE DOROCZNYCH NAGRÓD STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO ZA 2014 ROK.
5.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2014 – 2024,
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2014R.,
3)    PODZIAŁU ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ROKU 2014,
4)    ZWIĘKSZENIA ZRYCZAŁTOWANEJ WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE DZIECKA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO „OAZA” W MYSZYŃCU,
5)    UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA SKARGĘ PANI MARIANNY DOMIAN,
6)     „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015R.”,
7)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ.
6.    ZAPOZNANIE Z INFORMACJĄ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY ZŁOŻONE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OBEJMUJĄCE 2013 ROK, O STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH.
7.    ZAPOZNANIE Z „INFORMACJĄ O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W POWIECIE OSTROŁĘCKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014”.
8.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
9.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
10.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
11.    SPRAWY RÓŻNE.
12.    LUSTRACJA INWESTYCJI DROGOWYCH NA TERENIE GMIN MYSZYNIEC I CZARNIA.
13.    ZAKOŃCZENIE OBRAD LI SESJI RADY POWIATU.

Nowa poradnia psychologiczno- pedagogiczna w powiecie z nowym dyrektorem

Beata Laskowska została dyrektorem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czerwinie. Nową funkcję obejmie 1 stycznia 2015 r. W tym dniu ruszy też poradnia, która z filii w Myszyńcu stanie się niezależną placówką.

Beata Laskowska jest wieloletnim pracownikiem Paradni Psychologiczno=- Pedagogicznej w Myszyńcu. Ma 20- letnie doświadczenie w pracy w poradnictwie i 29- letni staż pracy w zawodzie pedagoga. Pełniła funkcję kierownika (filia w Czerwinie) i wicedyrektora poradni w Myszyńcu. Zarząd Powiatu w Ostrołęce 6 listopada powierzył Beacie Laskowskiej pełnomocnictwo ds. organizacyjnych związanych z powołaniem nowej placówki w Czerwinie.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czerwinie została powołana uchwałą Rady Powiatu w Ostrołęce 19 sierpnia 2014 r. 

Promocja monografii Rzekunia

Uroczysty charakter miała prezentacja monografii gminy Rzekuń autorstwa Jerzego Dziewirskiego. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski, który przypomniał ideę powstania książki. –Rozmowy o napisaniu monografii prowadził z panem Jerzym Dziewirskim pierwszy, wybrany w wolnych wyborach wójt gminy Antonii Jakacki. Wiedział on jak ważne w zachowaniu tożsamości tutejszej społeczności są spisane dzieje gminy. Po 13 latach doczekaliśmy się wznowienia tej jakże ważnej publikacji.

Podczas prezentacji autor przybliżył poszczególne etapy powstania książki, mówił m.in. o poszukiwaniach w archiwach, o pracach przygotowawczych i pomocy ludzi życzliwych.

Spotkaniu towarzyszył występ chóru z Gimnazjum w Rzekuniu.

Promocja książki „Rzekuń- Monografia Gminy” odbyła się 4 listopada w budynku Urzędu Gminy Rzekuń. Kolejne spotkania zaplanowano: 12 listopada w Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz 13 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu.

  

Nowa ustawa o prawach kosumenta

Szanowni Państwo, 25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

Już dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pragnie pomóc przedsiębiorcom i konsumentom przygotować się na nadchodzące zmiany.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zaproszenie na promocję książki "Rzekuń - Monografia Gminy"

Wójt Gminy Stanisław Godzina

oraz

Przewodniczący Rady Gminy Edward Gryczka

mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców Gminy Rzekuń

na promocję książki

„Rzekuń – Monografia Gminy”

4 listopada 2014 r., godz. 13.00 (wtorek)

Sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

12 listopada 2014 r., godz. 15.00 (środa)

Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Pl. Gen. Józefa Bema 8, 07-410 Ostrołęka

13 listopada 2014 r., godz. 16.00 (czwartek)

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń

Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej

UWAGA

W związku z wymianą bibliotecznego systemu informatycznego w dniach 7-12 listopada 2014 r. nieczynne będą:

WYPOŻYCZALNIA GŁOWNA I WYPOŻYCZALNIA ZBIORÓW SPECJALNYCH (przy ul. Głowackiego 42)
oraz FILIE MBP na terenie miasta.

CZYTELNIA GŁÓWNA (przy ul. Głowackiego 42) pracuje bez zmian w dniach 7 - 8 listopada (piątek - sobota)
i 12 listopada (środa),
nieczynna będzie w poniedziałek 10 listopada.

Dodatkowo MBP i FILIE czynne będą w czwartki 6 i 13 listopada w godz. 9.00 - 16.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Droga w Pasiekach doczeka się gruntownej odbudowy

Blisko 1,4 mln zł. otrzymał powiat na modernizację drogi w Psiekach. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na ostatniej L sesji Rady Powiatu w Ostrołęce (obrady odbyły się 28 października) inwestycja została przyjęta do realizacji. Przetarg na odbudowę drogi ogłoszony zostanie w połowie listopada.

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie 2,1 km odcinek, biegnący od drogi krajowej nr 60 do drugiego przejazdu kolejowego w Pasiekach. Na całej długości droga ma zostać poszerzona do 6 metrów. Ponadto wymaga ona odwodnienia, wykonania przepustów oraz zjazdów publicznych.

  

Izabela Bukowska- Chądzyńska w Łysych

Aktorka znana przede wszystkim z dubbingu tym razem zaprezentowała swój talent w poezji śpiewanej. Przed publicznością wystąpiła z piosenką poetycką z repertuaru m.in. Edyty Geppert przy akompaniamencie wicestarosty Krzysztofa Parzychowskiego (gitara i śpiew). Izabela Bukowska- Chądzyńska gościła 27 października w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych. Wieczór zorganizowała tamtejsza społeczność szkolna. 

Uroczyste odbiory dróg oraz mostów w gminach Goworowo i Łyse

-Dla każdego samorządu bycie nadzorcą ponad 800 km dróg to nie lada wyzwanie. W każdym roku staramy się modernizować jak najwięcej ciągów komunikacyjnych, budować ścieżki pieszo- rowerowe i chodniki. Pieniądze na przebudowę pozyskujemy ze wszystkich możliwych zewnętrznych programów finansowania takich inwestycji. Jak widać po zmieniającej się jakości dróg w powiecie, udaje nam się to osiągnąć- mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas uroczystego zakończenia dwóch inwestycji drogowych. Przecięcie wstęgi odbyło się 27 października w Miejscowości Kunin oraz na moście w Sulu.

Obecny na uroczystościach wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, podkreślił sukcesy powiatu w ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne inwestycji drogowych. Jak zaznaczył, tutejszy samorząd jest liderem w budowaniu nowych dróg na Mazowszu i jednym z najbardziej inwestujących w infrastrukturę drogową powiatów w Polsce.

W poniedziałkowych uroczystościach uczestniczyli też władze gmin Goworowo i Łyse, radni powiatowi, gminni oraz mieszkańcy gmin Goworowo, i Łyse.

Odbudowa drogi Pasieki- Kunin

 

 

Koszty inwestycji                                      - 2.883.653 zł

 

Środki na likwidację skutków klęsk żyw.       - 1.500.000 zł

Środki UG Goworowo                                         - 200.000 zł

Środki Powiatu                                                     - 1.183.653 zł

 

 • Obudowa drogi o długości - 5,1 km
 • Budowa chodników z kostki brukowej - 1147 mb
 • Zjazdy - 111 szt.
 • Parking – 1 szt.
 • Przepusty – 2 szt.
 • Przejścia dla pieszych - 4 szt.

 

Inwestycja realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował odbudowę zniszczonego na skutek podtopień 3,5 km odcinka drogi od Pasiek do Kunina. Pracę obejmowały m.in. wykonanie podbudowy, poboczy, nawierzchni i przepustów.  Wykonawcą pierwszego etapu prac modernizacyjnych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Ostrada”. Droga oddana została do użytku w październiku 2013 raku.

Drugi etap inwestycji realizowano w 2014 roku. Tym razem modernizowany był  1,6 km odcinek biegnący przez całą miejscowość Kunin. Oprócz odbudowy nawierzchni wykonane zostały chodniki, miejsca parkingowe, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa itp. Droga po przebudowie ma 6 metrów szerokości. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg z Ostrowi Mazowieckiej.

Cała inwestycja realizowana była przy współudziale środków pochodzących z rządowej puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  

 

Przebudowa drogi Kadzidło- Łyse- Łączki , Dudy Puszczańskie- Zalas

 

           Koszty inwestycji                                       - 2.978.590  zł

 

Środki UG Łyse                                         - 800.000,00 zł

Środki UG Kadzidło                                 - 110.000,00 zł

Środki „JBB”                                             - 180.000,00 zł

Środki Powiatu                                          - 1.888.590,00 zł

 • Przebudowa drogi: 8,3 km
 • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej – 6,2 km
 • Budowa chodników z kostki brukowej – 2,7 km
 • Zjazdy - 20 szt
 • Zatoki autobusowe - 3 szt
 • Oznakowanie poziome - 7,4 km

 

Przebudowa mostu w Sulu na rzece Rozoga

 

Koszt przebudowy                                                - 464.337,48  zł

 

W ramach inwestycji przebudowano most oraz dobudowano kładkę dla ruchu pieszo- rowerowego o szerokości ponad 2 metrów. Ponadto zostały wykonane wzmocnienia brzegów- nasypów oraz schody do rzeki. Most wzbogacają barierki energochłonne. Do przeprawy prowadzą chodniki z kostki brukowej.

Wykonawcą był „Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski” z Łomży.

Inwestycja realizowana była dzięki pozyskanym pieniądzom z Ministerstwa  Transportu i Gospodarki Morskiej.

 

Przebudowa mostu w Golance na rzece Szkwa

 

Koszt przebudowy                                                - 567.617,12 zł

Nowa przeprawa powstała na już istniejącym obiekcie. Prace obejmowały wzmocnienie płyty i nałożenie specjalnej nawierzchni. Wykonano też kładkę pieszo- rowerową, o długości 25 m. i szerokości 2, 25 m. Ponadto odtworzone zostały krawężniki, wykonane bariery energochłonne. Most zyskał też specjalne systemy odwadniające. Po modernizacji nowy obiekt ma 8 m. szerokości, jezdnia liczy 6 m. Wykonawcą był „Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski” z Łomży.

Również i ta inwestycja realizowana była dzięki pozyskanym pieniądzom z Ministerstwa  Transportu i Gospodarki Morskiej.

  

L sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 28 października 2014 roku została zwołana L sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, o godzinie 14.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014r.
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
c)    opinia Komisji Infrastruktury
d)    dyskusja
e)    podjęcie uchwały
2)    zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały
4.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
6.    Sprawy różne.
7.    Zakończenie obrad L sesji Rady Powiatu.

Spotkanie integracyjne „Zabawy jesienne”

W środę,  15.10.2014 r. odbyło się spotkanie integracyjne pt. „Zabawy jesienne” dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich rodzin zorganizowane przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu. Impreza mogła się odbyć dzięki współpracy z   Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Władysława Skierkowskiego  w Myszyńcu.  Spotkanie otwierało nowy rok pracy z dziećmi z WWRD , a poprzez udział w nim  rodzice i dzieci mieli okazję, aby wzajemnie poznać się i wspólnie bawić.

Chętne dzieci (według życzenia) miały pomalowane buzie. Nie zabrakło motylków, serduszek i kwiatków, ale pojawiły się też  inne tematy , np. pająk czy ciągnik. Następnie  zawiązano krąg i przekazano sobie iskierkę przyjaźni. Krótka piosenka zaśpiewana przez wszystkich wprowadziła radosny nastrój i zachęciła do wspólnego  działania.

Jednym z ciekawszych punktów programu było wykonywanie bukietów z kolorowych liści i innych darów jesieni. Efekt pracy przeszedł oczekiwania niejednego z uczestników. Rodzice byli zaskoczeni, że w tak prosty sposób i z tak łatwo dostępnych materiałów można stworzyć tak piękne prace. Wytwory w postaci jesiennych bukietów, jako wspomnienie ze spotkania,  uczestnicy zabrali do domu.

Dalszy pobyt małych i dorosłych gości  uatrakcyjniły śpiewy i pląsy przy akompaniamencie gitary. Wszyscy świetnie się bawili. Potem dzieci wspólnie wykonały stonogę z ziemniaków, a rodzice w tym czasie mogli przekonać się o tym, jak z użyciem darów jesieni można ciekawie bawić się ze swoimi pociechami.

Zabawy z chustą animacyjną Klanzy - to był dopiero „szał”, zarówno dla dzieci jak i rodziców. „Parasol”, „Wietrzyk”, „Spadochron”, „Kółko Graniaste” czy „Kwiat Lotosu” - to tylko niektóre z atrakcyjnych  zabaw. Ich sfinalizowaniem było wykonanie na plecach kolegi lub koleżanki bądź innego uczestnika masażyku podczas słuchania wierszyka „Miś we młynie”.

Na koniec spotkania dzieci uczestniczyły w Teatrze Zmysłów, słuchając opowiadania „O Krasnoludku Jarzębinku”. Bajka przypomniała minione lato, a także pozwoliła odczuć trwającą już jesień. I to już koniec imprezy! Jeszcze tylko drobne upominki, w których w trosce o bezpieczeństwo naszych milusińskich na drodze, znalazły się również elementy odblaskowe.

Dzieci z żalem wracały do domu a rodzice wykazywali zadowolenie ze wspólnie spędzonych chwil. Oznacza to, że spotkanie było nadzwyczaj udane.


Dziękując za wspólną zabawę już zapraszamy na kolejne spotkania -organizatorki: Teresa Jędrzejczyk i  Teresa Podkowińska.

Kulinaria w Goworowie

Po raz jedenasty seniorzy z gminy Goworowo dzielili się przygotowanymi przez siebie potrawami i napojami. Konkurs „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów” odbył się 23 października w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Tradycyjnie imprezę wsparł finansowo powiat ostrołęcki. W pracach komisji konkursowej uczestniczyli pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju.

Jak podkreślają organizatorzy konkurs ma motywować seniorów z gminy Goworowo i gmin ościennych do wspólnych spotkań, zachęcić do prezentacji dorobku artystycznego. Podczas konkursu kluby seniorów odgrywają scenki, śpiewają piosenki biesiadne, tańczą popularne tańce ludowe. Doświadczenia kulinarne seniorów stanowią ważny element zachowania kultury i służą potrzymaniu tradycji.  W tegorocznej edycji oceniane były: dania główne, dania roślinne, ciasta i nalewki.

  

Apolonia Nowak w Złotej Dziesiątce Kobiet Sukcesu Mazowsza

Apolonia Nowak wybitna artystka z Kadzidła znalazła się w  „Złotej dziesiątce kobiet z Mazowsza”, wyłonionych w konkursie „Kobieta sukcesu”. Gala wręczenia nagród odbędzie się 12 listopada w  sali Muzeum Niepodległości w Warszawie. Apolonię Nowak zgłosił do konkursu powiat ostrołęcki.

Apolonia Nowak to jedna z najwybitniejszych i najbardziej utalentowanych artystów Ziemi Kurpiowskiej. Znana jest przede wszystkim z pięknego „białego” głosu. Na swoim koncie ma występy w kraju i zagranicą. Śpiewała m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Współpracowała m.in. z zespołami Ars Nova i Swoją Drogą Trio. Do licznych nagród i odznaczeń, które przez lata zgromadziła artystka tym razem dojdzie wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane dla kobiet przez kobiety.

Inicjatywa organizacji konkursu na „Kobietę sukcesu” powstała 16 lat temu. Pierwotnie swoim zasięgiem objęła ona województwo warmińsko- mazurskie. Od czterech lat impreza organizowana jest także na Mazowszu. Obrady kapituły IV edycji konkursu odbyły się 15 października w Warszawie. W wyniku tajnego głosowania sposród17 kandydatek wyłoniono 10 tzw. „Złotą dziesiątkę”. Podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs, wyłoniona zostanie laureatka IV edycji, która w tym roku symbolizować będzie sukcesy kobiet Mazowsza..

 

"Złota dziesiątka” z Mazowsza:

 1. Patrycja Piekutowska- skrzypaczka i pedagog z Warszawy; 

 2. Aldona Machnowska-Góra- Dyrektorka Teatru Warszawy;

 3. Apolonia Nowak-  artystka i twórczyni ludowa kurpiowszczyzny (powiat Ostrołęka);

  4. Katarzyna Wierzbowska- Prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet-Warszawa;

 5. Marta Borkowska – Olszewska- kobieta z korporacji „Allbridge”, organizatorka śniadań dla kobiet biznesu w Warszawie;

 6. Grażyna Sroczyńska - Prezes spółki Ramzes - dostawcy programów informatycznych (Warszawa);

 7. Barbara Toruńczyk – Redaktor Naczelna „Zeszytów Literackich” (Warszawa);

 8. Bogumiła Więckowska – Starosta Otwocki;

 9. Katarzyna Janowska - dyrektor TVP Kultura (Warszawa);

 10. Joanna Woszczyńska z Siedlec – choreograf, pedagog, założyciel Formacji Tańca.

Kapituła obradowała w składzie :

1.          Urszula Pasławska - wiceminister Skarbu Państwa, laureatka wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2007;

2.          dr Ewa Lisowska – wykładowca SGH, prezes honorowa Międzynarodowego Forum Kobiet;

3.          Grażyna Jagodzińska – wiceprezes MFK Warszawa;

4.          Jolanta Fajkowska – dziennikarka telewizyjna, wspiera Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy;

5.          Jolanta Kaczmarek – Prezes Zarządu Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radio Dla Ciebie”;

6.          Katarzyna Kręźlewicz, z-ca dyr. Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego;

7.          Krzysztof Zorde –wiceprezes zarządu spółki audytorsko-doradczej BDO Polska;

8.          Dorota Madejska – Prezes Zarządu ROLMEX S.A.;

9.          Katarzyna Kalicińska – producentka filmowa serialu w TVP Program 1  „Życie nad rozlewiskiem”, laureatka tytułu Kobiety Sukcesu Mazowsza 2013;

10.      Piotr Grabowski – aktor;

11.      Paweł Mazurek – prawnik, Kancelaria Adwokacka;

12.      Ilona Kanclerz – projektantka mody, wieloletnia opiekunka artystyczna pokazów mody na galach Kobiet Sukcesu;

13.      Andrzej Ballo - poeta, prozaik, scenarzysta, autor sztuk teatralnych;

14.      Ewa Domaradzka-Ziarek – dziennikarka, inicjatorka Wyborów Kobiety Sukcesu Mazowsza;

Fot. Apolonia Nowak podczas uroczystego koncertu podsumowującego obchody Roku ks. Władysława Skierkowskiego na Mazowszu, 8 marca 2012 Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Przeciwko zanikowi regionalizmów

Przez dwa dni kurpiowscy i pomorscy regionaliści dyskutowali na temat przyszłości swoich regionów, ich mowy, kultury i edukacji. 17 i 18 października odbywała się bowiem po raz pierwszy w historii konferencja kurpiowsko-pomorska.
Dzień przed konferencją delegacja kurpiowska, w skład której wchodzili przedstawiciele Związku Kurpiów oraz Powiatu Ostrołęckiego: Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów, Maria Samsel, wiceprezes i dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Czesława Kaczyńska, prezes STL OK, Iwona Choroszewska-Zyśk, wiceprezes ZK, Aldona Kuciej, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce spotkali się z Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie.

- To dzięki kontaktom z Kaszubami i ubiegłorocznej wizycie, która upłynęła pod hasłem edukacji regionalnej, mogliśmy w tym roku uczestniczyć w konferencji kurpiowsko-pomorskiej – mówi Iwona Choroszewska-Zyśk, wiceprezes Związku Kurpiów. -  Mogliśmy wówczas zobaczyć lekcję języka kaszubskiego w szkole podstawowej, a także rozmawiać z samorządowcami o ich roli w nauce o regionie oraz początkach i podstawach tej nauki.

W tegorocznej konferencji ze strony Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wzięli udział głównie przedstawiciele Kociewia, Borów Tucholskich i Krajny. Obecni byli także samorządowcy, parlamentarzyści, badacze, naukowcy, a także władze Zrzeszenia, m.in. Łukasz Grzędzicki, prezes oraz Michał Kargul, wiceprezes ds. kociewskich.

Pierwszego dnia dyskutowano na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości organizacji regionalnych oraz o tożsamości w poszczególnych regionach. Drugi dzień poświęcony był roli samorządów w edukacji regionalnej oraz gwarom, dialektom, językowi. O samorządach i ich stosunku do regionalizmu kociewskiego mówił dr Krzysztof Korda, radny Tczewa, członek Rady Naczelnej ZKP, zaś referat „Ślązacy a sprawa kociewska - polityka Rzeczpospolitej względem społeczności regionalnych i gwar języka polskiego” wygłosił dr Michał Kargul, wiceprezes Zarządu Głównego ZKP. Doświadczenia i refleksje na temat edukacji regionalnej w zakresie gwary borowiackiej przedstawiła Maria Ollick, prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury, zaś prof. Maria Pająkowska-Kensik, członek Rady Naczelnej ZKP zaprezentowała wystąpienie „W trosce o dialekt kociewski”. Raport z badań dotyczących poczucia tożsamości regionalnej na Kociewiu przedstawiła Anna Łucarz, doktorantka UKW w Bydgoszczy. Ze strony kurpiowskiej wystąpił Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów, który postawił tezę, iż zachowanie mowy przodków jest  podstawą utrzymania tożsamości regionalnej. Maria Samsel, dyrektor MKK w Ostrołęce mówiła natomiast o tożsamości Kurpiów i ich teraźniejszości. Kurpie zaprezentowali też podczas spotkania film o Mieczysławie Czychowskim, zwanym Kurpiem Gdańskim, malarzu i poecie. Film miał premierę w maju tego roku.      
Uczestnicy konferencji wspólnie wypracowali stanowisko, które ma być przedstawione m.in.: Prezydentowi RP, Premier RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Minister Edukacji Narodowej. W rezolucji czytamy m.in.: „Od ćwierćwiecza korzystając z samorządnej wolności społeczności regionalne Kociewia, Borów Tucholskich, Krajny i Kurpiów zabiegają o ochronę i rozwój swojego dziedzictwa kulturowego. Przy szerokim wsparciu lokalnych samorządów dbamy o nasze dialekty i gwary, zwyczaje oraz tożsamość. Jednak mimo tych zabiegów widzimy, że własnymi siłami działaczy regionalnych nie jesteśmy w stanie skutecznie przeciwdziałać zanikowi regionalizmów językowych i gwar oraz chronić naszej kulturowej tradycji. (…)   Należy wzmocnić ustawowy zapis ochrony regionalizmów i gwar języka polskiego przyporządkowując to zadanie ministrowi odpowiedzialnemu za kulturę i dziedzictwo narodowe. Zobowiązać go należy także do opracowania programu wsparcia skierowanego ściśle na tematykę ochrony i rozwoju regionalnych odmian polszczyzny.

Uważamy, że należy podjąć działania mające na celu skuteczniejsze wykorzystanie zapisów nowej podstawy programowej polskiej oświaty dotyczące rozwoju świadomości regionalnej i regionalnych kompetencji językowych uczniów na wszystkich etapów nauczanie. Należy także rozpocząć pracę nad ewentualnym wzmocnieniem tych zapisów w taki sposób by każdy uczeń pochodzący z regionu, gdzie funkcjonuje żywa, regionalna odmiana polszczyzny miał możliwość poznania jej specyfiki w trakcie procesu nauczania. Zadbać także należy o stworzenie zajęć umożliwiających uczniom poznanie własnej, regionalnej historii i kultury. (…)”

49 sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Zmiany w budżecie powiatu, przekazanie środków finansowych na Ochotnicze Straże Pożarne to jedne z najważniejszych projektów uchwał podjętych przez radnych na poniedziałkowej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Specjalne podziękowania otrzymał samorząd od Komendanta Miejski ego Policji w Ostrołęce za udzielenie wsparcia finansowego przy budowie nowej siedziby tutejszej policji. Obrady rozpoczęto od wręczenia medali pamiątkowych samorządu województwa mazowieckiego „Pro Masovia”.

„Pro Masovią” wyróżniono: radnego powiatowego Tadeusza Lipkę oraz Witolda Rzepińskiego. Medale oraz dyplomy wręczył w imieniu marszałka radny sejmiku województwa mazowieckiego Marian Krupiński.

Po raz kolejny radni postanowili udzielić pomocy finansowej Ochotniczym Strażom Pożarnym. Tym razem są to jednostki w Czarni (10 tys. zł. na doposażenie samochodu gaśniczego w sprzęt ratowniczy) i Milewie Wielkim, gm. Troszyn (50 tys. zł. na  zakup samochodu strażackiego).

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu dotyczą także nowych inwestycji drogowych. Powiat otrzymał dotację celową z rezerwy budżetu państwa na modernizację 500 m. odcinka drogi w Pasiekach (od drogi krajowej nr 60). Dotacja wynosi 300 tys. zł. i decyzją radnych wpisana została do budżetu. Kolejne zmiany dotyczą wydatków m.in. na remont nawierzchni drogi Kadzidło- Piasecznia i innych.

Ostatecznie po zmianach po stronie wydatków budżet wynosi prawie 74, 9 mln zł., po stronie dochodów 70, 3 mln zł

Ponadto starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł zaprosił wszystkich radnych na uroczyste odebranie dwóch strategicznych dla powiatu  inwestycji: odcinaka drogi Pasieki- Kunin oraz mostu w Sulu. Przecięcie wstęgi zaplanowano na 27 października.  

Agro konferencja

„Unowocześnianie gospodarstwa rolnego- istotne zmiany od 2015 r.”- to tytuł konferencji zorganizowanej z myślą o rolnikach z terenu powiatu ostrołęckiego i przygotowanej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecką Izbą Rolniczą oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce. Spotkanie miało miejsce 16 października w Baranowie.

Podczas konferencji omówiono następujące zagadnienia: „Obowiązki właścicieli wody i przyległych nieruchomości w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne”, „Nowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich w Polsce na lata 2015- 2020”, „Działania inwestycyjne dla gospodarstw rolnych w nowej pers[pektynie na lata 2014- 2020”, „Propozycja nowych źródeł finansowania inwestycji w gospodarstwie rolnym”, „Zakres prac Izby Rolniczej w obszarze szkód myśliwskich”. Jednym z prelegentów był starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Kolejno spotkanie z rolnikami zaplanowano na 23 października w Kurpiowskim Centrum Kultury w Kadzidle. 

PCPR i PZOoN w nowej siedzibie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności zmieniły swoje siedziby. Obie instytucje od września urzędują w budynku przy ul. 11 listopada (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy). Tym samym w jednym obiekcie mieszczą się trzy jednostki prowadzące działalność  w zakresie polityki społecznej: PUP, PCPR i PZOoN. Uroczyste otwarcie siedziby odbyło się 15 października w obecności władz powiatu, radnych i zaproszonych gości.  

Droga w Dudach Puszczańskich po przebudowie

Zakończyły się prace budowlane blisko kilometrowego odcinka drogi w Dudach Puszczańskich. Tym samym ostatnia żwirówka w gminie Łyse należąca do powiatu zniknęła z mapy dróg powiatowych.  W odbiorze technicznym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Gminy w Łysych- sekretarz Jarosław Parda, inspektorzy i radni powiatowi:  Stanisław Lipka i Andrzej Lis. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Ostrada”.

Odebrana na początku października droga została wykonana na podbudowie z kruszywa łamanego i składa się z jednowarstwowej nawierzchni.  W ramach prac budowlanych zostały uzupełnione pobocza (mają one 1 metr szerokości)  i korpus drogi, powstało też 5 zjazdów. Droga po przebudowie ma 5 metrów szerokości. Doskonale wpisuje się w sieć połączeń Myszyniec- Dudy Puszczańskie- Piątkowizna. 

Zaproszenie na konferencję

XLIX sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 20 października 2014 roku została zwołana XLIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, o godzinie 13.00.

PORZĄDEK OBRAD:
1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLVIII SESJI.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINOM NA DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH,
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2014R.,
3)    ZMIANY STATUTU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO,
4)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU WYNAGRADZANIA ORAZ PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OSTROŁĘCKI,
5)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ROZLICZANIA TYGODNIOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI W SZKOŁACH, DLA KTÓRYCH POWIAT OSTROŁĘCKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM.
5.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
6.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
7.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
8.    SPRAWY RÓŻNE.
9.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLIX SESJI RADY POWIATU.

Powiat ostrołęcki ostrołęcki najlepszy na Mazowszu, piąty w Polsce

Powiat ostrołęcki zajął wysoką lokatę w rankingu inwestycyjnym Uniwersytetu Warszawskiego i Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Zdobył piąte i pierwsze miejsce na blisko 380 powiatów w Polsce. Konferencja prasowa informująca o tymże wydarzeniu  odbyła się 9 października. Z dziennikarzami lokalnych mediów spotkali się członkowie Zarządu Powiatu w Ostrołęce.

Piąta lokata związana jest z inwestycjami w infrastrukturę techniczną, z wykorzystaniem środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania. Pierwsze miejsce w rankingu powiat ostrołęcki zawdzięcza inwestycjom bez dotacji. Ponadto tutejszy samorząd został liderem na Mazowszu- I miejsce wśród powiatów województwa mazowieckiego.

Ranking inwestycyjny „Wspólnoty” ogłoszony został już po raz jedenasty. Wydatki na infrastrukturę techniczną obejmowały lata 2011- 2013. Powiat ostrołęcki i tym razem znalazł się w czołówce- piąta i pierwsza (w wydatkach bez dotacji) lokata w rankingu. Daje to, w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego powiatu 277, 72 zł.,  bez dotacji 153,02 zł. Dla porównania, powiat lubelski, który w tym roku zajął pierwsze miejsce, wydał 362, 80 zł. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jednak bez dotacji inwestycyjnej jest to kwota zaledwie74, 25 zł, tym samym z pierwszego spada na miejsce 30.

Ranking inwestycyjny przygotowywany jest przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz Uniwersytet Warszawski. Ocenie poddawane są województwa, miasta wojewódzkie, powiaty grodzkie, powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, inne miasta oraz gminy wiejskie. Pod uwagę brane są wszystkie inwestycje samorządowe skierowane na rozwój infrastruktury technicznej: transport, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa. Jak pokazuje analiza rankingu, we wszystkich kategoriach jednostek samorządowych największy udział mają wydatki na inwestycje transportowe, w województwach i powiatach stanowią ponad połowę wszystkich wydatków. W powiatach znaczące są także inwestycje w oświatę.

 Metoda rankingu inwestycyjnego „Wspólnoty”

Pod uwagę bierze się wydatki inwestycyjne skierowane na rozwój infrastruktury technicznej finansowane z następujących działów budżetu:

 • Transport i łączność (dz.600) – remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy a także wydatki na tabor związany z transportem lokalnym i zbiorowym np. komunikacja wiejska,
 • Gospodarka komunalna,
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz. 400),
 • Rolnictwo i łowiectwo (dz. 010),

Wydatki inwestycyjne powyższych 3 działów dotyczą sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci, oświetlenia ulic, wydatków na infrastrukturę wiejską (w dz. 010) itp.

 • Gospodarka mieszkaniowa (dz.700) – budownictwo komunalne i inwestycje zakładów gospodarki komunalnej.

W rankingu uwzględnia się wydatki w cenach stałych z 2013 r. w przeliczeniu na
1 mieszkańca, liczone jako średnia z trzech ostatnich lat (2011-2013).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych uzupełniane jest zestawieniem wydatków sfinansowanych ze środków własnych – to znaczy bez otrzymanych dotacji inwestycyjnych, co mówi o zdolności do samodzielnego generowania rozwoju. Ponadto na zasadzie zbieranych od samorządów ankiet dolicza się wydatki (zwłaszcza w miastach) nie wykazane w sprawozdaniach budżetowych a pochodzące z inwestycji sfinansowanych przez spółki komunalne, lokalne fundusze i zakłady budżetowe.

Powiat ostrołęcki w rankingu inwestycyjnym

2007- 2009 r.- I miejsce

2008- 2010 r.- I  miejsce

2009- 2011 r.- III miejsce

2010- 2012 r.- IV miejsce

2011- 2013 r.- V miejsce

 

Bez dotacji inwestycyjnej

2007- 2009 r.- II miejsce

2008- 2010 r.- I miejsce

2009- 2011 r.- I miejsce

2010- 2012 r.- I miejsce

2011- 2013 r.- I miejsce

Uroczyste podsumowanie rankingu odbyło się podczas XII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, 1- 2 października w Jachrance.

  

Kunin z nową drogą

Drogę biegnącą przez miejscowość Kunin w gminie Goworowo oficjalnie oddano do użytku. Odbiór techniczny odbył się 8 października w obecności wicestarosty Krzysztofa Parzychowskiego, przedstawicieli powiatu, Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, gminy Goworowo (uczestniczyła w nim wójt gminy Goworowo Małgorzata Kulesza), radnych oraz wykonawcy.

Oddany do użytku odcinek trasy Kunin- Pasieki liczy prawie 1,7 km. Przebudowana droga ciągnie się przez całą miejscowość  Kunin. Dodatkowo wykonane zostały chodniki (liczy on około 1,2 km), miejsca parkingowe, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa itp. Droga po przebudowie ma 6 metrów szerokości. Wykonana została na podbudowie i składa się z dwóch warstw: wiążącej i ścieralnej.

Koszt inwestycji wyniósł 1, 24 mln zł. Z tego 550 tys. zł. pochodzi z rządowych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 200 tys. zł. z budżetu gminy Goworowo. Pozostałe pieniądze to środki własne powiatu.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg z Ostrowi Mazowieckiej.

Oddana do użytku droga stanowi drugi etap realizowanej przez powiat ostrołęcki większej inwestycji. I etap obejmował przebudowę odcinak od Pasiek do Kunina. Inwestycja  realizowana była w ubiegłym roku. 

W hołdzie pomordowanym

- Siedemdziesiąt lat temu bestialsko zakatowano ponad 100 osób tylko dlatego, że ośmielili się być patriotami, tylko dlatego, że umiłowały swoją Ojczyznę- mówił podczas uroczystości wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Obchody upamiętniające 70. rocznicę pacyfikacji wsi Bandysie odbyły się 5 października. Patronat nad uroczystościami objął Starosta Ostrołęcki.

-O wolność musimy dbać, bo nie jest ona nam dana raz na zawsze. Naszym obowiązkiem i zadaniem jest przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniu. Starsze pokolenie, które pamięta koszmar wojny odchodzi powoli do przeszłości. To na nas spoczywa obowiązek nauczenia młodzieży czym jest wolność. A przecież wolność krzyżami się mierzy, wolność to też  chwała poległym. Nieraz trzeba ponieść ofiarę krwi, żeby kraj był wolny. Ci, którzy w imię bezpieczeństwa rezygnują z wolności, zazwyczaj tracą jedno i drugie- takie słowa skierował wicestarosta do obecnych na uroczystościach mieszkańców wsi Bandyś.

Obchody uświetniła msza święta w intencji mieszkańców Bandyś zamordowanych w obozie Stutthof oraz Apel Poległych. Pod pomnikiem ofiar złożono wiązanki kwiatów.

W uroczystościach uczestniczyli również przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Witold Kuczyński oraz dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności Artur Romanik

Ponadto w ramach obchodów Muzeum Kultury Kurpiowskiej przygotowało wystawę upamiętniającą te tragiczne wydarzenia.

Organizatorami obchodów byli: wójt gminy Czarnia, sołtys wsi Bandysie, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
 

Drogi po remontach

Dwie drogi w gminach Goworowo i Myszyniec doczekały się odbioru technicznego. Obie realizowane były przy współudziale środków ze źródeł zewnętrznych. W odbiorach, które odbyły się 2 października uczestniczyli: wicestarosta Krzysztof Parzychowski, dyr. Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Genowefa Żebrowska, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, wykonawcy oraz radni (Antonii Mulawka, Tadeusz Lipka, Sławomir Kamiński).
Pierwszą odebraną inwestycją była droga w gminie Goworowo. Jest to licząca prawie 1,3 km żwirówka, biegnąca od miejscowości Czernie do drogi krajowej nr 60. Wartość zadania wyniosła ponad 162 tys. zł. Na jego realizację powiat pozyskał środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 50%.
Wykonane prace budowlane obejmowały odtworzenie trasy, oczyszczenie poboczy tj. wykarczowanie drzew i krzewów, wykonanie warstwy odsączające. Po remoncie droga ma 4 metry szerokości. Ponadto gmina Goworowo, ze środków własnych, zleciła wykonanie przepustu. Wykonawcą zadania była firma F H U Stanisław Biedrzycki, Zelki Dąbrowy, gmina Karniewo.
Drugi odbiór techniczny miał miejsce w gminie Myszyniec. Wykonawcą tego zadania było PRDM „Ostrada” z Ostrołęki. Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy Kolejowej w Myszyńcu oraz drogi biegnącej na Wykrot– 4,3 km. Ponadto pobudowano chodniki (około 1 km) przylegające do ulicy Kolejowej oraz ścieżkę pieszo- rowerową o długości około 3, 6 km. W ramach zdania wykonano też instalację kanalizacyjną, przepusty, zjazdy na posesję. Po przebudowie jezdnia ma 6 metrów szerokości, ścieżka 2, 5 m. (od jezdni odgrodzona została pasem oraz umieszczonymi w nim elementami odblaskowymi). Wartość zadania wyniosła 3, 28 mln zł. Z tego część pochodziła z subwencji Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz gminy Myszyniec.

Przygotowania do obchodów rocznicy urodzin Adama Chętnika

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu Komitetu Honorowego obchodów 130. rocznicy urodzin Adama Chętnika, które odbyło się 24 września w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Trwają starania, aby rok 2015 był rokiem Adama Chętnika w województwie mazowieckim. W maju tego roku decyzję o uhonorowaniu w ten sposób wybitnego etnografa i twórcy Skansenu w Nowogrodzie podjął już Sejmik Województwa Podlaskiego. Spotkaniu w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przewodniczył Jacek Chętnik, wnuk Adama. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji kulturalnych,  samorządów, oraz szkół, którym osoba wybitnego badacza jest bardzo bliska. Powiat Ostrołęcki reprezentowała Aldona Kuciej, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju, Związek Kurpiów - Iwona Choroszewska-Zyśk, Czesława Kaczyńska oraz Krystyna Łaszczych,  Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - Barbara Kalinowska, wicedyrektor oraz Katarzyna Mróz, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe -  Janusz Gołota, prezes stowarzyszenia oraz Kazimierz Parszewski. Obecne były także Anna Przygoda-Majewska, dyrektor ZSZ nr 4 oraz Barbara Nizielska ze szkoły w Jednorożcu.

Posiedzenie rozpoczęło wystąpienie Urszuli Kuczyńskiej, dyrektor Skansenu w Nowogrodzie, która przybliżyła sylwetkę oraz różne wątki z  życia Adama Chętnika -  znakomitego etnografa, regionalisty, znawcy kultury kurpiowskiej. Przybliżyła też mniej znane obszary twórczości badacza, takie, jak chociażby pisanie widowisk czy poezji.

Jacek Chętnik przedstawił podczas spotkania Komitet Honorowy obchodów 130. rocznicy urodzin Adama Chętnika, w którego skład weszło wiele wybitnych osób. Znaleźli się wśród nich: bp Stanisław Stefanek, Adam Struzik  marszałek województwa mazowieckiego, Stanisław Kubeł starosta ostrołęcki czy Mirosław Grzyb prezes Związku Kurpiów.  
Zaprezentowano też planowane działania, które będą miały na celu przybliżenie postaci Adama Chętnika, a także uhonorowanie jego pracy i działalności. Będą to liczne koncerty, konferencje, wydawnictwa, konkursy, prawdopodobnie też nakręcony zostanie film.

Posiedzenie było świetną okazją do promocji książki Adama Chętnika „Wspomnienia z lat okupacji”. Publikacja została opracowana przez Mieczysława Adamczyka i Janusza Gmitruka.     


fot. K.Łaszczych

Jednomyślna rada

Zmiany w budżecie powiatu, udzielenie pomocy finansowej gminom, przystąpienie powiatu do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, to najważniejsze projekty uchwał podjęte podczas XLVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. Radni zaopiniowali też projekt herbu Powiatu Ostrołęckiego.

Rada podjęła uchwałę dotyczącą emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Powiat zamierza wypuścić obligacje na kwotę 6, 45 mln zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych powiatu. Spłata całego zadłużenia związana z emisją obligacji ma nastąpić w 2024 roku. Wartość jednej obligacji szacowana jest na 1 tys. zł.

Na sesji radni pozytywnie zaopiniowali nowe zmiany w budżecie powiatu. Wynikają one m.in. z wprowadzenia do budżetu nowych inwestycji drogowych tj. budowa skrzyżowania w Choromanach w gminie Troszyn (tamtejszy samorząd na to zadanie przeznaczył 100 tys. zł., powiat zaś 20 tys. zł.) oraz budowa chodników i zjazdów przy drodze powiatowej Kadzidło- Łyse- Łączki (gmina Łyse partycypuje w kosztach inwestycji, przekazując 100 tys. zł., powiat przeznacza 150 tys. zł.). Ponadto radni podjęli uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej gminom: Baranowo, Lelis, Łyse, Olszewo- Borki, Goworowo, Troszyn, po 25 tys. zł. oraz Myszyńcowi 20 tys. zł.. Pomoc wiąże się z inwestycjami drogowymi. W najbliższym czasie samorządy gminne zamierzają składać wnioski do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przy  ocenie wniosków dodatkowe punkty można uzyskać za partnerstwo. W tym przypadku partnerem byłby powiat, który wespół z gminą realizowałby daną inwestycję.  Sam powiat także będzie ubiegał się o środki z NPPDL. Do programu tego mają być zgłoszone dwie drogi: Łodziska- Lelis- Gąski do granicy powiatu, Nowe Dylewo- Gibałka- Lelis oraz Myszyniec- Zdunek- Bartniki. Wnioski do NPPDL można składać do końca września, termin rozstrzygnięcia przypada na koniec października.

Na zakończenie obrad radni podjęli się wyboru herbu powiatu. Wśród zaproponowanych przez komisję heraldyczną 5 wzorów, radni większością głosów (za głosowało 11 radnych przy 19 obecnych) opowiedzieli się za herbem z wizerunkiem szczerbionego orła (symbolu Mazowsza), pszczół (symbol bartników Puszczy Zielonej) oraz szabli (symbol szlachty zamieszkującej południe powiatu).

Drużyna z Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce odwiedzi Barcelonę

12 drużyn z powiatu ostrołęckiego wzięło udział w turnieju piłki nożnej PSE &ALDESA CUP. Nagrodą główną był 3- dniowy wyjazd do Barcelony i wizyta na stadionie klubu FC Barcelona Camp Nou. Patronat nad imprezą objął Starosta Ostrołęcki.

Zawody rozegrano 20 września na stadionie w Kadzidle. Startowały w nich drużyny ze szkół gimnazjalnych w Ostrołęce, Kadzidle, Lelisie, Rzekuniu, Baranowie i Czarni. Do finału przeszły dwie drużyny z Ostrołęki i Kadzidła. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Ostrołęce, II miejsce Gimnazjum w Kadzidle, III miejsce Gimnazjum w Lelisie i IV miejsce Gimnazjum w Baranowie.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kacper Szurnicki z Kadzidła. Najlepszym bramkarzem- Piotr Tyszka z Ostrołęki. Królem strzelców- Radosław Popieniek z Ostrołęki.

Turniej zorganizowano we współpracy z Powiatowym Grodzko- Ziemskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Ostrołęce.

Fot. Aldesa Nowa Energia

"Kurpiowskie Targi Rolnicze"

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Prezydent Miasta Ostrołęka zapraszają na „Kurpiowskie Targi Rolnicze”, które odbędą się 28 września 2014 roku w Ostrołęce, ul. gen. I. Prądzyńskiego oraz plac i scena przy „Kupcu”. Początek imprezy o godz. 11.00, oficjalne otwarcie – godz. 13.00.

W programie imprezy znajdą się:

•    oferty handlowe i usługowe firm, działających w otoczeniu rolnictwa
•    prezentacja rolnictwa ekologicznego i degustacja potraw ekologicznych
•    fachowe doradztwo rolnicze
•    kiermasz kwiatów, drzew i krzewów ozdobnych i owocowych
•    kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego
•    kiermasz miodów i produktów pszczelarskich
•    prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych regionu
•    pokaz młócenia cepem i mielenia zboża
•    konkursy dla dzieci
•    występy zespołów artystycznych

Ponadto Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce zaprasza wszystkie dzieci do lat 15 do udziału w konkursie z zakresu wiedzy o kulturze regionu kurpiowskiego i rolnictwie ekologicznym, organizowanym w ramach imprezy „Kurpiowskie Targi Rolnicze”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu kultury regionu kurpiowskiego i rolnictwie ekologicznym.

Wystąpią:
 
Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10
Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 7
Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin
Kapela Jana Kani
Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka

Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uprzejmie informuje, iż z dniem 25.09.2014r. zmienia swoja siedzibę i będzie funkcjonować na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 11 Listopada 68
07 – 410 Ostrołęka

Dotychczasowe numery telefonów pozostają w Centrum, jednak są zmiany numerów w poszczególnych komórkach.

Nowy kontakt poniżej:

sekretariat/dyrektor 29 764 62 33
fax 29 764 62 33
Poradnia Rodzinna:     
- psycholog
- prawnik 29 764 62 33
stanowiska ds. rehabilitacji społecznej 29 764 62 33
zespół ds. pieczy zastępczej:
- specjalista pracy z rodziną
- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 29 764 23 38
- stanowisko ds. świadczeń
- pracownik socjalny 29 764 23 38
księgowość 29 764 57 88
pracownicy projektu EFS:
- pracownik socjalny ds. wychowanków pieczy zastępczej - 608 321 189
- pracownik ds. osób niepełnosprawnych - 608 320 317

Dożynki gminno-parafialne w Baranowie

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł uczestniczył w dożynkach gminno- parafialnych w Baranowie. 14 września mieszkańcy tamtejszej gminy dziękowali za plony. –Cieszę się, że mogę dziś być tutaj i brać udział w tak ważnej dla rolników ceremonii. Dożynki są jednym z najważniejszych świat polskiej wsi. W ten sposób dziękujemy za tegoroczny urodzaj i prosimy o lepsze zbiory w przyszłym roku. Wiem, że takie będą bo mieszkańcy Baranowa są niezwykle sumienni i pracowici.- mówił starosta. Tradycyjnie wydarzeniu towarzyszył turniej sołectw oraz prezentacje artystyczne. Zorganizowany został też konkurs na najładniejszy ogródek w gminie.

Powiatowo- Gminny Dzień Kukurydzy i Mleka

Konferencja naukowa dotycząca uprawy i odmian kukurydzy, prezentacja kolekcji odmian kukurydzy, to tylko niektóre wydarzenia towarzyszące Powiatowo- Gminnemu Dniu Kukurydzy i Mleka w Baranowie. Przedsięwzięcie zorganizowało 13 września Starostwo Powiatowe w Ostrołęce we współpracy ze Spółdzielnią Mleczarską „Mlekovita” odziałem produkcyjnym Kurpie w Baranowie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie i gminą Baranowo.

Z wykładami wystąpili: prof. dr hab. Józef Adamczyk- „Priorytety w hodowli mieszańców kukurydzy na potrzeby polskiego rolnictwa”, mgr inż. Stefan Wysocki- „Agrotechnika kukurydzy w warunkach stresu atmosferycznego i glebowego na przykładzie 2014 r.” oraz mgr inż. Ryszard Kulpa- „Znaczenie wapnia i siarki w produkcji pasz z kukurydzy i użytków zielonych”.

Dodatkową atrakcją było pole demonstracyjne z różnymi odmianami kukurydzy przygotowane w  Lipowym Lesie koło Baranowa.

Ponadto podczas imprezy przyznano rolnikom specjalne nagrody za najwyższy areał uprawy kukurydzy na terenie Kurpiowszczyzny.  W taki sposób wyróżniono trzech rolników: Grzegorza Gralę z Gral, Mirosława kamińskiego z Wachu oraz Kamila Sendera z Olszyn.

Przedsięwzięciu towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych z Kurpi, Kaszub i Tatr. Przygotowano także stoiska informacyjne, prezentacje maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej, stoiska firm mleczarskich, paszowych, rolniczych i ogrodniczych.

XLVIII sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 22 września 2014 roku została zwołana XLVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, o godzinie 13.00.

PORZĄDEK OBRAD:
1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLVII SESJI.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2014 – 2024  
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2014R.
3)    EMISJI OBLIGACJI ORAZ ZASAD ICH ZBYWANIA, NABYWANIA I WYKUPU
4)    PRZYSTĄPIENIA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO DO REALIZACJI W 2015R. ZADANIA DROGOWEGO PN. „PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2537W ŁODZISKA – LELIS – GĄSKI – GRANICA POWIATU ORAZ NR 2526W NOWE DYLEWO – GIBAŁKA – LELIS” W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”
5)    PRZYSTĄPIENIA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO DO REALIZACJI W 2015R. ZADANIA DROGOWEGO PN. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2514W MYSZYNIEC – ZDUNEK – BARTNIKI”
W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”
6)    PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI WSPÓLNEJ INWESTYCJI DROGOWEJ Z GMINĄ BARANOWO
7)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE LELIS NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU DROGOWEGO
8)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE ŁYSE NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU DROGOWEGO
9)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE OLSZEWO – BORKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU DROGOWEGO
10)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE MYSZYNIEC NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU DROGOWEGO
11)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE GOWOROWO NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU DROGOWEGO
12)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE TROSZYN NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU DROGOWEGO
13)    USTALENIA PLANU SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH W POWIECIE OSTROŁĘCKIM
5.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
6.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
7.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
8.    SPRAWY RÓŻNE.
9.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLVIII SESJI RADY POWIATU.

Ogłoszenie o konkursie

na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Czerwinie

Droga Ostrołęka- Goworowo- Długosiodło uroczyście otwarta

- Cieszę się, że zakończyliśmy jedną z największych inwestycji w powiecie ostrołęckim, zarówno pod względem długości, jak i kosztów- mówił o drodze powiatowej Ostrołęka- Goworowo- Długosiodło starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Uroczyste przecięcie wstęgi miało miejsce 11 września w Goworowie.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, wójt gminy Goworowo Małgorzata Kulesza, wójt gminy Rzekuń Stanisław Godzina, wójt gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski, przedstawiciele delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz radni szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Na przebudowę jednej z najbardziej strategicznych inwestycji w powiecie ostrołęckim - drogę Ostrołęka – Goworowo – Długosiodło przeznaczono prawie 18 mln zł. Kwota ta pozwoliła sfinansowała przebudowę 22 km dróg, wybudować most na rzece Orz w Goworowie 
o wartości ponad 2 mln zł  oraz  blisko 20 km nowych ścieżek pieszo - rowerowych i około
6, 5 km chodników. Inwestycja realizowana była w latach 2010 – 2014.

-Przebudowana droga, łącząca Ostrołękę z drogą szybkiego ruchu S8, stanowi dobre
i bezpieczne rozwiązane komunikacyjne dla północno- wschodniej części Polski z centralną. Obecnie jest to doskonała alternatywa dla ruchu pojazdów przemieszczających się z Litwy drogą krajową nr 61 przez Augustów- Łomżę- Ostrołęka do Warszawy lub z Olsztyna drogą krajową nr 53 przez Ostrołękę do Warszawy. Kolejnym etapem tej inwestycji (zgłoszonym do Regionalnego Instrumentu Terytorialnego) będzie budowa odcinka biegnącego od drogi krajowej nr 60 (Różan – Ostrów Mazowiecka) wzdłuż torów kolejowych do granicy powiatu ostrołęckiego- podkreślił starosta Stanisław Kubeł.

Inwestycja zrealizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz wsparciu finansowym gmin Goworowo i Rzekuń.

Jak zaznaczył wojewoda Jacek Kozłowski, trasa Ostrołęka- Długosiodło jest wzorcowym przykładem „schetynówki”. Stanowi umiejętne połączenie dróg lokalnych z siecią o znaczeniu ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich kryteriów bezpieczeństwa. – Starosta Stanisław Kubeł stworzył pewien standard dróg o niskich kosztach budowy, spełniających wszelkie normy bezpieczeństwa. Samorząd powiatu ostrołęckiego jest przykładem dla innych, jak umiejętnie budować bezpieczne drogi, wystarczy wydzielić dodatkowy pas dla ruchu pieszo- rowerowego- mówił wojewoda.

Tak duże zadanie udało się zrealizować nie tylko dzięki współpracy samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnych. W kosztach budowy uczestniczyło Nadleśnictwo Ostrołęka. –Poprzez tę inwestycję osiągnęliśmy efekt ekologiczny. Budowa drogi pozwoliła pozbyć się rozlewiska we wsi Borawe. Stojąca woda powodowała obumieranie lasu. Teraz las ten powoli się regeneruje i powraca do poprzedniej kondycji- tłumaczył nadleśniczy Zdzisław Gadomski.

 

Koszty całkowite przebudowanej drogi     17.424.000,00 zł  

Źródła finansowania inwestycji:

   Pomoc finansowa Gminy Goworowo         2.660.000,00 zł

   Pomoc finansowa Gminy Rzekuń               2.210.000,00 zł

   Dotacja Wojewody ( NPPDL )                    2.500.992,00 zł

   Nadleśnictwo Ostrołęka                                    45.000,00 zł

   Środki Powiatu Ostrołęckiego                   10.077.128,00 zł

 

Długość przebudowanej drogi –   ok. 22 km

Długość wykonanych  chodników –    6312  m

Długość wykonanej ścieżki rowerowej – 19 km

Liczba zatok autobusowych     26 szt.

Most na rzece Orz w miejscowości Goworowo o nośności 50 ton. Most liczy 12, 20 m. szerokości i 24, 20 m. długości;

Przepusty, zjazdy na posesje, działki i drogi lokalne.

Oznakowanie pionowe i poziome.

 

  

Nowa komenda policji otwarta

-Powiat ostrołęcki od wielu lat wspiera tutejszą policję. Dzięki naszym staraniom oraz pomocy finansowej udało się tę inwestycję doprowadzić do szczęśliwego finału- podkreślił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Tylko w ostatnim czasie powiat ostrołęcki przekazał blisko 900 tys. zł. na budowę oraz wyposażenie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. 11 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby.  

Na samą budowę KMP samorząd powiatu ostrołęckiego przekazał 650 tys. zł. zaś na doposażenie m.in. zakup nowych samochodów około 219 tys. zł.

Jak zaznaczył starosta Stanisław Kubeł, już w poprzednich kadencjach samorząd powiatu udzielał pomocy finansowej tutejszej policji. W latach 2005- 2008 realizowany był program doposażenia. Na zakup pojazdów oraz urządzeń powiat ostrołęcki przekazał 500 tys. zł.  

W uroczystościach otwarcia nowej siedziby KMP w Ostrołęce wzięli udział m.in.: JE ks. Biskup Janusz Stepnowski, komendant główny policji nadinspektor Marek Działoszyński, mazowiecki komendant wojewódzki policji Cezary Popławski, parlamentarzyści  ziemi ostrołęckiej, wojewoda Jacek Kozłowski,  przedstawiciele samorządu województwa, władze powiatu ostrołęckiego i Ostrołęki, wójtowie okolicznych gmin,  reprezentanci pozostałych służb mundurowych i policjanci z całego Mazowsza.  Ceremonię uświetniła orkiestra policyjna z Katowic.

Fot. www.policja.pl 

Film o Mieczysławie Czechowskim w TVP Kultura

Film dokumentalny poświęcony Mieczysławowi Czychowskiemu, poecie i malarzowi pochodzącemu z Ziemi Kurpiowskiej i odwołującemu się w swojej twórczości do jej tradycji i obyczaju zostanie pokazany w TVP Kultura w najbliższą środę, 10 września. Obraz powstał dzięki wsparciu finansowemu powiatu ostrołęckiego.

Film p.t. „ Komu skrzypce a komu futerał”  w reżyserii Henryki Dobosz- Kinaszewskiej,  produkcji firmy Promedia ( producentka Maria Mrozińska) został zrealizowany m.in. dzięki wsparciu starostwa powiatu ostrołęckiego, UM Gdańsk i wielkiemu zaangażowaniu Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich a także Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w  Ostrołęce.

Emisja 10 września o godz. 8.53 i 17.05 

Droga Susk Nowy- Ostrołęka częściowo odebrana

Częściowego odbioru doczekał się odcinek drogi Susk Nowy- Ławy- Ostrołęką. Inwestycja realizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych we współpracy z gminą Rzekuń. Częściowy odbiór m.in. chodnika, pasa pieszo- rowerowego oraz systemu drenarskiego odbył się 8 września. Uczestniczyli w nim przedstawiciele powiatu, gminy Rzekuń oraz wykonawcy.

Droga modernizowana jest na dwóch odcinkach. Pierwszy ma 0, 5 km i biegnie od Suska Nowego w kierunku Ław. Drugi wynosi prawie 4 km i biegnie przez Ławy do Ostrołęki.  Odebrane prace dotyczyły robót przygotowawczych tj. poszerzenia poboczy, wycinki drzew i krzewów oraz wymiany gruntu na fragmencie drogi, ponadto budowy chodników z kostki betonowej, pasa pieszo- rowerowego, a także drenażu francuskiego, uproszczonej formy systemu drenarskiego służącego do odwodnienia korony drogi.

Wartość zadania wynosi ponad 5 mln zł. Z tego 50 % pochodzi z NPPDL. Gmina Rzekuń na przebudowę przekazała 1275 tys. zł. oraz po sierpniowej sesji 105 tys. zł. na wykonanie dodatkowych prac, budowy pasa pieszo- rowerowego od torów w Susku Nowym do biegnącej tamże drogi powiatowej.

Inwestycję zasiliły też dodatkowe pieniądze z budżetu powiatu. Pozwolą one rozszerzyć zakres prac, tym samym uwzględniając realne potrzeby mieszkańców.

Wykonawcą drogi jest Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „Ostrada” z Ostrołęki.

  

Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej. Wieniec powiatu ostrołęckiego najładniejszym wieńcem dożynkowym

7 września delegacja powiatu ostrołęckiego uczestniczyła w regionalnym Święcie Plonów w Staroźrebach w powiecie płockim. Tam też wieniec powiatu ostrołęckiego otrzymał pierwsze miejsce w konkursie  „Na najładniejszy wieniec dożynkowy” . Podczas dożynek wspólnie dzielono się chlebem i dziękowano mieszkańcom mazowieckiej wsi za trudy pracy.

W tym roku powiat ostrołęcki reprezentowali starościna i starosta dożynkowy Elżbieta oraz Sławomir Cekała z Lipnik w gminie Łyse. Od 1996 roku prowadzą oni gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję mleka. W 2010 roku ich gospodarstwo zajęło I miejsce w gminnym konkursie „Najpiękniejsza zagroda wiejska  gminie Łyse”.  Starościna i starosta dożynkowy do Staroźrebów zawieźli wieniec, wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnik pod kierownictwem Haliny Bartnickiej oraz chleb tradycyjnego wypieku Grzegorza Krzyżewskiego, właściciela piekarni „Twoja” w Lipnikach.  Wieniec uznano za najładniejszy wieniec dożynkowy.

Przedsięwzięciu towarzyszyły wystawy planów i sprzętu rolniczego, kiermasze sztuki ludowej, prezentacje firm oraz stoiska z produktami regionalnymi i lokalnymi. Dożynki odbyły się pod honorowym patronem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Niedzielne świętowanie

Dożynki gminne, Zajazd szlachecki oraz Dni kukurydzy, tak wyglądała  pierwsza niedziela września w powiecie ostrołęckim. W imprezach uczestniczyli starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Przedsięwzięcia wsparł finansowo powiat ostrołęcki.

Święto planów obchodzili mieszkańcy gmin Olszewo- Borki, Kadzidło oraz Troszyn. Uroczyście dziękowali oni za tegoroczne zbiory, uczestnicząc w ceremonii poświecenie wieńców i chlebów. Tradycyjnie podczas dożynek, w każdej gminie, wybierane były najpiękniejsze wieńce- symbol szczęśliwych i obfitych żniw, przygotowane przez tamtejsze sołectwa.  Dożynki w gminie Troszyn połączone zostały z „Czwartym Zjazdem Szlacheckim”, natomiast w Kadzidle z niedzielą kadzidlańską i turniejem wsi.

Gmina Czerwin obchodziła 14. Jarmark Czerwiński oraz 12. Dni Kukurydzy. Impreza stanowi doskonałą okazję do prezentacji sprzętu rolniczego i produktów rolniczych.

Dożynki gminne oraz Dni kukurydzy to jedne z najważniejszych świąt obchodzonych w gminach powiatu ostrołęckiego. Corocznie gromadzą one tysiące osób. Imprezom towarzyszą prezentacje artystyczne, kiermasze sztuki ludowej oraz wesołe miasteczka.

„Kurpiowskie Piaski BIS”

90 osób wzięło udział w wyścigu kolarskim „Kurpiowskie Piaski BIS”. Przedsięwzięcie zorganizowano 24 sierpnia w Przystani przed zabytkowym dworkiem Burbonów. Tegoroczny wyścig kolarski wsparł finansowo powiat ostrołęcki. Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł przywitał uczestników wyścigu i dokonał startu.

Poniżej relacja z wydarzenia nadesłana przez Klub Kolarski 24 h.

Pierwsi na trasę MINI liczącą 5 km, wystartowały dzieci w wieku 6-14 lat. Dzieci rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych SMYK, ŻAK, MŁODZIK - odrębnie dziewczynki i chłopcy. Trasa wyścigu dla dzieci została poprowadzona przez bezpieczne okolice lasu w Przystani jednak już na pierwszym kilometrze dzieci miały do pokonania trzy strome podjazdy, które dla prawie wszystkich okazały się zbyt trudne do podjechania rowerem. Dystans MINI najszybciej pokonał Dawid Bojarczyk z Łap - AGR Podlasie, Łapy w czasie 00:11:35. Druga na mecie zameldowała się Hanna Papiernik - UKS Wygoda Białystok,Białegostok z czasem 00:17:02, a trzecia była Luiza Wawer - Argema Prostki, Prostki czas 00:17:04

Na dystansie MINI rywalizowało łącznie 17-tu młodych adeptów kolarstwa.

W samo południe ruszyli na trasę MIDI i MAXI zawodnicy bardziej doświadczeni, którzy mieli do pokonania odpowiednio 18 i 37km na bardzo trudnej technicznie trasie. Zawodnicy z dystansu MIDI mieli do pokonania 2-óch okrążeń na bardzo interwałowej trasie. Był to wyścig przygotowany specjalnie dla pań, które rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych: K1, K2 i K3. Organizator zadbał również o płeć męską i razem z paniami mogli rywalizować panowie w kategorii OPEN pod nazwą "Dla tych, którym się jeszcze chce...przejechać rowerem". Na trasie MIDI najszybszym okazał się Piotr Dubowski - Bliska Team, Łomża, któremu pokonanie 18km zajęło tylko 00:49:58, drugi był Dawid Bojarczak - AGR Podlasie, Łapy czas 00:51:57, a trzeci na linię mety dotarł Marek Karczewski - KK24h-Ostrołęka, Czarnowiec w czasie 00:58:52.

Panie, które były głównymi aktorkami tego dystansu poradziły sobie znakomicie z tą męczącą leśną trasą. Zwycięstwo odniosła Łucja Wawer - Argema Prostki, Prostki w czasie 01:03:10, druga na linię mety zameldowała się Maria Kamińska - KK24h-Ostrołęka, Nowosiedliny, a trzecia dojechała Agata Kocyła - LIMBER Team, Krasiniec.

Na dystansie MIDI rywalizowało łącznie 28 zawodniczek i zawodników w tym 6 pań.

Najdłuższą trasę MAXI najszybciej pokonał Patryk Białek - SK Bank, Jasienica. Zwycięzca, który bez mała od startu do mety uciekł z Piotrem Żebrowskim pochodzącym z Białobrzega Dalszego obecnie reprezentanta PTR Dojlidy Białystok na przejechanie czterech okrążeń potrzebował tylko 01:30:34. Rywalizacja tych dwóch zawodników odbywała się na całej trasie i niemalże koło w koło na zaciętym finiszu o pół szprychy na drugim miejscu uplasował się Piotr Żebrowski z czasem 01:30:35 . Trzeci przyjechał Tomasz Bakunowicz - BLU Cersanit Team Refleks, Sokółka 01:33:29.

Na dystansie MAXI rywalizowało łącznie 39-ciu zawodników. Z powodu defektów rowerów nie ukończyło wyścigu 5-ciu zawodników.

Gdy na trasie MIDI i MAXI rywalizowali dorośli na boisku szkolnym odbył się wyścig "O Złoty Dzwonek do roweru”, w którym wystartowało sześcioro przedszkolaków. Jako pierwsza na metę przyjechała Karolina Podeszwa z Ostrołęki, drugi był Bartek Ptaszyński z Łomży, a trzeci Szymon Zalewski z Warszawy www.Rowerek.euGrupa DSF Maxxis Team. Wyścig przeprowadził Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT z Ostrołęki i wszystkie dzieci zostały udekorowane pucharami przekazanymi przez Wiesława Podeszwę zawodnika KK24h, nagrodami rzeczowymi od Europe Direct, dyplomami i oczywiście złotymi dzwonkami.

Ze specjalną nagrodą (rowerem) przybył na wyścig Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Ostrołęki. Szefowie WORD przekazali także dla dzieci w wieku 7-17lat nagrody około rowerowe takie jak: kaski, odblaski, kamizelki, oświetlenie rowerowe. Specjalnie przeprowadzony konkurs z Prawa o Ruchu Drogowym, gdzie uczestnicy musieli odpowiedzieć w ankiecie na trzy pytania został rozstrzygnięty i nagrodę główną w postaci nowiutkiego roweru zgarnął Hubert Serafiński z Łomży.

Uczestnicy wyścigu głównego rywalizowali o Puchar Wójta Gminy Olszewo-Borki, a rywalizację tę wygrał Piotr Kowalski z Zabrodzia, który okazał się najszybszym zawodnikiem z terenu gminy Olszewo-Borki. Puchar wręczył osobiście Wójt Gminy.

Organizator przyznał także nagrody rzeczowe oraz okazałe puchary kolarskie ufundowane przez Starostę ostrołęckiego Stanisława Kubła dla najszybszych zawodników z powiatu ostrołęckiego:

- dystans MINI - Basia Karczewska z Czarnowca i Mikołaj Zera z Kadzidła

- dystans MIDI - Ewa Parzychowska z Białobieli

- dystans MAXI - Piotr Kowalski z Zabrodzia.

Puchary i Nagrody rzeczowe w imieniu Starosty ostrołęckiego wręczyła Sekretarz Gminy Olszewo-Borki - Aneta Grucelska, sam starosta Stanisław Kubeł przywitał osobiście uczestników wyścigu i dokonał startu honorowego imprezy.

Odbyła się też rywalizacja dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przystani. Do wyścigu zgłosiła się tylko jedna uczestniczka, a puchar od Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Przystani wywalczyła Karolina Oleszczak z Przystani.

Wyróżniono także najmłodszego i najstarszego zawodnika wyścigu. Puchary wręczono dla Szymona Zalewskiego z Warszawy - rocznik 2009 oraz Tadeusza Więckowskiego z Olszewa-Borek - rocznik 1953.

Karnety do Siłowni Forma5 otrzymali: Bartosz Jechanowski, Wiesław Podeszwa, Sebastian Korzeb, Arkadiusz Jechanowski

Podczas wyścigu MTB KP BIS członkowie Klubu Kolarskiego 24h rywalizowali również w II Otwartych Mistrzostwach Klubu w kolarstwie MTB.

Wyłoniono zwycięzców, lecz przed rozgrywką Prezes Klubu Marek Karczewski liczył na triumf młodzieży, a niespodziankę zrobili doświadczeni już zawodnicy.

Mistrzami Klubu zostali:

- Wiesław Kamiński r.1960 - mistrz

- Wiesław Podeszwa r.1958 - wicemistrz

- Sebastian Korzeb r.1998 - II wicemistrz

Panie:

- Maria Kamińska - mistrzyni

- Ewa Parzychowska - wicemistrzyni

  

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) informuję mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego o podziale Powiatu na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu w Ostrołęce, granicach okręgów oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Starosta Ostrołęcki
Stanisław Kubeł

75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Rozpoczęcie roku szkolnego

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł uczestniczył w inauguracji roku szkolnego 2014/2015. Uroczyste rozpoczęcie nauki dla szkół powiatowych odbyło się w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Uroczystości połączono z obchodami 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Na cmentarzu parafialnym w Kadzidle przed tablicą upamiętniającą ofiary II Wojny Światowej oraz Grobem Nieznanego Żołnierza złożono wiązanki kwiatów.

Starosta uczestniczył również w ostrołęckich obchodach rocznicowych, które miały miejsce przed Pomnikiem Pamięci Pomordowanych w latach 1939 – 1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ulicy Kurpiowskiej. Modlitwą oraz chwilą zadumy oddano cześć tym, co oddali życie za wolną ojczyznę.

  

XXXVII Miodobranie Kurpiowskie

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski reprezentowali powiat na  jednej z największych imprez Kurpiowszczyzny- Miodobraniu Kurpiowskim. Po raz pierwszy całe przedsięwzięcie zorganizowano w „Kurpiowskiej Krainie” w Wykrocie koło Myszyńca, tym samym uroczyście inaugurując działalność tamtejszego kompleksu rekreacyjno- sportowego.  Podczas imprezy wręczono Okolicznościowe Nagrody Starosty Ostrołęckiego. XXXVII Miodobranie Kurpiowskie wsparł finansowo powiat ostrołęcki.

Tradycyjnie imprezę rozpoczęła msza święta z elementami gwary kurpiowskiej w Bazylice Mniejszej Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Nabożeństwu przewodniczył kardynał Gerhard Müller, prefekt kongregacji Nauki i Wiary, który poświęcił nowo otwarty obiekt.

Na scenie w Wykrocie burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka przytoczył dzieje powstania zbiornika w Wykrocie oraz ideę kompleksu rekreacyjno- sportowego „Kurpiowska Kraina”. Podkreślił też rolę starosty Stanisława Kubła i powiatu w tworzeniu całego przedsięwzięcia.

Tradycyjnie na Miodobraniu zaprezentowały się zespoły folklorystyczne oraz folkowe. Odtworzono też widowisko obrzędowe „Zwyczaje bartnicze na Kurpiach”, nawiązujące do tradycji i historii regionu.  Ponadto wręczone zostały nagrody dla zwycięzców „Zawodów wędkarskich spinningowych o puchar starosty ostrołęckiego” oraz „Zawodów strzelectwa myśliwskiego” .  Nagrody wręczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Wieczorem, dla zgromadzonej publiczności , wystąpiły: „Czerwone Gitary”, „Red Lips”, „Orły FM”.

Imprezie towarzyszyły: kiermasz sztuki ludowej, wystawa rękodzieła ludowego, wystawa sprzętu pszczelarskiego, wesołe miasteczko, targi techniki rolnej oraz stoiska handlowe z miodem, pieczywem regionalnym i jadłem kurpiowskim.

XXXVII Miodobranie Kurpiowskie odbyło się 31 sierpnia.  

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU 2014

Powiat wspiera mundurowych

Ponad 100 tys. zł. trafi w tym roku do ostrołęckiej policji oraz 103 tys. zł. do Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach Rzekuń i Olszewo- Borki. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup samochodów oraz sprzętu pożarniczego. Decyzję radni podjęli jednogłośnie 19 sierpnia, podczas obrad Rady Powiatu w Ostrołęce.

Z przekazanych przez powiat pieniędzy dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce mają zostać zakupione trzy pojazdy, dwa nieoznakowane i jeden oznakowany. Środki na ten cel w całości pochodzą z budżetu powiatu.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej gminom Rzekuń i Olszewo- Borki. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzbeninie trafi 3 tys. zł. na zakup motopompy pożarniczej. Koszt urządzenia to 36 tys. zł . OSP w gminie Olszewo- Borki otrzyma 100 tys. zł. Pieniądze mają zasilić środki finansowe przeznaczone na zakup samochodu pożarniczego. Jego koszt to blisko 390 tys. zł.   

"Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki"

Zapraszamy do udziału w najbliższym przedsięwzięciu sportowo – rekreacyjnym, które odbędzie się w niedzielę 14 września 2014 r. Bieg Masowy Przełajowy. Bieg realizowany jest jako impreza towarzysząca w ramach projektu pn. „Turysto weekendowy Przystań w gminie Olszewo-Borki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2 Turystyka.

Trasy biegowe dopasowane będą do wieku uczestników, najdłuższa ok. 10km, do udziału zapraszamy wszystkie osoby bez względu na wiek. Dla wszystkich uczestników kobiet i mężczyzn czekać będzie posiłek regeneracyjny na trasie i na zakończenie w formie grilla, okolicznościowe medale oraz dla najlepszych nagrody rzeczowe. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września 2014r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się stronach internetowych www.olszewo-borki.pl lub www.turystyka.olszewo-borki.eu lub otrzymają Państwo kontaktując się z tut. urzędem tel. 029 761 31 07 w. 108 lub 111.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Reprezentant powiatu nagrodzony

Nagrodę Okolicznościową Starosty Ostrołęckiego za całokształt osiągnięć i dokonań sportowych otrzymał Waldemar Pędzich, maratończyk z Szafarczysk. Reprezentując powiat i startując w barwach powiatu ostrołęckiego w ostatnim czasie sportowiec zajął III miejsce na Mistrzostwach Europy w biegu 24- godzinnym w Zabrzu oraz I miejsce w kat. M 50+ w IV Półmaratonie Szelkowskim. Podczas sesji Rady Powiatu w Ostrołęce 19 sierpnia nagrodę wręczyli starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Witold Kuczyński.  

10 strzałów ku chwale Ojczyzny

Rekordową liczbę- 224  uczestników zgromadziły zawody strzeleckie „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”. Zawody odbyły się  15 sierpnia w strzelnicy ZSP w Kadzidle. Przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Starosty Ostrołęckiego.

Otwarte zawody strzeleckie „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” adresowane były do młodzieży, osób dorosłych i seniorów, zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, a najstarszy 72 lata. Za spełnienie czynu obywatelskiego wszyscy strzelcy otrzymali pamiątkowy dyplom. Za pierwsze pięć miejsc wręczono puchary Ministra Obrony Narodowej oraz książki o tematyce wojskowej od Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ostrołęce ppłk Krzysztofa Gemzy.

W czasie zawodów można było zapoznać się z różnymi rodzajami broni strzeleckiej, współczesnej oraz historycznej, a także zasadami członkostwa w stowarzyszeniach strzeleckich i procedurami uzyskiwania pozwoleń na własną broń palną do celów sportowych i kolekcjonerskich.

Tego typu zawody zapoczątkowane były w 1932 roku i polegały na tym, że każdy obywatel bez różnicy płci i wieku mógł, za niewielką opłatą za amunicję, strzelać i zdobyć, w zależności od wyników, odpowiednią klasę odznaki strzeleckiej. 15 sierpnia zawody zorganizowane zostały zgodnie z przekazami historycznymi tj. z broni małokalibrowej z odległości 50 metrów do tarczy o średnicy największego pierścienia 50 cm.

Zawody zorganizowane zostały przy wsparciu finansowym Ministra Obrony Narodowej.

 

Fot WKU Ostrołęka  

Kurpiowskie Piaski BIS

Wraz z Gminą Olszewo-Borki zapraszamy serdecznie na wyścig kolarski MTB "Kurpiowskie Piaski BIS" do Przystani k.Ostrołęki w dniu 24 sierpnia 2014r (niedziela) start od godz. 11:00.

"W hołdzie marynarzom i ułanom poległym na Ziemi Rzekuńskiej"

Remont „powiatówki” w Myszyńcu

Częściowego odbioru doczekał się odcinek drogi na trasie Myszyniec- Wykrot- Lipniki. Zakończono prace budowlane chodnika i ścieżki pieszo- rowerowej. W dalszej kolejności modernizowana będzie jezdnia. Wykonane roboty drogowe w obecności wykonawcy i inspektorów budowlanych oceniali: wicestarosta Krzysztof Parzychowski, radni powiatowi Sławomir Kamiński(sekretarz Myszyńca) i Tadeusz Lipka oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce. Odbiór częściowy miał miejsce 12 sierpnia.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „Ostrada”. Prace rozpoczęły się w czerwcu, a zakończą w drugiej połowie września. Obecnie gotowy jest już chodnik (wykonany z kostki betonowej), ciągnący się przez miejscowość Myszyniec w kierunku Wykrotu oraz blisko 4 km ścieżka pieszo- rowerowa o szerokości 2, 5 m (ze względu na wąski pas drogowy, na 300 metrowym odcinku ścieżka zwęża się do 2 metrów).  Zarówno chodnik, jak i ścieżka zostały wykonane na podbudowie z kruszywa naturalnego, i łamanego.  Zyskały też odwodnienie i kanalizację deszczową.

Wtorkowy odbiór obejmował także wykonany z masy bitumicznej 2, 5 km odcinek jezdni. Na całym, przygotowanym do przebudowy odcinku poszerzono pas drogowy. Obecnie droga ta ma 8 m szerokości (5, 5 m jezdnia i 2, 5 m ścieżka).

Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej oraz powiatu i Myszyńca. 

XLVII sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 19 sierpnia 2014 roku została zwołana XLVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, o godzinie 13.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLVI SESJI.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    UTWORZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W CZERWINIE ORAZ OKREŚLENIA TERENU JEJ DZIAŁANIA,
2)    OKREŚLENIA TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W MYSZYŃCU,   
3)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE RZEKUŃ NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU MOTOPOMPY POŻARNICZEJ DLA OSP DZBENIN,
4)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE OLSZEWO – BORKI NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU POŻARNICZEGO,
5)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2014 – 2023,
6)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2014R.,
7)    ROZPATRZENIA SKARGI PANI MARIANNY DOMIAN.
5.    ROZPATRZENIE SKARGI PANI ANNY ZOFII WIECHETEK.
6.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
7.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
8.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
9.    SPRAWY RÓŻNE.
10.     ZAKOŃCZENIE OBRAD XLVII SESJI RADY POWIATU.

Gospodynie w Susku Nowym

13 kół gospodyń wiejskich z powiatu ostrołęckiego i okolic zjechało 10 sierpnia do Suska Nowego. Pretekstem do spotkania i wymiany doświadczeń były  organizowane już po raz drugi prezentacje dorobku artystycznego. Imprezę wsparł finansowo powiat ostrołęcki. W zjeździe uczestniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski, który pogratulował paniom zapału i determinacji w reaktywowaniu oraz prowadzeniu kół.

Tegorocznym hasłem prezentacji było „Na wiejską nutę”. Oprócz pieśni i tańców panie prezentowały monologi oraz gadki kurpiowskie. Imprezę uświetnił występ Kwartetu „Premiera” z Warszawy z muzyką świata.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa rękodzieła, prac wykonanych przez koła. Organizatorem przedsięwzięcia był Regionalny Związek Rolniczych Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce.  

Most w Myszyńcu oficjalnie otwarty

Solidny i estetycznie wykonany- tak wygląda nowy most na rzece Rozoga w Myszyńcu . Całkowity odbiór techniczny odbył się 8 sierpnia. Uczestniczyli w nim wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz radni powiatowi z gminy Myszyniec Sławomir Kamiński i Tadeusz Lipka, a także przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych i  wykonawcy.

W ramach inwestycji rozebrano stary most, a w jego miejscu pobudowano nowy. Przeprawa została przystosowana do ruchu ciężkiego. Została wykonana w najnowszej technologii, spełniającej wszystkie kryteria bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym (most zyskał dodatkowe, energochłonne bariery). Nowy most ma blisko 12 metrów szerokości- 7 m- jezdnia i 3 metry ścieżka. Ścieżkę od jezdni  odgradza granitowy krawężnik. 

Ponadto przeprawa zyskała odwodnienie, a brzegi wzmocniono ażurowymi płytami z betonu. Kolorystyka mostu nawiązuje do  barw powiatu ostrołęckiego. Użyto koloru zielonego, niebieskiego i żółtego.

Koszt budowy nowego mostu to ponad 772 tys. zł.   Inwestycja realizowana była przy współudziale środków finansowych powiatu, Myszyńca oraz ministra infrastruktury i rozwoju.

Wykonawcą była spółka DOMOST z Małkini. Inwestycja oddana została z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.  

VII Dożynki Powiatowe w Ugniewie

VII Dożynki Powiatowe odbędą się na placu przy Gospodarstwie Agroturystyczno - Rekreacyjnym "Zygi Ranch" w Ugniewie. Towarzyszyć im będą wystawy, kiermasze, stoiska gastronomiczne, konkursy z nagrodami, a dla najmłodszych "Wesołe Miasteczko".

Pełny program uroczystości:
11.30 Zbiórka delegacji wieńcowych na placu Dożynkowym.
12.00 Msza święta dożynkowa (polowa).
13.30 Uroczyste otwarcie VII Dożynek Powiatowych
- wystąpienie starosty ostrowskiego,
- obrzęd dzielenia się chlebem.

Rolnicy z nagrodami

Już po raz piąty Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce przeprowadziła konkurs dotyczący wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekologii w rolnictwie. Rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród miało miejsce 5 i 6 sierpnia w Ostrołęce i Myszyńcu. Konkurs adresowany był do rolników i sołtysów z terenu objętego działaniem tutejszego KRUS-u. Nagrody ufundowane przez powiat ostrołęcki wręczali wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sylwester Witka.

Laureaci konkursu „Wiedzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów” w Ostrołęce.

I miejsce – Sylwester Deptuła gm. Lelis

II miejsce – Witold Gumkowski  gm. Czerwin

III miejsce – Edward Luma gm. Olszewo-Borki

Wyróżnienie I – Marcin Olech – gm. Olszewo – Borki

Wyróżnienie II – Zofia Deptuła – gm. Lelis

 

Laureaci z  Myszyńca.

I miejsce – Marcin Zduńczyk

II miejsce – Józef Dąbrowski

III miejsce – Daniel Bałdyga

Wyróżnienie – Paweł Banach

  

Ciepła szkoła

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle zmienia swój wygląd. Wzbogaci się o nową elewację, okna i drzwi oraz kocioł grzewczy. Zakończenie prac zaplanowano na 30 września. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prace modernizacyjne budynku rozpoczęły się na początku wakacji. W pierwszym etapie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, następnie zainstalowano kocioł grzewczy- nowe źródło ciepła dla obiektu. Prace zakończy ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły oraz nowa elewacja.

Wykonawcą prac jest spółka JAKKON z Ostrołęki. Wartość inwestycji wynosi 547 978 zł., w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- 437 603 zł. Pozostałe środki, w wysokości 110 375 zł. stanowią wkład własny powiatu. 

Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2014 ogłoszony

Operatorzy programu FIO – Mazowsze Lokalnie (Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS i Stowarzyszenie Europa i My) ogłaszają nabór do pierwszego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie, w ciągu najbliższych 2 lat zostanie przyznanych ok. 600 mikrodotacji o łącznej wartości ponad 2,1 mln złotych . W 2014 roku środki przeznaczone na konkurs wynoszą 603 000 PLN.

Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Więcej informacji na stronie: http://mazowszelokalnie.pl/

„10 strzałów ku chwale Ojczyzny”

15 sierpnia na strzelnicy w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2 Klub Strzelectwa Sportowego „OBROŃCA” w Troszynie organizuje powszechne zawody strzeleckie p.n. „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”.

Zawody są współfinansowane ze środków publicznych Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tego typu zawody zapoczątkowane były w 1932 roku polegały na tym, że każdy obywatel bez różnicy płci i wieku mógł, za niewielką opłatą za amunicję strzelać i zdobyć w zależności od wyników odpowiednią klasę odznaki strzeleckiej.

15 sierpnia organizujemy je zgodnie z prawdą historyczną tj. z broni małokalibrowej z odległości 50 metrów do tarczy o średnicy największego pierścienia 50 cm.

Całkowita opłata tylko 5 zł. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom.

Każdy może strzelać !

Gaz dla JBB

Po długich negocjacjach i wielomiesięcznych rozmowach budowa gazociągu w gminie Łyse stała się faktem. Przekazanie placu pod budowę inwestycji nastąpiło 21 lipca. Natomiast już 29 kwietnia pozwolenie na budowę wydało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Sieć będzie biegła od stacji redukcyjnej w Kadzidle do Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych.

Gazociąg średniego ciśnienia (PE 225) ma  przebiegać w pasie dróg gminnych, powiatowej i wojewódzkiej. Łącznie będzie to około 18 kilometrów sieci położonej w miejscowościach Kadzidło, Golanka, Sul, Szafranki, Lipniki i Łyse. Inwestycję będą realizowały dwie ostrołęckie firmy. Przetarg na budowę odcinka od Kadzidła do Łysych w pasie dróg gminnych i powiatowej wygrał Zakład Instalacji Sanitarnej Mróz, natomiast w drodze wojewódzkiej Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Energas Ostrołęka.

Przepustowość stacji wynosi 4 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Sam zakład JBB zgłosił zapotrzebowanie na 2 tysiące metrów sześciennych na godzinę(obecnie firma ta, o produkcji dobowej 300 ton, korzysta z oleju opałowego). W przyszłości Zakład rozważa. Istnieją więc warunki, żeby do sieci mogły podłączyć się inne podmioty między innymi Urząd Gminy w Łysych.

-Na przełomie 2013 i 2014 roku składaliśmy wnioski na przyłącza. Nie wiemy jednak jakie w tej sprawie będzie stanowisko inwestora. Liczymy, że oprócz budynku urzędu, gaz zostanie zainstalowany w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łysych, w obiekcie tym mieści się również remiza strażacka, w Zespole Szkół w Łysych, Zespole Szkół w Lipnikach oraz w świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Lipnikach- mówi sekretarz Gminy Łyse Jarosław Parda.

Przyłączem zainteresowany jest także powiat ostrołęcki. Instalację gazową miałby wówczas Zespół Szkół Powiatowych w Łysych.

-Powiat ostrołęcki był jednym z inicjatorów całego przedsięwzięcia. Jest to strategiczna inwestycja dla regionu, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, między innymi za naszym pośrednictwem toczyły się rozmowy z zarządem Mazowieckiej Spółki Gazownictwa , żeby doprowadzić ją do szczęśliwego finału- podkreśla starosta Stanisław Kubeł.

Z gazu mogliby korzystać również indywidualni odbiorcy. Sieć przebiegać będzie przez miejscowości Szafranki, Lipniki i Łyse. W miejscowościach tych jest zwarta zabudowa, co z punktu widzenia opłacalności inwestycji, nie stanowiłoby większego problemu z budową nitek dla gospodarstw (użytkowników) indywidualnych.

Inwestorem jest Mazowiecka Spółka Gazownictwa z siedzibą w Warszawie.

Inwestycja ma być zrealizowana do końca listopada.

  

Rozmawiali o kolei

Uruchomienie linii kolejowej Ostrołęka- Wielbark, przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych oraz powiatowych przebiegających przez tereny PKP, to tylko niektóre tematy poruszane podczas spotkania samorządowców z kolejarzami. Rozmowy odbyły się 25 lipca z inicjatywy starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Zakładu Linii Kolejowych w Siedlacach, Towarzystwa Dróg Żelaznych, Urzędu Miasta w Ostrołęce, urzędów gmin w Goworowie, Rzekuniu, Baranowa, Długosiodle oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

Podczas spotkania dyskutowano również na temat uzgodnień przebiegu budowy drogi Ostrołęka- Wyszków na odcinku Pasieki- Przetycz. Rozmowy dotyczyły przejazdów kolejowych oraz ich wspólnego finansowania przez samorządy i kolej. Mówiono także o planach związanych z uruchomieniu linii kolejowej Ostrołęka- Wielbark i wykorzystaniu jej do obsługi ruchu turystycznego.

 

  

Złote pary z Kadzidła

Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymało 23 lipca trzynaście par z gminy Kadzidło. Życzenia oraz gratulacje, wytrwania próby czasu, dostojnym Jubilatom złożył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Ustanowiony został w 1960 r. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP wręczyli wójt Dariusz Łukaszewski, przewodniczący Stanisław Kur, kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Wiesław Opęchowski.

W spotkaniu uczestniczyli również najbliżsi Jubilatów- dzieci, wnuczęta, prawnuczęta, krewni oraz kierownik USC Barbara Pabich, a także Zespół Kurpiowski z Wachu.

Medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" otrzymali:
- Janina i Czesław Kubłowie z Gral
- Eugenia i Stanisław Kowalczykowie z Wachu
- Czesława i Franciszek Kowalczykowie z Krobi
- Teresa i Czesław Koczkodanowie z Jazgarki
- Stanisława i Stanisław Mrozowie z Kadzidła
- Apolonia i Kazimierz Pacowie z Kadzidła
- Władysława i Aleksander Sękowie z Wachu
- Stanisława i Kazimierz Abramczykowie z Kadzidła
- Czesława i Kazimierz Bakułowie z Kadzidła
- Zofia i Tadeusz Dawidowie z Brzozówki
- Kazimiera i Józef Domuradowie z Kuczyńskich
- Halina i Bronisław Dymerscy z Dylewa
- Czesława i Stanisław Gadomscy z Kadzidła.

  

Święto Policji

W uznaniu za wzorową pracę oraz zaangażowanie w pełnieniu służby, pięciu policjantów z posterunków policji zlokalizowanych na terenie powiatu otrzymało pieniężne Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystych obchodów Święta Policji. Gratulacje wyróżnionym posterunkowym złożyli starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł  oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik. Obchody stanowiły okazję do uhonorowania i awansowania ostrołęckich funkcjonariuszy, odznaczono również osoby realizujące wspólne przedsięwzięcia z tutejszą komendą.

Nagrody Starosty Ostrołęckiego otrzymali:

st.sierż. Łukasz Rogalski

sierż. Bożena Boruch

asp.szt. Jacek Obrębski

asp. Mariusz Bałon

asp. Mariusz Ślubecki

 

Brązową Odznakę Zasłużony Policjant otrzymują:

nadkom. Paweł Jarka  

kom. Sławomir Królak  
nadkom. Cezary Ruszkowski     
podkom. Dariusz Bednarczyk   
podkom. Jerzy Klik                        
st.asp. Janusz Suchecki               
asp. Sławomir Subczyńsk

 

Brązowy Medal za zasługi dla Policji  otrzymują:              

Glinka Bogdan                                  Burmistrz Miasta Myszyniec     
Kornaga-Bałdyga Agnieszka           Pedagog Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrołęce
Toryfter Henryk                                Wójt Gminy Baranowo                
st.bryg. Wilga Jarosław                   Komenda Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce     

Ponadto blisko 100 funkcjonariuszy otrzymało awanse w stopniu.

Uroczyste obchody Święta Policji w Ostrołęce odbyły się 21 lipca w Ostrołęckim Centrum Kultury.  

Fot. www.to.com.pl

20 lat 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

W dniu 12 lipca br. wicestarosta Krzysztof Parzychowski wziął udział  w uroczystościach z okazji jubileuszu 20-lecia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Brygada została utworzona w 1994 roku. Dziś jest jedną z największych brygad w Wojsku Polskim. Rozmieszczona jest w czterech kompleksach koszarowych w Giżycku i Orzyszu. Służy w niej kilka tysięcy żołnierzy. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym. Następnie odsłonięto tablice pamiątkowe, a po godz. 10.30 odbył się uroczysty apel pododdziałów brygady. 

Husarzy w Pułtusku

Dzień Tradycji Rzeczpospolitej organizowany po raz drugi z okazji rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej będzie hucznie świętowany 19 lipca 2014 w Pułtusku. Kilkudziesięciu rekonstruktorów historycznych odtwarzających takie jednostki wojskowe jak husaria (około 40 konnych husarzy), pancerni, jazda tatarska, piechota koronna i najemna, damy husarskie, weźmie udział w uroczystej banderii ukazującej symbolicznie wymarsz wojsk polskich na odsiecz Wiedniowi pod wodzą polskiego króla Jana III Sobieskiego.

Bitwa pod Wiedniem stoczona 12 września 1683 roku uznawana jest za jedną z dwudziestu najważniejszych w dziejach świata. Trzysta trzydzieści lat temu na pomoc oblężonej przez wojska imperium otomańskiego pod dowództwem wezyra Kara Mustafy stolicy Austrii pospieszyły wojska koalicji antytureckiej dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego.

W odsieczy wiedeńskiej wzięło udział 27 tysięcy żołnierzy korony polskiej, w tym 25 chorągwi husarskich. To właśnie husaria zadecydowała o losie bitwy okrywając się bojową chwałą i sławą najlepszej wówczas formacji konnej.

Jedną z owych 25 chorągwi husarskich wystawił na własny koszt biskup płocki Stanisław Dąmbski. Latem 1683 roku, żegnana uroczyście, wyruszyła ona z terenu ówczesnej Diecezji Płockiej (można zatem domniemywać, że i z okolic Pułtuska) na miejsce zgrupowania wojsk królewskich do Krakowa.

Biskup Dąmbski jeszcze przez wiele lat patronował zasłużonej w boju chorągwi, a sam - mający wielkie uznanie Jana III Sobieskiego - już wcześniej położył wielkie zasługi w dziele dyplomatycznej formacji koalicji antytureckiej. Jego następca na stolicy biskupiej w Płocku, Andrzej Chryzostom Załuski, przyszły kanclerz wielki koronny a w tym czasie biskup kijowski, 23 grudnia 1683 roku witał uroczyście w katedrze wawelskiej wracającego spod Wiednia zwycięskiego króla polskiego. Biskup Dąmbski został pochowany w kolegiacie pułtuskiej gdzie po dziś dzień można obejrzeć jego wmurowany nagrobek.

Zbiórki publiczne po nowemu - zmiana od 18 lipca 2014 r.

Informujemy, że nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne – to obywatele, a nie urzędnicy będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu decyzji, jaką akcję wesprzeć, pomoże im przejrzysty, ogólnopolski portal internetowy ZBIÓRKI.GOV.PL

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych została opublikowana 17 kwietnia 2014 r. i wejdzie w życie po 3 miesiącach.

Portal ZBIORKI.GOV.PL ma ruszy razem z nową ustawą (tekst ustawy - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498 )

Plakat A1 - informujący o nowej ustawie - do pobrania (pdf)

Dwustronna ulotka informacyjna A5 p nowej ustawie - do pobrania (pdf)

Co się zmienia od 18 lipca 2014 r. ze zbiórkami?

 • Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić bez żadnych dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany). Dzięki ograniczeniu formalności ułatwiony będzie rozwój crowdfundingu w Polsce.
 • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów – wystarczy proste zgłoszenie zbiórki na ogólnopolskim portalu, tam też będą publikowane sprawozdania ze zbiórki. Wszystko to po to, by – nie tylko urzędnik –ale każdy obywatel miał łatwy dostęp do informacji, o tym, kto i na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.

Do 18 lipca 2014 r. obowiązują przepisy ustawy o zbiórkach publicznych z 1933 r.: każdy, kto chce prowadzić zbiórkę publiczną, nadal musi ubiegać się o pozwolenie władzy (właściwej dla terenu zbiórki), a potem przed tą samą władzą się rozliczyć. Zatem to urzędnicy oceniali, czy cel zbiórki jest „godny poparcia”. Sprawdzają też, czy zebrane środki zostały „odpowiednio” wykorzystane. Taka rola władzy w organizowaniu dobroczynności obywateli była już od wielu lat kwestionowana.

Przygotowaną w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji ustawa zakłada, że to obywatele powinni decydować o tym, komu – jakiej organizacji i na jaki cel – przekazać swoje pieniądze. To dla nich powinna być przygotowywana informacja o zbiórkach i ich wynikach. Także po to, by możliwa była skuteczniejsza kontrola zbiórek.

Bus kampanii „Ciśnienie na życie” zawita do Ostrołęki

Już między 10 a 11 lipca na parkingu Ostrołęckiego Centrum Kultury, w specjalnie przystosowanym busie „Ciśnienie na życie” będzie można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie krwi oraz zbadać wiek serca. Na wszystkich chętnych w godzinach 10:00 – 18:00 będzie czekała fachowa ekipa pielęgniarek, która wykona pomiary i udzieli porad z zakresu chorób układu krążenia. Ostrołęka to szóste z 44 miast na trasie przejazdu Busa.

Po serii akcji bezpłatnych pomiarów ciśnienia i wieku serca, organizowanych w centrach handlowych na terenie całego kraju, organizatorzy kampanii „Ciśnienie na życie” po raz kolejny wysyłają w Polskę swoje mobilne centrum badań. Warto wypatrywać oznakowanego logotypem akcji pojazdu na drogach – na wszystkich chętnych będzie czekać wykwalifikowana ekipa pielęgniarek, która nie tylko zmierzy bezpłatnie ciśnienie krwi, ale dodatkowo przy pomocy innowacyjnej aplikacji  , przeprowadzi badanie wieku serca.

Aplikacja „Wiek serca” pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego. Dobra wiadomość – wiek serca można obniżyć! Może to uczynić każdy, kto zmieni dietę i styl życia na bardziej zdrowy oraz w razie potrzeby będzie skutecznie leczył nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy hipercholesterolemię. Obniżeniu wieku serca sprzyja pozbycie się otyłości poprzez stosowanie zdrowej diety, rzucenie palenia i zwiększenie aktywności fizycznej.

Pomiary ciśnienia zostaną przeprowadzone w 44 wybranych miastach, a szczegółowe informacje dotyczące terminów i lokalizacji będzie można odnaleźć na oficjalnej stronie internetowej kampanii – www.cisnienienazycie.pl.
Prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 120/80 - 139/89 milimetrów słupa rtęci (mm Hg). Wszelkie odchylenia od tych wskaźników wymagają konsultacji z lekarzem. Mieszkańcy Ostrołęki, między 10 a 11 lipca będą mogli sprawdzić, czy problem nadciśnienia tętniczego dotyczy także ich. W specjalnie przystosowanym busie kampanii „Ciśnienie na życie”, ekipy doświadczonych pielęgniarek będą przeprowadzały  pomiary ciśnienia tętniczego krwi, a także wieku serca wszystkim chętnym, którzy zgłoszą się na badanie.

„Dzięki kolejnemu etapowi ogólnopolskiej społecznej kampanii, podczas którego umożliwiamy wykonanie bezpłatnych badań w podróżującym po Naszym kraju busie „Ciśnienie na życie”, dotrzemy nie tylko do wielkich aglomeracji, ale również do mniejszych miast  i wsi. Zapraszamy do rozmowy o sercu i profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, do oceny ryzyka zachorowania, ale także do pomiarów ciśnienia te osoby, które na co dzień nie poświęcają wiele czasu na profilaktykę chorób układu krwionośnego. A to przecież regularne  pomiary ciśnienia tętniczego krwi są podstawą wczesnego rozpoznania oraz prawidłowego i skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego, a także  szansą uniknięcia zagrażających życiu powikłań, jakimi są tętniaki aorty, udary czy zawał serca” – zauważa prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opiekun merytoryczny kampanii „Ciśnienie na życie”.
Więcej informacji na stronie www.cisnienienazycie.pl

Pomiary ciśnienia odbędą się na parkingu Ostrołęckiego Centrum Kultury, w specjalnie przystosowanym busie kampanii „Ciśnienie na życie”. Pomiaru można dokonać między 10 a 11 lipca, od godziny 10:00 do 18:00.

Informacje o Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Ciśnienie na życie”

Polfa Warszawa Grupa Polpharma jest sponsorem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Ciśnienie na życie”. Akcja ma uświadomić Polakom, jakie ryzyko niesie ze sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. Jak bowiem wynika z badania przeprowadzonego przez PBS w styczniu 2014 roku „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego oraz zdrowego trybu życia dla serca wśród Polaków”, tylko 1/3 respondentów mierzy ciśnienie krwi regularnie. Ponad połowa badanych uważa, że kontrolę można rozpocząć po 50. roku życia lub dopiero po wystąpieniu zawału serca lub udaru, albo w ogóle nie wie, kiedy należy zacząć kontrolować ciśnienie. Panuje też przekonanie, że konsultacja lekarska i badania profilaktyczne są domeną starzejącego się pokolenia. Wyniki raportu pokazują, że wiedza o nadciśnieniu jest niekompletna i konieczna jest dalsza edukacja w tym zakresie.

Jednym z głównych zadań kampanii jest przeprowadzenie jak największej liczby pomiarów ciśnienia krwi oraz badań wieku serca. W 2013 r. w ramach kampanii udało przeprowadzić się ponad 250 tys. pomiarów. W 2014 r. badania będą wykonywane w centrach handlowych, podczas ważnych konferencji medycznych, biznesowych, masowych wydarzeń sportowych, pielgrzymek oraz kontroli drogowych.

Biuro prasowe kampanii:
Joanna Sobieska
883 226 220
joanna.sobieska@procontent.pl

Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga

Delegacja z powiatu ostrołęckiego na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Ostrołęckiego - Stefanem Prusikiem, starostą ostrołęckim - Stanisławem Kubłem i wicestarostą - Krzysztofem Parzychowskim uczestniczyła 5 lipca w uroczystościach poświęconych Dniu Koronacji Króla Litwy Mendoga (Mindaugasa) w Rejonie Alytus. Główne uroczystości odbywały się w gminie Daugai. Powiat prowadzi współpracę z Rejonem od ponad 13 lat.  

Obchodom Dnia Koronacji towarzyszyły wystawy gmin  i podmiotów gospodarczych z Rejonu Alytus. Każdy z samorządów prezentował swój folklor, tradycje,  wyroby rzemieślnicze i regionalną kuchnię.

W uroczystościach brali udział partnerzy lokalni z Unii Europejskiej i  Białorusi. Gościem specjalnym tego dnia był Prezydent Litwy Valdas  Adamkus (1998-2003 oraz 2004-2009) z żoną, który otrzymał honorowe obywatelstwo Rejonu Alytus.   

Podczas wizyty ustalono, że dalsza współpraca między samorządami będzie kontynuowana i większy nacisk zostanie położony na wymianę kulturalną i gospodarczą.

Mendog - pierwszy i jedyny król Litwy - doprowadził do zjednoczenia księstw plemiennych. W 1251 r. przyjął chrzest, co było warunkiem wydania przez papieża Innocentego IV zgody na jego koronację. Kilka lat później powrócił jednak do wiary pogańskiej. Mendog zginął w 1263 r. w wyniku spisku. Święto państwowe Dzień Koronacji Mendoga zostało ustanowione przez Radę Najwyższą -Sejm Restytucyjny Litwy jesienią 1990 r.

Konkurs „Na dobry początek!”

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich w wieku 2 - 8 lat.  Projekty mogą zgłaszać fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego z realizowanym  projektem (do 10% kwoty dofinansowania),  porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

Projekty można zgłaszać w 2 ścieżkach: I – grupa docelowa: dzieci w wieku 2-8 lat mieszkające na wsiach i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej oraz ścieżka II – dzieci w wieku 2-4 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2014 roku o godzinie 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 października 2014 roku, a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2015 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: fundacja@fundacjabgk.pl

Koniec roku szkolnego w szkołach powiatowych

Blisko 700 osób zakończyło w tym roku swoją edukację w Zespołach Szkół Powiatowych. Koniec roku szkolnego wraz z ogłoszeniem wyników tegorocznych matur odbył się 27 czerwca.

Mijający rok szkolny 2012/2013 był ostatnim spędzonym w szkole dla 697 absolwentów (402 uczniów oraz 295słuchaczy szkół dla dorosłych). Spośród absolwentów, 43 osoby uzyskały średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,75. Część z absolwentów swoją edukację zakończyła już w kwietniu. Byli to uczniowie i słuchacze szkół kończących się maturą.

W roku szkolnym 2013/2014 szkoły kończące się maturą ukończyło 493 osoby, w tym 318 uczniów szkół dla młodzieży oraz 175 słuchaczy szkół dla dorosłych.

Do matury przystąpiło ogółem 270 osób (54,77% absolwentów) z tego: 257 uczniów (81% absolwentów) oraz 13 słuchaczy (7,5% absolwentów).

Największy odsetek osób, które przystąpiły do matury, stanowią absolwenci technikum dla młodzieży – 140 osób (51,85%), natomiast najmniejszy to absolwenci technikum uzupełniającego dla dorosłych – 6 (2,2%).

Do matury przystąpili w tym roku także absolwenci Liceum Profilowanego w Myszyńcu. Była to jedyna (ostatnia) klasa tego typu szkoły w powiecie ostrołęckim. Średnia zdawalność w szkołach dla młodzieży wyniosła 41,63%.

Największy wynik (91%) zdawalności osiągnęli uczniowie LO w ZSP w Myszyńcu (zdawalność w liceach ogólnokształcących w kraju – 80%). Wysoki poziom zdawalności
w Liceum Ogólnokształcącym w Myszyńcu utrzymuje się już od kilku lat.

Spośród szkół zawodowych najlepiej wypadli uczniowie Technikum w ZSP w Myszyńcu kształcącego w zawodzie technik informatyk – egzamin zdało 71,43% przystępujących
do matury oraz uczniowie Technikum w ZSP w Troszynie kształcące w zawodzie technik agrobiznesu (50%). Zdawalność w technikach w kraju wyniosła 54%.

Dłużej na wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe muszą poczekać absolwenci szkół technicznych. Wyniki te zostaną ogłoszone pod koniec sierpnia. Gotowość przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zadeklarowało: w szkołach dla młodzieży - 162 uczniów, natomiast w szkołach dla dorosłych – 131 słuchaczy. Osoby te są absolwentami techników, uzupełniających techników oraz szkół policealnych.

Egzaminy zawodowe zdają również absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Zespoły szkół powiatowych opuściło w tym roku 84 absolwentów tychże szkół.

Święto Folkloru Kurpiowskiego w Baranowie

Zwyczaje i obrzędy kurpiowskie, warsztaty kulinarne i twórczości ludowej, to tylko niektóre atrakcje Tygodnia Kultury Kurpiowskiej w gminie Baranowo. Od 1 do 6 lipca zaplanowano szereg imprez ukazujących bogactwo tradycji tutejszego regionu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie. Imprezę wsparł finansowo powiat ostrołęcki.

Tydzień Kultury Kurpiowskiej

1 lipca – wtorek  godz. 17.00   -   Inauguracja TKK – scena plenerowa 

2 lipca - środa  godz. 18.00    -   Dzień zwyczajów i obrzędów kurpiowskich – integracja zespołów kurpiowskich- scena plenerowa 

3 lipca - czwartek  godz.16.00    -  Dzień  kurpiowskich warsztatów muzycznych i artystycznych – warsztaty bibułkarstwa i koronki szydełkowej 

4  lipca – piątek godz.10.00   -  Dzień kurpiowskich smaków- warsztaty  kulinarne – GOKSiR w Baranowie 

5 lipca – sobota godz. 17.00  - Dzień integracji kultur – spływ, ognisko integracyjne 

6 lipca – niedziela godz. 13.00   -  Święto Folkloru Kurpiowskiego 

Występy zespołów kurpiowskich, góralskich, zespołu  Lubenka z Lubenii 

Koncert zespołu disco polo - Jorrgus 

Koncert  zespołu estradowego Narva z Narwi 

7 lipca - poniedziałek  godz. 12.00 

Podsumowanie TKK – GOKSiR w Baranowie  

Gmina Myszyniec z nowymi mostami

Zakończyły się prace budowlane nowej przeprawy w Zdunku. Częściowego odbioru doczekał się most w Myszyńcu. Odbiory techniczne odbyły się 1 lipca w obecności wicestarosty Krzysztofa Parzychowskiego, dyrektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Genowefy Żebrowskiej, sekretarza gminy w Myszyńcu Sławomira Kamińskiego, przedstawicieli  Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce oraz wykonawcy. Inwestycja realizowana była przy współudziale środków finansowych powiatu, Myszyńca oraz ministra infrastruktury i rozwoju.

Mosty buduje spółka DOMOST z Małkini. Stare przeprawy zstąpiono nowymi. Budowa mostu  w Zdunku została zakończona, prawdopodobnie pod koniec lipca zakończą się prace w Myszyńcu.

Nowy most w Zdunku na kanale Charcibałda ma ponad 10 metrów szerokości. W ramach prac wykonano konstrukcję mostu oraz położono asfaltową nawierzchnię. Most ma 8 m jezdnię oraz odgrodzoną pasem, 2 m ścieżkę, przeznaczoną dla ruchu pieszo- rowerowego. Przeprawę wyposażono w bariery z blachy falistej oraz dla poprawy bezpieczeństwa w bariery energochłonne. Ponadto umocniono skarpy płytami ażurowymi. Na dnie koryta położono geokratę, która wypełniono kamieniami.  Koszt inwestycji to około 214 tys. zł.

Natomiast w trakcie budowy jest most na rzece Rozoga w Myszyńcu. Nowa przeprawa będzie miała blisko 12 metrów szerokości- 7 m- jezdnia i 3 metry ścieżka. W tym przypadku ścieżka jest wyżej usytuowana,  a od jezdni  odgradza ją granitowy krawężnik. Odbiór częściowy obejmował wykonanie konstrukcji stalowej mostu oraz elementów betonowych. Koszt budowy nowego mostu to ponad 772 tys. zł.  Z nowej przeprawy będzie można korzystać prawdopodobnie już w lipcu.  

Oba mosty wchodzą w skład większego zadania, które obejmuje przebudowę prawie 20 kilometrów dróg w gminie Myszyniec.  

Droga Rzekuń- Czarnowiec oficjalnie otwarta

-Zakończyliśmy największa inwestycję drogową w powiecie- mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas uroczystego oddania do użytku odcinka Rzekuń- Czarnowiec. Inwestycja realizowana była od 2010 roku. 29 czerwca, po czterech latach budowy, wstęgę przecięli starostowie oraz wójt i radni gminy Rzekuń.  

W latach 2010- 2011 przebudowano blisko 1 km drogi na trasie Rzekuń- Czarnowiec wraz z ul. Kościuszki. Powstała tam kanalizacja deszczowa. Prace obejmowały roboty przygotowawcze , rozbiórkowe i  ziemne. Wybudowano chodniki z kostki betonowej  o długości 747, 5 m  parkingi o powierzchni 172 m2 z kostki betonowej, oraz wykonano podbudowę wraz  z nawierzchnią  6512 m2 wraz z kanalizacją  deszczową.  Następnie przebudowano ulicę Mazowiecką wraz z kanalizacją deszczową,  a także wykonano kanalizację deszczową na ul. Ogrodowej w Rzekuniu . Ponadto kontynuowano roboty na ulicy Kościuszki tj. pobudowano  chodniki o długości  914,5 m, położono  nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 6256 m2, wykonano miejsca parkingowe z kostki betonowej o pow. 174 m2. W ramach przebudowy ulicy Mazowieckiej wykonano  chodniki o długości 1313m, wyrównano istniejącą nawierzchnię bitumiczną oraz ułożono  warstwę ścieralną na długości 774 m . Ponadto wykonano  kanalizację deszczową o  długości 745m  na ulicy Mazowieckiej oraz kanalizację deszczową na ulicy Ogrodowej o długości 167 m. W ramach robót uzupełniających w 2011 roku przebudowano sieć  wodociągową w msc. Rzekuń przy ulicy Mazowieckiej  oraz na ulicy Kościuszki. Wykonano oświetlenie uliczne ul. Kościuszki, Ogrodowej i ul. Mazowieckiej.

Wartość robót wyniosła blisko 5, 6 mln zł. z tego środki własne powiatu opiewały na kwotę prawie 1, 5 mln zł., zaś 4, 1 mln zł. pochodziło z budżetu gminy Rzekuń.

W latach 2012- 2014 przebudowano około 3, 5 km drogi o szerokości 8 m. Pobudowano chodniki o długości 515 m i ścieżkę pieszo- rowerową-  2200m. W ramach robót wykonanych na ulicy Ogrodowej w Rzekuniu zbudowano chodniki  z kostki betonowej o powierzchni 1030 m2, wykonano miejsca parkingowe z kostki betonowej o powierzchni 162 m2. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego  ( warstwa wiążąca i ścieralna ). Całość oznakowano. Ponadto wykonano zjazdy  oraz regulację studzienek i zaworów, droga została też odwodniona.  

Cała inwestycja kosztowała powiat 1, 25 mln zł., zaś gminę Rzekuń 2, 5 mln zł. Wykonanie kanalizacji deszczowej wyniosło 240 tys. zł.

Inwestycję realizowali: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Ostrada”  z Ostrołęki oraz firma „Multikom” z Ostrołęki

 

  

Zarząd z absolutoriom

25 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni udzielili Zarządowi Powiatu w Ostrołęce absolutorium.  Tym samym pozytywnie ocenili ubiegłoroczne działania finansowe powiatu, zapoznali się i przyjęli sprawozdanie z budżetu za 2013 rok.

Pod koniec  2012 roku budżet powiatu ostrołęckiego przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem- 56 111 043 zł,

dochody bieżące- 51 271 043 zł,

dochody majątkowe - 4 840 000 zł,

wydatki ogółem- 60 791 543 zł,

wydatki bieżące - 46 712 080 zł,

wydatki majątkowe - 14 079 463 zł.

Deficyt budżetu wynosił 4 680 500 zł,

przychody budżetu - w wysokości 8 550 000 zł,pochodzące  z zaciągniętych kredytów,

rozchody budżetu - w wysokości 3 869 500 zł,na spłatę kredytów zaciągniętych
w latach poprzednich,

Wydatki na projekty bieżące i majątkowe dofinansowane z dotacji z budżetu środków europejskich i budżetu państwa – w wysokości 1 244 893 zł.

W ciągu kolejnego roku budżet ulegał wielu zmianom. W 2013 roku dochody powiatu  wynosiły - 

68 741 064,42 zł, zaś wydatki– 77 231 339 zł.

Najwięcej pieniędzy zostało przekazanych na dział związany z transportem i łącznością. Było to prawie 34, 6 mln zł. Środki finansowe zasiliły kilkanaście inwestycji drogowych. Były to:   Przebudowa drogi powiatowej Olszewo-Borki - Nakły -Działyń - Skrzypek (2009-2013); Przebudowa drogi pow. od drogi  Nr 8 - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka- II etap (w ramach NPPDL - 2013); Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej- II etap (2012-2013); Przebudowa drogi pow. Grodzisk-Goworowo (w ramach NPPDL - 2013); Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami(2012-2013); Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz2552W (2013-2014); Przebudowa drogi pow. Łątczyn - Dzbenin - Troszyn -budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (2012-2013); Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013-2014); Przebudowa drogi pow. Czarnia-Surowe (2013); Przebudowa drogi pow. Zamość-Gostery – granica województwa (Głębocz - 2013); Przebudowa drogi powiatowej Goworowo-Tomasze -Rzekuń (2013); Przebudowa drogi pow. od drogi (Knurowiec- Ostrołęka)-Czernie do drogi nr 60 (2013); Przebudowa dróg powiatowych Dąbek-Opęchowo- Kleczkowo, Kleczkowo- Budne- Opęchowo, Piski- Choromany- Dąbek (2013-2014); Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami (2013-2014); Odbudowa drogi pow. Pasieki-Kunin (2013); Odbudowa drogi pow: Kordowo-Grzymki (2013)

Jedną z ważniejszych [pozycji w budżecie jest plan wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Plan ten w 2013 roku
wykonany został w 99,98 %, tj. w kwocie  768 331,22 zł.

Ze środków sfinansowano zadania z zakresu:

 • rehabilitacji zawodowej- realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce tj. na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych –

kwotę 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu

 • rehabilitacji społecznej- realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce – kwotę 718 331,22 zł, tj. 99,98% planu, z tego na dofinansowanie do:
  • turnusów rehabilitacyjnych 174 osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami  na kwotę 146 528,00 zł, tj. 100,00% środków przyznanych na tę formę pomocy,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla 585 osób – na kwotę 246 414,10 zł, tj. 100,00% planu
  • działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tacy Sami” – w kwocie 325 389,12 zł, tj. 99,96% planu.

Dofinansowanie działalności WTZ „Tacy Sami” ze środków PFRON wynosi 90,00% poniesionych kosztów, pozostałe 10,00% to środki własne Powiatu (36 154,35 zł).

Łącznie 759 osób skorzystało ze środków PFRON.

Fundusz Pracy- w 2013 roku na przeciwdziałanie bezrobociu oraz realizację aktywnych form wspierania bezrobocia  Powiatowy Urząd Pracy wydatkował kwotę 28 827 903,74 zł, z czego:

 • realizacja aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu 15 417 579,71 zł, co stanowi 100% przyznanego limitu,
 • zasiłki dla osób bezrobotnych – 12 294 679,38 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. do otrzymania zasiłków dla bezrobotnych uprawnione był 1 022 osoby,
 • wydatki na aktywne formy nielimitowane, w ramach których przyznano 408 osobom dodatki aktywizacyjne - na kwotę 273 038,02 zł zł,
 • pozostałe wydatki limitowane, na które wydano 842 606,63 zł.

W 2013 r. aktywizacją w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu objęto 2 231 osób, w tym 512 osób kontynuujących program z 2012 r.

Sprawozdanie z budżetu przedstawił radnym starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

  

Husarzy w Pułtusku

Dzień Tradycji Rzeczpospolitej organizowany po raz drugi z okazji rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej będzie hucznie świętowany 19 lipca 2014 w Pułtusku. Kilkudziesięciu rekonstruktorów historycznych odtwarzających takie jednostki wojskowe jak husaria (około 40 konnych husarzy), pancerni, jazda tatarska, piechota koronna i najemna, damy husarskie, weźmie udział w uroczystej banderii ukazującej symbolicznie wymarsz wojsk polskich na odsiecz Wiedniowi pod wodzą polskiego króla Jana III Sobieskiego.

Bitwa pod Wiedniem stoczona 12 września 1683 roku uznawana jest za jedną z dwudziestu najważniejszych w dziejach świata. Trzysta trzydzieści lat temu na pomoc oblężonej przez wojska imperium otomańskiego pod dowództwem wezyra Kara Mustafy stolicy Austrii pospieszyły wojska koalicji antytureckiej dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego.

W odsieczy wiedeńskiej wzięło udział 27 tysięcy żołnierzy korony polskiej, w tym 25 chorągwi husarskich. To właśnie husaria zadecydowała o losie bitwy okrywając się bojową chwałą i sławą najlepszej wówczas formacji konnej.

Jedną z owych 25 chorągwi husarskich wystawił na własny koszt biskup płocki Stanisław Dąmbski. Latem 1683 roku, żegnana uroczyście, wyruszyła ona z terenu ówczesnej Diecezji Płockiej (można zatem domniemywać, że i z okolic Pułtuska) na miejsce zgrupowania wojsk królewskich do Krakowa.

Biskup Dąmbski jeszcze przez wiele lat patronował zasłużonej w boju chorągwi, a sam - mający wielkie uznanie Jana III Sobieskiego - już wcześniej położył wielkie zasługi w dziele dyplomatycznej formacji koalicji antytureckiej. Jego następca na stolicy biskupiej w Płocku, Andrzej Chryzostom Załuski, przyszły kanclerz wielki koronny a w tym czasie biskup kijowski, 23 grudnia 1683 roku witał uroczyście w katedrze wawelskiej wracającego spod Wiednia zwycięskiego króla polskiego. Biskup Dąmbski został pochowany w kolegiacie pułtuskiej gdzie po dziś dzień można obejrzeć jego wmurowany nagrobek.

  

Święto Folkloru w Kadzidle

VI Światowy Zjazdu Kurpiów, Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny oraz  Wesele Kurpiowskie- tak wyglądało dwudniowe święto folkloru w Kadzidle. Przedsięwzięcie wsparł finansowo powiat ostrołęcki.
 

Zwieńczeniem święta było wesele. Po raz kolejny ślub wzięła autentyczna para. Tym razem związek małżeński zawarli: Natalia Śnietka z Wachu i Dominik Nalewajk z Olszyna. Sakrament został udzielony w kościele pw. Św. Ducha w Kadzidle. Zaślubiny zgodnie z tradycyjnym, kurpiowskim zwyczajem odbyły się w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Wśród weselnych gości był starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

W tym roku w Kadzidle zaprezentowali się m.in. górale z Poronina oraz zespoły z Bułgarii i Serbii. 

Święto Folkloru trwało od 21 do 22 czerwca.  

Dzień Kurpiowski w Lipnikach

Dzień Folkloru Kurpiowskiego obchodzono 18 czerwca w Zespole Szkół w Lipnikach, w gminie Łyse. Z tej okazji, tradycyjnie przygotowane zostały konkursy twórczości kurpiowskiej oraz występy kół gospodyń wiejskich. W części konkursowej wzięły udział dzieci z powiatu ostrołęckiego. Nagrody ufundowane przez powiat ostrołęcki, wręczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Po konkursie uczestnicy spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie zaprezentowały się "Smyki ze wsi Lipniki” oraz zespoły Kół Gospodyń Wiejskich z Lipnik i Tartaku.

Uczestnicy konkursu wzięli udział w czterech konkurencjach: byśki i nowe latka, wycinanka, palemka wielkanocna i jajko skrobane. Prace ocieniały Katarzyna Mróz i Paulina Hofman z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Wyniki konkursu: byśki: I m. Jakub Lis z Wykrotu, II m. Amelia Gnatowska z Lipnik, III m. Weronika Podzielna z Łysych. Wycinanka, SP: I m. Kinga Domalewska z Lelisa, II m. Martyna Trzcińska z Łysych, III m. Arkadiusz Gotlib z Zalasa. Gimnazja: I m. Wiktoria Mierzejek z Wykrotu, II m. Wiktoria Piorunek z Łysych, Izabela Suchecka z Dylewa. Jajko skrobane, SP: I m. Paweł Kiernozek z Lipnik, II m. Izabela Zawrotna z Wykrotu, III m. Wojciech Chorążewicz z Łączek. Gimnazja: I m. Magdalena Samorajczyk z Wykrotu, II m. Dorota Drężek z Wykrotu, III m. Bartosz Zdunek z Dylewa. Palemki, SP: I m. Adrian Trzciński z Łysych, II m. Sandra Gleba z Dębów, III m. Amelia Bałdyga z Łączek. Gimnazja: I m. Patrycja Mamajek z Wykrotu, II m. Magdalena Gotlib z Zalasa, III m. Alicja Ewa Romanowska z Lipnik.  

Konferencja naukowa w ZSP w Kadzidle

„Lasy nasze wspólne dobro- chrońmy je” to tytuł konferencji zorganizowanej 17 czerwca w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość”. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce oraz powiat ostrołęcki. Podczas spotkania uroczyście przekazano szkole pomoce dydaktyczne.

Wśród prelegentów był Krzysztof Parzychowski, wicestarosta (temat: lasy prywatne), Szymon Kęprzyński z Nadleśnictwa Parciaki (psy myśliwskie), Michał Stępień z Nadleśnictwa Myszyniec (bezpieczeństwo pożarowe w lasach) oraz Adam Pledziewicz z Nadleśnictwa Ostrołęka (edukacja leśna).

Projekt „Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma on na celu m.in. modyfikację programu nauczania dla zawodu technik leśnik – w tym unowocześnienie i doposażenie bazy dydaktycznej ZSP w Kadzidle, zorganizowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: w tym praktycznych i terenowych, zajęć na strzelnicy przy ZSP w Kadzidle, warsztatów z psychologiem, warsztatów z zakresu kompetencji językowych, warsztatów z asertywności i komunikacji interpersonalnej, a także warsztatów z doradztwa zawodowego – w tym poradnictwo w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i edukacyjnych, poznanie kryteriów wyboru uczelni wyższej, umiejętność poszukiwania pracy, pisanie CV czy listu motywacyjnego. Ponadto przewiduje kursy zawodowe – w tym w zakresie obsługi rejestr. leśniczego i stanowiska leśniczego, zajęcia w pracowni komputerowej, projektowanie ścieżek przyrodniczo- leśnych oraz praktyki zawodowe – w tym w szkółkach, rezerwatach przyrody.

  

Rok Oskara Kolberga w Kadzidle

Uroczysty charakter miały obchody Roku Oskara Kolberga w Kadzidle. Z tej okazji starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł wręczył pamiątkowe dyplomy laureatom Nagrody im. Oskara Kolberga.

Nagrodzeni :

1974 r.-  Regionalny  Zespół  Pieśni i Tańca „Kurpianka” z Kadzidła

1988 r.- Stefania Konopka wycinankarka z Tatar

1988 r.-Stanisław Sieruta śpiewak i tancerz z Olszyn

1992 r.-Apolonia Nowak śpiewaczka i wycinankarka z Kadzidła

2000 r.-Czesława Marchewka wycinankarka z Kadzidła

2000 r.-Zespoły Śpiewacze Bandysionki i Dłudzonki z Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” z Czarni

2005 r.- Czesława Kaczyńska wycinankarka z Dylewa

2008 r.-Wiesława Bogdańska wycinankarka z Kadzidła

2009 r.-Stanisława Dawid wycinankarka ze Strzałek

2010 r.-Marianna Staśkiewicz koronczarka i poetka z Kadzidła

2011 r.-Zofia Warych śpiewaczka i hafciarka z Myszyńca

2012 r. - Henryk Gadomski badacz folkloru muzycznego z Ostrołęki

2012 r. - Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle przygotowali występy artystyczne poświęcone temu wybitnemu etnografowi. Ponadto zaprezentowały się:  kapela„ Jonusie” z Czarni wraz z solistami: Kamilem Mrozem i Witoldem Kuczyńskim, instrumentaliści w składzie Henryk Ćwintal - skrzypce, Paweł Majewski - bębenek obręczowy, Andrzej Staśkiewicz - maryna (instrumenty ludowe z czasów Kolberga) oraz Mariola Bakuła z gadką kurpiowską. 

XLVI sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 25 czerwca 2014 roku została zwołana XLVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 11.30.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu.
4.    Zapoznanie ze „Stanem bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ostrołęckiego za rok 2013”.
(dokument do zapoznania w Biurze Rady Powiatu.)
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2013 rok
2)    absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2013 rok
3)    wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
4)    zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu ostrołęckiego
5)    zmiany uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Ostrołęce
6)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2014 – 2023
7)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
8)    przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu
6.    Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z   organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.    
7.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8.    Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
9.    Komunikaty i sprawy organizacyjne.
10.    Sprawy różne.
11.    Wyjazd terenowy – Regionalny Instrument Terytorialny w programie rozwoju Mazowsza na lata 2014 – 2020 z uwzględnieniem zagospodarowania Narwi i jej dopływów.
12.    Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Powiatu.

Czytaj książki i kochaj biblioteki- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

„Biblioteka jest instytucją, która swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury”- te słowa towarzyszyły obchodom Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Ostrołęce. Zorganizowano je 12 czerwca w tutejszej siedzibie MBP. W obchodach uczestniczyli m.in. starostowie, Stanisław Kubeł oraz Krzysztof Parzychowski, prezydenci, Janusz Kotowski i Grzegorz Płocha. Uroczystości były okazją do podziękowań za trud i pracę bibliotekarzy z ostrołęckiego oraz przekazania zbiorów książek dla bibliotek miejskiej, gminnych oraz ich filii.  

Podczas spotkania podsumowano miniony rok- działalność bibliotek z ostrołęckiego. Oceniono także poziom czytelnictwa.

Ponadto wręczone zostały odznaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy w Polsce. Otrzymały je: Krystyna Łaszczych, Grażyna Mierzejewska, Anna Szydlik, Małgorzata Wiśniewska, Jadwiga Przedpełska oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie.

Uroczystościom towarzyszył montaż muzyczno- słowny. W oprawie muzyczne zaprezentowano poezję miłosną- najpiękniejsze wiersze polskich klasyków.

W tym roku powiat ostrołęcki przekazał około 75 tys. zł., w ramach dotacji celowej, na działalność bibliotek zlokalizowanych na terenie powiatu.  

XVIII Festiwal Piosenki Religijnej w Goworowie

Konkurs literacki dla najmłodszych podsumowany

„Jest przyjaźń na świecie- o tym się z wiersza dowiecie”- pod takim hasłem zorganizowano drugą edycję konkursu literackiego. Inicjatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce oraz Przedszkole Miejskie nr 16 w Ostrołęce.  Podsumowanie odbyło się 10 czerwca w tutejszym Zespole Szkół zawodowych nr 1. Konkurs wsparł finansowo powiat ostrołęcki.  

Konkurs skierowany był do dzieci z ostrołęckich przedszkoli i uczniów klas I-III z miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego oraz ich rodziców i opiekunów. Komisja konkursowa w składzie: Stanisław Kałucki, Hanna Grądzka, Ewa Mamińska, Alina Lenkiewicz, Elżbieta Olszewska, oceniła dziecięcą twórczość, wyróżniono 37 wierszy. Na konkurs wpłynęły 83 wiersze – o przyjaźni z rówieśnikami i dorosłymi.
Wstępem do rozstrzygnięcia konkursu był występ dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD z Olszewa-Borek i Ostrołęki, pt. "W stronę przyjaźni". Były też występy przedszkolaków.
Ponadto Stanisław Kałucki przeprowadził konkurs dla dzieci dotyczący grupy literackiej „Narew”.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Alicja Sobolewska z Przedszkola Miejskiego nr 1, Maria Sendrowska, Natasza Gadomska, Mikołaj Szczęsny, Katarzyna Załęska, Paulina Pasterkiewicz – PM 7, Maja Brodowska i Oliwia Piersa – PM 8, Miłosz Piersa PM 10, Sebastian Korzeniecki PM 13, Eliza Stachurska i Maja Gawryś PM 15, Julia Gut, Alan Krawczak, Maja Kierzkowska Piotr Żebrowski, Julia Jońska, Kinga Bączek, Amelia Sokołowska i Jakub Grzelak – PM 16, Michał Ciechowicz, Lena Piątkowska, Natalia Mróz – PM 17, Dominika Białobrzeska PM 18, Maria Zielińska ZS STO, Maciej Erpszt, Filip Stypiński, Natalia Stypińska, Amelia Erpszt, Krzysztof Łada – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Ostrołęka, Aleksandra Modzelewska, Mikołaj Bieńkowski, Magdalena Opęchowska, Klaudia Salamucha – ŚOW TPD Olszewo-Borki oraz Alicja Siok, Anna Świtaj i uczniowie klasy Ib ze Szkoły Podstawowej w Myszyńcu.
 

Fot TPD 

Podwyższenie stężenia ozonu wokół dużych miast Mazowsza

W tym tygodniu w południowej i zachodniej części Mazowsza poziom ozonu w powietrzu będzie podwyższony, jednak nie  przekroczy stanu alarmowego. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zaleciło starostom monitorowanie sytuacji i informowanie mieszkańców o stanie powietrza. Osoby z chorobami układu oddechowego, starsze oraz dzieci powinny zachować ostrożność.  

Wytwarzane przez samochody związki azotu w połączeniu z wysoką temperaturą, jaką mamy obecnie i słońcem, prowadzą do powstania tzw. smogu ozonowego, dokuczliwego zwłaszcza w terenach podmiejskich. Jest to typowe dla sezonu letniego zjawisko cywilizacyjne, choć na Mazowszu obserwujemy je po raz pierwszy – powiedział Tomasz Klech z Wydziału Monitoringu Środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie. Osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego i niewydolnością układu krążenia oraz dzieci, osoby starsze, astmatycy czy sportowcy mogą odczuwać: ból głowy, podrażnienie oczu i dróg oddechowych, obniżenie wydolności. Zaleca się, aby w takich przypadkach unikały one długotrwałego przebywania na powietrzu i wysiłku fizycznego, zwłaszcza w godzinach popołudniowych (14-18).  

Dzisiaj na punktach pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie najwyższe stężenie jednogodzinne odnotowały stacje w Belsku w powiecie grójeckim (120 μg/m3 ), Radomiu (111 μg/m3), Legionowie (108 μg/m3 ) i Piastowie w powiecie pruszkowskim (108 μg/m3). Wysoki poziom ozonu utrzymuje się także w Warszawie (od 98 μg/m3 do 105 μg/m3), Siedlcach (106 μg/m3) oraz Płocku (103 μg/m3). Jeśli maksymalna średnia jednogodzinna wyniesie 180 µg/m³, fakt ten należy podać do informacji publicznej. Poziom alarmowy to 240 µg/m³. Obecnie nie przewiduje się takich stężeń. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego powinny monitorować poziom ozonu na swoim terenie i informować społeczność lokalną.

Szczegółowe dane odnośnie stężenia ozonu na poszczególnych stacjach pomiarowych znajdują się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Projekt utworzenia stowarzyszenia firm rodzinnych

Zachęcamy do zapoznania się z Projektem Firmy Rodzinne 2. Jest to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych we współpracy z PARP i w całości finansowany ze środków unijnych. Dla uczestników udział jest bezpłatny. Szczegóły na stronie: http://www.firmyrodzinne.pl.

Akcja "Sprzęt za sprzęt"

Reprezentujesz klub sportowy, chcesz dostać profesjonalne stroje, piłki, elementy treningowe? Nic prostszego! Wystarczy, że zorganizujesz w swojej okolicy zbiórkę zużytego elektrosprzętu, a Fundacja Zaraz Wracam nagrodzi Wasze wysiłki i inicjatywę potrzebnymi Wam gadżetami czy artykułami sportowymi! Bo warto być eko! Szczegóły na stronie: http://zarazwracam.pl

Odbiory w gminach Goworowo i Troszyn

Zakończyły się prace budowlane na dwóch odcinkach drogowych w gminach Goworowo i Troszyn. Odbiory techniczne odbyły się 9 czerwca w obecności przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, władz gminnych i powiatowych oraz wykonawcy. Komisji przewodniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Przebudowy doczekał się blisko 1 km odcinek drogi o szerokości 5 m na trasie Kleczkowo- Budne- Opęchowo. Na odcinku Budne- Opęchowo wykonano podłoże z kruszywa naturalnego i łamanego, na które nałożono warstwę ścieralną. Całość oznakowano. Prace poprzedziły roboty przygotowawcze tj. wycinka i karczowanie poboczy. Koszt inwestycji to około 715 tys. zł. Modernizację drogi wykonano przy współudziale środków finansowych gminy Troszyn. Prace przeprowadziło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „Ostrada” w Ostrołęce.

PRDM „Ostrada” było także wykonawcą drugiej inwestycji , blisko 2,5 km ścieżki pieszo- jezdnej, biegnącego od drogi nr 8- Turzyn- Brańszczyk- Niemiry- Knurowiec- Długosiodło- Goworowo- Ostrołęka do Goworowa.  Ścieżka ma ok. 2 metrów szerokości i została odgrodzona od jezdni pasem oraz elementami odblaskowymi. W ramach prac zostały utwardzone pobocza, powstały też zjazdy na posesję, odwodnienie, przepusty. Wartość zadania to około 890 tys. zł. Inwestycja realizowana była przy współudziale środków finansowych gminy Goworowo.

Uroczysta sesja upamiętniająca wolne wybory

Wyjątkowy charakter miała, zwołana 8 maja, sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Obrady miały miejsce w Muzeum Kultury Kurpiowskiej, wśród ekspozycji związanej z pierwszymi wolnymi wyborami w powojennej Polsce. Wręczone zostały odznaczenia Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Pilskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Uroczyste obrady rozpoczęły dźwięki ligawki, wygrane przez radnego Witolda Kuczyńskiego.

Podczas sesji radni zatwierdzili nowy budżet. Zmiany dotyczyły udzielenia pomocy finansowej trzem gminom (Lelis, Kadzidło i Baranowo) na zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrówce, gm. Lelis (80 tys. zł.), Glebie, gm. Kadzidło (90 tys. zł) i Baranowie (100 tys. zł).

Następnie wręczono odznaczenia Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Pilskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Otrzymali je: Stefan Prusik, przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce oraz Hanna i Andrzej Potapowicze.

Przyznano też Nagrodę Starosty Ostrołęckiego, którą otrzymał Adrian Duszak za sportowe osiągnięcia w freestyle piłki nożnej.

Ponadto radni wysłuchali historii pierwszych wolnych wyborów i zapoznali się z dziejami wystawy „W samo południe. Ostrołęckie wybory 4 czerwca 1998 r.”

Po obradach radni udali się na mszę św. w intencji ojczyzny w kościele pw. NNMP w Ostrołęce. Po nabożeństwie odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej pod batutą Józefa Kowalewskiego. Koncert poprzedziło wręczenie odznaczenia Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Pilskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Otrzymał je kierownik orkiestry Józef Kowalewski.

  

Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014

ODEZWA  SPOŁECZNOŚCI PaT

do wszystkich pokoleń, grup zawodowych i społecznych
 

Społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki.

Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi – każdy na miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju – 14 czerwca 2014 roku punktualnie o godz. 16.00.

Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Rytm „Wolnych serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą.

Tylko 60 sekund! Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.

Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w sobotnie, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.

 

W imieniu społeczności PaT

insp. Grzegorz Jach
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji
ds. promocji bezpieczeństwa publicznego
i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ginące zawody za nami

Ponad 2, 5 tysiąca osób z Mazowsza wzięło udział w tegorocznej, 14  edycji „Ginących zawodów”. Oficjalne podsumowanie warsztatów odbyło się 5 czerwca w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Podczas zakończenia nagrodzono i uhonorowano twórców ludowych oraz członków Oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

W tegorocznych „Ginących zawodach” uczestniczyło 35 twórców, reprezentujących najważniejsze gałęzie rzemiosła ludowego Kurpi. Była wycinanka, garncarstwo, plecionkarstwo, obróbka lnu, pieczenie chleba, rzeźba, koronka, haft itp.

Warsztaty organizowane są z myślą o najmłodszych uczestnikach- dzieci i młodzieży. Poprzez kontakt z prawdziwymi twórcami ludowymi, którzy rzemiosła uczyli się od swoich ojców i dziadków oraz atmosferę panującą w skansenie, uczestnicy mogą doświadczyć autentycznej kultury ludowej. Poznać tradycyjny strój kurpiowski oraz życie wiejskie XX w.

Podczas oficjalnego zakończenia warsztatów specjalne podziękowania od twórców, za trud i olbrzymie zaangażowanie, otrzymała Maria Ostrowska, główny specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Maria Ostrowska z ramienia powiatu sprawuje pieczę nad imprezą. Jej olbrzymia determinacja przekłada się na jakość i sukces całego przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania od starosty ostrołęckiego otrzymała również Jadwiga Nowicka, obecnie prezes Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, dawniej dyrektor Muzeum Okręgowego w Ostrołęce. To z jej inicjatywy, 30 lat temu, założono tutejszy oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Ponadto wręczone zostały medale „Pro Masovia”  oraz odznaczenia Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło . Otrzymali je twórcy ludowi.

Warsztaty trwały trzy dni. Odbywały się od 3 do 5 czerwca w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle.

Organizatorem „Ginących zawodów” było Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich.

Patronat sprawowali:

Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki

Dariusz Łukaszewski, wójt gminy Kadzidło

Projekt dofinansowano ze środków:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego, gmin: Olszewo- Borki, Kadzidło, Baranowo, Lelis.

Dąb Wolności w Myszyńcu

90- lecie Lasów Państwowych uroczyście obchodzili leśnicy z powiatu ostrołęckiego. Obchody miały miejsce 4 czerwca w Nadleśnictwie Myszyniec. Uroczystościom towarzyszyło symboliczne zasadzenie „Dębu Wolności”  z okazji 25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Otworzona została również izba pamięci im. Jana Milewskiego, wybitnego przyrodnika i leśnika. W uroczystościach uczestniczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. W swoim wystąpieniu starosta podkreślił znaczenie zawodu i misji, którą na co dzień wykonują pracownicy Lasów Państwowych.

„Dąb Wolności” zasadzono przed siedzibą Nadleśnictwa Myszyniec. Żołędzie, z których wyrosło drzewko,  pochodzą z Dębu Rzeczpospolitej (Dębu Jagiełły) z Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Wysiano je 2 listopada 1999 roku. Dąb oraz certyfikat potwierdzający jego pochodzenie przekazał Nadleśnictwu Myszyniec Jan Karetko, obecnie emerytowany leśnik, dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia i medale za zasługi dla pożarnictwa. Otrzymali je Henryk Parzych z Leśnictwa w Dylewie oraz Andrzej Kosiński z Leśnictwa w Siarczej Łące.

 

  

Powiatowy Dzień Rodziny w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle

 „Rodzina, wspólnota, tożsamość”- to hasło tegorocznych obchodów Dnia Rodziny. Impreza została zorganizowana 4 czerwca wramach warsztatów etnograficznych „Ginące Zawody”. Mimo niesprzyjającej pogody na uczestników czekało mnóstwo atrakcji m.in.: teatr dla dzieci, konkursy, zabawy i gry rodzinne oraz wspólne grillowanie. Pomysłodawcą przedsięwzięcia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Do zabawy zachęcali dzieci wyjątkowi animatorzy. Wśród zaplanowanych atrakcji były m.in. pokazy tworzenia zwierząt z balonów- balonowe zoo, występy iluzjonistyczne, malowanie twarzy, interdyscyplinarna pracownia plastyczna oraz wiele innych. Ponadto na scenie Zagrody Kurpiowskiej dzieci mogły obejrzeć przedstawienie „Tadek niejadek”.

W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny, ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, obchodzimy po raz dwudziesty. Zostały one objęte honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego małżonki.  

Gra miejska- wybory

120 dzieci uczestniczyło w zorganizowanej 4 czerwca grze miejskiej. Organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  w Ostrołęce. Impreza odbyła się w ramach Roku Wolności i połączona została z festynem z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dla  dzieci z placówek wsparcia dziennego poradzonych przez tutejszy oddział TPD. Przedsięwzięcie wsparł finansowo powiat ostrołęcki.

W tym roku TPD połączyło Obchody Dnia Dziecka z Obchodami Roku Wolności z okazji 25-lecia pierwszych wolnych wyborów. Świętowanie rozpoczęto od gry miejskiej, poświęconej tym wydarzeniom. W grze uczestniczyło  120 dzieci, które podzielone zostały na 8 grup.

Była to zabawa mająca na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Po zakończonej grze autokary przewiozły uczestników do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce gdzie pod okiem  nauczycieli wychowania fizycznego  odbyły się m.in. mecze piłki siatkowej,  nożnej, tory przeszkód oraz  szwedzki stół i wręczenie nagród, dyplomów.

I miejsce w grze miejskiej poświęconej pierwszym wolnym wyborom zajęła pierwsza  grupa z Ogniska Wychowawczego z Lelsia, II  miejsce – pierwsza  grupa z Olszewa-Borek, III miejsce druga grupa z Myszyńca, IV miejsce pierwsza grupa z Ostrołęki, V miejsce druga grupa z Ostrołęki, VI miejsce druga grupa z Olszewa Borek, VII miejsce pierwsza grupa z Myszyńca, VIII druga grupa z Lelsia.

 Fot. TPD

Instrukcja gry:

 

120 graczy, podzielonych na 8 grup (po 15 osób w każdej). Każda grupa dostaje opis gry + mapę, na której zaznaczone są instytucje, do których muszą dotrzeć. Średnio każda grupa na miejscu powinna spędzić ok. 5 minut.

Fabuła:

Mamy 4 czerwca 1989r godzina 6 rano. Przed nami bardzo ważny dzień – wybory parlamentarne. Przed pół godziny okazało się, że dwóch zamaskowanych mężczyzn wyłamało zamki w drzwiach, rozbroiło sejf w Urzędzie Miasta i ukradło wszystko, co było w środku – w tym karty do głosowania. Uczestnicy gry mają za zadanie stworzyć nowe karty do głosowania. By wybory się odbyły uczestnicy mają 2 godziny na całość.

 

Wizyty dzieci :

Urząd Miasta Ostrołęki Prezydent  Janusz Kotowski.  Każda grupa ma za zadanie zdobyć podpis Prezydenta Miasta. By to się stało grupy musza odpowiedzieć na jedno proste pytanie: Kto i w jaki sposób wybiera Premiera? Po prawidłowej odpowiedzi na kartce papieru dostają wzór podpisu.

 

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Sekretarz Krzysztof Chełstowski.

Każda grupa ma za zadanie zdobyć listę wyborców. By im się to udało, muszą odgadnąć ilu wyborców mieszka w całym powiecie ostrołęckim (112 628 czynnych wyborców ). Gdy choć zbliżą się do tej liczby, dostają białą kopertę podpisaną jako „lista wyborców” i zamkniętą mają obowiązek dostarczyć ją do organizatorów gry.

 

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Dyrektor Mariusz Popielarz

Każda grupa ma za zadanie zdobyć wzór pieczątki kierownika delegatury. By to się udało, muszą oni zrobić w sumie – całą grupą – 200 przysiadów. Po tym wysiłku fizycznym dostają to, czego chcieli.

 

Redakcja Nowej Ostrołęki Redaktor Naczelna Ewa Mamińska

Każda grupa ma za zadnie przekonać redakcję do wydruku kart do głosowania. Nie może jednak im pójść za łatwo. Nie należy się zgadzać za szybko, niech próbują, dyskutują i użyją dobrych argumentów, że jest to niezbędne do przeprowadzenia wyborów.

 

Delegatura Urzędu Wojewódzkiego. Kierownik Wiesław Opęchowski  Każda grupa ma za zadnie przekonać redakcję do wydruku kart do głosowania. Nie może jednak im pójść za łatwo. Nie należy się zgadzać za szybko, niech próbują, dyskutują i użyją dobrych argumentów, że jest to niezbędne do przeprowadzenia wyborów.

Komenda Miejska Policji  w Ostrołęce Komendant

Każda grupa ma złożyć szczegółowe zeznanie i podpisać protokół.

 

 

NSZZ Solidarność Oddział w Ostrołęce Aleksander Zawalich

 

Każda grupa ma za zadanie zdobyć wzory kart do głosowania. Dzieci  miały zadane  3 pytania, jak odpowiedzą dobrze  na 1 pytanie  otrzymują jedną pieczątkę,  jak na 2 pytania dwie pieczątki,  jak na 3 trzy  pieczątki.

Grupy należy przetrzymać pytaniami: po co im to?, czy wiedzą jak taka karta może wyglądać? Następnie dostają wzory kart i biegną dalej

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce ,

Każda grupa ma za zadanie uzyskać zgodę na wykorzystanie budynku biblioteki do zorganizowania tam lokalu wyborczego. Nie może jednak im pójść za łatwo. Nie należy się zgadzać za szybko, niech próbują, dyskutują i użyją dobrych argumentów, że jest to niezbędne do przeprowadzenia wyborów.

                                 

 

  

25 rocznica wolnych wyborów

„W samo południe. Ostrołęckie wybory 4 czerwca 1989 r.”- to tytuł wystawy przygotowanej przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Ekspozycja miała przypomnieć i przybliżyć atmosferę pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Oddać ducha tamtejszych czasów, pokazać problemy i zmagania ówczesnych Polaków.  Na wystawie zgromadzono m.in. plakaty i ulotki z programami wyborczymiopozycji-solidarności i rządu, wycinki prasoweoraz fotografie ze spotkań, i wieców przedwyborczych.

Wernisaż wystawy odbył się 4 czerwca.

Wystawa ze zbiorów: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, Sylwestra Wieczorka, Remigiusza Makowieckiego.

Wystawie towarzyszy film pochodzący ze zbiorów Kancelarii Senatu, który powstał dzięki współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Produkcja to krótki wywiad z senatorem Janem Chodkowskim, który zasiadał w senackich ławach w I, II oraz w IV kadencji Senatu. Polityk w udzielonym wywiadzie przybliża wydarzenia z 4 czerwca 1989 roku.

  

XLV sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 8 czerwca 2014 roku została zwołana XLV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 8 o godzinie 11.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINOM NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODÓW RATOWNICZO – GAŚNICZYCH,
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2014R.
4.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
5.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLV SESJI RADY POWIATU.   

PO ZAKOŃCZENIU OBRAD SESJI RADY POWIATU:
- ZWIEDZANIE WYSTAWY – „W SAMO POŁUDNIE. OSTROŁĘCKIE WYBORY 4 CZERWCA 1989R.”,
- GODZ. 1300 MSZA ŚW. W KOŚCIELE PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W OSTROŁĘCE,
- KONCERT ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ POD BATUTĄ JÓZEFA KOWALEWSKIEGO.

XXX lat Oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Zjazd założycielski Oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych odbył się 9 czerwca 1984 roku w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Obecnych na zjeździe 78 twórców ludowych wybrało władze oddziału. Przewodniczącą została Czesława Konopka – członek Prezydium Zarządu Głównego STL w Lublinie. W składzie zarządu w pierwszej kadencji trwającej trzy lata znaleźli się: Krystyna Fabisiak, Wiesława Bogdańska, Tadeusz Machnowski, Stanisław Sieruta i Alina Siedlecka. Jako siedzibę oddziału wskazano Muzeum Okręgowe w Ostrołęce przy pl. gen. J. Bema 8. W ciągu zaledwie kilku miesięcy działalności liczba członków wzrosła do 130 osób ( na 31 grudnia 1986 roku zarejestrowanych było 135 członków). Ich celem stała się popularyzacja kurpiowskiej sztuki ludowej, dbałość o najwyższe walory artystyczne własnej twórczości, przekazywanie swych umiejętności następcom. Jako priorytety działalności władz stowarzyszenia w pierwszej kadencji przyjęto pozyskiwanie nowych członków, pomoc twórcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, przyznawanie nagród wyróżniającym się artystom, współdziałanie z muzeami i innymi placówkami kultury w organizowaniu wystaw, konkursów, przeglądów, warsztatów. Wszystkie podejmowane działania podyktowane zostały troską o ciągłość tradycji sztuki ludowej Kurpiów. Od chwili powstania oddział uczestniczył w organizacji większych imprez folklorystycznych na terenie województwa ostrołęckiego, jak również popularyzował sztukę kurpiowską poza granicami regionu. Artyści kurpiowscy uczestniczyli w kiermaszach, przeglądach, targach w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Kazimierzu a dziedzictwo regionu popularyzowali w Anglii, Szwecji, Tunezji, Danii, Japonii Hiszpanii,  Francji, w ostatnich latach w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Najważniejsze imprezy folklorystyczne - Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu, Wesele Kurpiowskie w Kadzidle, czy Niedziela Palmowa w Łysych - odbywają się z licznym udziałem twórców zrzeszonych w OKSTL.

   Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku stowarzyszenia pozyskiwały środki finansowe na swoją działalność z budżetu państwa. Od 1 stycznia 1990 roku zgodnie z reformą Ministerstwa Finansów zaprzestano dotowania stowarzyszeń. Dotacje stracił również Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie a w konsekwencji także oddziały. Spowodowało to poważne trudności w kontynuowaniu działalności statutowej. Artyści ludowi jako ludzie czynu i ciężkiej pracy nie poddali się, przetrwali najtrudniejszy okres i odnaleźli się w nowej, rynkowej rzeczywistości. Na swoją działalność i realizowane ważne wydarzenia zdobywają środki finansowe z funduszami europejskimi włącznie. W dużej mierze zawdzięczają to aktywności prezesów i całego zarządu. Po śmierci Czesławy Konopki w kwietniu 1997 roku prezesem OKSTL została wybrana Czesława Kaczyńska z Dylewa, piastująca tę funkcję do chwili obecnej, od 1998 roku także jako wiceprezes Zarządu Głównego STL.  Od 1984 roku liczba członków Oddziału stale rosła, by w 1997 roku osiągnąć 300 osób. Był to, obok nowosądeckiego, najliczniejszy oddział w kraju. W październiku 1998 roku w siedzibie Zarządu Głównego STL zorganizowana została wystawa prezentująca dorobek artystyczny Oddziału Kurpiowskiego.  To, co wyróżnia Oddział Kurpiowskie STL, spośród innych w kraju, to ogromne bogactwo różnych dziedzin folkloru, sztuki i rzemiosła. Są poeci i garncarze, rzeźbiarze, wycinankarki, hafciarki,, bursztyniarze i wikliniarze i wielu innych. Co ważne, stale przybywali nowi. W roku 1997 Zagroda Kurpiowska w Kadzidle  i twórcy kurpiowscy byli gospodarzami gali laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga z całego kraju. Czesława Kaczyńska prezes OKSTL jest inicjatorką i pomysłodawczynią zorganizowania dorocznych warsztatów etnograficznych Ginące zawody. Pierwsza edycja odbyła się w Kadzidle w 2007 roku a pomysł realizowany jest nieprzerwanie do chwili obecnej. I choć głównym organizatorem od kilku lat jest Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich, to niezmiennie ich uczestnikami są nadal ci sami twórcy. Wielu z nich za swoją artystyczną pracę otrzymało prestiżowe nagrody, odznaczenia państwowe i samorządowe. Nagrodę i medal „Za zasługi dla Kultury ludowej im. Oskara Kolberga” otrzymało prawie 30 artystów; wielu z nich Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, zaś Marszałek województwa Mazowieckiego Medalem Pro Mazovia. Niestety, wielu wybitnych twórców odeszło spośród nas do wieczności. Przekazali swoje dziedzictwo i umiejętności młodszym pokoleniom. To dzięki nim przetrwały takie dziedziny jak wycinanka, plastyka obrzędowa, rzemiosło, rzeźbiarstwo. I choć zmieniają się pokolenia, zmieniają się Kurpie i sam region, to nadal aktualne pozostają słowa Adama Chętnika zamieszczone w jednym z jego artykułów”… sztuka ludowa jest potrzebą życiową tego ludu, który wyładowuje w niej wrodzone zdolności twórcze i tworzy od dawna wszystko to na co mu pozwoli czas wolny, materiał jaki jest pod ręką, narzędzie jakim rozporządza, pomysł jaki mu przyjdzie do głowy”. A pomysłów, pasji, talentu i wytrwałościtwórcom nie zabraknie.

Nam pozostaje mieć nadzieję, że tak będzie przez następnych kilkadziesiąt lat.

 

Maria Samsel 

Ginące zawody- pierwszy dzień za nami

Po raz 14. w  Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbywają się warsztaty etnograficzne „Ginące zawody”.  W pierwszy dzień warsztatów obchodzono także 30- lecie Oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. „Ginące zawody” uroczyście otworzyli: starostowie- Stanisław Kubeł i Krzysztof Parzychowski, wójtowie gmin- Kadzidło Dariusz Łukaszewski i Baranowo Henryk Toryfter  oraz prezes KSTL  Czesława Kaczyńska.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem- Leluje, gazdy, fafór ji powolńak. Wzorem lat ubiegłych w warsztatach uczestniczy kilkadziesiąt twórców ludowych, którzy uczą dzieci i młodzież kurpiowskiego rzemiosła ludowego.

Pierwszy dzień „Ginących zawodów” połączono także z obchodami Jubileuszu 30- lecia Oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Z tej okazji powiat ostrołęcki przyznał stowarzyszeniu Okolicznościową Nagrodę Starosty Ostrołęckiego.

 Warsztatom towarzyszył wernisaż wystawy poświęconej OKSTL.

Program  warsztatów

4 czerwca 2014 r.

Godz.8.00- 16.00- warsztaty etnograficzne

Godz. 12.00- 16.00- Powiatowy Dzień Rodziny „Rodzina, wspólna tożsamość” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego małżonki

5 czerwca 2014 r.

Godz.8.00- 14.00- warsztaty etnograficzne

Godz. 14.00- 16.00- uroczyste zakończenie warsztatów oraz uhonorowanie twórców ludowych z okazji jubileuszu 30- lecia OKSTL

 

Organizator: Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich

Patronat sprawują:

Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki

Dariusz Łukaszewski, wójt gminy Kadzidło

 

Projekt dofinansowano ze środków:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego, gmin: Olszewo- Borki, Kadzidło, Baranowo, Lelis.

  

Strzeleckie Mistrzostwa Mazowsza Szkół Mundurowych

Dziewięć zespołów, reprezentantów szkół mundurowych na Mazowszu wzięło udział w II Strzeleckich Mistrzostwach Mazowsza Szkół Mundurowych- Kadzidło 2014. Zawody odbyły się 29 maja na strzelnicy w Kadzidle. Organizatorem był Klub Strzelectwa Sportowego „OBROŃCA” z Troszyna. Nagrody zwycięzcom wręczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Na ok. 25 szkół na Mazowszu, które specjalizują się w kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, profil wojskowy, policyjny, policyjno wojskowy, pożarniczy, itp. zgłosiło się 10 zespołów, po 3 osoby każdy. Udział wzięło 9 zespołów, które rywalizowały zespołowo i indywidualnie w konkurencji karabin sportowy kal. 5,6 mm o otwartych przyrządach celowniczych.

W klasyfikacji indywidualnej zwycięzcą został Adrian GASEK z Akademickiego LO w Przasnyszu z wynikiem – 92 pkt.

Klasyfikacja zespołowa:

 

M-ce

Nazwisko i imię

Szkoła

Wynik

Wynik łączny

1.

Adamek Maciej

Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii

89

269

Bieniasz Daniel

90

Sasanka Wojciech

90

2.

Żurawska Katarzyna

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

86

258

Nikiel Przemysław

86

Strach Wojciech

86

3.

Gamdzyk Jakub

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

72

249

Kowalski Piotr

87

Kaszuba Tadeusz

90

4.

Trzcińska Joanna

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle

80

244

Trzcińska Katarzyna

82

Gadomski Paweł

82

5.

Jezierski Adam

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

w Przasnyszu

73

229

Sosnowski Paweł

64

Gasek Adrian

92

Ponadto zawodnicy mogli spotkać się z weteranami, uczestnikami działań w Iraku i Afganistanie, zwiedzić Zagrodę Kurpiowską w Kadzidle. Otrzymali również informację na temat zasad rekrutacji  i pełnienia różnych form służby wojskowej.

Celem zawodów było:

 • Popularyzacja i upowszechnianie sportu strzeleckiego, wiedzy dotyczącej zagadnień obronności kraju, podnoszenie sprawności fizycznej oraz rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności strzeleckich.
 • Wyłonienie najlepszych strzelców w szkołach i na Mazowszu.
 • Nawiązane współpracy i integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami o profilu mundurowym.

Udział w zawodach był bezpłatny. W całości zostały on sfinansowane ze środków publicznych powiatu ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Honorowy patronat nad zawodami objęli: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie  płk dr Dariusz Kuleta oraz starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Zawody organizowano w ramach obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

 

 

  

Gminy Olszewo- Borki i Goworowo z insygniami

-Nadanie symboli stanowi wyjątkową chwilę w życiu każdej społeczności. Symbole łączą i mówią o tożsamości. Są pomostem łączącym przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Cieszę się, że gmina Olszewo- Borki, jedna z najmłodszych gmin, doczekała się własnych insygniów- mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas uroczystości nadania herbu i flagi Olszewie- Borkom. Przyjęcie insygniów połączono z jubileuszem 40- lecia gminy. Uroczystości odbyły się 30 maja.

Starosta wraz z przewodniczącym Rady Powiatu w Ostrołęce Stefanem Prusikiem, na ręce wójta gminy Krzysztofa Szewczyka, przekazał rzeźbę herbu, wykonaną przez Józefa Bacławskiego.

Uroczystości nadania insygniów obchodziła także gmina Goworowo. Tam symbole oficjalnie zostały przekazane gminnym jednostkom 28 maja. Na pamiatkę tej podniosłej chwili gmina Goworowo otrzymała rzeźbę herbu od powiatu ostrołęckiego. 

„Darz Bór”

18 uczniów, reprezentantów 2 szkół gimnazjalnych i 4 ponadgimnazjalnych wzięło udział w II Międzypowiatowym Konkursie Przyrodniczo- Łowieckim „Darz Bór”. Sprawdzian wiedzy odbył się 28 maja w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Uczniów oceniali w dwóch  kategoriach przedstawiciele m.in. nadleśnictwa i powiatu ostrołęckiego. Etap międzypowiatowy poprzedziły eliminacje szkolne.

-Konkurs zorganizowaliśmy po raz drugi. Odczuwamy olbrzymią satysfakcję, że jest nim spore zainteresowanie- mówi Barbara Bączek, nauczycielka ZSP w Kadzidle, pomysłodawczyni przedsięwzięcia. –Człowiek powinien kształcić się w wielu kierunkach, my dostarczamy mu wiedzę z zakresu przyrody i łowiectwa. Dzięki konkursowi, młodzież zapoznaje się z zawodem myśliwego. Przestaje myśleć stereotypowo, że myśliwy jest tym kimś złym, który tylko poluje i zabija zwierzynę. Przecież do roli myśliwego wpisana jest ochrona zwierząt, troska o przyrodę- dodaje.

Uczniowie oceniani byli w dwóch kategoriach- gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z wiedzy teoretycznej- test, praktycznej- strzelanie i pomysłowości -samodzielne wykonanie pracy związanej z tematyką konkursu (najwięcej było karmików oraz stanowisk dla myśliwych).

Najlepiej wypadła grupa z ZSP w Kadzidle (szkoły ponadgimnazjalne). We wszystkich kategoriach otrzymali oni najwięcej punktów. W kategorii szkół gimnazjalnych na pierwszym miejscu uplasowało się Gimnazjum w Baranowie.

Gimnazja

I miejsce- Gimnazjum w Baranowie

II miejsce Gimnazjum w Wykrocie

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce- ZSP w Kadzidle

II miejsce ZSP w Goworowie

III miejsce ZSP w Myszyńcu.

Wyróżnienie ZSP w Czerwinie

Nagrody w konkursie ufundował powiat ostrołęcki. Wręczył je dyr. Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sylwester Witka. 

Uczniowie z Kadzidła w konkursie „YPEF-Młodzież w Lasach Europy”

Zespół w składzie :Artur Ruszczyk, Wojciech Łempicki i Patryk Draba uczniowie klasy I technikum leśnego w Kadzidle, jako jedyni  reprezentowali powiat ostrołęcki w finale konkursu „YPEF- Młodzież wLasach Europy edycja IV”, który odbył się 27 maja na SGGW w Warszawie. Młodzież znalazła się w 40-stce  najlepszych zespołów w kraju , klasyfikując się na 3 pozycji z 49pkt na 50 pkt w etapie regionalnym i pokonując ponad 900 zespołów z całego kraju.

W finale nie udał się wygrać  zespołowi z Kadzidła , ale i tak nauczyciele i opiekunowie są bardzo dumni z poziomu wiedzy o lasach tym bardziej, iż oba etapy odbywały się wyłącznie w języku angielskim. Warto podkreślić, że ZSP w Kadzidle już po raz 4 znalazł się w finale tego międzynarodowego konkursu, co jest dużym osiągnięciem. Młodzież do konkursu jak w latach ubiegłych przygotowywała Pani Barbara Bączek- nauczyciel leśnictwa w ZSP Kadzidło.  

Krajowy sukces ucznia z ZSP w Kadzidle

Artur Ruszczyk uczeń klasy I technikum leśnego w ZSP w Kadzidle otrzymał wyróżnienie I stopnia na szczeblu krajowym w I Edycji Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” PLUS. Wyróżnienie jest jednoznaczne z zajęciem 4 miejsca w kraju spośród kilkuset uczniów.

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” PLUS jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

Ucznia do konkursu przygotowywały Panie: Barbara Bączek i Alicja Gawrońska.

  

XXV Jarmark Kurpiowski

-Powiat ostrołęcki  wspiera tego typu imprezy, które popularyzują kulturę regionu, przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promują artystów ludowych. Jestem dumny, że w powiecie mamy tak dużo utalentowanej młodzieży, która kontynuuje tradycje swoich przodków- mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas jubileuszowej edycji Jarmarku Kurpiowskiego w Myszyńcu.

W imprezie zorganizowanej 25 maja w amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej  wzięło udział  około 300 artystów ludowych. Tegorocznymi głównymi atrakcjami jarmarku były występy artystyczne oraz kiermasz sztuki ludowej.

Artyści oceniani byli w pięciu kategoriach: soliści- śpiewacy, grupy śpiewacze, grupy taneczne, młodzi instrumentaliści i kapele ludowe.  Nagrody ufundowali: powiat ostrołęcki oraz RCKK w Myszyńcu.  

Fot. Adam Wnęta, Kurier Ostrołęcki

Marszałek zaprasza do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2014. Jest on dostępny jest na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”.

Uwagi do Programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów Programu na 2014 r., W tym celu wykorzystać należy specjalnie przygotowany formularz konsultacyjny. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2015:

http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2015.html

W chwili przystąpienia do prac nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy na 2015 rok współpraca finansowa samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi planowana jest w obszarze „Promocja zdrowia i polityka społecznej” i obejmuje realizację zadań finansowanych ze środków PFRON, opłat celowych – pozwoleń na sprzedaż alkoholu, dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji celowej z jednostek samorządu terytorialnego.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.

Formularz zgłaszania propozycji

Ginące zawody- trwają zapisy!

Po raz 14 w Zagrodzie Kurpiowskiej Kadzidle odbędą się warsztaty etnograficzne „Ginące zawody”. Zapraszamy wszystkie placówki oświatowe tj. szkoły, przedszkola, ośrodki itp.,  do wzięcia udziału w zajęciach. Wzorem lat ubiegłych będzie można skorzystać z kilkunastu warsztatów tradycyjnego rzemiosła ludowego na Kurpiach, skosztować potraw regionalnych i nauczyć się je sporządzać.  Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle, ul. Trasa Mazurska 2, tel. 29 761 82 00, e-mail: zagroda.kurpiowska@neostrada.pl

 

Tegoroczne przedsięwzięcie odbywać się będzie 3-5 czerwca pod hasłem: Leluje, gazdy, fafór ji powolńak.

 

Program

3 czerwca 2014 r.

Godz.8.00- 16.00- warsztaty etnograficzne

Godz. 11.00- uroczyste otwarcie „Ginących zawodów”, obchody Jubileuszu 30- lecia Oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz wernisaż wystawy poświęconej OKSTL.

4 czerwca 2014 r.

Godz.8.00- 16.00- warsztaty etnograficzne

Godz. 12.00- 16.00- Powiatowy Dzień Rodziny „Rodzina, wspólna tożsamość” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego małżonki

5 czerwca 2014 r.

Godz.8.00- 14.00- warsztaty etnograficzne

Godz. 14.00- 16.00- uroczyste zakończenie warsztatów oraz uhonorowanie twórców ludowych z okazji jubileuszu 30- lecia OKSTL

 

Organizator: Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich

Patronat sprawują:

Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki

Dariusz Łukaszewski, wójt gminy Kadzidło

 

Projekt dofinansowano ze środków:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego, gmin: Olszewo- Borki, Kadzidło, Baranowo, Lelis.

 

  

Powiatowy Dzień Rodziny z wieloma atrakcjami

4 czerwca 2014r.w godzinach 12.00-16.00 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle uroczyście obchodzony będzie Powiatowy Dzień Rodziny pod hasłem „Rodzina, wspólnota, tożsamość”, w ramach trwających XIV Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”. Przewidywanych jest wiele atrakcji m.in.: teatr dla dzieci w plenerze, konkursy, zabawy i gry rodzinne, wspólne grillowanie. W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny, ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, obchodzimy po raz dwudziesty. Zostały one objęte honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego małżonki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zaprasza dzieci z powiatu ostrołęckiego do udziału w konkursie plastycznym pn. „Moja rodzina” (regulamin konkursu dostępny na stronie www.powiatostrolecki.plw zakładce PCPR- aktualności). Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną wręczone w dniu 4 czerwca 2014 r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle w czasie obchodów Powiatowego Dnia Rodziny.

-Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w imprezie. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Tego dnia wyjątkowi animatorzy będą bawić dzieci i zapraszać do udziału w grach i konkursach. Zaplanowane są m.in. pokazy tworzenia zwierząt z balonów- balonowe zoo, występy iluzjonistyczne, malowanie twarzy, bańki mydlane, w których mogą się ukryć dzieci, interdyscyplinarna pracownia plastyczna i wiele innych. Ponadto zaprosiliśmy aktorów z teatrzykiem „Tadek niejadek”. Jestem przekonana, że każde dziecko znajdzie dla siebie coś interesującego- mówi Emilia Szymańska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

  

Święto w SP nr 10

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce dziękowała za kanonizację Jana Pawła II, patrona szkoły. Placówka wstąpiła też w poczet Ogólnopolskiego Klubu Przyjaciół Szkół. W uroczystościach, które odbyły się 19 maja  uczestniczyli: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz skarbnik powiatu Barbara Gocłowska .

Uroczystości dziękczynienia rozpoczęła msza św. w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu. Nabożeństwu przewodniczył ks. bp. Janusz Stepnowski, który w swojej homilii przypomniał sylwetkę wielkiego Polaka. Następnie przed szkołą pod popiersiem bł. Jana Pawła II złożono wiązanki kwiatów. Władze powiatu oddały cześć patronowi szkoły.

Kolejnym elementem uroczystości było nadanie aktu potwierdzającego przyjęcie placówki do Ogólnopolskiego Klubu Przyjaciół Szkół. Z tej okazji odsłonięto też tablicę upamiętniająca to wydarzenie. Uroczystościom towarzyszyła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły.  

„…Komu skrzypce, a komu futerał…” ostrołęcka premiera filmu poświęcona Mieczysławowi Czychowskiemu

Pokaz filmu odbył się 18 maja w Ostrołęckim Centrum Kultury. Dokument powstał dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz Urzędu Miasta Gdańska.

Mieczysław Czychowski (1931- 1996) poeta i malarz. Urodzony w Dzbeninie na Kurpiach koło Ostrołęki. Ukończył studia Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku. Autor zbiorów wierszy, wielu obrazów, rzeźb i setek rysunków. W poezji i w malarstwie wciąż powracał do rodzinnego kurpiowskiego krajobrazu, tradycji i obyczaju.

W pewnym sensie ofiara Historii. Po wojnie utracił ojca, zabitego w niejasnych okolicznościach wojny domowej lat 40- tych. Jako dziecko, rozbrajając granat, został trwale okaleczony. Już na studiach plastycznych, gdzie dostał się z amputowaną prawą ręką, szybko dał się poznać, jako indywidualność nieprzeciętna. Artysta uzdolniony wszechstronnie- malował, rzeźbił, pisał piękne, poruszające wiersze. Publikował poezje w ogólnopolskich pismach literackich, przyjaźnił się m.in. z Edwardem Stachurą (zachowała się obfita korespondencja pomiędzy obu poetami). Pozostał jednak postacią osobną, nie związaną z żadną orientacją artystyczną.

Celem filmu jest przybliżenie widzom dramatycznej postaci wybitnego poety i malarza poprzez jego twórczość i relacje świadków, a także pokazanie miejsc i klimatów, w których powstawała. Będzie to zarazem próba zrekonstruowania bardzo niejednoznacznej historii  jego życia. Film nasycony jest poruszającą, refleksyjną poezją Czychowskiego, która niejako narzuca charakter filmowej narracji.

-Ostrołęcka premiera filmu jest dla mnie ważnym i wzruszającym wydarzeniem- podkreśla Zofia Sagalska, siostra Mieczysława Czychowskiego.  -Z Mieczysławem byłam bardzo zżyta. To dzięki niemu, po ukończeniu szkoły podstawowej, trafiłam do Gdańska. W Gdyni- Orłowo ukończyłam Liceum Plastyczne. Gdy powróciłam do Ostrołęki, Mieczysław wielokrotnie przyjeżdżał i odwiedzał mnie. Był twórcą znanym i uznanym, zarówno w dziedzinie poezji jak i malarstwa. Jednocześnie, co stwierdzam z dumą jako jego siostra, przez całe swoje życie był człowiekiem prawym i niezmiernie skromnym. Jego życzliwość, prostolinijność i ufność wielokrotnie były wykorzystywane , co przysporzyło mu wielu kłopotów.  Nigdy nie przywiązywał wagi do wartości materialnych, gromadził w sobie dobro i szlachetność. Zawsze pogodny, ciepły i serdeczny. Radosny i szczęśliwy, gdy mógł odwiedzić dom rodzinny i Dzbenin, ten zakątek ziemi tak mu drogi i bliski. Tu też, w tej ziemi, zgodnie ze swoim życzeniem, pozostał na zawsze. Film pozwolił przybliżyć postać brata. Pokazał jak droga była mu Ziemia Kurpiowska, za którą wciąż tęsknił, pisał o niej wiersze, malował jej pejzaże- mówi Zofia Sagalska. 

Dzień Ziemi

„Zmieniamy nawyki nie klimat”- pod takim hasłem już po raz 6 w Ostrołęce odbyły się obchody Dnia Ziemi. Impreza odbyła się pod patronatem starosty ostrołęckiego. Zgromadziła ona setki osób, które proekologiczne zachowania stosują w codziennym życiu. Organizatorem akcji było stowarzyszenie „Ekomena” we współpracy z powiatem ostrołęckim, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Zespołem Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Zespołem Szkół nr 4 w Ostrołęce. Obchody miały miejsce 18 maja i odbyły się przy scenie miejskiej przy DH Kupiec.

Imprezie towarzyszyły stoiska wystawiennicze (m.in. twórców ludowych, nadleśnictwa) oraz prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli o charakterze ekologicznym.

Światowe Obchody Dnia Ziemi po raz pierwszy odbyły się w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce obchodzone były po raz 15, w Ostrołęce po raz 6. Obecnie akcja odbywa się w 192 krajach.  

100 urodziny Stefanii Konopki

Stefania Konopka twórczyni ludowa z Tatar obchodziła swój jubileusz. Ta utalentowana artystka w tym roku skończyła 100 lat. Jubileusz był okazją do uhonorowania pracy Stefanii Konopki oraz jej wkładu w rozwój sztuki ludowej na Kurpiach. Gratulacje jubilatce złożyli starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Stefania Konopka od najmłodszych lat zajmowała się kurpiowską twórczością ludową. Słynie z przepięknej i unikatowej koronki oraz haftu.  Zajmuje się także plastyka obrzędową oraz wycinanką.

Na wniosek Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich twórczyni otrzymała srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej i ochronie dziedzictwa kulturowego. Ponadto Stefani Konopce przyznano Okolicznościową Nagrodę Starosty ostrołęckiego.   

Ostrołęka dostanie obwodnicę!

-Cieszy mnie wiadomość, że powstanie obwodnica w Ostrołęce. Jest to efekt współpracy samorządów szczebla wojewódzkiego i lokalnego, czyli powiatu, miasta i ościennych gmin. Wspólne działania, zaangażowanie i determinacja przekładają się na tworzenie nowych inwestycji. Wielokrotnie rozmawiałem z wojewodą mazowieckim o potrzebie budowy ostrołęckiej obwodnicy i jej znaczeniu strategicznym dla regionu, jak widać starania nie pozostały bez echa- mówi starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Zdaniem wojewody Jacka Kozłowskiego, obwodnica Ostrołęki została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju po przeprowadzeniu konsultacji Dokumentu Implementacyjnego „Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)”. To otwiera drogę do włączenie jej na listę projektów rządowego Programu Budowy Dróg Ekspresowych i Autostrad, a w konsekwencji na rozpoczęcie prac przygotowawczych. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie studium uwarunkowań ekonomiczno-środowiskowych wraz z wariantowaniem i oceną oddziaływania na środowisko. Tak długo się o to staraliśmy wspólnie z samorządami miasta i powiatu. Wygląda na to, że wreszcie sprawa rusza z miejsca! Będzie także wylotówka S7 z Warszawy w kierunku Grójca.

Więcej na ten temat w artykule www.rynekinfrastruktury.pl

http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/100/1/srt-2020-beda-nowe-drogi-i-liczne-obwodnice.html

Poniżej treść publikacji.

 

Będą nowe drogi i liczne obwodnice

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zdecydowało o włączeniu szeregu inwestycji drogowych do Dokumentu Implementacyjnego do „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”. To efekt zakończonych konsultacji społecznych nad DI.

DI jest traktowany jako rozwinięcie zapisów SRT (czyli dokumentu, w którym nakreślono ogólne kierunki rozwoju transportu w Polsce). DI jest wstępnym planem działań inwestycyjnych, rankingiem ich priorytetowości. Konsultacje społeczne nad DI trwały od 2 stycznia do 5 lutego br. Wpłynęły w sumie 2843 uwagi od ok. 400 podmiotów (instytucji i osób prywatnych). Najwięcej uwag dotyczyło transportu kolejowego, jednak, jak już informowaliśmy, większość postulatów związanych z transportem kolejowym odrzucono. W przeciwieństwie do postulatów związanych z transportem drogowym.

Wśród głównych projektów inwestycyjnych, istotnych z punktu widzenia układu drogowego w całym kraju, do DI w efekcie konsultacji społecznych wpisane zostało m.in. dostosowanie DK-3 do parametrów drogi ekspresowej w woj. zachodniopomorskim (Świnoujście – Miękowo). Do dokumentu dopisano też budowę S7 pomiędzy Warszawą i Grójcem, budowę drogi S61 wraz z obwodnicą Łomży, jak również konieczność budowy drogi S11 (Koszalin – Pyrzowice) na całej długości. Aprobatę uzyskały również m.in. wnioski o budowę dróg ekspresowych z Wrocławia do granicy z Czechami w Kudowie, z Brzeska do Nowego Sącza, pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną i Rudnikiem (pow. starachowicki), budowę przeprawy mostowej na Wiśle w Korczynie (pow. buski) czy też przebudowę DK16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo i DK-22 na odcinku Elbląg – Swarożyn.

MIR zaakceptowało również wnioski, by do DI dołączyć budowę Obwodnicy Metropolitarnej Trójmiasta jako połączenia dróg S6 i S7, jak również północnej obwodnicy Krakowa, która, wraz z planowaną budową S7, stanowić będzie czwartą obwodnicę miasta. Pozytywnie odniesiono się też do postulatów dotyczących uwzględnienia w DI budowy obwodnic wielu miast i miejscowości – m.in. Konina, Piły, Tarnowa (DK-73), Kielc (DK-73), Myśliborza, Gryfina, Węgorzyna, Ostrołęki, Kędzierzyna-Koźla, Połańca, Ostrowca Św., Starachowic, Kostrzyna (z transgranicznym mostem na rzece Odrze), Krosna Odrzańskiego, Słubic, Ciechanowa.

Odrzucono natomiast m.in. postulat budowy zachodniej obwodnicy Szczecina (w ciągu drogi ekspresowej S6) oraz budowy drogi ekspresowej łączącej Płońsk z Płockiem i Toruniem. Uznania nie znalazły też m.in. postulaty o przebudowę, do parametrów drogi ekspresowej, odcinków DK-16 Ełk – Olsztyn, Ostróda – Grudziądz i Borki Wielkie – Augustów.

  

Zakończyły się szkolenia dotyczące upraw ekologicznych

Mamy coraz więcej gospodarstw ekologicznych. W Polsce, co roku przybywa ich średnio około 100 tysięcy. W powiecie ostrołęckich jest ich prawie 200. Produkcja ekologiczna wśród rolników, także tych z naszego powiatu,  cieszy się coraz większym powodzeniem. O jej popularności świadczy również zainteresowanie szkoleniami, jakie w maju zorganizował powiat ostrołęcki.

Cykl spotkań przebiegał pod hasłem „Pozyskanie środków unijnych na rozwój rolnictwa ekologicznego, szansą rozwoju dla rolników z terenu powiatu ostrołęckiego” i związany był z pokazaniem zalet, jakie wynikają z upraw ekologicznych. Szkolenia odbyły się w Czarni, Kadzidle, Troszynie oraz Goworowie. Zgromadziły  właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych, którzy w przyszłości myślą o zmianie charakteru upraw, i hodowli.

-Wielu rolników skłonnych jest sprostać wymaganiom, które nakłada na nich produkcja ekologiczna. Jednak oczekują w zamian większych dochodów ze sprzedaży certyfikowanych produktów- mówi starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.  –Obecni na szkoleniu przedstawiciele firmy certyfikującej z Warszawy przedstawili najbardziej opłacalne formy prowadzenia takiego gospodarstwa oraz sposobu dystrybucji. Optymalnym rozwiązaniem jest konsolidacja kilku rolników z danej wsi, tak by mogli oni produkować ten sam towar. Wtedy koszty odbioru produktu i późniejszej jego dystrybucji są zdecydowanie mniejsze- zaznaczył starosta.  W praktyce oznacza to, że w jednej wsi musiałoby być kilku rolników, którzy zajmowaliby się tylko produkcją np. jajek ekologicznych. W innej mleka itp.

Przedstawiciele firmy certyfikującej zachęcali obecnych na spotkaniu rolników do współpracy, która gwarantowałaby (po spełnieniu odpowiednich wymogów) otrzymanie certyfikatu rolnictwa ekologicznego, zapewnienia ciągłości dostaw i zwiększenia możliwości negocjacyjnych z potencjalnymi odbiorcami.

Jak zaznacza starosta, wielu rolników przyszło na spotkanie, żeby uzyskać podstawowe informacje np. czym charakteryzuje się uprawa ekologiczna, jakie stosować nawozy. Zainteresowani byli także większymi dopłatami.

Rozmawiano także o pomocy unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i programach rolno- środowiskowych. Ponadto przedstawiciele ostrołęckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapewnili o możliwości skorzystania z pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz  innych, dostępnych w każdej gminie, formach doradztwa rolniczego.

Szkolenia dotyczące rolnictwa ekologicznego będą również organizowane w przyszłym roku.

Organizatorem szkoleń było: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce  we współpracy z:  Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Ostrołęce, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Ostrołęce, Mazowieckim Ośrodkiem  Doradztwa Rolniczego, Oddział w Ostrołęce.


Rolnictwo ekologiczne to sposób gospodarowania zwany biologicznym, organicznym albo alternatywnym, określanym potocznie jako rolnictwo bez „chemii”. Stosowane metody produkcji są przyjazne środowisku,  przy zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa . System gospodarowania oparty jest o środki produkcji pochodzenia naturalnego tj. biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. W rolnictwie ekologicznym dąży się do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego , jakie może powodować przemysłowa produkcja na wielkich farmach. W rolnictwie ekologiczny stosuje się tylko naturalne nawozy, które wytwarzane są bez użycia syntetycznych i chemicznych środków. Mięso i mleko  produkcji ekologicznej pochodzi od zwierząt traktowanych humanitarnie.

Konsumenci skłaniają się ku produktom, wyprodukowanym w sposób ekologiczny,
chcą te produkty kupować i zazwyczaj skłonni są zapłacić za nie wyższą cenę niż za produkty, które nie zostały wytworzone metodami ekologicznymi.

Produkcja ekologiczna powinna łączyć:

 - przyjazne środowisku praktyki gospodarowania,

 - wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej,

 - wykorzystywać naturalne procesy produkcji
  
    oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt

 

  

Premiera filmu poświęconego Mieczysławowi Czychowskiemu

W dniu 18 maja br. w kinie OCK odbędzie się premierowy pokaz filmu dokumentalnego "....komu skrzypce a komu futerał..." poświęconego poecie i malarzowi Mieczysławowi Czychowskiemu. Film powstał dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Gdańska i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Na sportowo w Jaworach Starych

Młodzież z powiatu ostrołęckiego w niedzielne popołudnie miała zapewnione nie lada atrakcje. W Jaworach Starych spotkała się z mistrzami Paraolimpiady Londyn 2012. Sportowych emocji dostarczyły też mecze w piłkę nożną i siatkową. W sumie zagrało czternaście drużyn. Szermierze na wózkach inwalidzkich po zaprezentowaniu sztuki walki na szpady, bardzo szybko zyskali ochotników do zmierzenia sił w tej dyscyplinie.

Z paraolimpijczykami zmierzyli się samorządowcy, którzy przybyli do Jawor Starych na spotkanie z młodzieżą i mistrzami. Po krótkim zapoznaniu się z techniką walki, włożeniu stroju sportowego na wózkach inwalidzkich zawalczyli: wójt gminy Goworowo Małgorzata Kulesza, wicestarosta ostrołęcki Krzysztof Parzychowski, radny sejmiku mazowieckiego Marian Krupiński. Na spotkanie z młodzieżą przybyli także przewodnicząca rady gminy Karolina Łazicka, kierowniczka GOKSiR w Goworowie Barbara Kuczyńska, pedagog szkolna Joanna Gryczka oraz przedstawicielki zarządu stowarzyszenia osób i rodziców dzieci niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią” Anna Kuitkowska i Jadwiga Garbarczyk.

Z wielkimi emocjami walczyli też dzieci i młodzież. Zarówno na szpady jak i na boiskach.

Do współorganizacji spotkania młodych i samorządowców  włącza się zawsze Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, który wspiera młodzieżowe inicjatywy w sprawach organizacyjnych, funduje nagrody oraz rozwija sportowe talenty w swojej Akademii Sportu.

O rozwój młodzieżowych pasji zadbali też starosta ostrołęcki i Rada Gminy w Goworowie. Nagrody przez nich ufundowane pozwolą na doskonalenie gier zespołowych. Natomiast darczyńcy PHU Bursztyn i PHUP Pradox umożliwili przyjazd paraolimpijczyków do Jawor Starych.

Europejski Tydzień Młodzieży na sportowo – Jawory Stare 2014 został rozstrzygnięty-

W siatkówce pierwsze miejsce zwyciężyła drużyna „Zimny Lech” (kapitan Marcin Dudziec z Jawor Starych). „Sami swoi”’ to drużyna, która uplasowała się na miejscu drugim  (kapitan Mateusz Bednarczyk z Ponikwi Dużej). Trzecie miejsce na podium spotkanie wywalczyła drużyna „Łebu bebu” (kapitan Sebastian Stepnowski z Brzeźna).  W  piłce nożnej walczyło osiem drużyn. Najlepszymi okazali się zawodnicy Ponikwi Małej ( kapitan Damian Markowski z Ponikwi Małej). „Zimny lech” zajął drugie  miejsce (kapitan Sylwester Gąsiorowski z Kruszewa). Trzecie miejsce należy do drużyny „FC po nalewce” (kapitan Kacper Majk z Ostrołęki).

W młodzieżowym spotkaniu wzięły udział drużyny: KS Narew Kruszewo, Goworówek Team, THC, Ostrołęka na rowerach, Jagodziarze.  

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Radna Gminy Goworowo- Agata Majk i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie  oraz wolontariusze.

Agata Majk

Fot. Agata Majk

  

Młodzi mistrzowie karate

Młodzi zawodnicy z Mazowsza zaprezentowali się na III Mistrzostwach MKKK Shinkyokoushin w karate. 10 maja w hali widowiskowo- sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce zmagali się karatecy m.in. z Makowa Mazowieckiego, Różana, Łysych, Goworowa, Nowej Wsi, Kadzidła. Nagrody dla najlepszych zawodników ufundował powiat ostrołęcki.  

Zaproszenie na debatę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na debatę „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich – stan obecny, kierunki zmian”, która odbędzie się 28 maja 2014 r. (środa) w siedzibie UOKiK.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR). Urząd jest odpowiedzialny za przygotowanie założeń do projektu ustawy implementującej nowe regulacje oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie.

Debata będzie okazją do oceny obecnie funkcjonującego systemu polubownego rozstrzygania sporów z perspektywy przedsiębiorców i konsumentów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również propozycje Urzędu dotyczące przyszłego modelu ADR. Punktem wyjścia do dyskusji będzie przygotowany przez UOKiK raport „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich w Polsce”.

W spotkaniu wezmą udział eksperci z instytucji zajmujących się arbitrażem oraz mediacją, przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji konsumenckich oraz akademicy.

Zapraszamy konsumentów i ich rzeczników, przedsiębiorców, prawników, przedstawicieli instytucji państwowych oraz ekspertów zainteresowanych tematyką ADR.

Spotkanie odbędzie się 28 maja 2014 r. (środa) w godzinach 10.00–13.00 w centrum konferencyjnym Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 (program konferencji). Wydarzenie będzie transmitowane on-line na stronie www.uokik.gov.pl/online/, a relacja z niego zostanie zamieszczona na stronie www.uokik.gov.pl/multimedia.php.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 maja br. pod adresem mailowym urszula.adamczyk@uokik.gov.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcj na stronie: www.uokik.gov.pl

Sezon turystyczny oficjalnie otwarty

Rajd rowerowy oraz spływy kajakowe Narwią i Omulwią , to tylko niektóre atrakcje towarzyszące inauguracji Sezonu Turystycznego Ostrołęka 2014. W otwarciu uczestniczyli starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski, którzy wzięli udział w spływie kajakowym, zdobywając w zawodach pierwszą lokatę. Współorganizatorem przedsięwzięcia był powiat ostrołęcki.

Sezon wystartował 10 maja  w Karczmie Kurpiowskiej "Ostoja". Jego głównymi atrakcjami były: spływ kajakowy Omulwią, spływ kajakowy Narwią i starorzeczami, rajd rowerowy (2 trasy), rajd pieszy "Śladami historii". Ponadto zorganizowano przegląd klubów seniora z Ostrołęki, zawody drużynowe, konkursy sprawnościowe, tor przeszkód, zabawy dla dzieci. Na scenie wystąpiły: Mechanicy Shanty oraz Wolna Grupa Bukowina. 

Fot. Paulina Laskowska / epowiatostrolecki.pl

450- lecie szpitalnictwa w Ostrołęce, oficjalne zakończenie budowy szpitala

-Cieszę się, że po 30 latach zakończyła się budowa ostrołęckiego szpitala specjalistycznego- mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas uroczystości 450- lecia szpitalnictwa w Ostrołęce oraz zakończenia budowy ostrołęckiego szpitala.

-W czasie, gdy pełniłem funkcję wicewojewody ostrołęckiego mocno kibicowałem inwestycji. Na początku lat 90 udało się ją wprowadzić do ewidencji centralnych, dzięki czemu budowa nabrała tempa. Długi czas inwestycyjny ma także swoje zalety. Szpital został wyposażony w sprzęt nowej generacji. W dużej mierze jest to zasługa samorządu województwa mazowieckiego, który nie szczędził środków na doposażenie placówki- podkreślił starosta.

 

Podczas uroczystości wręczono medale, odznaczenia i dyplomy. Otrzymali je m.in. Brązowy Krzyż Zasługi- dr n. med. Zbigniew Tański, Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” nadawany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w dowód  uznania za całokształt działalności i realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego, która wybitnie przyczyniła się do rozwoju Mazowsza- Wojciech Miazga oraz Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

 

Ponadto po raz piąty szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny nadawany przez Ministra Zdrowia, potwierdzającym wysoką jakość usług medycznych świadczonych w szpitalu.

Na pamiątkę oficjalnego zakończenia budowy odsłonięto tablicę i przecięto wstęgę.

W uroczystościach, które odbyły się 9 maja uczestniczyli: parlamentarzyści, władze województwa mazowieckiego, powiatu i Ostrołęki. 

Start Sezonu Turystycznego

Inauguracja sezonu turystycznego 2014

Program imprezy:

10 maja  Karczma Kurpiowska "Ostoja", Ostrołęka ul. Stacha Konwy 3

1. Rajd Gwiaździsty

Rejestracja 8.30- 9.30 Park Wodny "Aquarium" ul. Witosa 3

Spływ kajakowy Omulwią

Spływ kajakowy Narwią i starorzeczami

Rajd rowerowy (2 trasy)

Rajd pieszy "Sladami historii"

Zapisy i informacja

www.ekomena.org.pl, email: ekomena@o2.pl

www.kurpiowskipark.pl,

 

2. Karczma "Ostoja"

12.00- Przegląd Klubów Seniora z Ostrołęki

15.00- zawody drużynowe, imprezy towarzyszące, konkursy sprawnościowe, tor przeszkód, zabawy dla dzieci.

18.30- koncert:

Mechanicy Shanty, Wolna Grupa Bukowina

 

Akademia Przedsiębiorcy z majorem US Army w Ostrołęce- patronat Starosty

15 maja ogólnopolska Akademia Przedsiębiorcy zawita do Ostrołęki. Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców poprowadzi major US Army, Rocco Spencer. Były wojskowy, a dziś doradca firm, pokaże jak odnosić sukcesy na biznesowym polu walki, dzięki metodom wykorzystywanym w siłach zbrojnych. Zapisy na warsztaty na stronie internetowej www.akademia-przedsiebiorcy.pl.

Akademia Przedsiębiorcyto ogólnopolski projekt, którego celem jest inspirowanie firm nowymi pomysłami, technikami zarządzania czy budowania przewagi nad konkurencją. Tegoroczna edycja odbywająca się pod hasłem: Strategia zwycięstwa na biznesowym polu walki – to przełożenie metod wojskowych na praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców.

Major Rocco Spencer, który 15 maja poprowadzi warsztaty w Hotelu Korona Krukach koło Ostrołęki, jest emerytowanym oficerem armii amerykańskiej. Po odejściu ze służby został doradcą firm amerykańskich, między innymi giganta telekomunikacyjnego AT&T. W ramach Akademii Przedsiębiorcy poprowadzi warsztaty pt.: Nie ma drugiego miejsca. Są tylko zwycięzcy i przegrani. Warsztaty będą tłumaczone na język polski.

Rocco Spencerpodczas warsztatów pokaże, że dzisiejsze wojsko przypomina organizację, w której podstawą jest komunikacja, współpraca i wspólny cel. Każdy realizuje w niej istotną część wspólnego planu. Umiejętność pracy w zespole i dla zespołu jest kluczowym elementem, który często decyduje o powodzeniu misji. Stąd tak wiele elementów z zarządzania na polu walki można wykorzystać w biznesie, by uzyskać przewagę nad konkurencją.

-Nikt nam nie płaci za porażki. Liczą się tylko sukcesy. Aby je osiągać potrzebny jest lider, który będzie potrafił pokierować zespołem– mówi Rocco Spencer. -Lider przypomina dyrygenta, który dba o to, by nawet trzecie skrzypce w jego orkiestrze grały dokładnie to, czego oczekuje. Właśnie takie podejście powinno cechować dobrego żołnierza i dobrego biznesmena – dodaje. Zawód żołnierza to profesja, z którą nierozerwalnie związana jest presja, konieczność kalkulacji ryzyka, myślenia strategicznego i planowania. Przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać, że to co sprawdziło się w ekstremalnych warunkach i może zostać wykorzystane również w biznesie. Stąd pomysł zaproszenia byłych wojskowych do ogólnopolskich warsztatów w ramach Akademii Przedsiębiorcy. Łącznie odbędzie się 50 spotkań w całej Polsce.

Organizatorem Akademii Przedsiębiorcy jest Bank Zachodni WBK i Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych. Przedsięwzięcie patronem honorowym objęli: Starosta Powiatu Ostrołęckiego oraz Prezydent Miasta Ostrołęka. Wsparcie medialne zapewniają: TVP Warszawa, Polska The Times, Radio OKO, Kurier Ostrołęcki orazNowaostroleka.pl

Data: 15 maja 2014 r., godzina 9:30

Miejsce: Hotel Korona, ul. Nowowiejska 39, 07-415 Kruki koło Ostrołęki

Szczegóły i rejestracja pod adresem: www.akademia-przedsiebiorcy.pl

Śpiewali o zdrowiu

W tegorocznym Festiwalu o Zdrowiu wzięło udział kilkudziesięciu wykonawców z powiatu ostrołęckiego. Na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury zaprezentowano 29 utworów o tematyce prozdrowotnej. Młodzi wykonawcy zachwycili publiczność autorskimi piosenkami oraz niebanalną choreografią. Organizatorem Festiwalu o Zdrowiu 2014 byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostrołęce oraz Ostrołęckie Centrum Kultury. Nagrody ufundował powiat ostrołęcki.

Tegorocznymi laureatami zostali:

W kategorii „ Przedszkole”:

I miejsce – Przedszkole Miejskie nr 7 „Tęczowa Kraina” w Ostrołęce

II miejsce – Przedszkole Miejskie nr 15 w Ostrołęce

III miejsce – Gminne Przedszkole w Baranowie

 

W kategorii „ Szkoła Podstawowa”:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

II miejsce – Szkoła Podstawowa  nr 4 w Ostrołęce

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim

 

W kategorii „ Ginmnazjum”:

I miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie

II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Kadzidle

III miejsce – Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Wsi

Zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce i Publicznego Gimnazjum w Czerwinie  pojadą na eliminacje wojewódzkie Festiwalu, które odbędą się 11 czerwca          w Centrum Kultury i Sztuki  w Siedlcach.

Poza konkursem wystąpili młodzi Tancerze z Klubu Tańca Towarzyskiego FAN-  działającego przy  OCK -   pod kierunkiem Jarosława Śliwowskiego

Na stoisku  profilaktycznym  przygotowanym w ramach Festiwalu Piosenki  o Zdrowiu przez młodzież ze Szkoły Promocji Zdrowia – można było zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, tlenek węgla w wydychanym powietrzu oraz BMI.

 

 

 

 

 

 

  

XLIV sesja Rady Powiatu

Myszyniecka filia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czerwinie stanie się samodzielna placówką. Taką decyzję podjęli radni podczas wtorkowych obrad. Ponadto zdecydowali oni o przystąpieniu powiatu do partnerskiego projektu „Przyszłość w zawodzie”, zakupie nieruchomości usytuowanej przy Placu Bema oraz zwiększeniu wysokości opłat na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej „Oaza” w Myszyńcu. Rada zatwierdziła również zmiany w budżecie powiatu.

Filia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej stanie się samodzielna. Zdaniem starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła, ma to usprawnić i ułatwić pracę placówki. –Odległość od Czerwina do Myszyńca jest duża. Tym samym narażamy mieszkańców powiatu na niepotrzebną stratę czasu. Filia nie posiada uprawnień do wydawania orzeczeń. Po zdiagnozowaniu dziecka, po stosowne dokumenty, rodzić musi zgłosić się do Myszyńca. Stąd decyzja o powołaniu samodzielnej placówki. Poza tym dysponujemy odpowiednią, profesjonalną kadrą, a także posiadamy wystarczającą bazę lokalową- argumentował starosta.

Radni również pozytywnie zaopiniowali uchwałę dotyczącą przystąpienia powiatu ostrołęckiego do projektu „Przyszłość w zawodzie”. Projekt jest finansowany ze środków unijnych i polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć oraz staży w czterech zespołach szkół powiatowych w: Baranowie, Kadzidle, Łysych i Myszyńcu (Ochrona Środowiska, Technik Żywności- specjalizacja- piekarz, Agrobiznes).

Ponadto radni uchwalili nowy budżet. Zmiany wynikają m.in. z przyznaniem pomocy finansowej przez gminy (Lelis- 195, 5 tys. zł. i Kadzidło- 110 tys. zł.) na inwestycje drogowe oraz przewidywalnym uzyskaniem dochodów ze sprzedaży działek- około 365 tys. zł. Tym samym plan dochodów zwiększył się o ponad 402 tys. zł. Wprowadzone zmiany dotyczą również wydatków. Są one związane m.in. z inwestycjami drogowymi (sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Nowe Dylewo- Gibałka- Lelis, przebudowa drogi Dudy Puszczańskie- Zalas, Pasieki- Kunin II etap) oraz zakupem samochodów osobowo- towarowych do prowadzenia robót na drogach powiatowych. Ostatecznie plan wydatków zwiększył się o ponad 1 mln 65 tys. zł.

Wśród przyjętych przez radę projektów uchwał było też sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce (realizacja programu rozwoju pieczy zastępczej, programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, strategia rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej).

Rada obradowała 6 maja. 

"Pozyskanie środków unijnych na rozwój rolnictwa ekologicznego"

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce we współpracy z  Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. (Certyfikacja Rolnictwa Ekologicznego), Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Ostrołęce, Mazowieckim Ośrodkiem  Doradztwa Rolniczego Oddział w Ostrołęce, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Ostrołęce

zorganizowało cykl szkoleń pt.:

"Pozyskanie środków unijnych na rozwój rolnictwa ekologicznego, szansą rozwoju dla rolników z terenu powiatu ostrołęckiego”, których celem jest rozpowszechnienie zalet rolnictwa ekologicznego.

Szkolenia dla mieszkańców powiatu odbędą się w terminach:

 • 9.05.2014 - godz. 11.00 sala OSP w Czarni
 • 9.05.2014 - godz. 15.00 sala CKK, ul. Kościuszki 6 w Kadzidle
 • 12.05.2014 - godz. 11.00 sala konferencyjna UG Troszyn
 • 12.05.2014 - godz. 15.00 sala konferencyjna UG w Goworowie

Na powyższe szkolenia zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu zainteresowanych rozwojem rolnictwa ekologicznego.

Wojewoda przeciął wstęgę

Trzy drogi powiatowe odebrał oficjalnie wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Uroczyste przecięcie wstęgi w gminach Olszewo- Borki, Lelis oraz Baranowo odbyło się 5 maja w obecności władz powiatowych i gminnych, przedstawicieli służb mundurowych oraz jednostek podległych wojewodzie.

Pierwszą oficjalnie oddaną do użytku trasą była: Olszewo- Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek. Jak zaznaczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł droga ta na wiele lat posłuży mieszkańcom, gdyż została wykonana na solidnej podbudowie, z zastosowaniem najnowszej technologii. Wartość inwestycji  to  8, 6 mln zł. Wykonawcami robót byli: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych OSTRADA z Ostrołęki oraz BIK PROJEKT z Łomży. Inwestycja realizowana była przy współudziale gminy Olszewo – Borki  2 mln 40 tys. zł.

W ramach wykonanych robót przebudowo drogę o długości 10,023 km. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, którą wyrównano mieszankami mineralno bitumicznymi w ilość 75 km/m2 ( grubość 3 cm ) oraz ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego składającą się z dwóch warstw –wiążącej grubości 4 cm i ścieralnej 5 cm.  Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych  wykonano chodniki obustronnie z kostki betonowej w miejscowości Olszewo Borki oraz jednostronnie w msc. Nakły. Dla właściwego odprowadzenia wód opadowych wykonano odwodnienie drogi przez  tereny zabudowane msc. Olszewo Borki i Nakły oraz wybudowano przepusty drogowe. Dokonano korekty łuku poziomego w msc Nakły. Wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową łączącą miejscowość Olszewo Borki z Nakłami. W celu właściwego i bezpiecznego dostępu do przebudowanej nawierzchni drogi wykonano  zjazdy gospodarcze na działki położone wzdłuż drogi. Kompleksowo wymieniono oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome w tym namalowano 10 przejść dla pieszych.

Kolejną oficjalnie oddana do użytku drogą była Czarnotrzew- Baranowo- Orzoł- Stacja Kolejowa Parciaki.

Zadanie realizowane było na przestrzeni 4 lat. Wartość inwestycji w 2011 roku wyniosła blisko 800 tys. zł. z tego 630 tys. zł  to tzw. środki klęskowe (środki MSWiA ). Wykonawcą robót w 2011 roku był BIK Projekt z Łomży.

Odbudowano  drogę z nawierzchnią bitumiczną ,która składa się z dwóch warstw , wiążącej i ścieralnej o długości 1165  m i szerokości 6,00 m.   Nawierzchnie ułożono na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm wykonanej metodą recyklingu głębokiego oraz wykonano 2 przepusty  z blachy falistej oraz z  rur PCV.

W 2012 roku zadanie wyniosło 1, 7 mln zł.W tym ze środków klęskowych pozyskano 1,3 mln zł. ( środki MSWiA ).Wykonawca robót była PRDM OSTRADA z Ostrołęki.

Odbudowano  drogę z nawierzchnią bitumiczną, która składa się z dwóch warstw, wiążącej i ścieralnej o długości 2805  m i szerokości 6,00 m.   Nawierzchnie ułożono na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm wykonanej metodą recyklingu głębokiego oraz wykonano przepust z blachy falistej.

Prace modernizacyjne kontynuowane były w 2013 i 2014 roku. Wówczas przebudowa kosztowała ponad 4 mln 44 tys. zł., w tym 1 mln zł. pochodził z budżetu gminy Baranowo. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych OSTRADA Ostrołęka.

W ramach robót przebudowano nawierzchnię bitumiczną o łącznej  długości 7137 m i szerokości 6,00 m. Wybudowano ścieżki pieszo – rowerowe o łącznej długości 5025 m i szerokości 2,00 m na odcinku Czarnotrzew – Baranowo oraz  Baranowo – Orzoł oznakowano je punktowymi elementami odblaskowymi. Wymieniono oznakowanie pionowe i namalowano oznakowanie poziome. Ułożono przepust pod koroną drogi z blachy falistej o długości 11 m oraz przepusty z rur betonowych pod zjazdami.

W ramach inwestycji przebudowano także most na rzece Płodownica i dobudowano na nim część pieszo – jezdną. Wartość robót to 92 tys. zł. Wykonawcy robót była firma „EURO – BUD” z Tarnobrzega.

Oficjalnego odbioru doczekał się również odcinek Olszewka- Obierwia. Inwestycja realizowana była przy współudziale finansowym gminy Lelis (ponad 318 tys. zł.). Wartość robót wyniosła 1 mln.72 tys. zł.Wykonawca robót było PRDM OSTRADA Ostrołęka.

W ramach robót przebudowano nawierzchnię bitumiczną o długości 1915 m oraz wybudowano ścieżkę na tej samej długości. Wykonano dren z rur perforowanych o długości 45 m. Ułożono przepust PCV o średnicy 80 cm pod koroną drogi i wykonano 6 zatok autobusowych wraz z chodnikami. Ustawiono bariery stalowe ochronne oraz wymieniono oznakowanie pionowe. Namalowano przejścia dla pieszych i wykonano oznakowanie poziome nawierzchni .

W ramach robót wykonano również podbudowę pod ścieżkę rowerową na długości 261 m, następnie  ułożono nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego. Na ścieżce wykonano oznakowanie poziome i zamontowano  punktowe elementy odblaskowe. Wartość prac to blisko 42,5 tys. zł. Wykonawca robót była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk  Kacice.

 

 

  

Najlepsze produkty Ziemi Kurpiowskiej

O miano najlepszych ubiegały się lokalne produkty Ziemi Kurpiowskiej. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 4 maja w Czerwinie. Przedsięwzięciu towarzyszył Festiwal Muzyki Akordeonowej. Nagrody ufundowane przez powiat ostrołęcki wręczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Jak zapewniają organizatorzy, konkurs miał na celu budowanie lokalnej marki i promocję wyrobów lokalnych. Produkty oceniane były w dwóch kategoriach: kulinaria oraz rękodzieło.  Do kategorii kulinaria zgłaszano: zupy, przystawki, dania główne, pieczywo, ciastka, desery, napoje. Natomiast w kategorii rękodzieło oceniane były: haft, tkanina (np. chodniki, klimy, narzuty nałóż ko), rzeźba, malarstwo (w tym witraże i rysunek), szycie strojów ludowych, papieroplastyka (np. wycinanki, pająki, kwiaty z bibuły i wełny), wikliniarstwo, bukieciarstwo, koronkarstwo, wyroby z drewna (w tym zabawki), wyroby ze sznurka, wyroby ze słomy, ozdoby świąteczne i okolicznościowe.

Uroczystemu podsumowaniu konkursu towarzyszył Festiwal Muzyki Akordeonowej.  Organizatorem przedsięwzięcia była gmina Czerwin.  

Pamiętali o Strzelcach Kurpiowskich

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł uczestniczył w uroczystościach odsłonięcia i poświecenia obelisku upamiętniającego ofiarę z życia Strzelców Kurpiowskich złożoną w ostatniej bitwie w obronie Konstytucji 3 Maja 24 lipca 1792 roku w miejscowości Granne nad Bugiem w powiecie siemiatyckim. Staroście towarzyszyli członkowie grupy rekonstrukcyjnej, którzy na uroczystości przybyli w strojach Strzelców Kurpiowskich. Obelisk odsłonięto w 222 rocznicę bitwy pod Grannem.

W dniu 24 lipca 1792 roku pod Grannem i leżącym na przeciwległym brzegu Bugu Krzemieniem doszło do ostatniej bitwy wojsk polsko - litewskch w Wojnie w obronie Konstytucji 3 Maja. Pod Grannem walczyły wtedy po stronie polskiej dwa oddziały 10 Regimentu Koronnego (Działyńczycy) oraz 200 kawalerzystów. Na cmentarzu w potyczce zginęło wtedy 50 polskich żołnierzy

Podczas wojny o Konstytucje 3 Maja wycofujące się wojsko pod dowództwem Zabiełły dotarło 19 lipca 1792r do rzeki Bug ,a dokładnie do miejscowości Granne gdzie Korpus Inżynierów zbudował most pontonowy po którym armia przeprawiła się na drugą stronę i zajęła zgodnie z planem stanowiska obronne niedaleko miejscowości Krzemień. Część oddziałów 10 Regimentu czyli potocznie Działyńczyków dostało zadanie bronić przyczółka mostowego właśnie w miejscowości Granne. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną że była to kompania Strzelców czyli specjalny rodzaj piechoty (utworzony przez Komisję Sejmu Wielkiego reformująca armię). Na oddział ten, 24 lipca, natarli Rosjanie rozpoczynając bitwę tzw. pod Krzemieniem. Była to zarazem ostatnia bitwa tej wojny. Dowodził nimi prawdopodobnie Józef Sułkowski .Poległych Strzelców pochowano na cmentarzu przy kościele w Grannym. Obecnie miejsce pochówku nie jest w żaden sposób oznaczone.

Oddziały Strzelców były także w korpusie Byszewskiego, który wyruszył na pomoc z Pragi. Dotarły one do Krzemienia i razem z oddziałami Zabiełły walczyły (24 lipca) w tejże bitwie.
Dzięki Strzelcom, którym dowodził, Sułkowski otrzymał jedno z pierwszych Virtuti Militari. Sułkowski był tez adiutantem Napoleona w Egipcie.

Janusz Marzewski, prezes Stowarzyszenia Strzelców Kurpiowskich 

Kaszubi na Kurpiach

Przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, regionaliści, oraz członkowie zespołów folklorystycznych gościli na Kurpiach. Wizyta miała charakter roboczy i związana była z wymianą doświadczeń dotyczących m.in. edukacji regionalnej. Gospodarzem spotkania Kurpiów z Kaszubami, które odbyło się 1 i 2 maja był Związek Kurpiów oraz powiat ostrołęcki.

Pierwszego dnia goście zwiedzili Kolegiatę Myszyniecką, o której opowiedział proboszcz parafii myszynieckiej ks. Zbigniew Jaroszewski. Obejrzeli także Muzeum Kurpiowsko-Japońskie oraz Rezerwat w Czarni, gdzie o barciach i wiekowej Puszczy mówił leśniczy Krzysztof Kurzyński. Dzień zakończyło wspólne spotkanie w Gospodarstwie Agroturystycznym u Ewy i Adama Krzyżewskich. Wystąpił kaszubski zespół „Mùlczi” oraz zespół „Puszcza Zielona” z Łysych pod kierownictwem Jana Kani. Na scenie zaprezentowali się także: Apolonia Nowak i Stanisław Sieruta. Ze strony Kurpiów gości przywitał Krzysztof Parzychowski, wicestarosta ostrołęcki, Wiesław Kowalikowski, wójt gminy Łyse oraz Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów. O Kaszubach, edukacji regionalnej oraz historii opowiadał Witold Szmidtke, prezes oraz Eugeniusz Pryczkowski, wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie.

Drugi dzień rozpoczęły warsztaty twórczości ludowej pod okiem Janiny Krzyżewskiej, która zdradzała tajniki robienia kwiatów z bibuły. Goście mogli także podziwiać palmy uwite przez twórczynię oraz wystawę poświęconą Lipnikom i całym Kurpiom.

Drugiego dnia nasi goście podziwiali palmy kurpiowskie w kościele w Łysych, o których opowiadał wójt Wiesław Kowalikowski. Następnie pokazaliśmy kurpiowską architekturę w Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Wycieczkę zakończyła wizyta w Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką w 1831 roku, po którym oprowadziła Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Związek Kurpiów

Fot. Związek Kurpiów 

Mazowiecka po remoncie

Chodnik przy ul. Mazowieckiej w Rzekuniu  doczekał się generalnego remontu. Odbiór techniczny inwestycji odbył się 30 kwietnia w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy w Rzekuniu, Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce oraz wykonawcy.

Chodnik liczy 350 metrów długości i wykonany został z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Ponadto w ramach inwestycji odwodniono teren (położono dren), odtworzono trasę. Chodnik od drogi oddzielono ażurowanymi płytami betonowymi. Wykonawcą robót była firma „Probuk” z Łomży. Wartość zadania wyniosła 165 tys. zł. Inwestycję realizował powiat ostrołęcki we współudziale z gminą Rzekuń.  

VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Blisko 500 uczniów z powiatu ostrołęckiego wzięło udział w VI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego. Uroczyste wręczenie nagród dla 28 najlepszych uczniów miało miejsce w Zespole Szkół w Lelisie. Laureatom oraz opiekunom gratulowali starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik.

Powiatowy konkurs języka angielskiego  podzielony został na dwa etapy. Do pierwszego zgłosiło się 474 uczniów, reprezentantów 33 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 121 osób, z których komisje konkursowe wyłoniły 28 najlepszych uczniów. Nagrody rzeczowe ufundował powiat ostrołęcki.

-Język angielski jest jednym z ważniejszych języków Unii, dlatego warto się go uczyć. Dobra znajomość języków obcych otwiera wrota na świat. Umożliwia dobre poznanie kultur, obyczajów oraz ludzi- podkreślił starosta Stanisław Kubeł.  Starosta zaznaczył także rolę i zaangażowanie nauczycieli oraz opiekunów, dzięki którym uczniowie mogli odpowiednio przygotować się do konkursu. 

Premiera filmu poświęconego Mieczysławowi Czychowskiemu

W dniu 18 maja br. w kinie OCK odbędzie się premierowy pokaz filmu dokumentalnego "....komu skrzypce a komu futerał..." poświęconego poecie i malarzowi Mieczysławowi Czychowskiemu. Film powstał dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Gdańska i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Start sezonu turystycznego

Zapraszamy na rozpoczęcie sezonu turystycznego do Karczmy Kurpiowskiej OSTOJA w dniu 10 maja 2014 r.

XLIV sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 6 maja 2014 roku została zwołana XLIV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 13.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLIII SESJI RADY POWIATU.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    PRZYJĘCIA REKOMENDACJI DLA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2013,
2)    ZWIĘKSZENIA ZRYCZAŁTOWANEJ WYSOKOŚCI MIESIĘCZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE DZIECKA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO „OAZA” W MYSZYŃCU,
3)    ZAMIARU PRZEKSZTAŁCENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W MYSZYŃCU,
4)    PRZYSTĄPIENIA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „PRZYSZŁOŚĆ W ZAWODZIE”,  
5)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2014R.,
6)    WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRZEZ POWIAT OSTROŁĘCKI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OSTROŁĘCE PRZY PLACU BEMA 9 I WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. GORBATOWA 15.
5.    ZAPOZNANIE ZE SPRAWOZDANIEM Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE   W OSTROŁĘCE ZA 2013 ROK.
6.    ZAPOZNANIE Z INFORMACJAMI Z REALIZACJI W 2013 ROKU:
a)    PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE OSTROŁĘCKIM NA LATA
2012 – 2014,
b)    POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA
2011 – 2016,
c)    ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTROŁĘCKIM NA LATA 2007 – 2013.  
7.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
8.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
9.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
10.    SPRAWY RÓŻNE.
11.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLIV SESJI RADY POWIATU.

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne

Po raz 31 na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury zaprezentowali się artyści z Kurpi. Zespoły, grupy śpiewacze oraz soliści oceniani byli w czterech kategoriach. Nagrody laureatom prezentacji wręczył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, który podkreślił jak wielkie znaczenie maja tego typu przedsięwzięcia dla kultury ludowej regionu. Imprezę, która odbyła się 26 kwietnia  wsparł finansowo powiat ostrołęcki.

Wyniki 31. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych


Soliści dzieci (do lat 14):
1. Kamil Mróz, 2. Łucja Warych, 3. Mikołaj Kasiński.
Soliści młodzież (15 - 26 lat):
1. Cezary Kuczyński, 2. Kinga Estkowska, 3. Małgorzata Dobaj.
Soliści dorośli (od lat 27):
1. Witold Kuczyński, 2. Tomasz Grzegorczyk, 3. Sylwester Chojnacki, Dorota Old Koziatek.
Soliści seniorzy (powyżej 60 lat):
1. Henryk Kulesza, 2. Antonina Deptuła, 3. Stanisław Sieruta.
Dziecięce grupy śpiewacze (do lat 14):
1. grupa śpiewacza dziewcząt z Baranowa, 2. grupa śpiewacza dziewcząt "Bandysionki", 3. grupa śpiewacza dziewcząt z Zawad.
Młodzież grupy śpiewacze (15 - 26 lat):
(miejsc nie przyznano) grupa śpiewacza dziewcząt "Cykozionki", grupa śpiewacza dziewcząt z Wolkowych, grupa śpiewacza dziewcząt z Zawad.
Grupy śpiewacze dorosłych:
1.grupa śpiewacza kobiet z Nowogrodu, 2. grupa śpiewacza z Zespołu "Wrzos" z Myszyńca, Kurpianki z Golanki, 3. grupa śpiewacza męska z Zawad.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała grupa śpiewacza kobiet "Puszcza Biała"
Tradycyjne kapele kurpiowskie:
1. kapela Ryszarda Maniurskiego, kapela Jana Kani z Lipnik, 2. kapela z Zawad, 3. kapela Sławka Drężka z Rozóg. 

Zakończenie nauki w ZSP

Około 500 uczniów zespołów szkół powiatowych otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Uroczyste zakończenie nauki dla tegorocznych maturzystów odbyło się 25 kwietnia w 7 placówkach powiatowych. W uroczystościach wzięli udział starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przedstawiciele Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Mijający rok szkolny 2013-2014 jest ostatnim spędzonym w szkole dla 632 absolwentów. W tym roku naukę zakończyło 406 uczniów (technikum-197, LO-92, LP-30, ZSZ-87) oraz 226 słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzonych przez powiat ostrołęcki. Część z absolwentów swoją edukację zakończyła już w 25 kwietnia Byli to uczniowie i słuchacze szkół kończących się maturą. Świadectwa otrzymało 319 uczniów oraz 178 słuchaczy.

Wśród absolwentów jest również grupa osób, która zadeklarowała przystąpienie
do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Osoby te są absolwentami techników, uzupełniających techników oraz szkół policealnych.

Egzaminy zawodowe zdają również absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Zespoły szkół powiatowych opuściło w tym roku 87 absolwentów tych szkół.

Wyniki matur poznamy 27 czerwca, natomiast wyniki egzaminów potwierdzających egzaminy zawodowe zostaną ogłoszone 29 sierpnia.

  

Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Starosty Ostrołęckiego dzień 2 maja br. jest dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę 3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy
składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia

ciepła, spokoju i radości.
Niech te święta będą pełne
nadziei i wiary oraz
radosnych spotkań
przy wielkanocnym
stole
.

Stefan Prusik - Przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki

Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta
 

Śniadanie Wielkanocne WTZ

Wyjątkowy charakter miało przedświąteczne spotkanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Otwarte serca” . Była modlitwa, wspólne życzenia i posiłek. Z uczestnikami oraz kadrą spotkali się wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik. W świąteczny nastrój wprowadził gości także kiermasz wielkanocny, na którym zaprezentowane zostały prace wykonane przez uczestników WTZ w ramach zajęć terapeutycznych. Śniadanie wielkanocne było pierwszym przedświątecznym spotkaniem WTZ „Otwarte serca” działającym pod egidą oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce.  

Fot. WTZ "Otwarte serca".

Waldemar Pędzich w pierwszej piętnastce

Waldemar Pędzich, maratończyk, radny powiatu ostrołęckiego zdobył 12 lokatę w międzynarodowym biegu maratońskim. Był on jednym z 1, 5 tys. zawodników, którzy 13 kwietnia wystartowali w IV maratonie łódzkim "Dbam o Zdrowie". Waldemar Pędzich reprezentował powiat ostrołęcki. W biegu uczestniczyli zawodnicy z całego świata. Waldemar Pędzich na metę przybiegł z doskonałym czasem- 3.08.42\. W swojej kategorii wiekowej, 50+ uplasował się na 12 miejscu. Jak sam przyznaje, jest to jego najlepszy wynik osiągnięty od 2007 roku.  

Światowy Dzień Inwalidy

„Twórzmy warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym aktywne życie” pod takim hasłem w Ostrołęce obchodzono Światowy Dzień Inwalidy. Uroczystości odbyły się 15 kwietnia w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury. Powiat ostrołęcki reprezentowali: wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik. Przedstawiciele powiatu ostrołęckiego podkreśli jak ważne jest budowanie pozytywnych relacji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych poprzez przejawy pamięci i troski.  

Obchody były okazją do zaprezentowania, działających w mieście klubów seniora. W części artystycznej wystąpili także: Finalistka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty Alicja Grzybicka oraz słuchaczki Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Droga Olszewo- Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek zakończona

Zakończyły się prace modernizacyjne trasy Olszewo- Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek. Przebudowa drogi rozpoczęła się w 2010 roku, końcowy odbiór techniczny inwestycji odbył się w miniony poniedziałek, 14 kwietnia. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele powiatu ostrołęckiego, gminy Olszewo- Borki oraz  wykonawcy. Liczący prawie 10, 5 km odcinek realizowały dwie firmy: BIK „Projekt” z Łomży (wcześniejszy etap) oraz PRDM „Ostrada” z Ostrołęki.

Przebudowa obejmowała: prace przygotowawcze tj. karczowanie drzew i krzewów, wyrównanie podbudowy, rozbiórkę istniejących fragmentów drogi, odtworzenie trasy itp. W ramach prac wykonano również  podbudowę z kruszywa łamanego, przepusty, instalację wodociągowo- kanalizacyjną, położono trzywarstwową nawierzchnię (wyrównująca, wiążąca i ścieralna). Ponadto przebudowano łuk pomiędzy miejscowościami Olszewo- Borki i Nakły (została wytyczona nowa trasa) oraz wybudowano chodniki z kostki brukowej, krawężniki, uzupełniono pobocza, odtworzono rowy drogowe. Ustawione zostały też znaki drogowe.

Wartość odebranych prac wyniosła ponad 1 mln zł. Inwestorem był powiat ostrołęcki. Gmina Olszewo- Borki partycypowała w kosztach budowy drogi i chodników.  

Niedziela Palmowa z udziałem prezydenckiej pary

Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz małżonką Anną gościli w Łysych na uroczystościach Niedzieli Palmowej. Prezydencka para uczestniczyła w procesji a następnie we mszy świętej, której przewodniczył bp. łomżyński Janusz Stepnowski. Wśród obecnych na Niedzieli Palmowej w Łysych byli także przedstawiciele powiatu ostrołęckiego: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik.

Ponadto, europoseł Jarosław Kalinowski, posłowie Julia Pitera i Andrzej Kania, radni sejmiku Mazowsza: Mirosław Augustyniak i Marian Krupiński, lokalni samorządowcy.

Uroczystości Niedzieli Palmowej to także występy artystyczne, prezentacje rzemiosła i sztuki ludowej oraz konkurs na najpiękniejszą palmę. W tym roku do konkursu zgłoszono 141 palm w tym: 108 w kategorii indywidualnej,14  w kategorii zespołowej szkół podstawowych oraz 19 w kategorii zespołowej pozostałych.

W kategorii indywidualnej

I nagrodę w wysokości 700 zł. otrzymała Zakrzewska Daria z Łysych.

II nagroda w wysokości 600 zł. przypadła Kuśmierczyk Marioli z Ostrołęki

III nagrodę w wysokości 500 zł. otrzymały Krzyżewska Janina z Lipnik, Kaczmarczyk Bożena z Zalasa, Potaś Emilia ze Złotej Góry.

Wyróżnieniami specjalnymi- 200 zł. zostały uhonorowane Kiernozek Czesława z Lipnik, Krysiak Barbara z Łysych, Bacławska Małgorzata z Lasek, Bastek Joanna z Nasiadek, Kaczmarczyk Małgorzata z Zalasa, Ruszczyk Oliwia z Tartaka.

Pozostałe palmy otrzymały wyróżnienie w wysokości 50 zł.

W kategorii szkół podstawowych nagrody przypadły: I miejsce- Szkole Podstawowejw Łysych i Szkole Podstawowej w Zalasiu.

II miejsce- Szkoła Podstawowa w Zalasiu.

III miejsce- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Łączkach oraz Szkoła Podstawowa w Pupkowiźnie.

Wyróżnienia specjalne otrzymały: Szkoła Podstawowa w Warmiaku, Szkoła Podstawowa w Kadzidle, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zalasiu.

W kategorii zespołowej dla pozostałych

I miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnikach, Zespół Szkół Powiatowych w Łysych.

II miejsce- Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lipnikach.

III miejsce- Koło Gospodyń Wiejskich w Jazgarce, Koło Gospodyń Wiejskich ''Wesołe Nutki'' z Kadzidła, Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Stara Krępa.

Wyróżnienie specjalne:

Publiczne Gimnazjum w Jazgarce, Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, Koło Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich w Klimkach, Przedszkole Samorządowe w Kadzidle.

Jak podkreśliła komisja konkursowa, zgłoszone do konkursu palmy, prezentowały wysoki poziom artystyczny. Urok i okazałość wykonywanych palm sprawia, że już od 45 lat organizowane są konkursy w Łysych. Artyzm ich wykonania i wysokość podtrzymuje tradycję, zachęcając zainteresowanych do jej kultywowania i starań by nie zaginął dawny kunszt wyrabiania palm. Kurpiowskie palmy są bardzo bogato zdobione kwiatami z kolorowej bibuły. Komisja uwzględnia sposób zdobienia, dobór kwiatów i kolorów.Niezwykła staranność wykonania w połączeniu z wrażliwością estetyczną twórców  spowodowało, że palmy kurpiowskie są dziełem sztuki godnym najwyższego uznania.

Nagrody w konkursie „Palma Kurpiowska 2014” ufundował powiat ostrołęcki.  

Pamięć po ofiarach katastrofy Smoleńskiej

Ostrołęczanie uczcili pamięć ofiar katastrofy Smoleńskiej. O godzinie 8.41 na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego przed tablicą upamiętniającą wizytę Śp. Prezydenta RP w Ostrołęce złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Następnie odmówiono modlitwę w intencji ofiar. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele parlamentu, samorządów, instytucji, szkół, organizacji społecznych i kombatanckich. Powiat ostrołęcki reprezentował wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Miejskie obchody 74. rocznicy Zbrodni Katyńskiej  oraz 4. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej odbędą

się 12 kwietnia  na Cmentarzu Miejskim przy ulicy Krańcowej w Ostrołęce.

W programie obchodów:

godz. 11:00 – Msza Św.  w Kaplicy Cmentarnej

godz. 12:00 – modlitwa Anioł Pański za tragicznie zmarłych,  złożenie

kwiatów pod obeliskiem „Bóg, Honor, Ojczyzna, Katyń – Smoleńsk – Siewiernyj”

 

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskim zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Śmierć ponieśli także ministrowie, parlamentarzyści, szefowie centralnych urzędów państwowych, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, oficerowie Biura Ochrony Rządu oraz załoga samolotu.

  

OKR

10 wykonawców, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z regionu zaprezentowało się podczas eliminacji rejonowych 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowało się 5 uczestników. Laureaci otrzymali Okolicznościowe Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Eliminacje odbyły się 8 kwietnia w Klubie „Oczko” Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Sąd Konkursowy w składzie:

 • Jan Zdziarski, z Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Ostrołęce
 • Katarzyna Kołeczek, aktorka
 • Bogusława Zawalich, z Ostrołęckiego Centrum Kultury

ocenił w turnieju recytatorskim 8 prezentacji w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i 2 prezentacje w turnieju poezji śpiewanej.    

Sąd Konkursowy postanowił zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich: w turnieju recytatorskim, w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Paulinę Dzwoniarską           III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

Karolinę Zarębę                     II Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

Jakuba Mikulaka                  I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

Joannę Bauer                       Scena Kotłownia Ostrów Maz.

 

W turnieju poezji śpiewanej

 

Olgę Malinowską                        I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

Decyzją Zarządu Powiatu w Ostrołęce laureatom eliminacji rejonowych przyznano Okolicznościowe Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Nagrody rzeczowe w postaci książki - wręczyli wykonawcom członkowie Sądu Konkursowego.

Fot. Robert Causari

 

 

 

  

Uczniowie niepełnosprawni w UE

Przykładami dobrych praktyk dzielili się nauczyciele, opiekunowie dydaktyczni oraz pedagodzy z Europy. Wizyta studyjna odbyła się w dniach 3- 8 marca w Palermo we Włoszech. Tematem spotkania byli uczniowie niepełnosprawni. W wizycie uczestniczyły: dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle Ewa Dobkowska- Duszak oraz nauczycielka języka angielskiego w tamtejszej placówce Milena Suchecka – Czarniak.

Spotkanie 14 – osobowej grupy specjalistów z różnych krajów europejskich dotyczyło włączenia osób niepełnosprawnych do „normalnej” szkoły i późniejszego ich samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Uczestnicy wizyty zapoznali się z obowiązującymi w Europie aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia i zarobkowania osób niepełnosprawnych. Uczestniczyli w wykładach, prezentacjach oraz dyskusjach. Zwiedzili także szkoły i przedszkola uczące niepełnosprawne dzieci oraz młodzież.  

W Polsce wizyta organizowana była przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Natomiast włoski organizator wizyty to organizacja pozarządowa o nazwie Associazione Uniamoci Onlus. Głównymi celami wizyty były wymiana informacji i doświadczeń w zakresie edukacji i możliwości pracy uczniów niepełnosprawnych oraz nawiązywanie kontaktów z instytucjami
i placówkami edukacyjnymi w innych państwach. 

Kurpiowski Oskary- Kurpiki 2013

Po raz 13 przyznano Nagrody Prezesa Związku Kurpiów. W tym roku „Kurpiki” otrzymało 9 osób, dwa zespoły folklorystyczne oraz koło teatralne. Nagroda przyznawana jest w 10 kategoriach. Dotychczas otrzymało ją ponad 150 osób i instytucji najbardziej zasłużonych dla rozwoju Kurpiowszczyzny. W gali „Kurpiki 2013” uczestniczyli: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik.

Laureaci „Kurpików 2013”.

Nauka i pióro- Witold Rzepiński, Ostrołęka.

Twórczość ludowa- Władysław Murzyn, gmina Myszyniec oraz Genowefa Pabich, gmina Kadzidło.

Edukacja regionalna- Koło Teatralne „Chochliki” przy Szkole Podstawowej w Sławcu.

Działalność publiczna- Czesław Jurga, gmina Czarnia.

Talent- Magdalena Żebrowska, Lelis.

Promowanie regionu- Adam Strug Piotrowski, Warszawa.

Pracodawca- Henryk Skowroński- Zakład Torfowy „Karaska”.

Budzenie tożsamości- Halina Witkowska, Puszcza Biała.

Ochrona dziedzictwa kulturowego- Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”, Myszyniec.

Muzyka i taniec- Ryszard Maniurski, gmina Olszewo- Borki oraz Kurpiowski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej.

Gala „Kurpików” odbyła się 7 kwietnia w Ostrołęckim Centrum Kultury. Prowadził ją Witold Kuczyński.

Współorganizatorem przedsięwzięcia był powiat ostrołęcki.

Patronat nad imprezą objęli: wojewoda mazowiecki, marszałek województwa mazowieckiego, starosta ostrołęcki, prezydent Ostrołęki.

 

 

  

"Jak zwiększyć produkcję mleka"- konferencje w Kadzidle i Czerwinie

W dniu 4 kwietnia w Kadzidle i 7 kwietnia w Czerwinie odbyły się kolejne konferencje z cyklu "Możliwości zwiększenia produkcji mleka w powiecie ostrołęckim". Ponownie spotkały się one z dużym zainteresowaniem rolników.

Powiat Ostrołęcki współfinansuje Kurpiowskie Piaski 2014.

Informujemy, że Powiat Ostrołęcki będzie współfinansował coroczną edycję wyścigu kolarskiego "Kurpiowskie Piaski MTB".
Wyścig Kolarski MTB Kurpiowskie Piaski 2014 odbędzie się już po raz czwarty, a na współfinansowanie tej kolarskiej imprezy Powiat Ostrołęcki zdecydował się po raz drugi. Zawodnicy będą rywalizować o PUCHAR STAROSTY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO.

Tegoroczna impreza zostanie przeprowadzona na pięknym (kolarskim) terenie powiatu ostrołęckiego. Start i metę zaplanowano w miejscowości Laskowiec gm.Rzekuń. Trasa wyścigu będzie poprowadzona po miejscowościach: Laskowiec i Teodorowo. Charakter wyścigu będzie identyczny jak w ubiegłych latach czyli rywalizacja kolarzy odbywać się będzie na wyznaczonych rundach w terenie leśnym. Odpowiednie kategorie wiekowe zawodników będą pokonywać rundę wielokrotnie. Taka formuła zawodów pozwoli mieszkańcom okolicznych miejscowości obserwować walkę zawodników na trasie wyścigu oraz gorąco im kibicować.

W wyścigu kolarskim MTB tzw. "górskim" będą mogli wystartować wszyscy amatorzy dwóch kółek, którzy wcześniej zgłoszą się do zawodów przez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej organizatora www.KK24h.pl.

Organizator zaprasza do aktywnego spędzenia wolnego czasu na rowerze całe rodziny, gdyż dla wszystkich będą przygotowane odpowiednie dystanse. Zapraszamy dzieci i młodzież gimnazjalną oraz seniorów aby choć na parę godzin pozostawili swoje komputery i telewizory wsiadając na "dwa kółka" by rywalizować ramię w ramię z najlepszymi zawodnikami MTB z gminy, powiatu, województwa i kraju.

CELEM I ZAŁOŻENIAMI WYŚCIGU BĘDĄ:

 • Popularyzacja kolarstwa, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych.
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości.
 • Promocja Powiatu Ostrołęckiego.

Wyścig zostanie przeprowadzony w dniu 14 czerwca 2014 roku - start godz. 11.00. Biuro zawodów oraz start i meta przy Szkole Podstawowej w Laskowcu. Po szczegóły wyścigu zapraszamy na stronę www.KK24h.pl oraz stronę wydarzenia na facebook/KurpiowskiePiaskiMTB2014.

Uchwały podjęte jednogłośnie

Po raz kolejny radni głosowali na budżetem. Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie zadań drogowych. Budżet zmienił się zarówno w planie dochodów jak i wydatków. Tym samym rada uchwaliła nową Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o blisko 585 tys. zł. Pieniądze trafią m.in. na budowę odcinak drogi żwirowej przyjętej w ubiegłym roku od nadleśnictwa (jest to 900 metrowy odcinek na trasie Zalas- Dudy Puszczańskie), chodników, zjazdów i miejsc parkingowych w Kuninie, kontynuację przebudowy mostów w Sulu i Baranowie wraz z dojazdami oraz odbudowę drogi Pasieki- Kunin (drugi etap). Zmiany w budżecie powiatu dotyczą także środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych (zwiększenie odpisu od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zmniejszeniem wkładu własnego powiatu związanego z projektem „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, przez Samorząd Województwa Mazowieckiego”.

Wprowadzone w budżecie zmiany nie powodują naruszenia wyniku finansowego powiatu. Ostatecznie budżet na 2014 rok wynosi po stronie dochodów 68 853 381 zł., po stronie wydatków 71 825 692 zł.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji dotyczącym porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej związanej z bezpieczeństwem ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych w powiecie.

Omówiona została dynamika i rodzaj przestępczości w poszczególnych gminach oraz ich wykrywalność. Mówiono o zagrożeniach w ruchu drogowym. Radni zapoznali się również z programami o charakterze prewencyjno- profilaktycznym realizowanymi przez ostrołęcką policję. Rada poinformowana została także zdarzeniach związanych z pożarami i innymi interwencjami podejmowanymi przez ostrołęcką straż pożarną.

Na zakończenie sesji radni udali się do biura rady, gdzie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowali kiermasz  wielkanocny. Pieniądze ze sprzedaży ozdób świątecznych zasiliły fundusze WTZ- ów.  

Obrady miały miejsce 2 kwietnia.  

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle

Na sukces placówki pracują zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Liczy się nie tylko codzienna, często żmudna nauka ale też chęci i zaangażowanie. Jak pokazuje przykład szkoły w Kadzidle, dzięki uczestniczeniu w konkursach i olimpiadach już na etapie szkoły średniej uczniowie zdobywają indeksy na upragnione uczelnie. Od początku roku podopieczni tamtejszego ZSP przystąpili do kilku konkursów zdobywając w nich wysokie lokaty.

 

Konkurs matematyczny „Mistrz Matematyki ‘14”.

W czwartek 27 marca 2014 r., pod patronatem starosty ostrołęckiego, w ZSP w Kadzidle odbył się konkurs „Mistrz matematyki ‘14”..

Inicjatorami konkursu były nauczycielki matematyki: Agnieszka Grzegorczyk i  Bogumiła Serafin. W konkursie udział wzięli uczniowie uczący się w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat ostrołęcki. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy i zainteresowanie uczniów matematyką. O wygranej decydowały nie tylko punkty, ale i czas w którym uczniowie ukończyli test.

 

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii: GIMNAZJUM

I MIEJSCE : Maksymilian Małż (Publiczne Gimnazjum w Łysych)

II MIEJSCE: Bartłomiej Gnatkowski (Publiczne Gimnazjum w Łysych)

III MIEJSCE: Sylwia Majkowska (Publiczne Gimnazjum w Troszynie) 

w kategorii: TECHNIKUM

I MIEJSCE: Magdalena Cichocka (ZSP w Kadzidle)

II MIEJSCE: Albert Bednarczyk (ZSP w Myszyńcu)

III MIEJSCE: Magdalena Przybyłek (ZSP w Baranowie)

 

w kategorii: LICEUM

I MIEJSCE: Mateusz Mysiorski  (ZSP w Myszyńcu)

II MIEJSCE: Milena Czerwińska (ZSP w Łysych)

III MIEJSCE: Monika Kaczmarczyk (ZSP w Myszyńcu) 

 

Uczniowie oczekujący na wyniki konkursu mogli sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy oraz obejrzeć pokaz samoobrony w wykonaniu uczniów klasy III LO.

Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali cenne nagrody: wieże, tablety, kalkulatory, urządzenia wielofunkcyjne.

 

Konkurs pożarniczy.

W dniu 12 marca 2014 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce odbyły się po raz kolejny powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Celem organizowanego corocznie konkursu jest popularyzacja znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wiedzy na temat techniki pożarniczej. ZSP w Kadzidle reprezentował uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym: Mateusz Kaniecki. W kwalifikacji generalnej Mateusz zajął miejsce drugie.

 

Konkurs informatyczny.

Wojciech Łempicki – uczeń ZSP w Kadzidle zajął III miejce w II Powiatowym Konkursie Informatycznym „Moja szkoła…”, organizowanym w dniu 18 marca 2014 r. w ZSP
w Troszynie. Uczestnicy konkursu prezentowali swoje szkoły, najważniejsze wydarzenia szkolne, kolegów i nauczycieli. Prace biorące udział w konkursie przygotowane były jako pokaz slajdów programu Power Point.

Opiekunem uczestnika była Pani Barbara Bączek.

 

Turniej mleczarski.

W dniach 27 lutego – 1 marca 2014 r. odbyła się XL jubileuszowa Olimpiada Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
w Łomży.  Organizatorami konkursu byli Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich  Związek Rewizyjny i Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie-Kortowie.

ZSP w Kadzidle reprezentowały cztery uczennice Technikum Technologii Żywności: Magdalena Cichocka z kl. III, Karolina Osowiecka, Karolina Kamińska i Kinga Samsel
z klasy IV. Trzy z nich: Magdalena Cichocka, Karolina Osowiecka i Karolina Kamińska  zostały finalistkami olimpiady, uzyskując zwolnienie z pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Magda Cichocka ponadto zdobyła indeks
na Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazowieckiego.

Uczniowie musieli wykazać się ogromną wiedzą z zakresu technologii mleczarskiej
i przetwórstwa mleka. Ponadto tematyka Olimpiady poszerzona była o zakres wiedzy dotyczący najnowszych rozwiązań techniczno – technologicznych, warunkujących istotny postęp w przetwórstwie mleczarskim  oraz o problematykę branżową, wynikającą z akcesji naszego kraju w struktury Unii Europejskiej.

Oprócz zmagań konkursowych na uczestników olimpiady i ich opiekunów czekały w piątek również inne atrakcje: wykład dr inż. J. Rybki pt. "Innowacje w przemyśle mleczarskim", wyjazd szkoleniowy do zakładu przetwórstwa mleczarskiego, wycieczka do muzeum diecezjalnego i seans filmowy w kinie, degustacja wyrobów mleczarskich.

Do konkursu uczennice przygotowywała Beata Szewczak – Smolińska – nauczycielka przedmiotów technologii żywności.

 

Zawody strzeleckie o puchar dyrektora ZSP w Kadzidle.

W dniu 14 marca 2014 r. ZSP w Kadzidle gościło dyrektorów okolicznych gimnazjów
i Przyjaciół Szkoły na zorganizowanych zawodach strzeleckich o puchar dyrektora ZSP
w Kadzidle. Wyniki rywalizacji wyglądają następująco: I miejsce - Piotr Bączek (reprezentant Nadleśnictwa Parciaki), II miejsce - Witold Kuczyński (dyrektor Gimnazjum w Czarni),
III miejsce - Adam Staśkiewicz – przedsiębiorca z Kadzidła, IV miejsce - Mirosława Grzegorczyk (dyrektor Gimnazjum w Wykrocie). Organizatorzy gratulują zwycięzcom
i dziękują za skorzystanie z ich zaproszenia.

 

 

 

 

 

  

Jubileusz Muzeum Kurpiowskiego w Wachu

Muzeum Kurpiowskie w Wachu obchodziło 5- lecie istnienia. Placówka powstała z inicjatywy twórców ludowych Laury i Zdzisława Bziukiewiczów. Obecnie liczy ona ponad 3 tysiące eksponatów z terenu Puszczy Zielonej. Muzeum Kurpiowskie jest pierwszą prywatną placówką na terenie Kurpi. Oprócz stałej ekspozycji i wystaw czasowych w muzeum organizowane są warsztaty m.in. z rzemiosła ludowego. W uroczystościach uczestniczyli wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz dyr. Wydziału Rozwoju i Promocji Aldona Kuciej.

Z okazji jubileuszu w placówce otwarta została wystawa afrykańskich masek z kolekcji Alicji Dybkowskiej i Marka Purwina. Wystawę można oglądać do 20 czerwca.

Ponadto imprezę uświetniły występy: Kapeli „Kurpianka – Cepelia” z Kadzidła orazZespołu Ludowego z Wachu.
 

Jubileusz odbył się 1 kwietnia.

  

Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Starosty Ostrołęckiego dzień 2 maja br. jest dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę 3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Niedziela Palmowa

 • www.energaostroleka.pl
  www.energaostroleka.pl

Zielone światło dla nowej elektrowni

Prawie 8, 5 ha ziemi trafiło do Elektrowni Ostrołęka S. A. Akt notarialny podpisali 28 marca: w imieniu Skarbu Państwa- starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz pełnomocnik spółki Katarzyna Cieciera.  Zakupiony grunt (6 działek) to głównie tereny pod torami kolejowymi w miejscowościach Ławy i Goworki. W planie zagospodarowania przestrzennego jest on przeznaczony na potrzeby (pod budowę) nowej elektrowni. 

–Podpisanie aktu notarialnego jest pewną końcową fazą porządkowania gruntów pod nową inwestycję. Wcześniej elektrownia stała się właścicielem prawie 3,5 ha działki, także w ostatnim czasie Skarb Państwa przekazał spółce ok. 12 ha ziemi- zaznaczył starosta Stanisław Kubeł.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku otwarty

-Przystosowanie budynku, należącego wcześniej do szkoły podstawowej stanowi przykład dobrych praktyk. Pokazuje jak wykorzystać obiekt i tym samym nie dopuścić do jego dewastacji. W powiecie ostrołęckim jest sporo opuszczonych budynków, w których wcześniej mieściły się szkoły. Dzięki władzom Myszyńca udało się wykorzystać istniejąca bazę i przystosować ją na potrzeby osób niepełnosprawnych. W niedługim czasie powiat ostrołęcki zamierza zmodernizować podobny obiekt w Czarni i przysposobić go z pożytkiem dla społeczności lokalnej- podkreślił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, podczas uroczystego otwarcia  ŚDS-u w Białusnym Lasku.

Po trwającym kilka miesięcy remoncie, 28 marca placówka została oficjalnie otwarta. Koszt inwestycji to pół miliona złotych. Obecnie do ośrodka uczęszcza 30 osób niepełnosprawnych głównie z gmin Łyse i Myszyniec. Kierownikiem placówki jest Elżbieta Józefowicz. Wcześniej ŚDS mieścił się w Myszyńcu.  

Recytowali poezję księdza Twardowskiego

Blisko 70 recytatorów z 44 szkół podstawowych i 25 gimnazjalnych z powiatu ostrołęckiego uczestniczyło w VII Konkursie Recytatorskim Poezji ks. Jana Twardowskiego. Konkurs odbył się pod patronatem starosty ostrołęckiego. Nagrody laureatom wręczył starosta Stanisław Kubeł wraz z wójtem gminy Kadzidło Dariuszem Łukaszewskim i dyrektorem szkoły Józefem Kojtkiem. Recytatorzy wystąpili 28 marca na scenie Zespołu Szkół w Chudku.

Ostatecznie jury postanowiło przyznać w kategorii szkół podstawowych  kl. I- III trzy pierwsze miejsca:

Julii Lendzie z ZS w Chudku, Aleksandrze Dębek z ZS w Obierwi, Karolinie Agusciak z ZS w Chudku.

W kategorii szkół podstawowych kl. IV- VI dwa pierwsze miejsca:

Wiktorii Wiśniewskiej z ZS w Obierwi i Jakubowi Parzychowi z ZS w Lelisie.

W kategorii szkół gimnazjalnych dwa pierwsze miejsca:

Karolinie Kuzi z ZS w Chudku oraz Danielowi Trzcińskiemu z ZPO w Dylewie.

Konkurs ma na celu m.in. prezentację dziedzictwa intelektualnego i twórczości ks. Jana Twardowskiego, zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poety oraz kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatów umiejętności recytowania, a także promocję kultury słowa mówionego.

  

Uczniowie z Czerwina sprawdzali swoją wiedzę

25 uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie wzięło udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Eliminacje szkolne odbyły się 28 marca w tamtejszej placówce. Organizatorem przedsięwzięcia są: KRUS, „Agromechanika i SGGW w Warszawie.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Kształtuje umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, a także szerzy idee bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników. Ponadto promuje szkoły podejmujące działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

Uczniów oceniała komisja w składzie: przedstawicielka KRUS - Iwona Maliszewska i nauczyciele ZSP w Czerwinie: Beata Podbielska i Justyna Jabłonka.

Najwyższą ilość punktów i I miejsce zdobył uczeń klasy drugiej Daniel Romanowski – 24 na 30.          

II miejsce zdobyli: Piotr Gąsior – 20 punktów i Kamil Wysocki – 20 punktów, Marcin Suski – 20 punktów.

Zwycięzca konkursu weźmie udział w Ogólnopolskich Eliminacjach  w SGGW w Warszawie – 24 kwietnia 2014 r.

Laureaci mają szanse na zdobycie indeksów SGGW.

 

 

 

  

"Jak zwiększyć produkcję mleka"- konferencja w Goworowie

W dniu 28 marca br. w Goworowie odbyła się kolejna konferencja z cyklu "Możliwości zwiększenia produkcji mleka w powiecie ostrołęckim". Podobnie jak poprzednie spotkała się ona z dużym zainteresowaniem rolników.

Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej

Wicestarosta Krzysztof Parzychowski uczestniczył w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko- Węgierskiej. Tradycyjnie obchody rozpoczęły się  na Placu Bema. Pod pomnikiem bohatera obydwóch narodów, generała Józefa Bema, odśpiewano hymn państwowy, a następnie  złożono wiązanki kwiatów. Po uroczystych przemówieniach uczestnicy udali się do Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Tam wzięli udział w wernisażu wystawy „Węgierskie pomniki pamięci”. Obchody miały miejsce 27 marca.

Spotkaniu w Muzeum towarzyszyła część artystyczna w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen.J.Bema w Ostrołęce.
W uroczystości wzięli udział: Pan Iván Gyurcsik – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Węgier w Warszawie wraz z małżonką,  Janos Tischler - dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie,  delegacja dyrektorów węgierskich muzeów oraz ostrołęccy parlamentarzyści, przedstawiciele delegatur, urzędów, instytucji i szkół.

  

XLIII sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 2 kwietnia 2014 roku została zwołana XLIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 13.30.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLII SESJI RADY POWIATU.
4.    ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA ZA 2013 ROK Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ORAZ INFORMACJI O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO.
5.    ROZPATRZENIE INFORMACJI KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH POWIATU.     
6.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2014 – 2023,
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2014 ROK,
3)    UCHWALENIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁĘCE.
7.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
8.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
9.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
10.    SPRAWY RÓŻNE.
11.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLIII SESJI RADY POWIATU.

"Jak zwiększyć produkcję mleka"- kolejne konferencje w powiecie

Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z rolnikami, organizowane w ramach konferencji naukowej "Możliwości zwiększenia produkcji mleka w powiecie ostrołęckim". Tylko w marcu takich spotkań zaplanowano cztery. Odbyły się one w Ostrołęce, Myszyńcu i Łysych. Ostatnia, marcowa konferencja będzie miała miejsce w Goworowie.

Z rolnikami rozmawiają przedstawiciele ARiMR-u, ODR-u, weterynarii, a także naukowcy zajmujący się uprawą roślin przeznaczonych na paszę dla bydła mlecznego.  Najwięcej pytań dotyczy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i możliwości wsparcia finansowego małych oraz średnich gospodarstw. Na spotkaniach omawiany jest projekt PROW, w szczególności: na jaką pomoc można liczyć, kto może się ubiegać o dofinansowanie, jakiego rzędu jest to pomoc finansowa .

W spotkaniach uczestniczą także przedstawiciele spółdzielni mleczarskich.

Terminy kolejnych konferencji:

28.03.2014 – GMINA: GOWOROWO (Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie)

03.04.2014 – GMINA: KADZIDŁO (Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle)
07.04.2014 – GMINA: CZERWIN (Gimnazjum w Czerwinie)
15.04.2014 – GMINA: BARANOWO (Gminny Ośrodek Kultury) 

Pomagali wybrać szkołę

Po raz ósmy w Ostrołęce odbyły się Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy. W tym roku swoje oferty przedstawiło ponad 40 szkół wyższych i policealnych m.in. z Warszawy, Olsztyna, Białegostoku, Ciechanowa, Wrocławia, Dęblina. Obecni byli także przedstawiciele zespołów szkół powiatowych. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono instytucje świadczące pomoc informacyjną i doradczą oraz  pracodawców. W targach uczestniczyło kilka tysięcy uczniów z Ostrołęki i powiatu.  

Tegorocznym targom towarzyszyły występy artystyczne młodzieży ostrołęckich szkół ponadgimnazjalnych, występ Akademickiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz pokazy umiejętności praktycznych studentów zaproszonych uczelni. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę z okazji 15 rocznicy  wstąpienia Polski do NATO.

VIII Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy odbyły się 20 marca. Organizatorem była Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce. 

Promocja badań przesiewowych

Przypominamy, że w dniu 1 kwietnia w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5, w godz. 11.00 – 12.30 oraz w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych, ul. Stanisława Krupki 20 w godz. 13.15 – 14.45 odbędą się kolejne spotkania z cyklu promocji badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Nagroda dla laureatki

Katarzyna Stańczuk, uczennica Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie zdobyła I miejsce w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”. Laureatka otrzymała specjalną nagrodę przyznaną przez dyrektora placówki. Przyznano też dyplom uczniowi klasy IV Technikum  Arkadiuszowi Nowikowi  za udział w turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. Uroczyste wręczenie odbyło się 14 marca w tamtejszej szkole.

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Ostrołęce. Tablet oraz książkę laureatce I miejsca wręczyła Teresa Choromańska, dyr. ZSP w Czerwinie.   

Starosta i Tygodnik Ostrołęki przyznali sportowe wyróżnienia

Powiat ostrołęcki wsparł tegoroczną edycję Plebiscytu "Sportowiec Roku 2013".  Organizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia na najpopularniejszego sportowca z powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego oraz makowskiego jest „Tygodnik Ostrołęcki”.  Podsumowanie odbyło się 13 marca w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej.

Podczas podsumowania nagrody wręczał starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, który wraz z redaktorem naczelnym "Tygodnika Ostrołęckiego" Maciejem Sulimą i redaktorem sportowym Arkadiuszem Dobkowskim nagrodził najlepszego sportowca, trenera, działacza, organizatora imprez sportowych oraz animatora sportu.

Wyróżnienia od starosty ostrołęckiego trafiły w ręce: Waldemara Rępy (Organizator Imprezy Roku 2013), Romana Szkopka (Działacza Roku 2013), Urszuli Iwaniuk (Animator Sportu Roku 2013), Wiesław Orzoła (Trenera Roku 2013).

Sportowcem Roku 2013 została Michalina Chrobot. To zawodniczka karate kyokushin, która zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy Juniorów.

Podczas spotkania ze sportowcami i działaczami starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł zapowiedział swoją pomoc przy organizacji kolejnego plebiscytu, który będzie podsumowaniem pracy sportowców w 2014 roku. 

Promocja badań przesiewowych

Przypominamy, że w dniu 18 marca w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, ul. Słoneczna 2, w godz. 11.00 – 12.30 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul. Gwardii Ludowej 13 w godz. 13.15 – 14.45 odbędą się kolejne spotkania z cyklu promocji badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Jak zwiększyć produkcję mleka?

O możliwościach zwiększenia produkcji mleka dyskutowano 13 marca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Spotkanie otworzył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, który zapoznał uczestników z obecną sytuacją panująca na rynku produkcji mleka.

 

Jak podkreślił starosta, powiat ostrołęcki należy do czołówki najlepszych powiatów w produkcji mleka w Polsce. Tutejsze gospodarstwa mają najwyższe obsady bydła na Mazowszu. Zdaniem starosty, istnieją możliwości zwiększenia produkcji i jakości mleka oraz zmniejszenie zachorowalności bydła.

 

Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z agrotechniką i doborem mieszanek kukurydzy. Wśród kluczowych elementów wpływających na jakość paszy są: termin siewu, obsada, odmiana, zbilansowane nawożenie, termin zbioru oraz technika i gęstość siewu. Rozmawiano również na temat jakości pasz objętościowych i treściwych (powinny one być dostosowane do potrzeb pokarmowych bydła). O chorobach dotykających uprawy. Znaczeniu higieny w hodowli bydła itp.

 

Wspomniano także na temat zmian, z jakimi będą musiały zmierzyć się gospodarstwa rolne (certyfikacja- produkty pochodzące z gospodarstw nie certyfikowanych nie wejdą do oficjalnego obrotu)  oraz wymogów weterynaryjnych. Omówione zostały również programy: PROW na lata 2014- 2020 i Płatności obszarowe w 2014 r.

 

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy z powiatu ostrołęckiego  oraz przedstawiciele agencji i kółek rolniczych.

 

Program konferencji:

 1. Otwarcie Konferencji  -   Starosta Ostrołęcki dr inż. Stanisław Kubeł.
 2. „Wpływ agrotechniki i doboru mieszańców kukurydzy na jakość masy kiszonkowej” mgr  inż.  Stefan Wysocki  –  KWS Polska Sp. z o.o.
 3. „Jakość pasz objętościowych –  kluczowe  znaczenie  w  żywieniu  krów  w warunkach intensywnej  produkcji mleka” - dr inż. Dariusz Minakowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 4. „Wymogi weterynaryjne obowiązujące w gospodarstwach mleczarskich zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej” – Powiatowy Lekarz Weterynarii  Józef Białowąs.
 5. „PROW na lata 2014 - 2020 możliwości inwestycyjne w gospodarstwach  mleczarskich”, „Płatności  obszarowe  w  2014 roku ” -  mgr inż. Krzysztof Bałdyga - Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrołęce.
 6. Wystąpienia przedstawicieli firm mleczarskich: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Oddział Produkcyjny w Baranowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Zakład Produkcyjny  w  Ostrołęce.
 7. Podsumowanie  i  wnioski: dr inż. Witold Rzepiński – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka.

Terminy i miejsca kolejnych szkoleń ( marzec - kwiecień) od 20.03.2014 r. – do 15.04.2014 r.

Marzec:

   
    20.03.2014 – GMINY: MYSZYNIEC, CZARNIA  (Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu)
    24.03.2014 – GMINA: ŁYSE  (Zespół Szkół Powiatowych w Łysych)
    28.03.2014 – GMINA: GOWOROWO (Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie)

 

Kwiecień:

    03.04.2014 – GMINA: KADZIDŁO (Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle)
    07.04.2014 – GMINA: CZERWIN (Gimnazjum w Czerwinie)
    15.04.2014 – GMINA: BARANOWO (Gminny Ośrodek Kultury)

  

Promowali swoje szkoły

Ponad 2 tysiące gimnazjalistów z Ostrołęki i powiatu wzięło udział w Prezentacjach Edukacyjnych- Ostrołęka 2014. W tym roku swoje oferty przedstawiło 18 placówek oświatowych, a wśród nich Zespoły Szkół Powiatowych w Lelisie, Czerwinie, Troszynie, Goworowie, Myszyńcu, Kadzidle i Łysych. Obecne były również instytucje rynku pracy takie jak: Powiatowy Urząd Pracy i Wojewódzki Urząd Pracy. W otwarciu Prezentacji Edukacyjnych- Ostrołęka 2014 uczestniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Impreza adresowana była do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy stoją przed wyborem przyszłej placówki. Stanowi ona doskonała okazję do osobistego zapoznania się z kierunkami kształcenia jak również z innymi możliwościami oferowanymi przez szkołę.

Tegorocznym prezentacjom towarzyszyły występy artystyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Prezentacje Edukacyjne- Ostrołęka 2014 odbyły się 13 marca w Hali Widowiskowo- Sportowej im. A. Gołasia. Organizatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce we współpracy z WUP w Ostrołęce. Impreza odbyła się po raz dwunasty.

Fot. Robert  Causari 

Słownik Kurpiowski w wersji multimedialnej

Multimedialny „Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich” oficjalnie zaprezentowany został podczas konferencji naukowej „Kultura językowa Kurpiów”. Podsumowano też pierwszy kurs nauki dialektu kurpiowskiego. Spotkanie odbyło się 13 marca w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W konferencji uczestniczyli językoznawcy, kursanci oraz osoby związane z kurpiowszczyzną.

Zaprezentowany multimedialny słownik jest wersją ubiegłorocznego, papierowego wydania. Inicjatorem przedsięwzięcia był prof. Jerzy Rubach, językoznawca, który pierwszy opracował zasady pisowni dialektu kurpiowskiego. Zasady te były przedmiotem kursu zorganizowanego przez Związek Kurpiów. Podczas spotkania zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa w nauce pisowni i wymowy dialektu.  

"Młodzież Zapobiega Pożarom” to tytuł turnieju wiedzy pożarniczej. Eliminacje powiatowe odbyły się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Nagrody wręczał wicestarosta Krzysztof Parzychowski. 

Turniej ma na celu popularyzację przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wiedzy na temat techniki pożarniczej.

 Wyniki:


I grupa wiekowa - szkoły podstawowe:
1. Natalia Dziczek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu
2. Krzysztof Kowalski - Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrołęce
3. Zuzanna Białobrzeska - Szkoła Podstawowa w Przystani

II grupa wiekowa - gimnazjum:
1. Karolina Kuzia - Zespół Szkół w Chudku
2. Łukasz Kochański - Gimnazjum w Olszewie - Borkach
3. Szymon Kaczmarczyk - Publiczne Gimnazjum w Łysych

III grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne:
1.  Elżbieta Tupacz - I LO w Ostrołęce
2. Mateusz Kaniecki - Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
3. Sebastian Puchalski - Zespół Szkół w Lelisie

 

Fot. www.nowaostroleka.pl 

Damian Damięcki w Łysych

Wyjątkowy charakter miało spotkanie zorganizowane przez Zespół Szkół Powiatowych w Łysych. Placówkę odwiedził znany aktor filmowy i teatralny Damian Damięcki. Uświetnił on VI Powiatowy Konkurs Recytatorski.  W programie znalazły się też prezentacje uczestników konkursu oraz scenki kabaretowe w wykonaniu uczniów ZS w Zalasiu i ZSP w Łysych.

Wspomniany konkurs odbył się  przed południem, w tym roku związany był z twórczością  tzw. pokolenia Kolumbów, czyli poetów wchodzących w dorosłe życie i debiutujących   w czasie wojny i okupacji. Z licznie przybyłych recytatorów jury wyłoniło zwycięzców –  w kategorii gimnazjów:  I miejsce wywalczyła  Patrycja Parda, II – Milena Gołaś, obie uczennice  Publicznego Gimnazjum w Lipnikach, III miejsce Aleksandra Wieremiejczyk       z Publicznego Gimnazjum w Lelisie.  W kategorii szkól ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Mariusz Brzozowski z ZSP w Goworowie, II miejsce – Kinga Archacka z ZSP w Myszyńcu, a III – Karolina Szmigiel z ZSP w Łysych. Nagrody wręczali przybyli goście – Damian Damięcki, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, radny powiatu Stanisław Lipka oraz dyrektor szkoły Dariusz Ptak..

Podczas popołudniowego spotkania w Łysych Damian Damięcki barwnie opowiadał widzom o życiu zawodowym i prywatnym, o swojej rodzinie i pasjach. Opowieść przeplatał licznymi anegdotami, którym towarzyszyły salwy śmiechu rozbawionej publiczności. Aktor pięknie mówił o pracy na scenie, jej trudach, radościach, niebywałych emocjach towarzyszących kreowaniu postaci, a także o współczesnych realiach polskiego teatru. Mieliśmy  również okazję  usłyszeć fragmenty „Kroniki Olsztyńskiej” K.I.Gałczyńskiego i „Chłopackie prawa” (fragment Kwiatów Polskich) J.Tuwima w wykonaniu Mistrza. Publiczność bardzo ciepło przyjęła występ D.Damięckiego, gromkie i długie brawa były najlepszym dowodem niekłamanej sympatii, podziwu i zainteresowania widzów.

Później wystąpili  uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły w Zalasiu – pokazali dwa zabawne skecze na tzw. zawsze aktualne tematy – o szkole i o sporcie. Zwłaszcza scenka związana      z naszą ulubioną zimową dyscypliną – skokami narciarskimi szczególnie spodobała się gościom.

Gospodarze nawiązali do tematyki związanej z Dniem Kobiet (impreza odbywała się             w przeddzień tego sympatycznego święta) i pokazali satyryczną wersję pierwszego spotkania Mężczyzny i Kobiety zatytułowaną „Adam i Ewy”. Występ w rajskiej scenerii uczniowie ZSP w Łysych okrasili piosenkami, które publiczność nagrodziła dużym aplauzem. Trzygodzinne spotkanie upłynęło niezwykle szybko, co podkreślali opuszczający szkolny Eden widzowie.

Na koniec była też okazja zdobyć autograf i sfotografować się z Damianem Damięckim.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nowy budżet przyjęty przez Radę

Jednogłośnie Rada Powiatu w Ostrołęce przyjęła projekt uchwały dotyczący zmian w tegorocznym budżecie. Plan dochodów  zwiększył się o blisko 7 mln 300 tys. zł. a wydatków o ponad 10 mln zł. Zmiany w budżecie związane są m.in.  z inwestycjami, które powiat zamierza realizować w najbliższym czasie.

Dodatkowe pieniądze powiat otrzymał m.in. w ramach pomocy i dotacji udzielanych przez inne samorządy. Jednym z najdroższych zadań przyjętych przez radę jest modernizacja drogi powiatowej Susk Nowy- Ławy- Ostrołęka, będzie to drugi etap przebudowy trasy. Inwestycja ma być realizowana przy współudziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (2 mln 550 tys. zł.- wysokość dotacji). Przy współudziale finansowym są też modernizowane kolejne zadania. W tym przypadku powiat otrzymał wsparcie od gmin, na terenie których realizowane są inwestycje.  Chodzi o przebudowę odcinków: Olszewo- Borki- Nakły- Działyń- Skrzypek, Rzekuń- Czarnowiec i ul. Ogrodowej (drugi etap) oraz wspomnianej trasy Susk Nowy- Ławy- Ostrołęka. W sumie będzie to pomoc wynosząca ponad 2 mln 300 tys. zł. Do budżetu wpisana została też inwestycja związana z odbudową odcinka Pasieki- Kunin (drugi etap realizacji). Na to zadanie powiat otrzymał promesę z ministerstwa administracji i cyfryzacji (5 mln 500 tys. zł).

Wydatki budżetowe, oprócz wspomnianych inwestycji, dotyczą także przebudowy mostów w Sulu i Baranowie (ponad 200 tys. zł.), budowy ścieżki w Suchcicach (prawie 55 tys. zł.) oraz przy trasie Długosiodło- Goworowo- Ostrołęka (blisko 890 tys. zł.). Ponadto powiat przeznaczył 80 tys. zł. na przygotowanie dokumentacji technicznej na drogę Goworowo- Kamianka- Pomian oraz 120 tys. zł. na udzielenie dotacji gminom: Myszyniec (100 tys. zł) i Goworowo (20 tys. zł.). Dotacje dotyczą zadań drogowych, które gminy będą realizować w ramach NPPDL.

Powstały w budżecie deficyt, sfinansowany zostanie wolnymi środkami ( ponad 1 mln 300 tys. zł.) dysponowanymi przez powiat oraz kredytem (około 1 mln 600 tys. zł.), który powiat zamierza zaciągnąć w banku krajowym.

Ostatecznie budżet po zmianach wynosi : po stronie dochodów prawie 68 mln 300 tys. zł., po stronie wydatków około 71 mln 300 tys. zł.  

Nagroda dla lekkoatlety

Paweł Polakowski, srebrny medalista Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Spale został laureatem Okolicznościowej Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Wręczenie odbyło się 10 marca podczas sesji Rady Powiatu w Ostrołęce. W imieniu rady młodemu sportowcowi gratulowali starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Stefan Prusik.

Paweł Polakowski, tegoroczny maturzysta (ur.1995 r.) pochodzi z miejscowości Grodzisk w gminie Czerwin. Jest on związany z Ostrołęckim Klubem Lekkiej Atletyki. Jego opiekunem jest Krzysztof Tyszka. Paweł Polakowski srebrny  medal wywalczył biegnąc na dystansie 1500 metrów i uzyskując czas 3:57,25.  Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Spale zaliczane są do jednych z najbardziej prestiżowych zawodów w Polsce. M.in. mają one na celu wyłonienie najlepszych zawodników w Polsce. Zwycięzca zawodów nosi tytuł halowego Mistrza Polski.

Okolicznościowa Nagroda Starosty Ostrołęckiego ma charakter pieniężny i wynosi 1000 zł. Przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury oraz promocji regionu.  

Promocja badań przesiewowych

Przypominamy, że w dniu 18 marca w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, ul. Słoneczna 2, w godz. 11.00 – 12.30 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul. Gwardii Ludowej 13 w godz. 13.15 – 14.45 odbędą się kolejne spotkania z cyklu promocji badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2014 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 10 marca 2014 roku podjął uchwałę nr 669/2014 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2014 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wyborano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2014 roku z zakresu:
 
1) kultury i ochrony dóbr kultury, zawartych w załączniku nr 1 do uchwały,
2) kultury fizycznej, zawartych w załączniku nr 2 do uchwały.
 
Więcej informacji na stronie organizacji pozarządowych.
 
Opublikowano dnia: 11.03.2014r.

Promesa dla powiatu

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł otrzymał promesę na modernizację drogi powiatowej Pasieki- Kunin. Przekazał ją wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Promesa opiewa na kwotę 550 tys. zł. i dotyczy drugiego etapu przebudowy trasy. Szacowana wartość zadania wynosi ponad 1 mln 52 tys. zł. Po przyjęciu drogi do realizacji powiat ostrołęcki zamierza ubiegać się o zwiększenie dofinansowania, do 80% inwestycji. Droga powiatowa Pasieki- Kinin będzie modernizowana przy współudziale środków z rządowej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  Na najbliższej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce radni podejmą decyzję o przyjęciu zadania do realizacji.  

„Śladami Kurpiów” z Nagrodami Starosty

Wyjątkowy charakter miała tegoroczna impreza „Śladami Kurpiów”. 10- lecie nadania imienia ks. Mieczysława Mieszki obchodziło Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Uhonorowano twórców ludowych, animatorów kultury a także instytucje i parafię. Specjalne wyróżnienia otrzymali: Czesława Kaczyńska (srebrny medal „Gloria Artis”) oraz Marianna Gadomska i Adam Wołosz (Okolicznościowe Nagrody Starosty Ostrołęckiego). Impreza odbyła się 4 marca w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.

-Cieszę się, że kultura ludowa i twórczość artystyczna tak prężnie rozwija się w Kadzidle. Wyrosło już nowe pokolenie artystów, chociaż seniorzy w tej gminie młodnieją. Działania na rzecz zachowania tożsamości regionu to ciężka praca, dlatego te wyróżnienia stanowią pewną  formę podziękowania za trud i wielkie zaangażowanie- podkreślił starosta Stanisław Kubeł.

Podczas imprezy wręczono odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymali je: Zdzisław Bziukiewicz, Stefania Dawid, Janina Jaksina, Wiesława Sobiech. Medalami Pamiątkowymi Marszałka Województwa Mazowieckiego „Pro Masovia”  uhonorowano: Jadwigę Niedźwiedzką oraz Parafię pw. Ducha Św. i Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Medale Cepeli otrzymali: Laura Bziukiewicz, Maria Chrostek, Tadeusz Konopka, Kazimierz Nurczyk. Wręczono również nagrody wójta Gminy Kadzidło i dyrektora CKK.

Imprezie towarzyszyły wspomnienia o ks. Mieczysławie Mieszku, występy przedszkolaków z Kadzidła i Zespołu Folklorystycznego „Kurpianka”. Podsumowano też konkurs plastyczny „Wycinanka Kurpiowska”.   

Profilaktyka kontra rak

Blisko 200 osób z gmin Goworowo i Troszyn wzięło udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym choroby nowotworowej. Tym razem spotkania adresowane były do młodzieży.  Zachorowalność na raka w Polsce stale rośnie. Jak podkreślają eksperci profilaktyka, badania i wczesne wykrycie nowotworu mogą skutecznie zahamować chorobę. Społeczny lęk przed wykryciem raka powoduje opóźnienie rozpoznania choroby i późne podjęcie leczenia, czego konsekwencją jest większy zakres interwencji chirurgicznej oraz mniejsze szanse na wyleczenie choroby.

Onkolodzy główny nacisk kładą na potrzebę ciągłej edukacji społeczeństwa. Dlatego też starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zorganizował kolejne spotkania profilaktyczne. Odbyły się one w Zespołach Szkół Powiatowych w Goworowie i Troszynie. Spotkanie otworzył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, który podkreślił znaczenie działań profilaktycznych w podnoszeniu świadomości mieszkańców powiatu. Omówione zostały m.in.  główne przyczyny powstawania choroby nowotworowej. Rozmawiano też na temat prawidłowego odżywiania, higienicznego i zdrowego trybu życia. Spotkania prowadziły Małgorzata Rejent oraz Dorota Ołowska z WOKPPWWRPoPiWWRSM. Wśród obecnych nie zabrakło radnych powiatowych oraz dyrektorów tamtejszych szkół.  

Możliwości zwiększenia produkcji mleka w powiecie ostrołęckim

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce zaprasza do udziału w konferencji naukowej "Możliwości zwiększenia produkcji mleka w powiecie ostrołęckim" w dniu 13.03.2014 r.  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73.

Program konferencji:

 1. Otwarcie Konferencji  -   Starosta Ostrołęcki dr inż. Stanisław Kubeł.
 2. „Wpływ agrotechniki i doboru mieszańców kukurydzy na jakość masy kiszonkowej” mgr  inż.  Stefan Wysocki  –  KWS Polska Sp. z o.o.
 3. „Jakość pasz objętościowych –  kluczowe  znaczenie  w  żywieniu  krów  w warunkach intensywnej  produkcji mleka” - dr inż. Dariusz Minakowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 4. „Wymogi weterynaryjne obowiązujące w gospodarstwach mleczarskich zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej” – Powiatowy Lekarz Weterynarii  Józef Białowąs.
 5. „PROW na lata 2014 - 2020 możliwości inwestycyjne w gospodarstwach  mleczarskich”, „Płatności  obszarowe  w  2014 roku ” -  mgr inż. Krzysztof Bałdyga - Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrołęce.
 6. Wystąpienia przedstawicieli firm mleczarskich: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Oddział Produkcyjny w Baranowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Zakład Produkcyjny  w  Ostrołęce.
 7. Podsumowanie  i  wnioski: dr inż. Witold Rzepiński – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka.

Terminy i miejsca szkoleń ( marzec - kwiecień) od 13.03.2014 r. – do 15.04.2014 r.

Marzec:

 • 13.03.2014 – GMINY: RZEKUŃ, TROSZYN,  LELIS, OLSZEWO-BORKI (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce)
 • 20.03.2014 – GMINY: MYSZYNIEC, CZARNIA  (Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu)
 • 24.03.2014 – GMINA: ŁYSE  (Zespół Szkół Powiatowych w Łysych)
 • 28.03.2014 – GMINA: GOWOROWO (Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie)


Kwiecień:

 • 03.04.2014 – GMINA: KADZIDŁO (Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle)
 • 07.04.2014 – GMINA: CZERWIN (Gimnazjum w Czerwinie)
 • 15.04.2014 – GMINA: BARANOWO (Gminny Ośrodek Kultury)

XLII sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 10 marca 2014 roku została zwołana XLII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 12.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLI SESJI RADY POWIATU.
4.    ZAPOZNANIE Z „INFORMACJĄ O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W MIEŚCIE OSTROŁĘKA I POWIECIE OSTROŁĘCKIM ZA 2013R.”
5.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2014 – 2023,
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2014 ROK,
3)    USTALENIA ZAKRESU I FORMY INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO,
4)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW UMARZANIA WRAZ Z ODSETKAMI, ODRACZANIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY LUB ODSTĄPIENIA OD USTALENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ,
5)    PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA INSYGNIÓW POWIATU OSTROŁĘCKIEGO,
6)    PODZIAŁU ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ROKU 2014,  
7)    UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA SKARGĘ WNIESIONĄ DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE,
8)    ROZPATRZENIA I ZAŁATWIENIA SKARGI NA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE.
6.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
7.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
8.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
9.    SPRAWY RÓŻNE.
10.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLII SESJI RADY POWIATU.

Promocja badań przesiewowych

Przypominamy, że w dniu 4 marca br.  w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie, ul. Ostrołęcka 27 o godz. 11.00 oraz w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie, ul. Piastowska 23A o godz. 13.15 odbędą się kolejne spotkania z cyklu promocji badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

„Darli pierze” w Lelisie

Ponad 200 wykonawców wzięło udział w 9 edycji regionalnego przeglądu widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów.  Na scenie Gminnego Ośrodka Kulturalno- Oświatowego w Lelisie zaprezentowało się 12 zespołów. Oceniani oni byli w trzech kategoriach wiekowych : dzieci- 3 zespoły, młodzież do 16 lat - 3 zespoły, w kategorii młodzież- dorośli - 6 zespołów. Przegląd odbył się 27 lutego. Imprezę wsparł finansowo powiat ostrołęcki.
 

Po obejrzeniu widowisk, Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii dzieci:
I miejsce - "Nowe Latko" z GOK-O Lelis za widowisko "Przed weselem u Młodej",
II miejsce - "Nowe Latko" ze Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim

W kategorii młodzież do 16 lat:
I miejsce - "Carniacy" z Czarni za widowisko "Król Herod",
III miejsce - Grupa kolędnicza "Bartuś" z Czarni - chodzenie z gwiazdą,
III miejsce - "Jegodecki" z Zalasa - "Chrzciny na Kurpiach".

W kategorii młodzież- dorośli:
I miejsce - "Puszcza Zielona" GOKSiR Łyse - "Skutki oszukanej miłości",
I miejsce - "Serafiniaki" z Serafina - "Cudowne ozdrowienie",
II miejsce - "Kurpiaki" RCKK Myszyniec - "Przysięga młodych bartników",
II miejsce - "Lelisiaki" z GOK-O w Lelisie - "Zmianka",
III miejsce - zespół "Myszyniec" - "Rozmowy babci i wnuczki o zalecaniu",
III miejsce - "Babskie Olekanie" - "Zapusty dawniej i dziś",
III miejsce - Klub Seniora "Wrzos" przy RCKK - "Zwyczaje zapustne Dąbrowsko-Wolkowskie".

Przegląd oceniało jury w składzie:
- Iwona Potaś - przewodniczący;
- Wiesława Chaberek - członek;
- Apolonia Nowak - członek.

Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Lelis i Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej "Puszcza" w Lelisie.

  

Fara w monografii

„Dzieje Parafii i Kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny” to tytuł najnowszej publikacji Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika w Ostrołęce. Książka jest pracą zbiorową pod redakcja prof. Marii Przytockiej i zawiera kompleksowy opis dziejów społeczności tworzącej parafię oraz historię kościoła (obiektu sakralnego, miejsca kultu itp). Opowiada m.in.  o historii parafii, początkach osadnictwa w okolicach Ostrołęki, badaniach archeologicznych, miejscach kultu (okoliczne kaplice, cmentarz), życiu religijnym parafii, duchownych z nią związanych.

Przedmowę do wydania napisali ks. bp. Janusz Stepnowski , ks. kanonik Wiesław Białczak, proboszcz parafii i prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego prof. UWM dr hab. Janusz Gołota. Prezentacja książki odbyła się 27 lutego w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

  

Wiadomości z ostrołęckiego w serwisie informacyjnym RDC

Od 24 lutego Polskie Radio RDC swoje wiadomości kierować będzie do mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Stało się to możliwe dzięki rozszczepieniu sygnału radiowego. Tym samym na częstotliwości 100, 8 FM, od poniedziałku do piątku w godz. 6.30, 7.30 oraz 8.30 można będzie usłyszeć lokalny serwis informacyjny. Zmiana charakteru radia związana jest również z utworzeniem ostrołęckiego oddziału rozgłośni.

Jak zapowiada prezes Zarządu Polskiego Radia RDC Jolanta Kaczmarek, już w marcu na antenie pojawią się audycje poświęcone tematyce lokalnej, a w godzinach popołudniowych kolejne lokalne serwisy informacyjne ( godz.15. 30, 16. 30, 17. 30).

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia RDC to regionalna stacja radiowa nadająca w Warszawie i na Mazowszu. Równolegle nadaje sygnał z sześciu nadajników w Warszawie (101 FM DAB), Radomiu (89, 1 FM), Płocku (101, 9 FM), Ostrołęce(100, 8 FM), Siedlcach (103, 4 FM), Ostrowi Mazowieckiej (87, 6 FM).   

Możliwości zwiększenia produkcji mleka w powiecie ostrołęckim

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce zaprasza do udziału w konferencji naukowej "Możliwości zwiększenia produkcji mleka w powiecie ostrołęckim" w dniu 13.03.2014 r.  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73.

Program konferencji:

 1. Otwarcie Konferencji  -   Starosta Ostrołęcki dr inż. Stanisław Kubeł.
 2. „Wpływ agrotechniki i doboru mieszańców kukurydzy na jakość masy kiszonkowej” mgr  inż.  Stefan Wysocki  –  KWS Polska Sp. z o.o.
 3. „Jakość pasz objętościowych –  kluczowe  znaczenie  w  żywieniu  krów  w warunkach intensywnej  produkcji mleka” - dr inż. Dariusz Minakowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 4. „Wymogi weterynaryjne obowiązujące w gospodarstwach mleczarskich zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej” – Powiatowy Lekarz Weterynarii  Józef Białowąs.
 5. „PROW na lata 2014 - 2020 możliwości inwestycyjne w gospodarstwach  mleczarskich”, „Płatności  obszarowe  w  2014 roku ” -  mgr inż. Krzysztof Bałdyga - Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrołęce.
 6. Wystąpienia przedstawicieli firm mleczarskich: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Oddział Produkcyjny w Baranowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Zakład Produkcyjny  w  Ostrołęce.
 7. Podsumowanie  i  wnioski: dr inż. Witold Rzepiński – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka.

 

 

Terminy i miejsca szkoleń ( marzec - kwiecień) od 13.03.2014 r. – do 15.04.2014 r.

Marzec:

 • 13.03.2014 – GMINY: RZEKUŃ, TROSZYN,  LELIS, OLSZEWO-BORKI (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce)
 • 20.03.2014 – GMINY: MYSZYNIEC, CZARNIA  (Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu)
 • 24.03.2014 – GMINA: ŁYSE  (Zespół Szkół Powiatowych w Łysych)
 • 28.03.2014 – GMINA: GOWOROWO (Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie)


Kwiecień:

 • 03.04.2014 – GMINA: KADZIDŁO (Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle)
 • 07.04.2014 – GMINA: CZERWIN (Gimnazjum w Czerwinie)
 • 15.04.2014 – GMINA: BARANOWO (Gminny Ośrodek Kultury)

„Badam się więc mam pewność”

„Badam się więc mam pewność” pod takim hasłem, 11 lutego w WSAP w Ostrołęce, odbyło się pierwsze spotkanie związane z profilaktyką wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi. Inicjatorem cyklu spotkań jest powiat ostrołęcki oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Warszawie. Podczas zajęć można było skorzystać  skorzystania z bezpłatnych badań: pomiaru ciśnienia krwi, poziomu cukru oraz zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Ponadto na spotkaniach prowadzone są działania związane z prewencją nowotworów i wdrażaniem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
 

Harmonogram spotkań

 

Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie (sala gimnastyczna),
ul. Ostrołęcka 27, 07-440 Goworowo

04.03.2014 rok

godz. 11.00 – 12.30

Goworowo

Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie, Publiczne Gimnazjum (sala gimnastyczna),

ul. Piastowska 23A, 07-407 Czerwin

04.03.2014 rok

godz. 13.15 – 14.45

Czerwin

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle, (sala gimnastyczna)

ul. Słoneczna 2, 07-420 Kadzidło

18.03.2014 rok

godz. 11.00 – 12.30

Kadzidło

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul. Gwardii Ludowej 13,
06-320 Baranowo

18.03.2014 rok

godz. 13.15 – 14.45

Baranowo

Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu, (sala gimnastyczna)

ul. Dzieci Polskich 5, 07-430 Myszyniec

01.04.2014 rok

godz. 11.00 – 12.30

Myszyniec, Czarnia

Zespół Szkół Powiatowych w Łysych,
(sala gimnastyczna)

ul. Stanisława Krupki 20, 07-437 Łyse

01.04.2014 rok

godz. 13.15 – 14.45

Łyse

 

Zachorowalność na raka piersi w Polsce stale rośnie, obecnie to ponad 16 000 nowych zachorowań co roku, średnio co 40 minut diagnozowany jest u kolejnej Polki. Niestety,  po raku płuca jest główną przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych wśród kobiet. Rocznie z powodu raka piersi umiera ponad 5000 Polek.

Na świecie, szczególnie w krajach Europy Zachodniej i Północnej zachorowalność na raka piersi ma również tendencje wzrostowe, ale umieralność jest relatywnie mniejsza niż w Polsce. Spowodowane jest to tym, że kobiety, które  zamieszkują te kraje uczestniczą licznie w badaniach profilaktycznych. W krajach skandynawskich mammografię wykonuje 80-90% kobiet spełniających kryteria programów profilaktycznych, natomiast w Polsce ok.43% (dane z SIMP na 01.10.2013r.) kobiet objętych Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, czyli kobiet w wieku 50 – 69 lat.

 

Rak szyjki macicy to nowotwór złośliwy narządów płciowych u kobiet, który każdego roku wykrywany jest u około 4 tysięcy Polek, niestety około 2 tysiące z nich umiera, najczęściej z powodu zbyt późnego wykrycia choroby. W ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce tylko ok. 22% (dane z SIMP na 01.10.2013r.) kobiet wykonuje badanie cytologiczne. Część kobiet wykonuje badania poza Programem tj. w ramach porady ginekologicznej, w ramach abonamentu lub w prywatnych gabinetach. Nie znamy jednak jakości tych badań. Podczas gdy np. w Finlandii z badań w programie skryningowym korzysta ok. 90% kobiet.

 

Polki błędnie myślą, że rak szyjki macicy to choroba uwarunkowana genetycznie. Podstawowym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy jest przewlekłe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV – Human Papilloma Virus), które przenoszone jest głównie drogą kontaktów cielesnych. Ponad 80% kobiet przynajmniej raz w życiu jest zarażona wirusem, często o tym nie wiedząc.

 

Każda kobieta może zachorować na raka szyjki macicy, ale chorobie tej można zapobiegać!

 

Polki ciągle  nie mają nawyku regularnego wykonywania badań profilaktycznych i  kierują się nieuzasadnionym lękiem przed wykryciem choroby. Najczęstszą przyczyną jest niewystarczająca edukacja w tej kwestii, mała świadomość dotycząca profilaktyki, brak nawyku kontrolowania swojego zdrowia, wstyd bądź strach przed złą diagnozą. Ciągle pokutuje pogląd, że lepiej nie wiedzieć. Tylko to niestety nie uchroni nas przed zachorowaniem.

 

Mammografia nie jest czynnikiem chroniącym przed zachorowaniem na raka piersi, ale regularnie wykonywana pozwala na wykrycie już ok.3 mm zmiany w piersiach, wtedy kiedy nie daje żadnych objawów. Rozwój nowotworu piersi  w początkowym stadium jest dość długi, do momentu wystąpienia objawów klinicznych upływa około 7-8 lat, w tym czasie guz osiąga wielkość ok. 1 cm. Przeważająca część chorych (90-95%), u których raka rozpoznano w tej wczesnej fazie, może być wyleczona a  operacja nie powoduje znacznego okaleczenia.

 

Rak szyjki macicy rozwija się przez około 5-12 lat. W tym czasie za pomocą badania cytologicznego możemy wykryć zmiany, które zdiagnozowane i wyleczone uchronić mogą kobietę przed rakiem. Regularnie wykonywana cytologia może uchronić kobietę przed zachorowaniem.

 

W Polsce dałoby się uratować rocznie trzy i pół tysiąca kobiet. Za to, że tak się nie dzieje, w większości  odpowiada zbyt późna diagnoza. To opóźnienie jest najczęściej spowodowane niewiedzą i nieufnością do wszelkiego rodzaju szerokich działań prozdrowotnych skierowanych do osób, które czują się zdrowe. Pamiętajmy jednak, że  wczesne stadia większości chorób nie dają żadnych symptomów. Tak jest również w przypadku raka piersi i raka szyjki macicy.

 

Społeczny lęk przed wykryciem raka powoduje opóźnienie rozpoznawania choroby

i późne podjęcie leczenia, czego konsekwencją jest większy zakres interwencji chirurgicznej oraz mniejsze szanse na wyleczenie choroby.

 

Onkolodzy główny nacisk kładą na potrzebę ciągłej edukacji społeczeństwa. Tylko w ten sposób można poprawić odsetek kobiet, które zgłaszają się na badania przesiewowe, odgrywające nadrzędną rolę we wczesnym wykrywaniu nowotworów i skuteczności leczenia.Pamiętajmy, że im więcej wiemy o raku, tym jest on dla nas mniej niebezpieczny.

 

W Polsce wciąż zbyt mało kobiet przeprowadza badania profilaktyczne, dlatego tak ważne są akcje promujące kontrolowanie stanu zdrowia. Bardzo ważne są wszelkie działania związane z upowszechnianiem wiedzy o tych chorobach.

 

Podstawowym celem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego jest zwrócenie uwagi kobiet w Polsce na rosnące statystyki zachorowań na raka i pilną potrzebę uzmysłowienia kobietom o konieczności przeprowadzania regularnie badań, takich jak mammografia i cytologia. Dążymy do zmiany świadomości Polaków, aby w bezpłatnych skryningach, które są realizowane w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, przebadać jak najwięcej osób. Warunkiem powodzenia, czyli obniżenie umieralności z powodu raka piersi i raka szyjki macicy o połowę, jest udział w badaniach co najmniej 70% kobiet spełniających kryteria Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi orazPopulacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Niestety nie wiemy dokładnie, kto zachoruje, a kto nie. Ale jeżeli kobieta regularnie się bada i prowadzi higieniczny tryb życia, można zdiagnozować raka we wczesnym stadium rozwoju. Wtedy szanse, że zostanie wyleczony są naprawdę duże.

 

 Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

  

Promocja badań przesiewowych

Przypominamy, że w dniu 11 lutego br. w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, (mała aula),ul. Korczaka 73 o godz. 11.00 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu promocji badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Budżet po zmianach

Zmiany w budżecie powiatu, przyjęcie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie ostrołęckim na 2014- 20120 r.”, a także zasady przyznawania uczniom Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego, to najważniejsze projekty uchwał przyjętych 5 lutego przez Radę Powiatu w Ostrołęce. Radni pozytywnie zaopiniowali również tegoroczny plan pracy Rady Powiatu oraz komisji.

O ponad 9, 5 mln zł. zwiększył się dochód powiatu. Związane jest to m.in. z przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na realizację zadań drogowych (przebudowa mostów w miejscowości Myszyniec wraz z dojazdami- na ten cel Myszyniec przeznaczył 3, 1 mln zł. oraz budowa chodników przy ul. Mazowieckiej w Rzekuniu- tamtejsza gmina zadeklarowała 10 tys. zł.), przewidywalnym pozyskaniem z rezerwy budżetu państwa subwencji uzupełniającej w wysokości ponad 6 mln zł. (na przebudowę mostów w Myszyńcu wraz z dojazdami) oraz ze sprzedaży działki w miejscowości Goworki- blisko 400 tys. zł. Tak pozyskane pieniądze zasilą inwestycje. Tym samym zmiana uległy wydatki. Plan wydatków zwiększył się  o  9, 5 mln zł. Ostatecznie po zmianach budżet powiatu po stronie dochodów wynosi blisko 61 mln zł. po stronie wydatków 60, 5 mln zł.

Radni pozytywnie zaopiniowali zmiany dotyczące procedury przyznawania uczniom Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego. Nagrody mają charakter motywacyjny (przyznawane są za wysokie osiągnięcia uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych, sportowych lub innych związanych z nauką) i mogą być przyznawane uczniom za udział w konkursach na szczeblu powiatowym organizowanych przez zespoły szkół oraz uczniom spoza terenu powiatu ostrołęckiego.

Ponadto rada przyjęła do realizacji „Strategię rozwiązywania problemów społecznych w powiecie ostrołęckim na 2014- 20120 r.” 

Zaszczep w sobie chęć szczepienia!

"Zaszczep w sobie chęć szczepienia!" - pod takim hasłem rusza akcja informacyjna mająca na celu promocję szczepień ochronnych.

Celem akcji informacyjnej jest zwiększenie zaufania społeczeństwa do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych.

Adresatami akcji informacyjnej są wszyscy zainteresowani tematyką szczepień ochronnych, w szczególności zaś rodzice i opiekunowie dzieci oraz lekarze i pielęgniarki realizujące szczepienia ochronne.

Więcej informacji na stronie: szczepienia.gis.gov.pl

Samorządowcy o drogach

Więcej pieniędzy przeznaczy rząd na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, budowa nowych dróg będzie tez możliwa z Regionalnego Instrumentu Terytorialnego- o  tegorocznych inwestycjach rozmawiali samorządowcy z Mazowsza. Spotkanie zorganizowano 31 stycznia w Myszyńcu.

Z 24 mln zł. do 87 mln zł. wzrośnie w tym roku kwota jaką rząd przeznaczy na NPPDL na Mazowszu (w skali kraju kwota ta wzrosła z 250 mln zł. do 900 mln zł.). Dzięki dodatkowym pieniądzom wnioski, które znajdowały się na liście rezerwowej zakwalifikowały się do programu. Tym samym w powiecie ostrołęckim w ramach „schetynówek” przebudowanych zostanie pięć tras komunikacyjnych. Z dodatkowo przyznanych środków  skorzystają: powiat ostrołęcki, gmina Goworowo i Myszyniec. –Cieszę się, że zwiększona została pula pieniędzy. Dzięki zmianie uda nam się zmodernizować ponad 4, 5 km drogi Susk Nowy- Ławy- Ostrołęka. Wartość inwestycji to około 5,1 mln zł., z tego 2, 55 mln zł. otrzymamy z programu- mówi starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Podczas spotkania starostowie i wójtowie zwrócili się do marszałka (za pośrednictwem obecnej na spotkaniu członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Ewy Orzełowskiej)  z wnioskiem o przeznaczenie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego puli pieniędzy. Środki te miałyby być przeznaczone na inwestycje drogowe o charakterze strategicznym- polaczenia z drogami ekspresowymi S7 i S 8 (trasy na Gdańsk i Białystok). –Chcielibyśmy, żeby zadania drogowe, które łączą i usprawniają komunikacje mogły być uwzględnione pozakonkursowo. Dla naszego regionu strategiczne są połączenia  dróg należących do sieci TEN-T S7 i S8 poprzez Mławę i Ostrołękę. Dzięki nowym środkom byłaby możliwa budowa i przebudowa dróg zarówno gminnych, powiatowych jak i wojewódzkich biegnących do tychże szlaków. Proponowany do przebudowy ciąg drogowy umożliwiłby lepszą komunikację Pomorza z Podlasiem dzięki ominięciu zatłoczonej stolicy. Ponadto byłby bezpośrednim połączeniem z siecią dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Takie inwestycje byłyby realne i miałyby sens jedynie we współpracy z powiatami. W naszym przypadku byłyby to: ciechanowski, przasnyski, makowski, ostrowski i mławski- dodaje Stanisław Kubeł.

Zdaniem starosty, wspólne działania samorządów wszystkich szczebli umożliwiają realizację zadań o charakterze ponadlokalnym i przyczyniają się do konkurencyjności regionów, szczególnie tych niedofinansowanych. Jak zaznacza, temu mają m.in. służyć tego typu spotkania.

W rozmowach uczestniczyli m.in.: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, starostowie: przasnyski, makowski, ostrowski, siedlecki, mławski, wójtowie z terenu powiatu ostrołęckiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Ostrołęce.

 

 

 

 

 

  

Kurs pisowni i wymowy dialektu kurpiowskiego

Informujemy, że w okresie luty-marzec 2014 Związek Kurpiów organizuje kurs pisowni i wymowy dialektu kurpiowskiego w wersji dla początkujących i w wersji dla zaawansowanych.

Kurs obejmował będzie ok. 12 godzin wykładów i ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela plus praca własna w domu. Osoby, które pomyślnie ukończą kurs otrzymają stosowne świadectwa – certyfikaty. Zapewnione będą odpowiednie materiały pomocne w realizacji programu. W programie kursu przewidziane jest spotkanie z prof. Jerzym Rubachem oraz jego wykład nt. gramatyki kurpiowskiej.

 

Więcej informacji na stronie: kurpie.org

Promocja badań przesiewowych

Informujemy, że powiat ostrołęcki prowadzi działania mające na celu promocję badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi. Działania te prowadzone są wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Warszawie. Dodatkowo na spotkaniach prowadzone będą działania związane z prewencją nowotworów i wdrażaniem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
W trosce o zdrowie kobiet z terenu powiatu ostrołęckiego oraz miasta Ostrołęki zachęcamy do udziału w spotkaniu, które dotyczyć będzie edukacji z zakresu badań profilaktycznych oraz promocji zdrowego trybu życia. Harmonogram spotkań poniżej w załączeniu. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję do skorzystania z bezpłatnych badań, takich jak: pomiar ciśnienia krwi, badanie poziomu cukru oraz zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Baranowo z nowym posterunkiem

Baranowo zyskało posterunek policji.  Siedziba mieści się przy Placu Trzydziestolecia 7, w budynku tamtejszego Urzędu Gminy. W uroczystym otwarciu uczestniczyli: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski. W nowym posterunku pełnić służbę będzie 7 policjantów, jego kierownikiem został asp.szt. Jacek Obrębski. Oficjalne otwarcie posterunku odbyło się 29 stycznia w obecności Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  insp. Cezarego Popławskiego, posła RP Andrzeja Kani, radnych sejmiku mazowieckiego Mariana Krupińskiego i Mirosława Augustyniaka. 

Jak zwiększyć produkcję mleka

Na temat jakości i produkcji mleka rozmawiano w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Mówiono też o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, który daje możliwość wsparcia finansowego rolników. Spotkanie prowadził starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Starosta podkreślił, iż rolnicy z terenu powiatu ostrołęckiego produkują około 450 mln litrów mleka rocznie, co stanowi 18% produkcji mleka na Mazowszu. Ponadto, jak zaznaczył starosta, rynek mleka i jego przetworów należy do najbardziej wspieranych w UE nie tylko poprzez system kwot mlecznych  ale też mechanizmy interwencyjne. Dlatego tak ważna jest dbałość o wysokie standardy gospodarstw rolnych ukierunkowanych na produkcję mleka.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego. Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wetenaryjnego Laboratorium Diagnostycznego w Czerwinie, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrołęce.

W najbliższym czasie na terenie powiatu ostrołęckiego odbędą się szkolenia adresowane do rolników. Dotyczyć one będą m.in. pozyskiwania środków z RPO WM, zdrowego żywienia krów, zwiększenia produkcji mleka. Spotkania odbędą się w marcu i kwietniu. 

Pnioki, ptoki i krzoki

„Drogi Bracie oddalony, cy ne tęskno ci w te strony. Gdzie śe zrodził, wykołysał. Gdzieś ptosenków trele słysoł. Gdze w Z alasu bziły dzwony. Do kościoła gnały łone. Chodź dźecino, dziś nedźela, doj Bogu troche wesela. Przyjdź prosem do nas w gośći, przyjdź na ten dźeń radośći. Przyjadź do tech kurpśowskech łuroków, na spotkanie Ptaków, Pńaków ji Krzoków”- te słowaprzyświecały spotkaniu zorganizowanym przez oddział Związku Kurpiów w Zalasiu.

Zjazd Kurpiów odbył się 25 stycznia w Szkole Podstawowej w Zalasiu. Towarzyszyły mu śpiewy i tańce kurpiowskie oraz widowisko obrzędowe „Chrzciny na Kurpiach” w wykonaniu zespołu „Jagodecki”, pod kierownictwem Ireny Górskiej,  ubiegłorocznej laureatki Dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Stefan Prusik, przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce oraz Aldona Kuciej, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. –Tego typu spotkania pozwalają odnowić więzi z rodzinnymi stronami, poza tym stanowią pretekst do wspomnień. Jest to szczególnie ważne dla osób, które urodziły się na Kurpiach ale tu nie mieszkają- podkreśla dyrektor Aldona Kuciej.  Jednym ze wspominających był Mieczysław Szymański, nauczyciel i samorządowiec z gminy Stardynia w powiecie sokołowskim. Opowiadał on o swojej ścieżce życiowej po opuszczeniu rodzinnych stron. Zaznaczył jak bardzo kultura i tożsamość kurpiowska są mu bliskie, jak mocno tutejsi ludzie wrośli w jego życie.

Zjazd „pnioków, ptaków i krzoków” był już kolejnym tego typu spotkaniem spotkaniem zorganizowanym przez oddział Związku Kurpiów w Zalasiu. 

XLI sesja Rady Powiatu

Informujemy, że na dzień 5 lutego 2014 roku została zwołana XLI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, Plac Gen. J. Bema 5 o godzinie 13.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XL SESJI RADY POWIATU.
4.    ZAPOZNANIE ZE SPRAWOZDANIAMI Z:
a)    DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU MIASTA OSTROŁĘKI I POWIATU OSTROŁĘCKIEGO ZA ROK 2013,
b)    WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OSTROŁĘCKI
W 2013 ROKU.   
5.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2014 – 2023,
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2014 ROK,
3)    PRZYJĘCIA DO REALIZACJI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W POWIECIE OSTROŁĘCKIM NA LATA 2014 – 2020”,
4)    UCHWALENIA PLANU PRACY RADY POWIATU NA 2014 ROK,
5)    USTALENIA ZASAD WYPŁATY DIET RADNYM,
6)    SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA UCZNIOM NAGRÓD OKOLICZNOŚCIOWYCH STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO.
6.    ZAPOZNANIE Z PLANAMI PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU NA 2014 ROK.
7.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
8.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
9.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
10.    SPRAWY RÓŻNE.
11.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLI SESJI RADY POWIATU.

Spotkanie z przedsiębiorcami

Z inicjatywy starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła odbyło się spotkanie samorządowców z przedsiębiorcami z ostrołęckiego. Rozmowy dotyczyły m.in. planów związanych z inwestycjami drogowymi i elektroenergetycznymi oraz środków unijnych kierowanych na Mazowsze w najbliższych 7 latach. W spotkaniu, które odbyło się 24 stycznia w Kadzidle uczestniczyli:  wojewoda Jacek Kozłowski oraz przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki  Wdrażania Programów Unijnych.

-W ostatnich 15 latach pomimo nieznacznego zwiększenia bezrobocia odnotowaliśmy wyraźny wzrost gospodarczy. Szczególnie widoczne jest to w sektorze rolniczym.  Nasz region jest liderem w produkcji mleka- podkreślił starosta Stanisław Kubeł. Jednocześnie zaznaczył, jak ważną rolę w rozwoju gospodarczym odgrywają inwestycje drogowe. –Nie szczędzimy wysiłków, żeby poprawić jakość dróg w powiecie. Pozyskujemy środki zewnętrzne, dzięki którym udaje się zmodernizować i wybudować kilometry dróg i ścieżek.

O inwestycjach drogowych wspomniał też wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. –Już w tym roku będzie modernizowana droga krajowa z Kadzidła do Dylewa. W następnych latach planowana jest przebudowa kolejnych kilometrów trasy Ostrołęka- Myszyniec. Poprawie ulegną tez połączenia z drogami krajowymi nr 7 i 8, które wpisane zostały do programu TEN. Zdaniem wojewody, Polska wychodzi już z kryzysu. –Zdecydowanie poprawia się sytuacja gospodarki krajowej. Kryzys nas dotknął, ale nie spowodował zapaści gospodarczej. W najlepszej sytuacji było rolnictwo i to nie tylko ze względu na dopłaty. Duże środki przekazane zostały w ramach wsparcia dla obszarów wiejskich- mówił. Wojewoda zaznaczył także, iż województwo mazowieckie stało się rolnicza potęgą. –Jesteśmy liderem w sektorze rolniczo- spożywczym. Zawdzięczamy to nie tylko produkcji mleka ale również jabłek. Polska staje się głównym producentem jabłek na świecie.  

Podczas spotkania dyskutowano także o budowie nowej sieci elektroenergetycznej, która jest obecnie największą inwestycją realizowaną w północno- wschodniej Polsce. Mówiono również o budowie nowej elektrowni w Ostrołęce.

Ponadto rozmawiano o możliwościach wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014- 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Spotkaniu towarzyszyły pokazy karate oraz zawody strzeleckie o Puchar Wojewody, Marszałka i Starosty.

  

Fafernuchy z Golanki

Słodkie i pikantne, okraszone dobrą zabawą- to tylko niektóre składniki dobrych fafernuchów. Za sprawą społeczności w Golance w rolę kucharzy wcielili się: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, euro poseł Jarosław Kalinowski, wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski oraz radny sejmiku mazowieckiego, dyr. WUP w Ostrołęce Marian Krupiński. Imprezę zorganizowało 24 stycznia Koło Gospodyń Wiejskich w Golance.

Przy dźwiękach kapeli kurpiowskiej zaproszeni goście musieli rozrobić i ugnieść ciasto. Następnie przystąpiono do lepienia i pieczenia. Tak sporządzone fafernuchy niczym nie odbiegały od tych tradycyjnych, przygotowywanych przez Kurpianki.   

-Bardzo cenne są tego typu inicjatywy. Integrują one społeczność lokalną, zachęcają do wspólnej pracy i zabawy. Stanowią okazję do rozmów, do podzielenia się troskami i radościami- mówi starosta Stanisław Kubeł.

  

Gołębie Nadziei

Po raz drugi wręczono Gołębie Nadziei, wyróżnienie przyznawane przez Diecezjalne Radio Nadzieja. Z powiatu ostrołęckiego statuetki otrzymali: Bogdan Glinka, burmistrz Myszyńca oraz Bożena Siepioła, wicedyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Ostrołęce. W gali, która odbyła się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży uczestniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

 W XII rocznicę powstania Radia Nadzieja statuetki z rąk bpa Janusza Stepnowskiego otrzymali:

 Adam Struzik– Marszałek Województwa Mazowieckiego. Wyróżnienie było potwierdzeniem najwyższego uznania dla sposobu sprawowania funkcji publicznych oraz efektywności stylu prowadzonej polityki regionalnej. Podziękowania za cykliczną współpracę, tworzenie wspólnych projektów w tym audycji „7 dni na Mazowszu”, a także całokształt działalności na rzecz Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup.

 Bogdan Glinka– Burmistrz Myszyńca. Wyróżnienie było podziękowaniem za przepełnioną życzliwością atmosferę współpracy. To w Myszyńcu, w Regionalnym Ośrodku Kultury Kurpiowskiej, od roku mieści się terenowe studio Radia Nadzieja, a na radiowej antenie co tydzień brzmi audycja „U nas w Myszyńcu”, która przybliża słuchaczom radości i troski z tętniącego życiem serca kurpiowszczyzny.

 Bożena Siepioła– Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce. Wyróżniona za realizację misji urzędu z uśmiechem i troską o człowieka.

 Jarosław Muszyński– Dyrektor Toyota Warszawa Wola Carolina Car Company – uhonorowany 4 miejscem w finale europejskim na Najlepszego Sprzedawcę Europy. W branży motoryzacyjnej działają od 1996 roku. Od 20 lat cieszą się niesłabnącym uznaniem ze strony Klientów i Partnerów pod względem oferowanych produktów i świadczonych usług. Wyróżniony w podziękowaniu za zaangażowanie i wsparcie działań przy organizacji Festiwalu „Tykocin. Królewskie śpiewanie…”

 Zenona Zalewska– Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie. Dotychczasowa współpraca rozgłośni z Bankiem pozwala potwierdzić wysoką fachowość i życzliwe zaangażowanie ze strony Banku. Pani Zenona Zalewska otrzymała statuetkę Gołębia Nadziei w podziękowaniu za cenną wymianę doświadczeń przez udział we wspólnych przedsięwzięciach, spotkaniach handlowych i kampaniach reklamowych sprzyjających rozszerzaniu nowych kierunków współpracy.

 Remigiusz Marek Fabiański– Służy rzetelną i fachową pomocą prawną mecenasowi Radia Nadzieja. Dzięki Remigiuszowi Fabiańskiemu co tydzień na antenie Radia Nadzieja dowiadujemy się jak być z prawem nie na lewo. Razem z Magdaleną Bochenek realizują misję edukacyjną, gdyż jak każdy wie nieznajomość prawa szkodzi.

 Dorota Karwowska– Hotel Zbyszko w Nowogrodzie. Wyróżniona za wieloletnią i bardzo życzliwą współpracę. Hotel Zbyszko to miejsce szczególne dla Radia Nadzieja, zaś troska pani Doroty o to, by nikt ze spotkań rozgłośni nie wyszedł głodny zasługuje na miano „smacznie jak u mamy!”.

 Adam Wykowski– Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży. Statuetka Gołębia Nadziei to wyraz uznania dla działalności prowadzonej przez PKS, która zasługuje na pełne zaufanie oraz wysoką ocenę jakości, komfortu i bezpieczeństwa. Wyróżniony za często wykazywane zainteresowanie oraz życzliwość.

 Ewa i Tomasz Waldzińscy– Małżeństwo, które połączyła wspólna pasja do tenisa. Ona – Dyrektor Turnieju Nadzieja CUP, On – Trener Uczniowskiego Klubu Sportowego Return w Łomży. Od 9 lat razem z Radiem Nadzieja są organizatorami najważniejszej tenisowej imprezy w regionie, która w tym roku obchodzić będzie swój 10 jubileusz. Wyróżnieni za pasję, zaangażowanie w organizację turnieju tenisa Nadzieja CUP oraz promowanie zdrowego stylu życia niezależnie od wyników sportowej rywalizacji.

 Juliusz Jakimowicz– wieloletni prezenter i jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w  regionie. Z wykształcenia politolog, urodzony w Walentynki. To dzięki niemu, w każde sobotnie popołudnie na antenie Radia Nadzieja rozbrzmiewają niezapomniane muzyczne pocztówki, a prowadzący zakłada mundur doręczyciela uśmiechu i życzliwości. Uwielbiany przez słuchaczy, sam o sobie mówi „szeregowy radiowy”.

Audycja „Gość Dnia”– jedna z najdłużej istniejących audycji w ramówce Radia Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 09:30 dziennikarze w imieniu słuchaczy pytają o sprawy najważniejsze i najbliższe mieszkańcom regionu. Nie bojąc się trudnych pytań docierają do sedna spraw. Wyróżnienie odebrał Maciej Kowalski – szef redakcji Radia Nadzieja i bezkompromisowy współtwórca audycji, a prywatnie zapalony żeglarz.

 Źródło- Radio Nadzieja

Fot. Radio Nadzieja 

Mammobus w Twojej miejscowości

W 2014 roku, tak jak dotychczas realizowany jest Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Bezpłatne badania, refundowane przez NFZ, obejmują panie w wieku 50-69 lat. Najbliższa okazja do wykonania badań w mammobusie będzie już w lutym. Szczególnie zachęcamy Panie z rocznika 1964, ponieważ w tym roku Panie wchodzą do Programu i w związku z tym po raz pierwszy mogą się bezpłatnie przebadać.

Mammografię można będzie wykonać w miejscowościach:
•    Myszyniec – 5 lutego Przy Szkole Podstawowej, ul. Dzieci Polskich
•    Kadzidło – 6 lutego Przy Urzędzie Gminy, Targowa 4
•    Olszewo-Borki – 7 lutego przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Wyspiańskiego 2A
•    Rzekuń – 10 lutego przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Kościuszki
•    Lelis – 10 lutego Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy, Szkolna 48
•    Czerwin – 11 lutego przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkolna 1
•    Baranowo – 11 lutego przy Urzędzie Gminy, pl. Trzydziestolecia 7
•    Troszyn – 12 lutego Gminny Ośrodek Kultury, Szkolna 6
•    Goworowo – 13 lutego przy Urzędzie Gminy, Ostrołęcka 21

Więcej informacji w załączniku.

Projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

W związku z realizacją przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu związanego z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) . przedstawiamy Państwu w załączeniu ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczętym etapie pierwszym konsultacji społecznych, który będzie trwał od 02.01 2014 r. do 05.02.2014 r.

Projekt "Gotowi do zmian"

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o rozpoczęciu realizacji projektu systemowego pn. „Gotowi do zmian” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, PUP w Ostrołęce w 2014 roku dodatkowo planuje zaktywizować 900 bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, w tym m.in.:

 • osoby do 25 roku życia (w tym młodzież NEET, tzn. zarejestrowana do 4 miesięcy oraz nie uczestnicząca  w szkoleniu oraz dalszym kształceniu),
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • niepełnosprawni,
 • długotrwale bezrobotni,
 • pracownicy, którzy utracili zatrudnienie w sektorze oświaty.

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem:

 • usługi rynku pracy,
 • staże – 650 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 21 000 zł – 250 osób.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się w lutym 2014 r. i będzie trwać do wyczerpania środków. Opierać się będzie o następujące kryteria:

 1. Przynależność do grupy docelowej
 2. Udział w projekcie po raz pierwszy
 3. Zapotrzebowanie pracodawców

Całkowity budżet projektu wyniesie 10 011 500 zł.

Projekt uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn, uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety płci.

Osoby bezrobotne oraz pracodawców zainteresowanych współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce zapraszamy do siedziby przy ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, bądź odwiedzenia strony internetowej http://www.pup-ostroleka.pl.

Rozmawiali o budowie linii przesyłowej

Nad przebiegiem linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki dyskutowano w miniony piątek (17 stycznia) w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. W spotkaniu z inwestorem i wykonawcami uczestniczyli m.in. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, przedstawiciele: Nadleśnictwa Ostrołęka i Myszyniec, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie a także prezydent Ostrołękioraz wójtowie.  

 Podczas spotkania rozmawiano na temat przebiegulinii w Ostrołęce oraz w gminach: Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo i Czarnia,  z uwzględnieniem przejścia przez tereny leśne i obszary Natura 2000. Poruszony został temat wystąpienia ewentualnych zagrożeń i działań niepożądanych podczas realizacji inwestycji. Ustalono równieżstatusu prac planistycznych w gminach powiatu ostrołęckiego.Zaprezentowany został wariant projektowanej linii 400 kV na terenie poszczególnych gmin w powiecie ostrołęckim, z uwzględnieniem lokalizacji linii w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i form ochrony przyrody. Spotkanie stanowiło okazję do zaprezentowania podmiotów odpowiedzialnych za realizację inwestycji – Inwestora PSE S.A., Inżyniera Kontraktu – PSE Inwestycje oraz Generalnego Wykonawcę Projektu – Spółkę Aldesa Nowa Energia.

Zdaniem inwestorów, celem budowy linii 400 kV jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Planowany termin zakończenia budowy linii to wrzesień 2016 r.

  

Pamięć o Śp. Biskupie Edwardzie Samselu

Mszą św. w Bazylice w Myszyńcu rozpoczęły się uroczystości związane z XI rocznicą śmierci ks. bp. Edwarda Samsela. W spotkaniu upamiętniającym duchownego z Kurpi uczestniczył wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Wicestarosta  w wystąpieniu podkreślił wyjątkową rolę pasterza w umacnianiu wiary na wschodzie, a także wieki hart ducha, który go cechował.

Uroczystości uświetniła konferencja naukowa pt. „Nasz kurpiowski biskup”. Sylwetkę ks. bp  Edwarda Samsela przybliżyli dr Stanisław Pajka, ks. dr Tadeusz Golon, ks. dr Jerzy Sikora- red. naczelny „Martyrii”. Ponadto otwarta została wystawa w Muzeum Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej pn. „Ks. bp. Edward Samsel pasterz wielkiej prostoty”.

Spotkanie rocznicowe odbyło się 17 stycznia.  

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczęły swoją działalność

Drugiego stycznia ruszył Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrołęckiego. W tym roku zajęcia odbywać się będą pod egidą Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Ostrołęce. W placówce przebywać będą 22 osoby spełniające warunki do uczestnictwa w warsztatach.

W ramach warsztatów uczestnicy korzystać będą z zajęć plastycznych, umiejętności społecznych, rękodzieła artystycznego. Ponadto została przygotowana dla nich sala sportu, rekreacji i rehabilitacji. Osoby objęte zostaną także wsparciem psychologa (praca indywidualna i grupowa) i rehabilitanta.

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce prowadzić będzie WTZ przez najbliższych pięć lat. Placówka mieści się przy ulicy Celnej w Ostrołęce.  

Nawigacja

Aktualności  /  2014  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1764 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)