Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 24 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Gala z Kurpikami po raz dziewiętnasty

Po raz dziewiętnasty – w Ostrołęckim Centrum Kultury wręczone zostały Kurpiki. Nagrody prezesa Związku Kurpiów trafiły do tych, którzy kultywują kurpiowskie tradycje,  do tych którzy na innych polach przyczyniają się do rozwoju regionu. Gala, 5 marca, prowadzona w OCK  przez Ewę Krupkę i Piotra Grzyba, tradycyjnie rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Związku Kurpiów. Goście odśpiewali hymn wspólnie z młodymi artystkami z zespołu Kurpianka z Kadzidła: Amelią Wiktorowicz, Lilianą Bogdańską i Wiktorią Giers.

Na gali obecni byli też przedstawiciele samorządów, które patronują imprezie i które obejmują terytorialnie Kurpie – województwa podlaskiego, województwa mazowieckiego, Ostrołęki, powiatów: ostrołęckiego, łomżyńskiego, przasnyskiego. Wśród nich starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Jednego z Kurpików wręczała z prezesem jego zastępczyni – Iwona Choroszewska-Zyśk. Wiceprezes Związku Kurpiów dowcipnie nawiązała do „tematu numer jeden” ostatnich dni.

- Widzę państwa wszystkich w dobrym zdrowiu, ale życzę państwu, żebyście wszyscy z tej gali wyszli zarażeni. Kurpwirusem!

Kurpiki zostały wręczonew następujących kategoriach:

 Twórczość ludowa - Czesława Gałązka

Nauka i pióro - Barbara Kalinowska

Kategoria: Nauka i pióro - Antoni Kustusz

Kategoria: Muzyka i Taniec - Męska Grupa Śpiewacza z Czarni

Kategoria: Promowanie regionu - Olga Stopińska

Kategoria: Pracodawca - Piekarnia SEZAM w Baranowie (właściciel: Edward Włodarczyk)

Kategoria: Budzenie tożsamości - Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”

Kategoria: Budzenie tożsamości - Jan Karczewski

Kategoria: Edukacja regionalna - Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

Kategoria: Ochrona Dziedzictwa kulturowego - Stanisław Archacki

Kategoria: Działalność publiczna - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Kategoria: Działalność publiczna - Stanisław Jastrzębski

Kategoria: Talent - Bartosz Duda

Po części oficjalnej przyszedł część na część artystyczną. Przed publicznością wystąpili: zespół Kurpianka z Kadzidlła, Piotr Grzyb, Kurpiowski Zespół Pod Borem z Zawad.

Poniżej krótkie sylwetki wszystkich laureatów Kurpików 2019 (przygotowane przez organizatorów):

Czesława Gałązka. Urodziła się w Wachu. Mieszka w Kadzidle. To wszechstronnie uzdolniona twórczyni ludowa, zajmująca się głównie haftem, koronkarstwem i plastyką obrzędową. Bierze udział w wielu konkursach, warsztatach i wystawach, kultywując kurpiowską sztukę ludową. Współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i samorządami. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Medal Pro Masovia. Utworzyła na własnej posesji galerię, gdzie nieodpłatnie można podziwiać sztukę kurpiowską. Zdolna, skromna i pracowita.

 

Barbara Kalinowska. Urodziła się w Ostrowi Mazowieckiej i tam ukończyła liceum. Jest absolwentką historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2011 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Członkini Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki. Autorka niezliczonej ilości artykułów i publikacji naukowych, w tym książki: Bernardyni w Ostrołęce 1664-1864. Autorka licznych wystaw stałych i czasowych dotyczących historii Ostrołęki i regionu. Jest dyplomowanym kustoszem muzealnym i wicedyrektorem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Antoni Kustusz. Urodził się w Jastarni, w rodzinie kaszubskiej. W szkole podstawowej w Ustce języka polskiego uczył go urodzony w Ostrołęce pisarz Leszek Bakuła. Nie mogło więc stać się inaczej i nasz laureat skończył filologię polską. Zdobył także tytuł doktora nauk humanistycznych. Pracę dziennikarską rozpoczął już na studiach. W regionie kurpiowskim znany jest głównie jako dziennikarz Tygodnika Ostrołęckiego. Przez 11 lat pracował jako korespondent Radia Dla Ciebie. Od 2006 roku jest redaktorem naczelnym Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”. Redagował wiele wydawnictw książkowych i naukowych. Niezwykle dba o dziedzictwo Kurpiów, co jest dowodem na przyjaźń kaszubsko-kurpiowską.

Męska Grupa Śpiewacza z Czarni. To jedna z niewielu takich formacji nie tylko na Kurpiach, ale w całym kraju. Istnieje od 15 lat, śpiewa in crudo pieśni kurpiowskie. Za swój kunszt śpiewaczy zdobyła wiele nagród na festiwalach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Najważniejsze z nich to I Nagroda na Ogólnopolskim Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii Szczecińskiej oraz złota Baszta na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Współpracuje m.in. z Kapelą ze Wsi Warszawa i zespołem Enej. Grupę tworzy pięciu mężczyzn: Marian Samsel, Witold Kuczyński, Waldemar Warych, Jan Szydlik i Krzysztof Szydlik.

Olga Stopińska. Wokalistka i muzykoterapeutka. Umiejętności wokalne doskonaliła m.in. w klasie wokalistyki jazzowej na Wydziale Piosenki PSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpracowała m.in. z Teatrem Roma i Teatrem Narodowym w Warszawie. Wykłada emisję w śpiewie ludowym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Od lat praktykuje śpiew kurpiowski in crudo. Jej mistrzynią jest kurpiowska śpiewaczka Bronisława Świder – Bandysionka. Jest autorką i opiekunką merytoryczną międzypokoleniowego projektu „Kontynuatorki Tradycji – Bandysionki i uczennice” oraz projektu dokumentacji fonograficznej żywej tradycji śpiewu na puste noce i bożych obiadów w gminie Kadzidło.

Piekarnia SEZAM w Baranowie (właściciel: Edward Włodarczyk). Laureat Kurpika w tej kategorii działa w niezwykle smakowitej branży. Jest to nowoczesna piekarnia działająca od 1996 roku. Od początku istnienia firmy stawiano w niej na najwyższą jakość składników i tradycyjne receptury. Do wypieku używane są jedynie naturalne surowce, dlatego pieczywo jest wysokiej klasy, co daje gwarancje naturalności, bezpieczeństwa zdrowotnego i wyjątkowego smaku. Piekarnia może pochwalić się bardzo szeroką gamą asortymentu. Codziennie wypiekane jest pieczywo różnego gatunku, począwszy od chleba zwykłego, przez ciasto francuskie i drożdżówki, kończąc na pysznych ciastach i tortach.

Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”. Powstało w 2007 roku z inicjatywy społeczników, a głównym celem jaki przyświeca jego działalności jest integrowanie i aktywizowanie środowiska lokalnego. Początkowo działania skupione były na sferze wydawniczo-historycznej, która z biegiem lat rozwijała się i dziś stowarzyszenie może pochwalić się organizacją koncertów, festynów, archiwum społecznego, wystaw, pikników i uroczystości historycznych, wieloma publikacjami, w tym wydawaniem Głosu Gminy Jednorożec, czy też stypendiami dla uczniów. Stowarzyszenie dociera do grup de-faworyzowanych, osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych.

Jan Karczewski. Animator kultury, regionalista. Od najmłodszych lat gra na akordeonie. Mieszkaniec gminy Lelis. Występował m.in. na Przeglądach Skrzypków i Harmonistów Kurpiowskie Granie w Lelisie. Związany z takimi zespołami, jak Kapela Sobotnie Granie, Zespół Folklorystyczny Podsybka Kurpiowska oraz Krzaki i Pniaki z gminy Lelis. Stworzył scenariusz „Wesela kurpiowskiego” w oparciu o zapisy ks. Władysława Skierkowskiego oraz liczne opowieści starszych mieszkańców regionu kurpiowskiego. Część pieśni wykorzystanych w widowisku pochodzi z jego zbiorów prywatnych. Wesele to było zaprezentowane m.in. w Wołominie. Angażuje się w lokalne inicjatywy gminy Lelis. Świetny gawędziarz.

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Jej początki sięgają lat sześćdziesiątych. Kształci młodzież na wielu kierunkach i płaszczyznach. Prowadzi szereg projektów, w tym zagraniczne praktyki zawodowe. Działa tu m.in. Spółdzielnia Uczniowska „Ekonomik”, która za swoje osiągnięcia od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w kraju. Niezwykle ważną rolę przykłada się w niej do edukacji regionalnej, czego przykładem jest m.in. udział w konkursie na najpiękniejszą palmę kurpiowską w Łysych, czy też pielęgnowanie kurpiowskich tradycji kulinarnych. Do tych działań zobowiązuje też patron, którym jest nie kto inny tylko sam Adam Chętnik.

Stanisław Archacki. Jeden z najwybitniejszych kurpiowskich śpiewaków kurpiowskich urodzony w Myszyńcu Starym. W jego domu rodzinnym obecna była gwara kurpiowska, dlatego jego śpiew zachowuje wszystko to, co autentyczne i właściwe dla regionu Myszynieckiej Puszczy Zielonej. Od lat jest związany z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Skierkowskiego w Myszyńcu. Na licznych festiwalach, przeglądach i konkursach śpiewaczych zawsze zajmuje czołowe lokaty. Zdobywca I nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Jest członkiem Zespołu Regionalnego „Myszyniec.”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Liczy sobie przeszło 60 lat. Prowadzi działalność poprzez 10 oddziałów i 2 koła w Polsce. Posiada koła młodzieżowe przy szkołach. Skupia się na działaniach dla dobra ziemi łomżyńskiej, kultywuje i popularyzuje dziedzictwo narodowe, historię, tradycje, obyczaje i folklor oraz zgłębia wiedzę o regionie. Jest wydawcą ponad 50 książek, inicjatorem kwest, dzięki którym odrestaurowano ponad 300 obiektów cmentarnych na nekropolii łomżyńskiej. Jest także współorganizatorem Rozmaitości Wielkanocnych w Zbójnej, a także organizatorem licznych konkursów zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.

Stanisław Jastrzębski. Urodził się w Goworowie w powiecie ostrołęckim, obecnie związany jest z Długosiodłem. Człowiek wielu talentów, co udowodnił już podczas nauki w I LO im. gen. Bema w Ostrołęce. Wizjoner, który umie łączyć potrzeby duchowe z materialnymi. Infrastrukturę z kulturą, literaturę ze sportem. Dzięki jego kreatywności i umiejętnościom gmina Długosiodło może się pochwalić m.in. odkrytym basenem. Z wykształcenia lekarz weterynarii, chociaż już od ponad dwudziestu lat związany jest z samorządem. Był starostą powiatu wyszkowskiego, teraz jest wójtem gminy Długosiodło.

Bartosz Duda. Nie jest rodowitym Kurpiem, ale od kilkunastu lat mieszka w gminie Kadzidło. Tu założył i firmę i rodzinę. Zajmuje się grafiką komputerową. Projektuje książki, zaproszenia, bannery, rollupy, broszury. Jest nie tylko uzdolnionym grafikiem, ale także umiejętnie w swoich projektach sięga po bogactwo regionu kurpiowskiego. Dzięki jego zdolnościom wycinanka kurpiowska, haft, kwiaty, koronka, czy elementy architektoniczne nabierają niezwykłego estetyzmu i artyzmu. Okładki książek, które projektuje, czy też zaproszenia zawsze są niezwykle oryginalne. Z wyczuciem wykorzystuje narzędzia graficzne do podkreślenia atutów Kurpiów.

 

Fot. Tygodnik Ostrołęcki i terazostroleka.pl

 

  • data: 2020-03-06

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 347121 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki