Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Niedziela 17 Listopada 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Konkurs dla gmin pn. „Publiczny internet dla każdego”

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca, uruchomiło konkurs dla gmin pn. „Publiczny internet dla każdego” na dofinansowanie budowy punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej – hotspotów.

Nabór wniosków w trybie konkursowym został uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Konkurs jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

Poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Województwa Mazowieckiego maksymalnie wynosi 80 % kwoty dofinansowania projektu, natomiast współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 20 %. Jednakże kwota każdego przydzielonego dofinansowania wynosi 64 368,00 zł, a okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

Podmiotami mogącymi wziąć udział w konkursie są gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506), wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

Nabór wniosków rozpoczął się 7 września 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 roku.

Zgodnie ze wskazanym w Regulaminie konkursu wnioski o dofinansowanie można składać jedynie
za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl ).

Więcej informacji oraz dokumenty związane z konkursem możecie Państwo znaleźć na stronie https://cppc.gov.pl

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 228910 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki