Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 27 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Budżet Obywatelski Mazowsza
2020.10.26
Budżet Obywatelski Mazowsza

Informujemy, że rozpoczął się etap głosowania na  projekty  Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zasady głosowania znajdują się na stronie: https://bom.mazovia.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie,34.

Każdy mieszkaniec Mazowsza ma możliwość oddania głosu na dwa projekty – jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej.

Moja Smart wieś. Idea i fakt
2020.10.26
-

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT".

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy zawieszona do odwołania
2020.10.26
-

Informujemy, że w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła,  do odwołania  zostaje zawieszona  działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce przy ul. Sikorskiego 45. 

Najsmaczniejszy konkurs kulinarny w regionie. Tym razem w zmienionej formule
2020.10.23
-

W Lipiance po raz kolejny odbył się konkurs kulinarny „Więcej życia w życiu. Tradycje kulinarne seniorów”. Tegoroczna edycja miała odmienną formę, ponieważ wobec obowiązujących restrykcji związanych z pandemią, seniorzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. Dostarczyli potrawy, które 22 października zostały ocenione przez komisję powołaną przez organizatora.

Rada Powiatu w Ostrołęce wyraziła stanowisko w sprawie integralności Województwa Mazowieckiego
2020.10.20
-

15 głosami za, przy pięciu wstrzymujących się Rada Powiatu w Ostrołęce przyjęła na ostatniej sesji, która odbyła się 19 października,  stanowisko dotyczące zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

Konsultacje ws. modernizacji linii kolejowej nr 29
2020.10.20

W ramach prowadzonych konsultacji dla Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”  PKP PLK S.A. oraz BBF Sp. z o.o. zapraszają Państwa na wideokonferencję.

Wideokonferencja została zaplanowana na 1,5 h. W pierwszej części prowadzący przedstawią nowe linie, ich odcinki lub łącznice , dla których zidentyfikowano potencjalną potrzebę budowy. W drugiej części uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań do proponowanych rozwiązań.

Link do wideokonferencji https://go.mywebinar.com/tkcs-hvzr-dgzw-fdkv.

Kadzidło-Łyse-Łączki - najdłuższa inwestycja drogowa Powiatu uroczyście oddana
2020.10.20
-

Na rondzie w Rudnem, gm. Łyse, 19 października odbyło się uroczyste otwarcie drogi Kadzidło-Łyse-Łączki. Jak dotąd to najdłuższe zadanie, zrealizowane przez samorząd Powiatu - 33 km805 m. Łączny koszt inwestycji, która wykonywana była etapami od 2012 roku do 2020 r., wyniósł 24.949.474,48 złotych.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do projektu pt. ,,Wchodzimy na rynek pracy!”
2020.10.20

Informujemy, że Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu , na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera do projektu nr RPMA.09.01.00-14-d356/19 pt. ,,Wchodzimy na rynek pracy!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W sali obsługi KRUS jednorazowo mogą przebywać tylko dwie osoby
2020.10.20
-

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział regionalny w Warszawie, Placówka Terenowa w Ostrołęce uprzejmie informuje, że w sali obsługi interesantów jednorazowo mogą przebywać dwie osoby. Dla petentów KRUS obawiających się o własne bezpieczeństwo, przewidziana jest skrzynka podawcza na dokumenty.

Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu w trybie zdalnym
2020.10.16
Poniedziałkowa sesja Rady Powiatu w trybie zdalnym

Informujemy, że uwagi na obowiązujące od 17 października 2020 r. nowe zasady bezpieczeństwa, spowodowane Covid-19, zaplanowana na 19 października sesja Rady Powiatu w Ostrołęce odbędzie się w trybie zdalnym.

Oglądaj sesję TUTAJ

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 347974 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki