Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 24 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Nazwa organizacji

Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego; skrót ARR MPW

Status organizacji pożytku publicznego

Stowarzyszenie rejestrowe

Adres

07-410 Ostrołęka, ul. Baśniowa 14

Telefon

+48 29 760 30 45

Fax

+48 29 760 30 45

E-mail

arrmpw@arrmpw.org.pl

www

www.arrmpw.org.pl

Bank

PEKAO SA Oddział Ostrołęka

Konto

62 1240 1691 1111 0000 0740 3866

Rok rejestracji

1997

KRS

0000150383

REGON

550076655

Godziny przyjęć Ul. Baśniowa 14 - Biblioteka Europejska, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Punkt Informacji sieci Komisji Europejskiej - Europe Direct, Biuro Informacji i Porad Obywatelskich oraz ARR MPW - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 17.00
Ul. Gorbatowa 15 lokal 55 Sala Europejska - Punkt Informacji sieci Komisji Europejskiej - Europe Didect siedem dni w tygodniu poniedziałek - piątek 8.00-16.00 sobota; 8.00-12.00 14.00-18.00; niedziela 8.00-12.00

Cele statutowe

Agencja działa wedle zasady non for profit w celu:
 1. kształtowanie i rozwijanie aktywnych postaw mieszkańców dla poprawy warunków życia wspólnoty gminnej, w szczególności dotyczy to:
  1. członków stowarzyszenia
  2. kobiet
  3. osób pozostających bez pracy
  4. dzieci i młodzieży
  5. osób niepełnosprawnych
  6. członków rodzin dysfunkcyjnych
 2. wspieranie rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ekologicznych jako ważnego elementu rozwoju zrównoważonego
 3. inspirowanie oraz pomoc we współpracy osób i instytucji na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, prowadzenie szkoleń i działań promocyjnych
 4. pozyskiwanie oraz zarządzanie środkami zewnętrznymi na realizację przedsięwzięć rozwojowych i wspierających, udzielanie stypendiów i innej pomocy oświatowej
 5. współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi w zakresie polityki sprzyjającej rozwojowi regionu, w tym działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 6. promowanie ludzi, gmin, województw i regionu i przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju regionalnego i poprawy warunków życia
 7. udzielanie wsparcia grupom nieformalnym działającym dla rozwiązania problemów grupowych, realizacji przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych, proeuropejskich oraz innych wynikających z zainteresowań i aktywności obywateli
 8. udzielanie pomocy członkom wspierającym w realizacji ich działań statutowych
 9. pomoc merytoryczna lub finansowa osobom, grupom lub organizacjom i instytucjom w zakresie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 10. prowadzenie Domu Inicjatyw Regionalnych, jako miejsca dla realizacji różnego typu aktywności obywatelskiej
Agencja realizuje swoje cele przez:
 1. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji i szkoleń
 2. opracowywanie, konsultowanie i realizowanie programów rozwoju poszczególnych dziedzin życia wspólnoty regionalnej
 3. pozyskiwanie środków pomocowych na realizację projektów i inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju jednostek, grup i instytucji
 4. gromadzenie i przekazywanie informacji o lokalnych inicjatywach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
 5. współdziałanie z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami świadczącymi pomoc w opracowywaniu i finansowaniu programów rozwoju lokalnego i regionalnego
 6. porównawcze monitorowanie kierunków zmian oczekiwanych i pożądanych oraz realnie zachodzących

Osoby formalnie zarządzający organizacją

 • Aleksandra Nowak - Prezes
Inne informacje ARR MPW zainteresowana jest współpracą z administracją, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi subregionu ostrołęcko-siedleckiego PL 122 /NTS 3.14.19/

drukuj całą stronę

Nawigacja

Organizacje pozarządowe  / Baza organizacji  / 10  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2237 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki