Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 20 Października 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

XLVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 19 czerwca br. została zwołana XLVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja rozpocznie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Pl. gen. J. Bema 5, o godz. 8.30.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLV SESJI RADY POWIATU.
4.    ZAPOZNANIE ZE „STANEM BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU OSTROŁĘCKIEGO ZA ROK 2017”.
5.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU OSTROŁĘCKIEGO WRAZ
ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROŁĘCKIEGO ZA 2017R.,
2)    ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE ZA 2017R.,
3)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2018 – 2030,
4)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2018R.,
5)    WYRAŻENIA OPINII DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W SPRAWIE PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W TYCH OKRĘGACH WYBORCZYCH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO,
6)    NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ POMIĘDZY POWIATEM OSTROŁĘCKIM
A POWIATEM MRĄGOWSKIM,
7)    PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO PN. „POWIATOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA
2018 – 2021”.  
6.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
7.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
8.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
9.    SPRAWY RÓŻNE.  
10.    ZAPOZNANIE Z ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI ZLOKALIZOWANYMI NA TERENIE GMIN: KADZIDŁO, LELIS I ŁYSE.   
11.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLVI SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 131774 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)