Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Niedziela 17 Listopada 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapraszamy na XI Sesję Rady Powiatu w Ostrołęce

Sesja odbędzie się 11 października w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,
pl. Gen. J. Bema 5, o godz.12.00.

 

Porządek Obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

a) z IX sesji

b) z X sesji

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu „Myśleć, pracować, współpracować” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014 – 2020

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały 

2. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Lelisie

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały  

3. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lelisie

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały 

4. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lelisie

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

5.  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lelisie

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały  

6. zamiaru likwidacji Technikum w Lelisie 

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały 

7. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Baranowie do przepisów ustawy – Prawo oświatowe

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

8. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Czerwinie do przepisów ustawy – Prawo oświatowe

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

9. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Goworowie do przepisów ustawy – Prawo oświatowe

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

10. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kadzidle do przepisów ustawy – Prawo oświatowe

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

11. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łysych do przepisów ustawy – Prawo oświatowe

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) pinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

12. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myszyńcu do przepisów ustawy – Prawo oświatowe

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

 

13. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Troszynie do przepisów ustawy – Prawo oświatowe

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

14. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2019 – 2030

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

15. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019r.

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinie Komisji:

- Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

- Infrastruktury 

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

16. udzielenia pomocy finansowej Gminie Goworowo

a) wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu

b) opinie Komisji:

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c) dyskusja

d) podjęcie uchwały

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie                      od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.  

19. Komunikaty i sprawy organizacyjne.

20. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 

21. Zakończenie obrad XI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.

 

  • data: 2019-10-04

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 228906 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki