Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 5 Sierpnia 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Powiat wysoko w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce

Powiat Ostrołęcki znalazł się na 36. miejscu wśród wszystkich 314 powiatów w Polsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce.

To  opracowanie, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2800 gmin, miast i powiatów.

 

Przedstawiciele samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomiści od lat poszukiwali uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Tę potrzebę wielokrotnie artykułowano w czasie dyskusji toczonych na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju oraz podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Samorządów.

W odpowiedzi na te postulaty opracowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Autorzy – ekonomiści z uznanych krakowskich ośrodków naukowych – wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe.

 

To trzecia edycja Rankingu. W obecnym badaniu wykorzystano te same kryteria oceny, które pojawiły się w ubiegłorocznym dokumencie. To celowe działanie, efekt konsultacji z przedstawicielami samorządów. Środowisko widzi bowiem potrzebę stworzenia narzędzia, które umożliwi porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne podmioty w dłuższym przedziale czasu, na podstawie powszechnie akceptowalnych wskaźników.

Zespół badawczy korzystał z danych Regionalnych Izb Obrachunkowych,

według stanu na koniec 2019 r. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii:

1547 gmin wiejskich

628 gmin miejsko-wiejskich.

235 gmin miejskich

66 miast na prawach powiatu

314 powiatów ziemskich.

Liczba wskaźników, którymi ekonomiści oceniają sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo duża. Dlatego zespół badawczy wybrał siedem wskaźników: najważniejszych i najczęściej omawianych w literaturze fachowej. Są to:

 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem.

W grupie 314 powiatów ziemskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały (Wykres 5):

 1. powiat wrocławski (woj. dolnośląskie)
 2. powiat poznański (woj. wielkopolskie)
 3. powiat bielski (woj. śląskie)
 4. powiat przemyski (woj. podkarpackie)
 5. powiat bydgoski (woj. kujawsko-pomorskie)
 6. powiat leszczyński (woj. wielkopolskie)
 7. powiat grudziądzki (woj. kujawsko-pomorskie)
 8. powiat gdański (woj. pomorskie)
 9. powiat pruszkowski (woj. mazowieckie)
 10. powiat zamojski (woj. lubelskie)

 

Całość wyników w kat. powiatów ziemskich  znajduje się pod tym linkiem:

http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2020/06/Ranking-finansowy-2019_powiaty-ziemskie_tabela.pdf

Spośród gmin Powiatu Ostrołęckiego, najwyżej w Rankingu znalazła się gmina Łyse - miejsce 25. Następnie gmina Rzekuń na 241. miejscu, Baranowo - 279., Olszewo-Borki - 483., Czerwin - 677. Pozostałe gminy uplasowały się powyżej miejsca 800. na 1547 wszystkich gmin.

Myszyniec w kategorii gminy miejsko-wiejskie znalazł się na 131. pozycji na 628 pozycji.

Miasto Ostrołęka wśród miast na prawach powiatu uplasowało  się na miejscu 62. na 314 pozycji.

 

 

 • data: 2020-06-30

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 319019 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki