Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 17 Lutego 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Dziś XV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Oglądaj transmisję na żywo.

O godz. 9.00 rozpocznie się XV Sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Zapraszamy do oglądania transmisji on-line.

https://youtu.be/VxpmD_3N5oY

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XIV SESJI RADY POWIATU.
4.    ZAPOZNANIE Z „INFORMACJĄ O STANIE ŚRODOWISKA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”.
5.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY NA DOFINANSOWANIE OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PODMIOTY,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 70A UST. 3A PKT 1 I 2 USTAWY KARTA NAUCZYCIELA ORAZ FORM
I SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA, NA KTÓRE DOFINANSOWANIE JEST PRZYZNAWANE, DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OSTROŁĘCKI ORAZ W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH W CZERWINIE I W MYSZYŃCU W ROKU 2020,     
2)    PRZYSTĄPIENIA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO DO REALIZACJI PROJEKTU PN.: „W ŚWIECIE NAUKI!” W RAMACH RPO WM 2014 – 2020,  
3)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2020 – 2030,
4)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2020R.,
5)    WYRAŻENIA WOLI ZAWARCIA POROZUMIENIA POMIĘDZY POWIATEM OSTROŁĘCKIM
A MIASTEM OSTROŁĘKA W ZAKRESIE POWIERZENIA ZADANIA ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
6.    SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU MIASTA OSTROŁĘKI I POWIATU OSTROŁĘCKIEGO ZA 2019R.  
7.    ZAPOZNANIE Z ANALIZĄ Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OSTROŁĘCKI ZA ROK 2019.
8.    INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
9.    SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE OD  POPRZEDNIEJ SESJI RADY POWIATU.   
10.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
11.    SPRAWY RÓŻNE, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.  
12.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XV SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

  • data: 2020-01-31

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Wybór języka

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • kele
  • wrotamazowsza
  • Geoportal Powiatu Ostrołęckiego
  • Geoportal

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 257091 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki