Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Niedziela 31 Maja 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Jak zarejestrować obecnie pojazd w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

W związku z powtarzającymi się pytaniami na temat przyjęć interesantów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, uprzejmie informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów urzędu, mieszkańców i pracowników samorządowych do odwołania obowiązuje  zakaz bezpośredniego przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Zakaz został wprowadzony zarządzeniem Starosty Ostrołęckiego  w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzeniem zmieniającym z dnia 24 marca 2020 r., nakładającego ograniczenia w zakresie przemieszczania się, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów urzędu, mieszkańców.

 

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce oraz jednostkach jemu podległych nastąpiła zmiana organizacji pracy. Oznacza to, że urząd w okresie epidemii nie zaprzestał realizacji swej działalności i na bieżąco wykonuje swoje zadania, jednakże w inny niż dotychczas sposób.                                   

   Wydział Komunikacji i Drogownictwa  pracuje i dokonuje wszystkich czynności związanych z rejestracją pojazdów z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu z wnioskodawcą. Dokumenty można wysyłać drogą pocztową lub składać  do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku przy ul. Fieldorfa „Nila 15”, w którym mieści się wydział.                                                                                                          

  Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej wnioski składane w skrzynce podawczej realizowane są na bieżąco, niemniej jednak w przypadku dużego natężenia liczby spraw, może nastąpić wydłużenie terminów ich realizacji , a w ostateczności mogą zostać wprowadzone ograniczenia liczby przyjmowanych do skrzynki podawczej wniosków.

Wzory dokumentów oraz cennik  usług w Wydziale Komunikacji i  Drogownictwa dostępne są na stronie: https://www.powiatostrolecki.pl/279,zalatwianie-spraw-w-urzedzie, cennik: https://www.powiatostrolecki.pl/109,aktualnosci?tresc=10975

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z realizowanym przez wydział  zakresem spraw, możliwy jest kontakt telefoniczny z urzędnikiem, w sprawach skomplikowanych bądź nie cierpiących zwłoki kontakt bezpośredni,  jednakże po o uprzednim umówieniu się i przy zastosowaniu  ostrożności i sanitarnych zasad bezpieczeństwa.

WAŻNE

Zaleca się, aby każdy wnioskujący o rejestrację pojazdu, przed złożeniem wniosku w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa, zawarł ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego.                                                           

Powyższe podyktowane jest obecną formą realizacji złożonych wniosków ( droga pocztowa) i pojawiającymi się w związku z tym rozbieżnościami między datą rejestracji pojazdu, a datą otrzymania dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu.

Powyższa sytuacja może być przyczyną niedopełnienia przez wnioskującego obowiązku zawarcia  najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu,  obowiązkowego ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego ( OC pojazdu) , czego konsekwencją mogą być dotkliwe kary finansowe

 

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 16.04.2020r o  szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji pojazdu upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ( tj. po 14 marca 2020 roku) to ważność czasowej rejestracji, wydanego pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych zostaje przedłużona na terytorium RP do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W okresie przedłużonej ważności czasowej rejestracji, pojazd powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Niemniej jednak zaleca się mieszkańcom Powiatu Ostrołęckiego składanie wniosków o przesyłanie przez urząd dokumentów komunikacyjnych (dowód rejestracyjny, karta pojazdu itp.) drogą pocztową  na adres domowy wnioskodawcy (do wniosku należy załączyć: pozwolenie czasowe) .

 Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, kierowca pojazdu, poruszający się po drogach publicznych w kraju, nie jest zobowiązany posiadać podczas kontroli drogowej dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu ( tj. pozwolenia czasowego lub dowodu rejestracyjnego)

Przypomina się również, że dla pojazdów zarejestrowanych na terenie RP , które zostały nabyte /zbyte oraz dla pojazdów które zostały wprowadzone na terytorium RP z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  w okresie od 01.03.2020r do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. do 180 dni został wydłużony termin załatwienia formalności związanych z ich rejestracją oraz zawiadomieniem właściwego starosty o ich nabyciu lub zbyciu.
 
Powyższe informację oraz sugerowane rozwiązania mają na celu usprawnienie pracy wydziału przy jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Zastosowanie się do wskazanych zaleceń zaoszczędzi mieszkańcom Powiatu niepotrzebnej straty czasu związanej z oczekiwaniem w kolejkach które są nieuniknione z chwilą odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

 

 

  • data: 2020-05-18

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Wybór języka

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • Geoportal
  • kele
  • wrotamazowsza
  • Geoportal Powiatu Ostrołęckiego

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 293604 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki