Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Projekt nr RPMA.07.02.00-14-235/09

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

oraz innych obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

 

 


 


 

Wojewódzkie XXXVI zawody "Sprawni jak żołnierze"

23 kwietnia 2013r w Otwocku odbyły sie wojewódzkie zawody "Sprawni jak żołnierze"

W konkurencjach: test sprawności, rzut granatem, pierwsza pomoc przedmedyczna, strzelanie i bieg na orientację brała udział młodzież z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Sobiech Jakub, Mróz Mateusz i Żulewski Mateusz drużynowo zdobyli IV miejsce. Dziewczęta w składzie Białczak Natalia, Polewaczyk Anna i Trzcińska Katarzyna zdobyły miejsce VI. 


Wojewódzkie eliminacje zawodów strzeleckich "O Srebrne Muszkiety"

16 kwietnia 2013 roku w Warszawie odbyły się wojewódzkie eliminacje zawodów strzeleckich "O Srebrne Muszkiety" organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie przy wsparciu i pomocy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Ligi Obrony Kraju.

 

W konkurencji 40 strzałów ocenianych plus 5 próbnych w postawie leżącej na 50 m V miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle: reprezentancii w klasyfikacji chłopców:  Sobiech Jakub, Gruszewski Grzegorz, Zulewski Mateusz. W  klasyfikacji dziewcząt: Białczak Natalia, Polewaczyk Anna, Trzcińska Katarzyna

 

Regulamin zawodów- www.kuratorium.waw.pl

 


 

Okres realizacji Projektu zgodnie z Aneksem nr RPMA.07.02.00-14-235/09-06 z dnia 14.05.2012r.

rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2007.02.01

zakończenie rzeczowe realizacji: 2011.12.31

zakończenie finansowe realizacji: 2011.12.31

zakończenie realizacji Projektu: 2011.12.31

 

Całkowita wartość projektu -  8 802 050,50 zł

Wydatki kwalifikowalne - 8 726 214,93 zł

Wkład własny - 1 390 003,54 zł

Wydatki niekwalifikowalne - 75 835,57 zł

Kwota dofinansowania z EFRR - 7 412 046,96 zł

Poziom dofinansowania - 84,94%

 


ROZLICZANIE

 

Wniosek o płatność za okres  do 2011.11.29 - zatwierdzony przez MJWPU

całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem – 1 556 230,41zł

kwota wydatków kwalifikowalnych – 1 556 230,41zł

wnioskowana kwota z EFRR – 1 397 874,68zł

 

Wniosek o płatność za okres  do 2011.10.13 - zatwierdzony przez MJWPU

całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem – 2 200 204,59zł

kwota wydatków kwalifikowalnych – 2 160 704,59zł

wnioskowana kwota z EFRR – 1 940 840,00zł

 

Wniosek o płatność za okres  do 2011.08.23 - zatwierdzony przez MJWPU

całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem – 1 458 036,20zł

kwota wydatków kwalifikowalnych – 1 458 036,20zł

wnioskowana kwota z EFRR – 1 309 672,32zł

 

Wniosek o płatność za okres  do 2011.06.24 - zatwierdzony przez MJWPU

całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem – 878 115,42zł

kwota wydatków kwalifikowalnych – 878 115,42zł

wnioskowana kwota z EFRR – 788 761,94zł

 

Wniosek o płatność za okres  do 2011.05.11 - zatwierdzony przez MJWPU

całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem –  395  710,14zł

kwota wydatków kwalifikowalnych -  395 710,14zł

wnioskowana kwota z EFRR – 355 444,27zł

 

Wniosek o płatność za okres  2010.12.14 - zatwierdzony przez MJWPU

całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem – 6 693,97zł

kwota wydatków kwalifikowalnych – 6 693,97zł

wnioskowana kwota z EFRR – 6 693,97zł

 

Wniosek o płatność za okres  do 2009.12.29 – zatwierdzony przez MJWPU

całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem – 1 793 258,54zł

kwota wydatków kwalifikowalnych – 1 757 215,94zł

wnioskowana kwota z EFRR - 1 151 504,05zł

 


Projekt pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz innych obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013Informujemy, że w dniu 30 listopada 2010 r. reprezentujący Zarząd Powiatu w Ostrołęce Starosta Ostrołęcki oraz Wicestarosta podpisali umowę z wykonawcą robót na budowę strzelnicy sportowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni do skoku w dal i rzutni kulą wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Wykonawcą zadania została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SPORT HALLS Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 6 899 998,99 zł.

 • Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych
 • Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych

 


Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Ostrołęce podpisali w dniu 16.08.2010r. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie Projektu nr RPMA.07.02.00-14-235/09 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz innych obiektów sportowych wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Zestawienie finansowe:

 • Całkowita wartość projektu zgodnie ze złożonym w dniu 25.06.2010 r. wnioskiem o dofinansowanie 9 302 844,54 zł
 • Koszty kwalifkowalne 9 302 844,54 zł
 • Poziom dofinansowania 84,94%
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7 901 836,15 zł
 • Wkład własny Beneficjenta - Powiatu Ostrołęckiego: 1 401 008,39 zł

 

Planowany okres realizacji projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem i podpisaną umową -

 • rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 01.02.2010r.
 • zakończenie okresu rzeczowego: 30.09.2011r.
 • zakończenie okresu finansowego: 30.09.2011r.
 • zakończenie okresu realizacji Projektu: 30.09.2011r.W ramach realizowanej inwestycji zostaną zrefundowane wydatki poniesione w latach 2007-2009 na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz dofinansowane prace związane w budową obiektów sportowych w tym: strzelnicy sportowej 10 torowej, 50 m z halą strzelań, widownią do 50 osób, boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem sportowym i ogrodzeniem boisk, bieżni do skoku w dal, rzutni kulą, ciągów komunikacyjnych oraz ogrodzenia terenu.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle była realizowana w latach 2006-2008. Decyzja na użytkowanie została wydana 7 sierpnia 2008r. Parametry sali gimnastycznej z zapleczem przy ZSP w Kadzidle: wymiary 30m x 18m, powierzchnia zabudowy 850m2, powierzchnia użytkowa 698,87 m2, kubatura obiektu 7217 m3. Zapewnione są niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. W latach 2006-2008 Powiat otrzymał także dofinansowanie na budowę sali z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 595 500 zł.

Podstawowym zadaniem projektu jest zapewnienie bazy sportowej dla uczniów z obszarów wiejskich oraz poprawa dostępu pozostałych mieszkańców do podstawowej infrastruktury sportowej. Budowa obiektów stworzy niezbędne zaplecze edukacyjne i umożliwi racjonalne wykorzystanie bazy dla poprawy jakości nauczania i rozwoju kultury fizycznej wpływając na rozwój kapitału społecznego.

 

 

 

Informacje źródłowe na temat

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Fundusze unijne w powiecie  / Infrastruktura oświatowa  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 7436 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki