Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 27 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • MCPS
  • Facebook
  • -
  • -
  • WSSE

Szybkie linki

Treść strony

Aktualności

Budżet Obywatelski Mazowsza
2020.10.26 - Budżet Obywatelski Mazowsza

Informujemy, że rozpoczął się etap głosowania na  projekty  Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zasady głosowania znajdują się na stronie: https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie,34.

Każdy mieszkaniec Mazowsza ma możliwość oddania głosu na dwa projekty – jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej.

-
2020.10.26 - Moja Smart wieś. Idea i fakt

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT".

-
2020.10.26 - Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy zawieszona do odwołania

Informujemy, że w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła,  do odwołania  zostaje zawieszona  działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce przy ul. Sikorskiego 45. 

-
2020.10.23 - Najsmaczniejszy konkurs kulinarny w regionie. Tym razem w zmienionej formule

W Lipiance po raz kolejny odbył się konkurs kulinarny „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów”. Tegoroczna edycja miała odmienną formę, ponieważ wobec obowiązujących restrykcji związanych z pandemią, seniorzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. Dostarczyli potrawy, które 22 października zostały ocenione przez komisję powołaną przez organizatora.

-
2020.10.20 - Rada Powiatu w Ostrołęce wyraziła stanowisko w sprawie integralności Województwa Mazowieckiego

15 głosami za, przy pięciu wstrzymujących się Rada Powiatu w Ostrołęce przyjęła na ostatniej sesji, która odbyła się 19 października,  stanowisko dotyczące zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

2020.10.20 - Konsultacje ws. modernizacji linii kolejowej nr 29

W ramach prowadzonych konsultacji dla Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”  PKP PLK S.A. oraz BBF Sp. z o.o. zapraszają Państwa na wideokonferencję.

Wideokonferencja została zaplanowana na 1,5 h. W pierwszej części prowadzący przedstawią nowe linie, ich odcinki lub łącznice , dla których zidentyfikowano potencjalną potrzebę budowy. W drugiej części uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań do proponowanych rozwiązań.

Link do wideokonferencji https://go.mywebinar.com/tkcs-hvzr-dgzw-fdkv.

-
2020.10.20 - Kadzidło-Łyse-Łączki - najdłuższa inwestycja drogowa Powiatu uroczyście oddana

Na rondzie w Rudnem, gm. Łyse, 19 października odbyło się uroczyste otwarcie drogi Kadzidło-Łyse-Łączki. Jak dotąd to najdłuższe zadanie, zrealizowane przez samorząd Powiatu - 33 km805 m. Łączny koszt inwestycji, która wykonywana była etapami od 2012 roku do 2020 r., wyniósł 24.949.474,48 złotych.

2020.10.20 - Ogłoszenie otwartego naboru partnera do projektu pt. ,,Wchodzimy na rynek pracy!”

Informujemy, że Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu , na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera do projektu nr RPMA.09.01.00-14-d356/19 pt. ,,Wchodzimy na rynek pracy!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

-
2020.10.20 - W sali obsługi KRUS jednorazowo mogą przebywać tylko dwie osoby

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział regionalny w Warszawie, Placówka Terenowa w Ostrołęce uprzejmie informuje, że w sali obsługi interesantów jednorazowo mogą przebywać dwie osoby. Dla petentów KRUS obawiających się o własne bezpieczeństwo, przewidziana jest skrzynka podawcza na dokumenty.

Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu w trybie zdalnym
2020.10.16 - Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu w trybie zdalnym

Informujemy, że uwagi na obowiązujące od 17 października 2020 r. nowe zasady bezpieczeństwa, spowodowane Covid-19, zaplanowana na 19 października sesja Rady Powiatu w Ostrołęce odbędzie się w trybie zdalnym.

Oglądaj sesję TUTAJ

Nawigacja

Strona główna  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 992561 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki