Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 28 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego

Uprzejmie informujemy, że 15 października br. upływa termin składania wniosków o Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego.  Zachęcamy do zgłaszania kandydatur osób za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za całokształt działalności sportowej lub wybitne osiągnięcia sportowe dla Powiatu Ostrołęckiego.

Wzory wniosków o doroczną nagrodę znajdują się na stronie: Nagrody Starosty Ostrołęckiego.

Uwaga! Będą utrudnienia w ruchu na trasie Kadzidło-Łyse-Łączki

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Ostrada informuje, że we wtorek, 21 maja o godz. 8.00 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na czas przebudowy przepustu na drodze powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki. Planowany czas zamknięcia drogi wynosi pięć dni. Na czas prowadzonych robót wyznaczone są objazdy. Patrz załącznik.

 • data: 2019-05-17

Bibliotekarze świętowali

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Była prezentacja multimedialna najważniejszych wydarzeń bibliotecznych, uśmiech, śpiew, taniec i wiele, wiele ciepłych słów - gratulacji i życzeń.

9 maja w bibliotece zgromadzili się bibliotekarze, pracownicy bibliotek i zaproszeni goście, aby wspólnie uczcić Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Gości serdecznie powitali Mieczysław Romanik, dyrektor biblioteki oraz Sabina Malinowska, wicedyrektor. Kilka słów do wszystkich przekazała też Hanna Gawrońska, przewodnicząca Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Bibliotekarze z Ostrołęki i regionu, przedstawiciele powiatu w osobie Katarzyny Grodzkiej, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Aldony Kuciej, skarbnika Powiatu,  miasta i inni goście  obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiające najważniejsze wydarzenia biblioteczne w minionym roku. Nie zabrakło i muzycznych akcentów. Wystąpił zespół Kurpiowska Podsybka z ZSZ nr 2 w Ostrołęce.

 Powiat Ostrołęcki co roku wspiera finansowo zakup nowych książek do zasobów biblioteki.

 • data: 2019-05-17

Na majówce w Obierwi

Szkoła Podstawowa w Obierwi w niedzielę 12 maja po raz kolejny zaprosiła na „Majówkę Kurpiowską”.

Imprezę rozpoczął mecz piłki nożnej Klub Aktywnych Dzieciaków przeciwko drużynie ze Szkoły Podstawowej w Obierwi, który zakończył się  remisem 1:1.  W programie nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych. Na scenie swoje talenty artystyczne prezentowały zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie młodszych i starszych klas. Pokazali się w tańcu, gadce kurpiowskiej, śpiewie.  Wszystkie występy były gorąco oklaskiwane   przez najbliższych młodych artystów. Kurpiowskie melodie zabrzmiały także dzięki Janowi Kani i jego kapeli.  Można było posłuchać także zespołu  „Krzaki i Pniaki”, obejrzeć pokaz UKS Atleta Ostrołęka, pośmiać się ze skeczy  kabaretu Babeczki Podlaskie.

Podczas Majówki został rozstrzygnięty Powiatowy konkurs plastyczny "Wycinanka kurpiowska". Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: twórczyni ludowa Wiesława Chaberek (przewodnicząca), Barbara Sęk - wicedyrektor Centrum Kultury, Biblioteki i Sportu w Lelisie, Janina Rogalska z Kultury, Biblioteki i Sportu w Lelisie. W kategorii klas I-III szkoły podstawowe 1. miejsce zdobyła Oliwia Brzozowska z SP w Dąbrówce, 2. miejsce Julia Jaros z ZPO w Dylewie, 3. miejsce Szymon Orzoł z ZPO w Kadzidle.  Wyróżnieni zostali: Zofia Szczepanek z SP w Obierwi, Nikola Lenkiewicz z SP w Olszewce, Alicja Kurpiewska z SP w Olszewce.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowe 1. miejsce zdobyła Natalia Jaworska z ZPO w Dylewie oraz Julia Waszkiewicz z SP w Obierwi, 2. miejsce - Olga Wieremiejczyk z ZS w Lelisie, 3. miejsce - Gabriela Korzeniecka z ZS w Lelisie.

Wyróżnienia: Lidia Dawid z ZPO w Dylewie i Patrycja Popielarczyk z ZPO w Kadzidle.

W kategorii klas VII-VIII i I-III gimnazja: 1. miejsce zdobył Stanisław Kuzia z SP w Chudku i Kamila Orzechowska z ZS w Lelisie, 2. miejsce Patrycja Niedźwiedzka z SP w Chudku i Szymon Antoszewski z SP w Olszewce, 3. miejsce Alicja Kacprzak z ZS w Lelisie i Aleksandra Dębek z SP w Obierwi.

Wyróżnienia: Dominik Antoszewski z SP w Obierwi i Sylwia Lenkiewicz z SP w Obierwi.

Powiat Ostrołęcki wsparł finansowo zakup nagród.

Na zakończenie do zabawy zaprosił DJ Bartek Lenkiewicz.

 

 • data: 2019-05-17

Sukcesy naszych tancerzy na II Mistrzostwach Polski Cheerleaders

Sukcesem zakończyły się II Mistrzostwa Polski Cheerleaders, które odbyły się w hali im. Arkadiusza Gołasia. W imprezie zaprezentowało się ponad pół tysiąca zawodników, a na podium mistrzostw aż trzynastokrotnie stawali tancerze z ostrołęckiej Pasji. 

Taneczna rywalizacja w hali im. Arkadiusza Gołasia trwała od godzin porannych, a zakończona została uroczystą wieczorną galą. - Ponad połowa naszych reprezentantów stanęła na podium Mistrzostw Polski. To bardzo dobry wynik - podkreśla Żaneta Cwalina-Śliwowska szefowa ostrołęckiego klubu i Stowarzyszenia Progres.

Organizatorem mistrzostw były Polski Związek Sportowy Cheerleadingu i Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres. Imprezę wspierał finansowo Urząd Miejski w Ostrołęce oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Wyniki naszych tancerzy:

Mistrz Polski Acro Solo Mini - Amelia Kulesza,

Mistrz Polski Acro Solo Senior - Bartek Zych,

Mistrz Polski High Kick Mini - Pasja Kadet Dance,

Mistrz Polski High Kick Mini duety - Nadia Dąbkowska i Natalia Dykty,

Mistrz Polski Drużyny Junior Drill Dance - Pasja Junior Classic,

Mistrz Polski Mini Drużyny Jazz - Pasja Junior Sport,

1 wicemistrz Polski Freestyle Pom Pee Wee - Pasja Mini Mini,

1 wicemistrz Polski Freestyle Pom Mini - Pasja Kadet Sport,

1 wicemistrz Polski mini drużyny Drill Dance - Pasja Junior Pom,

2 wicemistrz Polski duety Junior Freestyle Pom - Julia Morawska i Patrycja Prusińska ,

2 wicemistrz Polski duety Junior Jazz - Julia Morawska i Patrycja Prusińska,

2 wicemistrz Polski duety High Kick - Magdalena Tomczyk i Weronika Perzyna,

2 wicemistrz Polski Freestyle Pom - Pasja Junior Sport.

 

 • data: 2019-05-17

30. Jarmark Kurpiowski

Zakaz wstępu do lasów ze względu na opryski

Nadleśnictwa Pułtusk informuje  o wystąpieniu zagrożenia brudnicą mniszką lasów na terenie gmin Goworowo, Różan, Zatory i Somianka. W związku z tym, w okresie od 10 maja do 15 czerwca (w zależności od pogody) będą wykonane opryski w tych kompleksach leśnych. Na obszarach tych obowiązywać będzie zakaz wstępu do lasów.

Zakaz obejmuje lasy na terenie Nadleśnictwa Pułtusk leżące w granicach leśnictw: Zatory, Jurgi i Kaszewiec.
Tereny objęte zakazem zostaną  oznakowane tablicami informacyjnymi o zakazie wstępu do lasu.  Nadleśnictwo zwraca się o przestrzeganie zakazu i niezbieranie płodów runa leśnego.

 

 • data: 2019-05-09

Starzy czy młodzi - aktywność nie zaszkodzi

Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

 Do 12 czerwca 2019 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

 

Jakie grunty kwalifikują się do pomocy?
Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność wnioskodawcy, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Kto może skorzystać z pomocy?
Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie powinien on mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

Jakie przedsięwzięcia objęte są wsparciem?
Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Pomoc można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu: przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.

Wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych.

Co więcej, właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy – w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu; zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie drzewek osłonkami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu.

Wysokość wsparcia  
Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha.

Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Wymagane dokumenty
Do wniosku o przyznanie pomocy właściciele lasu powinni dołączyć:

 1. kopię planu inwestycji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, którzy sporządził ten plan;
 2. dokumenty potwierdzające własność gruntów, na których będzie wykonywana inwestycja;
 3. pisemną zgodę na realizację inwestycji pozostałych współwłaścicieli gruntu, jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współwłasności; małżonka właściciela gruntu, jeżeli grunt ten stanowi własność tego małżonka

Plan inwestycji – od czego zacząć?
Wniosek o sporządzenie planu inwestycji – po zgromadzeniu wymaganych załączników – należy złożyć do właściwego  Nadleśnictwa. W tym celu właściciel lasu powinien w pierwszej kolejności udać się do Starostwa Powiatowego po uzyskanie następujących dokumentów:

 1. wypisu z ewidencji i budynków dotyczących działek ewidencyjnych, na których będą realizowane inwestycje;
 2. wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
 3. zaświadczenia starosty sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w drzewostanie, w którym są planowane inwestycje, potwierdzającego, że inwestycje te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Dodatkowo jeśli las przeznaczony pod inwestycję położony jest w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, to jego właściciel powinien otrzymać opinię właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności takiej inwestycji z celami ochrony danego obszaru.

Właściciel lasu powinien również pozyskać opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności inwestycji: z celami ochrony danego obszaru, jeżeli las położony jest w rezerwacie przyrody lub w parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin oraz z planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru, albo celami ochrony danego obszaru, jeżeli dla tego obszaru nie został sporządzony ww. plan, a las położony jest na obszarach Natura 2000.

 

 

 • data: 2019-05-07

ASG Operacja Skalpel w Kadzidle

W Kadzidle, 28 kwietnia odbył się piknik militarno – airsoftowy ASG Operacja Skalpel. Podczas zawodów zaprezentowała się m.in. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, Grupa Edukacji Historycznej "Reduta Kurpiowska” oraz Brygada Bagienniaki.

Do udziału w grze asg została  zaproszona młodzież w wieku od 15 do 17 lat.

Spotkaniu towarzyszył konkurs strzelecki przeprowadzony na strzelnicy Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Współorganizatorami wydarzenia Skalpel Young byli:

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE
GMINA KADZIDŁO
5 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
MÓWIĄCY KIJ
Fundacja ETOS
Grupa Edukacji Historycznej REDUTA KURPIOWSKA
SZKOŁY MUNDUROWE Feniks

Patronat nad grą objął sklep:

CYTADELA ASG

 

 • data: 2019-04-30

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne po raz 36.

Tradycyjnie, w niedzielę przewodnią, czyli tydzień po Wielkanocy w Ostrołęckim Centrum Kultury odbyły się Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne, czyli konkurs śpiewaków i tradycyjnych kapel z kurpiowskiej Puszczy Białej i Zielonej. Artyści rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach wiekowych, solo i w zespołach. Zmagania uczestników oceniała komisja, która przyznała nagrody w kategoriach: śpiew solowy, śpiew grupowy, kapele kurpiowskie w tradycyjnym składzie, instrumentaliści a także mistrz-uczeń. W skład komisji weszli: Joanna Niska (przewodnicząca), Alina Chalińska, Apolonia Nowak i Jerzy Białobrzewski, który był także konferansjerem Prezentacji.

Oprócz zmagań konkursowych podczas tegorocznego KPA widzowie mieli okazję obejrzeć widowisko Zapust w wykonaniu Zespołu Carniacy.
Powiat Ostrołęcki wsparł finansowo Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne.

 

Jury, po wysłuchaniu 62 podmiotów wykonawczych, pochodzących z terenu Puszczy Zielonej i Białej woj. mazowieckiego oraz podlaskiego postanowiło przyznać miejsca i nagrody pieniężne oraz rzeczowe ufundowane przez: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Ostrołęki, Starostę Ostrołęckiego, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Związek Kurpiów:

 

W kategorii SOLIŚCI – DZIECI DO LAT 14:
I MIEJSCE – Wiktoria Drężewska
II MIEJSCE - Adam Szydlik
III MIEJSCE – Alicja Chojnacka
 

W kategorii SOLIŚCI - MŁODZIEŻ I DOROŚLI:
I MIEJSCE –Witold Kuczyński ł
II MIEJSCE- Dominika Kuczyńska
III MIEJSCE – Kamil Mróz
 

W kategorii SOLIŚCI SENIORZY 60 +:
I MIEJSCE - Stanisław Archacki
II MIEJSCE – Henryk Kulesza
III MIEJSCE – Weronika Zysk
 

W kategorii INSTRUMENTALIŚCI:
I MIEJSCE –Dawid Sutkowski
II MIEJSCE – Zygmunt Koziatek
III MIEJSCE – Paweł Dąbkowski
 

W kategorii DZIECIĘCE GRUPY ŚPIEWACZE:
I MIEJSCE- Grupa Śpiewacza Chłopców „Kurpiki” z Wykrotu
II MIEJSCE – Grupa Śpiewacza Dziewcząt „Młode Kurpie” z Jednorożca- grupa starsza
III MIEJSCE - Grupa Śpiewacza Dziewcząt „Młode Kurpie” z Jednorożca- grupa młodsza
 

W kategorii MŁODZIEŻOWE GRUPY ŚPIEWACZE:
I MIEJSCE - Grupa śpiewacza dziewcząt z Zawad
II MIEJSCE – Grupa Śpiewacza Dziewcząt Bandysionki
III MIEJSCE – Grupa Śpiewacza Dziewcząt z Golądkowa
 

W kategorii GRUPY ŚPIEWACZE DOROSŁYCH:
I MIEJSCE – Grupa Śpiewacza Mężczyzn z Zawad
II MIEJSCE – Grupa Śpiewacza Kobiet „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca
III MIEJSCE – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
 

W kategorii MISTRZ – UCZEŃ:
I MIEJSCE – Witold Kuczyński – Emilia Dzieżyk
II MIEJSCE – Andrzej Rydel – Radek Ropiak
III MIEJSCE – Jan Kania - Witold Rumiński
 

W kategorii TRADYCYJNE KAPELE KURPIOWSKIE:
I MIEJSCE- Kapela Jana Kani z Lipnik
II MIEJSCE –Kapela Matyski z Myszyńca
III MIEJSCE-Kapela Jonusie z Czarni

 

Nagrody im. Bernarda Kielaka:
Grupa Śpiewacza Kobiet z Zawad
Grupa Śpiewacza Mężczyzn Kurpiowszczyzna z Myszyńca


 

 

 • data: 2019-04-30

Zakończenie roku w klasach maturalnych ZSP w Kadzidle

Świadectwo ukończenia szkoły odebrali w ubiegłym tygodniu uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu i technik technologii żywności.

"Nie uda się nam mieć wszystkiego naraz, coś się kończy, żeby coś mogło trwać" to słowa, które przyświecały 26 kwietnia uroczystości zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas IV technikum.  Beata Piasta podsumowała czas nauki 28 absolwentów w murach Zespołu Szkół Powiatowych, zwróciła uwagę na ich sukcesy sportowe i udział w promocji szkoły i apelach. Małgorzata Kuśmierczyk z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostrołęce  wręczyła Kamilowi Kozonowi (IV TA) Okolicznościową Nagrodę Starosty Ostrołęckiego dla Najlepszego Absolwenta. Wychowawczyni wraz z kierownik kształcenia praktycznego wręczyły młodzieży świadectwa ukończenia szkoły.

Osoby najbardziej zaangażowane w życie szkoły zostały wyróżnione dyplomami i książkami. Nie zabrakło przemówienia maturzystów i podziękowań z ich strony dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz przybyłych gości.

Samorząd Uczniowski nie zapomniał o kończących naukę  koleżankach i kolegach i wręczył im drobne upominki, które będą przypominały szkołę.
Absolwentom szkoły życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.

 

 • data: 2019-04-29

Drużyny II SLO w Ostrołęce i III LO w Wyszkowie najlepsze w zawodach "Sprawni jak żołnierze"

Na strzelnicy i innych obiektach sportowych Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle odbył się rejonowy etap XLII zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze – 2018/2019” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. W zawodach wzięła udział młodzież z 8 szkół ponadgimnazjalnych: II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce, III Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie, Zespół Szkół w Długosiodle, Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle, Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu, Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2  w Ostrołęce, 5 drużyn dziewcząt i 8 drużyn chłopców.

 

W klasyfikacji końcowej najlepsze okazały się drużyny:

- w kategorii dziewcząt

I miejsce -  20 pkt. – drużyna II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce, w składzie: Natalia Ciechowicz, Wiktoria Florek, Izabela Czartoryjska, opiekun: Iwona Mościcka;

II miejsce – 18,5 pkt. – drużyna Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, w składzie: Weronika Nowak, Roksana Ręmbowska, Izabela Tyszka, opiekun: Joanna Elert;

III miejsce – 15 pkt. – drużyna Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, w składzie: Magdalena Kania, Diana Duszak, Gabriela Dawid, opiekun: Magdalena Miroszewska.

 - w kategorii chłopców

I miejsce – 29,5 pkt. - drużyna III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wyszkowie, w składzie: Michał Oniszk, Kacper Jaszewski, Wiktor Stankiewicz, opiekun: Monika Lipka;

II miejsce -  26,5 pkt. – drużyna Zespołu Szkół  Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w składzie: Dawid Zakrzewski, Paweł Daniłowicz, Wiktor Rydelski, opiekun: Marek Dembiński;

III miejsce – 21,5 pkt. -  drużyna II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce, w składzie: Damian Niedźwiecki, Seweryn Biedrzycki, Adrian Grodzki, opiekun:  Iwona Mościcka.

Zwycięskie drużyny wezmą udział w etapie wojewódzkim.

 

 

 

 • data: 2019-04-29

Rywalizowali o Srebrne Muszkiety

Na strzelnicy Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle 17 kwietnia  odbył się etap rejonowy  LVIII zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2018/2019" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Delegatury w Ostrołęce.

W zawodach wzięła udział młodzież z 13 szkół ponadgimnazjalnych: II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce, III Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie, IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie, Liceum Ogólnokształcące Nr I w Makowie Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej, Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Zespół Szkół w Długosiodle, Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim, Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu, Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle, Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce, 10 drużyn dziewcząt i 13 drużyn chłopców.

W klasyfikacji końcowej najlepsze okazały się drużyny:

- w kategorii dziewcząt

I miejsce -  472 pkt. – drużyna Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, w składzie: Klaudia Prusaczyk, Ewelina Giers, Martyna Mróz, opiekun: Pani Magdalena Miroszewska;

 II miejsce – 305 pkt. – drużyna II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce, w składzie: Julia Klimaszewska, Aneta Podolak, Marta Koźliczak, opiekun: Pani Iwona Mościcka;

III miejsce – 214 pkt. – drużyna Zespołu Szkół  Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w składzie: Edyta Kwiatkowska, Amelia Gromek, Wiktoria Kowalska, opiekun: Pan Marcin Markiewicz.

- w kategorii chłopców

I miejsce – 494 pkt. - drużyna Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, w składzie: Cezary Grala, Patryk Pysznik, Wojciech Chorążewicz, opiekun: Pani Magdalena Miroszewska.

II miejsce -  354 pkt. – drużyna Zespołu Szkół  Powiatowych w Troszynie, w składzie: Patryk Grodzki, Michał Ciemniewicz, Radosław Opęchowski, opiekun: Pan Eugeniusz Gorczyca;

III miejsce – 343 pkt. -  drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, w składzie: Maksymilian Wilczyński, Maksymilian Łukaszewski, Paweł Prusaczyk, opiekun: Pani Ewa Małyszko.

Zwycięskie drużyny wezmą udział w etapie wojewódzkim.

W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt najlepsze wyniki osiągnęły:

 • Ewelina Giers – 169 pkt. - I miejsce
 • Martyna Mróz – 153 pkt. - II miejsce
 • Klaudia Prusaczyk – 149 pkt. - III miejsce
   (wszystkie z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle).

W klasyfikacji indywidualnej chłopców najlepsze wyniki osiągnęli:

 • Patryk Pysznik – 167 pkt.  - I miejsce
 • Wojciech Chorążewicz – 166 pkt. - II miejsce

Cezary Grala – 160 pkt. - III miejsce
(wszyscy z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle).

 • data: 2019-04-29

Mistrzostwa Polski Cheerleaders

Zapraszamy na Mistrzostwa Polski Cheerleaders, które odbędą się na Hali Sportowej im. A. Gołasia w Ostrołęce w niedzielę 5 maja w godzinach 9.00 - 20.30. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES i Polski Związek Sportowy Cheerleadingu, przy wsparciu finansowym Miasta Ostrołęka i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. 
 
W zawodach weźmie udział około 500 zawodników z całej polski. Będą oni prezentować się w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Najmłodsza uczestniczka mistrzostw ma 4 lata , najstarszy zawodnik ma 40 lat. 

Powiat Ostrołęcki reprezentują tancerze z Czerwina z klubu Magic Dance. 

Sprawdź jak pracują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w majówkę

Przed nami długi majowy weekend. Może się jednak zdarzyć, że mieszkańcy powiatu ostrołęckiego, korzystając z wolnego czasu,  będą chcieli załatwić jakąś sprawę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, bądź też skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dlatego też, w czwartek, 2 maja prawnicy będą dyżurować  zgodnie z harmonogramem. 

Natomiast w dni ustawowo wolne od pracy, czyli 1 i 3 maja punkty będą nieczynne.

 

Punkt Nr 1 w  Starostwie  Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2,

 czynny w godzinach od 9.00 do 13.00;

 

Punkt Nr 2 w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie,

czynny w godzinach od 9.00do 13.00;

 

Punkt Nr 3 w Gminnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w Goworowie,

czynny w godzinach od 10.00 do 14.00;

 

Punkt Nr 4 w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu,

czynny w godzinach od 14.30 do 18.30.

 • data: 2019-04-26

2 maja dniem wolnym w Starostwie Powiatowym

Zarządzeniem starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła czwartek 2 maja będzie dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę, 11 maja. Wówczas urząd będzie czynny w godz. 8.00-16.00.

 • data: 2019-04-26

Apel o zachowanie ostrożności w lesie w związku z zagrożeniem pożarowym

Uwaga! W związku z trwającą od kilku tygodni suszą, jak również występującymi ostatnio porywistymi wiatrami, w lasach utrzymuje się najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Niska wilgotność ściółki leśnej sprzyja błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia.

- Pożar może spowodować mała iskra z pozostawionego ogniska, nierozważnie wyrzucony niedopałek papierosa, czy rozniecanie ognia w miejscach niedozwolonych – przestrzega Jarosław Wilga, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.  - Nie wypalajmy też traw na łąkach. To nierozważne i zabronione. Pożar może szybko wymknąć się spod kontroli i dotrzeć do zabudowań gospodarczych bądź lasu.

Do apelu przyłącza się również policja: - Prosimy mieszkańców o czujność i zgłaszanie na policję wszelkich niepokojących sytuacji w lesie, a także  podejrzanych osób w pobliżu kompleksów  leśnych, pod nr tel. alarmowego 997.

Leśnicy przypominają z kolei o zachowaniu  szczególnej ostrożności podczas wypoczynku w lesie: w kompleksach leśnych oraz na terenach śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalania ognisk, palenie papierosów, grillowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi.

W razie zauważenia pożaru lasu zgłoś to niezwłocznie do Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej - nr tel. alarmowego 998.

 

 

 • data: 2019-04-25

O suszy na zarządzaniu kryzysowym

Zagrożenie pożarowe, spowodowane  suszą, jak również jej skutki w dłuższej perspektywie czasowej były głównymi tematami posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce 24 kwietnia. Posiedzeniu przewodniczył starosta Stanisław Kubeł. Obecni byli także: Jarosław Wilga, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Janusz Głowacki, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, Jarosław Deptuła, zastępca komendanta miejskiego policji, nadleśniczy  z Ostrołęki, Myszyńca, Parciak, Kazimierz Murawski, dyrektor PGE Rejon Energetyczny Ostrołęka, wójtowie gmin: Troszyn, Czerwin, Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, burmistrz Myszyńca, przedstawiciele gmin Kadzidło, Goworowo, Baranowo, Czarnia, Mieczysław Białczak z Wód Polskich, Tadeusz Berk z Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Ostrołęce.

Służby mundurowe zreferowały stan przygotowania w sytuacji pożarowej, jak również podzieliły się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.

-  Z suszą oczywiście mieliśmy już do czynienia, ale pojawiała się ona na przełomie maja i czerwca bądź czerwca i lipca. Tymczasem  mamy ją już od początku kwietnia. Wydaje mi się, że sytuacja jest na tyle poważna, że może rodzić skutki gospodarcze – wprowadził w temat spotkania starosta Kubeł.

O zagrożeniu pożarowym mówił komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej  w Ostrołęce Jarosław Wilga.

- W Powiecie Ostrołęckim mamy co najmniej dwa razy tyle lasów, ile ma każdy inny powiat na Mazowszu. Wszystkie te lasy, zlokalizowane w sześciu nadleśnictwach: Ostrołęka, Myszyniec, Pułtusk, Wyszków, Nowogród, Parciaki znajdują się w zasadzie  w najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Lasy, które są w administracji państwowej nadleśnictw, są dobrze przygotowane: mają zbiorniki przeciwpożarowe -  wg przepisów z drogami dojazdowymi; administrację która pomaga, nadzoruje, patroluje i wpiera przy akcji gaśniczej. Mamy ponadto na swoim terenie działania lasy prywatne, a te są o wiele gorzej utrzymane i stwarzają o wiele więcej problemów – przyznał komendant. I dodał:

- Ten rok przekracza wszystkie dotychczasowe statystyki. Średnia roczna pożarów traw wynosi 60-70, a w tym jest ich już ponad 100. Niechlubnie wybija się  tu gmina Goworowo. Jeśli chodzi o pożary lasów, to jesteśmy przodujący na tle sąsiadów – średnia roczna wynosi 50 do 70. W tym roku mamy już ich odnotowanych 15. Spaliło się 7 ha lasów. Komendant Wilga nawiązał też do ostatniej sytuacji w pogodzie, nie tylko suszy, ale również silnych wiatrów, które potęgują zagrożenie pożarowe. - Wiatr podsyca ogień, a przy tej wilgotności prędkość rozprzestrzeniania się go jest o wiele większa. Do pożarów dochodzi także w sytuacjach, kiedy zerwane są linii energetyczne oraz przez przewracające się drzewa czy spadające gałęzie.

Komendant miejski PSP w Ostrołęce jako główne przyczyny  pożarów wymienił niedbalstwo bądź niefrasobliwość mieszkańców, a także zaprószenia ognia.

- To co nam, strażakom,  najbardziej spędza sen z powiek, to właśnie zagrożenia w lasach. Mamy na terenie działania  ponad 50 kompleksów leśnych o powierzchni ponad 100 ha. To są bardzo duże kompleksy i każdy większy pożar, grozi tym, że może spłonąć cały kompleks. Dysponujemy 21 jednostkami znajdującymi się w  krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Prawie w każdej gminie są po dwie takie jednostki, poza Czarnią i Lelisem. To jest prawie 100 samochodów, które mamy do dyspozycji – poinformował komendant Wilga.

Zaapelował zarówno do policji, jak i wójtów gmin , by uczulali mieszkańców na niewłaściwe zachowania, na nierozwagę, która może przyczynić się do zagrożenia.

Nadleśnictwa Myszyniec, Ostrołęka, Parciaki na posiedzeniu zgłosiły swoją gotowość do akcji na wypadek pożaru.

- Mamy napełnione wszystkie zbiorniki. Zbiornik Serafin ma dobry dojazd, Wykrot  jest ogólnodostępny.  Póki co w rzekach też jeszcze jest woda i nie powinno być problemu z jej  poborem do gaszenia. Nasi pracownicy terenowi, w sytuacji, gdy ogłoszony  jest III stopień zagrożenia pożarowego w lasach, czyli  tak jak obecnie, prowadzą codzienne patrole. Ponadto obsadzone są wszystkie trzy wieże i punkt alarmowo-dyspozycyjny – zreferował Marek Dzieżyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Myszyniec.

Hubert Pawelec z Nadleśnictwa Ostrołęka dodał, że nadleśnictwa posiadają mapę zagrożenia pożarowego i mapę ochrony przeciwpożarowej, na którą naniesione są punkty czerpania wody naturalne (rzeki) i punkty sztuczne -  zbiorniki. Naniesione są też gminne wodociągi.

- Nasze nadleśnictwo ma także system kamer z wykrywaniem dymu – powiedział.

Leśniczy Hubert Pawelec zwrócił także uwagę na istotny problem dozoru  tzw. pożarzyska. O ile w przypadku lasów państwowych nie ma z tym problemu, bo nadleśnictwa mają na dozór miejsca po ugaszonym pożarze pieniądze, o tyle w przypadku lasów prywatnych tak już nie jest.

- W sytuacji pożaru gapiów są dziesiątki. W momencie kiedy trzeba przejąć pożarzysko i odpowiedzialność dyżuru nocnego nad nim – nie ma nikogo, kto by się tym zajął. Przydałoby się wypracować jakiś pomysł, żeby odpowiedzialność spadała także na właścicieli lasów prywatnych - zasugerował.

Zastępca komendanta miejskiego policji Jarosław Deptuła zwrócił się do sołtysów za pośrednictwem obecnych na spotkaniu wójtów i przedstawicieli gmin z powiatu.  Prosił, by uświadamiali mieszkańcom jak ważna jest ich rola  w ustalaniu i zatrzymaniu sprawców pożaru. – Działania operacyjne bez współpracy z obywatelami są bardzo trudne. Nie ma możliwości, żeby policjanci i inne służby byli w każdym lesie. Poinformował także, że policjanci na odprawie zostali uczuleni, by zwracali  uwagę i legitymowali osoby, które kręcą się w okolicach lasów. Dotyczy to szczególnie funkcjonariuszy z posterunków w  Myszyńcu i w Kadzidle, gdzie najczęściej dochodzi do pożarów.

Kolejny problem dotyczący lasów prywatnych przedstawił Tadeusz Murawski, dyrektor PGE Rejon Energetyczny Ostrołęka. Mówił o utrudnionej wycince drzew pod lub w pobliżu linii energetycznych.  I o  sytuacjach, kiedy spadające drzewa i przewody pod napięciem są zagrożeniem dla zdrowia i życia. Właściciele  lasów robią wszystko, by uniemożliwić wycinkę, żądają ponadto ogromnych pieniędzy z tytułu odszkodowania.

Przedstawiciel Wód Polskich, Mieczysław Białczak przestrzegł, że ten rok może być kryzysowy. - Wody jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednimi latami – bardzo mało. Zapasów w ogóle nie ma.

To sytuacja bardzo niekorzystna dla produkcji rolnej, o czym przypomniał z kolei Tadeusz Berk z Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Ostrołęce.

- Woda jest najważniejszym czynnikiem produkcji rolnej. W tej chwili zaczęły się wschody roślin, które potrzebują wilgoci. Jeśli nie wyprodukujemy pasz gospodarskich, to nie będzie produkcji żywca wołowego , a przede wszystkim nie będzie mleka. Surowca najistotniejszego dla mleczarni, które mamy na naszym terenie.

Na koniec posiedzenia komendant straży Jarosław Wilga zwrócił uwagę, by w sytuacjach alarmowych  -pożarowych   korzystać z numeru telefonu 998 do straży, nie zaś z centralnego numeru 112.  – Telefony z tego numeru odbierane są w  Radomiu. Dyspozytorzy nie znają naszego terenu, co może wydłużyć czas reakcji o około 10 minut.

 • data: 2019-04-25

36. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne

Ostrołęckie Centrum Kultury zaprasza na coroczny konkurs śpiewaków i tradycyjnych kapel z kurpiowskiej Puszczy Białej i Zielonej. Artyści rywalizują ze sobą w czterech kategoriach wiekowych, solo i w zespołach. Zmagania uczestników ocenia komisja, która przyznaje nagrody w kategoriach: śpiew solowy, śpiew grupowy, kapele kurpiowskie w tradycyjnym składzie, instrumentaliści, a także mistrz-uczeń.

Oprócz zmagań konkursowych podczas tegorocznego KPA będziemy mogli obejrzeć widowisko ZAPUST w wykonaniu Zespołu Carniacy.

Tydzień młodzieży na sportowo

Wesołych Świąt!

Gdzie szukać pomocy? - poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE – pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 

 

Jednostka prowadząca

 

adres

 

dni i godziny dyżurów

 

telefon

 

 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE     

 

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Myszyniec (Powiat ostrołęcki),
ul. Pawłowskiego 17

Piątek 14.00-18.00

TEL. 519 758 436,                                         kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu  

Fundacja Compassio   (okręgowy ośrodek)

Ostrołęka,
ul. Generała Fieldorfa Nila 9

Poniedziałek 10.00-17.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 13.00-20.00
Czwartek 10.00-17.00
Piątek 11.00-18.00
Sobota 10.00-14.00

TEL.  518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Siedleckiej (okręgowy ośrodek)

Siedlce,
ul. Budowlana 1

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Piątek 8.00 - 18.00
Sobota 10.00 - 13.00

TEL. 500 566 881  dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Zbuczyn,
ul. Siedlecka 1

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 12.00 - 20.00
Sobota 8.00- 12.00

TEL. 517 232 782,                              kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Caritas Diecezji     Siedleckiej (lokalny punkt)

Węgrów,
ul. Piłsudskiego 23

Poniedziałek 10.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 15.00
Środa 16.00 - 20.00
Sobota 8.00- 12.00

TEL. 571 232 788,                             kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Sokołów Podlaski, ul.

Lipowa 5

Poniedziałek 8.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 13.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 15.00

TEL. 571 232 780,                             kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Mińsk Mazowiecki, ul. Graniczna 18

Poniedziałek 13.00 - 17.00
Wtorek 13.00 - 17.00
Środa 16.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 12.00
Piątek 14.00 - 18.00
Sobota 8.00 - 12.00

TEL. 571 232 795,                             kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Łosice,
ul. Narutowicza 2

Poniedziałek 8.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 15.00
Środa 12.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 15.00

TEL. 500 566 924,                              kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Caritas Diecezji Siedleckiej (lokalny punkt)

Pilawa,
ul.

Wojska Polskiego 16

Poniedziałek 11.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 10.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

TEL. 500 566 876,                              kom. 500 566 881 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (okręgowy ośrodek)

Warszawa Śródmieście,
Aleja Solidarności 117  lok. 212 (II piętro)

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 20.00
Sobota 8.00 - 15.00

TEL. 798 09 32 52,                               573 976 666 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (lokalny punkt)

Warszawa - Mokotów, ul. Grażyny 15 lok. 304

Wtorek 8.00-12.00

TEL. 798 09 32 52,                               573 976 666 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (lokalny punkt)

Warszawa - Ochota, ul. Korotyńskiego 13

Piątek 8.00-12.00

TEL. 22 824 25 01,                                 573 976 666 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (lokalny punkt)

Warszawa – Żoliborz, ul. Gen. Zajączka 30 lok.6

Czwartek 8.00-12.00

TEL. 798 09 32 52,                               573 976 666 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (okręgowy ośrodek)

Warszawa Targówek, ul. Kondratowicza 37/927

Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek 9.00-16.00
Środa 9.00 - 16.00
Czwartek 9.00 - 16.00
Piątek 9.00 - 16.00
Sobota 10.00 - 14.00

TEL. 729963171,                                               kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (lokalny punkt)

Warszawa – Białołęka, ul. Van Gogha 9b/14a

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 606733230,                                        kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (lokalny punkt)

Warszawa - Praga Północ,
ul. Knyszyńska 1

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 536 388 949,                                            kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (lokalny punkt)

Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Wojska Polskiego 29/20

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 600 110 483,                                        kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (lokalny punkt)

Legionowo,
ul. Piłsudskiego 33/402

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 669 134 666,                                        kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” (lokalny punkt)

Marki ul. Duża 5d/21

Wtorek 12.00-14.00
Czwartek 12.00-14.00

TEL. 508 932 919,                                         kom. 729 970 731 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Stowarzyszenie Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw „Cyriacus” (okręgowy ośrodek)

Warszawa Praga Południe,
ul. Międzynarodowa 68 lok.22

Poniedziałek 10.00 - 20.00
Wtorek 10.00 - 18.00
Środa 10.00 - 18.00
Czwartek 10.00 - 18.00
Piątek 10.00 - 18.00
Sobota 10.00 - 15.00

TEL. 693 628 867,                                 kom. 695 908 780 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Stowarzyszenie Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw „Cyriacus” (lokalny punkt)

Józefów (powiat
otwocki),
ul. Wyszyńskiego 6a lok. 2a

Poniedziałek 14.00-18.00

TEL. 693 628 867,                                 kom. 695 908 780 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Stowarzyszenie Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw „Cyriacus” (lokalny punkt)

Warszawa – Wawer, ul. Patriotów 309 lok.14

Wtorek 14.00-18.00

TEL. 693 628 867,                                 kom. 695 908 780 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Stowarzyszenie Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw „Cyriacus” (lokalny punkt)

Warszawa – Wesoła, ul. Brata Alberta 2B lok. 5

Środa 14.00-18.00

TEL. 693 628 867,                                 kom. 695 908 780 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

Stowarzyszenie Pomocy Świadkom i Ofiarom Przestępstw „Cyriacus” (lokalny punkt)

Warszawa – Rembertów,
ul. Chełmżyńska 10B lok. 6

Czwartek 14.00-18.00

TEL. 693 628 867,                                 kom. 695 908 780 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

 

   

 

 

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Przasnysz,
ul. Piłsudskiego 75

Poniedziałek 10.00-14.00

TEL. 668 117 419,                                             kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu                       

 

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Maków,
ul. Zachodnia 33

Wtorek 11.00-15.00

TEL. 668 117 419,                                             kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu                       

 

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Pułtusk,
ul. Mickiewicza 36B

Środa 14.00-18.00

TEL. 607 722 038,                                      kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu  

 

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Wyszków,
ul. Generała Józefa Sowińskiego 66

Środa 12.00-16.00

TEL. 668 117 419,                                             kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu                       

 

Fundacja Compassio (lokalny punkt)

Ostrów Mazowiecka, ul. Broniewskiego 56A

Czwartek 13.00-17.00

TEL. 607 722 038,                                            kom. 518 755 079 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 

 

   

 

 

                 

 

 • data: 2019-04-18

Pobiegli w Crossie Szalonego Kurpsia

 

Po raz piąty na terenie Ostrołęki oraz gm. Rzekuń został zorganizowany  V Bieg Przełajowy "Cross szalonego Kurpsia". Linię startu wyznaczono na starej pętli autobusowej  przy ul. Sienkiewicza w Ostrołęce. Imprezę poprowadziła Agnieszka Kornaga-Bałdyga.

Organizaotrem imprezy było Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości "Arkadia" we współpracy z Agama Team oraz Starostwem Powiatowym w Ostrołęce. W zawodach wzięło udział 305 osób. Pierwszy bieg, maluchów, odbył się na dystansie 300 m, po nich na starcie stanęli uczestnicy biegu na 2000 m, następnie na 5 i 10 km.

Zwycięzcy V Biegu Przełajowego "Cross szalonego Kurpsia":

w biegu na 2 km wśród panów zwyciężył Kacper Piórkowski, wyprzedzając Kamila Drabota i Franciszka Jatrzębskiego. Wśród pań najszybsza była Klaudia Pażych przed Aleksandrą Kuklińską i Angeliką Murach.

W biegu na 5 km rywalizację mężczyzn wygrał Adam Piątkowski, drugi był Karol Rogoziński, trzeci Tomasz Polewaczyk. Wśród pań pierwsza  na mecie byłą Martyna Budziłek, druga Anna Pietrzak, trzecia Olga Figura.

 

Dystans 10 km najszybciej pokonał Piotr Wiśniewski, drugi był Krzysztof Krukowski, trzeci Bartłomiej Kulawik. Rywalizację pań wygrała Barbara Wojnar przed Klaudią Baczewską.

 

 

 • data: 2019-04-17

Najpiękniejsze palmy wiją na Kurpiach

Tysiące wiernych z terenu całego Powiatu Ostrołęckiego a także z goście z Polski i zza granicy wzięli udział w uroczystości Niedzieli Palmowej w Łysych. Nieodłącznym elementem wydarzenia jest doroczny konkurs na najpiękniejszą palmę kurpiowską.

Co roku w konkursie rywalizuje ponad sto ręcznie wykonanych palm. Prace przy ich przygotowaniu rozpoczynają się wiele miesięcy wcześniej.
Uroczystości rozpoczęły się wystawieniem  palm konkursowych w kościele pw. św. Anny w Łysych. Wierni wzięli udział w uroczystej mszy świętej z procesją barwnych palm.  Wśród gości Niedzieli Palmowej w Łysych byli m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk, wicemarszałek Senatu Maria Koc, posłowie na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski,  Władysław Kosiniak- Kamysz, Powiat Ostrołęcki  reprezentował starosta Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Po mszy świętej trwały prezentacje artystyczne zespołów. Imprezie towarzyszyły wystawa i kiermasz sztuki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych oraz prezentacja gospodarstw agroturystycznych.

 

 • data: 2019-04-17

Ogłoszenie o przetargu ustnym

na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości nr 412/2 o pow. 0,6882 ha, położonej w Szczawinie gm. Goworowo.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.bip.powiatostrolecki.pl

Goście z Węgorzewa przyjechali do Lelisa

Klub Integracji społecznej z Węgorzewa wraz z  Barbarą Dawcewicz ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, a jednocześnie prezes   Związku Stowarzyszeń LGD i dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie  Dorotą Giczewską  poznawali 13 kwietnia uroki gminy Lelis.
Projekt Radomir, jako główny koordynator przedsięwzięcia zaprezentował swoją rodzinną gminę Lelis. W wyniku podjętej współpracy z  dyrektor Katarzyną Wiśniewską, prezentacja dorobku naszej kurpiowskiej kultury odbyła się w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie. Przygotowana tam  oprawa i dawka doznań kulturalnych zachwyciła gości z Mazur. Na scenie zaprezentowały się grupy i zespoły działające przy ośrodku kultury, tj.: Zespół Nowe Latko z Lelisa w widowisku pn. „Lany poniedziałek",Klub Seniora z Lelisa z widowiskiem pt. „Darcie pierza", Zespół Kurpiowski "Krzaki i Pniaki" z Łęgu Przedmiejskiego „Muzyka na wsi".
Przygrywała Orkiestra Kurpiowska Jana Kani, czym zachwyciła gości. Zostali obdarowani oni nie tylko solidną dawką kultury kurpiowskiej, ale poczęstowani również  tradycyjnym poczęstunkiem - z zakładu U Tereski z Aleksandrowa. Natomiast warsztaty z robienia palm kurpiowskich pod okiem Wiesławy Chaberek były namacalną pamiątką z miłego spotkania, ponieważ  każdy uczestnik zabrał własnoręcznie zrobioną palmę. W trackie spotkania swój dorobek sportowy zaprezentowała Rada Gminna LZS w Lelisie. Jej zarząd, w składzie: Darek MrózStanisław Szczepanek i Jerzy Dawid opowiedzieli o historii sportu w gminie, a na pamiątkę wręczyli książkę Jerzego Kijowskiego pt. "Dzieje Ludowych Zespołów Sportowych w gminie Lelis".

 

 • data: 2019-04-16

Wybierz się do Łysych na Niedzielę Palmową

W najbliższą niedzielę, 14 kwietnia, zapraszamy do Łysych na Niedzielę Palmową. Prezentacje artystyczne już od godz. 9.30. Msza św. z procesją z palmami kurpiowskimi  o godz. 11.00.

 • data: 2019-04-12

Zapraszamy na szlachecko-kurpiowskie warsztaty wielkanocne

13 kwietnia w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance odbędą się szlachecko - kurpiowskie warsztaty wielkanocne.
Jeden powiat - dwie kultury.
Wielkanoc to najradośniejsze święto - zarówno w kościelnym roku liturgicznym, jak i w obrzędowym kalendarzu wsi polskiej.
Te spotkanie ma pokazać jak bogate kulturowo jest północne Mazowsze, a mianowicie powiat ostrołęcki, którego wyróżniają dwie kultury.  Silnie rozwinięte tradycje kurpiowskie i szlachecka gościnność.
"Chcemy kształtować świadomość kulturową wśród każdego pokolenia, poczynając od juniora do seniora" - informują organizatorzy warsztatów. Pokazanie dwóch kultur będzie doskonałą lekcją regionalizmu, pokaże dorobek kulturowy, a w związku z tematyką wielkanocną uczestnicy zostaną wprowadzeni w symbolikę świąt wielkanocnych.

W organizację zaangażowane są lokalne organizacje i instytucje, które prowadzą stoiska z rękodziełem. Każdy z uczestników może przygotować sobie palmę z żywych gałązek wierzbowych czy też z bibułkowymi kwiatami. "Pieczemy babeczki, wykonujemy stroiki, pocztówki, ozdoby na stół lub okno. Na początek zajęć najmłodsi uczestnicy biorą udział w lekcji edukacyjnej związanej z symboliką świąt. Na koniec zaś dzieciaki udają się na podwórko w poszukiwaniu czekoladowych jajeczek" - informuje GOKSiR w Goworowie.

Warsztaty wielkanocne, które są elementem projektu "Polskie tradycje doroczne" tworzą: GOKSiR w Goworowie - koordynator, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, koła gospodyń wiejskich w: Lipiance, Brzeźnie, Ponikwi Dużej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie, Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny,  klubokawiarnia "Mamy.Dzieci", Stowarzyszenie osób i rodziców dzieci niepełnosprawnych "Jesteśmy Betanią", 7 Goworowska Drużyna Harcerska "Orzaki'.
 • data: 2019-04-11

Europejski krok w zawodową przyszłość

 W Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle 9 kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Europejski krok w zawodową przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.     Projekt realizowany był przez konsorcjum szkół z powiatu ostrołęckiego: Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle (jako lider i wnioskodawca), Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie, Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie.
    

Wartość projektu wyniosła: 641 310,38 zł. 100 proc. środków przekazane zostało przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Celem głównym projektu było podwyższenie jakości kształcenia praktycznego w szkołach objętych projektem. Cele szczegółowe to: umożliwienie uczniom nabycia nowych umiejętności zawodowych, wzrost umiejętności językowych uczniów                       i uczennic, rozwój osobowy uczniów i uczennic, zwiększenie samodzielności. Celem edukacyjnym było zapoznanie z kulturą i funkcjonowaniem innego kraju UE.


    Na miesięczne staże wyjechało ogółem 55 osób z trzech szkół w tym: 28 dziewcząt i 27 chłopców z klas 2-4 technikum. Liczba uczniów z ZSP w Kadzidle 30 osób, w tym 17 dziewcząt i 13 chłopców z zawodów: technik agrobiznesu - 12 osób i technik technologii żywności - 18 osób (uczniowie klas 2-4). Liczba uczniów z ZSP w Goworowie15 osób, w tym 8 dziewcząt i 7 chłopców z zawodu technik handlowiec (uczniowie klas 3-4). Liczba uczniów z ZSP w Troszynie 10 osób, w tym 3 dziewczęta i 7 chłopców z zawodu technik agrobiznesu (uczniowie klas 3).

We wrześniu 2018 r. odbyła się rekrutacja młodzieży. Do października 2018 r. uczestnicy projektu brali udział w zajęciach przygotowawczych, tj.  kursie językowym oraz przygotowaniu pedagogiczno – kulturowym.
  

 W dniach od 4 listopada do 2 grudnia 2018 r. młodzież przebywała na południu Hiszpanii i odbywała staże zawodowe. Hiszpański partner „Europroyectos” przygotował miejsca praktyk zawodowych dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności w piekarnio - ciastkarniach i lokalnych piekarniach na terenie Malagi. W tym samym czasie uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu odbywali staż w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji roślin ozdobnych w miejscowości Viveros sąsiadującej z Malagą, a uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec w sieci hipermarketów odzieżowych, supermarketach sportowych oraz sklepach drogeryjno – perfumeryjnych w Grenadzie.  
    Oprócz umiejętności zawodowych, uczestnicy projektu zdobywali również doświadczenie życiowe, integrowali się z hiszpańskim środowiskiem i kulturą, doskonalili swoje umiejętności interpersonalne oraz podwyższali praktyczną znajomość języków angielskiego i hiszpańskiego. Podczas miesiąca spędzonego w Hiszpanii uczniowie ZSP w Kadzidle, Troszynie i Goworowie poznawali miasto, jego zabytki, zwiedzali muzea oraz zaznajamiali się z rytmem życia Hiszpanów.
W ramach projektu młodzież zwiedziła Malagę, Cordobę i Granadę, podziwiała historyczne budowle oraz różnorodną kulturę. Każdy uczestnik projektu spróbował hiszpańskiej kuchni, posłuchał hiszpańskiej muzyki i nawdychał się śródziemnomorskiego powietrza. Doświadczenia zdobyte podczas stażu z pewnością będą tymi, które pozostaną w pamięci na długie lata.
    Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty w języku polskim   i angielskim oraz dokumenty Europass mobilność potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych i honorowane na obszarze Unii Europejskiej.

 

 

 

 • data: 2019-04-11

Zakończyły się eliminacje rejonowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Zakończyły się zmagania najlepszych recytatorów i wokalistów w ramach eliminacji rejonowych 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  Prezentowali się przed jury na scenie klubu "Oczko" Ostrołęckiego Centrum Kultury 9 kwietnia.
Recytatorzy i wokaliści zaprezentowali się w turnieju recytatorskim oraz turnieju poezji śpiewanej.

Był to rejonowy etap Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego - imprezy otwartej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych, ostatniej klasy gimnazjum i osób starszych. Konkurs jest prowadzony w drodze wielostopniowych eliminacji, a poziom miejski to pierwszy ich stopień. 64. OKR będzie przeprowadzony w formie czterech turniejów:  recytatorski, poezji śpiewanej, teatr jednego aktora oraz wywiedzione ze słowa.

Prezentacje oceniło jury w składzie: Aleksandra Kowalewska oraz Bogusława Zawalich.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano:
Turniej recytatorski - Dominik Opęchowski, I LO w Ostrołęce.
Turniej poezji śpiewanej - Aneta Żebrowska, klub "Oczko" Ostrołęckie Centrum Kultury.
Decyzją Zarządu Powiatu w Ostrołęce przyznano laureatom eliminacji rejonowych nagrody książkowe.

 

 • data: 2019-04-11

Oddali hołd tym, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem

Delegacja Powiatu Ostrołęckiego, w skład której weszli: starosta Stanisław Kubeł, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski oraz radny Dariusz Domian uczcili dzisiejszą, 9. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem. Oddali hołd 96 osobom, które zginęły, składając kwiaty na skwerze im. śp. prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego - pod tablicą upamiętniającą wizytę prezydenta w Ostrołęce.

 • data: 2019-04-10

Dziś V sesja rady Powiatu w Ostrołęce - oglądaj on-line

Po raz piąty w tej kadencji będą obradowali radni powiatu. O godz. 13.00 rozpocznie się sesja, której transmisję można będzie obejrzeć w internecie.

https://www.youtube.com/embed/hNhbkq1AdKk

Porządek Obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie z „Informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie ostrołęckim i mieście Ostrołęka w 2018 roku”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
  w Lelisie
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
  w Lelisie
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały

 

 1. uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych w Lelisie
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia
  w Lelisie
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Lelisie
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2019 – 2030
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
 3. dyskusja
 4. podjęcie uchwały
 1. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019r. 
 1. wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
 2. opinie Komisji:
 • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 • Infrastruktury   
 1. dyskusja
 2. podjęcie uchwały
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie
  od poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 5. Zakończenie obrad V sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

 

 • data: 2019-04-10

Recytowali poezję Norwida

Żył i mieszkał w  Laskach – Głuszycach k. Wyszkowa. Wiele lat spędził na obczyźnie, często w nędzy, lecz zawsze pełen miłości, wiary i patriotyzmu. Zmarł daleko od polskiej ziemi, ale powrócił by znów gościć w murach  Oddziału Katolickiego  Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Ostrołęce.

6 kwietnia odbył się XXV finał Konkursu Recytatorskiego Poezji C.K. Norwida. Jego słowa grzmiały niosąc ostrołęczanom  Norwidowską wizję świata, świata miłości, poszanowania, wiary i nadziei. Słowa te niosły ze sobą również ostrzeżenie, naganę, prośbę a nawet łzę. Jak co roku oddaliśmy hołd człowiekowi za życia wyśmianemu, zdeptanemu a po śmierci uznanemu za wybitnego poetę i wizjonera. Norwid ożył i przemówił do nas poprzez młodych ludzi, którzy zadali sobie trud poznania i zrozumienia tego, co On zostawił nam w spadku.

  Laureatami tegorocznego finału zostali:

- w turnieju recytatorskim  ze szkół gimnazjalnych : Izabela Mierzejewska – II miejsce i Klaudia Wanat- III miejsce.

W turnieju poezja śpiewana nagrodzono: Olgę Kiersnowską - I miejsce,  duet Natalię  Marciniak i Daniela Laćkowskiego – II miejsce oraz duet Olgę Kamińską i Karolinę Prusaczyk – III miejsce.

W turnieju recytatorskim ze szkół średnich  nagrodzono: Klaudię  Bogdańską – I miejsce, Wiktorię Podbielską – II miejsce, Natalię Koziatek – III miejsce oraz Roksanę Bełdycką – wyróżnienie.

Uczestników finału oceniało jury w składzie: Wiesław Janusz Mikulski – poeta, norwidolog,  Tadeusz Żebrowski – kulturoznawca, współorganizator konkursu i Maria Jolanta Kusiak – organizator konkursu.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe w postaci wydań encyklopedycznych , słowników i wydań  albumowych, książkę o Norwidzie „Ocalony  wieniec” wydania poezji C.K .Norwida oraz pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia zarówno w zdobywaniu nowych doświadczeń na niwie poezji jak również w zdobywaniu wiedzy szkolnej. Życzymy powodzenia oraz sił i wytrwałości w realizacji waszych marzeń.

   Powiat Ostrołęcki udzielił wsparcia finansowego na zakup nagród rzeczowych dla uczestników.                                                                                                     

                                                                                                    

 • data: 2019-04-10

Wszystkie żywioły Joanny Trzepiecińskiej

Burza loków, wulkan energii i głębia wypowiedzi – tak w skrócie można podsumować obecność aktorki Joanny Trzepiecińskiej w Zespole Szkół Powiatowych  w Łysych. Artystka przyjechała na zaproszenie szkoły oraz Stowarzyszenia "Czas na Kulturę". Współorganizatorem spotkania był Powiat Ostrołęcki. Na widowni zasiedli przedstawiciele władz samorządowych i inni zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół naszego powiatu  oraz okoliczni mieszkańcy.

 Podczas spotkania Joanna Trzepiecińska ze swadą opowiadała o życiu zawodowym i osobistym. Była to okazja poznać osobę niezwykle barwną, licznych talentów i pasji.  Ciekawość świata i niesłabnąca chęć poznawania go biły z każdego zdania artystki

Padło wiele ciepłych słów o rodzicach i  szczęśliwym dzieciństwie w  Tomaszowie Mazowieckim.

Trzepiecińska mówiła o  czasach szkolnych – z sentymentem i wdzięcznością wspominała swoich nauczycieli. Podkreślała, że miała szczęście studiować u wybitnych aktorów – wykładowców warszawskiej Szkoły Teatralnej.

Artystka podzieliła się z widzami przemyśleniami na temat swojej profesji – wyjątkowo pasjonującej i wymagającej. Aktorstwo nie toleruje słabości, żąda bezustannej pracy nad sobą, ale daje też poznać smak sukcesu i podziwu publiczności.  Aktorstwo to nie tylko talent i zawodowe umiejętności – to wszechstronna wiedza i doświadczenie życiowe, które pozwalają zrozumieć i wiarygodnie pokazać postać – tak artystka scharakteryzowała swój zawód.

 Na szkolnej scenie Joanna Trzepiecińska zaprezentowała tekst Wisławy Szymborskiej ze spektaklu "Wszędzie jest wyspa Tu". Pojawiło się kilka smakowitych anegdot i wiele mądrych słów skierowanych do uczniów – czym warto się interesować, w co inwestować czas i siły, jak szukać swojej drogi.  Dowiedzieliśmy się, że artystka odnajduje radość w  obcowaniu z najlepszymi wytworami ludzkiej wiedzy i talentu – muzyką, malarstwem, literaturą. I wszystkim poleca tam szukać inspiracji!

 W trakcie imprezy odbył się Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym zorganizowany przez WORD w Ostrołęce. Nagroda główna – rower trafił do Oli Świder z Gimnazjum w Łysych.

 • data: 2019-04-09

EkoWalentynki podsumowane

Ogólnopolska akcja edukacyjna Ekowalentynki 2019 została podsumowana 4 kwietnia. Ekowalentynki realizowane są od 2010 roku i ich celem jest popularyzacja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W "EkoWalentynkach" uczestniczyło do tej pory blisko 1000 lokalnych partnerów z całej Polski, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii. Pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych oraz generalnie wiosną, która jest porą roku, która kojarzy się z miłością, na to najwspanialsze uczucie  zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat, np. zbiórka zużytych baterii, jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety. W Łysych akcja organizowana była w Zespole Szkół Powiatowych. Lokalnym koordynatorem akcji był Jacek Mulawka. Od 11 lutego do 4 kwietnia każda osoba, która przyniosła baterie bądź zużyte elektrośmieci otrzymywała słodki, walentynkowy upominek. Podczas tegorocznej zbiórki uczniowie oraz społeczność lokalna zebrali łącznie: 23 zestawy komputerowe, 3 drukarki i urządzenia wielofunkcyjne,  10 sztuk różne rodzaju sprzętu (niszczarki, skanery, nagrywarki, telefony, mikrofony, czajniki),  15 kg zużytych baterii.

 Młodzież również przygotowywała prace plastyczne zachęcające do zbiórki elektrośmieci i dbania o stan środowiska naturalnego, które możecie zobaczyć w krótkiej fotorelacji.

 Głównymi Partnerami akcji są: REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku  i Europejska Platforma Recyklingu Organizacja Odzysku. Szczegóły akcji na stronie www.cycling-recycling.eu

 

 

 • data: 2019-04-09

Kurpie w Ministerstwie Finansów

Prawdziwą furorę zrobiła reprezentacja Powiatu Ostrołęckiego w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Zespół Folklorystyczny "Carniacy"  zaprezentował 8 kwietnia podczas Jarmarku świątecznego tradycje wielkanocne na Kurpiach. Piękną, wielkanocną oprawę wydarzeniu dały wysokie, kolorowe palmy, przygotowane przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Łysych.

W gmachu ministerstwa zabrzmiała najpierw ligawka, jako wprowadzenie do "Zielgiego postu" - ludowego tekstu pasyjnego. Wysłuchali go z ust Witolda Kuczyńskiego  m.in. Marian Banaś, Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Barbara Brodowska-Mączka, dyrektor generalna Ministerstwa Finansów, ksiądz Marian Midura, kapelan KAS, szefowie niektórych departamentów, pracownicy MF. Carniacy wykonali również "Cokolziek we śwecie", "Jest drabzina do nieba". Śpiewał z nimi starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i wójt gminy Czarnia Marek Piórkowski, ubrani w strój kurpiowski.  Powiat Ostrołęcki gościł w stolicy na zaproszenie Ministerstwa Finansów podczas charytatywnego Jarmarku świątecznego. Uczestniczyło w nim 19 organizacji pozarządowych oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej.

W ekspresowym tempie znikały ze stoiska kurpiowskie wycinanki, które do stolicy przywiozła twórczyni Wiesława Bogdańska. Pani Wiesława oczarowała pracowników MF nie tylko kunsztem swoich papierowych dzieł sztuki, ale także dowcipem i serdecznością. Kurpianki z gm. Kadzidło:  Ewa Zdunek i Małgorzata Kowalczyk pokazały jak zrobić kolorowe bukiety z kwiatów z bibuły i przygotować wielkanocne palemki. Momentalnie znikały z wiklinowych koszyczków kurpiowskie specjały, wystawione do degustacji: pampuchy, łagodniak, a prawdziwym hitem były fafernuchy. Niektóre z pań wracały po dokładkę i przepis. Dzięki uprzejmości pracowników, delegacja powiatu mogła obejrzeć gmach ministerstwa, w tym Salę Portretową, w której za zamkniętymi drzwiami toczą się ważne dyskusje dot. budżetu państwa.

Tu można obejrzeć występy:

https://youtu.be/NKOVluP8huc

i tu:

https://youtu.be/9JEVcT5UIXc

oraz tu:

https://youtu.be/ebCCdqgSyFo

 • data: 2019-04-09

Starosta z odznaczeniem Bene Meritus Powiatom

Odznaczenie Bene Meritus Powiatom otrzymał podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Warszawie (3-4 kwietnia) starosta Stanisław Kubeł. Odznaczenie zostało przyznane za "szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój powiatów, w tym przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich".  Wręczył je prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka. Wśród wyróżnionych byli  także: prof. Irena Lipowicz, prof. Jerzy Stepień, prof. Jerzy Buzek.

- Od dwudziestu lat jako Związek Powiatów Polskich braliśmy i bierzemy aktywny dział we wszystkim tym, co dotyczy samorządów. A zwłaszcza w pracach nad ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - mówi Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. -  W Związku Powiatów Polskich jestem członkiem zespołu finansów  Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, członkiem zespołu infrastruktury, rozwoju lokalnego, polityki regionalnej oraz środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Bierzemy udział w opiniowaniu, przygotowaniu aktów prawnych, choćby Funduszu Dróg Samorządowych. Reprezentuję ZPP w radzie ekspertów przy  Ministerstwie Infrastruktury. Myślę, że z pożytkiem dla wszystkich samorządów, a szczególnie dla samorządów powiatowych, ponieważ mamy możliwość kreowania rozwiązań, które są dobre - także dla naszego powiatu.

 

 • data: 2019-04-05

Piknik militarno - airsoftowy

V sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 10 kwietnia br. została zwołana V sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac gen. J. Bema 5 o godz. 13.00.

PORZĄDEK OBRAD:


1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z IV SESJI RADY POWIATU.
4.    ZAPOZNANIE Z „INFORMACJĄ O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OSTROŁĘCKIM I MIEŚCIE OSTROŁĘKA W 2018 ROKU”.
5.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE RZEKUŃ,
2)    UCHYLENIA UCHWAŁY W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W LELISIE,
3)    UCHYLENIA UCHWAŁY W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH  
W LELISIE,
4)    UCHYLENIA UCHWAŁY W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA DOROSŁYCH W LELISIE,
5)    UCHYLENIA UCHWAŁY W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W LELISIE,
6)    UCHYLENIA UCHWAŁY W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI TECHNIKUM W LELISIE,
7)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2019 – 2030,
8)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2019R.  
6.    INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
7.    SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE
OD POPRZEDNIEJ SESJI RADY POWIATU.   
8.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
9.    SPRAWY RÓŻNE, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.  
10.    ZAKOŃCZENIE OBRAD V SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

Powiat i gminy przygotowują wnioski na drogi do Funduszu Dróg Samorządowych

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera ogłosił nabór wniosków na 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Kwota w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa mazowieckiego to 497,6 mln zł (497 598 938,56 zł), z czego kwota 379 703 682,56 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań zgłoszonych w ramach obecnego naboru. Samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych przewiduje dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach począwszy od 2019 roku. Niemniej środki zgromadzone przez Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, co do których wnioski zostały złożone w naborach ogłoszonych na dotychczasowych zasadach w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dzięki temu pomoc państwa na rzecz zarządców dróg powiatowych i gminnych będzie miała charakter ciągły.

Funduszowi Dróg Samorządowych poświęcone było spotkanie konsultacyjne z wójtami i przewodniczącymi rad gmin z terenu Powiatu Ostrołęckiego.

Starosta Stanisław Kubeł przedstawił na nim  samorządowcom założenia programu.

- U wojewody pieniądze zostały podzielone na zadania jednoroczne i wieloletnie oraz na gminne i powiatowe. Pierwszy nabór trwa do 12 kwietnia, planowany jest także drugi nabór wniosków, w sierpniu. W związku z tym chcemy zaproponować komplet, czyli trzy wnioski. Pierwszeństwo dajemy propozycjom dróg ze ścieżkami dla pieszych i rowerzystów, z udziałem gmin.  Jako zadanie wieloletnie Powiat zaproponował gminom Olszewo-Borki i Baranowo następujący ciąg dróg, o długości ok. 20 km:  „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz – Baranowo".

Jako zadania jednoroczne Powiat zaproponował gminom Kadzidło i Lelis : „Rozbudowę i przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, Nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, Nr 2536W – od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło” lub "Rozbudowę i przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2533W Chudek-Gleba- Kierzek-Zawady, nr 2536 W od drogi 53 - Obierwia-Chudek-Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło".

A także: rozbudowę i przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn – Zabiele, Nr 2559W Zamość-Gostery-granica województwa-(Głębocz), Nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń”.

- Chcemy również dziś porozmawiać o przygotowaniu dokumentacji pod kolejne nabory - zwrócił się do wójtów starosta.- Program ma trwać 10 lat, w związku z tym warto byłoby mieć zapas dokumentacji. Zastanówmy się jak widzimy w przyszłości kolejne odcinki dróg. Myślę, że gminy, które wejdą teraz z zadaniami, ustąpiłyby miejsca tym, które nie wejdą z naborem. Chyba, że nie będzie zainteresowania.

Fundusz Dróg Samorządowych to ważny element rządowego programu wspierania samorządów w wychodzeniu z wykluczenia komunikacyjnego, obok projektu przywracania połączeń autobusowych.

 

 • data: 2019-04-02

WzmOCnij swoje otoczenie - Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły konkurs

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są organizatorem konkursu WzmOCnij swoje otoczenie".

Do udziału zaproszone są  wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców gminy i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej.

O granty mogą aplikować: 

gminy, jednostki organizacyjne gmin, jak np. szkoły, miejskie ośrodki kultury, miejskie ośrodki pomocy społecznej i inne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej oraz lokalnych społeczności na terenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce poprzez:

1) poprawę stanu istniejącej infrastruktury społecznej lub stworzenie zupełnie nowej formy takiej infrastruktury;

2) wyposażenie gminy w narzędzia umożliwiające wdrażanie realnych zmian przy wykorzystaniu nowej i/lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej;

3) działania na rzecz aktywizacji lokalnego życia społecznego i kulturalnego.

2. Rozwój infrastruktury społecznej jest rozumiany, jako wszelkie działania zmierzające do podniesienia jakości życia

i bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez zwiększanie dostępności do miejsc użyteczności publicznej, modernizacji, przebudowy tychże miejsc (a także ich adaptacji na potrzeby wykluczonych grup społecznych) w celu aktywizowania lokalnych społeczności, podejmowania działań wywołujących pozytywną zmianę społeczną.

3. Konkurs stanowi element realizacji strategii Organizatora Konkursu w zakresie odpowiedzialności Organizatora za wpływ jego działalności na krajową gospodarkę, środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

ZASADY KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wniosku dot. realizacji projektu społecznego, który będzie wywierał pozytywny wpływ na lokalną społeczność i pozostawi po sobie długotrwały ślad.

2. Do konkursu można zgłaszać projekty w siedmiu przedstawionych poniżej kategoriach:

1) Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej – przykładowe cele: (i) modernizacja pomieszczeń edukacyjnych

i informatycznych w ośrodkach kultury lub opieki społecznej; (ii) remonty lokalnych ośrodków kultury; (iii) dofinansowanie zakupu wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej (np. zakup nowych materiałów dydaktycznych, sprzętu wykorzystywanego przez domy i ośrodki kultury); (iv) likwidowanie barier architektonicznych, np. usuwanie progów utrudniających ruch wózków inwalidzkich, osób niepełnosprawnych, budowa podjazdów, przebudowa toalet.

2) Oświata – przykładowe cele: (i) remonty i doposażenie sal dydaktycznych, pracowni komputerowych, hal sportowych, bibliotek, świetlic szkolnych; (ii) zakup pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia na potrzeby uczniów i nauczycieli.

Środowisko – przykładowe cele: (i) oczyszczanie skwerów, małych parków, stawów, oczek wodnych; (ii) remonty ujęć wody i małych stacji uzdatniania, stawianie budek dla ptaków, pasiek; (iii) inne działania na rzecz lokalnej flory i fauny.

Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego – przykładowe cele: (i) wspieranie wydarzeń mających charakter edukacyjny np. pikników naukowych, akcji na rzecz środowiska, bezpieczeństwa, organizacji kursów pierwszej pomocy lub ratownictwa; (ii) organizacja konsultacji i spotkań specjalistycznych skierowanych do grup wykluczonych społecznie, tj. zajęcia grup terapeutycznych, zawodowe.

5) Zdrowie i opieka medyczna – przykładowe cele: (i) promocja zdrowego trybu życia (na przykład tablice edukacyjne, tzw. ścieżki zdrowia przy trasach spacerowych); (ii) siłownie na świeżym powietrzu i inne przestrzenie służące poprawie kondycji fizycznej; (iii) wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu do publicznych ośrodków zdrowia.

6) Mała infrastruktura – przykładowe cele: (i) instalacja stojaków na rowery; (ii) remont wiaty przystanku autobusowego; (iii) rozwiązania/udogodnienia dla rodziców z małymi dziećmi w miejscach publicznych; (iv) dostosowanie przestrzeni dla małych dzieci, w tym wsparcie w budowie nowoczesnych placów zabaw; (v) punkty wymiany książek; (vi) dodatkowe kosze do segregacji śmieci w przestrzeni publicznej.

7) Inne – innego rodzaju inicjatywy, których swoim zakresem tematycznym nie obejmują powyższych kategorii,   a które jednocześnie mieszczą się w celach konkursu.

W ramach konkursu wybrane zostaną najlepsze pomysły na realizację Projektów społecznych, które zostaną następnie sfinansowane przez organizatora na zasadach określonych w regulaminie.

4. Nagrodzone w konkursie projekty powinny zostać zrealizowane przez uczestników  w terminie do 30.11.2019 r.

5. Kosztorys zgłaszanego Projektu nie przekracza kwoty pojedynczego grantu w wysokości  20 000 zł netto. W przypadku projektów, które stanowią element większego projektu lub zadania, całkowity budżet uczestnika na cały projekt lub zadanie, nie może przekraczać kwoty 100 000 zł netto.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prowadzące działalność statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, np.:

a) gminy;

b) jednostki organizacyjne gminy, jak na przykład szkoły, miejskie ośrodki kultury, miejskie ośrodki pomocy

społecznej i inne;

c) zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne,

organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego.

Uczestnikiem konkursu nie może być:

a) partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony;

b) związek zawodowy;

c) organizacja pracodawców;

d) przedsiębiorca prowadzący wyłącznie działalność gospodarczą (zarobkową); e) osoba fizyczna.

W konkursie udział mogą wziąć wyłącznie podmioty prowadzące działalność lub z siedzibą na terenie poniżej wymienionych gmin, na terenie których Organizator konkursu realizuje swoje ustawowe zadania operatora systemu przesyłowego.

1) [mazowieckie] Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie, Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Karczew, Celestynów, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew, Kozienice, Ostrołęka, Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo, Wąsewo, Długosiodło, Rząśnik, Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, Jadów, Tłuszcz, Strachówka, Stanisławów;

Kontakt do operatora konkursu: telefon: 665 330 230

e-mail: kontakt@wzmocnijotoczenie.pl

Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie trzy propozycje Projektów po jednym w danej kategorii, które będą realizowane w okresie do dnia 30.11.2019 r.

 Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej konkursu: www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

ETAPY I TERMINY KONKURSU

Czas trwania konkursu obejmuje okres od 18 lutego 2019 roku od godziny 10:00 do dnia 8 kwietnia 2019 roku do godziny 24:00 i jest podzielony na II etapy.

Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@wzmocnijotoczenie.pl, przesyłają swoje Zgłoszenie (skan podpisanych dokumentów: Formularz Zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki). Dokumenty nieczytelne, przesłane w formie zdjęć, niepodpisane, nie będą rozpatrywane.

PSE są obecne w wielu gminach w Polsce. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności czujemy współodpowiedzialność za ich rozwój i poprawę jakości życia. Chcemy pomagać w integrowaniu i aktywizacji członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne. Ważny jest dla nas udział we współtworzeniu i rozwijaniu lokalnej przestrzeni publicznej i infrastruktury społecznej. Działamy z myślą o długotrwałych korzyściach, budowanych poprzez równie trwałe i silne relacje z lokalnymi społecznościami.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy energii na terenie całego kraju – po to, by powstawało jej tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki nam prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. Jesteśmy właścicielem ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

 

 • data: 2019-04-02

V Grand Prix Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Czerwin

Uczniowski Klub Sportowy Gryf Czerwin zaprasza wszystkich chętnych do udziału w V Grand Prix Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego. Do rywalizacji może przystąpić każdy, a turniej rozegrany zostanie aż  w pięciu kategoriach.

Rywalizacja będzie przebiegać w hali sportowej przy ulicy Piastowskiej 23a w Czerwinie. Początek zawodów przewidziany został w sobotę, 30 marca na godz. 11.00. Zapisy do rywalizacji przyjmuje telefonicznie Krzysztof Tyszka (tel. 692 340 565) lub w dniu turnieju do godz. 10.45. Rywalizacja została zaplanowana w kategorii open oraz w kategorii weteranów +45. Specjalna kategoria została również przewidziana dla kobiet, dla których udział w zawodach jest bezpłatny.

Dodatkowo od godz. 9.00 rozegrane zostaną Mistrzostwa Gminy Czerwin w dwóch  kategoriach (wyłącznie dla mieszkańców gminy Czerwin) : juniorów do lat 16 oraz w kategorii open. Dla trzech najlepszych zawodników poszczególnych kategorii przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowe nagrody przygotowali również sponsorzy. Zgłoszenia dla mieszkańców gminy Czerwin do godz. 8.45.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się z samorządowcami

 

Minister środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się 27 marca w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce z samorządowcami z powiatu ostrołęckiego - starostą ostrołęckim, prezydentem Ostrołęki, wójtami gmin, przewodniczącymi rad, radnymi powiatu, nadleśniczymi z nadleśnictwa Myszyniec, Parciaki, Ostrołęka i dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Mariuszem Orzechowskim, przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Na spotkaniu była mowa m.in. o programie Czyste Powietrze, samorządowcy mieli również możliwość podzielenia się swoimi wątpliwościami i problemami, z którymi spotykają się w gminach.

- Spotkanie z samorządami jest z tego względu ważne, że przez nie można realizować założenia polityki ochrony środowiska. A właśnie w takim celu tu jestem. Program "Czyste powietrze" jest głównym zadaniem dla Ministerstwa Środowiska. Program realizujemy od jesieni ubiegłego roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem - w skali kraju wpłynęło 37 tysięcy wniosków, w skali województwa - 4 tysiące, ale nie jest to jeszcze ta ilość, która by nas satysfakcjonowała.  Moje spotkania z samorządami są m.in. po to, aby samorządy zechciały wspomóc  program w zakresie doradztwa, pomocy przy wypełnienia wniosków swoim mieszkańcom. Bo to państwa mieszkańcy będą beneficjentami programu. Zastanawiamy się jeszcze nad formalnym włączeniem samorządów w ten program, ale zanim te ewentualne zmiany nastąpią, to zwracamy się aby samorządy zechciały pomóc. Pracownicy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, które to operacyjnie realizują te programy, powinni poświęcać czas nie na doradztwo, udzielanie odpowiedzi, ale na przyjęcie wniosku, rozpatrzenie, decyzję, podpisanie umowy i zapłatę. Tak byłoby najlepiej. Natomiast w tej chwili najwięcej czasu poświęcają na informowanie - mówił minister Kowalczyk. - Myślę, że doradztwo lepiej sprawdzałoby się w gminie. Stąd apel, by poprzez pracowników gminy, stażystów, pracowników interwencyjnych zatrudnić młode osoby, które nieźle posługują się internetem i będą tymi osobami, którzy  pomogą mieszkańcom wypełnić wniosek. Statystycznie rzecz ujmując, suma 37 tysięcy wniosków mówi, że na jedną gminę w Polsce przypada 15 wniosków. To jeszcze za mało. Powinniśmy ten wynik przynajmniej potroić, by docelowo program został w ciągu 10 lat wypełniony.

Minister poinformował, że z naszego powiatu wpłynęło tylko 600 wniosków, to o połowę mniej niż z Siedlec.

- Mam nadzieję, że po tej wizycie, i po promocji programu przez samorządowców,  zainteresowanie będzie większe. Dotujemy przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji domu rodzinnego, wymianie pieca. Dotacja oczywiście nie pokrywa 100 proc. kosztów, potrzebny jest udział własny. Być może wiele osób ze względu na to, że nie ma pieniędzy na udział własny, zwleka ze złożeniem wniosku. Na udział własny można jednak wziąć bardzo tanią pożyczkę i już nie czekać.

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł stwierdził, że przyczyną może być też  brak dostępu do sieci gazowej.

Minister Kowalczyk poruszył także problem gospodarki odpadami. Mówił m.in. o przygotowywanych rozwiązaniach dla RIPOK-ów, wspierających samorządowe instalacje do przetwarzania odpadów. Mówił też w kontekście Funduszu Dróg Samorządowych  o złożonym w rządzie projekcie zmianę ustawy środowiskowej, w myśl, której wróciłaby decyzja do wójta bez względu na długość drogi. Obecnie decyzja środowiskowa na drogę powyżej 1 km opracowywana jest przez RDOŚ, co znacznie wydłuża inwestycje.

- Myślę, że to będzie duże ułatwienie dla samorządów - powiedział minister.

 

 

 

 • data: 2019-03-28

Aktorka Joanna Trzepiecińska odwiedzi Zespół Szkół Powiatowych w Łysych

Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, Powiat Ostrołęcki oraz Stowarzyszenie "Czas na kulturę" zapraszają 1 kwietnia na  warsztaty aktorskie dla  młodzieży i dorosłych z powiatu ostrołęckiego. Gościem specjalnym będzie aktorka teatralna i filmowa Joanna Trzepiecińska. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00, w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych.

W trakcie imprezy zaplanowano również konkurs wiedzy o ruchu drogowym, zorganizowanym przez WORD w Ostrołęce.

 

 • data: 2019-03-27

Dzień otwarty w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

Po raz kolejny Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle otworzył swoje podwoje dla przyszłych uczniów, którzy mogli przekonać się, że szkoła to nie tylko nauka. Trzecioklasiści i ósmoklasiści zastanawiają się właśnie nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, dlatego ZSP zaprezentował im ofertę edukacyjną w ramach Dnia Otwartego, który odbył się 19 marca. Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej z Kadzidła, Wolkowych, Wykrotu, Jazgarki, Lipnik, Wachu i Chudka wraz ze sprawującymi nad nimi opiekę nauczycielami.
Na młodzież czekały następujące atrakcje:
- obserwacja obliczania wartości odżywczej i energetycznej produktów spożywczych w pracowni analiz,  
 - degustacja wypieków przygotowanych przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności,
- sprawdzenie swoich możliwości na torze,
- skorzystanie ze strzelnicy pneumatycznej,
- obejrzenie nowoczesnego sprzętu rolniczego,
- zapoznanie z ofertą edukacyjną.  

 • data: 2019-03-26

Konkurs "Adaptacja do zmian klimatu według mnie"

Koncepcja mostu gotowa. Drogi dojazdowe blisko popiołów i z trzema rondami

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wygrał przetarg na opracowanie koncepcji mostu na Narwi w okolicach Teodorowa. Gotową, wstępną koncepcję, wraz z kosztorysem realizacji inwestycji przedstawił na spotkaniu 22 marca w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie gmin Lelis i Rzekuń, radni powiatowi, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Grabowski, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Popielarz oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych.

Radni gminy Lelis oraz radni powiatu jednogłośnie na swoich sesjach dali zielone światło do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy przeprawy z rządowego programu „Mosty dla regionów”. W tym tygodniu przed taką decyzją staną radni gminy Rzekuń.

Tymczasem Instytut zaprezentował wizualizację mostu, jego lokalizację, szacowane koszty inwestycji. Niższe niż te, o których była mowa na wcześniejszych spotkaniach dotyczących  tej inwestycji i niższe niż te, których spodziewali się wójtowie gmin oraz starosta. Warto wspomnieć, że koncepcja nie opiera się tylko na mapach i danych z gmin oraz wydziału geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami starostwa, ale też uwagach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ekologów i innych zainteresowanych jednostek, lecz w dużej mierze także na wizji w terenie projektantów z Instytutu.

Na spotkaniu w starostwie obecny był prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

- Zaprojektowaliśmy i chcemy, by powstał u państwa  taki most, który będzie mostem trwałym, będzie wyglądał jak estakada. Dobry most to taki, kiedy państwo w ogóle go nie dostrzegacie i nie zdajecie sobie sprawy jadąc, że właśnie po nim przejechaliście. Natomiast, chodzi o to, że ma być łatwy w budowie, ale przede wszystkim łatwy w utrzymaniu, i trwały. I właśnie takie rozwiązanie państwu dziś zaproponujemy – powiedział na początku spotkania, jeszcze przed prezentacją pracy Instytutu, prof. Janusz Rymsza. Dodając, że ujęte zostały w koncepcji takie dojazdy, jakie zostały wcześniej przedyskutowane.

Koncepcję przeprawy na Narwi zaprezentował Jacek Krzysztofowicz z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jej  początek znajduje się w gm. Lelis, na drodze powiatowej, w ul. Ostrołęckiej,  - Ponieważ jest to zbieg trzech dróg, zaproponowaliśmy w tym miejscu  rondo – tłumaczył inżynier.

Jezdnia główna ma 7 m szerokości. Drugie rondo przewidziane jest przy składowisku popiołów. - Trasa, zgodnie z programem przewiduje następujące parametry: droga klasy G (ruchu głównego). Na moście ciąg pieszo-rowerowy – o szerokości  3 m. Na włączeniu drogi 61 zaprojektowaliśmy trzecie rondo, o takich samych parametrach jak dwa poprzednie, z wylotem w stronę elektrowni. Kwestie chodników, oświetlenia, dodatkowych dróg dla rowerów można uzupełnić na etapie projektu budowlanego – zaznaczył Jacek Krzysztofowicz.

- Z naszego punktu widzenia, to jest optymalne rozwiązanie – skomentował wójt Bartosz Podolak. - To rozwiązanie jest proste, umożliwia włączenie wszystkich dróg odchodzących w stronę Rzekunia. Ponadto przebieg tej trasy nie będzie w negatywny sposób oddziaływał na urbanizację terenu.

- Muszę przyznać, że to bardzo odważne podejście. Bo my z panem starostą, kreśląc wprawdzie palcem po mapie, takiego przebiegu nie przewidywaliśmy. Na pewno przy  rondzie na początku przebiegu, trzeba będzie  wpisać się w istniejące już układy komunikacyjne – mówił wójt Lelisa, Stefan Prusik. Wójt uprzedził też, że po jego stronie, czyli w gm. Lelis,  są trudne warunki terenowe.

 

Całość planowanej inwestycji, wraz z mostem,  ma długość 3700 m. Sama przeprawa - 220 m i  składa się z czterech przęseł: 50 m, 60 m, 60 m i 50 m. Żywotność konstrukcji przewidziana jest na 100 lat.

Według szacunków Instytutu, sam obiekt mostowy to kwota ok. 17 mln zł, do tego koszt 6-7 mln zł koszty technologicze, których wysokość  ostatecznie będzie zależała od rozwiązań wykonawczych, cała droga – 13,5 mln zł (trasa podstawowa wraz z rondami). Całość ok. 47 mln zł brutto.

 

- W naszym regionie jest już tyle zbudowanych dobrych dróg, że przyszedł czas na mosty – powiedział podsumowując dotychczasową pracę starosty radny Marcin Grabowski. -  Pojawił się program rządowy, który daje możliwości, żeby uzyskać duże pieniądze i cieszę się, że pan starosta wyszedł z inicjatywą,  żeby złożyć wniosek i się o nie ubiegać. Będziemy mocno kibicować, żeby się udało zdobyć dofinansowanie. Gratuluję odwagi. I myślę, że to bardzo ważne, że pan starosta i wójtowie mówią jednym głosem. Ze swojej strony obiecuję, że tam gdzie będę mógł, będę wspierał tę inicjatywę.

Głos zabrał także Mariusz Popielarz, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego.

- Obiecująco wygląda także perspektywa czasowa przygotowania dokumentacji i realizacji. Świetnie wpisywałaby się w przyszłą perspektywę Regionalnego Programu Operacyjnego – powiedział, wskazując także inne źródło dofinansowania realizacji inwestycji, gdyby nie udało się otrzymać go z programu rządowego.

- Wszyscy rozsądni ludzi wiedzą, że ta inwestycja jest potrzebna. I to nie tylko dla tych dwóch gmin, na terenie których będzie się znajdowała, ale to ważna inwestycja subregionalna. I wszystkie dyskusje próbujące ją podważyć to wyjątkowo nierozsądne głosy. Pozostaje tylko kibicować i cieszyć się, że taka inicjatywa została podjęta przez pana starostę i samorządowców z powiatu ostrołęckiego – dodał Mariusz Popielarz.

Starosta Stanisław Kubeł odpowiedział: - Gdyby nie było programu „Mosty dla regionów” pewnie nie porwalibyśmy się z samorządami gmin na to przedsięwzięcie. Mamy alternatywę, aczkolwiek, po to chcemy złożyć wniosek, żeby się udało.

Starosta mówił także o tym, że ma świadomość, że most ten nie rozwiąże problemów komunikacyjnych w Ostrołęce, której  potrzebny jest jeszcze jeden most wyprowadzający ruch poza  miasto. Natomiast brak szukania rozwiązań, spowoduje tylko coraz większe korkowanie się dojazdów do miasta. Przypomniał też o tym, że w  perspektywie jest przebudowa drogi nr 53 od granicy z woj. warmińsko- mazurskim do Kadzidła (włącznie z przebiegiem przez Kadzidło), a także budowa obwodnicy Ostrołęki, z połączeniem z drogą Ostrołęka-Olsztyn. - Ma to dla nas znaczenie, bo oczywiście chcielibyśmy wówczas wpiąć się z naszymi drogami w ten ciąg komunikacyjny.

Termin złożenia wniosku do rządowego programu upływa 29 marca. Jednym z jego składowych jest koncepcja mostu.


 

 

 

 • data: 2019-03-24

Miejsce urodzenia - eliminacje rejonowe

W Klubie Oczko, 19 marca odbyły się eliminacje rejonowe XXXVIII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego Miejsce urodzenia. Jury w składzie: Piotr Bulcewicz – aktor, Maksymilian Michasiów, aktor, Bogusława Zawalich – Ostrołęckie Centrum Kultury, po wysłuchaniu 16 prezentacji w kategorii szkoła podstawowa, 6 prezentacja w kategorii klasa III gimnazjalna, 3 prezentacji w kategorii szkoła ponadpodstawowa, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

 Kategoria szkoła podstawowa
Klasa IV-VI
I miejsce - Mikołaj Dębski Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostrołęce
II miejsce - Scarlett Podbielska Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce
III miejsce - Marcin Pawlak Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce

Wyróżnienie otrzymał: Dawid Siok Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

Nagrodę za kultywowanie gwary kurpiowskiej otrzymali:
- Scarlett Podbielska Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce
- Dawid Siok Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu
- Jan Malinowski Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

Klasa VII-VIII
I miejsce - Aleksandra Bagińska Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce

Wyróżnienia otrzymali:
- Gabriela Laskowska Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrołęce
- Mateusz Balcerzak Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

Nagrodę za kultywowanie gwary kurpiowskiej otrzymali:
- Gabriela Laskowska Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrołęce
- Mateusz Balcerzak Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.


Kategoria Klasa III gimnazjalna

III miejsce - Bartosz Szymański Gimnazjum Nr 5 w Ostrołęce

Wyróżnienia otrzymali:
- Izabela Łapińska Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce
- Wiktoria Bardyszewska Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce
Nagrodę za kultywowanie gwary kurpiowskiej otrzymał:

- Bartosz Szymański Gimnazjum Nr 5 w Ostrołęce.

 

Kategoria szkoła ponadpodstawowa
Wyróżnienia otrzymali:

- Klaudia Bogdańska II Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce
- Michał Piliszek I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

Nagrodę za kultywowanie gwary kurpiowskiej otrzymali:
- Jakub Szymołon II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce
- Klaudia Bogdańska II Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce
- Michał Piliszek I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

Specjalną nagrodę za szczególną osobowość sceniczną otrzymała:
Aleksandra Bagińska Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce.


Decyzją Zarządu Powiatu w Ostrołęce laureatom eliminacji rejonowych przyznano nagrody w postaci książek.

 

 

 • data: 2019-03-24

Moziem o Kurpiach po kurpsiosku w Łysych

31 uczestników miał VII konkurs "Moziem o Kurpiach po kurpsiosku", zorganizowany w Łysych. W kategorii  do 12 lat,  20 osób prezentowało gadki kurpiowskie i 11osób  w kategorii 13-18 lat.

Jury konkursu, w składzie: Zdzisław Frydrych, Adam Bakuła, Jan Nalewajk,  po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznało następujące miejsca w kategorii do 12 lat: 1 msc. Domnik Lis z Wykrotu "Na weselu", 2 msc. Julia Śnietka z Szafranek "Jestem Marysia z Niedźwiedzia", 3 msc.  Piotr Gołaś z Cięćka "Młocenie zyta". W kategorii od 13 do 18 r.ż.: 1 msc. Piotr  Michał Grzegorczyk z Wykrotu "Lany poniedziałek w ładwencie",  2 msc. Hubert Małż z Piątkowizny "Zmartwychwstanie", 3 msc. Mateusz Dziczek z Dobregolasu "Kurp na wojnie".

Najmłodsza uczestniczka konkursu otrzymała nagrodę od radnego Powiatu Ostrołęckiego Stanisława Lipki.

 

Powiat Ostrołęcki udzielił wsparcia finansowego na organizację konkursu.

 • data: 2019-03-22

Turniej i konferencja sołtysów

Stowarzyszenia „Aktywniejsi razem" i „Projekt Radomir zorganizowali  „II Turniej i konferencję sołtysów i liderów powiatu ostrołęckiego". Najpierw sołtysi sprawdzili się na kręgielni „ŁUBUDU Bowling & Good Time",  rywalizując w przyjaznej atmosferze. Koordynatorzy wydarzenia: Tomasz Chrzanowski, sołtys Nowej Wsi Wschodniej, gm. Rzekuń i Robert Niedzwiecki, sołtys Obierwi, gm. Lelis podsumowali rywalizację w dwóch kategoriach:

Mężczyźni:

I msc. – Michał Śniadach

II msc.  – Bartosz Podolak

III msc.  – Wojciech Żerański

Panie:

I msc. – Dorota Kucińska

II  msc.– Mirosława Poręba

III msc. – Aneta Dzbeńska

Puchary, ufundowane przez LZS Lelis i nagrody od Powiatu Ostrołęckiego wręczono na konferencji, która odbyła się na świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej. Konferencja to także inauguracja „Krwawej Ligi 2019". Ewa Lelujka z Oddziału Terenowego Nr 41 w Ostrołęce RCKiK w Warszawie, opowiedziała o tym jak ważne  jest oddawanie krwi. „Krwawa Liga" to promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miejscowości wiejskich i młodzieży szkół średnich oraz uświadomienie potrzeby dzielenia się tym bezcennym lekiem – krwią. Do akcji, która trwa od 16.03 do 31.10.2019 r., można dołączyć w każdej chwili.

Ekonomia społeczna była następnym tematem konferencji. Łukasz Wachowski z Mowes mówił o „Przedsiębiorczości społecznej na trenach wiejskich". Z kolei konkurs poświęcony bezpieczeństwu w ruchu drogowym,  WORD w Ostrołęce,  poprowadził  Mirosław Augustyniak.  Rower wygrała Aneta Dzbeńska, sołtys wsi Ołdaki. Był też gość specjalny,  czyli prezes stowarzyszenia „Sołtysi Mazowsza" Grażyna Jałgos-Dębska, która chciała podpatrzyć nasze kurpiowskie zwyczaje. Rozmowy, wymiana doświadczeń i integracja trwała tak długo, że pomysłów nie zbraknie na cały rok, a z pewnością i  całą kadencję sołtysowania. Sołtysów na konferencji wspierali także prezydent miasta Ostrołęki Łukasz Kulik, wicestarosta powiatu ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski, wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak i wójt gminy Lelis Stefan Prusik. 

 

 • data: 2019-03-21

"Sąsiedzi" zapraszają emerytów, rencistów i inwalidów na prezentację innowacyjnych rozwiązań

Zarząd Spółdzielni Socjalnej "Sąsiedzi" w Ostrołęce serdecznie zaprasza emerytów, rencistów i inwalidów 22 marca na prezentację innowacyjnych rozwiązań pokazujących możliwości ułatwienia sobie życia osobom niepełnosprawnym i nieradzącym sobie w życiu seniorom.

Prezentacja odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy pl. Bema, w sali nr 9 w  dwugodzinnych cyklach prezentacyjnych - począwszy od godz. 10.00 do 18.00 (początek kolejnego cyklu: 10.00, 14.00, 16.00, 18.00).

 

 • data: 2019-03-20

Sportowcy nagrodzeni przez starostę

 

Podczas ostatniej  sesji rady Powiatu Ostrołęckiego zostały wręczone  Okolicznościowe Nagrody Starosty Ostrołęckiego dla sportowców. Otrzymały je cztery osoby, które w ostatnim czasie wykazały się znakomitą postawą i wynikami sportowymi.

Nagrody otrzymali:

 • Olga Boruch - III msc. 55 kg juniorek w Pucharze Polski w Karate Kyokushin w Szczecinku;
 • Natalia Nalewajk - II msc. - 55 kg juniorek na Mistrzostwach Polski Juniorów w Karate Kyokushin w Ełku;
 • Kacper Suchowiecki - III msc. w Mistrzostwach Świata w Taekwon-do w Wielkiej Brytanii;
 • Adrian Duszak - III msc. w Mistrzostwach Świata w teqballu we Francji.

 

 • data: 2019-03-18

Sesja ze zmianami w oświacie, budżecie i z gośćmi zza granicy

Czwartą sesję Rady Powiatu zdominowały sprawy oświaty. Radni głosowali m.in. zamiar likwidacji niektórych typów szkół, przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów w czteroletnie i dotychczasowych czteroletnich techników w pięcioletnie.

Szkoły zaproponowane do likwidacji, wchodzą w skład Zespołu Szkół w Lelisie. Powiat Ostrołęcki prowadzi te szkoły w myśl porozumienia zawartego  z gminą Lelis. - Podjęcie zamiaru likwidacji nie spowoduje że Zespół Szkół zostanie zlikwidowany – tłumaczyła p. o dyrektora wydziału oświaty Małgorzata Kuśmierczyk. -  To uchwała intencyjna. Zamiar likwidacji wynika z tego, że z roku na rok spada zainteresowanie wspomnianymi szkołami. Największy wpływ na to ma bliskość  miasta, utworzenie w Ostrołęce szkół dla dorosłych.  Dlatego właśnie odpływają nam uczniowie do miasta. Projekt uchwały został poprzedzony analizą, która jest do wglądu. Małgorzata Kuśmierczyk dodała,  że wśród wspomnianych pięciu szkół tylko jedna ma uczniów - szkoła branżowa, w której uczy się 16 uczniów. W czerwcu zakończą naukę i  szkoła ta nie będzie miała już więcej uczniów. Pozostałe znajdują się w sieci, jednak  od dwóch lat nie było do nich naboru, a ten który przeprowadzony był  wcześniej, miał znikomy odzew.  – Likwidacja nie spowoduje żadnych skutków finansowych, nauczyciele nie stracą pracy, są zatrudnienie w zespole szkół.

Z kolei przekształcenia szkół były konieczne ze względu na dostosowanie ich do obowiązującego prawa oświatowego, po reformie w 2016 roku.

Radni byli jednomyślni, głosując za przygotowanymi projektami uchwał. Na sesji zapoznali się także ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2018r.”, głosowali za przystąpieniem  Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przyjęli również  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2019 – 2030 i zmiany w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019 r. Dotyczą one  m.in. wprowadzenia zadań inwestycyjnych, których nie udało się dokończyć w 2018 roku. Sześć zadań przechodzi do budżetu 2019 roku, kwotami jakie nie zostały w poprzednim roku wydatkowane.  

Do wieloletniej prognozy zostały wprowadzone nowe zadania. Pierwsze to rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady, Obierwia-Chudek-Baranowo. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 280 000 zł, z czego wydatki na 2019 rok wynoszą 120 000 zł; 160 000 zł – w 2020 r. Pomoc gminy Baranowo to 60 000 zł i gm. Kadzidło w tej samej wysokości.

Drugie zadanie to budowa mostu na Narwi w Teodorowie. Kwota na to zadanie, zaplanowane do realizacji na lata 2019-2021 wynosi 1 mln 600 tys. zł, z czego na 2019 r. zaplanowano 100 000 zł na opracowanie koncepcji. Powiat zwrócił się też o pomoc finansową i partycypację w kosztach dokumentacji do gminy Lelis i gm. Rzekuń. Trzecie zadanie dotyczy wykonania podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku ZSP w Łysych – 42 000 zł.

Radni desygnowali delegata w osobie starosty Stanisława Kubła na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Uchwalili plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2019r. Jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem pomocy finansowej gminie Olszewo – Borki na zakup samochodu dla strażaków z OSP w Zabielu Wielkim w wysokości 100 000 zł.

Obradom radnych przysłuchiwała się delegacja z Ukrainy, która przyjechała na zaproszenie starosty Stanisława Kubła. Delegacja z zaprzyjaźnionego z naszym samorządem Rejonu Sokal, przyjechała m.in. by wziąć udział w konferencji w ostrołęckim szpitalu pt. „Innowacje we współczesnej małoinwazyjnej chirurgii na przykładzie transgranicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT”. Konferencja otwierała projekt pn. „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT” jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Mykola Pasko, przewodniczący Rady Rejonowej w Sokalu, w imieniu delegacji przekazał staroście ostrołęckiemu, Stanisławowi Kubłowi list z podziękowaniami za dotychczasową dobrą współpracę między samorządami i zaprosił na rewizytę.  Starostwa również skierował w stronię gości z Ukrainy serdeczne słowa.
- Chcę podziękować za życzenia i współpracę, która zawiązała się prawie dwadzieścia lat temu. Jesteśmy od siebie daleko, bo dzieli nas  dystans prawie 500 kilometrów i w związku z tym trudno jest realizować wspólne inwestycje, ale uczestniczymy w innych przedsięwzięciach, np. z zakresu sportu, zdrowia czy różnych działań społecznych. Ta wymiana doświadczeń jest ważna - powiedział starosta Stanisław Kubeł.

W punkcie interpelacje i zapytania radnych, zostały złożone dwie interpelacje. Radny Adam Białobrzeski i radny Artur Kozłowski zwrócili się o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Obierwi, proponując by zamiast obecnego  rozwiązania -  znak stop dla kierunków podporządkowanych, wprowadzić znak stop dla wszystkich kierunków.

Grzegorz Bakuła, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że skrzyżowanie to planowane jest w tym roku do przebudowy – na rondo. W tej chwili powiat czeka na ogłoszenie  naboru wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Druga, Artura Kozłowskiego, dotyczyła nagłośnienia w sali konferencyjnej.  Ta sprawa, jak wyjaśnił starosta, jest też w toku - w trakcie zakupów.

 • data: 2019-03-17

Młodzież zapobiega pożarom - powiatowe eliminacje turnieju

W siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce 13 marca odbyły się eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W trzech kategoriach turniejowych wzięli udział uczniowie ze szkół z całego powiatu ostrołęckiego.

W wyniku eliminacji pisemnych i ustnych zostali wyłonieni zwycięzcy:

I. Kategoria szkoły podstawowe klasy I-VI:
1. Julia Szymczyk – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
2. Patrycja Kur – Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
3. Kacper Mosakowski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

 

II. Kategoria podstawowe klasy VII-VIII
1. Arkadiusz Gwara – Zespół Szkół w Jazgarce
2. Łukasz Rydzewski – Szkoła Podstawowa w Olszewie Borkach
3. Florian Rosiński – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni.

 

III. Kategoria szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
1. Natalia Krajewska – I LO w Ostrołęce
2. Milena Owczarek – Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
3. Mateusz Stachurski – Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie.

Zwycięzcy będą reprezentować Powiat Ostrołęcki na szczeblu wojewódzkim konkursu.

Tego samego dnia zostali także nagrodzeni zwycięzcy Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”:

1. Kategoria przedszkola: Patryk Pazik – Przedszkole w Kuninie.
2. Kategoria szkoły podstawowe (klasy 1-3): Natalia Dobkowska – Szkoła Podstawowa w Goworowie.
3. Kategoria szkoły podstawowe (klasy 4-6): Oliwia Bucińska – Szkoła Podstawowa w Czerwinie.
4. Kategoria gimnazjum: Patrycja Kowalewska – Szkoła Podstawowa w Czerwinie.
5. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: Eliza Ochenkowska – Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie.


Sponsorami nagród byli:
KM PSP Ostrołęka
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Miasto Ostrołęka
Nadleśnictwo Ostrołęka
Nadleśnictwo Myszyniec
Nadleśnictwo Parciaki
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Zarząd Oddziału Powiatowego w Ostrołęce
Serdeczne podziękowania dla:
Piekarnia Kurpiowska „Serafin”
Hurtownia SPS Handel

Informacja: KM PSP Ostrołęka Foto: Marcin Kiwak

 • data: 2019-03-17

Delegacja z Ukrainy z wizytą w Powiecie Ostrołęckim

Trzy dni gościła w Powiecie Ostrołęckim czteroosobowa delegacja z Ukrainy, z partnerskiego Rejonu Sokal. W skład delegacji weszli: Mykola Pasko, przewodniczący Rady Rejonowej w Sokalu, Roman Shved, naczelny lekarz szpitala rejonowego w Sokalu, Roman Szewczuk, radny Rady Rejonowej w Sokalu oraz Bohdan Krasko, radny Rady Rejonowej w Sokalu. Przyjechali na zaproszenie starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła. Głównym celem tej wizyty był udział w konferencji odbywającej się 13 marca w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego pt. „Innowacje we współczesnej małoinwazyjnej chirurgii na przykładzie transgranicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT”. Konferencja otwierała projekt pn. „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT” jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Goście z Ukrainy mieli okazję zwiedzić nasz ostrołęcki szpital. Duże wrażenie zrobił na nich oddział kardiologii i kardiologii inwazyjnej. Dzięki uprzejmości Józefa Bałdygi, właściciela Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB, obejrzeli także z bliska proces produkcji wędlin w zakładzie w Łysych. Mieli ponadto możliwość odwiedzenia Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce OSM Piątnica. Byli też gośćmi Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, w którym zwiedzili wystawy stałe i czasowe.

Delegacja wzięła ponadto udział w czwartkowej Sesji Rady Powiatu, na której Myskola Pasko, przewodniczący Rady Rejonowej w Sokalu podziękował staroście za zaproszenie i dotychczasową, bardzo dobrą współpracę obu samorządów. Zaprosił także na rewizytę.

 • data: 2019-03-15

O gminnych wodociągach i geoportalu na spotkaniu w starostwie

Kierownicy zajmujący się na co dzień gospodarką komunalną w gminach powiatu ostrołęckiego spotkali się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce z inicjatywy radnego Powiatu Ostrołęckiego Adama Białobrzeskiego.  

Tematem wiodącym spotkania było zapoznanie się z możliwością połączenia wszystkich wodociągów gminnych w jedną, dużą sieć. W tej chwili na możliwych  17 połączeń między gminami , wykonanych jest 5. Wśród plusów takiego połączenia, Adam Białobrzewski, który jest kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kadzidle, wymienił:  gwarancję, że woda dotrze do odbiorców; czas, który można poświęcić na przeciwdziałanie niekorzystnym zdarzeniom jakie miały miejsce; stacje i wodociągowe i urządzenia mogą być racjonalnie wykorzystane. Adam Białobrzeski przedstawił w prezentacji również  analizę wodociągów w poszczególnych gminach.
Z kolei z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu metrologii wodomierzy zapoznali uczestników spotkania przedstawiciele firmy Diehl Metering.


Karolina Zglejc z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej przybliżyła Geoportal Powiatu Ostrołęckiego - system teleinformatyczny, wykorzystujący środki komunikacji elektronicznej, zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych infrastruktury. Geoportal Powiatu Ostrołęckiego znajduje się pod adresem: https://powiatostrolecki.geoportal2.pl/

Publikowane są w nim aktualne dane ewidencji gruntów i budynków. Geoportal powiatu posiada dwa tryby danych: publiczny i chroniony.

 • data: 2019-03-15

IV Sesja Rady Powiatu - oglądaj on line

Dziś  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce rozpocznie się IV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

 

Tu można obejrzeć sesję on-line:

https://www.youtube.com/embed/9rrWmD6_-JA

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2018r.”. 
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lelisie,
 2. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lelisie,
 3. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lelisie,
 4. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Lelisie,
 5. zamiaru likwidacji Technikum w Lelisie,
 6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Baranowie w pięcioletnie Technikum w Baranowie,
 7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Baranowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Baranowie,
 8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Baranowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Baranowie,
 9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Czerwinie w pięcioletnie Technikum w Czerwinie,
 10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Czerwinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Czerwinie,
 11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czerwinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czerwinie,
 12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Goworowie w pięcioletnie Technikum w Goworowie,
 13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Goworowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Goworowie,
 14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Goworowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Goworowie,
 15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle w pięcioletnie Technikum im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle,
 16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące  im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle,
 17. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kadzidle w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kadzidle,
 18. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Łysych w pięcioletnie Technikum w Łysych,
 19. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Łysych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Łysych,
 20. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łysych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łysych,
 21. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Myszyńcu w pięcioletnie Technikum w Myszyńcu,
 22. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Myszyńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Myszyńcu,
 23. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszyńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszyńcu,
 24. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Troszynie w pięcioletnie Technikum w Troszynie,
 25. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Troszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Troszynie, 
 26. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Troszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Troszynie,
 27. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i Myszyńcu,
 28. przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
 29. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.,
 30. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2019 – 2030,
 31. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019r.,
 32. desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
 33. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2019r.
 34. udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszewo – Borki. 
 1. Zapoznanie z „Analizą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki”.
 2. Zapoznanie z planami pracy Komisji na 2019r.
 3. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Rady Powiatu.  
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie
  od poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
 6. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 7. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 8. Zakończenie obrad IV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.    
 •  
 • data: 2019-03-14

Inwestujemy w siebie - Poradnia w Myszyńcu organizuje kursy zawodowe i płatne staże

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych. W ramach projektu „Inwestujemy w siebie!” odbędą się kursy zawodowe i płatne  staże dla osób bezrobotnych z terenu działania Poradni (w tym dla rodziców dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczna). Dzięki projektowi udało się kupić sprzęt i wyposażenie do Poradni za kwotę 70 tys. zł. Przed nami rekrutacja  na kolejną edycję kursów (kwietniową): pracownik administracyjno- biurowy i  majową – magazynier z obsługą wózka widłowego. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Poradnią - sekretariat w Myszyńcu.

 • data: 2019-03-13

Innowacje we współczesnej małoinwazyjnej chirurgii na konferencji w szpitalu

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce ma miejsce dziś  konferencja pt. „Innowacje we współczesnej małoinwazyjnej chirurgii na przykładzie transgranicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT”, otwierająca projekt pn. „Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT” jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
W konferencji bierze udział starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski  a także delegacja z Ukrainy, z partnerskiego rejonu Sokal. W skład delegacji wchodzą: Mykola Pasko - przewodniczący Rady Rejonowej w Sokalu, Roman Shved - naczelny lekarz szpitala rejonowego w Sokalu, Roman Szewczuk – zastępca Rady Rejonowej w Sokalu i Bohdan Krasko - zastępca Rady Rejonowej w Sokalu.

 • data: 2019-03-13

Reprezentacja Powiatu na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Węgier w Ostrołęce

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski wzięli udział w uroczystościach  z okazji Święta Narodowego Węgier, upamiętniającego wybuch rewolucji w 1848 roku oraz ku czci gen. Józefa Bema - bohatera obu narodów.

Z tej okazji miasto gościło dziś Orsolyę Zsuzsannę Kovacs, ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Węgier w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się złożeniem kwiatóww asyście pocztów sztandarowych  pod pomnikiem generała Józefa Bema.

Złożyła je pani ambasador, prezydent miasta Łukasz Kulik, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Popielarz, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej Maria Samsel, radni miejscy, radni sejmiku mazowieckiego, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Następnie goście uroczystości przeszli do Muzeum Kultury Kurpiowskiej, gdzie mieli okazję obejrzeć aktualną wystawę.

 • data: 2019-03-12

Gospodarka leśna w powiecie pod nadzorem

Nadleśniczy z Ostrołęki, Parciaków i Myszyńca a także starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podpisali 11 marca aneks do porozumienia w przedmiocie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Ostrołęckiego. W gm. Czerwin na powierzchni 2366,88 ha, gm. Goworowo - 2 558, 48 ha, gm. Lelis - 2 733, 55 ha, gm. Olszewo-Borki - 4 921, 31 ha, gm. Rzekuń - 2 454,53 ha, gm. Troszyn - 2 816, 26 ha,  gm. Czarnia - 1 086,79 ha, miasto i gm. Myszyniec - 2 611, 46 ha, gm. Kadzidło - 2 986, 87 ha, gm. Łyse - 1 628, 78 ha, gm. Baranowo - 3 201, 39 ha.

 

 • data: 2019-03-12

Sukces uczniów ZSP w Kadzidle w ogólnopolskim konkursie

Uczniowie  Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle zajęli drugie miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiego  Konkursu "Turbolandeskunde" - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego w PWSiP w Łomży.

Drużyna z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle składała się z trzech osób: Alicji Romanowskiej, Magdaleny Frydrych i Kamila Kozona. W tym roku konkurs sprawdzał wiedzę z zakresu Austrii.                     Do rywalizacji przystąpiło 14 drużyn, m.in. z Kolna, Białegostoku, Łomży, Ostrołęki. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem młodzieży była Pani Anna Kossakowska.

Po konkursie uczniowie zwiedzili Wydział Informatyki i Nauk o Żywności PWSIiP i mieli możliwość obejrzenia nowoczesnej hali technologicznej a także  specjalistycznych laboratoriów: mikrobiologicznych, analiz instrumentalnych, właściwości fizycznych żywności, gastronomicznych, analizy sensorycznej, które umożliwiają praktyczne przygotowanie do zawodu. Uczestnicy konkursu zobaczyli sprzęty, które umożliwią zapoznanie się z procesami: suszenia, rozdrabniania, liofilizacji, filtracji, fermentacji, rektyfikacji, destylacji, ekstruzji, ekstrakcji i obróbki termicznej.

 

 • data: 2019-03-11

O korzyściach dla przedsiębiorców

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 4 marca odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące możliwości wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Uczestników spotkania przywitał Stanisław Kubeł – starosta ostrołęcki. W spotkaniu wziął również udział: Krzysztof Parzychowski – wicestarosta i Maciej Kleczkowski, wiceprezydent Ostrołęki. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowała Magdalena Szulc – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – w województwie mazowieckim nawet do 55 proc. wartości inwestycji oraz kryteria otrzymania wsparcia. W Ostrołęce oraz w gminach graniczących z miastem, minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą: 200 000 zł dla mikroprzedsiębiorcy, 500 000 zł dla małego przedsiębiorcy, 2 000 000 zł dla średniego przedsiębiorcy i 10 000 000 zł dla dużego przedsiębiorcy. Ponadto przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza SA przedstawili ofertę proeksportową skierowaną do mazowieckich przedsiębiorców.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych przysługuje z dwóch tytułów:

 • kosztów nowej inwestycji (maksymalna wielkość pomocy publicznej jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą);
 • zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją (maksymalna wielkość pomocy publicznej jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki na obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników).

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.

Szczegółowe informacje o ofercie WMSSE można znaleźć na stronie: http://www.wmsse.com.pl

 • data: 2019-03-11

Nowe gabinety specjalistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu w bieżącym roku szkolnym  nastąpiło wiele zmian, które poprawiły warunki  osób korzystających z pomocy placówki. Powstały nowe gabinety zarówno w Myszyńcu ( gabinet psychologiczny i pedagogiczny wraz z poczekalnią ), jak i  w punktach terenowych: w Kadzidle (gabinet rehabilitacyjny i sala do zajęć z muzykoterapii i dogoterapii). Zmianie uległa lokalizacja punktu w Łysych. Nowe gabinety znajdują się w Zespole Szkół Powiatowych ( pedagogiczny i logopedyczny); dodatkowo powstał gabinet psychologiczny w Szkole Podstawowej. W trakcie modernizacji są także gabinety w Baranowie. Wszystkie inwestycje mogły zostać zrealizowane dzięki Radzie Powiatu w Ostrołęce i staroście Stanisławowi Kubłowi, którzy zabezpieczyli środki w budżecie powiatu oraz środkom zewnętrznym, pozyskanym przez Poradnię.

 • data: 2019-03-08

Z najlepszymi życzeniami dla Pań

W Dniu Kobiet składamy wszystkim Paniom najlepsze życzenia: szczęścia, niegasnącego na twarzach uśmiechu, radości, zdrowia i byście Panie zawsze czuły się piękne, kochane i doceniane.

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł
wicestarosta Krzysztof Parzychowski
przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce Piotr Liżewski.
Do życzeń przyłącza się także męska część pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

 • data: 2019-03-08

Zapraszamy na IV sesję Rady Powiatu w Ostrołęce

14 marca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce rozpocznie się IV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2018r.”. 
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lelisie,
 2. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lelisie,
 3. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lelisie,
 4. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Lelisie,
 5. zamiaru likwidacji Technikum w Lelisie,
 6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Baranowie w pięcioletnie Technikum w Baranowie,
 7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Baranowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Baranowie,
 8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Baranowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Baranowie,
 9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Czerwinie w pięcioletnie Technikum w Czerwinie,
 10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Czerwinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Czerwinie,
 11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czerwinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czerwinie,
 12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Goworowie w pięcioletnie Technikum w Goworowie,
 13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Goworowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Goworowie,
 14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Goworowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Goworowie,
 15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle w pięcioletnie Technikum im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle,
 16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące  im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle,
 17. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kadzidle w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kadzidle,
 18. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Łysych w pięcioletnie Technikum w Łysych,
 19. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Łysych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Łysych,
 20. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łysych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łysych,
 21. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Myszyńcu w pięcioletnie Technikum w Myszyńcu,
 22. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Myszyńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Myszyńcu,
 23. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszyńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszyńcu,
 24. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Troszynie w pięcioletnie Technikum w Troszynie,
 25. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Troszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Troszynie, 
 26. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Troszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Troszynie,
 27. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i Myszyńcu,
 28. przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
 29. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.,
 30. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2019 – 2030,
 31. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019r.,
 32. desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
 33. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2019r.
 34. udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszewo – Borki. 
 1. Zapoznanie z „Analizą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki”.
 2. Zapoznanie z planami pracy Komisji na 2019r.
 3. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Rady Powiatu.  
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie
  od poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
 6. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 7. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 8. Zakończenie obrad IV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.    
 • data: 2019-03-06

"Zapust", czyli o karnawałowych zwyczajach na Kurpiowszczyźnie

Widowisko obrzędowe "Zapust", w którym można było obejrzeć zanikające  zwyczaje związane z karnawałem na Kurpiowszczyźnie  zaprezentował zespół "Carniacy" w gospodarstwie agroturystycznym "Dorota" w Czarni.  Tego wieczoru odbyła się również promocja książki "Nasze dziedzictwo"  i płyty "Za bujne bory" folkowej  Kapeli Brata Zenona. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć również film zrealizowany przez TVP pt. "Taki pomysł" o działalności zespołu,  obejrzeć  okazjonalną wystawę,  przygotowaną przez gminną bibliotekę. Odbyła się również  degustacja karnawałowych potraw i napojów regionalnych.

Wśród znamienitych gości uroczystości  była wicemarszałek Senatu RP  Maria Koc, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie Michał  Giers, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej Maria Samsel a także wójt gminy Czarnia - Marek Piórkowski.  Wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń popłynęło tego wieczoru do autora książki - Witolda Kuczyńskiego.  Nie zabrakło też, jak to w gościnnej Czarni,  wspólnego muzykowania i śpiewania.

Powiat Ostrołęcki był współorganizatorem widowiska.

 • data: 2019-03-06

Życie dawnych Kurpiów na regionalnym przeglądzie w Lelisie

W Lelisie po raz czternasty odbył się regionalny przegląd widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów pt. "Darcie Pierza".

 Prezentacje oceniała komisja konkursowa w składzie: Maria Kulczyk,  przewodniczący, Renata Krajewska i Zdzisław Frydrych.

W przeglądzie uczestniczyło 19 zespołów, tj. w kategorii: dzieci do lat 16 - 8,  młodzież i dorośli - 2, dorośli powyżej 30 lat - 9.

W kategorii dzieci do lat 16:

            I miejsce  zdobyło "Nowe Latko" - SP Łęg Starościński za widowisko "Spostrzeżenia i pomysły małech dzieci";

            II miejsce - Grupa dialektowa kl. V-VI - SP Chudek za widowisko "Łodpust"

            III miejsce - Grupa kolędnicza "Bartuś" - SP Czarnia za widowisko "Chodzenie z gwiazdą".

W kategorii młodzież i dorośli:

            I miejsce - Zespół Folklorystyczny Pokoleniowy "Pniaki i krzaki" - Łęg Przedmiejski za widowisko "Swaku cy mozem zrobzieć łu was muzyke";

            I miejsce - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny "Carniacy" - TK "Strzelec" w Czarni za widowisko "Zapust".

W kategorii dorośli powyżej 30 lat:

            I miejsce - "Turoślanie" - GOK w Turośli za widowisko "Sylwestrowe psoty i zabawy";

            III miejsce - "Rudnickie Lipy" - gm. Łyse za widowisko "Babskie schadzki i wybory sołtysa";

            III miejsce - Zespół Regionalny "Myszyniec" - RCKK w Myszyńcu za widowisko "Jak karano "stare panny", które do 30-lat nie zawarły małżeństwa".

          

Impreza została dofinansowana przez Samorząd Powiatu Ostrołęckiego

Organizatorzy: Wójt Gminy Lelis i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

 

 • data: 2019-03-05

Czytelnicy Tygodnika Ostrołęckiego i mojej-ostroleki wybrali Sportowców 2018

 

Dwie redakcje: Tygodnika Ostrołęckiego oraz portalu moja-ostroleka.pl z przeprowadziły plebiscyty, w których zostali wybrani najlepsi sportowcy 2018 roku. Nagrody i wyróżnienia trafiły także do trenerów.

Gala Tygodnika Ostrołęckiego odbyła się 22 stycznia w Karczmie Nowa Ostoja w Ostrołęce. Gościem specjalnym była legenda polskiej piłki nożnej Andrzej  Strejlau. Opowiedział zebranym o swojej najnowszej książce "On, Strejlau", o roli pasji i uczciwości w sporcie, a także o przyszłości naszej reprezentacji.

 Tak przedstawiają się wyniki plebiscytu:


KATEGORIA SPORTOWIEC JUNIOR DZIEWCZĘTA
I miejsce - Nina Poniatowska, podnoszenie ciężarów; pow. makowski
II miejsce - Weronika Kiersikowska, trójbój siłowy, pow. przasnyski
III miejsce - Karolina Kośnik, siatkówka; pow. ostrołęcki
IV miejsce - Wiktoria Zyśk, piłka ręczna; pow. ostrowski
V miejsce - Patrycja Szurnicka, gimnastyka; Ostrołęka

KATEGORIA SPORTOWIEC JUNIOR CHŁOPCY
I miejsce - Igor Gumkowski, piłka nożna, Ostrołęka
II miejsce - Marcin Ślipek, piłka nożna, pow. przasnyski
III miejsce - Kacper Waszkiewicz, biegi; pow. makowski
IV miejsce - Franciszek Świderski, piłka nożna;pow. ostrowski
V miejsce - Paweł Wieczorek, piłka nożna; pow. ostrołęcki

KATEGORIA SPORTOWIEC ROKU KOBIETY
I miejsce - Maria Pisarek, kulturystyka; Ostrołęka
II miejsce - Eliza Steć, Poniatowo, kolarstwo szosowe; pow. ostrowski
III miejsce - Justyna Niedzwiecka z Obierwi, podnoszenie ciężarów; pow. ostrołęcki
IV miejsce - Kinga Kowalczyk, biegi; pow. przasnyski
V miejsce - Anna Kubaszewska, podnoszenie ciężarów; pow. makowski

KATEGORIA SPORTOWIEC ROKU MĘŻCZYŹNI
I miejsce - Szymon Krystian, Obierwia, brazylijskie jiu jitsu; pow. ostrołęcki
II miejsce - Damian Słowik, piłka nożna; Ostrołęka
III miejsce - Paweł Sokołowski, piłka nożna; pow. ostrowski
IV miejsce - Robert Piotrowski, koszykówka na wózkach; pow. przasnyski
V miejsce - Dariusz Olkowski, kulturystyka pow. makowski

KATEGORIA TRENER ROKU
I miejsce - Agata Rostkowska, UKS "Dwójka" Małkinia Górna, piłka ręczna, pow. ostrowski
II miejsce - Radosław Wierzbowski, Rzekunianka Rzekuń, piłka nożna, pow. ostrołęcki
III miejsce - Marcin Sokół, piłka nożna, GKS Krzyniak Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski
IV miejsce - Władysław Niedźwiedzki, UKS Atleta, podnoszenie ciężarów, Ostrołęka
V miejsce - Krzysztof Kymona, piłka nożna, GKS Pełta Karniewo, pow. makowski

KATEGORIA KLUB ROKU
I miejsce - Ostrów Biega, pow. ostrowski
II miejsce - Rzekunianka Rzekuń, pow. ostrołęcki
III miejsce - UKS Atleta Ostrołęka
IV miejsce - GKS Krzyniak Krzynowłoga Mała
V miejsce - KS Maków Biega
VI miejsce - LSSS Start Maków Maz.
VII miejsce - Makowianka Maków Maz.

Ale to nie były wszystkie nagrody, które zostały podczas gali. Jak co roku swoje wyróżnienie przyznawała kapituła konkursu. Za pracę w 2018 roku najwyżej doceniła Angelikę Wikieł. Angelika, z sekcji pływania Narwi Ostrołęka, w 2018 roku zdobyła brąz Mistrzostw Polski i dwa srebrne medale na grudniowej imprezie tej samej rangi.

Tytuł Nadzieja Roku otrzymał Sebastian Moszczyński, który uprawia skok wzwyż.

Wręczono też nagrodę specjalną za osiągnięcia ostrowsko-ostrołęckie, która powędrowała do drużyny koszykówki 3 na 3, w składzie: Piotr Barszcz, Łukasz Ryfa, Artur Zadroga, Paweł Skarpetowski.

Imprezę uświetniły występy: Renaty Rybki i Arkadiusza Korytkowskiego, cheerleaderek Pasja oraz pary z Zespołu Tańca Ludowego Ostrołęka (wideo z udziałem naszych gości znajdziecie poniżej).

 

Gala podsumowująca plebiscyt Sportowiec Roku 2018 w Regionie portalu moja-ostroleka.pl odbyła się w Centum Bankietowym Warszawska 34.  Gościem honorowym był mistrz olimpijski Paweł Nastula.

 

W najlepszej dziesiątce zdaniem Czytelników znaleźli się: Przemysław Zyśk, który zgromadził na swoim koncie 1306 głosów. Na podium znaleźli się jeszcze: karateka Patryk Wekwejt - 1162 głosy oraz przedstawiciel nowej w naszym regionie dyscypliny bowlingu - Łukasz Połatyński - 884. Kolejne miejsca w głosowaniu zajęli Kamil Dworak - 820, Amelia Skowrońska - 814, Piotr Kamionowski - 810, Krystian Gnatkowski - 683, Szymon Niziński - 585, Jakub Gnatkowski - 582, a dziesiątkę domknął Kamil Wojdak - 463.

 

Cała dziesiątka podczas gali odebrała  statuetki od firmy Lus-ar i  nagrody od licznego grona sponsorów plebiscytu. Do sportowców trafiła również seria wyróżnień specjalnych. Nie zabrakło wśród nich nagrody od Starosty Powiatu Ostrołęckiego Stanisława Kubła, którego podczas gali reprezentowali członek zarządu Waldemar Pędzich oraz radny powiatu Arkadiusz Zyśk.

 

Wyróżnienie i nagrody starosty trafiły do kulturystki Marii Pisarek, piłkarza KS CK Troszyn Piotra Kamionowskiego, reprezentanta Fight Academy Ostrołęka Krystiana Gnatkowskiego, zawodnika Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokushin Szymona Nizińskiego oraz trenera Arkadiusza Ludwiczaka za organizację najlepszej imprezy w sezonie 2018.

 

Podczas Gali wystąpił zespół MC kwadrat w składzie: Mateusz Cwaliński - pianino/wokal, Stefan Kulawczuk - saksofony, Jacek Pikora - kontrabas, Konrad Wieteska - perkusja.

 

Powiat Ostrołęcki był współorganizatorem obu plebiscytów.

 

 • data: 2019-03-05

SP Goworowo z Pucharem Wójta i Starosty w Walentynkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej

V Powiatowy Walentynkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta  Gminy Goworowo został rozegrany 14 lutego w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie.  Do rozgrywek zgłosiło się sześć drużyn, jednak na boisku stawiły się cztery drużyny: SP Wąsewo, SP Ołdaki, ZSP Goworowo, SP Goworowo. Starostę ostrołęckiego reprezentowała Elżbieta Półtorak  z Wydziału Promocji i Rozwoju  Starostwa Powiatu Ostrołęckiego. Na turnieju obecny był też wójt gminy Goworowo, Piotr Kosiorek. Wszystkich gości , zawodników i trenerów przywitał dyrektor Szkoły Podstawowej – Jacek Dobrzyński.  Grupa taneczna Wkręcone  swoim występem zagrzała drużyny do walki.  Sędzią głównym zawodów był Jan Wyszkowski.

Turniej rozpoczęła Elżbieta Półtorak. Rozgrywki  rozegrano systemem „ każdy z każdym. Młodzi piłkarze wykazali się ogromnym poświęceniem i walecznością.                                                                                    

Kolejność  rozgrywek:                

1. SP Goworowo  - SP Wąsewo  8 : 1                                                                             

2. SP Ołdaki – ZSP Goworowo  1 : 1   

3. SP Goworowo – SP Ołdaki  4 : 0      

4. SP Wąsewo – ZSP Goworowo  2 : 2                                                                            

5. SP Goworowo – ZSP Goworowo  3 : 5                                                                       

  Klasyfikacja końcowa:         

 I miejsce – SP Goworowo                                                                                                  

II miejsce – ZSP Goworowo                                                                                                         

III miejsce – SP Ołdaki                                                                                                      

IV miejsce – SP Wąsewo.                                             

 

Najlepszym bramkarzem turnieju został Maciej Gałecki  z SP Ołdaki, najlepszym zawodnikiem Eryk Głażewski  ze zwycięskiej drużyny  z Goworowa,  królem strzelców również z tej samej drużyny – Jakub Grabowski.                                     

Zwycięzcy i laureaci nagród indywidualnych otrzymali puchary, medale ,  dyplomy i statuetki oraz nagrody rzeczowe. Odebrali je z rąk Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goworowie – Jacka Dobrzyńskiego  i  sekretarza Gminy Goworowo – Antoniego Mulawki.

 • data: 2019-03-05

Nagroda Prezesa związku Kurpiów "Kurpiki" wręczona po raz osiemnasty

W Ostrołęckim Centrum Kultury po raz 18. prezes Związku Kurpiów wręczył nagrody o wdzięcznej nazwie Kurpiki. Były gratulacje, wzruszenie, ciepłe słowa, kwiaty i wspólne „Sto lat”. A na koniec koncert laureatki tegorocznej nagrody Alicji Serowik.


- Zaczęło się niewinnie, 15 grudnia 2001 roku w Lelisie, na opłatku wigilijnym Związku Kurpiów – wspominał Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów. - Następne Kurpiki to już gala iście oscarowa tutaj w OCK. Później była Gala druga, trzecia, czwarta…. I tak jest co roku. I mam nadzieję będzie, dopóki świat i Kurpie istnieją. My Kurpie, obok wspaniałej kultury i historii mamy też niełatwe charaktery. Wiemy o tym. Powiedzenia: zawzięty jak Kurp, uparty jak Kurp - to jedne z łagodniejszych. Ale tylko dzięki upartości, dzięki ciężkiej pracy, przetrwaliśmy głody i chłody, wojny szwedzkie i niemieckie. I trwamy w swojej kulturze i na swojej ziemi - do dziś.

W tym roku statuetki trafiły do 13 laureatów. W kategorii Muzyka i Taniec nagrodę odebrała Alicja Serowik, wokalistka jazzowa pochodząca z kurpiowskiej Turośli w powiecie kolneńskim. Na swojej debiutanckiej płycie „Do śë såjd” postanowiła wrócić do swoich korzeni i stworzyć projekt pieśni kurpiowskich w aranżacjach szeroko pojętej muzyki improwizowanej. Druga statuetka w tej kategorii powędrowała do Czesława Faderewskiego, grającego w kapeli „Pod borem”, animatora kultury od urodzenia związanego z gminą Baranowo, a szczególnie z Zawadami i uroczą rzeką Omulwią. Nagrodę tę pomagał wręczyć prezesowi Mirosław Augustyniak, radny sejmiku mazowieckiego, który reprezentował marszałka Adama Struzika.


Kolejna kategoria, w której przyznano nagrodę to Pracodawca, a otrzymała ją Spółka Agromasz, istniejąca na naszym rynku od 1984 roku, kojarzona obecnie najbardziej z działalnością deweloperską. Nagrodę odebrał prezes, Krzysztof Wiszowaty. W kategorii Promowanie regionu nagrodę odebrali Elżbieta i Mirosław Żebrowscy. Ich położone w Wydmusach w gminie Myszyniec gospodarstwo agroturystyczne rozsławia Kurpie w świecie. Nagrodę wręczył  Krzysztof Parzychowski, wicestarosta ostrołęcki. W kategorii Ochrona Dziedzictwa kulturowego przyznano dwie nagrody. Pierwsza trafiła do Cecylii i Wincentego Staśkiewiczów. Ona była nauczycielką, on jest jednym z niewielu mężczyzn na Kurpiach zajmujących się wycinankarstwem. Druga nagroda została wręczona przy pomocy Marii Dziekońskiej, wicestarosty łomżyńskiej Jarosławowi Cholewickiemu, dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.  Kurpik w kategorii Edukacja regionalna trafił do Haliny Cichoń, nauczycielki z Kadzidła, a że sama nie mogła nagrody odebrać, uczyniła to za nią córka wraz z jej uczniami. Dwa Kurpiki zostały także przyznane w kategorii Talent. Pierwszego odebrała młoda wycinankarka z gminy Łyse Anna Ceberek, znana w mediach społecznościowych z profilu Anki Wycinanki. Drugiego Kurpika przyznano Grzegorzowi Łomaczowi, siatkarskiemu mistrzowi świata, związanemu z Ostrołęką. Nagrodę odebrała jego mama Anna, a wręczył ją Maciej Kleczkowski, wiceprezydent Ostrołęki. Za Twórczość ludową nagrodę otrzymała Krystyna Świder, kadzidlanka, hafciarka i koronczarka, przekazująca swoje umiejętności młodym pokoleniom. W kategorii Nauka i pióro Kurpika otrzymała Małgorzata Urszula Laska autorka książki „Dziewcak. Dziewczyna z Puszczy” i „Łatwo nie będzie”. Razem z nią Kurpik pojechał aż do Niemiec. Kolejną nagrodę, tym razem w kategorii Budzenie tożsamości otrzymała Stanisława Ferenc, która od 40 lat jest kierownikiem folklorystycznego zespołu „Kurpie” z Jednorożca, który promuje kulturę, tradycje kurpiowskie oraz gwarę w regionie. Laureatce na widowni kibicował m.in. Krzysztof Iwulski, wójt gminy Jednorożec. Stanisława Ferenc w podziękowaniu zaśpiewała, a jej głos wzbudził w wielu podziw. Kurpika w kategorii Działalność publiczna otrzymała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, a nagrodę odebrała jej dyrektor Cecylia Bazydło.


Tradycyjnie po wręczeniu nagród było wspólne zdjęcie. Prowadzący Galę Ewa Krupka i Piotr Grzyb z Radia OKO  wręczyli Związkowi Kurpiów bukiet kwiatów. Było także dla wszystkich laureatów gromkie „Sto lat.”
Podczas gali wręczono także Odznakę Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" Wiesławowi Kuskowskiemu, plecionkarzowi, działaczowi Związku Kurpiów. Wręczenia dokonali poseł Arkadiusz Czartoryski oraz Marcin Grabowski, dyrektor delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego.


Gala Kurpików 2018 miała bogatą oprawę muzyczną. Na początku wszystkich przywitał grą na gitarze Piotr Grzyb. A do jego akompaniamentu zaśpiewała „Jadą goście, jadą” Julia z zespołu „Kurpie” z Ostrołęki. Oczywiście nie mogło zabraknąć hymnu Związku Kurpiów, który odśpiewali wszyscy  z wiodącą rolą Roberta Domurada z zespołu „Pod Borem”. Na scenie laureatom towarzyszyła grą na skrzypcach Magdalena Konieczek, laureatka Kurpika 2004.


Uroczystość zakończyła się koncertem Alicji Serowik, wokalistki jazzowej pochodzącej z kurpiowskiej Turośli w powiecie kolneńskim. Ukończyła ona z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz szkołę estradową imienia Anny German w Białymstoku. Za nią już wiele koncertów, spektakli, konkursów  i przeglądów. Za swoje osiągnięcia artystyczne już w 2012 roku została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznawaną najwybitniejszym młodym polskim twórcom. „Do śë såjd” - taki tytuł nosi debiutancka płyta urodzonej na Kurpiach wokalistki. Postanowiła wrócić na nim do swoich korzeni i stworzyć projekt pieśni kurpiowskich w aranżacjach szeroko pojętej muzyki improwizowanej. Jest to projekt sięgający do bogactwa muzyki ludowej, klasycznej i jazzowej, a także próba znalezienia nici porozumienia między tymi różnymi muzycznymi światami.   
Zespół wystąpił w składzie: Alicja Serowik – wokal, Michał Marek Ciesielski – fortepian, Michał Bąk – kontrabas, Arek Czernysz – akordeon, Adam Golicki – perkusja. Kwartet BONSAI: Magdalena Mitkowska-Zwijacz – skrzypce, Sylwia Namroży – skrzypce, Zuzanna Bąk – altówka, Weronika Kulpa – wiolonczela.      


Jak Kurpiki, to także specjały kuchni kurpiowskiej, w tym roku przygotowane przez Gospodarstwo Agroturystyczne Ela. Nie zabrakło rejbaka, chleba ze smalcem, placka drożdżowego i wyjątkowo pysznego piwa kozicowego. Jeszcze przed wejściem goście mogli poczęstować się także smakowitymi fafernuchami, które zrobiła twórczyni ludowa Edyta Pliszka-Późniewska. Wieczór uprzyjemnił także grą Janek Karczewski z gminy Lelis.


W Gali brała udział, tym razem w strojach kurpiowskich i dzielnie pomagała młodzież z Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. Licealiści poznają ze Związkiem Kurpiów tajniki regionu w ramach projektu «Ocalić od zapomnienia», podczas Kurpików też się uczyli.  
Patroni Kurpików 2018: marszałek województwa mazowieckiego, prezydent Ostrołęki, starosta ostrołęcki, starosta łomżyński, starosta przasnyski.


Uroczystość została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ostrołęckiego. Wsparli ją też:  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie,   Ostrołęckie Centrum Kultury,  Fundacja Energa, firma Omis, Stora Enso, Spółka Agromasz, Odlewnia MJM, Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, firma ”Sizer” z Kadzidła, Powiat Łomżyński, Powiat Przasnyski, Gospodarstwo Agroturystyczne Ela, Benzol, Nadleśnictwo Myszyniec, Nadleśnictwo Ostrołęka, Sanprod, Nadleśnictwo Parciaki, Nadleśnictwo Nowogród, Ergo Hestia, Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, Zakład Torfowy Karaska, Wald Glob, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu Patroni medialni: Tygodnik Ostrołęcki i Radio OKO.

 

 • data: 2019-03-05

Agro Akademia. Horyzont zmian.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - konkurs

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy.

W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

XVII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Poniżej link do strony konkursu:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xvii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

 • data: 2019-03-05

Most w Teodorowie - samorządy muszą zdecydować czy ubiegać się o dofinansowanie

Ponad dwie godziny trwało kolejne  spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy mostu w Teodorowie w ramach  programu rządowego  „Mosty dla regionów”. Grzegorz Bakuła, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych po wizji w terenie, jak również analizując możliwości związane z zakresem inwestycji,  przedstawił propozycję lokalizacji mostu i zjazdów z niego. Uwzględnił zarówno uwarunkowania terenu, jak i uwagi  z poprzednich spotkań, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele Instytutu Budowy Dróg i Mostów, wójtowie gmin Lelis, Rzekuń, radni tych samorządów, sołtysi. Zaproponował przeprawę zlokalizowaną jak najbliżej terenów miasta.

Na spotkaniu w czwartek, 28 lutego, obecni byli także przedstawiciele przewoźników, środowiska ekologów, jak również dwóch największych zakładów – Story Enso i Energii. Obecny był  prezydent Ostrołęki, Łukasz Kulik, przedstawiciele Wód Polskich, Rejonu Ostrołęka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dyskusja na temat problemów komunikacyjnych w mieście oraz budowy kolejnej przeprawy przez Narew była momentami bardzo emocjonująca i trwała jeszcze po zakończeniu spotkania. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do jednego, problemów komunikacyjnych – „korkowania się” wjazdu i wyjazdu do miasta nie rozwiąże z pewnością remont „starego” mostu.  Potrzebna jest nowa przeprawa przez Narew. Mówił też o tym Stanisław Lipka, radny powiatu i przewodniczący komisji budżetu oraz burmistrz Myszyńca  Elżbieta Abramczyk, którzy spóźnili się ponad godzinę na czwartkowe spotkanie, ze względu na korki właśnie.

Ponad godzinę w korku

-Jeżeli  ktokolwiek z obecnych  uważa, że most jest niepotrzebny, to powinien przejechać się w tej chwili w stronę Myszyńca. Wjeżdżałem do Ostrołęki  godzinę i 5 minut – stojąc w korku od Antoń. To chyba wszystko wyjaśnia – powiedział radny Stanisław Lipka.

Starosta Stanisław Kubeł przypomniał skąd taka – w Teodorowie, lokalizacja mostu: - Program rządowy „Mosty dla regionów” zakłada dofinansowanie w wysokości do 80 proc. budowy na etapie dokumentacji i wykonawstwa likwidacji przepraw promowych – mówił.

W powiecie ostrołęckim warunki programu spełnia jedynie przeprawa w Teodorowie. Nabór wniosków trwa do końca marca.

- Ma to być obiekt mostowy bez ograniczeń tonażowych, najwyższej klasy. Wniosek może objąć jedynie odcinki dojazdowe do najbliższych dróg publicznych. Założyliśmy drogi wylotowe w okolicach popiołów w Łęgu Przedmiejskim oraz skrzyżowanie DK 61 z drogą na Nową Wieś – przedstawił starosta.

Obecny na spotkaniu prezes Stora Enso, Jerzy Janowicz, zapytał: - Jak ta koncepcja mogłaby wpisywać się w przyszłą obwodnicę Ostrołęki, czy byłaby jej naturalną częścią? Na to pytanie odpowiedział przedstawiciel ostrołęckiego rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

- Program rządowy pojawił się teraz. Nie przewidywaliśmy i nie kontynuowaliśmy analiz wykonania obwodnicy w ciągu DK nr 61 . Myślimy  o kierunku na Olsztyn, w ciągu drogi krajowej 53. Być może w przyszłości, jeśli GDDKiA uzna, że jest to zasadne, wrócimy do  tematu – poinformował o stanowisku generalnej dyrekcji.

- Ten most będzie służył niewielkiej grupie ludzi – stwierdził Stanisław Giżycki z Ekomeny. – To będzie inwestycja, która nie rozwiąże problemów komunikacyjnych. Pan starosta mówi o sześciu latach do końca realizacji inwestycji, ja uważam, że osiem. Są inne zadania do zrobienia. Nie widzę sensu złożenia wniosku i na piśmie to przedstawię – zapowiedział.

Program rządowy najbardziej atrakcyjny

Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik potwierdził, że miasto także  jest  zainteresowane budową jeszcze jednego mostu. -  Nie ukrywam, że my również  poprosiliśmy Instytut Budowy Dróg i Mostów o przygotowanie koncepcji – w wariancie południowej przeprawy. Pan starosta – północnej.

O analizę finansową, w kontekście dofinansowania zadania z  funduszy unijnych,  pytał z kolei  były wójt Olszewa-Borek, Krzysztof Szewczyk.

- Z nowej perspektywy unijnej możemy liczyć do 40 proc. dofinansowania, w rządowym programie do 80 proc. Znaleźć 60 proc.  finansowania do mostu, wymaga ogromnego wysiłku gmin i powiatu;  zaś  20 proc., uważam, że  jest w naszym zasięgu -  bez specjalnego zaciskania pasa. Koszt samego mostu Instytut Budowy Dróg i Mostów oszacował na 30-35 mln zł. Z dojazdami - nie mniej niż 50 mln zł, bliżej 60 mln zł. W tym dwudziestoprocentowy udział samorządów, przy założeniu, że nie jest to inwestycja roczna, nie wygląda tak źle. Jest to w tej chwili najlepszy program jaki zaproponowano samorządom – podkreślił starosta ostrołęcki

- Niech to będzie za 5 czy  nawet 10 lat, ale jeżeli dzisiaj nie odciążymy ruchu, to biznes nic na tym nie zyska. Mieszkańcy również nie odczują odciążenia ruchu towarowego. Kluczowe dla nas jest wyprowadzenie ruchu w kierunku Via Baltiki. Jeśli ten most możemy traktować jako przyszłą obwodnicę, to czy on widzi połączenie z potencjalną drogą do Via Baltiki? – pytał Jerzy Janowicz.

Starosta przypomniał w tym momencie  o węzłach  włączeniowych Knurowiec i Śniadowo w trasie  Via Baltica.

- Jesteśmy po naradzie z gminami Rzekuń, Troszyn i Czerwin w sprawie budowy  drogi z Ostrołęki, przez te gminy do węzła włączeniowego Śniadowo. Ponadto Powiat buduje tzw. skrót wyszkowski przez Pasieki, do węzła w Knurowcu.

Swoimi obawami podzielili się wójtowie gmin Lelis i Rzekuń. - Bardzo zależy nam, by ta inwestycja była inwestycją przemyślaną. Nie oszukujmy się, nie jest to prosty temat – mówił wójt Lelisa, Stefan Prusik. - Panie starosto jesteśmy za mostem, ale co dalej? – pytał o przebieg dróg dojazdowych.

- Przeanalizowałem na co samorządy mogą liczyć przy inwestycjach mostowych. Zdecydowanie najciekawszy jest program Mosty dla regionów. Alternatywą pozostaje  Fundusz dróg samorządowych – również z dofinansowaniem do 80 proc. Kolejną jest  rezerwa subwencji drogowej: 360 mln zł do podziału między samorządy – można dostać 50 proc. dofinansowania oraz środki unijne – 40 proc. Innych źródeł nie ma. Reszta to komercja –kredyt w banku. Powiedzcie państwo, jeśli nie składamy wniosku  do programu rządowego, to do którego startujemy? Czy nic nie robimy? – starosta pytał o pomysły.

 

Chcemy zminimalizować szkody w środowisku

- W żadnym miejscu wokół Ostrołęki nie ma takiego środowiska jakie jest w gminie Lelis – mówił jeden z mieszkańców Durlasów, który jak sam o sobie powiedział, wyprowadził się z Ostrołęki,  działa w wielu programach środowiskowych. –  Przeprowadzenie na tym terenie jakiegokolwiek ciągu komunikacyjnego zniszczy nam to środowisko. Należy przypuszczać, że pojawi się  biznes. Nie ma czegoś  co zbuduje człowiek, co nie ingerowałoby  w środowisko. Na terenie gminy Lelis mamy  10-12 stanowisk kraski. Kilkakrotnie więcej jest  w Polsce niedźwiedzia brunatnego, kilkaset razy wilka niż tej kraski, którą mamy tylko w gminie Lelis w skali całego kraju.

-  Po to przysuwamy się jak najbliżej do Ostrołęki, żeby jak najmniejsze były szkody w środowisku - mówił starosta, odpowiadając na wątpliwości środowisk ekologicznych. Biorę pod uwagę rozwój zrównoważony – trzeba łączyć cele gospodarcze, społeczne, ale też ekologiczne i patrzeć szerzej, w przyszłość. To co proponujemy, to nie ingerencja w środowisko kraski – tłumaczył  Stanisław Kubeł. – Niczego też nie narzucam. Rząd zaproponował program, nie wszyscy przecież muszą z niego korzystać. Wydaje mi się jednak, że warunki są na tyle korzystne, że będzie więcej chętnych niż możliwości programu. Pamiętajmy też, że złożenie wniosku nie oznacza automatycznie przystąpienia do realizacji, ale ubieganie się o środki finansowe.  Rozbudowaliśmy miasto wielokrotnie, teren powiatu wokół miasta jeszcze bardziej. Rośnie liczba mieszkańców, także na terenie gmin: Lelis, Rzekuń i Olszewa-Borek. Przeszliśmy duży rozwój gospodarczy, a pozostaliśmy na rozwiązaniach sprzed wieków. Za czasów Powstania Listopadowego też były dwa mosty w Ostrołęce, mniej więcej w podobnej lokalizacji. Liczba pojazdów również nie zmniejszy się – wzrośnie.  W związku z tym za kilka lat będziemy mieli jeszcze większe problemy niż obecnie. Mamy świadomość, że ten jeden most niczego nie rozwiąże, dlatego zaproponowaliśmy prezydentowi budowę drugiego.

Czas na decyzję

Głos zabrał także wójt gm. Rzekuń, Bartosz Podolak:

- Obciążenie naszych budżetów kwotą ok. 5 mln zł  to bardzo dużo. Wiemy, że ta przeprawa to rozwój, udrożnienie  ruchu, niemniej jednak chciałbym, żebyśmy porozmawiali o stronie finansowej. W gminie Rzekuń w 2018 roku  nastąpiła zmiana granic administracyjnych, co zaskutkowało zmniejszeniem wpływów. Musimy patrzeć  długofalowo. Udrożnimy ruch w stronę gm. Kadzidło, Myszyniec, Baranowo. Duża część  mieszkańców tych gmin pracuje w mieście i może warto byłoby porozmawiać nad  partycypacją tych samorządów w kosztach budowy, ponieważ  obawiam się, że możemy mieć z gm. Lelis duże problemy nad dźwignięciem ciężaru tej inwestycji.

Wątpliwości z kolei nie mieli przewoźnicy, którzy przysłuchiwali się dyskusji: - Rozwiązanie, które proponuje nam starosta, wydaje się  jedynym rozsądnym rozwiązaniem, choć dla nas, dla  ciężkiego transportu most z pewnością będzie niedostępny. Jeżeli nowy most nie powstanie, będziemy nadal stać w korkach. Usłyszeliśmy wiele krytycznych uwag, natomiast żadnej propozycji w zamian. Myślę, że ten most z pewnością ułatwiłby nam życie.

Czas na składanie wniosku do rządowego programu upływa z końcem marca. Do połowy miesiąca  radni  gmin Rzekuń, Lelis oraz powiatu muszą zdecydować czy samorządy będą się ubiegać o dofinansowanie na dokumentację oraz realizację inwestycji.

 

 • data: 2019-03-04

Dyrektor ZSP w Kadzidle poszukuje prowadzącego strzelanie - sędziego PZZS III lub II klasy

Dyrektor  Zespołu Szkół Powiatowych  w Kadzidle ul. Słoneczna 2 poszukuje  osób chętnych do pracy na stanowisku

Prowadzącego strzelanie – sędziego PZZS III lub II klasy

Wymagane wykształcenie  

 • minimum średnie (świadectwo dojrzałości)
 • mile widziany tytuł zawodowy instruktora sportu w strzelectwie sportowym lub trenera strzelectwa sportowego

Staż pracy

 • preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Uprawnienia

 • Prowadzącego strzelanie (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic Dz. U. Nr 18 poz. 234 z późn. zm.)
 • Sędziego PZZS III lub II klasa – aktualna licencja

Umiejętności

 • współpraca w  zespole
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność

Obowiązki

 • prowadzenie strzelania z uczniami szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych – 2 godziny tygodniowo
 • prowadzenie strzelania z uczniami ZSP w Kadzidle – 2 godziny tygodniowo
 • prowadzenie strzelania dla grup zorganizowanych – według potrzeb
 • sędziowanie w czasie zawodów strzeleckich – według potrzeb

Forma zatrudnienia

 • umowa zlecenie

 

Wymagane dokumenty wraz z ofertą:

List motywacyjny

Życiorys (CV)

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji

Oferty proszę przesyłać na adres: ZSP Kadzidle, ul. Słoneczna 2, 07-420 Kadzidło z dopiskiem „Prowadzący strzelanie” lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 13 marca 2019r.

 • data: 2019-03-04

Zaproszenie do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 marca br. w godzinach 11.00-13.00 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, sala konferencyjna nr 105, I piętro.

Zgodnie z zapisami rozdziału 3.4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS) Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich kontynuuje rozpoczęty w 2017 roku przegląd inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, jak również analizę opracowań i wyników badań, dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz analizę informacji z monitoringu, dotyczących postępów realizacji RIS oraz stwierdzonych barier.

W związku z tym zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z terenu powiatu wprowadzających lub chcących wprowadzać innowacyjne rozwiązania w swoich przedsiębiorstwach.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu prosimy przekazać do dnia 5 marca na adres marta.debek@mazovia.pl lub tel. 29 7444 188.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”

W latach 2019 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 485 osób w wieku 30 lat i więcej (265 K/220 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

 

 • bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
 • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety.

Wsparcie jest skierowane do bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy.

Każdy uczestnik projektu otrzyma ofertę wsparcia obejmującą formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

1. pośrednictwo pracy,
2. poradnictwo zawodowe,
3. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
4. organizacja miejsc odbywania stażu,
5. szkolenia.

Budżet projektu na lata 2019-2020 wynosi 6 856 744,79 zł. W 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 207 216,37 zł, gdzie 2 565 773,10 zł to wkład Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 760 43 83, 760 45 62
e-mail: kancelaria@praca.gov.pl
http//ostroleka.praca.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedsięwzięcie uwzględnia różnice między życiem kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie dla przedsiębiorców: możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, prezydent Ostrołęki  Łukasz Kulik, Agencja Rozwoju Mazowsza oraz Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Odbędzie się ono 4 marca o godz. 11.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. 

 Podczas spotkania przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A  omówią możliwości i kryteria otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 55 proc. wartości inwestycji. Ponadto Agencja Rozwoju Mazowsza S.A zaprezentuje  działania proeksportowe, skierowane do mazowieckich przedsiębiorców.

Spotkanie informacyjne nt.:

"Możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji"

 

Termin:

4 marca, godz. 11.00

 

Miejsce:

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

 

Program:

10.30 - 10.55

rejestracja uczestników spotkania

 

11.00 - powitanie uczestników: starosta ostrołęcki, prezydent miasta, przedstawiciele W-M SSE SA

 

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A: "Realizowane działania proeksportowe"

 

Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A:

Ogólna informacje o W-M SSE SA

Pomoc publiczna - korzyści dla przedsiębiorców

Efekty funkcjonowania

Działalność dodatkowa

 

Podsumowanie

 

Dyskusja

 

Zakończenie

 

* Przewidywany czas spotkania to ok. 1,5 godziny.

 

 

 • data: 2019-03-02

Medale dla MKKK Shinkyokushin na Mistrzostwach Mazowsza

Na warszawskich Bielanach odbyły się Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Karate. Startowało w nich  297 zawodników z 23 mazowieckich klubów zrzeszonych w Okręgowym Związku Karate. Organizatorem zawodów był Bielański Klub Karate Kyokushin 
Zawodnicy MKKK Shinkyokushin zaliczyli kolejny bardzo dobry występ, zdobywając w sumie 9 medali: 1. miejsce: Iza Piskorek, Olga Boruch , Kasia Lisiewska, drugie Marysia Lisiewska, trzecie: Maksymilian Żebrowski, Alicja Nalewajk, Oliwia Sobiech, Dawid Czechowski, Sebastian Jankowski.

Tuż za podium znaleźli się: Zuzia Grzegorczyk, Marcel Sobiech, Ziemowit Krzyżewski, Aleksandra Brzuzy, Iga Kłos .

Opiekunami grupy byli sensei Artur Prusiński, sensei Marian Zając, sensei Kinga Przybyłek i sensei Wojciech Domański
 

 • data: 2019-03-02

Międzykulturowy program w ZSP w Łysych

W Zespole Szkół Powiatowych w Łysych zakończył się projekt PEACE, czyli zrozumienie międzykulturowe.  Program realizowany jest przez międzynarodową organizację studencką AIESEC "PEACE Cross-cultural Understanding".

Sibin Tian z Chin i Soran Tadele z Etiopii - dwójka gości ZSP w Łysych, uczestnicząca w projekcie - przez tydzień prowadziła zajęcia o zwyczajach swoich narodów, różnicach i podobieństwach zachowań, obyczajów, religii, kulinariów czy nawet sportu.

Prezentacje prowadzone były w języku angielskim. Goście uczyli również młodzież z ZSP podstawowych słów w swoich ojczystych językach. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, przebiegały w miłej atmosferze, pełne były humoru i śmiechu.

Na zakończenie tygodnia tolerancji dyrektor szkoły uroczyście pożegnał  gości, dbając aby oprócz dobrych wspomnień, wywieźli też upominki, które będą przypominać im miłe chwile spędzone w szkole w Łysych.

Wizytę wolontariuszy zorganizowały i koordynowały: Joanna Kubeł, Maryna Krzyżewska i Monika Parzych.

 

 • data: 2019-03-02

Aparat ruchu człowieka tematem konkursu w ZSP w Czerwinie

W Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie odbył się X Konkurs Biologiczny pod patronatem starosty ostrołęckiego. Tegorocznym hasłem konkursu był  aparat ruchu człowieka. Do konkursu zgłosiło się 8 szkół (5 szkół ponadpodstawowych i 3 szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi).

Zwycięzcami konkursu zostali:

W kategorii szkół podstawowych:

1. miejsce Natalia Kryspin  z Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie;

2. miejsce  Karolina Suska ze Szkoły Podstawowej w Czerwinie z oddziałami gimnazjalnymi;

3. miejsce  Maja Szczechura ze Szkoły Podstawowej w Jelonkach z oddziałami gimnazjalnymi.

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

1. miejsce  Magdalena Maria Parzych z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu;

2. miejsce Małgorzata Sokołowska z Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie;

3. miejsce  Magdalena Frączyk z Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie.

Konkurs przygotowała Martyna Rólka, nauczycielka biologii w ZSP w Czerwinie.

 

 • data: 2019-03-02

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem premiera

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski wzięli dziś udział w uroczystym zakończeniu budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Wykonawca prac budowlanych i adaptacyjnych, prezes Budimex Dariusz Blocher symbolicznie przekazał klucze do muzeum gospodarzom: dyrektorowi Jackowi Karczewskiemu, prezydentowi Ostrołęki Łukaszowi Kulikowi i ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu. Na uroczystościach z udziałem władz miasta, powiatu, duchowieństwa oraz mieszkańców Ostrołęki,  obecny był także premier Mateusz Morawiecki. Najpierw złożył  kwiaty przy Pomniku Ofiar Terroru Komunistycznego oraz przed tablicą upamiętniającą wizytę śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Ostrołęce. Towarzyszyli mu Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Marek Suski, szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów. Dziś, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

- Dzięki takiemu muzeum jak to, historia nie będzie głucho milczeć o naszych największych bohaterach. Dziękuję wszystkim, którzy z ogromnym poświęceniem walczą o prawdę historyczną, walczą o to, żeby zło było określane jako zło, a dobro jako dobro. Tylko na takim fundamencie, fundamencie prawdy, możemy budować wielką, solidarną i wspaniałą Polskę – mówił na placu przed Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta premier Morawiecki.

- Dziękuję byłemu prezydentowi Ostrołęki Januszowi Kotowskiemu, dziękuję obecnemu prezydentowi, który kontynuuje to dzieło. Dziękuję wszystkim, którzy wierzyli i wierzą, że ta walka o pamięć ma sens, bo ona jest rzeczywiście fundamentem naszej przyszłości.

- Trzy lata temu do nowego ministra kultury zgłosili się przedstawiciele społeczeństwa ostrołęckiego z pytaniem, czy można liczyć na pomoc w budowie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – przypominał wicepremier Gliński. - Nasza odpowiedź, bo od początku działałem z moim wiceministrem, przyjacielem, Jarosławem Sellinem, była jednoznaczna: Oczywiście, robimy to.

Minister kultury przypomniał też, że w Warszawie funkcjonuje już formalnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych – przy ul. Rakowieckiej.

- Ale wszyscy będziemy pamiętali, że tu w Ostrołęce powstała pierwsza tego typu instytucja – podkreślał minister kultury.

- Cieszę się, że mogliśmy dotrzymać terminu 1 marca, żeby w tym szczególnym dniu to muzeum powstało – mówił prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik. - Mam nadzieję, że to muzeum będzie pierwszym punktem na mapie przywracania żołnierzy wyklętych do historii, że będzie też miejscem dyskusji o tej trudnej historii. I mam nadzieję, że tu zaczniemy lekcję, która pokaże w jak trudnych czasach przyszło nam żyć po II wojnie światowej – mówił Łukasz Kulik.

Swojego wzruszenia przemawiając nie krył Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych. - Dziś mamy przyjemność otworzyć drzwi do obiektu, który ma pamiętać historię ludzi niezwykłych – mówił. Klucze do muzeum odebrał od Dariusza Blochera, prezesa zarządu firmy Budimex.

Po części oficjalnej można było obejrzeć wnętrze muzeum, a w nim  te pamiątki oraz eksponaty, które już udało się placówce pozyskać.

Po uroczystościach, starosta Stanisław Kubeł wraz w przewodniczącym Rady Powiatu Piotrem Liżewskim oraz dyrektorem wydziału bezpieczeństwa i rolnictwa Arturem Romanikiem złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego

 • data: 2019-03-01

Nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie

Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” jako ambasador Programu FIO Mazowsze Lokalnie, informuje że 25 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznego konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie. Generator wniosków został uruchomiony 25 lutego, nabór fiszek będzie trwał do 18 marca 2019 r. do godziny 12.00.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych oraz samopomocowych grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł.

Projekty mające szanse na otrzymanie dofinansowania:

•    w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach;
•    w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania  w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu  oraz wyrównania szans;
•    w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2019 r. wynoszą, podobnie jak w roku ubiegłym, 261 000 zł, z czego na ścieżkę „Inicjatywy oddolne” przeznaczone jest około 130 500 zł, na ścieżkę „Wsparcie grup samopomocowych” 18 000 zł, a na ścieżkę „Rozwój organizacji” 112 500 zł.

Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 6 miesięcy (maj-październik 2019)

Projekty we wszystkich ścieżkach będą oceniane dwuetapowo:

I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków;
II etap (dla zakwalifikowanych) – prezentacja projektu przed komisją oceniającą.

Pełne informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursowym i na stronie www.mazowszelokalnie.pl

 • data: 2019-02-27

Konkurs dotacyjny "Niepodległa"

Informujemy, że Biuro Programu "Niepodległa" uruchomiło nabór w konkursie dotacyjnym dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Na stronie Programu działa interaktywna mapa i kalendarium wydarzeń, do których można zgłaszać swoje projekty. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.niepodlegla.gov.pl .

Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi i folklorystami w Myszyńcu

W sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu 21 lutego odbyło się Noworoczne Spotkanie z Twórcami Ludowymi i Folklorystami.  Gości, twórców i folklorystów przywitała Elżbieta Abramczyk, burmistrz Myszyńca.

Następnie wszyscy mieli okazję obejrzeć prezentację artystyczną w wykonaniu dziecięcego zespołu „Kurpiaki”, działającego przy RCKK w Myszyńcu oraz dzieci  ze Szkoły Podstawowej z Wykrotu.

 Podczas spotkania głos zabrali: Marii Samsel,  dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów, Arkadiusz Lewandowski z „Kurpiowskiej Krainy” w Wykrocie, Krzysztof Parzychowski, wicestarosta Powiatu Ostrołęckiego, Zdzisław Bziukiewicz z Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, Władysław Gwiazda, twórca ludowy z Wolkowych oraz Czesława Kaczyńska – prezes Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wszyscy oni zgodnie podkreślili  ważną rolę twórców ludowych i ich znaczenie w podtrzymywaniu tradycji ludowych. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak na ręce pani burmistrz Elżbiety Abramczyk przekazał okolicznościowy list od  Adama Struzika, marszałka Województwa Mazowieckiego, w którym marszałek wyraził wdzięczność za upowszechnianie unikatowego dorobku twórców ludowych i wspieranie niezwykle cennej działalności etnograficznej na tym terenie. Doceniając szczególną rolę nauczycieli folklorystów, marszałek, na wniosek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odznaczył medalem pamiątkowym Pro Masovia: Mariannę Danutę Gnozę, Elżbietę Drężek, Elżbietę Bożenę Drężek oraz Czesława Drząszcza, zasłużonego harmonistę. Natomiast dyplomem uznania marszałek uhonorował: Teresę Czajkowską, Irenę Mamajek, Barbarę Jachimczyk, Izabelę Kobus oraz Mariannę Tańską,  doceniając ich rolę w pielęgnowaniu folkloru i krzewieniu kultury kurpiowskiej wśród dzieci i młodzieży.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Zdzisław Ścibek, dyrektor RCKK w Myszyńcu, który podziękował twórcom ludowym i folklorystom za zaangażowanie i współpracę oraz przedstawił najważniejsze plany w zakresie współpracy z twórcami i folklorystami  na 2019 r. 

Zebrani na spotkaniu twórcy ludowi, folkloryści oraz zaproszeni goście z entuzjazmem poparli wniosek zgłoszony przez dyrektora Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, by uczcić pamięć  piewcy Kurpiowszczyzny Stanisława Sieruty poprzez nadanie jego imienia cyklicznej imprezie Jarmarkowi Kurpiowskiemu. Kolejnym wnioskiem zgłoszonym przez dyrektora RCKK była potrzeba ustanowienia medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Myszyńca”. Wniosek w tej sprawie złożono na ręce  Elżbiety Abramczyk – burmistrz Myszyńca.

Spotkanie zakończyło się wspólną biesiadą połączoną z zabawą ludową na kurpiowską nutę. 

 

 • data: 2019-02-22

32 medale dla karateków z MKKK Shinkyokushin

W VI Turnieju Karate o Puchar Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku MKKK Shinkyokushin reprezentowało 50 zawodników i zawodniczek w rocznikach 2003 – 2011.  W turnieju wzięło udział w sumie ok. 300 zawodników głównie z woj. warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.

A oto nasi medaliści:

1. miejsce: Szymon Brzuzy - Nowa Wieś, Amelia Duch,  Jan Konarzewski, Maksymilian Żebrowski, Lena Wiktorska, Helena Mieczkowska. 

2. miejsce: Matylda Brakoniecka , Marysia Lisiewska , Kasia Lisiewska , Jaś Kołakowski, Ignacy Dąbrowski, Aleksander Śledziewski, Julia Otłowska, Igor Gocłowski.

3. miejsce: Amelia Denkiewicz, Łucja Kmiołek – Nowa Wieś, Bartek Murzyn, Julia Dąbrowska ,Marcel Sobiech, Ziemowit Krzyżewski, Julia Dorocka, Stanisław Ryl-Świderski, Olga Minasiewicz, Marysia Jastrzębska, Kamil Tyszka, Iga Kłos, Szymon Wonorski, Mikołaj Fercho, Maciej Świerczewski, Mieszko Mosakowski, Tomasz Godlewski, Natalia Tyszka.

Tuż za podium uplasowali się: Aleksandra Brzuzy, Kacper Brzuzy, Miłosz Brzuzy – Nowa Wieś,  Michał Gronowski, Jakub Siemieński, Dawid Krzyżewski, Nela Mosakowska, Damian Prusik, Lena Bloch, Karolina Trętowska, Klaudia Łoniewska, Kacper Sośnicki, Adam Bobiński, Aleksandra Antczak, Jakub Stańczyk,  Kacper Niedzielski, Wiktoria Perzanowska.

Zarząd klubu sensei Artur Prusiński i sensei Marian Zając dziękują sensei Kindze Przybyłek za przygotowanie zawodników do turnieju.

 • data: 2019-02-21

W ZSP w Łysych poznawali sztukę carvingu

W Zespole Szkół Powiatowych w Łysych gościła  firma Carving-Art. W dniach od 15 do 17 lutego poprowadziła  szkolenie z dziedziny carvingu. Uczestnikami kursu było 18 uczniów szkoły. Szkolenie odbywało się w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie ostrołęckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzącymi szkolenie byli wykwalifikowani instruktorzy carvingu Dominika Sadowska i Paweł Sztenderski - Mistrzowie Świata w Carvingu z 2018 (Culinary World Cup – Luxembourg).

Program kursu rozpoczął się od krótkiego wstępu teoretycznego, dzięki któremu uczniowie dowiedzieli się o narzędziach niezbędnych do rzeźbienia, rodzajach cięć oraz sposobie zabezpieczania wykonanych prac z warzyw i owoców.

Uczniowie jak najszybciej chcieli przejść do działania i spróbować swoich sił podczas wycinania. Wykonywali m.in. liście z cukinii, dekoracje z papryczek pepperoni oraz motyw tajski na melonie, który jest dosyć prostym wzorem, natomiast bardzo efektownym. Innym ćwiczeniem były także ptaszki miłości wykonywane z cykorii i białej rzodkwi, chryzantema z kalarepy, aster z buraka, szyszka z marchewki, motyw kwiatowy na jabłku. Kurs kończył się egzaminem sprawdzającym nabyte podczas całego kursu umiejętności. Uczniowie stworzyli na arbuzach motywy tajskie, a na koniec skomponowali piękne kompozycje z wcześniej wyciętych elementów.

Każdy uczeń otrzymał  książkę „Sztuka carvingu. Kurs podstawowy. Podręcznik do ćwiczeń" autorstwa Pawła Sztenderskiego i Dominiki Sadowskiej.

Każdy z uczestników kursu otrzymał zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego Dz.U. z 2014 poz. 622.

 

 

 • data: 2019-02-21

Most w Teodorowie - nabór wniosków o rządowe dofinansowanie do końca marca

W Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne, trzecie spotkanie w sprawie budowy mostu w Teodorowie z programu rządowego „Mosty dla regionów” . Uczestniczyli w nim, na zaproszenie starosty ostrołęckiego,  wójtów gmin Lelis i Rzekuń,  radni oraz sołtysi z tych gmin.

To przede wszystkim radni trzech wspomnianych samorządów muszą podjąć decyzję czy przystąpić do budowy przeprawy przez Narew i czy ubiegać się o dofinansowanie na nią z rządowego programu "Mosty dla regionów". Czas nagli, ponieważ nabór wniosków trwa do końca marca.

- Program zakłada powiązanie w spójną sieć dróg lokalnych. Nie obejmuje miast na prawach powiatu.  Wnioski mogą składać gminy, powiaty, jak również wspólnie samorządy- tłumaczył pokrótce założenia programu starosta Stanisław Kubeł.  -  Do złożenia wniosku potrzebna jest koncepcja mostu i dróg dojazdowych - do najbliższych dróg publicznych.

Remont mostu problemu nie rozwiąże

Lokalizacją, która spełnia wszystkie kryteria programu na terenie Powiatu Ostrołęckiego jest Teodorowo. - Lokalizacja, o której mowa,  z jednej strony zakładałaby wlot skrzyżowania na drodze powiatowej z Teodorowa  w stronę Nowej Wsi i Rzekunia, z drugiej strony łączyłaby trasę Ostrołęka - Łęgi. Po wizji terenowej zaproponowano nam przybliżenie  mostu maksymalnie do granicy Ostrołęki, do elektrowni, do składowiska popiołów i do skrzyżowania w Teodorowie - nie po starej trasie promowej, lecz z ominięciem Teodorowa – tłumaczył na spotkaniu starosta, dodając: - To propozycja Instytutu Badawczego Budowy Dróg i Mostów, którą  przedstawi wraz z wizualizacją obiektu  na spotkaniu w starostwie 28 lutego.

Starosta wspomniał także o toczących się dyskusjach na temat zasadności budowy mostów  w mieście oraz  Teodorowie. - Część osób uważa, że wyremontowanie mostu na Narwi, w Ostrołęce, rozwiązuje zupełnie problem. A część, i ja także należę do tej grupy, uważa, że tak się nie stanie i problem komunikacyjny w godzinach rannych i popołudniowych zostanie. Nawet jeśli nie będzie korków na samym moście, to będą się korkowały dojazdy. Cały ruch kierowany jest w stronę jednego ronda. Należy ponadto odciążyć środek miasta. Zaproponowaliśmy prezydentowi Ostrołęki budowę kolejnej przeprawy mostowej, poniżej istniejącej, na wysokości ronda Łupaszki. Drugi zbudowałby  powiat wspólnie z gminami Lelis i Rzekuń. Wydaje się, że jest szansa na pozyskanie dofinansowania, ale jeśli nie złożymy wniosku, to się nie dowiemy. Pojawiły się pytania, co się stanie, jeśli  dofinansowania nie otrzymamy.  Są kolejne programy - Fundusz Dróg Samorządowych, który  obejmuje także budowę mostów; rezerwa subwencji mostowej. To drugie, to  poważne źródło, z którego budowaliśmy dotychczas mosty w powiecie.  Ponadto jest jeszcze nowa perspektywa unijna – tłumaczył starosta.

Dodał, że Instytut Badawczy Budowy Dróg i Mostów przybliżył koszty realizacji obiektu w Teodorowie. - Oszacował je na 30 mln zł plus drogi dojazdowe, w zależności od ich długości, czyli w sumie ok. 50 mln zł – przedstawił dane Stanisław Kubeł.

- Temat nie jest prosty, dyskutowaliśmy go na komisjach, sesji rady – głos zabrał wójt  Lelisa Stefan Prusik. - Trzeba dojrzeć do tego, by podjąć wiążące decyzje, a czynnikiem determinującym jest niewiele czasu. My mamy nieco inną sytuację niż Rzekuń, bo lwia część tej inwestycji, pomijając samą przeprawę mostową, leży po naszej stronie. I o ile wiemy, gdzie jest jej początek, w Teodorowie, tak nie widzimy jej końca. I to główna wątpliwość, którą pod rozwagę poddają mi radni gminy. Jesteśmy otwarci na dyskusje – powiedział wójt. I dodał: - Jest dużo niewiadomych.  Po pierwsze, czy dofinansowanie na pewno będzie rzędu 80 proc. Mam też pierwsze sygnały od osób, które będą nas bojkotowały ze względu na ochronę środowiska. Musimy się nawzajem wspierać i przekonywać, i szukać merytorycznych argumentów.

Most i co dalej

- Wójt Lelisa poruszył bardzo ważną kwestię – co dalej – odpowiedział starosta.  Dochodzimy do drogi powiatowej w okolicach składowiska popiołów. Program rządowy nie obejmuje dalszych działań, ale możemy komponować w dalszym etapie planowania, wspólne drogowe inwestycje.  Na etapie składania wniosku nie jest to potrzebne.

Do dyskusji włączył się również wójt gminy Rzekuń, Bartosz Podolak. – Nasi radni poruszają kwestie finansów  i partycypacji gminy w kosztach. Oczywiście budowa mostu to jedno, budowa drogi dojazdowej - drugie. Aczkolwiek nie jest to długi odcinek i myślę, że ze strony gminy Rzekuń nie powinno być problemu – zapewnił.

- Strona finansowa jest na pewno bardzo ważna. Dziś powiedziałem 50 mln zł, ale biorąc pod uwagę inflację, czas projektowania a czas realizacji, można przyjąć wartość ok. 60 mln zł. Łatwo policzyć: możemy wystąpić o 80 proc. dofinansowania, także kosztów dokumentacji, wykupu gruntów i samej realizacji.  20 proc.  tej kwoty daje 12 mln zł na trzech uczestników. Nie chciałbym dziś mówić o kluczu podziału i dzielić skóry na niedźwiedziu, skoro niedźwiedź jeszcze biega po puszczy – obrazowo przedstawił starosta.

Jednakże, jak powiedział,  12 mln zł na trzy podmioty samorządowe w przedziale czasu dwa - trzy lata, to nie jest kwota, której powiat i gminy nie podołają.  - Chcemy wykorzystać szansę, która się pojawia, by mieszkańcom żyło się lepiej i nie stali w korkach i by powiat mógł się rozwijać. Oczywiście są osoby, które będą częściej  korzystały z tej przeprawy, jak również takie, które w niewielkim stopniu są  zainteresowane tematem. Nie należy jednak patrzeć przez czubek własnego nosa, lecz szerzej. A widać, że sprawa przepraw przez Narew nie jest obojętna mieszkańcom. Wydaje mi się, że warto  wniosek złożyć – przekonywał starosta. Jeśli nie podejmiemy się tego zadania, zamrozimy sobie na długi czas marzenia o moście.

Z roku na rok coraz więcej samochodów

 I przywołał statystyki. W ubiegłym roku w powiecie zarejestrowano  12 tys. pojazdów. -  Ta dynamika  utrzymuje się od kilku lat. Mamy obecnie zarejestrowanych więcej pojazdów niż mieszkańców. Możemy sobie wyobrazić co się będzie działo za 5, czy 10 lat, jeśli nie będzie nowych przepraw – zaznaczył.

- Panie starosto, czy nie można z drogą włączyć się na ul. Krańcowej, albo wcześniej, tylko ciągnąć ją do Teodorowa? – padło pytanie z sali.

- Program „Mosty dla regionów” nie obejmuje miast na prawach powiatu, jakim jest Ostrołęka. Każde wejście na obszar miasta – czy z mostem czy z drogami, powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie  z powodów formalnych – odpowiedział na nie Stanisław Kubeł.

Także sołtys Łęgu Przedmiejskiego, który na wstępie zaznaczył, że jest zarówno za budową mostu, jak i jego planowaną lokalizacją, pytał o dalszy przebieg drogi. Dopytywał też o nośność mostu.

- Program wymaga, by nie miał on ograniczeń tonażowych, tak aby czołgi Abrams mogły przejechać – odpowiedział.

Odnosząc się z kolei do przebiegu drogi, starosta przypomniał, że trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego dla drogi krajowej 53. Ponadto  nierozstrzygnięty jest jeszcze przetarg na obwodnicę Ostrołęki. – Dlatego rysowanie dziś palcem po mapie, gdzie droga miałaby się włączyć, jest nieco ryzykowne. Na pewno warto byłoby połączyć  ją z drogą Ostrołęka-Lelis, bo otworzyłyby się możliwości dojazdu do pracy dla mieszkańców Obierwi, Lelisa. Zakładamy bowiem wzrost miejsc pracy w pobliżu nowej elektrowni. Może elektrownia będzie chciała partycypować w kosztach, jeśli wniosek przejdzie. Z pewnością trzeba będzie popracować,  by gmina Lelis mogła lepiej wykorzystać nowy obiekt.

Sołtys Białobieli z kolei mówił, że w jego przekonaniu należy szukać jeszcze innych rozwiązań, takich, które zachęcałyby mieszkańców do rzadszego korzystania z aut. - Widziałbym bus pasy wjazdowe do Ostrołęki, parkingi typu: parkuj i jedź, bezpieczne drogi dla rowerzystów i pieszych. Uważam, że to są lepsze rozwiązania niż umożliwienie wepchnięcie do Ostrołęki jak największej liczby samochodów.

My nie skorzystamy, inni się ucieszą

- Nie możemy zabronić nikomu korzystania z samochodu – odpowiedział starosta. – Zwiększenie liczby przepraw będzie zaś stanowiło mniejszą presję na dotychczasowe. Most po wyremontowaniu będzie miał taką samą przepustowość jaką miał wcześniej, przed remontem. Na tę liczbę pojazdów musi być większa liczba infrastruktury drogowej i mostowej. Innego rozwiązania nie ma – uważa starosta ostrołęcki. - Chciałbym też wyraźnie podkreślić: jesteśmy na etapie składania wniosku, nie budowy. Jednak to tak jak z grą w totolatka, żeby wygrać, trzeba wypełnić i wysłać kupon. I nie jest  tak, że ktoś nas prosi, żebyśmy ten wniosek złożyli. Z pewnością trzeba będzie potem podjąć jeszcze szereg różnych działań i zabiegów, by otrzymać dofinansowanie. Ale prawdą jest też, że jeśli nie złożymy wniosku, ucieszą się inne samorządy, których szanse wzrosną.

Następne spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym 28 lutego o godz. 10.00. Instytut  Badawczy Budowy Dróg i Mostów przedstawi na nim wizualizację mostu w Teodorowie.

 • data: 2019-02-20

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego „Niepodległa” 2019

Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 lutego 2019 r. w sali nr 169 (wejście B) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5 w Warszawie w godz. 10.30, 12.00.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.

Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także  przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: mbednarczyk@mazowieckie.pl w terminie do 22 lutego br. o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • data: 2019-02-20

Do Via Baltiki włączymy się w Śniadowie. Powiat i gminy planują dobry dojazd do węzła włączeniowego

 

W Troszynie, na zaproszenie wójta Edwina Mierzejewskiego, odbyło się spotkanie regionalne przedstawicieli gmin Troszyn, Czerwin, Rzekuń i Powiatu Ostrołęckiego w sprawie sieci dróg gminnych i powiatowych. Powiat reprezentował starosta Stanisław Kubeł oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Obecni byli także m.in. wójtowie:  Czerwina - Grzegorz Długokęcki, Rzekunia - Bartosz Podolak a także Marcin Grabowski, radny sejmiku województwa mazowieckiego.

- Pomimo że mamy podział  dróg na wojewódzkie, powiatowe, gminne, to dobrze, gdy tworzą one spójną sieć komunikacyjną i  gdy da się nimi w miarę łatwo, szybko i przyjemnie poruszać. Stąd też chcemy porozmawiać zarówno o przyszłości, jak i o tych zadaniach, które są w trakcie realizacji - wprowadził w temat spotkania wójt Mierzejewski. - Jednym z naszych wyzwań jest skrót Ostrołęka - Via Baltica. - Gmina Troszyn przystąpiła do prac planistycznych  już wcześniej. Mamy wyznaczony tzw. "korytarz", w którym chcielibyśmy zlokalizować wspomniany skrót - od gminy Rzekuń. W planie doszedłem do rogatek Suska. Wyszedłem także z obwodnicą Troszyna do Pisk - mówił wójt, posiłkując się  przygotowanymi planami.  Chcielibyśmy oczywiście jak najbardziej wyprostować  drogę w jej przebiegu, ale do tego potrzebne są wspólne działania samorządów.

Dodał także że przy tej trasie planowane są  również drogi bisowe. Wójt Mierzejewski poddał również pod dyskusję, czy tak ważna droga nie powinna zostać podniesiona do kategorii drogi wojewódzkiej bądź powiatowej. Zwrócił się do radnego Marcina Grabowskiego o przychylność w sejmiku woj. mazowieckiego dla tej inwestycji, zwłaszcza na komisji infrastruktury.  - Musimy zastanowić się nad źródłami finansowania, by wykupić grunty i zrealizować samą inwestycję.

Zaproponował, by po spotkaniu każdy z partnerów przyjął strategię, jakie działania podejmie i w jakim zakresie.

- My jesteśmy przygotowani do etapu wykupu gruntów - powiedział wójt Troszyna. Na sesji rady gminy, w marcu, chcemy uchwalić plan zagospodarowania. I dodał, zwracając się do starosty:  - Mamy tereny inwestycyjne, ok. 500 ha . Panie starosto, gdyby ktoś szukał miejsca na lokalizację przedsiębiorstwa.

Po wójcie głos zabrał starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

- Długo jeździłem na narady dotyczące Via Baltiki, żeby włączyć do niej węzeł Śniadowo, bo nie było go w planach. Pierwotnie trasa biegła bisówką, którą jechałoby się do Ostrowi Mazowieckiej, wzdłuż drogi Via Baltika. Rozwiązanie dla nas bardzo niekorzystne, ponieważ mieszkańcy tych terenów, nie mogliby się od razu wpiąć w Via Baltikę. Musieliby korzystać z innych dróg, aby dojechać do węzłów włączeniowych -  pod Łomżą, albo pod Ostrowią Mazowiecką. Zmagania trwały około dwóch lat. Teraz już węzeł Śniadowo  został potwierdzony.

Mówiąc o finansowaniu, starosta przywołał Fundusz Dróg Samorządowych, w którym jest możliwość uzyskania 80 proc. dofinansowania, jak również nową perspektywę unijną, do której to zadanie już zostało zgłoszone.

- Spodziewam się, że z trasy będzie korzystała znaczna część Ostrołęki. Część wybierze jadąc do Warszawy  trasę przez Goworowo, bo bliżej. Ale jeśli ktoś będzie chciał się dostać do Via Baltiki, to będzie najkrótsza droga do węzła włączeniowego.  Do węzła w Knurowcu  ok. 40 km, do węzła w Śniadowie o połowę krócej.

Nawiązując do przebiegu trasy, mówił, że do wyboru jest realizacja po starym śladzie, bądź też należy zastanowić  się, w którym miejscu  przebieg ma być starym śladem, a w którym poprowadzony nowym.

- Być może trzeba na kolejne spotkanie należy zaprosić też miasto i w ten sposób sporządzić szerszą reprezentację samorządu, tak żebyśmy widzieli całą  trasę - od miasta.

Starosta podkreślił też, zwracając się do wójtów, że na gruntach przy tej drodze  należy planować tereny inwestycyjne.

- Jeżeli gdzieś mają u nas być tereny inwestycyjne, to właśnie  między Ostrołęką a węzłem włączeniowym Śniadowo. To tylko 20 km od Via Baltiki - przekonywał.  

A wójt Mierzejewski dodał: - I przy tym, panie starosto, planujmy również  bisówki oraz ścieżki rowerowe poza pasem drogowym.

Wójt gminy Czerwin i Rzekuń poprosili więcej czasu na zapoznanie się z tematem.

To było pierwsze z roboczych spotkań - wkrótce planowane są następne.

 

 • data: 2019-02-19

Zaproszenie na bal karnawałowy

Ogłoszenie konkursu ofert

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu w Ostrołęce podjął Uchwały Nr 62/2019 i 63/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego w 2019 roku dotyczących kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.

Oferty należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Informacje i załączniki w dziale Organizacje pozarządowe

 

Darmowa pomoc prawna - sprawdź co się zmieniło i gdzie uzyskasz pomoc

Z 1 stycznia 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w systemie darmowej pomocy prawnej, funkcjonującej na terenie powiatu ostrołęckiego.

Najważniejsze zmiany przedstawiamy poniżej:

LOKALIZACJA I HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO W 2019 ROKU

PUNKT

Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram pracy punktu

(dni i godziny)

Radcy pr. i adwokaci świadczący pomoc prawną

Adres

Telefon do rejestracji 

Miesiące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

 NR 1

Ostrołęka

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

ul. Szpitalna 2

 

 

731 407 207

Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

od poniedziałku  do piątku

w godzinach od    9:00  do 13:00

Poniedziałek- adwokat

Wtorek- adwokat

Środa-   adwokat

Czwartek-radca prawny

Piątek-  radca prawny

 

 

NR 2

 

Baranowo

ZSP w Baranowie

ul. Niepodległości 27

731 407 207

Styczeń,  marzec, maj, lipiec, wrzesień,      listopad.

 

od poniedziałku  do piątku

w godzinach od    9:00  do 13:00

Poniedziałek-radca prawny

Wtorek- radca prawny

Środa-   radca prawny

Czwartek-adwokat

Piątek-     adwokat

Łyse

ZSP w Łysych

ul. St. Krupki 20

 

731 407 207

Luty, kwiecień, czerwiec, sierpień,  październik, grudzień.

 

od poniedziałku  do piątku

w godzinach od    10:00  do 14:00

Poniedziałek- adwokat

Wtorek-  radca prawny

Środa - radca prawny

Czwartek - adwokat

Piątek -      adwokat

NR 3

Goworowo

GOPS w Goworowie

ul. ks. Dulczewskiego 1A

 

731 407 207

Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

od poniedziałku  do piątku

w godzinach od    10:00  do 14:00

 

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie  Wsparcia Obywatelskiego

z Krakowa

Poniedziałek-nieodpłatna pomoc prawna

Wtorek-nieodpłatna pomoc prawna

Środa -nieodpłatna pomoc prawna

Czwartek-nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Piątek- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

NR 4

Myszyniec

ZSP w Myszyńcu

ul. Dzieci Polskich 5

731 407 207

Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

od poniedziałku  do piątku

w godzinach od    14:30  do 18:30

 

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie  Wsparcia Obywatelskiego

z Krakowa

Poniedziałek-nieodpłatna pomoc prawna

Wtorek-nieodpłatna pomoc prawna

Środa-nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Czwartek-nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Piątek- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

- nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Druk_do pobrania w załącznikach. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Jak uzyskać pomoc

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Ostrołęce pod numerem telefonu: 731 407 207, zaznaczając, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).

Po udzielonej poradzie prawnej, osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady, wypełniając część B Karty Pomocy, którą otrzymuje od osoby udzielającej jej porady, a następnie wrzuca ją do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

3a( nieodpłatną mediację (począwszy od roku 2020)

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

- nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację( od 2020 roku.)

 

 • data: 2019-02-13

Długosiodło wygrało Otwarty Turniej Siatkówki w Goworowie

W  Hali Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie 9 lutego odbył się Otwarty Turniej Siatkówki. Wzięło w nim udział  dziewięć drużyn.

W kategorii OPEN wystąpiło 9 drużyn, zaś do kategorii Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nie zgłosił się żaden zespół.
W rozgrywkach wzięły udział drużyny z powiatu ostrołęckiego oraz wyszkowskiego.

O miano mistrza turnieju siatkówki walczyły:
- Złota Szóstka
- Młode Orły
- Długosiodło
- Bud-Rem
- Błąd Matrixa 
-  16-latkowie
- KS Kadzidło 
-  UKS Pasieki
-Siatkarzyki

Po kilku godzinach, dobrej zabawy, zaciętej rywalizacji, zgodnej z zasadami fair play, najwyższe stopnie podium zajęły drużyny :
1. miejsce – Długosiodło
2. miejsce – KS Kadzidło
3. miejsce – Młode Orły.

Powiat Ostrołęcki współfinansował organizację turnieju.

 • data: 2019-02-13

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - kto i gdzie może skorzystać z pomocy

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana  o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 731 407 207.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są  w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

       
     

 

Stowarzyszenie Wsparcia

Obywatelskiego

 

Goworowo GOPS

ul. ks. Dulczewskiego 1 A

 

czwartek i piątek

w godzinach

10.00-14.00

 

731 407 207

 

 

 

Stowarzyszenie Wsparcia

Obywatelskiego

 

Myszyniec

ZSP

ul. Dzieci Polskich 5

środa, czwartek,

piątek w godzinach

14.30-18.30

731 407 207

 

 

 • data: 2019-02-12

Rymcerze w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych

W Zespole Szkół Powiatowych w Łysych  gościli Rymcerze, czyli Łukasz Bęś (pseud. Bęsiu) i Jonatan Blank (pseud. Dj Yonas). Chłopaki współpracują ze sobą od 2006 roku. Prowadzą projekt "Nie zmarnuj swojego życia", w ramach którego odwiedzają szkoły i przekazują profilaktykę we własnych historiach walki z nałogami oraz w swojej twórczości muzycznej.

„Sam 8 lat temu byłem w bardzo trudnej sytuacji – wielu uzależnień. Odbiłem się. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Teraz chcę mówić o tym młodym ludziom, aby przestrzec ich przed jakimikolwiek używkami" – dzieli się swoimi doświadczeniami   Bęsiu.  - Stałem na rozdrożu. Z jednej strony koledzy i namawianie do używek, z drugiej - grałem w piłkę nożną. Argument treningów i zachowania dobrej kondycji nie zawsze wystarczał. Musiałem decydować. Wybrałem rozwijanie swojego talentu. W trakcie spotkania zachęcamy młodych ludzi do rozwijania swoich pasji" – mówi  dj Yonas.

 

Więcej o projekcie "Nie zmarnuj swojego życia" na stronie www.rymcerze.pl

 

 • data: 2019-02-12

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Goworowie

W dniu 2 lutego br. w Hali Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie odbył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego.
W turnieju wzięło udział 36 zawodników z powiatu Ostrołęckiego, Ostrowskiego, Makowskiego oraz powiatu Sochaczewskiego.
Turniej odbył się w 6 kategoriach:
- kl. IV-VI mężczyźni
- kl. IV-VI kobiety
- kl. VII-VIII i Gimnazjum mężczyźni
- kl. VII-VIII i Gimnazjum kobiety
- OPEN mężczyźni
- OPEN kobiety

Po dość długiej rywalizacji podium w poszczególnych kategoriach uplasowało się jak poniżej:

Kategoria kl. IV-VI mężczyźni :
1 miejsce – Wiktor Turek
2 miejsce – Artur Mateusiak
3 miejsce – Oskar Ostrowski

Kategoria kl. IV-VI kobiety :
1 miejsce – Wiktoria Wróblewska
2 miejsce – Marzena Podolak

Kategoria kl. VII-VIII i Gimnazjum mężczyźni :
1 miejsce – Paweł Wieczorek
2 miejsce – Jakub Grabowski
3 miejsce – Eryk Głażewski

Kategoria kl. VII-VIII i Gimnazjum kobiety :
1 miejsce – Aleksandra Mateusiak
2 miejsce – Iza Podolak
3 miejsce – Zuzanna Szczęsna

Kategoria OPEN mężczyźni :
1 miejsce – Piotr Michalski
2 miejsce - Marcin Dudziec
3 miejsce – Jacek Obiedziński

Kategoria OPEN kobiety :
1 miejsce – Milena Owczarek
2 miejsce – Paulina Podolak


Nagrody zostały ufundowane przez Powiat Ostrołęcki.

drukuj (Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Goworowie)

 • data: 2019-02-08

Otwarty Turniej Piłki Siatkowej w Goworowie

Dzień służb mundurowych

 • data: 2019-02-06

Borki Cup 2019

W dniach  31 stycznia do 2 lutego br. na hali sportowej przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie-Borkach odbył się XIII TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY OLSZEWO- BORKI.  Rozgrywki przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: Dzieci, Młodzież, Open. W turnieju  wzięło udział 150 zawodników z terenu gminy Olszewo-Borki oraz powiatu ostrołęckiego. W każdej kategorii drużyny, które zajęły miejsca I, II, III otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Przyznano również nagrody indywidualne dla najlepszego bramkarza, strzelca i zawodnika.

Klasyfikacja generalna w kategorii DZIECI:

I miejsce – SKS MŁYNARZE

II miejsce –  SP  NOWA WIEŚ

III miejsce – UKS BORKI

IV miejsce – SP GRABÓWEK

V miejsce – SP ANTONIE

VI miejsce – SP PRZYSTAŃ

Najlepszym bramkarzem Turnieju został Filip Załęski.

Najlepszym strzelcem Turnieju został Bartosz Falba.

Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Patryk Glinka.

Dla najmłodszego zawodnika turnieju  Juliana Bączka nagrodę ufundował Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski

Klasyfikacja generalna w kategorii MŁODZIEŻ:

I miejsce – „POTOK” MŁYNARZE

II miejsce –  UKS KLECZKOWO

III miejsce – „ŚWIRY” Z OLSZEWA-BOREK

IV miejsce – AC BORKI

V miejsce – SP ANTONIE

Najlepszym bramkarzem Turnieju został Tomasz Górski

Najlepszym strzelcem Turnieju został Patryk Gumowski

Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Adam Waśkiewicz

Klasyfikacja generalna w kategorii OPEN:

I miejsce – X-CAR AUTO LAKIERY

II miejsce –  MŁODE ORŁY

III miejsce – CSKA BORKI

IV miejsce – REPETA RZEKUŃ

V miejsce – PODAMY PÓŹNIEJ

VI miejsce – ADF

VII miejsce – STEPNA

VIII MIEJSCE - DZIECIAKI

Najlepszym bramkarzem Turnieju został Włodzimierz Kąkiel

Najlepszym strzelcem Turnieju został Damian Szymczyk

Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Krzysztof Trzciński

Współorganizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Uczniowski Klub Sportowy "BORKI".

drukuj (Borki Cup 2019)

Otwarty Turniej Piłki Halowej w Goworowie

W dniu 26 i 27 stycznia br. w Hali Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie odbył się Otwarty Turniej Piłki Halowej.
W konkurencji piłki halowej wzięło udział 14 drużyn. W kategorii OPEN wystąpiło 8 drużyn, zaś w kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum wystąpiło 6 drużyn. O miano mistrza turnieju dzikich drużyn powalczyły drużyny:

- KS Szczawin
- Młode Orły
- Wybrzeże Klatki Schodowej
- Agromer Trynosy AS
- Mieszanka Wedlowska
-  The Secret of Champions
-  Team Wania
- Bażanty Janka
-  Orz Goworowo Trampkarze
- Orz Goworowo Młodziki I
- Orz Goworowo Młodziki II
- Orzeł Sypniewo Biali
- Orzeł Sypniewo Czerwoni
- Szkoła Podstawowa w Goworowie

Po zaciętych meczach na podium pojawiły się drużyny:

Kategoria Open

1 miejsce – Bażanty Janka
2 miejsce – Team Wania
3 miejsce – Mieszanka Wedlowska

Król Strzelców – Dominik Sujkowski
Najlepszy Bramkarz – Amadeusz Sęder

Kategoria Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

1 miejsce – Orzeł Sypniewo Biali
2 miejsce – Orzeł Sypniewo Czerwoni
3 miejsce – Orz Goworowo Trampkarze

Król Strzelców – Jakub Kowalczyk
Najlepszy Bramkarz – Maciej Ryłka

Nagrody zostały ufundowane przez Powiat Ostrołęcki.

drukuj (Otwarty Turniej Piłki Halowej w Goworowie)

 • data: 2019-02-05

O mostach na Narwi z dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Prof. Dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przyjechał do Ostrołęki na zaproszenie starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła. W spotkaniu , 1 lutego, w Starostwie Powiatowym uczestniczył także prezydent miasta Łukasz Kulik, wójt gminy Lelis - Stefan Prusik, Rzekuń -  Bartosz Podolak, dyrektor wydziału geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami Kazimierz Biedrzycki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Bakuła, przewodniczący komisji infrastruktury Rady Powiatu Kazimierz Rzewnicki oraz członkowie Zarządu Powiatu: Anna Buczyńska, Antoni Mulawka i Waldemar Pędzich.

Spotkanie miało charakter koncepcyjny, poświęcone było budowie przepraw na Narwi, w tym także programowi rządowemu Mosty dla Regionów. Eksperci Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, co podkreślił profesor Leszek Rafalski, chętnie podzielą się swoją wiedzą i pomogą na każdym etapie prac w zakresie wspomnianego programu, w tym rozpoznanie podłoża gruntowego pod budowę mostu, opracowania koncepcji mostu, nadzór naukowy nad budową, w szczególności badania stali, betonu, elementów odwodnienia, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mostowej; badania odbiorcze mostu pod próbnymi obciążeniami statycznymi i dynamicznymi.

Starosta Stanisław Kubeł przypomniał, że prof.  Leszek Rafalski  i jego zespół współpracowali już z ostrołęckim samorządem – a efektem tej współpracy jest pierwszy w Polsce most łukowy (tej klasy) – Antoniego  Madalińskiego.

- Niedawno mieliśmy  spotkanie z wójtami, prezydentem miasta,  na którym padła propozycja, by szukać rozwiązań komunikacyjnych dla Ostrołęki. Jak wiemy, natężenie ruchu wzrasta, i cały ten ruch skierowany jest w jedno rondo. W samym powiecie w ciągu roku  zostało zarejestrowanych  kilkanaście tysięcy samochodów. Ponadto na naszym terenie działa bardzo dużo firm transportowych, zarejestrowanych jest  ponad 5 tysięcy ciężarówek. Miasto nie  jest przygotowane na taki ruch, dusi się,  przejazd przez most jest w znacznej mierze utrudniony. Sytuacja nie uległa poprawie mimo przekierowania  tranzytu na czas remontu starego mostu  i w naszej ocenie, nie poprawi się również po zakończeniu prac. W naszym przekonaniu, potrzeba dwóch mostów oddalonych od centrum miasta. Namawiamy z wójtami prezydenta, by wybudował jeden most – ze środków dotacyjnych budżetu państwa, a my wraz z gminami przymierzylibyśmy się do programu Mosty dla Regionów – wyjaśnił szczegółowo powód spotkania starosta Stanisław Kubeł.

- W grudniu uczestniczyłem w Sejmie w spotkaniu poświęconym programowi Mosty dla Regionów. Obecni na nim byli urzędnicy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dowiedzieliśmy, że w ramach programu zaplanowanych jest 21 mostów, co nie oznacza, że lista jest zamknięta – mówił prof. Leszek Rafalski.  -  Można uzupełniać ją o  inne mosty, jeśli ktoś wykaże się taką inicjatywę. Most na Narwi nie jest  zaplanowany, lecz może być zgłoszony do programu. Prawdopodobnie termin składania wniosków zostanie wydłużony, ponieważ samorządy nie są przygotowane. W programie zapisane jest dofinansowanie do 80 proc. Co to oznacza w praktyce? Kto pierwszy, ten otrzyma wyższe dofinansowanie – wyjaśnił profesor. -  Jeśli fundusz będzie się wyczerpywał, dofinansowania automatycznie będą coraz niższe. Istotne zatem jest to, by szybko przygotować wnioski, wówczas istnieje szansa na to najwyższe dofinansowanie – 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Powołałem w Instytucie zespół, w którym są jeszcze pracownicy pamiętający budowę mostu Madalińskiego w Ostrołęce. Kieruje nim prof. nadzw. Janusz Rymsza.

Chęć skorzystania z pomocy ekspertów Instytutu przy przygotowaniu koncepcji mostu w ramach programu Mosty dla Regionów wyrazili wójtowie gmin oraz samorząd powiatu  Także prezydent Ostrołęki, Łukasz Kulik zainteresowany był konsultacją ze specjalistami Instytutu do określenia najlepszej lokalizacji mostu, który odciążyłby istniejące przeprawy przez rzekę.

 Profesor Rafalski poinformował,  że  1 m kw. mostu o szerokości 13 m, typowego – z dwiema jezdniami,  ze ścieżką dla rowerów, poboczem - szacunkowo kosztuje 6 tys. zł netto. Dwustumetrowy obiekt – 100 m w środku plus dwa dojazdy -  to w przypadku mostu belkowego koszt  22,4 mln zł brutto, mostu łukowego - 32 mln zł. - Jeśli chcemy podejść do tematu poważnie, to powinniśmy przymierzyć się do wyboru miejsca przeprawy.  Są bowiem tereny  objęte obszarem Natura 2000, są też miejsca zalewowe.  Należy przewidzieć odpowiednio dobre odległości, bądź też zmienić położenie obiektu, tak, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Mój zespół może się tym zająć: przygotowaniem koncepcji, policzeniem kosztów i pomocą wypełnienia wniosku o dofinansowanie – mówił profesor Rafalski.

Kolejne spotkanie koncepcyjne w sprawie mostów planowane jest na ten tydzień.

drukuj (O mostach na Narwi z dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów)

 • data: 2019-02-02

Projekt dla młodych bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce od 1 stycznia do 31 grudnia tego roku będzie realizował projekt  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, które spełnią następujące warunki:

• są zarejestrowani w tutejszym urzędzie,

• zostali objęci I lub II profilem pomocy,

• nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie dziennym,

• nie szkolili się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych przed dniem przystąpienia do przedsięwzięcia.

Preferowanymi grupami bezrobotnych są: osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni.

                                                                      
 W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce planuje objąć 315 osób bezrobotnych (201 kobiet/114 mężczyzn). Uczestnicy projektu zostaną objęci trzema elementami wsparcia:

•Indywidualnym Planem Działania

• usługami rynku pracy (pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe),

•formą wsparcia wynikającą z identyfikacji potrzeb:

•szkolenia indywidualne

•staże

•bony na zasiedlenie

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowity budżet projektu w 2018 r. wyniósł 4.360.683,57 zł, z czego 3.675.184,12 zł to dofinansowanie projektu  z UE. Natomiast w 2019 r. budżet projektu wyniesie 4.191.692,22 zł (3.532.758,19 zł - wkład Europejskiego Funduszu Społecznego).

Bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie oraz pracodawców wyrażających chęć współpracy zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, tel. (29) 760 33 77,

bądź odwiedzenia strony internetowej http://ostroleka.praca.gov.pl

 

drukuj (Projekt dla młodych bezrobotnych)

 • data: 2019-01-23

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na szkolenie z programu WITKAC

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane składaniem ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku na szkolenie z programu Witkac. Odbędzie się ono 29 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Bema 5 o godzinie 16.30.

Witkac to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

drukuj (Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na szkolenie z programu WITKAC)

O Funduszu Dróg Samorządowych i dwóch nowych mostach na Narwi na spotkaniu w starostwie

 

Prezydent Ostrołęki, Łukasz Kulik, wójtowie wszystkich jedenastu gmin, uczestniczyli na zaproszenie starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła w spotkaniu, zorganizowanym 16 stycznia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Głównymi jego tematami był Fundusz Dróg Samorządowych, którego ogólne założenia przybliżył starosta; nowe programy dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, które omówił Jacek Małkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, a o procedurze uzyskania zezwolenia na podstawie specustawy drogowej, mówił Kazimierz Biedrzycki, dyrektor wydziału geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym.

Ustawa z 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych  przewiduje dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach począwszy od tego roku. Jednakże środki zgromadzone przez FDS zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, na które wnioski zostały złożone w 2018 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane jest wsparcie dróg samorządowych do 2028 roku. Dofinansowane będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Przewidziane jest również wsparcie finansowe zadań mostowych, które otrzymały dofinansowanie na przygotowanie inwestycji mostowych z Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Fundusz Dróg Samorządowych  będzie mechanizmem wieloletnim, zapewniającym finansowanie dużych inwestycji samorządowych i tym samym pozwoli na stworzenie  spójnej sieci dróg lokalnych. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie do wysokości 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wysokość dofinansowania ustali wojewoda przy pomocy komisji powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie, biorąc pod uwagę dochody samorządu.

- Nie wszystko jest jasne, ponieważ nie został jeszcze przyjęty budżet państwa na 2019 rok - mówił na spotkaniu 16 stycznia starosta Stanisław Kubeł.  - W związku z tym, nie jest też przyjęty plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych. Każdy wojewoda otrzyma taki plan. Odejmie w nim to, co przeznaczyć musi na wnioski, które wpłynęły we wrześniu ub. roku, a na resztę ogłosi nabór uzupełniający - spodziewamy się, że w lutym. Prawdopodobnie wojewoda mazowiecki będzie dysponował kwotą w wysokości 500 mln zł. W sierpniu planowany jest jeszcze jeden nabór - na 2020 rok.  Trzeba uzbroić  się w projekty - podkreślił starosta. - Na komisji infrastruktury rozmawialiśmy o tym, na które drogi mamy już gotowe dokumentacje i które możemy wykorzystać.  Wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, Grzegorzem Bakułą wytypowaliśmy takie miejsca na mapie powiatu, na które posiadamy dokumentację bądź też jest ona w trakcie realizacji.

Największy projekt, który powiat mógłby  złożyć z gminami Olszewo-Borki i Baranowo dotyczy drogi Nowa Wieś-Grabnik-Grabówek- Baranowo, około  20- kiometrowy odcinek w jednym wniosku. - Wnioski mogą dotyczyć zadań wieloletnich. Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu sięga do 30 mln zł, wcześniej było to 3 mln zł - poinformował starosta. -  Jak widać, program przewiduje realizację dużych ciągów drogowych i warto myśleć właśnie o takich. Komisje będą oceniały wnioski wg głównych kryteriów: bezpieczeństwo, spójność sieci, znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Wezmą pod ocenę i  inne parametry.

Drugi z projektów dotyczy drogi na terenie gminy Kadzidło: Chudek-Gleba przez Kierzek do Zawad. Na terenie gm. Łyse powiat ma  w opracowaniu dokumentację drogi Zalas- Krysiaki; w opracowaniu jest ponadto odcinek Wolkowe do drogi krajowej nr 53. Gotowa dokumentacja jest już natomiast na drogę Wach-Piasecznia, a także na odcinek Czarnia-Grale. Na terenie gm. Lelis wytypowana została droga: Łęg Starościński-Kurpiewskie, na terenie gminy  Troszyn: Troszyn-Zamość z możliwością kontynuacji  tej drogi do Zabiela i do Laskowca. - Nie mamy tylko dokumentacji na odcinek Ołdaki i Zabiele - mówił Stanisław Kubeł. Istnieje możliwość realizacji drogi z Choroman w stronę Dąbków i Opęchowa. Na terenie gm. Rzekuń wytypowana została droga: Daniszewo-Zapieczne z możliwością poprowadzenia jej do Czarnowca oraz wspólnie z gm. Rzekuń i Goworowo: dokończenie odcinka koło ośrodka Monaru, 1,5 km, połączone z dokończeniem przebiegu przez Dzbenin. Na ternie gm. Goworowo: Pokrzywnica-Czerwin.

- Analizowaliśmy możliwości finansowe powiatu - poinformował starosta ostrołęcki. - Możemy do programu zadeklarować rocznie ok. 10 mln zł po stronie wkładu własnego. Daje to możliwości składania wniosków, bez udziału gmin, przy planowanym poziomie dofinansowania, do 50 mln zł. Zakładamy jednak, że część dróg będziemy realizować wspólnie z samorządami gminnymi. Głównie ze ścieżkami dla rowerzystów i pieszych. I dodał:  - Jeśli chodzi o drogi ze ścieżkami dla pieszych i rowerzystów, chodnikami bądź utwardzonymi szerokimi poboczami,  to mamy ich obecnie wykonanych, bądź zakontraktowanych  na terenie powiatu ok. 280 km. Szacujemy nasze potrzeby jeszcze na ok. 200 km. Oczywiście nie wszystkie z dróg wymagają takich rozwiązań, bo część znajduje się na obszarach mniej zabudowanych, rzadziej uczęszczanych, o mniejszym zagęszczeniu ludności. Myślę, że i prezydent Ostrołęki włączy się w ten program, bo obejmuje także miasta na prawach powiatu - starosta zwrócił się do Łukasza Kulika.

I zdradził, że miał okazję odbyć z prezydentem Ostrołęki  wstępną rozmowę na temat problemów mostowych. - W naszym przekonaniu wyremontowanie starego mostu nic nie zmieni. Powstają w Ostrołęce kolejne firmy transportowe, które wygenerują spory ruch i który niestety będzie odbywał się przez Stare Miasto. Należałoby zastanowić się nad nowymi przeprawami mostowych - mówił. - Wyszedłem do pana prezydenta z pomysłem takiej przeprawy, analizując uprzednio  źródła finansowania. Najpoważniejszym będzie Fundusz Dróg Samorządowych, który obejmuje także obiekty mostowe. Pozostaje również do dyspozycji rezerwa subwencji ogólnej tzw. rezerwa subwencji drogowej, na poziomie 360 mln zł rocznie (środki z Budżetu Państwa). Będzie  przeznaczona na obiekty mostowe, estakady -  generalnie na obiekty inżynierskie. Gminy nie mogą z tych pieniędzy skorzystać, ale mogą miasta na prawach powiatu, jak Ostrołęka,  powiaty oraz województwa.

Jako kolejne źródło starosta wskazał środki z programu Mosty dla Regionów. - Mowa jest w nim także o likwidacji przepraw promowych. Mamy jedną taką przeprawę - miedzy gminą Rzekuń a Lelisem. Gdyby gminy się domówiły i chciały przystąpić do programu, to powiat chętnie zostałby w nim partnerem. Może udałoby się też włączyć Energę, bo  w grę wchodzą dojazdy dla pracowników. Pan prezydent zbudowałby jeszcze jeden most w Ostrołęce,  a gminy z powiatem drugi.

- Jestem bardzo zainteresowany tą koncepcją - odpowiedział staroście Łukasz Kulik. Szczególnie  w zakresie budowy   dwóch mostów. Myślę, że  w porozumieniu samorządów, powinnyśmy raz na zawsze rozwiązać problem komunikacyjny w naszym regionie i zrealizować wspólny pomysł. Nie chcę mówić źle o poprzednikach, ale efekt widzimy codziennie rano na moście w Ostrołęce i po południu, po 15.00. Chcę zrobić wszystko, żeby problem komunikacyjny jak najszybciej rozwiązać. Podobno szybko się nie da, ale pracujemy przede wszystkim, żeby we wrześniu został oddany wyremontowany most. Z pewnością będę rozmawiał z panem starostą na temat budowy w mieście kolejnej przeprawy i myślę, że za pięć lat, jak pan starosta mówi, będziemy mogli pochwalić się  nowymi mostami w regionie.

Także dwie wspomniane gminy, Lelis i Rzekuń, wyraziły zainteresowanie budową mostu.

- Okolice Teodorowa spełniają wszystkie kryteria programu. Żaden inny punkt na mapie naszego powiatu ich nie spełnia. Obiekt mostowy musiałby  być pełnoparametryczny, w klasie AA - dopowiedział starosta.

- Głos zabrał także wójt gminy Troszyn, Edwin Mierzejewski. - Chciałbym prosić, żeby oprócz mostów, pomyśleć także o wiadukcie nad przejazdem kolejowym. Dotyczy to gmin: Czerwin, Rzekuń, Goworowo. Jeśli nowa elektrownia powstanie, a wszystko na to wskazuje,  będziemy stać godzinami na zamkniętym przejeździe kolejowym.  Stąd prośba, żeby strona północna i południowa powiatu również miała drożność i mogła płynnie się przemieszczać - wnioskował wójt. - Druga sprawa, w którą myślę, trzeba włączyć też marszałka województwa, to droga 627. Często dochodzi na niej  śmiertelnych wypadków, potrąceń. Nie możemy się doprosić, o to żeby na odcinku Czerwin-Troszyn - Rzekuń- Ostrołęka zbudować ścieżkę pieszo-rowerową.

Na tym spotkaniu dyrektor Kazimierz Biedrzycki, dyrektor wydziału geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przybliżył  procedurę  uzyskania zezwolenia na podstawie specustawy drogowej, która stanowi narzędzie prawne uproszczenia procedur tworzenia dróg publicznych. Mówił wójtom na co zwrócić uwagę występując o takie pozwolenia,  by były sprawniej wydawane.

Z kolei Jacek Małkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce mówił o planowanych na ten rok formach aktywizacji bezrobotnych.

- Sytuacja na rynku pracy w ostatnich kilku latach uległa zdecydowanej poprawie. Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 10,2 proc., w mieście - 8,8 proc. W tym roku aktywizacji osób bezrobotnych będziemy dokonywać z czterech źródeł finansowania - poinformował dyrektor Małkowski. - Pierwsze to środki, które powiat otrzymał z Algorytmu, tytułem przelicznika, w zależności od stopy bezrobocia. Pozostałe trzy źródła to środki, które otrzymujemy na składny przez nas wniosek. I te dodatkowe środki to dwa projekty Europejskie Funduszu Społecznego: Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego, skierowany do osób powyżej 30 r. ż (ponad 3 mln 207 tys. zł), jak również projekt Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój" dla osób do 30 r. ż.(4 mln 191 tys. zł). Dodatkowo będziemy realizować program "Mazowsze", skierowany do osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenach wiejskich (394.800 zł). Łącznie na aktywizację osób bezrobotnych będziemy dysponować kwotą ponad 11 mln 317 tys. zł.

 

 

drukuj (O Funduszu Dróg Samorządowych i dwóch nowych mostach na Narwi na spotkaniu w starostwie)

 • data: 2019-01-21

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie dla powiatu ostrołęckiego wydało ostrzeżenie dla powiatu ostrołęckiego. Ostrzega przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h z północnego zachodu i zachodu.  Zjawisko prognozowane jest dziś, do godz. 16.00.

drukuj (Ostrzeżenie przed silnym wiatrem)

 • data: 2019-01-14

Radny pytał o dostępność strzelnicy w Kadzidle. Odpowiedź na interpelację

Radny Adam Białobrzeski, na ostatniej sesji Rady Powiatu, złożył interpelację w sprawie zwiększenia dostępności strzelnicy sportowej przy ZSP w Kadzidle zainteresowanym mieszkańcom.  -  Strzelnica została wybudowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, złożonego w konkursie dla projektów nie objętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu - odpowiada starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu, strzelnica sportowa służyć ma przede wszystkim realizacji zadań edukacyjnych. Szkoła przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowej organizuje imprezy sportowe i kulturalno-oświatowe.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2007-2013, w ramach którego Powiat Ostrołęcki wnioskował o dofinansowanie budowy strzelnicy, zatwierdził sprawozdanie końcowe z realizacji programu na początku 2017 roku. Zgodnie z paragrafem 3 ust 23 podpisanej przez Powiat umowy o dofinansowanie, „Beneficjent, którego projekt wygenerował nieuwzględniony wcześniej dochód w okresie 3 lat od zamknięcia RPO WM zwraca część dochodu w proporcji, jaka stanowi kwota dofinansowania ze środków EFRR w kosztach całkowitych projektu”. Decyzję o odpłatnym udostępnianiu strzelnicy będzie można podjąć po upływie tego okresu.

Na strzelnicy organizowane są pod patronatem Starosty Ostrołęckiego otwarte zawody dla zainteresowanych osób, w tym lokalnej społeczności oraz zawody zamknięte dla grup zorganizowanych. Do kalendarza imprez organizowanych cyklicznie weszły m.in. coroczne otwarte zawody strzeleckie „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, w których, po wcześniejszych zapisach u organizatora konkursu, mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

Nieodpłatne udostępniania strzelnicy zorganizowanym grupom z własną bronią i amunicją oraz grupom z własną bronią bez amunicji, jak również grupom działającym jako stowarzyszenia, kluby sportowe, kluby strzelectwa, odbywa się po uprzednim złożeniu wniosku do Zarządu Powiatu w Ostrołęce. Proponowany termin użytkowania strzelnicy powinien być uzgodniony z dyrektorem Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Dotychczas ze strzelnicy skorzystali m.in. funkcjonariusze policji, harcerze, członkowie stowarzyszeń, uczniowie szkół. Odbyły się również  zawody „O srebrne muszkiety” i „Sprawni jak żołnierze”.

Osoby indywidualne, zainteresowani mieszkańcy mogą korzystać ze strzelnicy jedynie podczas zawodów otwartych, na których organizator zapewnia m.in. pomoc przedmedyczną. W przypadku chęci skorzystania ze strzelnicy poza tą formą o pozwolenie powinna wystąpić grupa posiadająca zorganizowaną formę działania np. stowarzyszenie.

Informacje nt. procedury użyczania/udostępniania strzelnicy sportowej można uzyskać  u dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle - Pani Ewy Dobkowskiej – Duszak, tel. 029 7618476.

 

drukuj (Radny pytał o dostępność strzelnicy w Kadzidle. Odpowiedź na interpelację)

 • data: 2019-01-14

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie-Zalas

Zadanie pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec - Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas - II Etap" zostało zrealizowane przez Powiat Ostrołęcki w 2018 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość wykonanych prac wyniosła 6 298 983,01 złotych, w tym: wydatkowano środki z budżetu państwa w wysokości 3.000.000,00  złotych  w ramach w/w programu z  pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy Myszyniec  kwotę w wysokości 1.681.000,00 złotych i środki własne Powiatu w kwocie 1 617 983,01 złotych.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „ OSTRADA” z Ostrołęki. Dzięki zrealizowanej inwestycji przebudowano  nawierzchnię  na odcinku o długości 6550,00 mb i szerokości  6,00 m przy szerokości pasa ruchu, który wynosi 3,00 m. Wykonano ścieżkę  rowerową o długości 6571,5 m i szerokości  2,00 m – 2,50 m. Inwestor przebudował 2 skrzyżowania oraz wykonał dwie zatoki autobusowe z rampami. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi  zamontowano  2 komplety aktywnego oznakowania  przejść dla pieszych i oznakowanie A7 zasilane panelami fotowoltaicznymi.

Zbudowano wyspę dzielącą jezdni z odgięciem toru jazdy  na wjeździe. Dodatkowo wykonano 3 przejścia dla pieszych i ustawiono bariery ochronne SP05 na długości 120 m oraz 24 m  barierek typu olsztyńskiego. Odtworzono pobocza gruntowe o  długości 6550 mb i szerokości  1,00 m ( obustronnie ) oraz przebudowano  5  sztuk przepustów pod koroną drogi.

Realizacja projektu i zastosowane rozwiązania techniczne, poprawiły warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych, rowerzystów i kierowców. Projekt zmniejszy ryzyko wystąpienia wypadków drogowych. Nastąpiła poprawa warunków przejezdności na odcinku przebudowanej drogi poprzez zwiększenie średniej prędkości ruchu na drodze. Zastosowane rozwiązania wpłynęły na  spójność komunikacyjną  i przestrzenną  zarówno powiatu  jak i województwa.  Inwestycja wpłynie na  poprawę konkurencyjności  regionu.

drukuj (Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie-Zalas)

 • data: 2019-01-14

Kalendarium statystycznych badań ankietowych

Przedstawiamy Państwu kalendarium statystycznych badań ankietowych w roku 2019.

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

drukuj (Kalendarium statystycznych badań ankietowych)

Ostrzeżenie przed silnym mrozem

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało komunikat z ostrzeżeniem o silnym mrozie, m.in. dla Powiatu Ostrołęckiego. Między godz. 23.00 w czwartek 10 stycznia a godz. 9.00 w piątek 11 stycznia prognozowane są temperatury minimalne w nocy miejscami między od -17 st. C do - 15 st. C. Wiatr słaby, od 2 do 10 km/h, zmienny.

 

drukuj (Ostrzeżenie przed silnym mrozem)

 • data: 2019-01-10

Wojewoda prosi o monitorowanie sytuacji w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu

W związku z prognozowanym wystąpieniem intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować zagrożenie m.in. dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz innych obiektów, jak również utrudnienia na szlakach komunikacyjnych wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zwraca się z prośbą o monitorowanie sytuacji związanej z pogodą. Jednocześnie rekomenduje dokonanie przeglądu sił i środków oraz procedur do podjęcia stosownych działań zapobiegawczych i kryzysowych. W tym przygotowania zarządców dróg do podjęcia akcji odśnieżania (drogi powiatowe i gminne); zwrócenie uwagi na realizację obowiązków administratorów, właścicieli i zarządców obiektów związanych z koniecznością odśnieżania dachów; zweryfikowanie posiadanych zapasów magazynowych, w szczególności materiałów przeciwpowodziowych, na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków hydro-meteorologicznych; wzmożenie akcji prewencyjnych i informacyjnych w zakresie kontrolowania miejsc przebywania osób bezdomnych, zagrożonych wychłodzeniem, w celu udzielenia im pomocy.

drukuj (Wojewoda prosi o monitorowanie sytuacji w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu)

 • data: 2019-01-10

"Nie zmarnuj swojego życia" - ZSP w Łysych zaprasza na koncert

Wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych zapraszamy 10 stycznia o godz. 11.30 na koncert hip-hopowy w ramach projektu "Nie zmarnuj swojego życia".  Koncert odbędzie się w sali gimnastycznej szkoły.

Dzisiejsza młodzież jest pogubiona i skłonna próbować używek takich jak papierosy, alkohol, „dopalacze", narkotyki. O uzależnieniach trzeba mówić stale, aby ostrzec i ochronić młode pokolenie! Dlatego powstał projekt RYMcerzy pod hasłem "Nie Zmarnuj Swojego Życia", skierowany do Polskiej młodzieży.

RYMcerze podczas spotkań przekazują profilaktykę w przesłaniu, we własnych historiach walki z nałogami oraz w swojej twórczości muzycznej.
Zespół  tworzą dwaj przyjaciele Łukasz Bęś (pseud. Bęsiu) i Jonatan Blank (pseud. Dj Yonas). Współpracują od 2006 roku.
„Sam 8 lat temu byłem w bardzo trudnej sytuacji – wielu uzależnień. Odbiłem się. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Teraz chcę mówić o tym młodym ludziom, aby przestrzec ich przed jakimikolwiek używkami" – Bęsiu
„Stałem na rozdrożu. Z jednej strony koledzy i namawianie do używek, z drugiej strony grałem w piłkę nożną. Argument treningów i zachowania dobrej kondycji nie zawsze wystarczał. Musiałem decydować. Wybrałem rozwijanie swojego talentu. W trakcie spotkania zachęcamy młodych ludzi do rozwijania swoich pasji" – Dj Yonas
RYMcerze mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spotkań, dzieleniu się swoim świadectwem życia oraz graniu koncertów w kraju i za granicą (USA, BELGIA, FRANCJA, ANGLIA). Od wielu lat zapraszani są na spotkania w domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, poprawczakach, zakładach karnych, więzieniach w całej Polsce. Nagrali wspólnie kilka płyt m.in. Zero Strachu, Mixtape 7. W ramach projektu odwiedzili ponad 600 szkół i spotkali się z 350 000 uczniów. Ambasadorami projektu są m.in. Jerzy Dudek, Tomasz Adamek, Maciej Musiał, Marcin Kwaśny czy Dominika Figurska.

drukuj ("Nie zmarnuj swojego życia" - ZSP w Łysych zaprasza na koncert)

 • data: 2019-01-08

Szkolna akcja pomocy bezdomnym zwierzętom

Od 19 grudnia do 11 stycznia w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych potrwa  zbiórka darów na rzecz bezdomnych zwierząt ze Schroniska Canis w Kruszewie. Organizatorzy apelują o wsparcie i liczny udział w przedsięwzięciu. Poniżej znajduje się lista rzeczy, które będą zbierane w ramach szkolnej akcji pomocy dla bezdomnych zwierząt:
- karma sucha i w puszkach dla psów i kotów
- smycze, obroże, szelki
- przysmaki, gryzaki
- miski, pojemniki
- koce, posłania (ale nie puchowe).


Rzeczy dla futrzanych czworonogów w potrzebie, można przynosić do organizatora akcji - Jacka Mulawki, sala nr 6 w ZSP w Łysych.
Uczniowie, którzy przyniosą największą ilość darów dla zwierzaków pojadą (18 stycznia) do schroniska, aby przekazać  rzeczy ze zbiórki i wziąć udział w spacerze ze zwierzętami (tzw. spacer na 6 łap). Dodatkowo w programie wyjazdu  planowany jest  pobyt na lodowisku oraz ognisko z gorącymi kiełbaskami.

 

drukuj (Szkolna akcja pomocy bezdomnym zwierzętom)

 • data: 2019-01-08

Wydział Komunikacji nadal na ul. Szpitalnej 2

Informujemy, że Wydział Komunikacji i Drogownictwa nadal przyjmuje interesantów w budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Ostrołęce.

- My  jesteśmy już gotowi do przeprowadzki do budynku na ul. gen. Fieldorfa "Nila", natomiast czekamy jeszcze na przepięcie łączy i systemów teleinformatycznych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jak tylko to się stanie, przystąpimy do przeprowadzki wydziału.

O zmianie lokalizacji poinformujemy mieszkańców zarówno na naszej stronie internetowej, jak i poprzez lokalne media - mówi starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł.

 • data: 2019-07-02

Nawigacja

Aktualności  / 2019  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 10692 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki