Kalendarz

Poniedziałek 23 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Marzena Święcicka

07-410 Ostrołęka
pl. gen. J. Bema 5, pok. 33
tel. (0-29) 764 28 15 wew. 154
e-mail: prk@powiatostrolecki.pl

 
 • Zasady rozpatrywania spraw

Konsumenci będący mieszkańcami powiatu ostrołęckiego (powiat ziemski) mogą zgłaszać do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wnioski o pomoc i podjęcie interwencji drogą pisemną, elektroniczną i osobiście. Do wniosku należy dołączyć kopie/skany istotnych w sprawie dokumentów. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko konsumenta, adres zamieszkania, kod pocztowy i nr telefonu kontaktowego. Wnioski bez wskazania imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

Wzór wniosku Konsumenta do Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

 

 • Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

  1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  2) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta,
  3) udzielania obywatelom innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów
  4) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  5) współdziałanie (współpraca) z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  6) występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze Powiatu organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta,
  7) możliwość żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego,
  8) prawo występowania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.

Terenem działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest powiat ziemski (powiat ostrołęcki).

 

 • Aktualności

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zachęca do zapoznania się z publikacjami edukacyjnymi, które są wydawane nakładem Komisji Nadzoru Finansowego i skierowane do klientów usług finansowych, podmiotów nadzorowanych przez KNF i środowiska szkolnego. Publikacje obejmują zagadnienia dotyczące wszystkich sektorów rynku finansowego.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/publikacje/publikacje_cedur.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że od dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które wprowadziły zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).
W związku z zapytaniami dotyczącymi upadłości konsumenckiej Rzecznik informuje, że postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek dłużnika. Rzecznicy konsumentów nie udzielają porad w zakresie upadłości konsumenckiej, ani pomocy w sporządzaniu pism przygotowawczych i wniosków o upadłość konsumencką. Zagadnienia dotyczące upadłości konsumenckiej zostały szczegółowo omówionew poradniku Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnego natronie internetowej: ms.gov.pl/pl

 

 


 

 

801 440 220 - nowy numer infolinii konsumenckiej - więcej informacji na stronie: www.uokik.gov.pl

 


 

Szanowni Państwo,
25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.


Już dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pragnie pomóc przedsiębiorcom i konsumentom przygotować się na nadchodzące zmiany.


Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

 

 

Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa

UKE ostrzega - kosztowny SMS

 

 • Informacje i dokumety
   

Poradniki i publikacje

Podstawa prawna

Wzory pism

 

Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów

drukuj całą stronę

Nawigacja

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  / 

Wybór języka

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

 • Togatus
 • kele
 • wrotamazowsza

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 9981 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)