Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 19 Lutego 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

XLVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce

Informujemy, że na dzień 19 lipca br. została zwołana XLVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja rozpocznie się w Łęgu Starościńskim 94 b o godz. 13.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1.    OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.   
2.    ROZPATRZENIE EWENTUALNYCH WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD.
3.    PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLVI SESJI RADY POWIATU.
4.    ROZPATRZENIE:
1)    SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OSTROŁĘCE W 2017R.,   
2)    INFORMACJI KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTROŁĘCE
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH NA TERENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO ZA ROK 2017.  
5.    PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
1)    UDZIELENIA POMOCY RZECZOWEJ GMINIE MYSZYNIEC,
2)    PODNIESIENIA WYNAGRODZEŃ DLA ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH I OSÓB PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA Z TYTUŁU SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ,
3)    PRZYSTĄPIENIA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO DO REALIZACJI PROJEKTU „RAZEM NA STAŻ+”
W RAMACH AKCJI MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA, MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ
I PRACOWNIKÓW, MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I KADRY W RAMACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PROGRAMU ERASMUS+,   
4)    EMISJI OBLIGACJI ORAZ ZASAD ICH ZBYWANIA, NABYWANIA I WYKUPU,
5)    ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA LATA 2018 – 2030,
6)    ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO NA 2018R,.
7)    ZASAD UDZIELENIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO,
8)    ODWOŁANIA SKARBNIKA POWIATU,
9)    POWOŁANIA SKARBNIKA POWIATU.
6.    INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA RADNYCH.
7.    INFORMACJA STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO O PRACY ZARZĄDU POWIATU.
8.    KOMUNIKATY I SPRAWY ORGANIZACYJNE.
9.    SPRAWY RÓŻNE.  
10.    ZAKOŃCZENIE OBRAD XLVII SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE.

drukuj (XLVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce)

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 158697 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki