Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 20 Marca 2019

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • WSAP
 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zapraszamy na IV sesję Rady Powiatu w Ostrołęce

14 marca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce rozpocznie się IV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
 4. Zapoznanie ze „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2018r.”. 
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Lelisie,
 2. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lelisie,
 3. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lelisie,
 4. zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Lelisie,
 5. zamiaru likwidacji Technikum w Lelisie,
 6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Baranowie w pięcioletnie Technikum w Baranowie,
 7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Baranowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Baranowie,
 8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Baranowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Baranowie,
 9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Czerwinie w pięcioletnie Technikum w Czerwinie,
 10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Czerwinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Czerwinie,
 11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czerwinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czerwinie,
 12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Goworowie w pięcioletnie Technikum w Goworowie,
 13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Goworowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Goworowie,
 14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Goworowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Goworowie,
 15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle w pięcioletnie Technikum im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle,
 16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące  im. Strzelców Kurpiowskich w Kadzidle,
 17. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kadzidle w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kadzidle,
 18. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Łysych w pięcioletnie Technikum w Łysych,
 19. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Łysych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Łysych,
 20. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łysych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łysych,
 21. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Myszyńcu w pięcioletnie Technikum w Myszyńcu,
 22. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Myszyńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Myszyńcu,
 23. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszyńcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszyńcu,
 24. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum
  w Troszynie w pięcioletnie Technikum w Troszynie,
 25. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Troszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
  w Troszynie, 
 26. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Troszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Troszynie,
 27. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych w Czerwinie i Myszyńcu,
 28. przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
 29. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.,
 30. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2019 – 2030,
 31. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2019r.,
 32. desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
 33. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2019r.
 34. udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszewo – Borki. 
 1. Zapoznanie z „Analizą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki”.
 2. Zapoznanie z planami pracy Komisji na 2019r.
 3. Rozpatrzenie skarg, które wpłynęły do Rady Powiatu.  
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie
  od poprzedniej sesji Rady Powiatu.  
 6. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 7. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 8. Zakończenie obrad IV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.    
 • data: 2019-03-06

wstecz

Nawigacja

Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 166619 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki