Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 26 Września 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

XLV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 22 maja br. została zwołana XLV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja rozpocznie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pl. gen. J. Bema 5, o godz. 12.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLIV SESJI RADY POWIATU.
4.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2018 – 2030,
2)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2018R.,
3)    PRZYJĘCIA REKOMENDACJI DLA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO.
5.    ZAPOZNANIE ZE:  
1)    „SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2017 ROK”,
2)    „SPRAWOZDANIEM Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W OSTROŁĘCE ZA 2017 ROK”
ORAZ INFORMACJAMI Z REALIZACJI:
3)    ZADAŃ W 2017 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z „PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE OSTROŁĘCKIM NA LATA 2015 – 2020”,
4)    ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W POWIECIE OSTROŁĘCKIM NA LATA 2014 – 2020” PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE W ROKU 2017,  
5)    „PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE OSTROŁĘCKIM NA LATA 2015 – 2017” W ROKU 2017,
6)    „POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA LATA 2017 – 2022” W ROKU 2017.      
6.    PRZYJĘCIE STANOWISKA W SPRAWIE POPARCIA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ROZWOJU MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA – MODLIN.    
7.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
8.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
9.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
10.    SPRAWY RÓŻNE.  
11.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLV SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 126687 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)