Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 19 Lutego 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

163 km dróg, 86 km ścieżek pieszo-rowerowych w ostatnich czterech latach

 

Przez teren powiatu ostrołęckiego przebiega łącznie ponad 2000 km dróg, w tym:

 

  • krajowe – 71 km
  • wojewódzkie – 102 km
  • powiatowe – 844,6 km
  • gminne – 982,8 km

 

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez samorząd jest zarządzanie siecią dróg powiatowych. Priorytetowo traktowane są inwestycje poprawiające jakość komunikacji. W mijającej kadencji, korzystając z zewnętrznych programów, które  pozwalały dofinansować tego typu zadania, Powiat Ostrołęcki zmodernizował ponad 163 km dróg powiatowych, wybudował ponad 86 km ścieżek pieszo- rowerowych oraz ponad 9 km chodników. Ponadto powstało i zmodernizowano 16 obiektów mostowych. Przy realizacji dużych inwestycji (budowa mostów z dojazdami, przebudowa kilkunastokilometrowych ciągów), powiat korzystał m.in. z dotacji i subwencji ministerialnych. Środki finansowe pozyskiwane były również z budżetów gmin, w ramach współpracy z  tymi samorządami.

 

 

Zestawienie pomocy finansowej gmin przyznanej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadania drogowe w latach 2015-2018.

L.p.

Gmina

2015

2016

2017

2018
plan

Ogółem

1.

Baranowo

3 565 781

191 824

690 180

0

4 447 785

2.

Czarnia

35 000

925 677

740 000

600 000

2 300 677

3.

Czerwin

0

100 000

0

150 000

250 000

4.

Goworowo

408 176

700 000

382 389

3 759 196

5 249 761

5.

Kadzidło

220 000

0

0

0

220 000

6.

Lelis

2 366 120

400 000

1 928 227

174 000

4 868 347

7.

Łyse

45 000

2 478 627

1 563 483

1 557 200

5 644 310

8.

Olszewo-Borki

0

0

1 200 000

0

1 200 000

9.

Troszyn

24 354

900 000

247 183

0

1 171 537

10.

Rzekuń

815 000

2 000 000

0

1 100 000

3 915 000

11.

Myszyniec

1 500 000

1 571 767

0

1 774 650

4 846 417

12.

Miasto Ostrołęka

0

310 000

499 530

0

809 530

13.

Śniadowo (powiat łomżyński)

0

150 000

0

0

150 000

Ogółem

8 979 431

9 727 895

7 250 991

9 115 046

35 073 363

 Zestawienie pomocy finansowej gmin przyznanej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadania drogowe w latach 2015-2018.

L.p.

Gmina

Nazwa zadania

kwota

1.

Baranowo

 

8 895 570

 

2015

razem, z tego:

3 565 781

 

Przebudowa mostów w msc. Brodowe Łąki i Zawady wraz z dojazdami

3 555 781

 

Przebudowa drogi pow. Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki w ramach NPPDL - Etap II

10 000

 

2016

razem, z tego:

191 824

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia - Bandysie - Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki - III etap  w ramach PRGiPID

137 219

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

54 605

 

2017

razem, z tego:

690 180

 

Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2535W od drogi Nr 53 - Obierwia, Nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo - etap II  w ramach PRGiPID

476 730

 

Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami

200 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

13 450

2.

Czarnia

 

2 300 677

 

2015

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

35 000

2016

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia - Bandysie - Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki - III etap  w ramach PRGiPID

925 677

2017

Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami

740 000

2018

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe

600 000

3.

Czerwin

 

250 000

 

2016

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

100 000

2018
plan

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 2563W Czerwin - Piski, nr 2565W Czerwin - Borek - Suchcice, nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa (Głębocz)

150 000

4.

Goworowo

 

9 391 345

 

2015

Odbudowa drogi pow. Nr 2569W Goworowo-Kamianka-Pomian - Etap II

408 176

2016

Odbudowa drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian

700 000

2017

razem, z tego:

382 389

Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM - RIT

246 781

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

135 608

2018
plan

razem, z tego:

3 759 196

Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T w ramach RPO WM - RIT

759 196

Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami

3 000 000

5.

Kadzidło

 

440 000

 

2015

razem, z tego:

220 000

Przebudowa dróg pow. Nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz Nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis - w ramach NPPDL - Etap II

140 000

Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami

80 000

6.

Lelis

 

9 336 694

 

2015

razem, z tego:

2 366 120

 

Przebudowa dróg pow. Nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz Nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis - w ramach NPPDL - Etap II

2 360 000

 

Odwodnienie drogi pow. Chudek - Baranowo w msc. Obierwia

6 120

 

2016

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2539 W Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa

400 000

 

2017

razem, z tego:

1 928 227

 

Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2535W od drogi Nr 53 - Obierwia, Nr 2536W od drogi nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo - etap II  w ramach PRGiPID

871 227

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2523W Golanka-Grale-Nasiadki

950 000

 

Budowa zatoki parkingowej i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa

77 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

30 000

 

2018
plan

razem, z tego:

174 000

 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica województwa (Laski) w msc. Dąbrówka

129 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

45 000

7.

Łyse

 

9 680 137

 

2015

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

45 000

 

2016

razem, z tego:

2 478 627

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki - II etap  w ramach PRGiPID

2 443 627

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

35 000

 

2017

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki - III etap  w ramach PRGiPID

1 563 483

 

2018
plan

razem, z tego:

1 557 200

 

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na terenie Gminy Łyse

1 400 000

 

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki w msc. Łączki

108 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

49 200

8.

Olszewo-Borki

 

1 200 000

 

2017

Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami

1 200 000

9.

Troszyn

 

1 418 719

 

2015

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

24 354

 

2016

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

900 000

 

2017

razem, z tego:

247 183

 

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

170 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

77 183

10.

Rzekuń

 

4 730 000

 

2015

razem, z tego:

815 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

15 000

 

Odbudowa drogi pow. Nr 2569W Goworowo-Kamianka-Pomian - Etap I

800 000

 

2016

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

2 000 000

 

2018
plan

Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn i drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo - Czarnowiec

1 100 000

11.

Myszyniec

 

8 192 834

 

2015

Przebudowa drogi pow. Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki w ramach NPPDL - Etap II

1 500 000

 

2016

razem, z tego:

1 571 767

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia - Bandysie - Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki - III etap  w ramach PRGiPID

760 198

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - etap I

772 385

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia - Białusny Lasek

39 184

 

2018
plan

razem, z tego:

1 774 650

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie  - Zalas - II etap  w ramach PRGiPID

1 681 000

 

Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji

93 650

12.

Miasto Ostrołeka

 

809 530

 

2016

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

310 000

2017

Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami

499 530

13.

Śniadowo

 

150 000

 

2016

Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

150 000

 

 

Ogółem

56 795 506

 

Zestawienie dotacji i  pomocy finansowej udzielonej gminom i miastu Ostrołęka przez

Powiat Ostrołęcki na zadania drogowe w latach 2015-2018.

L.p.

Gmina

Nazwa zadania

kwota

1.

Baranowo

 

130 000

 

2015

Dotacja na dofinansowanie wspólnej inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej dróg na terenie gminy Baranowo poprzez przebudowę drogi gminnej nr 250130W i drogi pow. nr 2536W" w ramach NPPDL - Etap II

130 000

2.

Czerwin

 

250 000

 

2017

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włościańskie-Sokołowo-Księżopole, od skrz. z drogą pow. nr 2564W do skrz. z drogą pow. nr 2563W"  w ramach PRGiPID

250 000

3.

Goworowo

 

106 486

 

2015

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno - Ciechanów - Różan - Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą pow. nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin na odcinku Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik" w ramach NPPDL -Etap II

25 000

2016

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w Ponikwi Dużej od skrzyżowania z drogą pow. nr 2573W do skrzyżowania z drogą pow. nr 4403W jako alternatywny szlak drogowy pomiędzy skrzyżowaniami w/w dróg pow. z drogą krajową nr 60" w ramach PRGiPID

81 486

4.

Kadzidło

 

60 000

 

2016

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle"

60 000

5.

Lelis

 

575 000

 

2015

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami pow. Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie, Golanka - Grale - Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki - Szafarczyska" w ramach NPPDL - Etap II

125 000

 

2016

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo" w ramach PRGiPID

450 000

6.

Łyse

 

3 250 837

 

2015

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Baba - Charubin nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+000,00 do km 3+050,32" w ramach NPPDL - Etap II

25 000

2016

Pomoc finansowa razem, z tego na dofinansowanie zadań pn. :

1 132 144

„Rozbudowa drogi gminnej nr 250728W Łyse – Lipniki wraz ze zjazdami na ulicę Sosnową dł. 193,40 mb i ulicę Świerkową dł. 229,85 mb od km 0+000,00 do km 3+699,22” w ramach PRGiPID

524 590

"Przebudowa drogi gminnej nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle"

607 554

2017

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg gminnych nr 250729W Łyse-kol. Worek, nr 250731W Łyse-kol. Możdżonek i Łyse - ul. Piwna i Łąkowa" w ramach PRGiPID

961 549

7.

Olszewo-Borki

 

25 000

 

2015

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych pomiędzy droga krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Grabowo i Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki" w ramach NPPDL - Etap II

25 000

8.

Myszyniec

 

746 578

 

2015

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek - Wydmusy (przez Ulicę)" w ramach NPPDL - Etap II

20 000

2016

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec"  w ramach PRGiPID

726 578

9.

Miasto Ostrołęka

 

809 530

 

2016

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ul. Padlewskiego w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap" w ramach PRGiPID

310 000

 

2017

Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - I etap" w ramach PRGiPID

499 530

 

 

Ogółem

5 953 431

 

 

 

 

drukuj (163 km dróg, 86 km ścieżek pieszo-rowerowych w ostatnich czterech latach)

  • data: 2018-10-08

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 158703 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki