Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 19 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Konkurs na najlepszą recepturę piekarską i cukierniczą rozstrzygnięty

W Zespole Szkół Powiatowych w Łysych  został podsumowany  II Konkurs na najlepszą recepturę piekarską i cukierniczą. Uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy przygotowali bardzo ciekawe propozycje wyrobów, przez co komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie przy wyborze najlepszych.

I tak, pierwsze miejsce zajęła Magdalena Szymańska, drugie - Natalia Szmigiel

trzecie - Karolina Kozłowska, czwarte - Izabela Kaczmarczyk, piąte - Paulina Parda, szóste Julia Gnoza, siódme  Alicja Popielarz, ósme miejsce - Wiktoria Szablak. Organizatorem konkursu był  Jacek Mulawka.

Powiat Ostrołęcki przekazał nagrody na konkurs.

drukuj (Konkurs na najlepszą recepturę piekarską i cukierniczą rozstrzygnięty)

 • data: 2018-12-28

Uczniowie ZSP w Kadzidle zrobili krok w zawodową przyszłość

W ramach projektu Europejski krok w zawodową przyszłość” - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, realizowanego ze środków PO WER Programu Erasmus+ młodzież Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle przebywała w listopadzie i na początku grudnia na południu Hiszpanii na  stażach zawodowych.

Hiszpański partner „Europroyectos” przygotował miejsca praktyk  dla uczniów technikum, kształcącego w zawodzie technik technologii żywności w cukierniach i piekarniach na terenie Malagi. W ciągu czterech tygodni uczniowie nabyli umiejętności związane z procesami produkcyjnymi. Zapoznali się z produkowanym asortymentem,  obsługą poszczególnych maszyn,  rodzajem surowców wykorzystywanych w zakładach,  recepturami i etapami produkcji poszczególnych wyrobów charakterystycznych dla rejonu Andaluzji,  magazynowaniem surowców, produktów, jak również wyrobów gotowych.

W tym samym czasie uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu odbywali staż w gospodarstwie Viveros w miejscowości sąsiadującej z Malagą. Tam uczyli się analizowania profili gleb oraz ich właściwości fizycznych, chemicznych  i biologicznych wykorzystywanych dla poszczególnych gatunków roślin,  konserwowania urządzeń wodno - melioracyjnych, jak również doprowadzania ich do upraw,   rozpoznawania nasion i roślin typowo śródziemnomorskich,  rozróżniania chwastów i sposobów ich likwidowania, odpowiedniego nawożenia i ustalania dawki nawozu dla poszczególnych upraw.

Oprócz umiejętności zawodowych, uczestnicy projektu integrowali się z hiszpańskim środowiskiem i kulturą, doskonalili swoje umiejętności interpersonalne oraz podwyższali praktyczną znajomość języków angielskiego i hiszpańskiego. Podczas miesiąca spędzonego  w Maladze uczniowie ZSP w Kadzidle poznawali miasto, jego zabytki, zwiedzali muzea oraz zaznajamiali się z rytmem życia Hiszpanów.

W ramach projektu młodzież zwiedziła też Cordobę i Granadę, podziwiała historyczne budowle oraz różnorodną kulturę.

 

drukuj (Uczniowie ZSP w Kadzidle zrobili krok w zawodową przyszłość)

 • data: 2018-12-28

Odblaskowa choinka w Myszyńcu

Przed budynkiem Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu stanęła odblaskowa choinka.

„Odblaskowa choinka” to cykliczna akcja policji, Lasów Państwowych oraz instytucji samorządowych. 

Nadleśnictwo Myszyniec w Zawodziu nieodpłatnie przekazała choinkę, którą  w  trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, myszynieccy policjanci, wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Myszyniec i Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu  "ubrali” w elementy odblaskowe.  Każdy, kto przechodzi obok choinki  może wybrać sobie dowolny element odblaskowy i zabrać go ze sobą.

drukuj (Odblaskowa choinka w Myszyńcu)

 • data: 2018-12-28

Świąteczne życzenia

Życzenia na Boże Narodzenie mieszkańcom powiatu składają: starosta Stanisłąw Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski.

https://youtu.be/wsDzwtBWv-E

Życzenia od biskupa Janusza Stepnowskiego

https://youtu.be/27kd6yhlstM

drukuj (Świąteczne życzenia)

 • data: 2018-12-23

Doroczne i okolicznościowe Nagrody Starosty za 2018 rok

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu zostały wręczone Nagrody Doroczne Starosty Ostrołęckiego za 2018 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz  za szczególne osiągnięcia sportowe oraz nagrody okolicznościowe starosty.

Laureatami Dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego za 2018 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zostali: Kurpiowski Zespół Pod Borem - najstarszy zespół kurpiowski w powiecie ostrołęckim, Adam Wołosz - muzyk,  Stanisława Suchecka, twórczyni ludowa, Stanisława Lutrzykowska - działaczka w dziedzinie kultury; Andrzej Truszkowski za całokształt działalności sportowej.  Za szczególne osiągnięcia sportowe zostały nagrodzone: Magdalena Żebrowska, lekkoatletka, Magdalena Olszewska, lekkoatletka.

Nagrodami Okolicznościowymi Starosty Ostrołęckiego zostali wyróżnieni: Oliwia Sobiech za zdobycie III miejsca Mistrzostwa Polski Juniorów w karate kyokushin; Katarzyna Butler za zdobycie 3. miejsca w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS w biegu na 800  m.

 

Zespół Pod Borem oraz Adam Wołosz tuż po zakończeniu sesji zaprosili wszystkich do wspólnego kolędowania:

https://youtu.be/x6aG3GW_ljc

http://youtu.be/XbfR_qEgJy8

drukuj (Doroczne i okolicznościowe Nagrody Starosty za 2018 rok)

 • data: 2018-12-21

Radni uchwalili budżet powiatu na 2019 rok

Radni Powiatu Ostrołęckiego jednogłośnie uchwalili na ostatniej w tym roku sesji budżet powiatu. Uroczysta sesja, podczas której zostały wręczone także doroczne nagrody starosty i nagrody okolicznościowe odbyła się 20 grudnia w Nowej Ostoi.

Radni  przyjęli na tej sesji także Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2019-2030, jak również Program współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.  Zanim starosta Stanisław Kubeł zaprezentował projekt budżetu na 2019 rok, skarbnik powiatu Aldona Kuciej poinformowała, że został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Dochody budżetu zamkną się w kwocie 75.431.720 zł, w tym dochody bieżące: 65.302.017 zł, majątkowe - 10.129.703 zł. Planowane są wydatki na kwotę 72.119.220 zł, w tym majątkowe: 53.326.690 zł, bieżące - 18.792.530 zł. Planowana nadwyżka wyniesie 3.312.500 zł.

- Nadwyżka przeznaczona jest na zmniejszenie zadłużenia Powiatu Ostrołęckiego - referował starosta.

Największe znaczenie dla budżetu powiatu ma dział rozliczenia różne (33.660.207) zł, zawierający subwencje. Jak zaznaczył starosta, mają one tendencje wzrostowe. Są to: subwencja oświatowa (wyższa o 4,82 proc. w stosunku do roku poprzedniego), wyrównawcza - wyższa o 17,10 proc. i równoważąca - wyższa o 10,16 proc.

Ponadto udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych planowany jest w wysokości 16.789.165 zł, dział transport i łączność - 9. 399.371 zł.

Wydatki planowane są w wysokości 72.119.220 zł, w tym na transport i łączność 22.525.668 zł; nakłady na zadania z zakresu zdrowia, pomocy i polityki społecznej - 17.211.163 zł; oświatę i wychowanie - 13.551.815 zł, administrację publiczną - 11.393.543 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmuje przede wszystkim pozycje związane z drogami - m.in. zakończenie tzw. skrótu wyszkowskiego, inwestycji czteroletniej. W budżecie na 2019 r. zapisana jest kwota 3.559.224 zł. Ponadto na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki (inwestycja trzyletnia) na terenie gm. Łyse - 4.492.293 zł; na rozbudowę drogi powiatowej Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie - 4.980.000 zł. W sumie na inwestycje drogowe zaplanowano w budżecie na 2019 rok 17.359.842 zł.

Na inwestycje budowlane - 18.482.011 zł, w tym: termomodernizację budynku zarządu Dróg Powiatowych - 288.985 zł, termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fieldorfa "Nila" 15 - 250.000 zł, termomodernizację budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie - 144.000 zł, udział w projekcie: "Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie gminy Łyse" - 250.920 zł.

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi) planowana jest w wysokości 11.975.327 zł.

- Jest to najważniejszy wskaźnik, którym oceniane są budżety jednostek samorządu terytorialnego, także przez RIO i instytucje finansowe. Mówi nam o zdolności do inwestowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego - tłumaczył starosta.

Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych (nieobecni byli radni Jarosław Nowak oraz Stanisław Lipka).

Na tej sesji radni opiniowali także Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego. W planie tym ujęta jest  m.in. likwidacja dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Ostrołęce. Dyrektor wydziału bezpieczeństwa i rolnictwa Artur Romanik poinformował radnych o piśmie od wojewody mazowieckiego, które 10 grudnia wpłynęło  do powiatu o zaopiniowanie wspomnianego planu. Miałby obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku. - Likwidacja dyspozytorni w Ostrołęce może mieć duży wpływ na wydłużenie czasu dojazdu zespołów medycznych do chorych z terenu powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego, makowskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego. Wiąże się też z utrata pracy dla ok. 30 osób. W związku z powyższym proponuję negatywne zaopiniowanie tego planu - referował dyrektor.

Tego samego zdania, w głosowaniu,  byli wszyscy radni.

 

Podczas sesji starosta poinformował, że efektem interpelacji radnego Artura Kozłowskiego na poprzednim posiedzeniu rady, w jeden dzień tygodnia zostaną wydłużone godziny pracy w starostwie, we wszystkich wydziałach. Zarządzenie w tej sprawie starosta wydał 19 grudnia. Zmiany wejdą w życie od 1 lutego 2019 r.

Pracownicy starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych pracować będą w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-16.00, we wtorki w godz. 8.00-17.30, piątki w godz. 8.00-14.30.

Przyjęcia interesantów odbywać się będą w godzinach pracy  Starostwa, za wyjątkiem: Wydziału Finansowego - kasy przy ul. Szpitalnej 2 i ul. Emila A. Fieldorfa "Nila" 15, gdzie interesanci przyjmowani będą: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.30; we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 8.00.14.00; Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - gdzie interesanci przyjmowani są: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.30, we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 8.00-14.00.

Z pozytywną odpowiedzią Zarządu Powiatu spotkała się także interpelacja radnego Adama Białobrzeskiego. Dotyczy  budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej (Kadzidło - Piasecznia), na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Jagodowej.  - Przygotowaliśmy pismo do pana wójta i do wiadomości radnego oraz przewodniczącej rady w tej sprawie z propozycją, że powiat zabezpieczy materiały na budowę chodnika, a zakład gospodarki komunalnej mógłby wykonać to zadanie. Jeśli pan wójt się zgodzi, jesteśmy gotowi do jego realizacji - poinformował Stanisław Kubeł.

Rady Adam Białobrzeski, złożył na sesji  interpelacje w sprawie zwiększenia dostępności strzelnicy w Kadzidle zainteresowanym mieszkańcom. Zwrócił się o określenie dni tygodnia oraz konkretnych godzin, w których strzelnica będzie czynna. - Takie rozwiązanie pozwoli z wyprzedzeniem zaplanować pobyt na tym obiekcie, co przełoży się na większą liczbę korzystających, oraz pozwoli na zwiększenie wpływów finansowych na pokrycie znaczących kosztów utrzymania tego obiektu - argumentował. Złożył również interpelacje w sprawie ustalenia zasad i zakresu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z gminami i z miastem Ostrołęką przy realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Odpowiadając na interpelację dot. strzelnicy, starosta przypomniał, że przy budowie strzelnicy powiat korzystał z programu unijnego. - Mamy w związku z tym przez pięć lat od realizacji programu ograniczoną swobodę pobierania opłat za korzystanie ze świetlicy. Nie możemy także w tym czasie wyłonić operatora na prowadzenie obiektu. Dopiero po upływie tego okresu możemy wprowadzić nowe regulacje. Udostępnienie strzelnicy w sposób dowolny dla osób fizycznych wiązałoby się z ustaleniem przez radę opłat, ponieważ wiąże się to z kosztami  stałymi oraz zakupu amunicji. Strzelnica przewidziana jest jako strzelnica dla młodzieży i chcę zapewnić, że odbywają się dla wszystkich szkół powiatu ćwiczenia, jak również przy udziale kuratorium dla całego województwa mazowieckiego. Wniosek pana radnego jest jak najbardziej możliwy do realizacji, ale powtórzę - po upłynięciu stosownego czasu.

Odnosząc się zaś do drugiej interpelacji, starosta poinformował, że sprawa współpracy była omawiana na zarządzie oraz  komisji infrastruktury. Komisja pod przewodnictwem radnego Kazimierza Rzewnickiego wypracuje propozycje dla samorządów gmin. Chodzi przede wszystkim o jeden, nowy program - Fundusz Dróg Samorządowych. Dobrze byłoby takie spotkanie z wójtami zorganizować po wcześniejszym  spotkaniu z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą. Pan wojewoda wybiera się do nas, zaprosimy także gminy. Dobrze byłoby poznać szczegóły programu. Jest to program rządowy, więc pewne rozwiązania narzuci nam wojewoda. Będziemy  musieli się do nich dostosować, żeby skorzystać z tych środków. Spotkanie z gminami planowane jest w połowie stycznia.

Radny Artur Kozłowski i radny Adam Białobrzewski wnioskowali także o baczniejsze przyjrzenie się przejezdności dróg oraz ich oblodzeniu - po ostatnich opadach śniegu, ponieważ jak poinformowali, docierają do nich takie sygnały od mieszkańców.

O standardach zimowego utrzymania dróg mówił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Bakuła. - Wszystkie miejsca, które mamy przyjęte w Zimowym Planie Utrzymania dróg są utrzymane zgodnie ze standardami.  Powiedział, że ponadto 19 i 20  zostały wysłane dodatkowe służby do szczegółowego zmonitorowania dróg oraz dodatkowe solarki do posypania szczególnie niebezpiecznych miejsc. - Niestety, nie mamy zabezpieczonych takich środków finansowych na lata 2018-2019, żeby wszystkie te drogi utrzymane były w III standardzie - tłumaczył dyrektor, dodając: - Wszystkie te uwagi są oczywiście jak najbardziej zasadne, reagujemy na nie, wysyłając dodatkowy sprzęt.

Podczas sesji zostały wręczone także Doroczne Nagrody Starosty za rok 2018 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w dziedzinie kultury fizycznej a także okolicznościowe nagrody starosty.

Sesję zakończyła część opłatkowa. Gościli na niej ks. biskup Janusz Stepnowski, poseł na sejm RP Arkadiusz Czartoryski, radni sejmiku woj. mazowieckiego Marcin Grabowski i Mirosław Augustyniak, wiceprezydent Ostrołęki Maciej Kleczkowski, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce Wiesław Białczak, wójt gm. Lelis Stefan Prusik i wójt gm. Czarnia Marek Piórkowski, dyrektorzy szkół powiatowych.

Opłatek, którym się wszyscy przełamali,  poświęcił ksiądz biskup, złożył też życzenia wszystkim mieszkańcom powiatu oraz władzom samorządowym.

Życzenia od biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego:

http://youtu.be/27kd6yhlstM

drukuj (Radni uchwalili budżet powiatu na 2019 rok)

 • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21
  • data: 2018-12-21

drukuj ()

III sesja Rady Powiatu - oglądaj na żywo

Tu obejrzysz III sesję Rady Powiatu:

https://www.youtube.com/embed/BJg3d-95Zak

drukuj (III sesja Rady Powiatu - oglądaj na żywo)

 • data: 2018-12-20

W starostwie zmienią się godziny pracy

Zmienią się godziny pracy Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Zarządzenie w tej sprawie wydał 19 grudnia  starosta. Zarządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2019 roku.

Pracownicy starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych pracować będą w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-16.00, we wtorki w godz. 8.00-17.30, piątki w godz. 8.00-14.30.

Przyjęcia interesantów odbywać się będą w godzinach pracy  Starostwa, za wyjątkiem: Wydziału Finansowego - kasy przy ul. Szpitalnej 2 i ul. Emila A. Fieldorfa "Nila" 15, gdzie interesanci przyjmowani będą: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.30; we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 8.00.14.00; Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - gdzie interesanci przyjmowani są: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.30, we wtorki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 8.00-14.00.

Przypomnijmy, na ostatniej sesji Rady Powiatu interpelację ws wydłużenia godzin pracy jednego dnia w starostwie, w wydziałach bezpośrednio  obsługujących mieszkańców - tj. komunikacji i drogownictwa oraz geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami złożył radny Artur Kozłowski.

Pomysł ten poddaliśmy także Państwa ocenie - na Facebookowym profilu Powiatu Ostrołęckiego przeprowadziliśmy ankietę. 67 proc. głosujących opowiedziało się za wydłużeniem czasu pracy, 33 proc. odpowiedziało, że godziny pracy starostwa powinny zostać bez zmian.

 

drukuj (W starostwie zmienią się godziny pracy)

 • data: 2018-12-19

Baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpsiami

 W Szkole Podstawowej w Wykrocie 17 grudnia  odbyła się 16. edycja konkursu czytelniczego „Poznajemy baśnie i legendy z Krainy zwanej Kurpsiami”.  W tym roku obchodzimy 100.rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego też wybrane przez organizatorów legendy mówiły o walkach Kurpiów z wrogiem.  Konkurs był skierowany do uczniów klas czwartych szkół podstawowych.

Do rywalizacji przystąpiło  siedem  zespołów:  SP Lelis,  SP Łęg Starościński, SP  Lipniki, SP Dęby, SP Szafranki,  PSP Wydmusy oraz PSP Wykrot.

W skład każdego zespołu wchodziło czworo uczniów. Odpowiadali  na pytania dotyczące treści baśni  wybranych przez organizatorów,  odgadywali  nazwy rekwizytów pochodzących z tychże baśni, dopisywali  wyrazy gwarowe do ich odpowiedników ogólnopolskich, wykonywali pracę plastyczną na wylosowany temat oraz przedstawiali krótką scenkę. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie:  Bożena Załęska - instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, Elżbieta Kantarowska – emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wykrocie i Cecylia Bazydło – dyrektor  Miejsko – Gminnej Biblioteki                
w Myszyńcu.  Konkurs prowadziła jedna z organizatorek -  Elżbieta Drężek, nauczycielka  Szkoły Podstawowej  w Wykrocie. 

Po podsumowaniu wyników, komisja przyznała następujące miejsca: 1. nagroda SP Lelis, 2. nagroda PSP Wydmusy, 3. nagroda  ex aequo SP Lipnik i PSP Wykrot.

Wszyscy uczestnicy konkursu zrobili wrażenie  poziomem wiedzy i zdolnościami artystycznymi. Organizatorzy wręczyli uczniom nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Nadleśnictwo Myszyniec,   Miejsko- Gminną Bibliotekę w Myszyńcu.  Gośćmi  konkursu byli: Stanisław Kubeł – starosta ostrołęcki, Jan Kulasik- leśniczy Leśnictwa Wykrot , przedstawiciel Nadleśnictwa Myszyniec  oraz autor baśni i legend,  Stanisław Kałucki.

 

 

drukuj (Baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpsiami)

 • data: 2018-12-19

Bożonarodzeniowy jarmark w Czerwinie

Młodzież i nauczyciele ZSP w Czerwinie uczestniczyli        16 grudnia         w Jarmarku Bożonarodzeniowym, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Czerwinie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy Czerwin, Powiatu Ostrołęckiego oraz Sejmiku Mazowieckiego. Jednym z punktów programu przedświątecznej uroczystości był  występ zespołu ludowego ,,Podsypka Kurpiowska”. Młodzi artyści przedstawili tradycje wigilijne Kurpiów. W czasie jarmarku młodzież z ZSP wystawiła własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Największym powodzeniem cieszyły się choinki z piór oraz stroiki z szyszek. Nie zabrakło tego dnia wspólnego kolędowania a także serdecznych życzeń na nadchodzące święta.

drukuj (Bożonarodzeniowy jarmark w Czerwinie)

 • data: 2018-12-19

O reagowaniu na zdarzenia kryzysowe na komisji bezpieczeństwa i porządku

Z udziałem starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła oraz prezydenta miasta Łukasza Kulika odbyło się 17 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Ostrołęki oraz Powiatu Ostrołęckiego.

Obecny był także m.in. komendant miejski policji Krzysztof Szymański, Jarosław Wilga - komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Małgorzata Bednarska - dyrektor Sanepidu w Ostrołęce, Michał Giers - dyrektor ostrołęckiej Delegatury Kuratorium Oświaty. W posiedzeniu uczestniczyli także wójtowie oraz przedstawiciele gmin powiatu. Jarosław Wilga omówił możliwości reagowania gmin w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych związanych z przerwami energii elektrycznej. Rekomendował, by w każdej z gmin powstało miejsce - centrum reagowania kryzysowego, w którym w razie potrzeby poszkodowani znajdą schronienie, będą mogli się ogrzać, naładować telefon. Rekomendował też gminom  zakup agregatów ze stabilizacją napięcia. Skarbnik powiatu Aldona Kuciej oraz miasta Aneta Leończyk  przedstawiły jakie środki zostały zabezpieczone w budżetach obu samorządów na szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Z kolei dyrektor delegatury Kuratorium podsumował minione wakacje. Na terenie naszego powiatu nie doszło do żadnych nieprawidłowości przy organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dyrektor wydziału bezpieczeństwa i rolnictwa Artur Romanik poinformował o piśmie od wojewody mazowieckiego, które wpłynęło do powiatu ws zaopiniowania Planu działania systemy Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego. W planie tym ujęta jest  m.in. likwidacja dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Ostrołęce. Uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że likwidacja dyspozytorni może mieć negatywne skutki dla mieszkańców miasta i powiatu.

Z uwagi na to, że posiedzenie komisji miało miejsce tuż przed świętami, zakończyło się opłatkiem i składaniem życzeń.

drukuj (O reagowaniu na zdarzenia kryzysowe na komisji bezpieczeństwa i porządku)

 • data: 2018-12-18

Przegląd tworczości religijnej - Powróćmy do korzeni

Za nami XVII edycja Ostrołęckiego Przeglądu Twórczości Religijnej  zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Ostrołęce. Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szczebli szkół z terenu byłego województwa ostrołęckiego. Prace oceniane są w trzech grupach wiekowych. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Powróćmy do korzeni”.

  Prace oceniało jury w składzie: poeta Wiesław Janusz Mikulski, ks. Robert Kaim SAC i organizator konkursu – Maria Jolanta Kusiak. Każdy z jurorów oceniał prace w zaciszu swojego domu, przyznając punktację od  0 – 3 pkt. Po zliczeniu punktów, zostali wyłonieni laureaci konkursu.

   W grupie wiekowej szkoły podstawowe kl. I –VI :

1. miejsce – Joanna Sakowska, 2. miejsce Weronika Chmielińska, 3.  miejsce – Maria Staniek. Wśród wyróżnionych znalazły się: Aleksandra Zielińska, Iwona Mrozek, Lena Kołakowska.

W grupie wiekowej szkoły podstawowe kl. VII – VIII i gimnazjum:

1.  miejsce – Amelia Rzeżuchowska, 2. miejsce – Bartosz Szymański, 3.  miejsce Kornelia Oleksik, a wyróżniono: Magdalenę Ogonowską i Klaudię Rostkowską.

W grupie wiekowej szkoły średnie 1.  miejsce zajęła  Sandra Siejka, drugie Dżesika Weronika Szymczyk, trzecie Karolina Pianka. Jury wyróżniło  Katarzynę Baczewską i Wiktorię Piórkowską.

Uroczyste wręczenie  nagród miało  miejsce 13 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Ostrołęce.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe.

Fundatorami  nagród byli: Powiat Ostrołęcki,  Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana", Księgarnia „Wiedza” M. Gawrycha.

 

drukuj (Przegląd tworczości religijnej - Powróćmy do korzeni)

 • data: 2018-12-17

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu

 

IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie  wydało ostrzeżenie dla woj. mazowieckiego, w tym powiatu ostrołęckiego o intensywnych opadach śniegu, których występowanie prognozuje się występowanie 16 grudnia w godz. od 3.00 rano do godz. 21.00. Prognozowane jest wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 8 do 14 cm.

 

drukuj (Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu)

 • data: 2018-12-15

Wigilijne spotkanie powiatowych rodzin zastępczych

W Centrum Bankietowym Warszawska 34 odbyło się spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce dla rodzin, które pełnią  pieczę zastępczą. Takie spotkanie bożonarodzeniowe odbyło się po raz dziewiętnasty.  Wśród gości był starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, radny powiatu Tadeusz Lipka, radny sejmiku woj. mazowieckiego Marcin Grabowski.
Najwięcej atrakcji czekało dla najmłodszych – były zabawy z panią Mikołajową, słodki kącik, malowanie twarzy i oczywiście mnóstwo prezentów od Mikołaja. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy. Następnie popłynęło wiele ciepłych, serdecznych życzeń podczas łamania się opłatkiem. O smaczne, wigilijne potrawy zadbało centrum bankietowe. Podczas spotkania rozstrzygnięty został konkurs na bożonarodzeniową kartkę. Jako, że wszystkie kartki były bardzo pomysłowe i starannie wykonane, jury postanowiło też wszystkie nagrodzić Nagrody wręczyli starosta oraz wicestarosta.

W świątecznym klimacie w najlepsze trwała zabawa z animatorami – razem z dziećmi bawili się też dorośli. Nie zabrakło też oczywiście prezentów od św. Mikołaja.

drukuj (Wigilijne spotkanie powiatowych rodzin zastępczych)

 • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15
  • data: 2018-12-15

drukuj ()

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na powierzchnie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego w roku 2019.

drukuj (Informacja o wyborze oferty)

 • data: 2018-12-14

III sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 20 grudnia br. została zwołana III sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w "Nowej Ostoi" w Ostrołęce, ul. Stacha Konwy 3 o godz. 8.30.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z II SESJI RADY POWIATU.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    USTALENIA PRZEBIEGU ISTNIEJĄCEJ DROGI POWIATOWEJ,
2)    USTALENIA PRZEBIEGU ISTNIEJĄCEJ DROGI POWIATOWEJ,
3)     „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK”,
4)    UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2019 – 2030,
5)    UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK.  
5.    INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
6.    SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE
OD POPRZEDNIEJ SESJI RADY POWIATU.   
7.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
8.    SPRAWY RÓŻNE, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.
9.    WRĘCZENIE DOROCZNYCH NAGRÓD STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO ZA 2018 ROK ORAZ WRĘCZENIE OKOLICZNOŚCIOWYCH NAGRÓD STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO.
10.    ZAKOŃCZENIE OBRAD III SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

drukuj (III sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Ręka w rękę o Puchar Starosty Ostrołęckiego

4 grudnia w hali Zespołu Szkół nr 5 w Ostrołęce przy ul. Blachnickiego miał miejsce finał II Edycji Powiatowej Ligi Piłki Ręcznej "Ręka w rękę" o puchar Starosty Powiatu Ostrołęckiego.

Liga wystartowała w październiku w  Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce. Kolejny turniej odbył się 5 listopada w Szkole Podstawowej w  Olszewie- Borkach. Podczas finału, najmłodsi mieli możliwość rywalizować na profesjonalnym boisku w hali ZS nr 5. Ponad setka dzieci w wieku 11 i 12 lat, przy żywiołowym dopingu publiczności, z pełnym zaangażowaniem walczyła o każdą bramkę, o każdą piłkę. Nie brakowało emocji nawet w meczach, w których wynik wydawał się rozstrzygnięty i jedna z drużyn osiągała zdecydowaną przewagę bramkową.

Końcowa klasyfikacja:

chłopcy:

I miejsce - SP nr 10 Ostrołęka "1" (rocznik 2006)

II miejsce - Sp nr 10 Ostrołęka "2" (rocznik 2007)

III miejsce - Sp Olszewo Borki

IV miejsce - Sp Baranowo

V miejsce - Sp Łęg Przedmiejski

dziewczęta:

I miejsce - Sp nr 10 Ostrołęka

II miejsce - Sp Baranowo

III miejsce - Sp Olszewo Borki

- Emocje, które obserwowałem na parkiecie są najlepszą nagrodą za trud włożony w organizację tego przedsięwzięcia. Założone cele zostały osiągnięte - dzieci chętnie uczestniczyły w rozgrywkach, rywalizowały w duchu fair play. Piłka ręczna została rozpropagowana w kolejnych szkołach powiatu ostrołęckiego. Nauczyciele/opiekunowie zespołów szkolnych podkreślali, że liga ułatwi im przygotowanie do rywalizacji w rozgrywkach gminnych i powiatowych. Trenerzy związani z naszym klubem mieli okazję wyłowić kolejne młode talenty (dzięki ubiegłorocznej edycji czterech chłopców z Kadzidła już dołączyło do zespołu prowadzonego przez Radosława Żebrowskiego, a w trakcie tegorocznych rozgrywek "wpadło mu w oko" kilku perspektywicznych chłopców m.in z Olszewa-Borek).  Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zorganizować kolejną edycję Powiatowej Ligi w jeszcze szerszym formacie.  Dziękujemy za wsparcie staroście Powiatu Ostrołęckiego Stanisławowi Kubłowi - podsumował w imieniu organizatorów, Norbert Kolanowski.

 

drukuj (Ręka w rękę o Puchar Starosty Ostrołęckiego)

 • data: 2018-12-13

Uczniowie z ZSP w Czerwinie na praktykach w Hiszpanii

Dziesięcioosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie, wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie, 4 listopada wyleciała na praktyki zawodowe do Cordoby, miasta położonego w południowej części Hiszpanii.

Praktyki uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie,  odbywają się w gospodarstwie agroturystycznym Cortijo Cabrinana. Młodzież zajmuje  się zwierzętami,  dba o ład i porządek. Uczniowie zbierają oliwki i uprawiają rośliny znajdujące się w gospodarstwie.

W wolnym czasie zwiedzają miasto i region. Poznają kulturę, mentalność i zwyczaje Hiszpanów.

drukuj (Uczniowie z ZSP w Czerwinie na praktykach w Hiszpanii)

 • data: 2018-12-13

100 strzelców na 100-lecie odzyskania niepodległości

W Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle 5 grudnia odbyły się zawody strzeleckie „100 strzelców na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Organizatorem zawodów był starosta ostrołęcki, Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie i Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Celem zawodów było rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem, popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej zagadnień obronności kraju, podnoszenie sprawności fizycznej oraz rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności w strzelectwie sportowym. W zawodach wzięło udział dziesięć szkół, z każdej szkoły po 10 zawodników. Zwycięzcom wręczono puchary i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, przekazane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Wyniki rywalizacji:

 • I miejsce – Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
 • II miejsce – Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie
 • III miejsce – Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu

drukuj (100 strzelców na 100-lecie odzyskania niepodległości)

 • data: 2018-12-13

Lekcja prawa w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych

Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych wzięli udział 3 grudnia w spotkaniu w ramach projektu "Lekcje prawa". Organizatorem przedsięwzięcia jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Wykład dotyczący prawa konsumenckiego, prawa autorskiego i cywilnego wygłosił mecenas Janusz Kobyliński. Spotkanie przyniosło młodzieży wiele praktycznych wskazówek jak poruszać się w gąszczu przepisów prawnych. - Dziękujemy mecenasowi Januszowi Kobylińskiemu oraz mecenasowi Witoldowi Lewandowskiemu za to, że znaleźli czas aby  odwiedzić naszą szkołę i oczywiście liczymy na kolejne lekcje prawa już w przyszłym roku - mówią uczniowie.

Spotkanie zorganizował  Jacek Mulawka.

Więcej informacji nt. projektu "Lekcje prawa" na oficjalnej stronie projektu pod adresem:

http://lekcjeprawa.pl/

drukuj (Lekcja prawa w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych)

 • data: 2018-12-13

Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Ostrołęckiego z dnia 7 grudnia 2018 roku dzień 24 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce jest dniem wolnym od pracy. Odpracowany on zostanie w sobotę 15 grudnia br.

drukuj (Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego)

Sesja z elektronicznym głosowaniem

Na ostatniej sesji po raz pierwszy głosowania odbywały się w sposób elektroniczny, przy użyciu pilotów. Sesja odbyła się 10 grudnia.

Radni zdecydowali na niej m.in. o pomocy finansowej gminie Troszyn kwotą 99.445,00 zł. Gmina kupuje nowy pojazd dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Troszynie z dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- Powiat Ostrołęcki zawsze wspierał zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych w celu podniesienia ich potencjału bojowego. Jednostki ochotnicze obsługują w powiecie ok. 60 procent zdarzeń, dlatego też wspomaganie OSP ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców - uzasadnił starosta Stanisław Kubeł.
Za udzieleniem wsparcia byli wszyscy obecni na sesji radni, czyli 20. Także jednogłośnie radni byli za wprowadzeniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz  budżecie powiatu na 2018 rok.

Ponadto na sesji ustalone zostały składy osobowe stałych komisji rady powiatu.

Przedstawiają się następująco:

 

Komisja Rewizyjna

        1)    Stanisław Lipka

        2)    Tadeusz Lipka - przewodniczący

        3)    Andrzej Lis,

        4)    Kazimierz Rzewnicki,

        5)    Kazimierz Ścibek

 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

        1)    Anna Hanna Buczyńska

        2)    Sławomir Ceberek

        3)    Dariusz Domian - przewodniczący

        4)    Antoni Mulawka

        5)    Krzysztof Parzychowski

        6)    Stanisław Subda

        7)    Kazimierz Ścibek

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

        1)    Sławomir Ceberek - przewodniczący

        2)    Andrzej Grzyb

        3)    Jarosław Nowak

        4)    Waldemar Pędzich

        5)    Stanisław Subda

        6)    Kazimierz Rzewnicki

        7)    Arkadiusz Zyśk

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Rodzinie

        1)    Anna Hanna Buczyńska

        2)    Artur Kozłowski

        3)    Andrzej Lis - przewodniczący

        4)    Piotr Liżewski

        5)    Zofia Napiórkowska

        6)    Krzysztof Parzychowski

        7)    Stanisław Subda

 

        Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

        1)    Adam Marcin Białobrzeski

        2)    Andrzej Grzyb

        3)    Stanisław Kubeł

        4)    Stanisław Lipka - przewodniczący

        5)    Tadeusz Lipka

        6)    Zofia Napiórkowska

        7)    Jarosław Nowak

 

Komisja Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli

        1)    Adam Marcin Białobrzeski

        2)    Andrzej Grzyb

        3)    Beata Kalinowska

        4)    Artur Kozłowski - przewodniczący

        5)    Stanisław Kubeł

        6)    Antoni Mulawka

        7)    Zofia Napiórkowska

 

Komisja Infrastruktury

        1)    Adam Marcin Białobrzeski

        2)    Dariusz Domian

        3)    Andrzej Grzyb

        4)    Stanisław Kubeł

        5)    Stanisław Lipka

        6)    Kazimierz Rzewnicki - przewodniczący

        7)    Kazimierz Ścibek

 

        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

        1)    Adam Marcin Białobrzeski

        2)    Beata Kalinowska

        3)    Tadeusz Lipka

        4)    Andrzej Lis

        5)    Arkadiusz Zyśk - przewodniczący

 

 

Podczas sesji radny Artur Kozłowski  zaproponował, żeby zmienić godziny pracy tych wydziałów w starostwie, które bezpośrednio obsługują obywateli, np. komunikacji, geodezji. - Mieszkańcy  pracują w godzinach pracy urzędu, nie mają możliwości przyjechać ze sprawą bez brania dnia wolnego - przekonywał.

Radni  zajmą się tym tematem na komisjach. Starosta podkreślił, że widzi taką możliwość i jest otwarty na sugestie - także ze strony mieszkańców.

drukuj (Sesja z elektronicznym głosowaniem)

 • data: 2018-12-12

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

Informujemy, iż zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce. Weszły w życie nowe przepisy (Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji), które zmieniają warunki i kryteria uzyskiwania przez przedsiębiorców pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na terenie niemal całej Polski.

Nowe przepisy dostosowały funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów gospodarczych. Przedsiębiorcy zgodnie z nowymi zasadami mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez SSE na terenie niemal całej Polski (również m.in. na terenach prywatnych), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami strefy.

Dla północnej części województwa mazowieckiego właściwym do udzielania ww. wsparcia jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (W-M SSE), która w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki wydaje decyzje o wsparciu. Przedsiębiorcy zamierzający inwestować w północnej części województwa mazowieckiego mogą uzyskać pomoc publiczną do 55 % wartości inwestycji. Uzyskanie ulgi podatkowej jest możliwe po spełnieniu dwóch kryteriów: ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości, uzależnionej od stopy bezrobocia w powiecie realizacji nowej inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa) oraz jakościowych (wspierających projekty zakładające m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników). Zwolnienie przydzielane jest na czas określony, dla województwa mazowieckiego jest to okres 12 lat.
 
Więcej szczegółów o udzielanym przez W-M SSE wsparciu znaleźć można na stronie internetowej http://www.wmsse.com.pl, do której odwiedzenia serdecznie zachęcamy.

drukuj (Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE))

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2 i w Goworowie przy ul. Dulczewskiego 1a w dniu 24 grudnia br. będą czynne zgodnie z harmonogramem.

drukuj (Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej)

Jak żyć długo i zdrowo w ZSP w Goworowie

W ZSP w  Goworowie  3 grudnia odbyła  się ósma edycja konkursu  z  zakresu  profilaktyki  zdrowia, pn. "Jak żyć długo i zdrowo". Swoim patronatem   objął go starosta  ostrołęcki.  Konkurs  przygotowała Grażyna  Wicepolska,  nauczycielka  ZSP  w Goworowie. Wzięło w nim udział  wiele  szkół  z  terenu powiatu ostrołęckiego - średnich, prowadzonych  przez powiat, ale także ze szkół podstawowych  z oddziałami  gimnazjalnymi.

Dla  młodzieży  przygotowano  testy  składające  się  z 40 zadań  zamkniętych  z którymi uczestnicy  bardzo szybko  sobie poradzili. W  kategorii  szkół  podstawowych  z  oddziałami  gimnazjalnymi  najlepsi  byli goworowiacy:  1. miejsce – Zuzanna  Nowak,  2. miejsce – Cezary  Miłek, 3. miejsce – Dominik  Niegowski. W kategorii  szkół  średnich  zwyciężyli: 1. miejsce – Daniel  Walczak – ZSP  Goworowo, 2. miejsce – Aleksandra  Nisio – ZSP Goworowo, 3. miejsce – Natalia  Gostkowska – ZSP  Troszyn. O nagrody pocieszenia  dla wszystkich uczestników  konkursu  zadbała p.  Hanna Siekierska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych,  działająca przy GOPS-ie  w Goworowie.

drukuj (Jak żyć długo i zdrowo w ZSP w Goworowie)

 • data: 2018-12-10

Sesję Rady Powiatu obejrzysz on-line

Dziś o godz. 12.00 rozpocznie się II sesja rady Powiatu. Obrady można będzie oglądać na żywo, klikając w link:

https://www.youtube.com/embed/WRxrEUXuLxo

drukuj (Sesję Rady Powiatu obejrzysz on-line)

 • data: 2018-12-10

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty na powierzchnie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego w roku 2019.

drukuj (Informacja o wyborze oferty)

 • data: 2018-12-10

Uczniowie z ZSP w Myszyńcu na praktykach w Hiszpanii

W ramach projektu Erasmus 11 uczniów Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu w zawodzie informatyk przebywało na praktykach w Hiszpanii - od 4 listopada do 2 grudnia.

Przed wyjazdem do Andaluzji młodzież uczestniczyła w zajęciach z języka hiszpańskiego oraz zajęciach z przygotowania kulturowo-pedagogicznego, których celem było zapoznanie z kulturą, historią oraz tradycjami kraju. 

To kolejna edycja praktyk zawodowych, zorganizowanych dla młodzieży poza granicami kraju. Tym razem młodzież przybywała w miejscowości Granada na południu Hiszpanii. W ramach wycieczek po Andaluzji uczniowie zwiedzali Malagę, Cordobę oraz góry Sierra Nevada. 

Dyrektor Europroyectos Hector Bernal Trujillo stwierdził, że zawsze otrzymuje od pracodawców pozytywne opinie na temat uczniów odbywających praktyki w zawodzie -  informatyk.

Podczas wizyt monitorujących pracodawcy mówili, że bardzo cenią sobie umiejętności młodych polskich informatyków, tym bardziej, że w Hiszpanii praktykę zawodową odbywa się dopiero po szkole średniej.

Opiekunami praktyk byli Piotr Masiak i Dariusz Borkowski.

drukuj (Uczniowie z ZSP w Myszyńcu na praktykach w Hiszpanii)

 • data: 2018-12-07

Andrzejkowa zabawa na balu dla osób niepełnosprawnych w Goworowie

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Goworowie odbył się Powiatowy Bal dla Osób Niepełnosprawnych. W imprezie, 24 listopada, wzięło udział około 120 osób z gmin Goworowo, Czerwin, Olszewo Borki, Krasne i Lubiejewo.   Wszyscy uczestnicy  balu bawili się znakomicie przy dźwiękach muzyki, a wspólnym tańcom i zabawom nie było końca. Uczestnicy, poza zabawą, mieli również możliwość poczęstunku, a kulminacyjnym punktem był wybór Króla, Królowej Balu, oraz Wice Książąt i wręczenie nagród, sfinansowanych przez Powiat Ostrołęcki.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie przedstawili w krótkim występie tradycje andrzejkowe. Następnie występowali harcerze z 7. grupy goworowskiej „Zorza” pod opieką Pani Elżbiety Bienieckiej. Bal dla osób z niepełnosprawnością jest jednym z przedsięwzięć, poprzez które osoby niepełnosprawne mają możliwość wspólnej zabawy, dzielenia się radosnymi przeżyciami i uwidocznienia głęboko skrywanych pozytywnych emocji. Ta uroczystość to świetny moment oderwania się od trudności życia codziennego, integracji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami oraz możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Bal Andrzejkowy to inicjatywa, nad którą pracuje wiele osób i instytucji m.in. GOKSiR w Goworowie, GOPS w Goworowie, ŚDS w Czarnowie, Stowarzyszenie „Jesteśmy Betanią” i inni, pomagają również wolontariusze i sponsorzy prywatni.

drukuj (Andrzejkowa zabawa na balu dla osób niepełnosprawnych w Goworowie)

 • data: 2018-12-04

II sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 10 grudnia br. została zwołana II sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja rozpocznie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z I SESJI RADY POWIATU.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE TROSZYN,
2)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2018 – 2030,
3)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2018R.,
4)    PRZENIESIEŃ ŚRODKÓW POMIĘDZY ZADANIAMI REALIZOWANYMI ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
5)    DELEGOWANIA RADNEGO DO SKŁADU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU,
6)    POWOŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ,
7)    USTALENIA SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.
5.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
6.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
7.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
8.    SPRAWY RÓŻNE.  
9.    ZAKOŃCZENIE OBRAD II SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

drukuj (II sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Razem na staż tym razem w Cordobie

Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie przez prawie miesiąc uczestniczyli w stażach zawodowych w Cordobie na południu Hiszpanii.  To już kolejna edycja praktyk zawodowych zorganizowanych dla uczniów poza granicami kraju w ramach projektu Erasmus "Razem na staż".

Wyjazd był realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodziły Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie - jako lider i wnioskodawca oraz Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu,  Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie – jako członkowie. Wyjechało około 60 uczniów, w tym z ZSP w Baranowie 18 uczniów (8 w zawodzie technik agrobiznesu i 10 w zawodzie technik technologii żywności). Przed wyjazdem do Andaluzji uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka hiszpańskiego oraz zajęciach z przygotowania kulturowo –pedagogicznego, których celem było zapoznanie z kulturą, historią oraz tradycjami kraju słynącego z flamenco i corridy. W ramach projektu uczniowie mieli zapewniony bezpłatny transport na lotnisko, przelot samolotem do Madrytu, transfer z Madrytu do Cordoby, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz kieszonkowe. W projekcie uwzględniono również wycieczki do Malagi i Grenady, która słynie z Alhambry – twierdzy mauretańskich kalifów. Dla uczestników staży przygotowano na miejscu także program kulturowy, podczas którego mogli zapoznać się z  zabytkami Cordoby. Praktyki zorganizowane były w piekarniach, cukierniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, gospodarstwach rolnych specjalistycznych i ekologicznych. Na zakończenie stażu uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności w języku angielskim i polskim. Podsumowanie projektu dla wszystkich uczestników i społeczności lokalnej planowane jest w kwietniu przyszłego roku.

 

 

 

 

drukuj (Razem na staż tym razem w Cordobie)

 • data: 2018-12-03

Uczniowie ZSP w Łysych na warsztatach w pizzerii

Uczniowie klas I i II Technikum Technologii Żywności poszerzali swoją wiedzę w zakresie produkcji ciasta drożdżowego na pizzę. Warsztaty kulinarne, które odbyły się w pizzerii Latino w Łysych były połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Dzięki uprzejmości właściciela, Pawła Kaczmarczyka, uczniowie przyjrzeli się procesowi miesienia, dzielenia oraz formowania ciasta na pizzę. Poznali również specyfikę wypieku pizzy. Każdy z uczniów mógł przygotować pizzerinkę wg własnego pomysłu, wypiec ją i oczywiście zjeść. Za tą smaczną lekcję bardzo dziękujemy p. Pawłowi Kaczmarczykowi oraz p. Jackowi Mulawce, który zorganizował wyjście na warsztaty.

drukuj (Uczniowie ZSP w Łysych na warsztatach w pizzerii)

 • data: 2018-12-03

Zwycięzców w konkursie ekologicznym wyłoniły dogrywki

W Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle 27 listopada odbył się XIII Międzypowiatowy Konkurs Ekologiczny "Zielono Mi". Trzynasty raz uczniowie wzięli udział w rozgrywkach podzielonych na cztery kategorie wiekowe: maluch, junior, żak i senior. Dzieci i młodzież musiały się wykazać wiedzą z zakresu ekologii. Niełatwo było wyłonić zwycięzców, ale dzięki dogrywkom to się udało. Nagrody i dyplomy otrzymali nie tylko laureaci, którzy zajęli miejsca: 1., 2. i 3., ale również pozostali uczestnicy.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:

MALUCH
- 1.  miejsce - Sebastian Tłomacki - Przedszkole Samorządowe w Kadzidle - 13 pkt.;
- 2. miejsce - Aleksander Zdunek - Przedszkole Niepubliczne Muzyczna Kraina - 12 pkt.;
- 3. miejsce - Nikola Siok - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych - 9 pkt.

JUNIOR
- 1.  miejsce - Anna Sakowska - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Lelisie - 22 pkt.;
- 2. miejsce - Aleksandra Szwagrzak - Szkoła Podstawowa w Baranowie - 20 pkt.;
- 3.  miejsce - Wiktoria Prusińska - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Lelisie - 19 pkt.

ŻAK
- 1. miejsce - Lilia Bziukiewicz - Szkoła Podstawowa - Oddział Gimnazjalny - Wach - 23 pkt.;
- 2. miejsce - Aleksandra Nalewajk - Szkoła Podstawowa - Oddział Gimnazjalny - Lelis - 22 pkt.;
- 3.  miejsce - Aleksandra Krupińska - Szkoła Podstawowa w Troszynie - 21 pkt.

SENIOR
- 1. miejsce - Magdalena Frydych - Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle - 23 pkt.;
- 2.  miejsce - Alicja Romanowska - Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle - 22 pkt.;
- 3. miejsce - Magdalena Frączyk - Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie - 18 pkt.

Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe i merytoryczne: Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce, Nadleśnictwom: Ostrołęka, Myszyniec, Parciaki, Bankowi PKO BP, Bankowi Spółdzielczemu.

 

 

 

drukuj (Zwycięzców w konkursie ekologicznym wyłoniły dogrywki)

 • data: 2018-11-28

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra, do godz. 8.00.

Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia). Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu.

Osoby wrażliwe powinny być bardziej ostrożne, unikać wychodzenia na zewnątrz a także obserwować wyniki pomiarów i prognozna stronie WIOŚ w Warszawie: http://www.sojp.wios.warszawa.pl

i na stronie GIOŚ: http://www.powietrze.gios.gov.pl

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży,  dzieci oraz osoby starsze oraz przez osoby z astmą chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM 10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

drukuj (Ostrzeżenie o złej jakości powietrza)

 • data: 2018-11-28

Słowami poezji o Kurpiach Zielonych

W bibliotece w Kadzidle odbyło się 26 listopada podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie poetyckim "Kurpie Zielone w literaturze".  Była to jego 26. edycja. Pokrótce historię konkursu przypomniała zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, Sabina Malinowska. Odwagi młodym adeptom pióra gratulował  poeta, dr Karol Samsel a także starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.  Nadesłane utwory oceniała komisja w składzie: dr Karol Samsel, Sabina Malinowska, Anna Nadwodna. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 38 uczniów (w tym ze szkół podstawowych i gimnazjów - 32 oraz 6 licealistów), reprezentujących trzynaście szkół z sześciu gmin i Ostrołęki.  Wpłynęło w sumie  45 wierszy.

Komisja przyznała ogółem 13 nagród w dwóch kategoriach wiekowych; szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły średnie.

Kategoria szkoły podstawowe i gimnazja:

I   nagroda:  Stanisław Kuzia (***Mały szary człowiek w deszczu stoi) (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku  , kl. III gimn.; opiekun: Ewa Wiśniewska);

I   nagroda: Klaudia Rostowska, (***Na Jastrząbce); (*** Za drewnianym domkiem); Kurpie  (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie, kl. IIIa gimn., opiekun: Alina Pragacz);

II  nagroda:  Alicja Kwiatkowska (***w gęstym lesie sosnowym) (Szkoła Podstawowa - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, kl. III gimn.; opiekun: Jolanta Markowska);

II  nagroda:  Katarzyna Żyra Wiosna w Czarni (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni, kl. VIII; opiekun: Lucyna Deptuła);

III nagroda: Julia Butler Jezioro (Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu, kl. VII; opiekun: Dorota Domian);

III nagroda: Oliwia Pławska Kurpiowskie walory (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu, kl. VIII; opiekun: Ilona Olszewska)

IV nagroda: Gabriela Pliszka Puszczo Zielona  (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni, kl. III gimn.; opiekun: Lucyna Deptuła)

IV nagroda:  Anna Samsel Między dniem a nocą  (Szkoła Podstawowa - Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, kl. III gimn; opiekun: Halina Prusaczyk).

Wyróżnienia:

Martyna Brzostek: Przecież jesteś; Bezkres; Kim jesteśmy? (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, kl. VIII; opiekun: Agata Sochalska);

Patrycja Nowacka „Ziemia  Kurpiowska” (Szkoła Podstawowa w Przystani, kl. VIII; opiekun: Monika Zabielska);

Kinga Perzanowska:  Wyrazy wdzięczności; Kurpie (Szkoła Podstawowa w Dylewie, kl. VIII; opiekun: Bogumiła Michalak).

Kategoria szkoły średnie:

I   nagroda: Dżesika Weronika Szymczyk  Duchy Pogrzebane ; Kierunkowskaz=Kurpie (Zespół Szkół  nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, kl. I LO, opiekun: Marzena Krupa);

II   nagroda: Oliwia Żywica Cudowna kraina (Zespół Szkół Powiatowych im. Adama Bargielskiego w Myszyńcu,  kl. III LO; opiekun: Katarzyna Mierzejewska)

Wyróżnienia:  Mateusz Orzołek Świat Kurpiowszczyzny (Zespół Szkół Powiatowych im. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, kl. III LO; opiekun: Katarzyna Mierzejewska).

Nagrodzone wiersze zostały opublikowane w pokonkursowym tomiku, który wszyscy laureaci otrzymali  podczas podsumowania konkursu.

 

 

 

 

drukuj (Słowami poezji o Kurpiach Zielonych)

 • data: 2018-11-27

Dzieje pogranicza i wielowiekowe relacje kurpiowsko-mazursko-warmińskie na konferencji w Myszyńcu

"Dzieje pogranicza. Wielowiekowe relacje kurpiowsko-mazursko-warmińskie"  - pod takim hasłem odbywała się w RCKK w  Myszyńcu konferencja naukowa. Zorganizowana po raz drugi przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika, Parafię Rzymsko-Katolicką w Myszyńcu i Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chętnika.

Konferencja była dwudniowa.  Uczestników przedstawił i  przywitał Mieczysław Olender. Wśród gości był  ks. dr Zbigniew Jaroszewski i nowa burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk.  Prof. dr hab. Janusz Małłek  mówił o ewangelikach: biskupie Juliuszu Bursche, Mazurach i Cieszyniakach w walce o polskie  Mazury (plebiscyt na Warmii i Mazurach w roku 1920. "Polski Piemont"); Jacek Chętnik o roli Adama Chętnika jako działacza narodowego w walce o polskość Warmii i Mazur ( na podstawie zapisów własnych A. Chętnika).  O Mazurach u progu II Rzeczypospolitej mówił z kolei prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, a dr Jerzy Kijowski o udziale Kurpiów w walce o niepodległość ojczyzny. Drugiego dnia konferencji swoje wystąpienie miał starosta ostrołęcki dr Stanisław Kubeł. Przedstawił demografię Kurpiowszczyzny - dawniej i dziś. O Państwie zakonu krzyżackiego a początkach Kurpiowszczyzny mówił  dr hab. Jan Gancewski, zaś o pograniczu mazursko-kurpiowskim u progu niepodległej Polski  dr hab. Zbigniew Kudrzycki.  Marek Nowotka przedstawił wykład pt. Kurpie wobec plebiscytu w 1920 r. a Mieczysław Olender  - powojenne podziemie niepodległościowe na Kurpiach, Warmii i Mazurach. Stosunek do ludności autochtonicznej.

drukuj (Dzieje pogranicza i wielowiekowe relacje kurpiowsko-mazursko-warmińskie na konferencji w Myszyńcu)

 • data: 2018-11-27

Pierwsza sesja Rady Powiatu. Stanisław Kubeł wybrany starostą ostrołęckim na szóstą kadencję

Stanisław Kubeł został wybrany starostą Powiatu Ostrołęckiego na kolejną, szóstą kadencję. Pierwsza sesja nowej rady powiatu odbyła się w środę, 21 listopada. Na sesji tej został wybrany starosta, wicestarosta, przewodniczący rady i dwaj wiceprzewodniczący a także zarząd powiatu.

Obrady otworzył radny senior Stanisław Subda i poprowadził je do momentu wyboru nowego przewodniczącego. Zanim jednak  radni wybrali spośród siebie prezydium rady i zarząd powiatu, odebrali z rąk komisarz wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego.

Najpierw radni, w głosowaniu niejawnym wybrali przewodniczącego rady. Kandydatur była jedna, zgłosił ją radny Stanisław Kubeł- Piotra Liżewskiego. Otrzymał 18 głosów za (na 21). Piotr Liżewski ma 52 lata, posiada wykształcenie wyższe - pedagogiczne. Przez cztery lata pracował jako nauczyciel. Sprawuje też funkcję komendanta Straży Miejskiej w Ostrołęce. Jako samorządowiec zasiadał w radzie gminy Rzekuń i radzie powiatu ostrołęckiego. Interesuje się sportem, a w szczególności sztukami walki.

Wiceprzewodniczącymi rady zostali: Zofia Napiórkowska oraz Stanisław Subda,

Także na starostę została zgłoszona tylko jedna kandydatura - Piotr Liżewski zgłosił Stanisława Kubła. W głosowaniu niejawnym uzyskał 20 głosów za.  Na wicestarostę radni wybrali Krzysztofa Parzychowskiego (20 głosami za).

Na tej sesji zostali także wybrani członkowie zarządu powiatu. Oprócz starosty i wicestarosty, zarząd tworzą: Anna Buczyńska, Antoni Mulawka, Waldemar Pędzich.

Radni ustalili także wysokość wynagrodzenia staroście, wyniesie 10620 zł brutto.

drukuj (Pierwsza sesja Rady Powiatu. Stanisław Kubeł wybrany starostą ostrołęckim na szóstą kadencję)

 • data: 2018-11-22

Pierwsza sesja Rady Powiatu szóstej kadencji - oglądaj on line

O godz. 10.00 rozpocznie się pierwsza sesja Rady Powiatu szóstej kadencji. Dziś radni wybiorą m.on. starostę, wicestarostę, przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących.

Oglądaj sesję on line:

https://www.youtube.com/embed/wI19HFDD7wI

drukuj (Pierwsza sesja Rady Powiatu szóstej kadencji - oglądaj on line)

Jubileuszowa gala honorowych dawców krwi

 

Jubileuszowa, dwudziesta, doroczna gala podsumowująca kolejny rok działalności honorowych dawców krwi odbyła się w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury. Wręczono medale, odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych krwiodawców.

W sumie odznaczono ponad 150 osób i instytucji. Tradycyjnie odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez szerokie grono sponsorów. Uroczystość była okazją, by podziękować krwiodawcom, którzy dzielą się swoją krwią z potrzebującymi, a także podkreślić znaczenie honorowego dawstwa krwi i zachęcić ludzi, by stali się regularnymi dawcami.

Starosta powiatu ostrołęckiego przyznał swoją nagrodę za oddanie ponad 50 litrów krwi
Dariuszowi Grzeszczykowi i Mariuszowi Olechowi.

Pełna lista odznaczonych:

Odznaki Honorowy Dawca Krwi - zasłużony dla zdrowia narodu:
1. Paweł Bieńkowski
2. Benedykt Brzozowski
3. Jarosław Ciuchta
4. Mariusz Ciuchta
5. Wojciech Czaplicki
6. Andrzej Dymarczyk
7. Paweł Dąbrowski
8. Magdalena Eliasz-Laskowska
9. Jarosław Frydrych
10. Dariusz Fusy
11. Kazimierz Gromek
12. Dariusz Grzeszczyk
13. Robert Jadczak
14. Janusz Kaczmarczyk
15. Stanisław Koczkodan
16. Stanisław Kowalczyk
17. Marek Kowalski
18. Józef Krysiak
19. Tomasz Łukaszewicz
20. Kazimierz Majk
21. Sławomir Małż
22. Andrzej Marmuziewicz
23. Dariusz Mróz
24. Sebastian Murawski
25. Adam Olender
26. Krzysztof Orłowski
27. Marek Poręba
28. Mariusz Prajs
29. Stefan Prusik
30. Sławomir Puchalski
31. Tomasz Rycak
32. Leszek Strzelecki
33. Piotr Wieremiejczyk
34. Robert Zaorski

Medale 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża:
1. Eugenia Bachmura
2. Henryk Chorąży
3. Paweł Dąbrowski
4. Maria Długokęcka
5. Jarosław Frydrych
6. Kazimierz Gromek
7. Ewa Mierzejewska
8. Grażyna Oleśkiewicz
9. Bożena Podbielska
10. Stefan Prusik
11. Dariusz Puławski
12. Danuta Rawa
13. Jan Stryjewski
14. Marzena Szczubełek
15. Piotr Wiktorski
16. Oddział Terenowy nr 41 w Ostrołęce Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
17. Urząd Gminy Lelis
18. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce
19. I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Bema w Ostrołęce
20. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce

Medale 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża:
1. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce
1. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce

Medale 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża:
1. Magdalena Jaworowska
2. Janusz Kotowski
3. Stanisław Kubeł
4. Józef Liberacki
5. Zbigniew Mierzejewski
6. Barbara Osińska
7. Grzegorz Płocha
8. Wiesław Szczepkowski

Odznaki I stopnia "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi":
1. Michał Białczak
2. Jarosław Bubrowiecki
3. Mateusz Graczyk
4. Piotr Kowalewski
5. Dariusz Kwiatkowski
6. Bożena Krupka
7. Patryk Matusiak
8. Jerzy Miliński
9. Paweł Mostył
10. Konrad Ogniewski
11. Tomasz Orłowski
12. Michał Pawelczyk
13. Adam Piechocki
14. Radosław Wilk
15. Maciej Ziółkowski
16. Waldemar Zubrzycki
17. Jadwiga Zaciek

Odznaki II stopnia "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi":
1. Krzysztof Brodowski
2. Krystyna Ciak
3. Małgorzata Ciężar
4. Zofia Dąbrowska
5. Dariusz Grabowski
6. Roman Grzyb
7. Zbigniew Frączyk
8. Tomasz Krukowski
9. Robert Kuśmierz
10. Mariusz Łuka
11. Mariusz Majewski
12. Paweł Malec
13. Michał Malinowski
14. Tadeusz Murzyn
15. Artur Olkowski
16. Piotr Orzołek
17. Dariusz Parzych
18. Łukasz Parzych
19. Grzegorz Piórkowski
20. Daniel Prusaczyk
21. Krzysztof Ruszczyk
22. Adam Rutkowski
23. Michał Szymanek
24. Kamil Szczyglewski
25. Sebastian Zduniak

Odznaki III stopnia "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi":
1. Tomasz Bastek
2. Bartłomiej Banaś
3. Barbara Bednarczyk
4. Maciej Brejnak
5. Mariusz Dobrowolski
6. Jarosław Dobkowski
7. Sławomir Dziczek
8. Sebastian Glinka
9. Mateusz Gołębiowski
10. Krzysztof Grandys
11. Przemysław Gwiazdowski
12. Tadeusz Gwiazda
13. Bartosz Jarka
14. Tadeusz Jaworski
15. Mariusz Kadelski
16. Janusz Kukliński
17. Damian Kurpiewski
18. Ewelina Laskowska
19. Krzysztof Leszczyński
20. Dariusz Lis
21. Kamil Markowski
22. Mateusz Mierzejewski
23. Łukasz Murzyn
24. Tadeusz Oleksiak
25. Artur Olkowski
26. Krzysztof Pazik
27. Łukasz Sęk
28. Radosław Stankiewicz
29. Michał Skrodzki
30. Wojciech Tyszka
31. Robert Wójtowicz
32. Karol Zyra
33. Cezary Żyznowski

Nagrody prezydenta Ostrołęki za oddanie ponad 50 litrów krwi:
1. Paweł Nowakowski
2. Krzysztof Skała
3. Maciej Sagała
4. Leszek Strzelecki

Nagrody prezydenta Ostrołęki za oddanie ponad 70 litrów krwi:
1. Andrzej Marmuziewicz

Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj (Jubileuszowa gala honorowych dawców krwi)

 • data: 2018-11-20

Dwa obiekty mostowe oficjalnie oddane do użytku

Dwa z siedmiu obiektów mostowych w gminie Goworowo zostały w ub. tygodniu uroczyście otwarte. Most na Orzu w Goworowie, ciągu drogi powiatowej Goworowo – Ponikiew Duża – Kunin oraz w Brzeźnie przepust w ciągu drogi powiatowej Grodzisk – Goworowo.

W otwarciu tego pierwszego, oprócz starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła, wicestarosty Krzysztofa Parzychowskiego uczestniczyli także niektórzy radni, przewodniczący rady Krzysztof Mróz i wiceprzewodnicząca rady Anna Śniadach a także wykonawcy - przedstawiciele firmy Saltor z Kielc.

To była ich pierwsza inwestycja na naszym terenie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Bakuła a także starosta podziękowali za bardzo dobrą współpracę. Chwalili zarówno jakość wykonania, jak również terminowość.

Koszt zadania to 3 483 905,05 zł.

Wykonawcą drugiego z obiektów, przepustu, była firma Mosty  Kujawy, Krzysztofa Szymańskiego ze Smólnika k. Włocławka (realizował m.in.  dla powiatu most w Czarnotrzewiu). Koszt tego zadania to z kolei  2 212 926,43 zł.

 

drukuj (Dwa obiekty mostowe oficjalnie oddane do użytku)

 • data: 2018-11-19

O zgnilcu amerykańskim na szkoleniu dla lekarzy i hodowców

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Ostrołęce oraz Powiatem Ostrołęckim byli organizatorami szkolenia z zakresu chorób pszczół.  Szkolenie miało miejsce w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Poprowadził je lek. wet. Andrzej Bober z zakładu Chorób Pszczół z PIWet-PIB w Puławach. Wzięli w nim bardzo licznie udział lekarze weterynarii z regionu oraz  hodowcy pszczół. Dotyczyło zgnilca amerykańskiego pszczół. Mowa była o etiologii choroby, objawach i różnicowaniu; możliwościach rozprzestrzeniania się zgnilca w rodzinie i między pasiekami,  o tym jak zapobiegać, o rozpoznawaniu i diagnostyce a także o metodach zwalczania.

drukuj (O zgnilcu amerykańskim na szkoleniu dla lekarzy i hodowców)

 • data: 2018-11-19

Ostatnia sesja rady powiatu w piątej kadencji

Ostatnia sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego piątej kadencji była wyjazdowa. Miała miejsce w gm. Goworowo. Tam bowiem w tym roku Powiat przebudował siedem obiektów mostowych. Dwa z nich zostały oficjalnie otwarte, z udziałem wykonawców i radnych. Dopiero potem rozpoczęły się ostatnie obrady rady w dotychczasowym składzie.  Radni m.in.  zapoznali się z realizacją zadań oświatowych, ustalili wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarach wodnych na terenie powiatu a także wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych, głosowali nad zmianą przebiegu dróg powiatowych, i zmiany w budżecie na 2018 rok. Podczas sesji starosta, Stanisław Kubeł, przy pomocy specjalnie przygotowanej prezentacji pokazał jak zmienił się powiat na przestrzeni 20 lat funkcjonowania samorządu.

Zmieniała się jego powierzchnia, rodzaj zatrudnienia (coraz mniej ludzi pracujących w rolnictwie, jednakże obecne gospodarstwa są coraz większe), rozwinął się przemysł (powstało kilka dużych zakładów pracy, w tym JBB Bałdyga, Melvit, Hochland, A-Z Color).

Wzrosła także liczba mieszkańców powiatu, o ok. 5 tys. Przybyło ludzi w wieku produkcyjnym, to dobrze, ale martwi nas ubytek dzieci - mówił starosta. - Osób w wieku przedprodukcyjnym było ponad 25,7 tys., jest 15,2 tys. zł. O tyle będzie mniej w szkołach. Podkreślił też, że wzrasta liczba osób starszych. Na koniec starosta pokazał slajd, w którym zostały wymienione mocne strony powiatu, m.in. bliskość Via Baltiki, której węzeł włączeniowy znajduje się w Śniadowie (22 km od granicy powiatu), po sąsiedzku z gm. Troszyn i Czerwin, wzrastająca produkcja mleka, walory przyrodnicze, atrakcyjna komercyjnie kultura ludowa.

Zanim przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz po raz ostatni zamknął obrady, podziękował wszystkim radnym za dobrą pracę na rzecz powiatu, także staroście, całemu zarządowi. Do podziękowań i życzeń, by kolejna kadencja przyniosła co najmniej tyle samo sukcesów, dołączyła wiceprzewodnicząca Anna Śniadach. Całej radzie dziękował także za merytoryczną pracę starosta Stanisław Kubeł.

Wszyscy radni otrzymali upominki na pamiątkę oraz stanęli do wspólnego zdjęcia.

 Na koniec sesji i tym samym całej, piątej już kadencji, radni otrzymali pamiątkowe upominki i poproszeni zostali o pamiątkową fotografię.

 

drukuj (Ostatnia sesja rady powiatu w piątej kadencji)

 • data: 2018-11-17

Zawodu uczą się w Hiszpanii

Kolejna grupa  uczniów zespołów szkół powiatowych rozpoczęła  swoją wielką,  hiszpańską przygodę. Podróż minęła im spokojnie, nad Alpami były gęste chmury, ale Adriatyk i  Hiszpanię mogli podziwiać z samolotu w pełnej krasie.

- Odbywamy praktykę zawodową w cukierni Panaderia Maria. Atmosfera jest  wspaniała, a pracownicy bardzo sympatyczni i wyrozumiali. Wykonujemy różne prace, dzisiaj np. piekliśmy ciasto "zebra", mimo utrudnionej komunikacji idzie nam całkiem nieźle'' - informują Magda Krysiak, Kasia Olszewska, Dawid Samorajczyk i Kuba Kowalczyk.

- Pracujemy w ciastkarni Maritoñi. Każdy z nas ma przydzielone stanowisko i wykonuje przydzielone mu czynności. Dziewczyny układają ciastka, a następnie zdejmują gotowe wyroby. Chłopcy pakują w opakowania i kartony. Ciężko jest nam się dogadać, ale dajemy radę. Pracownicy ciastkarni są bardzo mili i pomagają nam we wszystkim. Dokładnie tłumaczą co mamy robić. Praca jest dość męcząca, ale dużo się uczymy i nabywamy nowe doświadczenia. Poznajemy wielu fajnych ludzi, różnych narodowości. Staż w Hiszpanii podoba nam się, to świetna przygoda! - opowiadają Sandra Trzcińska, Wojciech Deptuła, Katarzyna Lipka, Patrycja Grabek, Daniel Piankowski.

- Pracujemy w piekarni Pan Huetor w Granadzie. Nasza praca polega na pieczeniu słodkości i wyrobów drożdżowych. W zakładzie panuje super atmosfera, pracownicy są mili i pomocni. Dogadujemy się w każdy możliwy  sposób. Jest fajnie - relacjonują z kolei: Emilia Małż, Martyna Borkowska, Aleksandra Lipka.

- Pracujemy w centrum ogrodniczym o nazwie Viveros Cambil. Nasza praca polega na pielęgnowaniu roślin, przestawianiu drzew i ustawianiu kwiatów. Bardzo dobrze dogadujemy się ze wszystkimi pracownikami, jest super! - zapewniają Szymon Mąka, Albert Krawczyk, Miłosz Zakrzewski i Dawid Marcińczyk.

W wolnych chwilach stażyści zwiedzają Hiszpanię. Nie zapomnieli też o rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspólnie z uczniami z ZSP Goworowo oraz ZSP Myszyniec odśpiewali hymn narodowy.

- To był wzruszający moment - mówią stażyści z ZSP w Łysych.

Tu obejrzysz film:

https://youtu.be/K_4CVckbzHw

 

 

 

 

drukuj (Zawodu uczą się w Hiszpanii)

 • data: 2018-11-16

Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

Starosta Ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie zasad, warunków i możliwości  realizacji przedmiotowego programu w 2019 roku. Konsultacje potrwają od 16 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie organizacji pozarządowych.

drukuj (Projekt "Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok")

"Bóg-Ojczyzna-moja rodzina" - konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Ostrołęce było organizatorem konkursu plastycznego ph „Bóg- Ojczyzna – moja rodzina” dla uczniów szkół podstawowych. 9 listopada  miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom. Jury,  które obradowało w składzie: Maria Jolanta Kusiak, Monika Pieniążek i Wanda Gabryś, przyznając nagrody, kierowało się przede wszystkim oddaniem tematu pracy i  pomysłowością. Pierwsze miejsce zajęła  Pola Mierzejek, drugie Piotr Żebrowski, trzecie Julia Żebrowska.  Wyróżnienia otrzymali Ksawery  Damiański, Patrycja Karczewska i Hanna  Żebrowska.  Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe w postaci encyklopedii, albumów historii Polski, wierszy polskich poetów oraz słodycze.

Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas  Christiana” oraz księgarnia „Wiedza” p. Marka Gawrycha.

drukuj ("Bóg-Ojczyzna-moja rodzina" - konkurs plastyczny rozstrzygnięty)

 • data: 2018-11-16

Rekord dla Niepodległej także w ZSP w Łysych

 Zespół Szkół Powiatowych w Łysych również brał udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada o godzinie 11:11, społeczność szkoły wspólnie odśpiewała hymn państwowy. W śpiewaniu hymnu, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości brały udział przedszkola i szkoły w całej Polsce.

drukuj (Rekord dla Niepodległej także w ZSP w Łysych)

 • data: 2018-11-15

W Baranowie rozbrzmiały pieśni patriotyczne i wojskowe

W Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, odbyła się w GOKSiR w Baranowie uroczysta gala XI Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej oraz uroczysty koncert niepodległościowy „Pieśnią patriotyczną i wojskową niepodległość ojczyzny świętujemy".

Wśród gości wydarzenia był starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł z małżonką oraz radny powiatu Kazimierz Rzewnicki.

Przegląd organizowany był z udziałem Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jury przewodniczyła Barbara Klejst. Po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji konkursowych w grupach wiekowych: szkoły podstawowe I-III, szkoły podstawowe IV-VIII i gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli, w dwóch kategoriach konkursowych: soliści wokaliści i zespoły wokalno-instrumentalne postanowiła przyznać tytuły laureata i wyróżnienia: w grupie wiekowej szkoły podstawowe I-III w kat. soliści  wokaliści oraz w kat. zespoły wokalno-instrumentalne tytułów laureata i wyróżnień nie przyznano. W grupie wiekowej gimnazja i szkoły podstawowe kl. IV-VIII w kat. soliści wokaliści tytuł laureata otrzymują:  I stopnia – Jakub GRZEJKA z Gimnazjum w Nowej Wsi Martyna DUDA ze Szkoły Podstawowej w Wydmusach; II stopnia – Aleksandra SZNAJDER z Gimnazjum w Nowej Wsi;                        Małgorzata GRZYB ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu,  III stopnia – Patrycja ARCHACKA z Gimnazjum w Nowej Wsi,  Magdalena KUBIAK ze Szkoły Podstawowej w Małowidzu.

W kat. zespoły wokalno-instrumentalne, tytuł laureata otrzymuje: I stopnia – Zespół wokalny „OŁDAKI” ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ołdakach.  Tytułów laureata II i III stopnia oraz wyróżnień – nie przyznano.

W grupie wiekowej szkoły ponadgimnazjalne i dorośli w kat. soliści i wokaliści: laureat I stopnia – Anna KUBIAK z liceum w Jednorożcu; laureat II stopnia – Bartłomiej BARTOSIEWICZ z Liceum w Jednorożcu; laureat III Stopnia– Edyta DEPTUŁA z KWG „Rychtowne Babki” GOKSiR w Baranowie,  Malwina SZKODZIŃSKA z KWG „Rychtowne Babki” GOKSiR w Baranowie.

W kat. zespoły wokalno-instrumentalne: laureat I stopnia – Zespół wokalny „POGODNY ZMIERZCH” z Klubu Seniora GOKSiR w Baranowie; tytułów Laureata II i III Stopnia oraz wyróżnień – nie przyznano. Grand Prix XI Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej i nagrodę Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie – płk. Artura Gałeckiego oraz zaproszenie do udziału w Festiwalu Twórczości Dziecięcej otrzymała Anna Kubiak z liceum w Jednorożcu.

Na zakończenie gali Barbara Klejst oraz wójt Henryk Toryfter zaprosili wszystkich do wspólnego śpiewania oraz na tort.

drukuj (W Baranowie rozbrzmiały pieśni patriotyczne i wojskowe)

 • data: 2018-11-14

W Olszewie-Borkach skwer i pomnik dla uczczenia 100-lecia niepodległości

Uroczyste odsłonięcie oraz poświęcenie pomnika na Skwerze Niepodległości było jednym z głównych punktów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Olszewie-Borkach. Wcześniej odbyła się msza św. w kościele NMP Królowej Polski z udziałem sztandarów szkół oraz straży pożarnej, władz powiatu ze starostą Stanisławem Kubłem, radnymi powiatu, wójtem gminy Krzysztofem Szewczykiem i pracownikami urzędu gminy. Po mszy w intencji Ojczyzny, odprawionej przez ks. Proboszcza Krzysztofa Dylnickiego,  nastąpił przemarsz ulicami Olszewa-Borek na Skwer Niepodległości.  Tam też nastąpiło jego odsłonięcie. Dokonali tego wójt Krzysztof Szewczyk, starosta Stanisław Kubeł, przewodniczący rady gminy Paweł Dębski oraz nadkom. Barbara Waszkiewicz z KMP w Ostrołęce. Następnie pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty. Starosta przypomniał o tym jak wielu Polaków musiało przelać krew, byśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie i w jaki sposób teraz możemy wyrażać swój patriotyzm, budując nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się Polskę.

Dalsza część rocznicowych uroczystości miała miejsce w GOK-u. Tam też zostały wręczone nagrody laureatom Powiatowego Konkursu Historycznego oraz Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Odbyła się również prelekcja okolicznościowa dra Marka Niewiadomskiego. Nie zabrakło także wspólnie śpiewanych pieśni legionowych.

drukuj (W Olszewie-Borkach skwer i pomnik dla uczczenia 100-lecia niepodległości)

 • data: 2018-11-13

Nowy samochód dla OSP Bakuła

Strażacy ochotnicy z OSP w Bakule wzbogacili się o lekki ratowniczo-gaśniczy samochód. Auto zostało im przekazane uroczyście 11 listopada. Kluczyki szefowi jednostki, Leszkowi Bakule, przekazali „fundatorzy” auta: wójt gminy Baranowo oraz starosta Stanisław Kubeł. Samochód jest wspólnym zakupem obu samorządów – udział był równy, po 50 proc. Kosztował 76 tys. zł.

 - Samochód nie jest nowy, ale w bardzo dobrym stanie, bardzo dobrze wyposażony – podkreślał wójt gm. Baranowo Henryk Toryfter. Wójt za pomoc finansową przy jego zakupie podziękował zarówno radzie powiatu, którą na uroczystości reprezentował radny Kazimierz Rzewnicki, staroście Stanisławowi Kubłowi, jak i radzie gminy, która także przychyliła się do kupna auta dla OSP.

- Wzrost potencjału bojowego straży z pewnością przyczyni się do bezpieczeństwa gminy. To kolejny samochód w zakupie którego partycypuje powiat ostrołęcki. Przyjęliśmy zasadę – im większy potencjał straży, tym większe możliwości, większa obsługa zdarzeń. W naszym powiecie sprawnych samochodów ratowniczo-gaśniczych jest ponad sto. Nie wiem czy jakikolwiek powiat w Polsce ma taki potencjał. Nie jest to zasługa wyłącznie samorządu powiatu, ale także samorządów gmin, a przede wszystkim druhów strażaków, którzy garną się do tej niełatwej służby.

 

drukuj (Nowy samochód dla OSP Bakuła)

 • data: 2018-11-13

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce.

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce)

Pieśnią patriotyczną i żołnierską uczcili niepodległość Polski w Myszyńcu

30 solistów i grup śpiewaczych zaprezentowało się 11 listopada na scenie w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu podczas Konkursu Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Na scenie zaśpiewali artyści ludowi z okolicznych gmin, m.in. Myszyniec, Czarnia, Rozogi. Niedzielny konkurs miał szczególną oprawę. Wpisał się bowiem w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na widowni zasiadła nie tylko publiczność, lecz także zaproszeni goście. Był wśród nich starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, ustępujący burmistrz gminy Myszyniec Bogdan Glinka a także burmistrz-elekt Elżbieta Abramczyk.
 

Obradom jury tradycyjnie przewodniczył Henryk Gadomski. Po występach wszystkich wykonawców członkowie komisji konkursowej udali się na naradę. W tym czasie w RCKK w Myszyńcu trwał specjalny koncert patriotyczny. Wystąpiły myszynieckie mażoretki, zespół Kurpiowszczyzna z przygotowanym na okoliczność rocznicy odzyskania niepodległości programem oraz harcerze. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Urząd Marszałkowski w Warszawie i RCKK w Myszyńcu.

Powiat Ostrołęcki wsparł finansowo to wydarzenie.

 

drukuj (Pieśnią patriotyczną i żołnierską uczcili niepodległość Polski w Myszyńcu)

 • data: 2018-11-13

Z pieśnią ku wolności w Łysych

W hali sportowej przy Gimnazjum w Łysych w piątkowy wieczór, 9 listopada, rozbrzmiały pieśni: „O mój rozmarynie”, „Pierwsza kadrowa”, „Białe róże”, „Legiony” i wiele innych. To wszystko za sprawą koncertu patriotycznego pn. Z pieśnią ku wolności”, na który z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaprosiło Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych. Podczas wieczornicy nagrodzeni zostali laureaci konkursu pieśni patriotycznej, który rozegrał się wcześniej. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zaprezentowali się również na scenie, przed gośćmi uroczystości. Powiat Ostrołęcki reprezentował na wieczornicy starosta Stanisław Kubeł. Wśród wykonawców koncertu był Wojciech Dudkowski, który zaśpiewał „Drzazgę”.

drukuj (Z pieśnią ku wolności w Łysych)

 • data: 2018-11-10

W Troszynie uczcili Niepodległą

Na niezwykle wzruszający spektakl, którego motywem przewodnim była wolność, różne aspekty  patriotyzmu, niepodległość zaprosili gości uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie oraz Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie. Uroczystość, zorganizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, pw. Św. Bartłomieja w Troszynie. Uczestniczyła w niej nie tylko społeczność obu szkół – uczniowie, kadra pedagogiczna, dyrekcja, rodzice, zaproszeni goście, ale także mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele wszystkich gminnych placówek. Po mszy, odprawionej przez księdza proboszcza, dalsza część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły. Jednym z punktów części artystycznej było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, czym szkoła włączyła się do akcji pt. „Rekord dla niepodległej”, która polegała na jednoczesnym zaśpiewaniu hymnu o godz. 11.11 w piątek 9 listopada w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. W Troszynie hymn zaintonowali starosta Stanisław Kubeł i wójt gminy Edwin Mierzejewski.

Starosta, zwracając się do dzieci i młodzieży, życzył, by nigdy nie musieli z bronią w ręku walczyć o wolność. I mówił na czym polega współczesny patriotyzm.

- Godne poszanowania są nasze najważniejsze wartości. Zarówno te, które od wieków mamy na sztandarach: Boga, honor, ojczyznę, jak i dwie, które zyskaliśmy: wolność i demokrację. Ważne jest, byśmy potrafili żyć i działać we wspólnotach – powiecie, gminie, parafii, w swoich miejscowościach, stowarzyszeniach. Mamy to szczęście żyć w wolnym kraju. Chciałbym życzyć, zwłaszcza młodzieży, żeby nigdy nie musiała przechodzić takich prób jak te pokolenia, które żyły, gdy niepodległości nie mieliśmy. Dziś ojczyznę budujemy nie zbrojnie, ale poprzez jej rozwój, inwestycje, nasze działania. I myślę, że ich efekt jest widoczny. Polska ma w tej chwili dobry czas na budowanie. I myślę, że właśnie na tym polega współczesny patriotyzm, na budowaniu naszych małych ojczyzn, a przez to naszej wielkiej ojczyzny.

W części artystycznej pięknie zaprezentowali się zarówno najmłodsi, jak i najstarsi uczniowie szkoły – w piosenkach, wierszach, prozie. Dumy z ich występu nie kryła dyrektor szkoły podstawowej, Marzena Borkowska. Podziękowała zarówno wszystkim młodym wykonawcom, jak i nauczycielom, którzy przygotowali spektakl oraz jego oprawę.

drukuj (W Troszynie uczcili Niepodległą)

 • data: 2018-11-10

Drogi przebudowane dzięki dobrej współpracy z Lasami Państwowymi

 

Dwie drogi, które były wspólną inwestycją Powiatu Ostrołęckiego z Lasami Państwowymi zostały oficjalnie otwarte. Odbyło się to w poniedziałek, 5 listopada z udziałem dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych w Olsztynie Mariusza Orzechowskiego, naczelnika Wydziału Infrastruktury Leśnej Sławomira Skowrona, starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła, radnych powiatowych, a także nadleśniczych z Ostrołęki, Parciak i Myszyńca.

Przed wyjazdem w teren  odbyło się krótkie spotkanie w starostwie, na którym została omówiona dotychczasowa współpraca Lasów Państwowych z samorządem powiatu, a także rozmawiano o możliwościach wspólnych inwestycji na terenie powiatu w przyszłości.

Pierwsze z oddanych w poniedziałek zadań, to kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Golanka-Grale-Nasiadki. W ub. roku został oddany do użytku odcinek  na długości 5,6 km, ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż 741 mb drogi o szerokości 5,5 metrów. Było to zadanie zrealizowane dzięki zawartemu porozumieniu Powiatu Ostrołęckiego (wkład własny 1 114 658 zł) z partnerami:  Lasami Państwowymi (490 tys. zł) i gminą Lelis (950 tys. zł).

Filmiki z uroczystego otwarcia:

https://youtu.be/7jIv9-lcXaE

https://youtu.be/vDHws_-ii-c

 

- Ta przebudowa umożliwi połączenie asfaltowe między Nasiadkami a Golanką, a także dogodny  wywóz drewna. Droga przecina duży kompleks leśny - mówił w poniedziałek  starosta Stanisław Kubeł.

Drugie zadanie to rozbudowa zjazdu do Cisku, w pasie drogi powiatowej Goworowo- Kamianka - Pomian.

Długość obu rozbudowanych dróg to  1822 m (1150 m Golanka-Grale-Nasiadki i 632 m w Cisku). Koszt tych inwestycji wynosi 1 349 836 zł, w tym udział  Powiatu Ostrołęckiego 677 836 zł, a Nadleśnictwa Ostrołęka - 672 000 zł.

- Poruszam się po wielu drogach w naszym regionie, ale w żadnym powiecie nie spotkałem się z siecią takich dobrych dróg jak tu - chwalił  już w terenie, podczas  otwarcia dróg  Mariusz Orzechowski, dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych w Olsztynie.

Koszt całkowity obu inwestycji (na przestrzeni dwóch lat) o łącznej długości 6,8 km wyniósł 3,9 mln zł, z czego udział nadleśnictwa stanowił 30 proc.  inwestycji.

- Mamy jeszcze kilka pomysłów wspólnych przedsięwzięć z nadleśnictwem Ostrołęka, Parciaki. Jesteśmy otwarci na taką konstrukcję finansowania zadań - mówił starosta podkreślając, że dotychczasowa współpraca Lasów Państwowych i samorządu powiatu układała się bardzo dobrze. Co potwierdził też dyrektor Orzechowski. Starosta przypomniał także, że realizowane jest jeszcze jedno zadanie z Funduszu Leśnego, a mianowicie: Kuzie-Charubin. To odcinek położony na terenie dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

drukuj (Drogi przebudowane dzięki dobrej współpracy z Lasami Państwowymi)

 • data: 2018-11-08

LIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 14 listopada br. została zwołana LIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja rozpocznie się w Sali Konferencyjnej "Euforia" w Ponikwi Dużej 54 o godz. 14.30.

PORZĄDEK OBRAD:


1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji Rady Powiatu.
4.    „POWIAT OSTROŁĘCKI WCZORAJ I DZIŚ” – WYSTĄPIENIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO STANISŁAWA KUBŁA.  
5.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2018 – 2030,
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2018R.,
3)    USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USUNIĘCIE I PRZECHOWYWANIE STATKÓW LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH W 2019R. NA OBSZARACH WODNYCH POWIATU OSTROŁĘCKIEGO,
4)    USTALENIA PRZEBIEGU ISTNIEJĄCEJ DROGI POWIATOWEJ,
5)    USTALENIA PRZEBIEGU ISTNIEJĄCEJ DROGI POWIATOWEJ,
6)    WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI I JEGO PARKOWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM ORAZ WYSOKOŚCI KOSZTÓW W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD WYKONANIA DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU.
6.    PODJĘCIE OBWIESZCZENIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO.
7.    ZAPOZNANIE Z „INFORMACJĄ O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W POWIECIE OSTROŁĘCKIM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018”.   
8.    ZAPOZNANIE Z INFORMACJĄ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY ZŁOŻONE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OBEJMUJĄCE 2017R.      
9.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
10.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
11.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
12.    SPRAWY RÓŻNE.  
13.    ZAKOŃCZENIE OBRAD LIII SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

drukuj (LIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Razem świętujmy urodziny naszej ojczyzny

11 listopada Ostrołęka zaśpiewa dla Niepodległej. Zapraszamy na Plac Bema o godz. 16.30 na wyjątkowy koncert. Zabierzmy ze sobą polskie flagi.

Koncert dla Niepodległej rozpocznie się występem orkiestry OSP, następnie zostanie odtańczony polonez przez uczestników wydarzenia, o godz. 17.00 rozpocznie się wspólne śpiewanie patriotyczne. Koncert poprowadzi Leszek Zdań. O godz. 19.00 - koncert zespołu Forteca.

Ponadto w programie jubileuszowych uroczystości, które potrwają od 9 do 11 listopada: wystawa "Orzeł Biały na awersie. Pieniądz w odrodzonej Polsce"; "Niepodległa w zbiorach ostrołęckiego klubu kolekcjonerów Unikat"; impreza rodzinna "Barwy niepodległej", zaproszenie na urodziny Ojczyzny; finał projektu "Rodzinny sztambuch patriotyczny"; Mobilne Muzeum Multimedialne; Drogi do niepodległości - gra miejska na ulicach Ostrołęki; punkty tworzenia kokard narodowych; patriotyczny weekend kulinarny.

Organizatorem wydarzeń jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej, współorganizatorem Powiat Ostrołęcki i miasto Ostrołęka.

drukuj (Razem świętujmy urodziny naszej ojczyzny)

 • data: 2018-11-07

Rzecz o Józefie Piłsudskim na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce 4 listopada można było, po niedzielnej mszy św., obejrzeć spektakl pt. "Ja, który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność ...". Rzecz o Józefie Piłsudskim. Autorem monodramu jest dr Tomasz Lerski.

W roli głównej, marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpił aktor Andrzej Precigs.  Pieśni, w tym legionów, śpiewał Piotr Rafałko (tenor), przy fortepianie akompaniowała  mu  Małgorzata Piszek, na skrzypcach  Tadeusz Melon. Spektakl wyreżyserował Janusz Kukuła (Teatr Polskiego Radia). Zaprosił na niego samorząd Powiatu Ostrołęckiego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

drukuj (Rzecz o Józefie Piłsudskim na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości)

 • data: 2018-11-06

Kacper zwycięzcą Turnieju Wiedzy o Powiecie Ostrołęckim

Tytuł Młodego Samorządowca oraz główną nagrodę w I Turnieju Wiedzy o Powiecie Ostrołęckim, zorganizowanym z okazji 20-lecia samorządności na szczeblu powiatowym zdobył Kacper Szymański, uczeń Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim (klasa III gimnazjum). Drugie i trzecie miejsce wywalczyli: Natalia Gostkowska i Paweł Tyborowski z Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie.

Organizatorem turnieju był Zespół Szkół Powiatowych oraz Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego w Troszynie. Rozgrywki miały miejsce 26 października w Centrum Kultury w Troszynie. 24 uczniów z siedmiu gmin naszego powiatu rozgrywało grę planszową. Wśród gości byli: wicestarosta Powiatu Ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski, dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce  Michał Giers, wójt gminy Troszyn Edwin Mierzejewski oraz sekretarz Małgorzata Płóciennik.

Współorganizatorem turnieju był Powiat Ostrołęcki. Honorowy patronat nad nim objął  mazowiecki kurator oświaty.

drukuj (Kacper zwycięzcą Turnieju Wiedzy o Powiecie Ostrołęckim)

 • data: 2018-10-31

Szkolny Związek Sportowy podsumował współzawodnictwo szkół w powiecie

 

Szkolny Związek Sportowy w bibliotece w Kadzidle  podsumował 26 października  sportowe współzawodnictwo szkół w powiecie - za rok 2017/2018. W tym roku ostatnia klasa gimnazjum była liczona razem z najstarszymi klasami szkoły podstawowej. Kadzidło zostało wybrane na miejsce podsumowania, ponieważ ta gmina zajęła I miejsce w powiecie pod względem liczby zdobytych punktów. Ma ich aż 2046, podczas gdy ostatnia gmina – 501.

Podsumowanie zorganizował Szkolny Związek Sportowy, który zajmuje się koordynacją współzawodnictwa szkół. Gości witał Henryk Trzeciak, wiceprzewodniczący Powiatowego Grodzko-Ziemskiego SZS w Ostrołęce. - Dzisiaj chcemy nagrodzić i wyróżnić najlepszych, którzy reprezentują nasz powiat w dziedzinie sportu – mówił. Starosta Stanisław Kubeł dodał, że powiat nie odmawia dofinansowania żadnej imprezy sportowej.

Teraz mamy w radzie powiatu dwóch radnych, zaangażowanych w sport (Waldemara Pędzicha i Arkadiusza Zyśka, więc i dotacje będą większe – zadeklarował.

Dariusz Łukaszewski, wójt gminy, wyliczył z kolei, ile obiektów sportowych i jakiego rodzaju ma gmina, która od lat zajmuje czołowe miejsce w klasyfikacji.

W kategorii Igrzyska dzieci: 1. msc. zajęła SP w Olszewie-Borkach, 2. SP w Kadzidle, 3. SP w Troszynie, 4. SP w Dylewie. 5. SP w Myszyńcu, 6. SP w Białobieli.
W kategorii Igrzyska młodzieży 1. msc. zajęła SP w Kadzidle, 2. SP w Myszyńcu, 3. Gimnazjum w Olszewie-Borkach, 4. SP w Czerwinie, 5. Gimnazjum w Nowej Wsi, 6. SP w Goworowie. W kategorii Licealiada 1. msc. zajął ZSP w Myszyńcu, 2. ZSP w Goworowie, 3. ZSP w Łysych, 4. ZSP w Kadzidle, 5. ZSP w Troszynie, 6. ZSP w Czerwinie, 7. Zespół Szkół w Lelisie, 8. ZSP w Baranowie.

Wśród wyróżnionych zawodników (najwyższy szczebel rywalizacji - finał Mazowsza) znaleźli się: indywidualnie - Dominik Kowalczyk z SP w Troszynie, Małgorzata Wierzbowska z SP w Troszynie, Klaudia Pażych z Gimn. w Olszewie-Borkach, Sebastian Kurpiewski z SP w Czerwinie, Hubert Kurpiewski z Gimn w Rzekuniu. Drużynowo: 2 msc. SP w Myszyńcu w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt kat. młodzież: Wiktoria Kobus, Natalia Powichrowska, Izabella Stefańska, Patrycja Toczek, Agata Domian, Kamila Pyszna, Patrycja Mikołajczyk, Aleksandra Czajkowska, Patrycja Grądzik, Katarzyna Kabacik.  3. miejsce SP Chudek w unihokeju dziewcząt, kat. młodzież: Magdalena Bogdańska, Ewelina Duszak, Klaudia Gut, Klaudia Święcicka, Dominika Florek, Paulina Koziatek, Amelia Lenda, Wiktoria Lenda, Karolina Auguściak, Magdalena Panuś, Paulina Murach, Oliwia Olk. 

3 m. Gimn. w Łysych w badmintonie dziewcząt, w kat. młodzież: Natalia Mazuch, Julia Kowalczyk, Sylwia Mazuch.  5msc. Gimn. Nowa Wieś w badmintonie chłopców, kat. młodzież: Adrian Gąska, Wiktor Wielechowski, Adrian Gołębiewski. Trzecie miejsce ZSP Goworowo w drużynowym tenisie stołowym mężczyzn (Licealiada) : Robert Podolak, Paweł Stepnowski. 4. msc. SP Kadzidło w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt, kat. młodzież: Patrycja Nasiadka, Wiktoria Kaczyńska, Oliwia Prachniak, Karolina Wasyk, Paulina Gramadzka, Aleksandra Grądzik, Klaudia Brzozowa, Natalia Trzcińska, Kamila Zera, Karolina Cekała.

 

Nagrodami zostali także uhonorowani nauczyciele wychowania fizycznego: Adam Długokęcki z SP Troszyn, Jolanta Szewczyk z Gimnazjum w Olszewie-Borkach, Krzysztof Tyszka z SP w Czerwinie, Wiesław Ciak z SP w Rzekuniu, Dorota Krajza z SP w Myszyńcu, Waldemar Żmudziński z SP w Chudku, Marianna Pędzich z Gimn. w Nowej Wsi, Krzysztof Jachimowski z ZSP w Goworowie, Mariusz Bacławski z Gimn. w Łysych, Zenon Pierzchanowski z SP w Kadzidle, Michał Tyszka z Gimn. w Olszewie-Borkach, Rafał Kosek z SP w Białobieli, Ewa Chrostek z SP w Kadzidle, Tomasz Jędrzejewski z SP w Olszewie-Borkach, Elzbieta Bieniecka z SP w Goworowie, Przemysław Kowalczyk z SP w Kadzidle i Kazimierz Żyra z SP w Czarni.

 

 

drukuj (Szkolny Związek Sportowy podsumował współzawodnictwo szkół w powiecie)

 • data: 2018-10-31

"Ja, który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność ..." - zapraszamy na spektakl

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę  niepodległości samorząd Powiatu Ostrołęckiego i parafia pw. Zbawiciela Świata zapraszają  4 listopada, po mszy św. o godz. 18.00 na spektakl pt. "Ja, który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność ...". Rzecz o Józefie Piłsudskim.

Autorem monodramu jest dr Tomasz Lerski.

W roli głównej, marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpi Andrzej Precigs.  Oprawę wokalno-muzyczną zapewnią: Piotr Rafałko (tenor), przy fortepianie  Małgorzata Piszek oraz Tadeusz Melon (skrzypce).
Spektakl wyreżyserował Janusz Kukuła (Teatr Polskiego Radia).

Rok 1934. Józef Piłsudski wspomina najwcześniejszy okres swego życia, swoją matkę, przytacza credo życiowe, jakie mu ona pozostawiła. Wraca do spraw bieżących, do aktualnej polityki zagranicznej Polski w dobie dojścia do władzy nazistów w Niemczech. Powraca z kolei do swej młodości, burzliwych lat, kiedy praca konspiracyjna łączyła się z życiem osobistym, powodując wiele komplikacji. Opowiada potem o swej rodzinie, o córkach, o doświadczeniach bycia ojcem. Wreszcie na końcu monodramu ponownie porusza aktualne zagadnienia polityczne, by w ostatnich słowach przekazać swym następcom oraz społeczeństwu swój polityczny testament.

Fot. Służewski Dom Kultury

drukuj ("Ja, który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność ..." - zapraszamy na spektakl)

 • data: 2018-10-30

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia radnemu Stanisławowi Subdzie z powodu śmierci żony, Danuty,  składa Zarząd Powiatu, przewodniczący Rady Powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego.

 Msza św. pogrzebowa odbędzie się 31 października w kościele farnym w Ostrołęce o godz. 13.00.

drukuj (Wyrazy głębokiego współczucia)

 • data: 2018-10-30

W ZSP w Myszyńcu została odsłonięta tablica pamięci sierż. Mariusza Deptuły

W 7. rocznicę śmierci na polu walki, 23 października, społeczność ZSP w Myszyńcu, rodzina, wojskowi, samorządowcy i koledzy z brygady uczcili pamięć sierż. Mariusza Deptuły. Zginął w czasie misji w Afganistanie. Tablica pamiątkowa została odsłonięta w szkole, naprzeciwko wejścia. Otaczają ja pogięte, odwrócone konary, które przypominają barć. Ma to symbolizować pochodzenie żołnierza, z Kurpi. Mariusz Deptuła był w latach 1998 – 2001 uczniem ZSZ w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu.

Tablicę odsłonili bliscy, w tym żona Iwona, mama Zofia, brat Dariusz. Zanim się to stało, zebrani wzięli udział we mszy św. w bazylice. Potem przeszli przez Myszyniec, prowadzeni przez orkiestrę wojskową. Pod szkołą żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego oddali cześć poległemu koledze, wciągając polską flagę na maszt. Potem została odsłonięta tablica. Goście, w tym wojskowi z kilku brygad, zostali zaproszeni do sali. Płk Adam Krysiak mówił; - Ból się zmniejszył, już nie zadajemy pytań, dlaczego tak się stało. Gdy ktoś, nie związany z wojskiem, pyta mnie, czy był bohaterem, bez wahania mówię: tak. Odczytał też kurpiowską pieśń żałobną "Zmerły cłowiece". Drogę zawodową Mariusza Deptuły przedstawił plut. Krzysztof Ojżałowski, mąż zaufania 15 Brygady. Mówił bardzo osobiście. - Dla nas nie był Mariuszem Deptułą, tylko "Deptakiem".

Młodsi uczestnicy wydarzenia, z klas wojskowych, mieli okazję obejrzeć wozy bojowe Rosomak, którymi przyjechali żołnierze.
 

drukuj (W ZSP w Myszyńcu została odsłonięta tablica pamięci sierż. Mariusza Deptuły)

 • data: 2018-10-26

Turniej siatkarski na stulecie odzyskania niepodległości

Największy puchar, za pierwsze miejsce,  w Turnieju Piłki Siatkowej, zorganizowanym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, zdobyło Stowarzyszenie Sympatyków 5. Pułku Ułanów Zasławskich. Druga w rywalizacji była Gała Team, trzecie miejsce przypadło Zrzeszeniu Przewoźników Drogowych. Na czwartym zaś miejscu uplasowała się reprezentacja Powiatu Ostrołęckiego.

Turniej organizowało Stowarzyszenie Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości  przez Polskę.  Odbył się on 25 października w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 w Ostrołęce. Rozgrywany był systemem każdy z każdym. Sędzią głównym był Mariusz Mierzejewski. Na rozgrywkach w ZS nr 3 spotkali się amatorzy siatkówki, którzy sport ten traktują przede wszystkim  jako doskonały sposób na poprawę kondycji i rekreację po pracy. Choć trzeba przyznać, że rywalizacja i atmosfera  na parkiecie była prawdziwie sportowa.

Puchary zwycięzcom wręczył prezes Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, Mirosław Szczepankowski, medalami udekorowały wszystkich siatkarzy Aldona Kuciej, skarbnik Powiatu Ostrołęckiego oraz Katarzyna Grodzka z Wydziału Promocji starostwa.

drukuj (Turniej siatkarski na stulecie odzyskania niepodległości)

 • data: 2018-10-25

Recytowali poezję Karola Wojtyły

       Młodzież szkół średnich z terenu powiatu ostrołęckiego po raz 18. zmierzyła się z trudną, ale pełną pozytywnych wartości poezją Karola Wojtyły  i w ten sposób dołożyła swoją cegiełkę w uczczenie 40. rocznicy pontyfikatu naszego papieża.

       Organizator konkursu, Mariola Kusiak , witając młodzież mówiła: -  Cieszę się, że pochyliliście się nad tą piękną poezją, że podjęliście trud by ją poznać i zrozumieć, bo żeby dobrze recytować poezję, trzeba ją poznać i zrozumieć. Inaczej się nie da. Życzę wam,  by wartości zawarte w tej poezji wyznaczały  wam drogi wzrastania ku  dorosłości, by były treścią waszego życia.

       Konkurs odbył się 22 października w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  w Ostrołęce. Uczestników konkursu wysłuchało  jury w składzie: ks. Robert Kaim  z parafii pw. 1)w. Wojciecha, poeta, polonista – Wiesław Janusz Mikulski i organizatorka konkursu – Mariola Kusiak.     

       Jury przyznało  pierwsze miejsce Annie Tyc, drugie  Oliwii Godziebiewskiej ,trzecie  Klaudii Bogdańskiej i Jakubowi Szymołon  oraz wyróżnienia dla Natalii Krajewskiej i Natalii Szafaryn.

        Wszyscy nagrodzeni otrzymali książki  pokazujące życie, twórczość, dokumenty Jana Pawła II  - Karola Wojtyły, oraz słowniki rodzajów literackich.

        Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Księgarnia „Wiedza” – p. Marka Gawrycha.

drukuj (Recytowali poezję Karola Wojtyły)

 • data: 2018-10-24

Zapraszamy na prezentację "Dziejów powiatu ostrołęckiego"

Jutro, 25 października o godz. 18.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się prezentacja książki "Dzieje powiatu ostrołęckiego".

Jest to praca zbiorowa, wydana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika przy wsparciu samorządu Powiatu Ostrołęckiego. Jej autorami są:   Tadeusz Żebrowski, Małgorzata Balcerzak, Marek Niewiadomski, Adam Białczak, Janusz Gołota, Wojciech Łukaszewski, Jerzy Kijowski, Jan Mironczuk.

Przed i po spotkaniu będzie możliwość zakupu książki w cenie promocyjnej.

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika .

 

 

drukuj (Zapraszamy na prezentację "Dziejów powiatu ostrołęckiego")

 • data: 2018-10-24

XII Spotkania na Kopańskim Moście

drukuj (XII Spotkania na Kopańskim Moście)

Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Ostrołęce

Dla wyboru Rady Powiatu w Ostrołęce utworzono 5 okręgów, w których łącznie wybierano 21 radnych.

Okręg wyborczy nr 1

1. Białobrzeski Adam Marcin - Komitet Wyborczy PSL
2. Nowak Jarosław - KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Kubeł Stanisław - KWW Bezpartyjny Powiat

Okręg wyborczy nr 2

1. Kalinowska Beata - KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Buczyńska Anna Hanna - KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Mulawka Antoni Tadeusz - KWW Powiatowa Wspólnota Samorządowa

Okręg wyborczy nr 3

1. Lipka Tadeusz - Komitet Wyborczy PSL
2. Ścibek Kazimierz - KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Lipka Stanisław - KWW Bezpartyjny Powiat
4. Lis Andrzej - KWW Bezpartyjny Powiat
5. Ceberek Sławomir - KWW Powiatowa Wspólnota Samorządowa

Okręg wyborczy nr 4

1. Subda Stanisław - Komitet Wyborczy PSL
2. Grzyb Andrzej Stanisław - KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Kozłowski Artur - KW Prawo i Sprawiedliwość
4. Pędzich Waldemar - KWW Bezpartyjny Powiat
5. Domian Dariusz Andrzej - KWW Bezpartyjny Powiat
6. Rzewnicki Kazimierz - KWW Powiatowa Wspólnota Samorządowa

Okręg wyborczy nr 5

1. Liżewski Piotr - KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Parzychowski Krzysztof - KWW Bezpartyjny Powiat
3. Napiórkowska Zofia - KWW Bezpartyjny Powiat
4. Zyśk Arkadiusz - KWW Powiatowa Wspólnota Samorządowa

drukuj (Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Ostrołęce)

Powstaje film o kurpiowskiej wycinance

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury „Muzart” realizuje film dokumentalny „Wycinanka na Kurpiach. Historia, dziedzictwo, inspiracje” w reżyserii Joanny Fido i Roberta A. Dula.

W październiku odbyły się zdjęcia do filmu, zrealizowane w Muzeum Kultury Kurpiowskiej  w Ostrołęce, w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle oraz w wybranych wybranych lokalizacjach w powiecie ostrołęckim.

Film jest opowieścią o roli wycinanki w historii kurpiowskiej kultury i sztuki ludowej oraz w tworzeniu lokalnej tożsamości i dumy artystów ze wspólnego dziedzictwa regionu. W filmie udział wzięły znakomite twórczynie kurpiowskich wycinanek: Czesława Kaczyńska, Apolonia Nowak, Wiesława Bogdańska.

Film realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska oraz życzliwości regionalnych instytucji samorządowych i instytucji kultury.

Pierwszy pokaz filmu  planowany jest w listopadzie. O konkretnej dacie jeszcze poinformujemy.

 

 

 

 

drukuj (Powstaje film o kurpiowskiej wycinance)

 • data: 2018-10-22

W Łączkach powstał chodnik - bezpieczniej dla pieszych

Kilka dni temu odbył się techniczny odbiór robót drogowych związanych z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej Kadzidło - Łyse - Łączki w Łączkach. Chodnik znacząco poprawi bezpieczeństwo w ruchu pieszych, a szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły.

Inwestycja była realizowana przy partycypacji w kosztach przez gminę Łyse, która zgodnie z podpisaną umowa o dofinansowaniu, pokryje 50 proc. kosztów inwestycji. Wykonawcą robót była firma "ZROMID" z Myszyńca.

Wartość robót to kwota 210.963 zł, z czego 9840 zł stanowił koszt dokumentacji, którą opracowywał "AS PPROJEKT" z Warszawy.

drukuj (W Łączkach powstał chodnik - bezpieczniej dla pieszych)

 • data: 2018-10-19

Piąta kadencja powiatu w liczbach

 

Cztery minione lata to okres intensywnej pracy radnych, zarządu, jednostek podległych samorządowi, czego efektem jest nie tylko sprawne bieżące funkcjonowanie powiatu, ale  także jego stały rozwój.  Od lat  w budżecie powiatu  duży udział stanowią wydatki majątkowe. Sięgają one ponad  40 proc., przy czym  udział powiatów w Polsce, w tym samym okresie, wynosił średnio około 14 proc. Oznacza to więc bardzo wyraźnie, że  budżet był budżetem inwestycyjnym.  Wśród zadań  dominowały te z zakresu infrastruktury drogowej, jako najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. Przebudowywano drogi,  remontowano  mosty, chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Zadania często były realizowane w partnerstwie z gminami. Nie byłyby jednak możliwe, gdyby nie wydatna pomoc ze strony rządu: - Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,  Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego oraz Unii Europejskiej.

Samorząd, planując zadania,  koncentrował się na dogodnym połączeniu komunikacyjnym z Warszawą oraz na powiązaniu komunikacyjnym samego powiatu - gmin ze sobą, a także gmin z centrum powiatu czyli z Ostrołęką. Starał się  ponadto zapewnić dobre dojazdy w miejsca, gdzie realizowane są duże inwestycje  firm z naszego terenu: Zakładu Przetwórstwa Mięsnego  JBB Bałdyga w gm. Łyse, Mlekovity w Baranowie czy Melvitu  w gm. Olszewie Borki. Przedsiębiorstwa te stanowią miejsca pracy dla bardzo wielu mieszkańców powiatu.

Powiat współfinansował doposażenie zarówno jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jak i gminnych ochotniczych jednostek. Udzielał wsparcia finansowego na zakup samochodów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Kolejną sferą, w którą powiat inwestował,  jest oświata i opieka społeczna.  W przypadku oświaty, warto przywołać przebudowę boisk sportowych przy ZSP w Myszyńcu i budowę terenowych urządzeń sportowych przy ZSP w Kadzidle. Nie sposób też nie wspomnieć o udziale szkół powiatowych w programie Erasmus. Dzięki niemu blisko 650 uczniów wyjechało bądź jeszcze wyjedzie na staż zawodowy do Hiszpanii lub Portugalii, zdobywając nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale także doskonaląc język obcy. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom młodzieży i rynku pracy, uruchomione zostały także nowe kierunki kształcenia: technik agrobiznesu w ZSP w Myszyńcu i  technik technologii żywności w ZSP w Łysych.

Z kolei Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne do swoich  statutowych działań wprowadziły nowe formy pomocy dla dziecka i jego rodziny: integrację sensoryczną i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.  Pomoc w nich  udzielana jest dobrowolnie i bezpłatnie.

Jednym z ważniejszych zadań tej kadencji była budowa Domu dla dzieci w Czarnowcu. Udało się je zrealizować. Obecnie w domu, w pełni wyposażonym, mieszka 11 wychowanków. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje prawie 60 rodzin zastępczych rocznie, które sprawują opiekę nad ok. 110 dziećmi.

Priorytetem dla samorządu wciąż pozostaje zwalczanie bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował w lat. 2015-18  ponad 74 mln zł środków z Funduszu Pracy. Objął różnymi formami aktywizacji ponad 7 tys. osób bezrobotnych.

Powiat nie zaniedbał też innych dziedzin: kultury, sportu, turystyki. W tej materii  ściśle współpracował z organizacjami pozarządowymi. Wspierał aktywnych, którzy organizują życie społeczno – kulturalne, doceniał utalentowanych twórców i artystów ludowych z terenu Kurpiowszczyzny. Dużą uwagę przywiązywał także do rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, współorganizując turnieje, biegi, zawody w wielu sportowych dziedzinach.

Realizował też program zdrowotny "Dbam o oddech". W ramach projektu  przebadano 4454 osób podczas 22 spotkań w gminach. Projekt ten otrzymał wsparcie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. W przygotowaniu jest kolejny program, tym razem dotyczący profilaktyki kardiologicznej.

 

Przygotowaliśmy wybrane  liczby z mijającej kadencji:

 

2 - miejsce zajął powiat w rankingu inwestycyjnym 2015-2017, przygotowanym przez Uniwersytet Warszawski i opublikowany przez Pismo samorządowe "Wspólnota"

 

162 180 766 zł – wartość inwestycji w latach 2015-2018

 

17 – projektów unijnych o wartości 26 130 844 zł

 

211 – zadań inwestycyjnych zrealizowanych w mijającej kadencji

 

163 km – dróg zostało zbudowanych

 

87 km – powstało ścieżek pieszo-rowerowych

 

9 km – chodników zostało zbudowanych

 

18 – obiektów mostowych przebudowano i zbudowano

 

48 331 – zarejestrowano pojazdów

 

1 381 – udzielonych zostało porad nieodpłatnej pomocy prawnej

 

2 464 – wydano orzeczeń o zdolności do służby wojskowej

 

165 269 689 zł – wartość nakładów na politykę społeczną

 

1 310 – liczba absolwentów szkół dla młodzieży

 

25 691 – dzieci i młodzieży uzyskało pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu i Czerwinie

 

110 – dzieci objętych opieką w rodzinach zastępczych

 

637 – uczniów ZSP skorzystało ze staży zawodowych w Hiszpanii i Portugalii w ramach projektów Erasmus

 

74 074 605 zł – środki z Funduszu Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy 

 

7 001 – liczba osób objętych aktywizacją przez PUP

 

822 – osób bezrobotnych otrzymało jednorazową pomoc na podjęcie działalności gospodarczej

 

3776 – orzeczeń osobom niepełnosprawnym wydał Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


2584 – kontroli i inspekcji przeprowadził powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

 

4189 – zostało wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę

 

25 344 – wydano uprawnień i dokumentów do kierowania pojazdami
 

4454 – osób zostało przebadanych w ramach projektu „Dbam o oddech”

 

7 311 – uczniów wzięło udział w 30 akcjach edukacyjnych projektu „Dbam o oddech”

 

2042 – porad udzielił Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

154 567 – zarejestrowanych sztuk bydła

 

2 527 – wybudowano obiektów budowlanych

 

3 812 – wydano pozwoleń na budowę

 

ponad 500 mln litrów – produkcja mleka

 

199 – wydarzeń realizowanych na terenie powiatu,

w tym sportowych – 81,

kulturalnych – 78,

promocyjnych – 50

turystycznych – 13

zdrowotnych - 6

 

22 – przyznane doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego

 

6 235 – liczba przyznanych nagród i wyróżnień podczas współorganizowanych wydarzeń, sportowych, kulturalnych i promocyjnych

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Piąta kadencja powiatu w liczbach)

 • data: 2018-10-18

Powstało rondo na tzw. "skrócie wyszkowskim"

Dobiega końca przebudowa  skrzyżowania na DK 60. Wykonawca, firma Ostrada buduje tam rondo. Na czas przebudowy firma wprowadziła sygnalizację świetlną, która steruje ruchem.

Przypomnijmy przebudowa ma związek z budową tzw. "skrótu wyszkowskiego", czyli rozbudową drogi powiatowej od drogi nr 8 - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry- Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka.

Stan zaawansowania robót całej inwestycji, wg oceny szacunkowej inspektorów nadzoru, po 14 miesiącach realizacji zadania wynosi ok. 30 proc. wartości umownej.
Nie jest to oczywiście stan zadowalający.  Zwłaszcza, że wykonawca nadal nie realizuje robót zgodnie z harmonogramami przedkładanymi wraz ze  zmianami terminów. Niestety, w tej chwili dużo samorządów ma problem z wykonawcami, a w zasadzie z ich brakiem. Do przetargów staje często jedna firma, niekoniecznie taka, która dotrzymuje terminów.

Ostrada  złożyła wniosek o przesunięcie terminu realizacji drugiego etapu zadania - do 31 maja 2019 r. Termin ten upłynął 31 lipca b.r. Zadanie nie zostało jednak zakończone zgodnie z aneksem do umowy. Sprawa terminu jest przedmiotem rozmów i ustaleń pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

drukuj (Powstało rondo na tzw. "skrócie wyszkowskim")

 • data: 2018-10-18

Stypendyści marszałka z ZSP w Łysych

Uczniowie ZSP w Łysych po raz kolejny wzięli udział w programie "Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych". Jest to program dla najlepszych uczniów z terenu województwa mazowieckiego, w ramach, którego stypendyści otrzymują wsparcie w wysokości 4800 zł na swój rozwój zawodowy.

Stypendia otrzymało pięcioro uczniów szkoły: Magdalena Szymańska, klasa III Technikum Technologii Żywności, Patryk Bałdyga, klasa III Technikum Technologii Żywności, Mateusz Dawid, klasa III Technikum Agrobiznesu, Natalia Szmigiel, klasa III Technikum Technologii Żywności, Wiktoria Szablak, klasa III Technikum Agrobiznesu.

Magda, Patryk i Mateusz znaleźli się wśród dwudziestu najwyżej ocenionych uczniów z subregionu ostrołęckiego i 8 października wzięli udział w uroczystym wręczeniu nagród w ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Umowy stypendialne uczniowie otrzymali z rąk wicemarszałek województwa mazowieckiego Janiny Ewy Orzełowskiej. To duże wyróżnienie dla szkoły. Podziękowania należą się również nauczycielom przedmiotów zawodowych, a w szczególności Alicji Bastek i Jackowi Mulawce, którzy na co dzień opiekują się stypendystami.

drukuj (Stypendyści marszałka z ZSP w Łysych)

 • data: 2018-10-18

Sesja z patriotycznym akcentem

W Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbyła się 52. sesja Rady Powiatu. Miała ona wyjątkową, patriotyczną oprawę. Rozpoczęła się bowiem koncertem Piotra Rafałko i towarzyszącego mu na fortepianie Włodzimierza Trzeciaka, członków Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Ponadto w salach wystawowych muzeum, jak również na dziedzińcu, w którym radni obradowali można było obejrzeć wystawę pn. "100 legionistów na 100-lecie odzyskania niepodległości", także autorstwa Piotra Rafałko. Pochodzącego z Białegostoku artystę do Ostrołęki zaprosił przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Mróz, który w dniu sesji także zaprezentował się w mundurze - służb więziennych, których jest pracownikiem. Sesja odbyła się 15 października. Poza głosowaniami radnych, miały miejsce dwa miłe akcenty. Prezydium rady podziękowało  za wsparcie w prowadzeniu sesji oraz organizacji pracy rady Bogumile Rybackiej. Podziękowania za długoletnie  wsparcie od ostrołęckich harcerzy otrzymali również starosta Stanisław Kubeł oraz skarbnik powiatu Aldona Kuciej.

Tu można posłuchać kilku piosenek Piotra Rafałko, wykonanych na sesji:

https://youtu.be/taONrFgt7MQ

 i tu:

https://youtu.be/5F-o3RJalu4

tu:

https://youtu.be/5C928bNzaxw

Podczas sesji pozytywnie przegłosowane zostały wszystkie z przygotowanych projektów uchwał. Radni zdecydowali m.in. o przystąpieniu do realizacji projektu drogowego, projektu edukacyjnego, udzieleniu pomocy finansowej gminom Łyse: na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w Łączkach; Olszewo- Borki (na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego dla OSP) i Baranowo (na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Bakule), przyjęli Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego, przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Brzozowa-Czarnia" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

- W samorządzie woj. mazowieckiego pozostała pewna kwota oszczędności poprzetargowych. Ogłoszony został kolejny nabór wniosków. Szanse uzyskania środków nie są wielkie, zależą od tego, ile samorządów złoży wnioski. Mogą je składać wszystkie gminy i powiaty, przy czym limit na jeden samorząd wynosi 3 mln zł. My możemy wnioskować o 970 tys. zł. Mamy przygotowany projekt, który spełnia kryteria naboru - na odcinku ponad 1 km. Jest to droga między Czarnią a Brzozową - tłumaczył starosta.

Ponadto radni zdecydowali o przystąpienia powiatu do realizacji projektu pn. "Inwestujemy w siebie", o obniżeniu stawki za zajęcie pasa drogowego z 40 zł do 10 zł dla urządzeń telekomunikacyjnych. Decyzja ta daje zielone światło na rozpoczęcie przez firmę Inea budowy sieci światłowodowej. Dzięki temu mieszkańcy powiatu korzystać będą mogli z dostępu do szerokopasmowego internetu i telewizji cyfrowej.

 

drukuj (Sesja z patriotycznym akcentem)

 • data: 2018-10-18

Wspólna inwestycja powiatu i nadleśnictwa odebrana

Pod koniec ubiegłego tygodnia została odebrana rozbudowa zjazdu z drogi powiatowej Goworowo - Kamianka - Pomian w kierunku Cisku, o długości 632,60 m. Rozbudowę wykonała "Ostrada" z Ostrołęki,  z którą umowa była podpisana  20 kwietnia. Wartość robót to 477.432,31 zł.

Była to realizacja wspólnego przedsięwzięcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego, reprezentowanego przez Nadleśnictwo Ostrołęka i Powiatu Ostrołęckiego. Nadleśnictwo Ostrołęka dofinansowało inwestycję kwotą 238.000 zł.

Dotychczasowa nawierzchnia żwirowa zjazdu zyskała nowa nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,5 m. 

 

drukuj (Wspólna inwestycja powiatu i nadleśnictwa odebrana)

 • data: 2018-10-17

Lipniki wygrały międzysołecki turniej piłki siatkowej

Pod patronatem starosty ostrołęckiego i wójta gminy Łyse 14 października został rozegrany Międzysołecki Turniej Piłki Siatkowej.

W turnieju  udział wzięło siedem  drużyn: Dęby, Klenkor - Wyżega, Lipniki, Łyse, Wejdo, Zalas -Panie i Zalas - panowie.

W wyniku sportowej rywalizacji, pierwsze miejsce wywalczyły Lipniki. Drugą drużyną turnieju został Zalas - panowie, trzecie miejsce  Łyse, czwarte Wejdo, piąte Zalas - panie, szóste Dęby i ostatnie Klenkor Wyżega.

Inicjatorem oraz koordynatorem turnieju był radny powiatu ostrołęckiego Stanisław Lipka. Organizatorzy: Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Stowarzyszenie "Czas na Kulturę oraz Zespół Szkół Powiatowych w Łysych.

drukuj (Lipniki wygrały międzysołecki turniej piłki siatkowej)

 • data: 2018-10-17

Szerokopasmowy internet w każdej z gmin powiatu

Szerokopasmowy internet w gminach powiatu ostrołęckiego coraz bliżej. Wczoraj w Starostwie Powiatowym, z inicjatywy przewodniczącego rady powiatu Krzysztofa Mroza i wiceprzewodniczącej rady Anny Śniadach  odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Inea z wójtami gmin w powiecie ostrołęckim.

Inea, multimedialny operator telekomunikacyjny,   realizuje w tej chwili projekt, dzięki któremu wszystkie szkoły na Mazowszu, najpóźniej do wiosny 2020 roku, będą korzystały z szerokopasmowego internetu. Idąc za ciosem, Inea proponuje budowę sieci, która pozwoli dotrzeć z szybkim internetem do każdego gospodarstwa domowego oraz instytucji. Sieć będzie otwarta, będą mogli korzystać z niej też inni operatorzy. - Dzięki olbrzymiemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej, koszt doprowadzenia światłowodu do gospodarstwa domowego znacznie spadł - przekonywał podczas spotkania Janusz Kosiński z Inea SA. Inea oferuje w tej chwili łącze 10 Gb/s. Prezes firmy na spotkaniu z wójtami podkreślał, że jego firmie zależy przed wszystkim na tym, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Żeby jednak tak mogło się stać, apelował do wójtów, by gminy obniżyły stawki za zajęcie pasa drogowego pod światłowód.

- Od obniżenia stawek, zależy rozmiar inwestycji - przyznał Kosiński. Atmosfera spotkania temu sprzyjała, wójtowie nie kryli, że mieszkańcy od dawna oczekują możliwości korzystania z szybkiego internetu. Uchwałę na wczorajszej sesji, obniżającą stawki za zajęcie pasa drogowego, podjęła też rada powiatu.

drukuj (Szerokopasmowy internet w każdej z gmin powiatu)

 • data: 2018-10-16

Lewandowska i Bacławski nagrodzeni przez marszałka

W Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina w Sannikach zostały wręczone tegoroczne Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Była to 19. edycja jednego  z najbardziej prestiżowych wyróżnień, przyznawanych osobom, które swoją działalnością rozsławiają Mazowsze w kraju i na świecie.

 – W tym wyjątkowym jubileuszowym roku 20-lecia samorządu Mazowsza oraz 100-lecia Polski Niepodległej nagroda trafia do 10 wyjątkowych artystów. To prawdziwi ambasadorzy kultury i tradycji naszego regionu – mówił podczas gali  marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik

Nagrody są uhonorowaniem pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych w rozwój oraz promocję naszego regionu. Wśród tegorocznych laureatów są przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne nurty i spojrzenia na rzeczywistość, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na pielęgnowanie i dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego. Podczas gali każdy z laureatów otrzymał statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

 Wśród laureatów było dwóch twórców z naszego powiatu: Czesława Lewandowska oraz Stanisław Bacławski.  

Czesława Lewandowska to wielokrotnie wyróżniana twórczyni ludowa, specjalizująca się w koronkarstwie i plastyce obrzędowej Kurpi Puszczy Zielonej. Mieszka i działa w Ostrołęce. Umiejętności wykonywania koronki, haftu i tkactwa nauczyła się od rodziny. Szydełkuje wstawki do fartuchów zespołów regionalnych, obrusy, serwetki, a także wykonuje kolorowe kwiaty z bibuły i palmy wielkanocne. W pracy inspiruje się naturą, lokalnymi obrzędami i zwyczajami kurpiowskimi. Prowadzi warsztaty. W 2017 r. obchodziła 30-lecie pracy twórczej.

Stanisław Bacławski sztuką zajmuje się od 1995 r. W jego pracowni powstają rzeźby i płaskorzeźby o tematyce sakralnej i  świeckiej. Wykonuje również polichromie. Od lat uczestniczy w warsztatach „Ginące zawody” w Kadzidle. Szkoli adeptów sztuki ludowej w całej Polsce, bierze udział w plenerach. Jego prace znajdują licznych odbiorców wśród kolekcjonerów. Jego rzeźby stoją m.in. przy ul. Kościuszki w Kadzidle i na dworcu autobusowym. Otrzymał m.in. Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” (2009 r.) i Nagrodę Prezesa Związku Kurpiów „Kurpik” (2011 r.).

 

drukuj (Lewandowska i Bacławski nagrodzeni przez marszałka)

 • data: 2018-10-16

Nauczyciele szkół powiatowych z medalami i nagrodami

Delegatura Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Ostrołęce, jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowała uroczystość, na której zostały wręczone odznaczenia i nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty z podległego jej terenu. Tym razem gospodarzem uroczystości była Ostrów Mazowiecka. Odbyła się ona w hali MOSiR. Oprócz wyróżnionych nauczycieli obecni byli m.in.  wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, wicekurator oświaty Dorota Skrzypek, wójtowie z kilku gmin oraz gospodarz burmistrz Jerzy Bauer – nauczyciel. - Po roku trudnej pracy przypada dzień, w którym jest czas na refleksje i podziękowania - powiedział wicewojewoda Sylwester Dąbrowski. - Szkoła jest takim miejscem, gdzie funkcję nauczycieli pełnią nie tylko nauczyciele, ale także inni pracownicy szkoły: sprzątaczki, panie w kuchni. One także uczą dzieci, jak mają się zachowywać.
Podczas uroczystości wystąpił chór oraz zespół Apasionata ze szkoły podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.

Z jednostek  podległych Powiatowi Ostrołęckiemu Medalem Złotym za Długoletnią Służbę została wyróżniona Zofia Teresa Matyszczak, samodzielny referent z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Myszyńcu,  Teresa Podkowińska, nauczyciel logopeda z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Myszyńcu,  Marzena Ewa Zapadka, nauczyciel pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Myszyńcu.

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę uhonorowano Jadwigę Teresę Jędrzejczyk, nauczycielkę z  Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu, Beatę Monikę Piastę, kierownika kształcenia praktycznego z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, Małgorzata Świtaj, nauczycielka w  Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Halina Tyl, dyrektor ZSP w Troszynie, Anna Prusak, nauczycielka w ZSP w Troszynie,  Elżbieta Bajstak, nauczycielka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Myszyńcu , Krzysztof Jachimowski, nauczyciel w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie, Teresa Jędrzejczyk, nauczycielka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Myszyńcu, Piotr Włodzimierz Kosiorek, nauczyciel Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie, Dariusz Andrzej Leszczyński, nauczyciel Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie, Anna Obirek, nauczycielka w  Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, Anna Prusak, nauczycielka w  Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie,  Elżbieta Szymczyk, nauczycielka  Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle,
Małgorzata Świtaj, nauczycielka w  Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu.


Powiatowa uroczystość z okazji nauczycielskiego święta odbyła się w piątek,  12 października w Kadzidle. Życzenia nauczycielom złożył starosta Stanisław Kubeł, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Michał Giers, a także przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz i wiceprzewodnicząca rady - Anna Śniadach. Mówili m.in. o trudnej pracy i życzyli w niej wytrwałości, sukcesów i satysfakcji z jej wykonywania. Nagrody zarządu powiatu otrzymali wszyscy dyrektorzy zespołów szkół powiatowych.

 

drukuj (Nauczyciele szkół powiatowych z medalami i nagrodami)

 • data: 2018-10-16
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj ()

Przy szkole w Olszewce powstało nowoczesne boisko

Przy Szkole Podstawowej w Olszewce powstało nowoczesne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową, z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, koszykówki, kortem tenisowym i boiskiem do siatkówki.

10 października boisko zostało uroczyście oddane do użytku i poświęcone, co z wielką radością przyjęła cała społeczność  Olszewki i Szwendrowego Mostu. Wójt gminy Stefan Prusik, przekazując boisko dyrektor szkoły Annie Górskiej oraz uczniom, zachęcił nie tylko do systematycznych na nim ćwiczeń, ale także zaapelował do mieszkańców i całej społeczności szkolnej o poszanowanie tego wspólnego dobra, które po wielu latach starań udało się  zbudować. Szkoła w Olszewce jest ostatnią z ośmiu szkół w gminie Lelis, która została wyposażona w boisko o takim standardzie i takim przeznaczeniu.
 

Powiat Ostrołęcki podczas uroczystości reprezentował przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz oraz Elżbieta Półtorak z wydz. promocji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

drukuj (Przy szkole w Olszewce powstało nowoczesne boisko)

 • data: 2018-10-15

Pierwszy krok ku przebudowie DK 53. GDDKiA podpisała umowę

W siedzibie GDDKiA rejon Ostrołęka została dziś podpisana umowa z wykonawcą, firmą Multiconsult sp. z o.o na sporządzenie koncepcji rozbudowy z analizą możliwości budowy obwodnicy drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec – Kadzidło.  Na spotkaniu obecny był poseł Arkadiusz Czartoryski, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrołęckiego Anna Śniadach,  prezydent miasta Janusz Kotowski, burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka.

Umowę  podpisał dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad oddział  w Warszawie Marian Gołoś i Anna Janowicz, przedstawicielka wykonawcy. Obecny był też Leszek Sekulski, zastępca dyrektora GDDKiA.

- Nie muszę nikogo z tu zebranych przekonywać jak ważna jest to chwila. Na przebudowę tej drogi, gminy położone wzdłuż niej czekały bardzo długo - mówił dyrektor Marian Gołoś. -  Dziś podpisujemy umowę na przebudowę odcinka między Myszyńcem  Kadzidłem. Jest to ściśle powiązane z przyszłą, projektowaną obwodnicą Ostrołęki - dodał.

Dyrektor nie krył, że droga 53 pod względem parametrów,  natężenia ruchu i struktury przejeżdżających pojazdów, nie spełnia absolutnie żadnych parametrów drogi krajowej.  - Stąd  decyzje, by doprowadzić ją do właściwych parametrów, byśmy mogli natężenia ruchu obecne i prognozowane w sposób bezpieczny przenieść. Brak jest ścieżek rowerowych, chodników, odwodnienia, oświetlenia - te wszystkie elementy zostaną zaprojektowane i wybudowane. Oczywiście musi być także  przebudowana i wzmocniona konstrukcja jezdni - tłumaczył. Mamy w projekcie również zaplanowaną analizę obejść tych miejscowości, przez które  droga przechodzi, czyli Myszyniec i Kadzidło. Analiza pokaże nam czy ekonomicznie uzasadniona będzie  rozbudowa istniejącego śladu  przebiegu przez nie, czy też może łatwiej będzie nam wybudować niewielkie obwodnice tych miejscowości. Na te pytanie odpowie nam  firma projektująca.

- Bardzo nam zależy, żeby rozwój gospodarczy tych obszarów dalej postępował. Subregion ostrołęcki zajmuje trzecie miejsce na Mazowszu, po Warszawie i subregionie płockim, jeśli chodzi o znaczenie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.  Inwestycje drogowe, które są w naszym regionie planowane, spowodują, że połączenia drogowe nie będą już barierą w rozwoju firm - mówił starosta Stanisław Kubeł. Dziś często są, bo takie głosy do nas docierają. Chciałbym podziękować za wspólne działania panu posłowi Arkadiuszowi Czartoryskiemu, prezydentowi Januszowi Kotowskiemu i firmom ostrołęckim, które starają się o drugi etap realizacji obwodnicy Ostrołęki. Mam nadzieję, że po zakończeniu pierwszego etapu, minister infrastruktury i budownictwa  zadecyduje o realizacji drugiego. Dziękuję także burmistrzowi Bogdanowi Glince, który od samego początku wspierał to przedsięwzięcie, i Annie Śniadach, która walczy o obwodnicę Dylewa i Kadzidła. Myślę, że warto byłoby te miejscowości obejść trasą.

Starosta podziękował GDDKiA:

I mówił o dobrej współpracy między samorządami

 

Do podziękowań starosty  przyłączyła się wiceprzewodnicząca Anna Śniadach: - Jest nadzieja, że dzięki tej umowie będziemy mieli szansę na obwodnicę Dylewa i Kadzidła.

Anna Śniadach:

- Ile ta droga znaczy dla Ostrołęki, nikogo nie trzeba przekonywać. Wreszcie cały ruch "warszawski" będzie przebiegał inaczej, ciężki ruch zostanie wyprowadzony z miasta - mówił z kolei Janusz Kotowski. - Oznacza to łatwiejsze przemieszczanie się, a z pewnością odetchną także mieszkańcy. Skorzysta na tym też region, bo obwodnica otworzy nowe tereny. To już nie tylko słowa. Pod względem komunikacyjnym, uczestniczymy w chwili historycznej.

Poseł Arkadiusz Czartoryski dodał, że dzisiejsza umowa jest przykładem współpracy samorządów, parlamentarzystów i strony rządowej – a tak szerokie działania gwarantują skuteczność podejmowanych inicjatyw.

 

Firma Multiconsult ma 15 miesięcy do dnia podpisania umowy na opracowanie koncepcji i uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach inwestycji.

 

 

 

 

drukuj (Pierwszy krok ku przebudowie DK 53. GDDKiA podpisała umowę)

 • data: 2018-10-12

Most na Orzu odebrany

Zakończyła się przebudowa mostu na Orzu w Goworowie w ciągu drogi powiatowej Goworowo-Ponikiew Duża-Kunin. Inwestycja została oficjalnie odebrana 9 października.  Na odbiorze obecny był m.in. wicestarosta Krzysztof Parzychowski, wójt gminy Goworowo Małgorzata Kulesza, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce Grzegorz Bakuła.

Zadanie wykonała firma Saltor z Kielc. Przebudowa kosztowała 3.531.369,82 zł. Zadanie realizowane było ze środków własnych powiatów, dofinansowania gminy Goworowo a także  ze środków rezerwy subwencji ogólnej będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury.

drukuj (Most na Orzu odebrany)

 • data: 2018-10-11

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

W poniedziałek 15 października, w Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbędzie się 52. sesja Rady Powiatu Ostrołęckiego. Początek obrad o godz. 14.00.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
 2. opinia Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2018 – 2030
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2018r.
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały

 

 1. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Ostrołęki
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego”
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji w 2019r. inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521W na odcinku Brzozowa – Czarnia” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Infrastruktury
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały 
 1. przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Inwestujemy
  w siebie!” w ramach RPO WM 2014 – 2020
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały  
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 2. Informacja Starosty Ostrołęckiego o pracy Zarządu Powiatu.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Sprawy różne. 
 5. Zakończenie obrad LII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

                                                                                                                

 

drukuj (Zapraszamy na sesję Rady Powiatu)

 • data: 2018-10-11

ZSP w Kadzidle z nowym torem sportowym

Przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle, obok boiska, powstał kompleks sportowy z torem sprawnościowym. 9 października został on oficjalnie otwarty i poświęcony przez ks. Ryszarda Kłosińskiego, proboszcza parafii w Kadzidle.  Uroczystość, której gospodarzem była dyrektor ZSP, Ewa Duszak,  połączona była z piknikiem militarnym oraz zawodami strzeleckimi. Wśród gości był starosta Stanisław Kubeł, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz oraz radni.

Zanim nowy obiekt został oficjalnie oddany do użytku, odbył się na nim turniej, w którym uczestniczyli uczniowie.

O tym jak doszło do realizacji kompleksu sportowego, opowiedział starosta Stanisław Kubeł.

- Kiedy powstała tu strzelnica, z której korzysta młodzież, rozmawiałem z wojskowymi, w tym także z płk. Eugeniuszem Gorczycą, którzy sugerowali, by powstało jeszcze obok niej coś z infrastruktury sportowej. Padł pomysł, by było to coś na wzór sprawnościowej ścieżki wojskowej. Dziś możemy popatrzeć na  zmagania młodzieży - mówił starosta Kubeł.

Koszt zadania, czyli wybudowania terenowych urządzeń sportowych  w Kadzidle wynosił 600.215 zł  a wraz z dwoma boiskami przy ZSP w  Myszyńcu -  974.641 zł. Dofinansowanie tych inwestycji przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  wyniosło 487.300 zł.  Korzystanie z toru będzie dostępne nie tylko dla uczniów ZSP, ale też innych osób, po wcześniejszym kontakcie z dyrekcją szkoły.
 

drukuj (ZSP w Kadzidle z nowym torem sportowym)

 • data: 2018-10-10

Sześć kościołów otrzymało dotację na renowację zabytków

Sześć parafii z Powiatu Ostrołęckiego otrzymało dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie bądź roboty budowlane. Uroczyste podpisanie umów w obecności proboszczów, zarządu powiatu, radnych a także ks. biskupa Janusza Stepnowskiego odbyło się 9 października w Starostwie Powiatowym.  Dotację otrzymały kościoły z terenu powiatu, wpisane do rejestru zabytków. Stosowną uchwałę podjęli radni powiatu na sesji 28 września.

Fundusze na rewitalizację obiektów sakralnych i zabytkowych otrzymają: kościół parafialny pw. Św. Anny w Dąbrówce - prace konserwatorskie przy pokryciu dachowym (40 tys.), kościół pw. Św. Michała Archanioła w Czarni na wymianę pokrycia dachowego zabytkowego budynku kościoła (50 tys. zł.), kościół pw. Św. Wawrzyńca w Kleczkowie na roboty remontowo-konserwatorskie zabytkowych murów obronnych wokół kościoła oraz zagospodarowanie terenu (50 tys. zł), kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie na prace konserwatorskie i restauratorskie dwóch bliźniaczych ołtarzy mniejszych (50 tys. zł), kościół Ducha Świętego w Kadzidle - odnowienie i całkowite odtworzenie rynien i rur spustowych na dachu zabytkowego kościoła (60 tys. zł), kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach na remont kościoła parafialnego (50 tys. zł).

- Pomysł programu narodził się wtedy, kiedy część z proboszczów skarżyła się, że trudno im korzystać ze środków zewnętrznych, do których sięgnięcia namawialiśmy - marszałka, z ochrony zabytków, ministra kultury czy też z Funduszu Kościelnego - mówił starosta Stanisław Kubeł. - Z tego względu, że brakuje im na wymagany wkład własny, często w wysokości 50 proc. dofinansowania. Nasze dotacje być może nie są aż tak duże, by odegrały istotną rolę w renowacji zabytków, ale miały na celu uzupełnienie wkładu własnego parafii, by umożliwić im starania o  środki zewnętrzne. I takie też od samego początku było przesłanie naszego programu. Nie ma on charakteru rocznego, ale ciągły Jeśli wprowadziliśmy go do budżetu powiatu, to będziemy się starać, by w nim już funkcjonował.

Starosta także tłumaczył, że program ogranicza się do zabytków, ponieważ  ze względów formalnych nie może objąć kościołów, które zabytkami nie są.

Parafie, które dotacje z powiatu otrzymały, złożyły wnioski na ogłoszony wcześniej konkurs. - Chciałem podziękować księżom proboszczom, że podjęli się  trudu renowacji zabytków. Nie każdy ma taką odwagę. Dziękuję zwłaszcza tym księżom, którzy niedawno objęli swoje funkcje i mieli  obawy.

Głos zabrał także biskup.

- Obowiązek dbania o zabytki, o dobra kulturalne czy religijne jest wpisane w konstytucję, spoczywa także na państwie polskim. Dziękuję księżom proboszczom, którzy podjęli się tego dzieła.  Biskup Janusz Stepnowski zauważył, że najwięcej wśród zabytków jest obiektów sakralnych -  kościołów, cmentarzy. - Stanowią istotną architekturę przestrzeni, w której żyjemy. Trudno byłoby choćby wyobrazić sobie Kadzidło bez kościoła św. Ducha czy Kleczkowa bez pięknej, gotyckiej świątyni, która leży pośród łąk i pól. Dbanie o zabytki jest obowiązkiem nas wszystkich i strony kościelnej, i samorządów. Często bowiem to jedyne elementy związane z historią. Dziękuję samorządowi powiatu za zaangażowanie na rzecz naszych zabytków.

drukuj (Sześć kościołów otrzymało dotację na renowację zabytków)

 • data: 2018-10-10

Kurpiowskie granie na scenie w Lelisie

Tegoroczne "Kurpiowskie granie",  czyli Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych przyciągnął do Lelisa tłumy muzyków oraz miłośników kultury i tradycji kurpiowskiej. Nie zabrakło występów konkursowych, ale też regionalnych stoisk i wspólnej potańcówki na ludową nutę.

To była 22. edycja  imprezy. Gości witał wójt gminy Stefan Prusik oraz dyrektor CK-BiS Bartosz Podolak, podkreślając jak wielkie znaczenie ma rozwijanie kultury regionalnej.

Na scenie zaprezentowało się 51 muzyków i instrumentalistów. Do tego twórcy ludowi prezentujący rękodzieło ludowe,  m.in. plecionkarstwo, kręcenie bibuły, rzeźbiarstwo, haft.

- "Kurpiowskie granie" to nie tylko tradycja i folklor, ale to przede wszystkim wielopokoleniowe spotkanie muzyków i twórców ludowych. To spotkanie zakończone wspólną biesiadą, wymianą doświadczeń, rozmowami o tak ważnej dla nas wszystkich kulturze kurpiowskiej. Cieszy mnie to, że nasz przegląd tak ewoluował na przestrzeni lat. Co roku pojawiają się nowi uczestnicy i odbiorcy. Od trzech lat przegląd ubarwiamy kiermaszami sztuki ludowej oraz warsztatami z twórcami ludowymi, które poprzedzają całe wydarzenie. "Kurpiowskie Granie" to dziś duże wydarzenie folklorystyczne w regionie, które zyskuje coraz większe uznanie i popularność, co cieszy i napawa optymizmem na przyszłość - komentuje Bartosz Podolak, dyrektor CK-BiS.

Po części oficjalnej, scena należała do muzyków. Prezentacje oceniała komisja w składzie: Henryk Gadomski, Jacek Krupa oraz Jarosław Kraska.

W kategorii - harmonia pedałowa, uczestnicy do 25 lat (po raz pierwszy):
1. miejsce – Saciłowski Karol
22. miejsce – Marcinkowska Julia

W kategorii - harmonia pedałowa,  uczestnicy do 25 lat:
1.  miejsce – Sutkowski Dawid
2. miejsce – Zielińska Wiktoria
3.  miejsce – Sadłowski Karol
Wyróżnienie – Gieryk Tomasz

Uczestnicy od 25 do 55 lat:
1.  miejsce – Kaczyński Zenon
2.  miejsce – Koziatek Zygmunt
3.  miejsce – Butler Wiesław

Uczestnicy powyżej 55 lat:
1. miejsce – Kowalczyk Jan
1.  miejsce – Maniurski Ryszard
2.  miejsce – Piaścik Eugeniusz
2.  miejsce – Parzych Roman
3.  miejsce – Domian Mieczysław
Wyróżnienie – Czyż Czesław
Wyróżnienie – Drząszcz Czesław
Wyróżnienie – Kędzierski Edward.

 W kategorii - skrzypce, uczestnicy do 25 lat (po raz pierwszy):
1. miejsce – Żyra Paulina
2.  miejsce – Geryk Łucja

Uczestnicy do 25 lat:
1.  miejsce – Butler Katarzyna
2. miejsce – Zadroga Natalia
3.  miejsce – Zapert Alan.

Uczestnicy od 25 do 55 lat:
1.miejsce – Dąbkowski Paweł,  uczestnicy powyżej 55 lat:
1.  miejsce – Góralski Marian

4. W kategorii, harmonijka ustna:
1.  miejsce – Gromadzka Krystyna
2.  miejsce – Kuskowski Wiesław
3. miejsce – Kraska Jan
3. miejsce – Mrozek Aleksander
Wyróżnienie – Murawski Stanisław
Wyróżnienie – Suchcicki Stanisław

 W kategorii - klarnet: wyróżnienie – Wróblewski Eugeniusz.

Organizatorami byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej Puszcza w Lelisie, CK-BiS oraz Gmina Lelis.

Wsparcia finansowego udzielił samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiatu Ostrołęckiego.

 

drukuj (Kurpiowskie granie na scenie w Lelisie)

 • data: 2018-10-10

163 km dróg, 86 km ścieżek pieszo-rowerowych w ostatnich czterech latach

 

Przez teren powiatu ostrołęckiego przebiega łącznie ponad 2000 km dróg, w tym:

 

 • krajowe – 71 km
 • wojewódzkie – 102 km
 • powiatowe – 844,6 km
 • gminne – 982,8 km

 

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez samorząd jest zarządzanie siecią dróg powiatowych. Priorytetowo traktowane są inwestycje poprawiające jakość komunikacji. W mijającej kadencji, korzystając z zewnętrznych programów, które  pozwalały dofinansować tego typu zadania, Powiat Ostrołęcki zmodernizował ponad 163 km dróg powiatowych, wybudował ponad 86 km ścieżek pieszo- rowerowych oraz ponad 9 km chodników. Ponadto powstało i zmodernizowano 16 obiektów mostowych. Przy realizacji dużych inwestycji (budowa mostów z dojazdami, przebudowa kilkunastokilometrowych ciągów), powiat korzystał m.in. z dotacji i subwencji ministerialnych. Środki finansowe pozyskiwane były również z budżetów gmin, w ramach współpracy z  tymi samorządami.

 

 

Zestawienie pomocy finansowej gmin przyznanej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadania drogowe w latach 2015-2018.

L.p.

Gmina

2015

2016

2017

2018
plan

Ogółem

1.

Baranowo

3 565 781

191 824

690 180

0

4 447 785

2.

Czarnia

35 000

925 677

740 000

600 000

2 300 677

3.

Czerwin

0

100 000

0

150 000

250 000

4.

Goworowo

408 176

700 000

382 389

3 759 196

5 249 761

5.

Kadzidło

220 000

0

0

0

220 000

6.

Lelis

2 366 120

400 000

1 928 227

174 000

4 868 347

7.

Łyse

45 000

2 478 627

1 563 483

1 557 200

5 644 310

8.

Olszewo-Borki

0

0

1 200 000

0

1 200 000

9.

Troszyn

24 354

900 000

247 183

0

1 171 537

10.

Rzekuń

815 000

2 000 000

0

1 100 000

3 915 000

11.

Myszyniec

1 500 000

1 571 767

0

1 774 650

4 846 417

12.

Miasto Ostrołęka

0

310 000

499 530

0

809 530

13.

Śniadowo (powiat łomżyński)

0

150 000

0

0

150 000

Ogółem

8 979 431

9 727 895

7 250 991

9 115 046

35 073 363

 Zestawienie pomocy finansowej gmin przyznanej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadania drogowe w latach 2015-2018.

L.p.

Gmina

Nazwa zadania

kwota

1.

Baranowo

 

8 895 570

 

2015

razem, z tego:

3 565 781

 

Przebudowa mostów w msc. Brodowe Łąki i Zawady wraz z dojazdami

3 555 781

 

Przebudowa drogi pow. Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki w ramach NPPDL - Etap II

10 000

 

2016

razem, z tego:

191 824

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia - Bandysie - Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki - III etap  w ramach PRGiPID

137 219

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

54 605

 

2017

razem, z tego:

690 180

 

Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2535W od drogi Nr 53 - Obierwia, Nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo - etap II  w ramach PRGiPID

476 730

 

Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami

200 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

13 450

2.

Czarnia

 

2 300 677

 

2015

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

35 000

2016

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia - Bandysie - Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki - III etap  w ramach PRGiPID

925 677

2017

Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami

740 000

2018

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe

600 000

3.

Czerwin

 

250 000

 

2016

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

100 000

2018
plan

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 2563W Czerwin - Piski, nr 2565W Czerwin - Borek - Suchcice, nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa (Głębocz)

150 000

4.

Goworowo

 

9 391 345

 

2015

Odbudowa drogi pow. Nr 2569W Goworowo-Kamianka-Pomian - Etap II

408 176

2016

Odbudowa drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian

700 000

2017

razem, z tego:

382 389

Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM - RIT

246 781

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

135 608

2018
plan

razem, z tego:

3 759 196

Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM - RIT

759 196

Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami

3 000 000

5.

Kadzidło

 

440 000

 

2015

razem, z tego:

220 000

Przebudowa dróg pow. Nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz Nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis - w ramach NPPDL - Etap II

140 000

Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami

80 000

6.

Lelis

 

9 336 694

 

2015

razem, z tego:

2 366 120

 

Przebudowa dróg pow. Nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz Nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis - w ramach NPPDL - Etap II

2 360 000

 

Odwodnienie drogi pow. Chudek - Baranowo w msc. Obierwia

6 120

 

2016

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2539 W Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa

400 000

 

2017

razem, z tego:

1 928 227

 

Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2535W od drogi Nr 53 - Obierwia, Nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo - etap II  w ramach PRGiPID

871 227

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2523W Golanka-Grale-Nasiadki

950 000

 

Budowa zatoki parkingowej i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa

77 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

30 000

 

2018
plan

razem, z tego:

174 000

 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica województwa (Laski) w msc. Dąbrówka

129 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

45 000

7.

Łyse

 

9 680 137

 

2015

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

45 000

 

2016

razem, z tego:

2 478 627

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki - II etap  w ramach PRGiPID

2 443 627

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

35 000

 

2017

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki - III etap  w ramach PRGiPID

1 563 483

 

2018
plan

razem, z tego:

1 557 200

 

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na terenie Gminy Łyse

1 400 000

 

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki w msc. Łączki

108 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

49 200

8.

Olszewo-Borki

 

1 200 000

 

2017

Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami

1 200 000

9.

Troszyn

 

1 418 719

 

2015

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

24 354

 

2016

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

900 000

 

2017

razem, z tego:

247 183

 

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

170 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

77 183

10.

Rzekuń

 

4 730 000

 

2015

razem, z tego:

815 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

15 000

 

Odbudowa drogi pow. Nr 2569W Goworowo-Kamianka-Pomian - Etap I

800 000

 

2016

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

2 000 000

 

2018
plan

Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn i drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec

1 100 000

11.

Myszyniec

 

8 192 834

 

2015

Przebudowa drogi pow. Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki w ramach NPPDL - Etap II

1 500 000

 

2016

razem, z tego:

1 571 767

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia - Bandysie - Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki - III etap  w ramach PRGiPID

760 198

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - etap I

772 385

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia - Białusny Lasek

39 184

 

2018
plan

razem, z tego:

1 774 650

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie  - Zalas - II etap  w ramach PRGiPID

1 681 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

93 650

12.

Miasto Ostrołeka

 

809 530

 

2016

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

310 000

2017

Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami

499 530

13.

Śniadowo

 

150 000

 

2016

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

150 000

 

 

Ogółem

56 795 506

 

Zestawienie dotacji i  pomocy finansowej udzielonej gminom i miastu Ostrołęka przez

Powiat Ostrołęcki na zadania drogowe w latach 2015-2018.

L.p.

Gmina

Nazwa zadania

kwota

1.

Baranowo

 

130 000

 

2015

Dotacja na dofinansowanie wspólnej inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej dróg na terenie gminy Baranowo poprzez przebudowę drogi gminnej nr 250130W i drogi pow. nr 2536W" w ramach NPPDL - Etap II

130 000

2.

Czerwin

 

250 000

 

2017

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole, od skrz. z drogą pow. nr 2564W do skrz. z drogą pow. nr 2563W"  w ramach PRGiPID

250 000

3.

Goworowo

 

106 486

 

2015

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno - Ciechanów - Różan - Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą pow. nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin na odcinku Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik" w ramach NPPDL -Etap II

25 000

2016

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą pow. nr 2573W do skrzyżowania z drogą pow. nr 4403W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami w/w dróg pow. z drogą krajową nr 60" w ramach PRGiPID

81 486

4.

Kadzidło

 

60 000

 

2016

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle"

60 000

5.

Lelis

 

575 000

 

2015

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami pow. Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie, Golanka - Grale - Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki - Szafarczyska" w ramach NPPDL - Etap II

125 000

 

2016

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo" w ramach PRGiPID

450 000

6.

Łyse

 

3 250 837

 

2015

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Baba - Charubin nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+000,00 do km 3+050,32" w ramach NPPDL - Etap II

25 000

2016

Pomoc finansowa razem, z tego na dofinansowanie zadań pn. :

1 132 144

„Rozbudowa drogi gminnej nr 250728W Łyse – Lipniki wraz ze zjazdami na ulicę Sosnową dł. 193,40 mb i ulicę Świerkową dł. 229,85 mb od km 0+000,00 do km 3+699,22” w ramach PRGiPID

524 590

"Przebudowa drogi gminnej nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle"

607 554

2017

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg gminnych nr 250729W Łyse-kol. Worek, nr 250731W Łyse-kol. Możdżonek i Łyse - ul. Piwna i Łąkowa" w ramach PRGiPID

961 549

7.

Olszewo-Borki

 

25 000

 

2015

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych pomiędzy droga krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Grabowo i Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki" w ramach NPPDL - Etap II

25 000

8.

Myszyniec

 

746 578

 

2015

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek - Wydmusy (przez Ulicę)" w ramach NPPDL - Etap II

20 000

2016

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec"  w ramach PRGiPID

726 578

9.

Miasto Ostrołęka

 

809 530

 

2016

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ul. Padlewskiego w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap" w ramach PRGiPID

310 000

 

2017

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - I etap" w ramach PRGiPID

499 530

 

 

Ogółem

5 953 431

 

 

 

 

drukuj (163 km dróg, 86 km ścieżek pieszo-rowerowych w ostatnich czterech latach)

 • data: 2018-10-08

Młodzież z ZSP w Łysych kibicuje z klasą

Po raz kolejny młodzież z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych  wybrała się w ramach projektu "Kibicuj z Klasą" na szlagierowy mecz piłki nożnej. Tym razem był to mecz Legia Warszawa - Arka Gdynia. Poprzednie wyjazdy na mecze polskiej ekstraklasy piłki nożnej były pełne emocji, więc młodzież oczekiwała że i tym razem poczuje dreszczyk emocji.

Nie rozczarowali się, gdyż udało im się obejrzeć pasjonujący mecz, zakończony  remisem 1:1. - Kibicowaliśmy gorąco i nie oszczędzaliśmy rąk i gardeł - zapewniają.

drukuj (Młodzież z ZSP w Łysych kibicuje z klasą)

 • data: 2018-10-08

Ruszyła Powiatowa liga piłki ręcznej

Rozpoczęła się druga edycja Powiatowej Ligi Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Ostrołęckiego. W pierwszym turnieju udział wzięło pięć drużyn chłopców i dziewcząt rocznika 2006 i młodszych ze szkół w Ostrołęce i Olszewo Borkach. Kolejny turniej planowany jest  na początku listopada. Są jeszcze wolne miejsca dla 2 - 3 zespołów do kolejnych rozgrywek. Szkoły z powiatu ostrołęckiego mogą zgłaszać swoje zespoły, kontakt: Norbert Kolanowski, tel. 502 105 673, e-mail: trojkaostroleka@gmail.com

 

drukuj (Ruszyła Powiatowa liga piłki ręcznej)

 • data: 2018-10-05

Powiat Ostrołęcki na 2. miejscu w Polsce za inwestycje

Na uroczystej gali, podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł odebrał statuetkę za 2. miejsce Powiatu Ostrołęckiego w rankingu, przygotowanym przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego i opublikowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego  "Wspólnota".

Metoda rankingu jest niemal identyczna, jak w ubiegłym roku i dwa lata temu. Pod uwagę brana była całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2015–2017). – W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem spaść do znacznie niższego poziomu – tłumaczy autor rankingu, prof. Paweł Swianiewicz.

Staroście na forum towarzyszyli: wicestarosta Krzysztof Parzychowski, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz, skarbnik powiatu Aldona Kuciej oraz Katarzyna Grodzka z Wydziału Promocji i Rozwoju.

Powiat Ostrołęcki na podium uplasował się tuż za powiatem przasnyskim. W rankingu uczestniczyło 314 powiatów. Średnie wydatki inwestycyjne per capita za lata 2015-2017 dla naszego powiatu wynosiły 412, 04 zł, w pow. przasnyskim - 504, 30 zł. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Powiat Ostrołęcki był na trzecim miejscu (wówczas brane były pod uwagę wydatki w lat. 2014-2016).

- Miejsce Powiatu Ostrołęckiego w rankingu nie było dla nas zaskoczeniem - przyznaje starosta Stanisław Kubeł. - Cieszę się, że znaleźliśmy się na podium  i to tak wysoko,  zwłaszcza, że inwestycje są coraz droższe, wzrastają także koszty ich  utrzymania. Część jednostek samorządów jest  trudnych do przebicia - np. pięć województw ze ściany wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Automatycznie mają znacznie wyższe nakłady, a samorządy w związku z tym - większe możliwości pozyskiwania środków finansowych. Niektórzy mają też środki finansowe dedykowane pod strefy gospodarcze, jak np. powiat przasnyski. To są specjalne środki, które trafiają na ten obszar. My zaś nie mieliśmy terenów  Skarbu Państwa, na których mogliśmy zorganizować strefę gospodarczą. Zresztą u nas nie było też chęci inwestowania. Miasto zorganizowało taką  strefę,  jednakże nie pozyskało inwestorów. Więcej inwestycji powstaje tam, gdzie przygotowana jest  dobra infrastruktura, wypracowana razem z gminami. I to właśnie tam powstają przedsięwzięcia gospodarcze. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Powiatu Ostrołęckiego, poczynając od dysponentów środków unijnych, krajowych, wojewódzkich a także gminom, które zechciały z nami współpracować - mówi starosta. - Myślę, że tych ponad dwieście tytułów inwestycyjnych, które zrealizowaliśmy w ostatnich czterech latach, przyczyniło się do  wysokiego miejsca w rankingu. Przede wszystkim mam jednak nadzieję, że zostały one zauważone i przyczyniły się wyraźnie do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu.

Komentarz starosty:

Miasto Ostrołęka zostało sklasyfikowane w kategorii miast na prawach powiatu na miejscu 44. (spadek z 39. w stosunku do roku poprzedniego). W klasyfikacji znalazło się 47 miast. Wydatki per capita za okres brany w rankingu to 457,70 zł. Sąsiednia Łomża znalazła się na miejscu 23. (spadek z 16. w stosunku do roku poprzedniego) - z kwotą wydatków 888,56 zł.

Spośród naszych gmin, w kategorii gmin wiejskich na najwyższej pozycji w rankingu znalazła się gm. Łyse, zajmując miejsce 40. (1350, 30 zł). Awansowała z miejsca 304. w ubiegłym roku. Ponadto nieźle wypadła gmina Baranowo - miejsce 137. (926,74 zł), awans z 310. miejsca; Lelis - miejsce 152. (905,03 zł) - awans ze 174. Olszewo-Borki w rankingu znalazły się na 292. msc. (748, 85 zł) - awans z 370. Rzekuń uplasował się na miejscu 367. (688,71 zł), zaliczając tym samym duży spadek - ze 145. miejsca w ub. roku. Gm. Czarnia zajęła 527. miejsce (583,08 zł) - awans z 545 msc.; Goworowo - 532. miejsce (580,44 zł) - awans z 681. msc.; Czerwin - 578 msc. (565, 31 zł) - awans z 937. miejsca. Spadek w tym roku zaliczył Troszyn, który uplasował się na 745. miejscu (499, 85 zł) - z 585 msc. Kadzidło znalazło się na 955. miejscu (424, 64 zł) - w ub. roku było na 1056. miejscu.

W rankingu sklasyfikowano 1555 gmin. Myszyniec znalazł się w kat. Miasta inne - na 84. pozycji (802, 75 zł), zaliczając spadek z 26. miejsca w poprzedniej edycji rankingu.

 

drukuj (Powiat Ostrołęcki na 2. miejscu w Polsce za inwestycje)

 • data: 2018-10-04

Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego

Uprzejmie informujemy, że 15 października br. upływa termin składania wniosków o Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego.  Zachęcamy do zgłaszania kandydatur osób za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za całokształt działalności sportowej lub wybitne osiągnięcia sportowe dla Powiatu Ostrołęckiego.

Wzory wniosków o doroczną nagrodę znajdują się na stronie: Nagrody Starosty Ostrołęckiego.

drukuj (Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego)

Powiatowa oświata - nowe kierunki kształcenia, nauka za granicą

Oświata w Powiecie Ostrołęckim zorganizowana jest w 8 zespołach szkół, zlokalizowanych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, Myszyńcu oraz w Troszynie.

W związku z tym, że spada liczba uczniów, co związane jest z niżem demograficznym, jak również odpływem młodzieży do szkół w mieście, placówki powiatowe, podejmują szereg działań, by stać się konkurencyjnymi wobec nich i zatrzymać ten proces. Stąd też propozycje nowych, wychodzących na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi, jak również potrzebom rynku pracy, kierunków kształcenia a także programy z możliwością odbycia atrakcyjnych staży zawodowych za granicą.

W latach 2015-2018 uruchomiono nowe kierunki kształcenia:

 • w technikum dla młodzieży:
  • technik agrobiznesu w ZSP w Myszyńcu,
  • technik technologii żywności w ZSP w Łysych,

 

W technikum dla młodzieży w ZSP w Myszyńcu została wprowadzona innowacja pedagogiczna pt. „Technik informatyk w Myszyńcu - klasa służb mundurowych”. Innowacyjność polega na tym, że uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik informatyk, poza przedmiotami przewidzianymi w ramowym planie nauczania dla technikum, będą realizowali także blok zajęć z zakresu funkcjonowania służb mundurowych oraz wykorzystania technologii informatycznej w tych formacjach. W ramach tych zajęć zdobędą wiedzę o zasadach prawnych obowiązujących w służbach mundurowych, wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej w policji, wojsku czy straży pożarnej, jak również rozwiną swoją sprawność fizyczną w zakresie pływania i samoobrony. Zostaną przygotowani do odpowiednich zachowań w sytuacjach kryzysowych oraz podejmowania podstawowych czynności podczas akcji ratowniczych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 • w szkole policealnej dla dorosłych:
  • technik rachunkowości w ZSP w Baranowie,
  • opiekun medyczny w ZSP w Troszynie.

 

Od roku szkolnego 2016/2017 w oświacie wprowadzono istotne regulacje prawne: zmianę podstawy programowej oraz zreformowano szkolnictwo zawodowe. Zostały   zlikwidowane gimnazja, powstały szkoły branżowe I stopnia.  Dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne przekształcono w szkoły ponadpodstawowe.

 

Słuchacze zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki zdobywają kwalifikacje zawodowe także kończąc kursy kwalifikacyjne. Obecnie prowadzone są kursy w obszarze zawodów: rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik leśnik, technik ekonomista, technik handlowiec.

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki w latach 2015 – 2018. Źródło: System Informacji Oświatowej.

 

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

 

liczba uczniów

liczba oddziałów

liczba uczniów

liczba oddziałów

liczba uczniów

liczba oddziałów

liczba uczniów

liczba oddziałów

Ogółem

2062

93

2059

95

2181

96

2013

84

szkoły dla młodzieży

1214

65

1180

65

1127

61

966

54

szkoły dla dorosłych

848

28

879

30

1054

35

1047

30

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

 

absolwenci

oddziały

absolwenci

oddziały

absolwenci

oddziały

absolwenci

oddziały

szkoły dla młodzieży

299

17

309

18

384

20

318

17

szkoły dla dorosłych

536

19

552

17

593

21

559

17

 

Kadra pedagogiczna

Zatrudnienie w placówkach oświatowych, wg stopnia awansu zawodowego.

 

Etaty w  roku szk. 2014/2015

Etaty w  roku szk. 2015/2016

Etaty w  roku szk. 2016/2017

Etaty w  roku szk. 2017/2018

144,73

144,48

142,68

136,89

stażyści

7,52

2,15

4,21

3,07

kontraktowy

20,66

20,25

16,79

14,9

mianowany

33,28

34,51

31,76

27,63

dyplomowany

83,27

87,58

89,92

91,23

 

Każdego roku najlepsi uczniowie szkół powiatowych otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów.
W latach 2015 – 2018 odebrało je 37 uczniów, na łączną kwotę 87 204 zł. Jednocześnie corocznie, najlepsi absolwenci zespołów szkół otrzymują okolicznościowe nagrody starosty ostrołęckiego. W ciągu ostatnich czterech lat otrzymało je 28 absolwentów na kwotę 14 000 zł.
W szkołach powiatowych organizowane są pod patronatem starosty konkursy przedmiotowe, których laureaci otrzymali nagrody w łącznej wysokości 56.000 zł. Uhonorowani nagrodami rzeczowymi zostali laureaci  szczebla co najmniej powiatowego konkursów i olimpiad przedmiotowych organizowanych przez inne placówki. 

 

Pomoce dydaktyczne

 

W latach 2015-2018 powiat doposażył w pomoce dydaktyczne i książki 8 zespołów szkół na kwotę 518 488 zł oraz dwie  poradnie psychologiczno-pedagogiczne na kwotę 103 320 zł. W ramach tych środków kupiono min. wyposażenie pracowni komputerowych w zespołach szkół na łączną kwotę 260 846 zł a Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie kupił za 47 900 zł nowy samochód do nauki jazdy.

Powiat doposażył również, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, biblioteki szkolne w czterech zespołach szkół. Wartość zadania to 23 100 zł, z czego dotacja celowa wynosiła 18 480 zł.

 

Inwestycje oświatowe i projekty "miękkie", dofinansowane ze środków UE w ramach EFS

 

W zespołach szkół w Myszyńcu i Troszynie wykonano modernizacje istniejących kotłowni za 35 681 zł. W 2016 naprawiono dach budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie za łączną kwotę
68 185 zł. Wykonano przegrody i drzwi dymoszczelne w dwóch zespołach na łączną kwotę 22 147 zł oraz rozbudowę systemu alarmowego za 7 564 zł.

W latach 2015-2018 zespoły szkół powiatowych w Baranowie, Kadzidle, Łysych, w konsorcjum
z pozostałymi szkołami, brały udział w projektach Erasmus. W ramach projektów 637 uczniów z naszych szkół wyjechało lub jeszcze wyjdzie na staż zawodowy do Portugalii lub Hiszpanii. Wartość już zrealizowanych projektów to blisko 3 miliony złotych pozyskanych ze środków unijnych, w trakcie realizacji są również dwa  projekty Erasmus na łączną kwotę 1 280 000 zł.

Zespoły szkół w Baranowie i Kadzidle w latach 2017-2018 realizują wspólnie projekt unijny, którego wartość zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie została określona na kwotę 696 690 zł, dofinansowanie stanowi 627 021 zł. Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych zawodowych oraz z języka obcego zawodowego dla 73 uczniów technikum.

Dodatkowe zajęcia dla 73 uczniów technikum technologii żywności i agrobiznesu będą też odbywały się w latach 2018/2019 w ramach projektu, który wspólnie realizuje ZSP w Baranowie z ZSP w Łysych.
 


 

 

drukuj (Powiatowa oświata - nowe kierunki kształcenia, nauka za granicą)

 • data: 2018-10-02

Rajd Szlakiem Barci Kurpiowskich

12 km pieszo i 30 km na rowerze mieli do pokonania uczestnicy Rajdu Szlakiem Barci Kurpiowskich, który odbył się 28 września. Rajd zorganizował RCKK w Myszyńcu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Start rajdu miał miejsce w Charcibałdzie. Tam też odbyła się msza święta. Piesi wędrowali z Charcibałdy (Budy) przez Białusny Lasek do Myszyńca. Rowerzyści jechali z Charcibałdy (Budy) przez Bandysie, Zawady do Myszyńca. Na mecie, przy amfiteatrze RCKK w Myszyńcu, czekało na wszystkich ognisko. Tam też rozegrane zostały konkurencje rajdowe, odbyło się rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród.

 

drukuj (Rajd Szlakiem Barci Kurpiowskich)

 • data: 2018-10-02

Uroczysta sesja z promocją "Dziejów Powiatu Ostrołęckiego"

Uroczysta sesja rady powiatu, poprzedzona mszą św. w kościele farnym oraz konferencja, połączona z promocją książki "Dzieje Powiatu Ostrołęckiego" były głównymi punktami jubileuszu 20-lecia powiatu. Sesja miała miejsce 28 września w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.


Przewodniczący rady powiatu, Krzysztof Mróz,  wręczył staroście Stanisławowi Kubłowi statuetkę, przyznaną wraz z tytułem honorowym „ Starosta XX-lecia” przez Związek Powiatów Polskich. W porządku obrad  sesji znalazła się tylko jedna uchwała, nad którą głosowali radni, mianowicie  dotycząca dofinansowania projektów renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu. Została jednogłośnie przyjęta przez radnych.  Radni przyznali 300 tysięcy złotych na prace konserwatorskie i zabytki położone na terenie powiatu ostrołęckiego. Dofinansowania otrzymają kościoły w: Dąbrówce (pokrycie dachu), Czarni (pokrycie dachu), Kleczkowie (prace związane z murami obronnymi wokół kościoła), Czerwinie (odnowienie dwóch bliźniaczych ołtarzy), Kadzidle (odnowienie i odtworzenie rynien), Lipnikach (remont kościoła).

Rozpoczynając popularnonaukową część sesji, którą prowadzili Małgorzata Lubecka i Jan Mironczuk, starosta wyjaśnił, dlaczego samorząd zdecydował się na wydanie monografii powiatu:
 

- Setna rocznica niepodległości państwa i dwudziestolecie restytucji powiatu wydało nam się dobrą okazją do stworzenia publikacji, będącej kompleksowym i sięgającym w głęboką przeszłość spojrzeniem na Ziemię Ostrołęcką. Dziękuję Ostrołęckiemu Towarzystwu Naukowemu i dr. Januszowi Gołocie za złożoną propozycję wydawniczą i stworzenie tego dzieła, w którym dzieje powiatu i dzieje Kurpiowszczyzny przeplatają się z niełatwymi losami Ojczyzny. Jest to historia otwarta, którą będą kontynuować w życiu i w literaturze kolejne pokolenia.

 Janusz Gołota (współredaktor publikacji, wraz z Jerzym Kijowskim i Janem Mironczukiem) podkreślił, że upamiętnienie obu jubileuszy czymś nieprzemijającym, jakim jest historyczna publikacja , wydaje się zdarzeniem szczególnie trafnym . - Ta książka przywołuje tysiące faktów z historii Ziemi Ostrołęckiej i historii Polski, dwa tysiące nazwisk mieszkańców tego powiatu, 600 miejscowości. Książka, dzieło kilku autorów, jest oparta na solidnym materiale źródłowym, archiwalnym, naukowym. Korzystaliśmy z 13 archiwów, 59 tytułów prasowych i wielu innych publikacji, jest tu półtora tysiąca przypisów. Nie jest to książka wydana ku czci, ale dla wiedzy rzetelnej. Wiedzy o naszym powiecie i jego trudnej drodze do współczesności. Jest to zaś przede wszystkim książka o ludziach - mówił profesor.

 

 

 

drukuj (Uroczysta sesja z promocją "Dziejów Powiatu Ostrołęckiego")

 • data: 2018-10-01

O cyberbezpieczeństwie z Jakubem Boratyńskim

Jakub Boratyński, kierownik działu "Trust and Security", odpowiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności w Komisji Europejskiej w Brukseli gościł w ubiegłym tygodniu w Ostrołęce. Spotkał się m.in. z młodzieżą z ostrołęckich szkół, mieszkańcami, a także z pracownikami starostwa. Towarzyszyła mu Justyna Budziarek, z Przedstawicielstwa  Komisji Europejskiej w Warszawie.  

Tematem przewodnim tych spotkań było cyberbezpieczeństwo, ale nie tylko. Rozmowy dotyczyły także tego jak Polska zmieniła się po przystąpieniu do UE, w których obszarach najbardziej. Jakub Boratyński odpowiadał także na pytania jak obecnie nasz kraj i sytuacja w nim jest odbierana w Brukseli, o nastroje wobec Polski.

drukuj (O cyberbezpieczeństwie z Jakubem Boratyńskim)

 • data: 2018-10-01

Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Informuje, że w dniu 28 września br. Rada Powiatu w Ostrołęce podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Treść uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj (Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku)

Ponad dwieście inwestycji powiatu w ostatnich czterech latach

W mijającej, piątej kadencji powiat wydatkował  na inwestycje 163 863 351, 92 zł.

 

Przebudował ponad 163 km dróg, zbudował ponad 86 km ścieżek rowerowych, przebudował 18 obiektów mostowych. Inwestycje realizowane były także w innych działach, nie tylko infrastruktura drogowa, jednakże ta choć jest najkosztowniejszą pozycją, to również najbardziej potrzebną i oczekiwaną przez mieszkańców. W sumie w okresie tych czterech lat, zrealizowanych zostało ponad 200 różnych  tytułów inwestycyjnych. W załączniku pełen wykaz zadań.

Warto podkreślić, że od lat udział wydatków majątkowych w ogólnej strukturze budżetu utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie 40-47 proc., co powoduje, że samorząd  zajmuje czołowe miejsca wśród powiatów przeznaczających najwyższe środki na rozwój.  Przekłada się to zauważalnie na jakość życia społecznego i gospodarczego, na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, przewóz osób, towarów, na bezpieczeństwo, komfort poruszania się po drogach kierowców, pieszych i rowerzystów.

 

Nie jest sztuką inwestować dużo będąc bogatym, sztuką jest inwestować więcej niż bogaci, będąc biednym" - podsumowuje starosta Stanisław Kubeł.

 

Wydatki majątkowe na jednego  mieszkańca wzrastały z 299 zł w 2014 r. do 472 zł w 2015 r., w 2016 r. wynosiły 410 zł,  w 2017 r. – 353 zł, natomiast wg. planu na 2018 r. – 610 zł.

 

 

 

drukuj (Ponad dwieście inwestycji powiatu w ostatnich czterech latach)

 • data: 2018-09-27

Promocja książki „Dzieje Powiatu Ostrołęckiego”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września br. odbędzie się uroczysta sesja Rady Powiatu w Ostrołęce z okazji Jubileuszu 20-lecia Powiatu Ostrołęckiego. Podczas sesji odbędzie się promocja książki „Dzieje Powiatu Ostrołęckiego”.

Program uroczystości:

12.00 – Msza Św. w Kościele pw. Nawiedzenia  Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, ul. Szwedzka 2

13.15 – Otwarcie uroczystej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Pl. Bema 8:
      – Wystąpienie Starosty Ostrołęckiego Stanisława Kubła
      – Prezentacja książki „Dzieje Powiatu Ostrołęckiego” przez dr hab. Janusza Gołotę
      – Referaty przedstawicieli Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego:
•      „Wielka wojna w powiecie ostrołęckim” – dr Marek Niewiadomski,
•     „XIX i XX wiek nad Narwią, Orzem i Omulwią” – dr Jerzy Kijowski,
•     „W obliczu zagłady (1939-1945)” – dr Wojciech Łukaszewski,
•     „Samorządny Powiat Ostrołęcki w okresie III RP (1998-2018)” – dr hab. Jan Mironczuk
       – Dyskusja
       – Podjęcie uchwał
       – Zakończenie uroczystej sesji

drukuj (Promocja książki „Dzieje Powiatu Ostrołęckiego”)

Zapraszamy na Rajd Szlakiem Barci Kurpiowskich

W piątek, 28 września zapraszamy na Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Trasy rajdu: piesza - około 12 km: Charciabałda (Budy) - Białusny Lasek - Myszyniec;

rowerowa - około 30 km: Charciabałda (Budy) - Bandysie - Zawady - Myszyniec.

 • 8:00 – zbiórka uczestników rajdu w Amfiteatrze RCKK przy
  ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu oraz odprawa opiekunów grup,
 • 8:15 – przewóz uczestników rajdu autokarami do miejsca startu rajdu w Charciabałdzie,
 • 9:30 – msza święta,
 • 10:30 – wymarsz grup rajdowych,
 • 13:00 – ognisko (wiata przy amfiteatrze RCKK),
 • 14:00 – konkurencje rajdowe, rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród,
 • 15:00 – zakończenie.

 

drukuj (Zapraszamy na Rajd Szlakiem Barci Kurpiowskich)

 • data: 2018-09-26

Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu  było organizatorem  imprezy  etnograficznej pn. "Ginące zawody". Po raz pierwszy odbyły się one w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie.
 
Warsztaty „Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie” rozpoczęły się w czwartek 20 września i trwały do soboty. W imprezie licznie uczestniczyły uczniowie ze szkół. Nad zalewem w Wykrocie swoje warsztaty rozłożyli rzemieślnicy z dziedziny wycinankarstwa, wyrobu pisanek, wykonywania kierców i kwiatów z bibuły, plecionkarstwa, garncarstwa, rzeźby, kowalstwa artystycznego, obróbki lnu, tkactwa, hafciarstwa, koronkarstwa, wyrobu masła, wypieku chleba oraz tradycyjnych byśków. Odbyła się także  nauka tańców kurpiowskich. Partnerami RCKK przy organizacji imprezy byli: marszałek województwa mazowieckiego, burmistrz miasta i gminy Myszyniec, Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Powiat Ostrołęcki był patronem warsztatów.
 

drukuj (Ginące zawody w Kurpiowskiej Krainie)

 • data: 2018-09-26

Międzynarodowy turniej piłki nożnej na Ukrainie z udziałem APN Ostrołęka

W dniach 14-16 września br. w Sokalu na Ukrainie odbył się międzynarodowy turniej piłki nożnej dla roczników 2004 i 2005. Nasz region reprezentowała drużyna APN Ostrołęka z trenerem Pawłem Zalewskim. W turnieju wzięło udział sześć drużyn. Nasza drużyna zajęła III miejsce, a Miłosz Skowronek z APN otrzymał tytuł „Bombardiera” za strzelenie 5 bramek.

drukuj (Międzynarodowy turniej piłki nożnej na Ukrainie z udziałem APN Ostrołęka)

Dom dla Dzieci uroczyście otwarty

Przy ul. Turkusowej w Czarnowcu mieści się Dom dla dzieci. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, zbudowana przez Powiat Ostrołęcki.  Jego uroczyste otarcie odbyło się 20 września - z udziałem wielu gości. Dom poświęcił ks. proboszcz parafii w Rzekuniu, ks. kan. ppłk Jan Mrowca. Uroczystość poprowadził dyrektor placówki, Krzysztof Żebrowski.

- Dziękuję tym, którzy brali udział w twórczych rozmowach na temat potrzeby budowy tej placówki. Dziękuję radzie powiatu za jednomyślność w głosowaniu nad finansowaniem obiektu, gratuluję wykonawcy sprawnej realizacji. Dzięki temu nasze dzieci nie są umieszczane w placówkach w sąsiednich powiatach. Dzieciom życzę, aby czuły się tu dobrze, abyście po zajęciach szkolnych chętnie tu wracały - mówił podczas otwarcia, starosta Stanisław Kubeł.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. starosta Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, Krzysztof Mróz - przewodniczący rady powiatu, Barbara Gocłowska - była skarbnik powiatu, jeden z mieszkańców domu oraz ks. Jan Mrowca.  W Domu, który jest placówką  socjalizacyjno-interwencyjną może mieszkać docelowo 14 dzieci.

W nowoczesnym budynku znajduje się siedem dwuosobowych pokoi - każdy w innej kolorystyce, przytulny salon, przestronna, jasna kuchnia oraz łazienki. Warunki tam panujące są zbliżone do tych panujących w rodzinie. Głównym celem domu jest przygotowanie wychowanków do funkcjonowania w dorosłym życiu, już po opuszczeniu placówki. Kadrę stanowią:  dyrektor, wychowawcy, psycholog, pedagog i pracownik socjalny.

Powierzchnia domu to około 280 m kw. Powierzchnia działki to blisko 15 arów. Podwórko jest ogrodzone i oświetlone. Znajduje się na nim budynek gospodarczy z dwoma pomieszczeniami.

Podczas uroczystości pod adresem wychowanków popłynęło wiele serdecznych słów. Otrzymali także sporo prezentów. W poniedziałek 24 września odwiedził Dom Marcin Grabowski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego -również z prezentami: książkami, piłkami, notesami dla dzieci. 

drukuj (Dom dla Dzieci uroczyście otwarty)

 • data: 2018-09-24
 • Fot. eostroleka.pl
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj ()

Ostrzeżenie meteorologiczne

Przewiduje się przejściowe wystąpienie, podczas przechodzenia chłodnego frontu atmosferycznego, silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze.

drukuj (Ostrzeżenie meteorologiczne)

Grali o puchar starosty i wójta Łysych

Reprezentanci sołectw z terenu gminy Łyse uczestniczyli 16 września w Międzysołeckim Turnieju Piłki Nożnej pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse. Zawodników  aktywnie wspierali kibice. Inicjatorem oraz koordynatorem rozgrywanego już od pięciu lat  turnieju jest radny powiatu Stanisław Lipka.

W tegorocznej edycji udział wzięło dziewięć drużyn. Organizatorzy, w drodze losowania, podzielili drużyny na dwie grupy, które równolegle rozgrywały mecze na orlikach - przy Gimnazjum i przy Zespole Szkół Powiatowych.
W wyniku bardzo emocjonujących rozgrywek, zwycięstwo w turnieju wywalczyła drużyna z Lipnik, drugie miejsce zajęła reprezentacja sołectwa Łyse, a trzecie Dawia - Złota Góra. Tytuł  najlepszego strzelca turnieju otrzymał Jarosław Drężek, najlepszym bramkarzem został Patryk Lis.
Po turnieju został rozstrzygnięty konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,  zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Główną nagrodę w konkursie - rower w wyniku losowania otrzymał mieszkaniec Serafina.

drukuj (Grali o puchar starosty i wójta Łysych)

 • data: 2018-09-20

Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego

Uprzejmie informujemy, że 15 października br. upływa termin składania wniosków o Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego.  Zachęcamy do zgłaszania kandydatur osób za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za całokształt działalności sportowej lub wybitne osiągnięcia sportowe dla Powiatu Ostrołęckiego.

Wzory wniosków o doroczną nagrodę znajdują się na stronie: Nagrody Starosty Ostrołęckiego.

drukuj (Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego)

Mazowsze w Koronie

drukuj (Mazowsze w Koronie)

Festyn na pożegnanie lata w Surowem

W niedzielę 9 września w Surowem odbył się Festyn pod nazwą Aktywne Zakończenie Lata zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Surowem. Odbył się on w wybudowanych przez mieszkańców własnymi siłami altanach.

 

drukuj (Festyn na pożegnanie lata w Surowem)

Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich

Serdecznie zapraszamy w dniu 23 września 2018 r. na uroczystości patriotyczno-religijne Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich i imprezy towarzyszące.

PROGRAM:

- godz.10.30 - Msza sw. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy 5 Pułku Ułanów oraz w intencji uczestników uroczystości w kościele pogarnizonowym p.w. Św. Wojciecha w Wojciechowicach

- godz.11.40 - Uroczystości patriotyczne przed pomnikiem przy al. WP 42:

 • meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości
 • podniesienie flagi Polski na maszt,
 • powitanie uczestników,
 • wręczenie odznaczeń,

Przemówienie okolicznościowe

Ślubowanie uczniów klas pierwszych o prolu wojskowym z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

Apel Pamięci z udziałem wojska Kompania Honorowa i Orkiestra Wojsk

Składanie wieńców i kwiatów przy pomniku

- godz.13.30 - Spotkanie „Czterech Pokoleń Polaków”- tereny plenerowe i lokale Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

- pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej

- statyczny pokaz sprzętu i uzbrojenia w wykonaniu 15 Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku

- pokaz jazdy kawaleryjskiej i przejażdzki konne dla dzieci – Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

- kawiarenka kawaleryjska – spotkania z rodzinami pułkowymi uczestników uroczystości

- zwiedzanie wystaw: ekspozycji Izby Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich i wystawy czasowej-rocznicowej, wystawy militariów kolekcjonerów zbiorów prywatnych

- Prezentacja wydawnictw regionalnych OTN, TPO i Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK z Grajewa

- Stoisko „Wojsko Polskie”- przygotowane przez WKU Ostrołęka

- Wojskowa grochówka.

drukuj (Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich)

Minister cyfryzacji na spotkaniu w ZSP w Kadzidle: Wymazujemy białe plamy

W Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle minister cyfryzacji Marek Zagórski wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa  zainaugurował 14 września kolejny projekt na budowę sieci szerokopasmowej. Dostęp do szybkiego internetu uzyskają szkoły i gospodarstwa domowe z terenów wykluczonych cyfrowo.

Ministra przywitał na terenie placówki powiatowej starosta Stanisław Kubeł. Opowiedział pokrótce o oświacie w powiecie ostrołęckim. Na spotkaniu obecny był także przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mróz.

- Wymazujemy "białe plamy". Projekt,  który tu inaugurujemy to inwestycja w przyszłość - mówił minister Marek  Zagórski. - Do końca 2020 roku do szybkiego, bezpiecznego internetu podłączymy wszystkie szkoły w Polsce - dodał.  - Pierwszy raz w historii funduszy europejskich przeznaczono na wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej wsparcie finansowe o takiej skali, obejmującej teren całego kraju.

W ramach konkursów ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa powstaje  infrastruktura  telekomunikacyjna o wartości ponad 6 mld, z czego wartość dofinansowania to prawie 4 mld zł. Dzięki funduszom europejskim szerokopasmowa sieć dotrze do prawie 2 mln gospodarstw domowych i prawie 9 tys. budynków szkolnych, tj. lokalizacji szkół, bo samych szkół jest jeszcze więcej, bo  ponad 11 tys.

- Dostęp do sieci szybkich prędkości niesie wiele możliwości: dostęp do elektronicznych usług, jakie oferuje administracja, możliwość korzystania z zasobów internetu, rozwój przedsiębiorczości, nowych technologii, ale też rozwój społeczno-kulturowy, przeciwdziałania wyludniania się miejscowości, itp., wyrównywania szans obszarów lepiej i słabiej rozwiniętych. Wiadomo, że internet daje w tym zakresie wiele możliwości, ale by móc z nich korzystać, najpierw trzeba mieć do niego dostęp - mówił minister. Bez wsparcia publicznego, te projekty nie miałyby szans na realizację, a szybki internet w małych miejscowościach nie powstałby w najbliższej przyszłości.

Na terenie woj. mazowieckiego powstanie infrastruktura szerokopasmowa o długości ponad 14 tys. km. dzięki temu dostęp do szerokiego internetu  uzyska ponad 282 tys. gospodarstw domowych  oraz ponad 2,3 tys. szkół. Dofinansowanie z POCP na ten cel, które popłynie do tego regionu to ok. 464 mln zł. Do czego beneficjenci dołożą  390 mln zł ze środków własnych.

W ramach projektu  realizowanego na obszarze ostrołęckim, dostęp do szerokiego internetu uzyska ok. 31 tys. gospodarstw domowych  i ponad 360 szkół.
 

drukuj (Minister cyfryzacji na spotkaniu w ZSP w Kadzidle: Wymazujemy białe plamy)

 • data: 2018-09-16

Zmarł Sławomir Podgórski

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 13 września po walce z ciężką chorobą zmarł Sławomir Podgórski, długoletni pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce. Miał 64 lata.  Wystawienie ciała w domu pogrzebowym przy ul. Kujawskiej 13 w Ostrołęce. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w domu pogrzebowym 17 września o godz. 11.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku na cmentarz parafialny w Ostrołęce. Różaniec -  w sobotę oraz w niedzielę o godz. 15.00.

Wyrazy głębokiego współczucia pogrążonej w smutku Rodzinie składa starosta, wicestarosta, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce.

drukuj (Zmarł Sławomir Podgórski)

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Ostrołęce

Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zamieszczono dnia 14.09.2018

Narodowe Czytanie

W sobotę 8 września br. na Fortach Bema w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania wspólnie czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz  wstęp do "Myśli nowoczesnego Polaka" Romana Dmowskiego.

Gościem specjalnym był aktor Michał Piela. Imprezie towarzyszyły warsztaty plastyczne, gdzie przybyli goście mogli wykonać patriotyczne wianki oraz namalować witraż przedstawiający szklane domy - symbol marzeń Seweryna Baryki o wolnej Polsce. Dodatkowo na uczestników spotkania czekały karty edukacyjne z informacjami o życiu i twórczości artysty oraz quiz wiedzy o Stefanie  Żeromskim. Uczestnicy spotkania mogli przystawić na prywatnym egzemplarzu „Przedwiośnia” okolicznościową pieczęć.

Inf. i foto MKK w Ostrołęce

drukuj (Narodowe Czytanie)

Starosta ostrołęcki - "Starostą XX-lecia"

Na Zamku Królewskim w Warszawie starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł odebrał statuetkę i przyznany mu tytuł "Starosta XX-lecia". Uroczysta gala odbyła się 12 września podczas Zgromadzenia Jubileuszowego Związku Powiatów Polskich.

podczas której wyróżnieni zostali starostowie i prezydenci 20-lecia, a więc Ci samorządowcy, którzy od samego początku istnienia powiatów pełnią swoje funkcje. Wyróżniono także tych, którzy w 1998 roku odbierali akty erekcyjne powiatów i obecnie pełnią funkcję starosty.

Starostowie i prezydenci 20-lecia to:

Stanisław Cubała – starosta piotrkowski,

Walery Czarnecki – starosta lubański,

Aleksander Gappa – starosta człuchowski,

Robert Godek – starosta strzyżowski,

Henryk Jaroszek – starosta mikołowski,

Zbigniew Jaszczuk – starosta żniński,

Jacek Karnowski – prezydent Sopotu,

Stanisław Kubeł – starosta ostrołęcki,

Jerzy Kolarz – starosta buski,

Adam Krzysztoń – starosta łańcucki,

Janina Kwiecień – starosta kartuski,

Henryk Lakwa – starosta opolski,

Krzysztof Maćkiewicz – starosta wąbrzeski,

Józef Matysiak – starosta rawski,

Julian Mazurek – starosta międzychodzki,

Józef Michalik – starosta lubaczowski,

Wieńczysław Oblizajek – starosta kolski,

Ryszard Raszkiewicz – starosta złotoryjski,

Zenon Rodzik – starosta opolski,

Wacław Strażewicz – starosta giżycki,

Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski,

Marek Tramś – starosta polkowicki,

Ludwik Węgrzyn – starosta bocheński,

Wojciech Zdziarski – starosta łęczycki. R

Rozdanie nagród odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie. W tym samym miejscu 20 lat wcześniej odbyło się uroczyste wręczenie aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów

 

drukuj (Starosta ostrołęcki - "Starostą XX-lecia")

 • data: 2018-09-13

Ginące Zawody w Kurpiowskiej Krainie

drukuj (Ginące Zawody w Kurpiowskiej Krainie)

Wspaniały finał Ostrołęckich Operaliów

Frekwencyjnym sukcesem zakończyła się trzecia edycja festiwalu "Ostrołęckie Operalia. Na scenach w Ostrołęce, Lelisie, Olszewie-Borkach i Myszyńcu wystąpili  znani i utalentowani muzycy, kompozytorzy, śpiewacy i aktorzy. Publiczność dopisała na każdy z koncertów w ramach festiwalu. Finał, w hali im. A. Gołasia w Ostrołęce,  zaskoczył samych organizatorów.

W niedzielę wysłuchaliśmy koncertu "Totus Tuus - CałyM Twój", z librettem Jerzego Binkowskiego i muzyką Jakuba Milewskiego. Na scenie można było zobaczyć i usłyszeć  solistów: Olgę Szomańską, Edytę Krzemień, Michała Gasza i Janusza Krucińskiego. Towarzyszyła im Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego, a także Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej,  pod dyrekcją kompozytora Jakuba Milewskiego

Jeden z najpiękniejszych wieczorów muzycznych w moim życiu. Ogromne szczęście, bo moje dziecko - festiwal - rozwija się właśnie tak, jak sobie to wymarzyłem. Genialni wykonawcy, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas tegorocznej edycji i publiczność, która nigdy nie zawiodła! Dziękuję wszystkim artystom, tym którzy pracowali za sceną i przed sceną, całej technice i obsłudze! To przyjemność móc z wami pracować i tworzyć! Dziękuję organizatorom Towarzystwu Muzycznemu i Mazowieckiemu Teatrowi Muzycznemu, wszystkim sponsorom i partnerom, bez których nie udałoby się stworzyć tego wszystkiego - napisał na swoim profilu na Facebooku  Jakub Milewski, pomysłodawca i współorganizator Operaliów.

 

Powiat Ostrołęcki był współorganizatorem Ostrołęckich Operaliów.

drukuj (Wspaniały finał Ostrołęckich Operaliów)

 • data: 2018-09-11
 • Fot. Marcin Gerwatowski / Mazowiecki Teatr Muzyczny
 • Fot. Marcin Gerwatowski / Mazowiecki Teatr Muzyczny
 • Fot. Marcin Gerwatowski / Mazowiecki Teatr Muzyczny
 • Fot. Marcin Gerwatowski / Mazowiecki Teatr Muzyczny

drukuj ()

Dożynki Diecezjalne 2018

9 września br. w Dąbrówce odbyły się Dożynki Diecezjalne po przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Dożynki Diecezjalne w Dąbrówce rozpoczęło uroczyste powitanie pieszych pielgrzymek, które zawitały do miejsca objawień Matki Bożej. Po powitaniu w sanktuarium św. Anny odprawiona została msza dziękczynna podczas której złożono podziękowanie za tegoroczne zbiory.

drukuj (Dożynki Diecezjalne 2018)

W Łysych biegali przez 24 godziny

Ponad setka zawodniczek i zawodników z całego kraju, ale także goście z Białorusi, Litwy i Ukrainy rywalizowały w miniony weekend 8-9 września w Mistrzostwach Polski w Biegu 24-godzinnym w Łysych. Z numerem jeden na trasę wyruszyła Patrycja Bereznowska.

Mistrzostwa Polski w Biegu 24-godzinnym otworzył starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Sam pokonał jedną dwukilometrową  pętlę, towarzysząc na pierwszym okrążeniu uczestnikom biegu.

- Jesteście prawdziwymi twardzielami, bo biec 24 godziny, to jest naprawdę wielki wyczyn. Trzeba walczyć nie tylko z innymi zawodnikami, ale także z samym sobą - powiedział starosta, życząc wszystkim zawodnikom wytrwałości. - Dziękuję, że podjęliście się tego trudu i dołączyliście do rywalizacji.

W zawodach nie zabrakło reprezentantów powiatu ostrołęckiego na czele z Waldemarem Pędzichem, który jest pomysłodawcą organizacji zawodów w Łysych. Na trasie pojawili się również Tomasz Długołęcki, Bartosz Pliszka, Michał Zalewski, Arkadiusz Zyśk oraz  Kazimierz Puławski.

Zawody rozegrano na pętli 1999 m 54,4 cm, którą mistrzyni świata Patrycja Bereznowska (AZS-AWF Katowice) pokonała 116 razy, zwyciężając z rezultatem 232 km 390 m. Srebrny medal zdobyła Aneta Rajda (TL Pogoń Ruda Śląska) 228 km 399 m, a brązowy – Kamila Wróbel (CWKS Resovia Rzeszów) 205 km 13 m.
Mistrzem Polski po raz pierwszy w karierze został Leszek Małyszek, kolega klubowy Bereznowskiej, 237 km 514 m, a wicemistrzem – Andrzej Mazur (LKS Zantyr Sztum) 236 km 216 m. Na trzeciej pozycji uplasował się Przemysław Basa  (TL Pogoń Ruda Śląska), lider przez znaczną część dystansu, 227 km 746 m.
 

drukuj (W Łysych biegali przez 24 godziny)

 • data: 2018-09-10
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot.moja-ostroleka.pl
 • Fot. Pijący mleko

drukuj ()

Nożewo wygrało turniej wsi

Podczas gminno-parafialnych dożynek gminy Olszewo-Borki rozegrany został Turniej Wsi. Wzięło w nim udział sześć drużyn, choć zgłosiło się siedem.

Sołectwa zmagały się w następujących konkurencjach: rzut snopkiem, łowienie flaszki mleka, bieg na trzech nogach, karaoke i konkurs wiedzy historycznej..

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

I miejsce – Nożewo  

II miejsce – Mostowo

III miejsce – Olszewo-Borki

IV miejsce – Grabówek

V miejsce – Żerań Mały

VI miejsce – Żebry-Ostrowy

 
Organizatorami  imprezy byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie-Borkach, Powiat Ostrołęcki,  mina Olszewo-Borki.

 

drukuj (Nożewo wygrało turniej wsi)

 • data: 2018-09-10

Gmina Czerwin podziękowała za tegoroczne plony

Mieszkańcy gminy Czerwin w pierwszą niedzielę września dziękowali za tegoroczne plony. Impreza przyciągnęła całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji.  Ogromnym powodzeniem cieszyły się stoiska gastronomiczne, przygotowane przez sołectwa z gminy Czerwin. Można na nich było skosztować produktów regionalnych. Nie zabrakło także wyzwań sportowych: były konkursy, zabawy dla dzieci i młodzieży, pokazy oraz występy artystyczne.

Na scenie zaprezentowały się  formacja Mini Magic Dane, Magic Dance, lokalni artyści, Patrycja Runo, zespół Kristars, natomiast gwiazdą wieczoru był zespół Defis. Współorganizatorem  wydarzenia był Powiat Ostrołęcki.

drukuj (Gmina Czerwin podziękowała za tegoroczne plony)

 • data: 2018-09-08

Spinningowe zawody o Puchar Starosty

Na wodach zbiornika wodnego w Wykrocie k/Myszyńca po raz kolejny odbyły się spinningowe zawody wędkarskie o puchar Starosty Ostrołęckiego. Organizatorem zawodów był Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie-Biuro w Ostrołęce oraz koło PZW nr. 40 w Myszyńcu.

W zawodach startowało 27 zawodników z terenu powiatu ostrołęckiego oraz okolicznych powiatów. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji  czuwała komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego klasy krajowej Andrzeja Gulewicza ze Szczytna.

Warunki atmosferyczne nie były przychylne (padał deszcz), jednakże jak wiadomo, dla prawdziwych wędkarzy nie ma złej pogody.

Zwycięzcami zawodów zostali: Adam Zamolski z Kiełczewa (1 msc.), Marcin Kobus z Wykrotu (2. msc.) i Zbigniew Nowak z Małkini (3 msc.). Pierwszych sześciu zawodników otrzymało nagrody rzeczowe i statuetki, a zwycięzca puchar Starosty Ostrołęckiego.

drukuj (Spinningowe zawody o Puchar Starosty)

 • data: 2018-09-08

Turniej Dzikich Drużyn 2018

Turniej Dzikich Drużyn w piłkę nożną został przeprowadzony 1 września 2018 r. na boisku przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach. Do udziału w turnieju zgłosiło się siedem drużyn, a wzięło udział sześć. Mecze rozegrano w dwóch grupach (systemem każdy z każdym). Sędzią turnieju był Arkadiusz Wargulewski.

Celem turnieju jest promocja i popularyzacja piłki nożnej, propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego oraz integracja społeczności lokalnej.

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

I miejsce – CF GRABÓWEK  
II miejsce – CSK BORKI
III miejsce – PODAMY PÓŹNIEJ
IV miejsce – GRAJĄ Z
V miejsce – DZIKA DRUŻYNA
VI miejsce – STEPNA STARA
 
Najlepszym zawodnikiem Turnieju został: DOMINIK MODZELEWSKI
Najlepszym strzelcem Turnieju został: MATEUSZ KACZYŃSKI
Najlepszym bramkarzem Turnieju został: KONRAD ŻEBROWSKI

Organizatorzy imprezy:
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrołęce
Powiat Ostrołęcki
Gmina Olszewo-Borki

drukuj (Turniej Dzikich Drużyn 2018)

L sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 12 września br. została zwołana L sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja rozpocznie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLIX SESJI RADY POWIATU.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ, NA KTÓRE PRZEZNACZA SIĘ ŚRODKI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ROKU 2018,
2)    ZMIANY STATUTU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO,  
3)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ROZLICZANIA TYGODNIOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI W SZKOŁACH, DLA KTÓRYCH POWIAT OSTROŁĘCKI JEST ORGANEM PROWADZĄCYM,
4)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2018 – 2030,
5)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2018R.,
6)    PRZYSTĄPIENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO DO REALIZACJI W 2019R. ZADANIA DROGOWEGO PN. „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2504W MYSZYNIEC – WOLKOWE – KRYSIAKI – DUDY PUSZCZAŃSKIE – ZALAS – III ETAP” W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO PN. „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2019”,  
7)    PRZYSTĄPIENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO DO REALIZACJI W 2019R. ZADANIA DROGOWEGO PN. „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2545W GRABNIK - GRABÓWEK – JASTRZĄBKA – GACZYSKA  – II ETAP” W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO PN. „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2019” .
5.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
6.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
7.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
8.    SPRAWY RÓŻNE.  
9.    ZAKOŃCZENIE OBRAD L SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

drukuj (L sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Czesława Kaczyńska w Alei Gwiozd w Łowiczu

Animatorzy kultury ludowej 2 września zostali uwiecznieni w Alei Gwiozd, która od ośmiu lat tworzona jest na południowej pierzei Starego Rynku w Łowiczu. Składa się z tablic z hartowanego szkła dedykowanych osobom zasłużonym dla kultury ludowej.

 

W tym roku w dziedzinie twórczości ludowej burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński  postanowił nagrodzić Janinę Kuczek, hafciarkę z Gągolina Południowego w powiecie łowickim oraz naszą Czesławę Kaczyńską, mistrzynię m.in. wycinanki, haftu, koronkarstwa.

Najpierw odbyła się ceremonia odsłonięcia gwiozd na rynku, następnie  uczestnicy niedzielnej uroczystości przenieśli się do sali barokowej Muzeum w Łowiczu. Czesławie Kaczyńskiej towarzyszyła podczas tej uroczystości delegacja Powiatu Ostrołęckiego: Aldona Kuciej i Katarzyna Grodzka, a także dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - Maria Samsel.

drukuj (Czesława Kaczyńska w Alei Gwiozd w Łowiczu)

 • data: 2018-09-05

Inwestycje powiatu na terenie gminy Goworowo

Powiat Ostrołęcki przebudowuje obecnie m.in. obiekty mostowe w gm. Goworowo. Realizowana jest  przebudowa mostu na Orzu w ciągu drogi powiatowej Goworowo-Ponikiew Duża-Kunin. Wykonawcą jest  Saltor z Kielc. Wartość robót wynosi 3.483.905,05zł.

Firma Mosty Kujawy Krzysztofa Szymańskiego przebudowuje z kolei mosty na przepusty w ciągu drogi powiatowej Grodzisk - Goworowo w Brzeźnie. Wartość jednej z robót to 1.040.437,15 zł, drugiej 1.172.489,28 zł.

Na terenie gm. Goworowo powiat przebudowuje także skrzyżowanie drogi powiatowej nr 4403W z  krajową nr 60. To zadanie realizowane jest w ramach  RPO WM-RIT.

drukuj (Inwestycje powiatu na terenie gminy Goworowo)

 • data: 2018-09-05
 • Przebudowa mostu na Orzu w Goworowie
 • Przebudowa mostu na Orzu w Goworowie
 • Przebudowa mostu na Orzu w Goworowie
 • Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4403W z drogą krajową nr 60
 • Przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4403W z drogą krajową nr 60

drukuj ()

Operalia 2018

Serdecznie zapraszamy na trzy ostatnie koncerty Festiwalowe. Rozpoczęcie w piątek 7 września koncertem "Con Amore" - z miłości do opery, operetki i musicalu. Wystąpią znakomici soliści polskich i światowych scen operowych:  Aleksandra Orłowska-Jabłońska (sopran), Natalia Ołów (mezzosopran), Wonhyeok Choia (tenor) i Jakub Milewski (baryton), a usłyszymy największe hity m.in. "Usta milczą, dusza śpiewa...", "Habanerę", czy "Twoim jest serce me". Przy fortepianie zasiądzie Natalya Gaponenko. Koncert poprowadzi prezes Polskiego Radia RDC, krytyk muzyczny - Tadeusz Deszkiewicz. Koncert transmitowany będzie przez Polskie Radio RDC.
 
Natomiast 8 września w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu zabrzmią najpiękniejsze utwory męskiej literatury wokalnej w koncercie "Brunetki, Blondynki..." a na scenie pojawią się tenor - Dionizy Wincenty Płaczkowski, baryton - Jakub Milewski i bas - Jakub Milewski. Solistom akompaniować będzie jedyna kobieta na scenie - Natalya Gaponenko. Koncert poprowadzi znany prezenter radiowy i telewizyjny - Ryszard Rembiszewski.

drukuj (Operalia 2018)

Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym

XI edycja Mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym już po raz drugi odbędzie się w miejscowości Łyse w dniach 8-9 września br.

Udział w zawodach zapowiedzieli  zawodnicy z Ukrainy, Litwy i Białorusi oraz rekordzistka świata i Europy Patrycja Bereznowska. Bieg startuje w sobotę 8 września o godz. 10.00 przy Zespole Szkół Powiatowych przy ul. Krupki 20 w Łysych i zakończy się w niedzielę 9 września 2018r. o godz. 10.00.  Zawodnicy będą biegać 2-km pętle trasą posiadająca Atest  PZLA.  Biegiem towarzyszącym imprezie będzie 12-godzinny bieg sztafetowy, który startuje 8 września o godz. 19.00.

Program zawodów:

Sobota, 8 września

 • 7:00 – 9:00 – Rejestracja zawodników i wydawanie numerów startowych.
 • 9:30 – Odprawa techniczna zawodników "Biegu 24h"
 • 10:00 – Start "Biegu 24h"

Niedziela, 9 września

 

 • 10:00 – Zakończenie "Biegu 24h"
 • 11:15 – Wspólny posiłek
 • 12:30 – Wręczenie medali i nagród "Bieg 24h".

drukuj (Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym)

Operalia 2018

Serdecznie zapraszamy na kolejny koncert w ramach Operaliów Ostrołęckich "Droga do Niepodległej". Odbędzie się on w sobotę 1 września br. w Lelisie (Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu, godz. 17.00) i Olszewie-Borkach (Gminny Ośrodek Kultury, godz. 20.00).

drukuj (Operalia 2018)

Kurpiowska gwiazda, czyli działalność i twórczość Czesławy Kaczyńskiej

- Muzeum się zmienia, my się zmieniamy, ale nie pani Czesia - tak mówiła na otwarciu wystawy poświęconej twórczyni ludowej Czesławy Kaczyńskiej dyrektorka Muzeum Kultury Kurpiowskiej Maria Samsel.

Czesławy Kaczyńskiej chyba nikomu na Kurpiach nie trzeba przedstawiać. Od wtorku 28 sierpnia w Muzeum Kultury Kurpiowskiej można oglądać wystawę poświęconą jej i jej pracy twórczej. Wyjątkową, bo niedawno pani Czesia  świętowała 75. urodziny. Nie zabrakło więc podczas wernisażu gromkiego  "Sto lat" i mnóstwa ciepłych słów i  życzeń, także tych wyśpiewanych przez zaproszonych gości. - Myślę, że przyszliście tutaj dla mnie, a mieć tylu gości to wielka radość - mówiła pani Czesława.

Autorka scenariusza wystawy, Maria Kulczyk, tak napisała o Czesławie Kaczyńskiej:  urodziła się w 1943 r. w rodzinie Staśkiewiczów, słynącej w regionie kurpiowskim z uzdolnień artystycznych. Przy babce Antoninie Staśkiewicz, znanej wycinankarce, uczyła się poprzez obserwację kunsztu papierowej sztuki. W wieku 10 lat wykonała pierwszą wycinankę. Nie mając glansowanego papieru, użyła do jej wykonania gazety. Jej warsztatem była przestrzeń pod stołem. W wieku 14 lat odniosła pierwszy sukces, zdobywając drugą nagrodę w konkursie, w jury którego zasiadał zasłużony badacz regionu Kurpiów - Adam Chętnik. Z czasem doszła do tak wielkiej wprawy w wycinaniu, iż dziedzina ta stała się jej znakiem rozpoznawczym. Poza wycinanką wykonuje także pieczywo obrzędowe, haft, koronkę, palmy, bibułowe bukiety, kierce, pisanki, ozdoby choinkowe, zabawki i potrawy regionalne. Twórczyni bierze udział w wielu imprezach folklorystycznych, prezentując swoje osiągnięcia podczas targów, jarmarków, kiermaszów, festynów w kraju oraz poza jego granicami; promowała np. kurpiowską sztukę ludową w Parlamencie Europejskim w Brukseli i pokazywała wyrób wycinanek królowej Elżbiecie II w Londynie. Jej prace znajdują się w zbiorach muzeów w Polsce i na świecie.
 

Ekspozycja, rozmieszczona jest  w trzech salach.  Pierwsza, przeznaczona na sztukę ludową, prezentuje twórczość artystki (przede wszystkim wycinanki, które stały się jej znakiem rozpoznawczym, ale także hafty, koronki, bibułowe kwiaty, pieczywo obrzędowe, palmy, kierce, pisanki oraz ozdoby i zabawki choinkowe). W drugiej sali można zapoznać się z działalnością Czesławy Kaczyńskiej, która ma na celu podtrzymanie tradycji oraz rozwój świadomości i tożsamości regionalnej. W tym też pomieszczeniu prezentowane są  liczne odznaczenia, nagrody i dyplomy, które otrzymała jubilatka. Trzecia sala stanowi  swoisty „powrót do przeszłości”. W pomieszczeniu wzorowanym na izbie w domu babci, w której Czesława Kaczyńska mieszkała w latach 40. wraz z rodzicami i rodzeństwem, prezentowane są historyczne zdjęcia z albumu rodzinnego. Warto dodać, iż babcia – Antonina Staśkiewicz – była pierwszą nauczycielką i mentorką Czesławy Kaczyńskiej. To właśnie ona po ocenie debiutanckiej wycinanki wnuczki zadecydowała, że potrzebuje ona własnej pary nożyc. Jest to też sala, w której podkreślone są  wrażliwość i zaangażowanie twórczyni w zachowanie materialnego dziedzictwa Kurpiów (na ekspozycji wykorzystane są  zabytki przekazane przez nią do zbioru etnograficznego Muzeum Kultury Kurpiowskiej).

drukuj (Kurpiowska gwiazda, czyli działalność i twórczość Czesławy Kaczyńskiej)

 • data: 2018-08-29
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj ()

Święto plonów i Zajazd Szlachecki w Troszynie

Nawet w niepogodę można się dobrze bawić. Udowodnili to mieszkańcy gminy Troszyn, którzy w niedzielę 26 sierpnia świętowali dożynki i Zajazd Szlachecki.

Po południu, już po mszy, a także oficjalnym otwarciu imprezy, na terenie gminnego centrum kultury w Troszynie można było posłuchać piosenek wojskowych i biesiadnych. Wystąpili m.in. seniorzy z Troszyna. Jeden z nich przeczytał wiersz o... gminie Troszyn, z którego można było się dowiedzieć, dlaczego akurat tutaj, a nie gdzie indziej, żyje się tak dobrze. - Wiwat cała gmina i parafia w Troszynie. I niech wszystkim gościom przyjemnie czas płynie - czytał.

Radość wspólnego biesiadowania zawzięcie próbował popsuć deszcz. Sądząc po frekwencji na imprezie, nie udało się mu to. Z parasolkami mieszkańcy gminy Troszyn odwiedzali bogate w przeróżne smakołyki i trunki stoiska sołectw. Wiele uciechy było też z konkursu w dojeniu krowy (nie prawdziwej). Dojarze mieli 30 sekund na pokazanie swoich umiejętności. Swoich sił próbowali w tej konkurencji i młodsi, i starsi. Wieczornymi atrakcjami troszyńskich dożynek i Zajazdu Szlacheckiego były  koncerty zespołów disco polo. Powiat Ostrołęcki na święcie plonów reprezentował wicestarosta Krzysztof Parzychowski.
 

drukuj (Święto plonów i Zajazd Szlachecki w Troszynie)

 • data: 2018-08-28
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj ()

Kurpiowskie Miodobranie ze Śląskiem

Miodobranie, czyli tradycyjne obchody końca sezonu pszczelarskiego, rozpoczęło się mszą św. z elementami gwary kurpiowskiej w myszynieckiej bazylice. Po niej  goście przejechali do Kurpiowskiej Krainy nad zbiornikiem  w Wykrocie, które stało się głównym miejscem obchodów święta miodu. Oprócz mieszkańców naszego  powiatu, mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody przyjechało wiele osób z Olsztyna, Giżycka, Łomży, Warszawy i innych zakątków kraju.

Obowiązkowym punktem Miodobrania jest zaprzysiężenie przyjaciół Kurpi. W tym roku na scenie uklękli: Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Marcin Grabowski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Arkadiusz Czartoryski, poseł na Sejm oraz Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. Ten ostatni, co prawda, jest rodowitym Kurpiem, ale przysięgę złożył. A przysięgli, że nie zapomną o Kurpiach - także po wyborach...

Miodobranie oficjalnie otworzył burmistrz Bogdan Glinka. - W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale dla nas to ważny rok również z innego względu: mija 25 lat od odzyskania praw miejskich przez Myszyniec. Jedyne, poza Ostrołęką, miasto w powiecie - powiedział. Zaprosił też na scenę Jacka Chętnika z żoną, żeby razem z nimi zaprezentować reprint książki Adama Chętnika o Kurpiach.

Goście imprezy, uzbrojeni w parasole i płaszcze przeciwdeszczowe,  poszli oglądać stragany. Producenci miodu mieli swoją osobną alejkę. Można tam było kupić miód: czysty, płynny, stały, kremowany, z dodatkiem płatków kwiatów oraz soków, ponadto wosk, propolis, pyłek oraz plastry z nieodwirowanym miodem. Swoje miejsce mieli też twórcy ludowi oraz osoby, które miały do zaoferowania pamiątki z Kurpi. Nie mogło zabraknąć przysmaków, charakterystycznych dla regionu: piwa kozicowego, fafernuchów, chleba na liściach chrzanu i chlebka tureckiego.

Na scenie prezentowały się miejscowe zespoły, w tym Kurpiowszczyzna i mażoretki. Najbardziej wyczekiwanym koncertem tego dnia z pewnością był ten w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Za wspaniały występ,  w który publiczność ochoczo włączyła się ze swoim śpiewem podziękował  starosta Stanisław Kubeł. Młodzież  z kolei tłumnie stawiła się  na koncercie Mesajah i Brylantów i Bażantów.

 

Powiat Ostrołęcki wsparł dotacją organizację tegorocznego Miodobrania.

  

 

drukuj (Kurpiowskie Miodobranie ze Śląskiem)

 • data: 2018-08-28
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj ()

Wystartowały zapisy na III edycję Test Coopera dla Wszystkich” w Ostrołęce

Uczniowski Klub Sportowy „CLAN” działający przy II LO im. C. K. Norwida w Ostrołęce zaprasza do udziału w „Teście Coopera”,  który odbędzie się na stadionie miejskim w Ostrołęce w dniu 16 września 2018r.

Jest próba wysiłkowa, opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu pozwalająca ocenić Twoją aktualną kondycję fizyczną. Aby test był wiarygodny nie należy bać się zmęczyć.  Podczas testu należy starać się utrzymać w miarę jednakowe tempo, nie zatrzymywać się. Można biec, truchtać, maszerować, skakać, byleby pieszo.

Elektroniczne zgłoszenia i zapisy  na adres https://elektronicznezapisy.pl/ przyjmowane są  od 20 sierpnia do 14 września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zapisów również na miejscu w dniu zawodów.  Deklarację – wypełnij  i złóż w biurze zawodów. Uwaga! niepełnoletni składają w biurze zawodów deklaracje podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów. Wzór deklaracji i więcej informacji na stronie klubu www.uks-clan.cba.pl  lub pod numerem telefonu 506799655, 602711305.

Udział w TESCIE COOPERA jest  nieodpłatny.

Nagrody:
•    Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy numer startowy, imienny certyfikat z wynikiem Testu oraz wodę.  
•    Szkoła/klub/rodzina, którą będzie reprezentować największa ilość uczestników, otrzyma wyróżnienie.
•    Wyróżnienie otrzyma zawodnik, który pokona najdłuższy dystans w kategorii K i M oraz najmłodszy i najstarszy uczestnik Testu
•    Wśród uczestników zostaną rozdane drobne upominki.

Do zobaczenia na bieżni!

drukuj (Wystartowały zapisy na III edycję Test Coopera dla Wszystkich” w Ostrołęce)

Powiatowy Turniej Sołectw

W dniu 19 sierpnia podczas Dożynek Gminnych w Goworowie odbył się Powiatowy Turniej Sołectw. Wzięło w nim udział 6 drużyn z gminy Goworowo oraz jedna drużyna z gminy Rzekuń. Były to drużyny:
- Susk Nowy (gm. Rzekuń)
- Ponikiew Duża (gm. Goworowo)
- Klub Seniora „Jesienne Kwiaty” (gm. Goworowo)
- Lipianka(gm. Goworowo)
- Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny Jak Maliny” z Brzeźna(gm. Goworowo)
- Klub Seniora „Szlachetne Serca z Szarłatu(gm. Goworowo)
- Klub Seniora „Rozmaryn” z Kunina(gm. Goworowo)

Drużyny brały udział w 5 konkurencjach:
- Picie wody przez słomkę
- Golenie balona
- Oddzielanie grochu od fasoli
- Reanimacja Sołtysa
- Dmuchanie jajek

Po ukończeniu konkurencji i zliczeniu punktów komisja sędziowska przyznała następujące miejsca:
1 miejsce – Ponikiew Duża, Klub Seniora „Jesienne Kwiaty”, Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewczyny Jak Maliny”,  Klub Seniora „Rozmaryn”
2 miejsce – Klub Seniora „Szlachetne Serca”
3 miejsce – Lipianka, Susk Nowy

Drużyny otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Ostrołęcki.

drukuj (Powiatowy Turniej Sołectw)

Powiat dostał 3 mln zł na drogę

Rozbudowa, budowa oraz przebudowa dróg powiatowych i gminnych to zadania, na których dofinansowanie umowy z mazowieckimi samorządowcami podpisał 21 sierpnia wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.  Wśród nich był starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Środki przeznaczone na inwestycje w trzech mazowieckich powiatach i czterech gminach pochodzą z budżetu państwa.

Wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych zostanie w sumie ok. 13,4 km dróg gminnych i powiatowych, najwięcej – ponad 6,5 km w powiecie ostrołęckim. Także na terenie gmin: Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Leoncin, Goworowo oraz na terenie powiatów węgrowskiego i sochaczewskiego. Łączna kwota dotacji dla zadań to 10 296 819 zł. Wartość planowanych inwestycji wyniesie w sumie ponad 23,5 mln zł.

Priorytetem Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  jest m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardów technicznych, a także parametrów użytkowych dróg oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i  regionalnej. W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział także: wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Alicja Walecka, dyrektor Biura Wojewody, Katarzyna Harmata zastępca dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji. Nasz powiat, poza starostą reprezentował wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz skarbnik Aldona Kuciej.

3 mln zł dotacji  Powiat Ostrołęcki otrzymał  na drugi etap rozbudowy drogi powiatowej Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie - Zalas. Wkład własny powiatu na to zadanie wynosi  3 363 409 zł, w tym 1 681 000 zł stanowi udział Gminy Myszyniec. Powiat zobowiązał się, że wykona je do końca listopada tego roku.

drukuj (Powiat dostał 3 mln zł na drogę)

 • data: 2018-08-22

Polówka 2018

W Obierwi w sobotę 18 sierpnia br. odbył się turniej siatkówki „Polówka”.

Zgłosiło się 12 drużyn, które rywalizowały na dwóch boiskach:


1.  Obierwia
2. Aleksandrowo
3. Napalm Kadzidło
4. Promil Olszewka
5. Niedźwiedzie
6. Na lajcie
7. Kolesie Ostrołęka
8. Młode ogóreczki
9. Tęczowe misie
10. Laski.pl
11. Dylewianko Dylewo
12. Klub miłośników dobrej książki

Wyniki turnieju:

I – Kolesie Ostrołęka
II – Dylewianka Dylewo
III – Na Lajcie Przasnysz
IV – Tęczowe Misie Ostrołęka

Najlepszy zawodnik: Wiesław Idzikowski - Kolesie Ostrołęka
Najlepsza zawodniczka: Justyna Niedźwiecka - Laski.pl
Na łące organizatorzy przygotowali dla gości konkursy, zabawy i rozgrywki sportowe.  Rower w konkursie WORD wylosował Kamil Ziemek z Aleksandrowa. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach otrzymały plecaki z niespodziankami.

drukuj (Polówka 2018)

Rodzinny Rajd Rowerowy

 
Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł zaprasza na Rodzinny Rajd Rowerowy w sobotę 25 sierpnia. Start o godz. 10:00 w Ostrołęce przy ul. Fortowej.
 
Rajd rowerowy skierowany jest dla całych rodzin lubiących ruch na świeżym powietrzu. Celem rajdu jest poznawanie przyjaznych rowerzystom okolic Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego oraz poznawanie okolicznych zakątków historycznych ziemi ostrołęckiej i kurpiowszczyzny.

Trasa Rajdu: Ostrołęka - Przystań – ok. 22km.
 
UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY !
WYŁĄCZNIE DLA OSÓB URODZONYCH W 2008 i STARSZYCH !
ZALECAMY JAZDĘ ROWEREM W KASKU NA GŁOWIE !
KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ.

Do udziału w Rajdzie trzeba się zarejestrować ELEKTRONICZNIE.

Dla uczestników Rajdu dodatkowe atrakcje: posiłek regeneracyjny, konkursy, nagrody i inne niespodzianki.
 
Kontakt do Organizatora: 29 760-68-68 w. 17 pn-pt 7:00 – 15:00, marketing1@mzostiit.ostroleka.pl lub 533-613-913

drukuj (Rodzinny Rajd Rowerowy)

41. Miodobranie Kurpiowskie

drukuj (41. Miodobranie Kurpiowskie)

Strzelali ku chwale Ojczyzny

 

Na strzelnicy sportowej w Kadzidle rozegrano otwarty turniej pn. „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”.
Turniej zorganizował  Klub Strzelectwa Sportowego „Obrońca”. Jest on nawiązaniem do rozgrywanego jeszcze przed wojną turnieju, który działacze „Obrońcy” chcą wskrzesić i przywrócić mu dawną rangę. Z roku na rok do zmagań przystępuje coraz więcej osób - w różnym wieku. W celności rywalizuje młodzież, jak i seniorzy. W tum roku w turnieju uczestniczyło blisko 250 osób.
Odbywał się on na strzelnicy w Kadzidle.

Uczestnicy mogli oddać po 10 strzałów (ocenianych w tabeli oraz trzy treningowe) z  karabinu sportowego kal. 5,6 mm z otwartymi przyrządami celowniczymi.
 

 

drukuj (Strzelali ku chwale Ojczyzny)

 • data: 2018-08-17

Program "Niepodległa"

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie.

Dlatego organizatorów wszystkich wydarzeń wpisujących się w założenia programu zapraszamy do używania logo Niepodległej. Dzięki korzystaniu z identyfikacji wizualnej Programu, poszczególne projekty będą rozpoznawalne i utożsamiane z ogólnopolskimi obchodami 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Zapraszamy na stronę: niepodlegla.gov.pl/logo/

drukuj (Program "Niepodległa")

XLVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 20 sierpnia br. została zwołana XLIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja rozpocznie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW Z XLVII I XLVIII SESJI RADY POWIATU.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    PRZYSTĄPIENIA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO DO REALIZACJI PROJEKTU „EUROPEJSKI KROK
W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ” W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+,
2)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE TROSZYN NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU DROGOWEGO,
3)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2018 – 2030,
4)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2018R.,
5)    UCHYLENIA UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA OBSZARZE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO,   
6)    ZASAD UDZIELANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA OBSZARZE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO.   
5.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
6.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
7.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
8.    SPRAWY RÓŻNE.  
9.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLIX SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

drukuj (XLVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

10 strzałów ku chwale Ojczyzny

drukuj (10 strzałów ku chwale Ojczyzny)

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.

drukuj (Ostrzeżenie meteorologiczne)

Zaproszenie na Koncert Pieśni Patriotycznych

Serdecznie zapraszamy na Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej. Koncert odbędzie się w dniu 12 sierpnia br. o godz. 11.30 w Kościele pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Dylewie.

drukuj (Zaproszenie na Koncert Pieśni Patriotycznych)

II Kurpiowski Przegląd Zespołów Weselnych

drukuj (II Kurpiowski Przegląd Zespołów Weselnych)

Odpust na św. Anny w Kamiance

Mimo dokuczliwego upału, tysiące ludzi wybrało się na odpust do Kamianki. To jedno z największych tego typu wydarzeń w powiecie. Odbywa się w niedzielę po wspomnieniu św. Anny.

Odpust rozpoczął  się mszą św., w kaplicy nad Narwią. Po mszy odbyła się procesja wokół kaplicy. W tym czasie już były porozstawiane kramy, nieodzowny element takich wydarzeń. Z przeróżnymi  zabawkami dla dzieci, rękodziełem, ozdobami, obwarzankami. Można było skorzystać z atrakcji odpustu: przejażdżek motorówkami. Część gości przypłynęła nimi z drugiego brzegu, gdzie był parking. Na scenie prezentowały się zespoły z gminy Lelis: Krzaki i Pniaki, Orkiestra Kurpiowska. Wieczorem wystąpiły zespoły Power Boy i Jakobs, przy których na dobre rozkręciła się dyskoteka.

 Imprezę zorganizowali: OSP, sołtys wsi Krzysztof Drabot, radni gminy Rzekuń; Bartosz Podolak i Stanisław Dmochowski, Powiat Ostrołęcki. Wsparcia udzielili: Nadleśnictwo Ostrołęka, radny powiatowy Piotr Liżewski.

 

drukuj (Odpust na św. Anny w Kamiance)

 • data: 2018-08-01

"Kurpiowszczyzna" reprezentowała Polskę na festiwalu w Pradze

 Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”, działający przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu  wziął udział w „XXVI International Folklore Festival in Prague”. W stolicy Czech przebywał od 12 do 15 lipca.

„XXVI International Folklore Festival in Prague” jest międzynarodowym festiwalem folklorystycznym, organizowanym nieprzerwanie od 1993 r. Celem festiwalu jest przede wszystkim poznanie ludzi z różnych kultur i krajów, ich zwyczajów i tradycji a także poznanie zabytków i historii Pragi. W festiwalu wzięło udział 26 zespołów folklorystycznych, reprezentujących różne kraje
z Europy i Azji. Podczas tegorocznej edycji Polskę reprezentował Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca. Było to duże wyróżnienie i wyzwanie dla członków zespołu. „Kurpiowszczyzna” przedstawiła program składający się z tradycyjnych pieśni i tańców kurpiowskich.

W wolnych chwilach członkowie zespołu z Myszyńca  wzięli udział w warsztatach folklorystycznych a także cieszyli się urokami Pragi.

Współorganizatorem wyjazdu zespołu był Powiat Ostrołęcki.

 

drukuj ("Kurpiowszczyzna" reprezentowała Polskę na festiwalu w Pradze)

 • data: 2018-07-25

W Szarłacie noc z gwiazdami pod gwiazdami

Po raz kolejny odbyły się w Szarłacie „Mazowieckie Prezentacje Kulturalne". Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sąsiad oraz KGW  z Brzeźna i Ponikwi Dużej przygotowały stoiska promujące nasz region i jego kulturę. Znalazły się na nich ludowe rękodzieła, zdjęcia przedstawiające uroki  regionu, tradycyjne, mazowieckie potrawy oraz liczne ulotki i publikacje promujące powiat ostrołęcki.

Na scenie, w części konkursowej festiwalu disco polo pn. „Noc z Gwiazdami pod Gwiazdami”, zaprezentowało się sześć  zespołów: Bostton, Boys Band, Silver Dance, Back-up, Mateusz M., Disco Boys.

Komisja , którą tworzyli członkowie zespołu Spontan, wyłoniła zwycięzców. I tak, pierwsze miejsce dla zdobył Boys Band, na drugim  uplasował się zespół Silver Dance, a na trzecim  Bostton. Jury przyznało także wyróżnienie dla zespołu Back-up.

Po części konkursowej i ogłoszeniu werdyktów, jako gwiazda wieczoru, wystąpił zespół Spontan.

Powiat Ostrołęcki był współorganizatorem wydarzenia.

drukuj (W Szarłacie noc z gwiazdami pod gwiazdami)

 • data: 2018-07-25

XLVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 30 lipca br. została zwołana XLVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja rozpocznie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W OKRĘGACH WYBORCZYCH.
4.    INFORMACJA O INWESTYCJACH DROGOWYCH, REALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO, PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH „OSTRADA”
Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE.     
5.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
6.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
7.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
8.    SPRAWY RÓŻNE.  
9.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLVIII SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

drukuj (XLVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Sesja ze zmianami personalnymi w powiecie

Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji, informacji komendanta miejskiego państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu ostrołęckiego za rok 2017 wysłuchali radni powiatowi na wyjazdowej sesji, która miała miejsce w Łęgu Starościńskim 19 lipca. Ponadto głosowali m.in.  nad podniesieniem wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej,  zmianami w budżecie, przystąpienia powiatu do realizacji projektu "Razem na staż +" w ramach akcji mobilność edukacyjna, mobilność osób uczących się i pracowników, mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego  programu Erasmus +.

Jednakże jednymi z najważniejszych punktów tej sesji było odwołanie skarbnika powiatu i powołanie nowego. Starosta, który referował radnym w imieniu zarządu uzasadnienie tej uchwały, nie krył, że robi to z wielką niechęcią. Barbara Gocłowska, wieloletni skarbnik powiatu postanowiła bowiem przejść na emeryturę. W administracji rządowej i samorządowej przepracowała 42 lata. Jest absolwentką wydziału ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim.

- Namawiałam panią skarbnik do zostania z nami jak najdłużej. Czyniłem to do tej pory skutecznie, natomiast teraz pani skarbnik dała się namówić już tylko do określonej daty. Trzeba to zrozumieć, bo jak niektórzy mówią, prawdziwe życie zaczyna się dopiero na emeryturze - powiedział starosta.  Przyznał, że sam się wiele od Barbary Gocłowskiej nauczył. Ich współpraca zaczęła się w 1990 r. kiedy Stanisław Kubeł był wójtem gm. Kadzidło (najmłodszym wójtem w Polsce - przypomnijmy), następnie była kontynuowana gdy pełnił funkcję wicewojewody i przez ostatnie lata w powiecie.

- Nasze zdanie co do kształtowania finansów nie zawsze były zgodne, jednak dyskusja zawsze była merytoryczna i prowadziła do kompromisów - zaznaczył. - Poprzeczka, jaką pani Basia postawiła swoją wieloletnią pracą sprawia, że nowy skarbnik będzie miał niezwykle trudne zadanie – dodał Stanisław Kubeł.

- Coś się zaczyna i coś się kończy. Dziś jesteśmy świadkami tego, że kariera zawodowa pani skarbnik, naszej drogiej pani Basi dobiegła końca. Droga Basiu, rozumiemy, że zasłużyłaś na odpoczynek, ale powiat traci osobę, którą niełatwo zastąpić. Będąc prawie cztery lata przewodniczącym komisji budżetu i rozwoju gospodarczego miałem wielki zaszczyt i szczęście, że mogłem współpracować z tak charyzmatyczną osobą. Byłaś w każdym calu perfekcyjna i empatyczna. Dziś nie potrafię odnaleźć słów, którymi mógłbym wyrazić swoją wdzięczność, podziękowanie i szacunek – takimi słowami, już po głosowaniu zwrócił się do Barbary Gocłowskiej  radny Stanisław Lipka, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Słowa podziękowania i życzenia popłynęły także od wójtów gmin powiatu ostrołęckiego, szefów służb mundurowych, dyrektorów jednostek powiatowych, instytucji i firm współpracujących z powiatem. Wszyscy podkreślali profesjonalizm pani skarbnik, jej klasę i pomoc.

Samorząd województwa mazowieckiego uhonorował Barbarę Gocłowską medalem Pro Masovia. W imieniu marszałka Adama Struzika medal wręczył na sesji  radny sejmiku Marian Krupiński.

- Nie ukrywam, że bardzo, bardzo żal mi się z państwem rozstawać - powiedziała Barbara Gocłowska, dziękując za wszystkie ciepłe  słowa pod swoim adresem. -  Dziękuję serdecznie panu staroście, mojemu szefowi od 28 lat, jestem dumna, że mogłam mieć takiego szefa. Pomimo różnicy zdań, zawsze umieliśmy się porozumieć. Dziękuję wszystkim za życzliwość, zaufanie. Z przyjemnością przychodziłam na sesje rady i posiedzenia komisji czy zarządu. Wszystkim dziękuję za współpracę i życzliwość, starostom, pracownikom, radnym, wójtom. Będzie mi tego brakowało - nie kryła wzruszenia.  Przypomniała także pokrótce jak przebiegała jej kariera zawodowa.

Na skarbnika powiatu powołana została Aldona Kuciej, dotychczasowa dyrektor wydziału promocji i rozwoju w Starostwie Powiatowym. I choć poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko przez Barbarę Gocłowską, to, jak powiedział starosta, nie ma wątpliwości, że Aldona Kuciej jest właściwą osobą, by sprostać nowym obowiązkom. Ma odpowiednie wykształcenie, kompetencje oraz doświadczenie w pracy w samorządzie. Takiego samego zdania był, gratulując powołania na skarbnika Aldonie Kuciej, przewodniczący komisji budżetu Stanisław Lipka.

Na czwartkową sesję zaproszeni zostali przedstawiciele gminy Łyse,  wójt Jerzy Ksepka oraz przewodniczący rady gminy Kazimierz Drężek. Samorządowcy zostali wyróżnieni przez zarząd powiatu za wybitne osiągnięcia i zdobycie lauru Orła Polskiego Samorządu oraz tytułu mazowieckiej Gminy Roku 2018.
- Uczyłem się od najlepszych. Jednym z nich jest starosta Stanisław Kubeł, drugim wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Czasami rozrabialiśmy w trakcie sesji, ale wynikało to z naszej przyjaźni, za którą dziękuję. Nie mogę pominąć też radnych z gminy Łyse, z którymi współpracujemy. Dziękuję wszystkim, starostom, radnym i pani skarbnik - mówił wójt Jerzy Ksepka.

Z kolei przewodniczący rady powiatu Krzysztof Mróz wręczył  odznaczenie, przyznane  przez Szkolny Związek Sportowy radnemu Waldemarowi  Pędzichowi - za wkład w rozwój sportu wśród młodzieży szkolnej.

Fot. eostroleka.pl

drukuj (Sesja ze zmianami personalnymi w powiecie)

 • data: 2018-07-20
 • Fot. eostroleka.pl
 • Fot. eostroleka.pl
 • Fot. eostroleka.pl
 • Fot. eostroleka.pl
 • Fot. eostroleka.pl
 • Fot. eostroleka.pl
 • Fot. Tygodnik Ostrołęcki

drukuj ()

Goworowo na rockowo

Po raz 24. w Goworowie odbył się Przegląd Zespołów Muzycznych. Na scenie, w części konkursowej, zaprezentowało się 24 czerwca  pięć zespołów: Za 5 dwunasta, Can’t Explain, Lupa, Irmina i Leczsami oraz Kasyno.

Zwycięzców wyłoniła komisja w składzie: Konrad Drabot, Maciej Kosiorek i Arkadiusz Kuśmierczyk.

Pierwsze miejsce zdobył zespół Kasyno z Ostrowi Mazowieckiej, na drugim  uplasował się zespół Lupa z Białegostoku, a na  trzecim  Cant’t  Explain z Warszawy.

Jury przyznało także wyróżnienia dla gitarzysty, basisty i perkusisty, które otrzymali: 

 Jarosław Ptak gitarzysta z zespołu „ Cant explain”, Jarosław Waszczyszyn  basista zespołu „ Can’t Explain” oraz  Julia Dąbrowska, perkusistka zespołu Lupa.

Andrzej Jószkiewicz, właściciel Klubu Sportów Sylwetkowych „Kuźnia” w Ostrołęce,  po raz drugi był sponsorem nagrody dla „Niepokornych”, którą w tym roku otrzymał Paweł Śliż- gitarzysta z zespołu „Irmina i Leczsami”.

Po części konkursowej i ogłoszeniu werdyktów, jako gwiazda wieczoru, wystąpiła Strefa 51.

 

Powiat Ostrołęcki był współorganizatorem Przeglądu.

drukuj (Goworowo na rockowo)

 • data: 2018-07-12

XLVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 19 lipca br. została zwołana XLVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja rozpocznie się w Łęgu Starościńskim 94 b o godz. 13.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLVI SESJI RADY POWIATU.
4.    ROZPATRZENIE:
1)    SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OSTROŁĘCE W 2017R.,   
2)    INFORMACJI KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTROŁĘCE
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH NA TERENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO ZA ROK 2017.  
5.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    UDZIELENIA POMOCY RZECZOWEJ GMINIE MYSZYNIEC,
2)    PODNIESIENIA WYNAGRODZEŃ DLA ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH I OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA Z TYTUŁU SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ,
3)    PRZYSTĄPIENIA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO DO REALIZACJI PROJEKTU „RAZEM NA STAŻ+”
W RAMACH AKCJI MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA, MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ
I PRACOWNIKÓW, MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADRY W RAMACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PROGRAMU ERASMUS+,   
4)    EMISJI OBLIGACJI ORAZ ZASAD ICH ZBYWANIA, NABYWANIA I WYKUPU,
5)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2018 – 2030,
6)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2018R,.
7)    ZASAD UDZIELENIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO,
8)    ODWOŁANIA SKARBNIKA POWIATU,
9)    POWOŁANIA SKARBNIKA POWIATU.
6.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
7.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
8.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
9.    SPRAWY RÓŻNE.  
10.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLVII SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

drukuj (XLVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz ósmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

drukuj (Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu)

Obchody koronacji Króla Mendoga na Litwie

Reprezentacja Powiatu Ostrołęckiego w składzie Wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz Stanisław Lipka - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego uczestniczyli w dniu 6 lipca br. na zaproszenie Mera Rejonu Alytus w uroczystości patriotycznej poświęconej obchodom koronacji litewskiego Króla Mendoga. Spotkanie to było okazją do zapoznania się z kulturą ludową rejonu oraz nawiązania kontaktów z zagranicznymi partnerami współpracującymi z rejonem Alytus.

drukuj (Obchody koronacji Króla Mendoga na Litwie)

Święto Folkloru Kurpiowskiego

W dniu 8 lipca br. odbyła się w Zawadach kolejna impreza pod nazwą Święto Folkloru Kurpiowskiego.

Celem imprezy organizowanej przez Powiat Ostrołęcki oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Aleksandra Kopcia i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie jest prezentacja, promocja i upowszechnianie kultury kurpiowskiej i folkloru kurpiowskiego.

drukuj (Święto Folkloru Kurpiowskiego)

 • data: 2018-07-11

Obchody 200-lecia powiatu mrągowskiego

1 lipca reprezentacja powiatu ostrołęckiego ze Starostą Stanisławem Kubłem na czele brała udział w obchodach 200 -lecia powiatu mrągowskiego, z którym samorząd podpisał umowę o współpracy partnerskiej.
Uczestniczący w uroczystościach goście wzięli udział w mszy świętej w intencji mieszkańców, którą odprawił arcybiskup metropolita Warmiński, Józef Górzyński. Następnie przeszli w korowodzie na Plac Unii Europejskiej, gdzie odbyły się główne uroczystości.
Starosta Ostrołęcki podziękował za podpisane porozumienie, wręczył pamiątkową wycinankę i rzeźbę kurpiowską. Uroczystości uświetniły występy artystyczne zespołów. Na scenie wystąpili: Zespół Carniacy wspólnie z Kapelą ze Wsi Warszawa, Pieckowianie, Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”, Folk Kapela czy Studio Wokalne „Sukces”.

drukuj (Obchody 200-lecia powiatu mrągowskiego)

"Termomodernizacja budynku administracyjno- biurowego przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – I Etap" - ogłoszenie przetargu.

Informujemy, że Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ogłosiło przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. ” Termomodernizacja budynku administracyjno- biurowego przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – I Etap".

Więcej informacji.

drukuj ("Termomodernizacja budynku administracyjno- biurowego przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – I Etap" - ogłoszenie przetargu.)

Noc sobótkowa w Myszyńcu

W Noc Świętojańską z 23 na 24  czerwca w amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odbyła się „XXIII Noc Sobótkowa”, zorganizowana przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

Stałym elementem imprezy jest  „Obrzęd nocy sobótkowej”. W tegorocznym konkursie  wzięły udział trzy zespoły z terenu Kurpiowszczyzny. Powołana przez organizatorów komisja oceniła przygotowane przez zespoły prezentacje i przyznała dwie równorzędne pierwsze nagrody dla: Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna Senior”  i Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna” oraz wyróżnienie dla kapeli Czesława Drząszcza z Myszyńca. Konkurs zorganizowało Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.  Współorganizatorem był Powiat Ostrołęcki.

W drugiej części imprezy na scenie amfiteatru w rytmach disco polo zaprezentowały się zespoły Shine, Łukash oraz  Effect  - gwiazda tegorocznej Nocy Sobótkowej. Po koncertach, do późnych godzin nocnych uczestnicy Nocy Sobótkowej bawili się z didżejem. Nie zabrakło tego dnia także konkursu pt.  „Kwiat paproci”. Odbył się on w formie gry ulicznej. Nagrodę główną zdobył Adrian Grądzik.

 

drukuj (Noc sobótkowa w Myszyńcu)

 • data: 2018-06-26

Tort, gratulacje i "Sto lat" na tegorocznych Ginących zawodach

Warsztaty etnograficzne, które co roku przyciągają do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle setki, a nawet tysiące uczestników osiągnęły pełnoletniość! Był więc tort, gratulacje i tradycyjne „Sto lat”. Ze względu na hasło przewodnie tegorocznych warsztatów, czyli plecionkarstwo starosta ostrołęcki uhonorował nestora twórców Władysława Murzyna i Wiesława Kuskowskiego.
Trzydniowe warsztaty etnograficzne "Ginące zawody" zakończyły się  w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle 8 czerwca. Ok. 2500 młodych uczestników, kilkudziesięciu twórców kurpiowskich prezentowało unikatowe już dziś umiejętności, a wśród nich nestor kurpiowskich plecionkarzy Władysław Murzyn z Zalesia. Warsztaty zostały zainicjowane w 2001 roku przez Czesławę Kaczyńską z Dylewa, prezes Kurpiowskiego Oddziału STL. Jako, że "Ginące Zawody" odbyły się po raz osiemnasty, był szampan, tort, "Sto lat", kwiaty dla prezes Czesławy Kaczyńskiej i prezes Iwony Choroszewskiej - Zyśk. Dziękowano stowarzyszeniom organizującym warsztaty: Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, Stowarzyszeniu Artystów Kurpiowskich oraz Związkowi Kurpiów (organizatorowi warsztatów w 2017 i 2018 roku). Były podziękowania dla sponsorów i współorganizatorów. Dziękowano współfinansującym warsztaty. A przede wszystkim były podziękowania, gratulacje, dyplomy i nagrody dla kurpiowskich twórców. - Dziękujemy za trzy wspaniałe dni 6-8 czerwca spędzone w klimatycznej Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle – mówiła Iwona Choroszewska-Zyśk, wiceprezes Związku Kurpiów. - Cudownym twórcom, artystom, młodzieży z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, uczestnikom warsztatów, wszystkim nauczycielom, patronom, a byli nimi: marszałek województwa mazowieckiego, starosta ostrołęcki, starosta przasnyski, starosta łomżyński, wójt gminy Kadzidło, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządom, a są to: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Ostrołęcki i Gmina Kadzidło, instytucjom wspierającym i pomagającym zorganizować warsztaty, wszystkim którzy byli zaangażowani w to przedsięwzięcie: Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Kurpiowski, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka, Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. M. Mieszki w Kadzidle. Dziękujemy patronom medialnym: Radio dla Ciebie, Radio OKO, Radio Nadzieja, Tygodnik Ostrołęcki, Twórczość Ludowa, magazyn Kurpie.

Szczególnie gorąco podziękowano w tym roku plecionkarzom i wikliniarzom, ponieważ właśnie ta dziedzina twórczości była hasłem przewodnim warsztatów. Stąd specjalne gratulacje od Stanisława Kubła, starosty ostrołęckiego dla Władysława Murzyna i Wiesława Kuskowskiego. Na ręce panów trafiły także podziękowania od Dariusza Łukaszewskiego, wójta gminy Kadzidło.  
Plecionkarstwo jest jedną z najstarszych i najpowszechniejszą dziedziną tradycyjnej twórczości ludowej. Podstawowym surowcem stosowanym w plecionkarstwie były korzenie, głównie sosny. Kosze, koszyki, koszyczki, opałki, dzbany i koszałki – nie mogło ich zabraknąć w żadnym kurpiowskim gospodarstwie. Niegdyś plecionkarstwo kurpiowskie było niezwykle powszechne, wynikało to głównie z prowadzonej samowystarczalnej gospodarki, gdzie wszystkie niezbędne narzędzia wykonywano samemu. Dziś jest to sztuka, która dzięki takim twórcom, jak Władysław Murzyn czy Wiesław Kuskowski przetrwa dla następnych pokoleń.

drukuj (Tort, gratulacje i "Sto lat" na tegorocznych Ginących zawodach)

 • data: 2018-06-26