Kalendarz

Środa 25 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2519 W na odcinku Kadzidło – Szafranki, związana z operacją typu” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 

Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych  OSTRADA z  Ostrołęki. Wartość robót po przetargu wyniosła 3.176.434,56 złotych. Powiat wystąpił do Samorządu Województwa Mazowieckiego o wprowadzenie zmian do umowy i dostosowanie wysokości środków dofinansowania z UE w ramach EFRROW  do wartości robót po przetargu.  

Ogólny koszt operacji - 3.185.659,56 zł
Wartość robót - 3.176.434,56 zł

 

Dofinansowanie ze środków UE w ramach EFRROW - 2.021.164,00 zł.  ( 63,63% )

w tym:


-  dofinansowanie na 2017 rok w ramach I transzy w wysokości - 988.869,00 zł
-  dofinansowanie w 2018 roku w ramach II transzy w wysokości - 1.032.295,00 zł
 
Beneficjent:  Powiat Ostrołęcki
 

W ramach I etapu realizacji inwestycji  związanej z  przebudową drogi  powiatowej nr 2519 W  na odcinku  Kadzidło – Szafranki zostały wykonane  roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne. Poszerzono istniejącą nawierzchnię bitumiczną i ułożono warstwę wyrównawczą i ścieralną na części odcinka. Wykonawca  przebudował  pobocza oraz ułożył krawężniki i obrzeża betonowe. Wartość  robót  częściowych z I transzy , które zostały   wykonane w 2017 roku wyniosła  1.554.093,50 złotych.

Powiat Ostrołęcki wystąpi  z wnioskiem o płatność do Samorządu Województwa Mazowieckiego .

 

  • data: 2017-11-29

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Wybór języka

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • Togatus
  • kele
  • wrotamazowsza

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 105246 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)