Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 26 Maja 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

W uchwalonym budżecie powiatu 30 zadań inwestycyjnych

Radni powiatowi byli jednomyślni, głosując za przyjęciem budżetu  Powiatu Ostrołęckiego na 2018 rok.  Plan przyszłorocznych wydatków i dochodów powiatu omówił na ostatniej w tym roku sesji starosta Stanisław Kubeł.

Sesja budżetowa rady powiatu odbyła się przed świętami, w środę, 20 grudnia. Przygotowana przez starostę ostrołęckiego Stanisława Kubła uchwała budżetowa została  pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Opinię RIO podzieliły również  wszystkie komisje stałe rady.
Budżet powiatu po stronie dochodów zaplanowany został na poziomie 82 mln 758 tys. zł. Z tego 59.106.296  zł stanowią  dochody bieżące i 23.679.508 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowane zostały na poziomie 85 mln 185.804 zł. Deficyt budżetowy wynosi 2,4 mln zł.

Aż ponad 36 mln zł  z przyszłorocznych wydatków powiat zamierza przeznaczyć na inwestycje.  Stanowi to ponad 42 proc. przyszłorocznego budżetu. W tym inwestycje drogowe planowane są na kwotę ponad 33 mln zł.  Wśród najważniejszych, które powiat ma zamiar  realizować w 2018 roku są:  budowa tzw. skrótu do Warszawy przez Wyszków (inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z finansowym wsparciem środkami zewnętrznymi).  Koszt oszacowany jest na ponad 16,5 mln zł; przebudowa  drogi Kadzidło-Szafranki w ramach PROW (3.185.661 zł); II etap rozbudowy drogi Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki - Dudy Puszczańskie-Zalas w ramach PRGiPID (6. 100. 000 zł); II etap rozbudowy drogi powiatowej  Grabnik-Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska w ramach PRGiPID (6. 355. 500 zł); rozbudowa i przebudowa drogi Kadzidło-Łyse-Łączki na terenie gm. Łyse (7.000.000). W sumie powiat realizować będzie w przyszłym roku 30 zdań inwestycyjnych. Większość z nich otrzyma finansowe wsparcie - z budżetu państwa, Unii Europejskiej, od wojewody mazowieckiego, marszałka województwa mazowieckiego, samorządów gmin.

Omawiając projekt budżetu, starosta powiedział, że na uwagę zasługuje udział w podatku od osób fizycznych, który wzrasta w stosunku do roku obecnego o ponad 2 mln zł. - To pozycja, która z roku na rok jest pozycją budującą nam wzrost środków dochodowych w budżecie - skomentował.

 

Z kolei omawiając zadania inwestycyjne nadmienił, że wśród tych, które nie zostały ujęte w prezentacji jest  także planowana  przebudowa 9 mostów w gm. Goworowo i dróg dojazdowych oraz o połączenie Czerwia i Goworowa ścieżką rowerową. Powiat  na przełomie stycznia i lutego będzie wnioskował o dofinansowanie na te zadania.

Starosta prezentując projekt budżetu omówił także nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi. -  Ta nadwyżka decyduje o zdolności
inwestycyjnej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  Na 2018 rok zaplanowana jest po raz pierwszy w wysokości ponad 10 mln zł ( dokładnie 10.067.994 zł). Myślę, że dosyć ambitnie. Jak ją osiągnąć? Trzeba podnosić dochody i minimalizować niepotrzebne wydatki bieżące - uważa starosta Stanisław Kubeł. I dodał: - Jest realna do wykonania w takiej wysokości, w jakiej została zaplanowana.

 

Zwrócił przy tym uwagę, że obecnie nie dokonuje się oceny jednostek samorządu terytorialnego w oparciu  o tzw. wskaźnik zadłużenia, lecz indywidualną zdolność każdej jednostki. - Choć część gmin posługuje się jeszcze danymi sprzed ustawy z 2009 r. , kiedy dokonywano oceny, licząc  właśnie zadłużenie do dochodów - tłumaczył. - To wartość spłacanego zadłużenia, powiększona o wartość obsługi do wartości z trzech ostatnich lat. Mamy jeszcze dużą rezerwę, tzw. bufor bezpieczeństwa. W ten sposób zapewniamy  płynne finansowanie zadań i bieżących, i inwestycyjnych w tym okresie, na który planujemy budżet.  Oczywiście przy odpowiednim podejściu i zachowując dużą ostrożność, samorządy korzystają z finansowania zewnętrznego jako uzupełnienie finansowania bezzwrotnego. To trzeba jednak  umiejętnie łączyć. Powiat Ostrołęcki prognozuje obsługę długu na bezpiecznym poziomie, poniżej wyliczonego limitu z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych. Przy wskaźniku na przyszły rok 5,9 - jaki mamy, dopuszczalny jest 10,7 - wyjaśniał Stanisław Kubeł. - Oznacza to, że moglibyśmy obsługiwać dwukrotnie większe zadłużenie niż mamy, gdyby zaszła  taka potrzeba. Uważam jednak, że bufor bezpieczeństwa powinien być w miarę duży.  Starosta zaznaczył, że jest spory także na kolejne lata. Po to, jak tłumaczył,  by było miejsce na wprowadzenie ewentualnie nowych tytułów  inwestycyjnych, które mogą się  pojawić i na które można będzie uzyskać duże dofinansowanie.

 Projekt przyszłorocznego budżetu zaprezentowany przez starostę spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez radnych i został jednogłośnie przyjęty.
 

  • data: 2017-12-28

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Wybór języka

Kalendarium



Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • Togatus
  • kele
  • wrotamazowsza
  • -

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 110925 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)