Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło

Na terenie Powiatu Ostrołęckiego obecnie funkcjonuje 45 rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym jeden  rodzinny dom dziecka, jedna rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 9 rodzin zastępczych zawodowych, 17 rodzin zastępczych niezawodowych i 17 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których znajduje opiekę łącznie 76 dzieci. Ponadto od 23 lutego 2018 roku rozpoczęła swoją działalność Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu, w której obecnie przebywa 11 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zachęca mieszkańców powiatu, którzy mają otwarte serca i mogą przyjąć do rodziny dziecko, pozbawione właściwej opieki i domu, do współpracy. 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych, wypełniają obowiązek alimentacyjny, mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, posiadają stan zdrowia umożliwiający sprawowanie właściwej opieki nad dziećmi, posiadają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8:00-16:00, we wtorki w godzinach 8:00-17:00, w piątki w godzinach 8:00-15:00, pokój nr 10, tel. 29 764-62-33, 29 764-23-38.

 • data: 2020-05-26
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło
 • 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Działania PCPR  / 76 dzieci znalazło miłość, opiekę i rodzinne ciepło  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 147 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki