Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 9 Grudnia 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Sesja Rady Powiatu. Obejrzyj transmisję na żywo

Dziś o godz. 12.00 rozpocznie się XIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac gen. J. Bema 5.

 

Możesz obejrzeć transmisję on-line z sesji:

https://youtu.be/IfLL8wQSXg0

 

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XII SESJI RADY POWIATU.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO ZASADY WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OSTROŁĘCKI,
2)    LIKWIDACJI BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W LELISIE,
3)    LIKWIDACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LELISIE,
4)    LIKWIDACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W LELISIE,  
5)    LIKWIDACJI SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W LELISIE,
6)    LIKWIDACJI TECHNIKUM W LELISIE,
7)    PODNIESIENIA WYNAGRODZEŃ DLA ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH I OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA Z TYTUŁU SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ,   
8)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZADAŃ, NA KTÓRE PRZEZNACZA SIĘ ŚRODKI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019R.,   
9)     „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK”,   
10)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2019 – 2030,
11)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2019R.,
12)    UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWU MAZOWIECKIEMU,
13)    WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USUNIĘCIE POJAZDU Z DROGI I JEGO PARKOWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM ORAZ WYSOKOŚCI KOSZTÓW W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD WYKONANIA DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU,
14)    USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USUNIĘCIE I PRZECHOWYWANIE STATKÓW LUB INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH W 2020R. NA OBSZARACH WODNYCH POWIATU OSTROŁĘCKIEGO.  
5.    ZAPOZNANIE Z „INFORMACJĄ O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W POWIECIE OSTROŁĘCKIM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019”.   
6.    ZAPOZNANIE Z INFORMACJĄ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY ZŁOŻONE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OBEJMUJĄCE 2018R.
7.    INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
8.    SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE                      OD  POPRZEDNIEJ SESJI RADY POWIATU.   
9.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
10.    SPRAWY RÓŻNE, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.  
11.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XIII SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

  • data: 2019-11-28

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 235039 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki