Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 22 Lipca 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

O Funduszu Dróg Samorządowych i dwóch nowych mostach na Narwi na spotkaniu w starostwie

 

Prezydent Ostrołęki, Łukasz Kulik, wójtowie wszystkich jedenastu gmin, uczestniczyli na zaproszenie starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła w spotkaniu, zorganizowanym 16 stycznia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Głównymi jego tematami był Fundusz Dróg Samorządowych, którego ogólne założenia przybliżył starosta; nowe programy dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, które omówił Jacek Małkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, a o procedurze uzyskania zezwolenia na podstawie specustawy drogowej, mówił Kazimierz Biedrzycki, dyrektor wydziału geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym.

Ustawa z 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych  przewiduje dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach począwszy od tego roku. Jednakże środki zgromadzone przez FDS zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, na które wnioski zostały złożone w 2018 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane jest wsparcie dróg samorządowych do 2028 roku. Dofinansowane będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Przewidziane jest również wsparcie finansowe zadań mostowych, które otrzymały dofinansowanie na przygotowanie inwestycji mostowych z Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Fundusz Dróg Samorządowych  będzie mechanizmem wieloletnim, zapewniającym finansowanie dużych inwestycji samorządowych i tym samym pozwoli na stworzenie  spójnej sieci dróg lokalnych. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać dofinansowanie do wysokości 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wysokość dofinansowania ustali wojewoda przy pomocy komisji powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie, biorąc pod uwagę dochody samorządu.

- Nie wszystko jest jasne, ponieważ nie został jeszcze przyjęty budżet państwa na 2019 rok - mówił na spotkaniu 16 stycznia starosta Stanisław Kubeł.  - W związku z tym, nie jest też przyjęty plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych. Każdy wojewoda otrzyma taki plan. Odejmie w nim to, co przeznaczyć musi na wnioski, które wpłynęły we wrześniu ub. roku, a na resztę ogłosi nabór uzupełniający - spodziewamy się, że w lutym. Prawdopodobnie wojewoda mazowiecki będzie dysponował kwotą w wysokości 500 mln zł. W sierpniu planowany jest jeszcze jeden nabór - na 2020 rok.  Trzeba uzbroić  się w projekty - podkreślił starosta. - Na komisji infrastruktury rozmawialiśmy o tym, na które drogi mamy już gotowe dokumentacje i które możemy wykorzystać.  Wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, Grzegorzem Bakułą wytypowaliśmy takie miejsca na mapie powiatu, na które posiadamy dokumentację bądź też jest ona w trakcie realizacji.

Największy projekt, który powiat mógłby  złożyć z gminami Olszewo-Borki i Baranowo dotyczy drogi Nowa Wieś-Grabnik-Grabówek- Baranowo, około  20- kiometrowy odcinek w jednym wniosku. - Wnioski mogą dotyczyć zadań wieloletnich. Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu sięga do 30 mln zł, wcześniej było to 3 mln zł - poinformował starosta. -  Jak widać, program przewiduje realizację dużych ciągów drogowych i warto myśleć właśnie o takich. Komisje będą oceniały wnioski wg głównych kryteriów: bezpieczeństwo, spójność sieci, znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Wezmą pod ocenę i  inne parametry.

Drugi z projektów dotyczy drogi na terenie gminy Kadzidło: Chudek-Gleba przez Kierzek do Zawad. Na terenie gm. Łyse powiat ma  w opracowaniu dokumentację drogi Zalas- Krysiaki; w opracowaniu jest ponadto odcinek Wolkowe do drogi krajowej nr 53. Gotowa dokumentacja jest już natomiast na drogę Wach-Piasecznia, a także na odcinek Czarnia-Grale. Na terenie gm. Lelis wytypowana została droga: Łęg Starościński-Kurpiewskie, na terenie gminy  Troszyn: Troszyn-Zamość z możliwością kontynuacji  tej drogi do Zabiela i do Laskowca. - Nie mamy tylko dokumentacji na odcinek Ołdaki i Zabiele - mówił Stanisław Kubeł. Istnieje możliwość realizacji drogi z Choroman w stronę Dąbków i Opęchowa. Na terenie gm. Rzekuń wytypowana została droga: Daniszewo-Zapieczne z możliwością poprowadzenia jej do Czarnowca oraz wspólnie z gm. Rzekuń i Goworowo: dokończenie odcinka koło ośrodka Monaru, 1,5 km, połączone z dokończeniem przebiegu przez Dzbenin. Na ternie gm. Goworowo: Pokrzywnica-Czerwin.

- Analizowaliśmy możliwości finansowe powiatu - poinformował starosta ostrołęcki. - Możemy do programu zadeklarować rocznie ok. 10 mln zł po stronie wkładu własnego. Daje to możliwości składania wniosków, bez udziału gmin, przy planowanym poziomie dofinansowania, do 50 mln zł. Zakładamy jednak, że część dróg będziemy realizować wspólnie z samorządami gminnymi. Głównie ze ścieżkami dla rowerzystów i pieszych. I dodał:  - Jeśli chodzi o drogi ze ścieżkami dla pieszych i rowerzystów, chodnikami bądź utwardzonymi szerokimi poboczami,  to mamy ich obecnie wykonanych, bądź zakontraktowanych  na terenie powiatu ok. 280 km. Szacujemy nasze potrzeby jeszcze na ok. 200 km. Oczywiście nie wszystkie z dróg wymagają takich rozwiązań, bo część znajduje się na obszarach mniej zabudowanych, rzadziej uczęszczanych, o mniejszym zagęszczeniu ludności. Myślę, że i prezydent Ostrołęki włączy się w ten program, bo obejmuje także miasta na prawach powiatu - starosta zwrócił się do Łukasza Kulika.

I zdradził, że miał okazję odbyć z prezydentem Ostrołęki  wstępną rozmowę na temat problemów mostowych. - W naszym przekonaniu wyremontowanie starego mostu nic nie zmieni. Powstają w Ostrołęce kolejne firmy transportowe, które wygenerują spory ruch i który niestety będzie odbywał się przez Stare Miasto. Należałoby zastanowić się nad nowymi przeprawami mostowych - mówił. - Wyszedłem do pana prezydenta z pomysłem takiej przeprawy, analizując uprzednio  źródła finansowania. Najpoważniejszym będzie Fundusz Dróg Samorządowych, który obejmuje także obiekty mostowe. Pozostaje również do dyspozycji rezerwa subwencji ogólnej tzw. rezerwa subwencji drogowej, na poziomie 360 mln zł rocznie (środki z Budżetu Państwa). Będzie  przeznaczona na obiekty mostowe, estakady -  generalnie na obiekty inżynierskie. Gminy nie mogą z tych pieniędzy skorzystać, ale mogą miasta na prawach powiatu, jak Ostrołęka,  powiaty oraz województwa.

Jako kolejne źródło starosta wskazał środki z programu Mosty dla Regionów. - Mowa jest w nim także o likwidacji przepraw promowych. Mamy jedną taką przeprawę - miedzy gminą Rzekuń a Lelisem. Gdyby gminy się domówiły i chciały przystąpić do programu, to powiat chętnie zostałby w nim partnerem. Może udałoby się też włączyć Energę, bo  w grę wchodzą dojazdy dla pracowników. Pan prezydent zbudowałby jeszcze jeden most w Ostrołęce,  a gminy z powiatem drugi.

- Jestem bardzo zainteresowany tą koncepcją - odpowiedział staroście Łukasz Kulik. Szczególnie  w zakresie budowy   dwóch mostów. Myślę, że  w porozumieniu samorządów, powinnyśmy raz na zawsze rozwiązać problem komunikacyjny w naszym regionie i zrealizować wspólny pomysł. Nie chcę mówić źle o poprzednikach, ale efekt widzimy codziennie rano na moście w Ostrołęce i po południu, po 15.00. Chcę zrobić wszystko, żeby problem komunikacyjny jak najszybciej rozwiązać. Podobno szybko się nie da, ale pracujemy przede wszystkim, żeby we wrześniu został oddany wyremontowany most. Z pewnością będę rozmawiał z panem starostą na temat budowy w mieście kolejnej przeprawy i myślę, że za pięć lat, jak pan starosta mówi, będziemy mogli pochwalić się  nowymi mostami w regionie.

Także dwie wspomniane gminy, Lelis i Rzekuń, wyraziły zainteresowanie budową mostu.

- Okolice Teodorowa spełniają wszystkie kryteria programu. Żaden inny punkt na mapie naszego powiatu ich nie spełnia. Obiekt mostowy musiałby  być pełnoparametryczny, w klasie AA - dopowiedział starosta.

- Głos zabrał także wójt gminy Troszyn, Edwin Mierzejewski. - Chciałbym prosić, żeby oprócz mostów, pomyśleć także o wiadukcie nad przejazdem kolejowym. Dotyczy to gmin: Czerwin, Rzekuń, Goworowo. Jeśli nowa elektrownia powstanie, a wszystko na to wskazuje,  będziemy stać godzinami na zamkniętym przejeździe kolejowym.  Stąd prośba, żeby strona północna i południowa powiatu również miała drożność i mogła płynnie się przemieszczać - wnioskował wójt. - Druga sprawa, w którą myślę, trzeba włączyć też marszałka województwa, to droga 627. Często dochodzi na niej  śmiertelnych wypadków, potrąceń. Nie możemy się doprosić, o to żeby na odcinku Czerwin-Troszyn - Rzekuń- Ostrołęka zbudować ścieżkę pieszo-rowerową.

Na tym spotkaniu dyrektor Kazimierz Biedrzycki, dyrektor wydziału geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przybliżył  procedurę  uzyskania zezwolenia na podstawie specustawy drogowej, która stanowi narzędzie prawne uproszczenia procedur tworzenia dróg publicznych. Mówił wójtom na co zwrócić uwagę występując o takie pozwolenia,  by były sprawniej wydawane.

Z kolei Jacek Małkowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce mówił o planowanych na ten rok formach aktywizacji bezrobotnych.

- Sytuacja na rynku pracy w ostatnich kilku latach uległa zdecydowanej poprawie. Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 10,2 proc., w mieście - 8,8 proc. W tym roku aktywizacji osób bezrobotnych będziemy dokonywać z czterech źródeł finansowania - poinformował dyrektor Małkowski. - Pierwsze to środki, które powiat otrzymał z Algorytmu, tytułem przelicznika, w zależności od stopy bezrobocia. Pozostałe trzy źródła to środki, które otrzymujemy na składny przez nas wniosek. I te dodatkowe środki to dwa projekty Europejskie Funduszu Społecznego: Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego, skierowany do osób powyżej 30 r. ż (ponad 3 mln 207 tys. zł), jak również projekt Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój" dla osób do 30 r. ż.(4 mln 191 tys. zł). Dodatkowo będziemy realizować program "Mazowsze", skierowany do osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenach wiejskich (394.800 zł). Łącznie na aktywizację osób bezrobotnych będziemy dysponować kwotą ponad 11 mln 317 tys. zł.

 

 

drukuj (O Funduszu Dróg Samorządowych i dwóch nowych mostach na Narwi na spotkaniu w starostwie)

  • data: 2019-01-21

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 199341 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki