Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 21 Października 2020

Wyszukiwarka

Projekt "Nowa perspektywa"

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

W dniu 29 czerwca 2009 roku w wyniku pożaru zniszczeniu uległ Zakład Przetówrstwa Mięsnego JBB w Łysych. Konsekwencją pożaru była utrata ponad 1400 miejsc pracy w zakładzie. Tym samym spowodowało to wzrost bezrobocia na terenie gminy Łyse i gmin ościennych. Strata w jednej chwili tak wielu miejsc pracy powoduje sytuację porównywalną do klęski żywiołowej o znacznym zakresie i skutkach. Dlatego też bardzo istotną kwestią jest wsparcie osób w przekwalifikowaniu jak i umożliwieniu im powrotu na rynek pracy.

Celem głównym projektu jest aktywizacja 245 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Ostrołęce – byłych pracowników ZPM „JBB” w Łysych oraz członków ich rodzin posiadających zameldowanie na terenie powiatu ostrołęckiego.
 
Cele szczegółowe:
 • Umożliwienie podniesienia kwalifikacji lub zdobycie nowych umiejętności,
 • Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • Dywersyfikacja doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych,
 • Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • Zmniejszenie bezrobocia wśród osób zamieszkałych na terenie gminy Łyse i gmin ościennych.

Projekt zapewnia:

 • Pokrycie kosztów badań lekarskich,
 • Pokrycie kosztów dojazdu do miejsca odbywania szkolenia i stażu,
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Doradztwo zawodowe (określenie predyspozycji zawodowych uczestników),
 • Pośrednictwo pracy (nawiązanie współpracy z zakładami pracy i firmami, w których uczestnicy odbywać będą staże)
 • Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie wszystkich uczestników projektu w formie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i staży.

 

Kontakt do biura projektu:

Wydział Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Plac Bema 5, 07-401 Ostrołęka

tel. 29 764 27 49 wew. 164, 166, 168, 151
fax. 29 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

 


Nowa perspektywa
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Nawigacja

Fundusze unijne w powiecie  / Kapitał ludzki  / Projekty zrealizowane  / Projekt "Nowa perspektywa"  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 6435 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki