Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie zasad, warunków i możliwości  realizacji przedmiotowego programu w 2020 roku. Konsultacje potrwają od 22 września 2020 r. do 22 października 2020 r.

Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:

- elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl
- pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego.
- faxem nr. 29 764 32 81,
- osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

Wybór ofert i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Ostrołęce w dniu 5 marca 2020 roku podjął uchwałę nr 347/2020 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury
oraz kultury fizycznej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wybrano oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku z zakresu:

data: 2020-03-05

Powołanie Komisji Konkursowej

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 335/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Komisja powołana została do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

data: 2020-02-13

 

Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 324/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 r. w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 7 lutego 2020 roku.

    data: 2020-01-23

Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej

Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 322/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku dotyczących kultury fizycznej.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 roku do godz. 14.30.

Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować się na stronie www.witkac.pl.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 11 lutego 2020 roku godz. 17.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Bema 5 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

data: 2020-01-16

Ogłoszenie konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury

Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwałę Nr 321/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2020 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 roku do godz. 14.30.

Organizacja, która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować się na stronie www.witkac.pl.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie 11 lutego 2020 roku godz. 17.00 w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, pl. Bema 5 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka (liczy się data wpływu do urzędu).

data: 2020-01-16

Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Informujemy, że w dniu 28 listopada br. Uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Powiatu w Ostrołęce uchwalono "Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

data: 2019-11-29

Nawigacja

Organizacje pozarządowe  / Informacje  / Rok 2020  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1254 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki