Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 19 Września 2020

Wyszukiwarka

Aktualności ukryte

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Szkolenie w ramach Projektu "Nowa perspektywa"

W ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce Projektu "Nowa perspektywa" kolejna osoba mogła uczestniczyć w szkoleniu specjalistycznym na spawacza metodą TIG i MAG. Łączna ilość godzin szkolenia wynosiła 236. Zajęcia odbywały się od 2 maja do 30 czerwca br. Kurs kończy się egzaminem państwowym. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje książkę spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Szkolenie prowadzi Ośrodek Szkolenia Zawodowego AMET w Ostrołęce.

Promocja projektu "Nowa perspektywa" na Konferencji w Łysych

Programy pomocowe dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych były tematem spotkania, które odbyło się 26 marca w Łysych. Okazję stanowiła konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Łomżyńską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Łomży. Na spotkaniu przedstawione zostały także programy przygotowane przez Powiat Ostrołęcki. Zaprezentował je starosta Stanisław Kubeł i kierownik projektu Aldona Kuciej.

„Outplacement- monitorowany powrót do aktywności zawodowej”- to tytuł projektu, który od października 2009 r. realizował łomżyński NOT. Ze wsparcia w postaci szkoleń i dotacji na podjęcie działalności gospodarczej skorzystało 91 osób z województwa podlaskiego, w szczególności z powiatów: łomżyńskiego i kolneńskiego. Podsumowanie projektu odbyło się 26 marca w Łysych w obecności właściciela zakładu Józefa Bałdygi.

Konferencja była także okazją do zaprezentowania działań, na rzecz poszkodowanych, prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki. Z uwagi na lokalizację zakładu, największą liczbę zatrudnionych w JBB stanowili mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. W sumie różnymi formami wsparcia objęto kilkaset osób. Podczas spotkania starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł przedstawił trzy projekty. Dwa realizowane były przez tutejszy Powiatowy Urząd Pracy, jeden „Nowa perspektywa” przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Wszystkie działania, którymi objęci zostali uczestnicy projektów, zmierzały do łagodzenia skutków bezrobocia poprzez szybki powrót na rynek pracy.

W konferencji uczestniczyli: ks bp Stanisław Stefanek, wiceminister gospodarki, marszałkowie województwa mazowieckiego, dyrektorzy WUP w Warszawie, Olsztynie i Białymstoku oraz dyrektorzy PUP w Ostrołęce, Łomży i Kolnie.

Prezentacja programów przygotowanych przez Powiat Ostrołęcki (11mb)

Galeria zdjęć z konferencji

Kolejne szkolenia w ramach Projektu "Nowa perspektywa"

15 marca 2011 roku rozpoczęły się kolejne szkolenia w ramach Projektu "Nowa perspektywa":

 • sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalną i minimum sanitarnym - zakończenie 13.04.2011r.
 • pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadrowo-płacowymi - zakończenie 27.04.2011r.

Szkolenia prowadzi Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Ośrodek Szkolenia Kierowców z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Kościuszki. Szkolenie na sprzedawcę obejmuje łącznie 90 godzin, są to zajęcia zarówno praktyczne i teoretyczne. Natomiast szkolenie na pracownika administracyjno-biurowego obejmują łącznie 100 godzin. Obydwa szkolenia zakończone będą egzaminem.

Informacja

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce uprzejmie informuje, że w lutym zakończono nabór do Projektu w związku z wyczerpaniem środków na poszczególne wsparcia.

Rusza kurs operatora koparko-ładowarki

W dniu 7 marca br. rozpoczyna się kolejny kurs "Obsługa sprzętu ciężkiego - operator koparko-ładowarki kl. III" realizowany w ramach projektu 'Nowa perspektywa". Projekt realizowany jest od 2010 roku przez Powiat Ostrołęcki. Kurs będzie przeprowadzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn z siedzibą w Warszawie. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Filii Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn w Ostrołęce, ul. Sochaczewskiego 7.

Rozpoczęto kurs na spawacza

Od 1 marca br. trwa kurs "Spawacz" realizowany w ramach projektu 'Nowa perspektywa". Kurs prowadzony jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego AMET w Ostrołęce, ul. Leszczyńskiego 4. Zajęcia praktyczne i teoretyczne będą trwały do 30 kwietnia br.

Ogłoszenie o wznowieniu rekrutacji do Projektu „Nowa perspektywa”

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce informuje, o wznowieniu rekrutacji do projektu „Nowa perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet  VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.


Celem projektu jest aktywizacja byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „JBB” w Łysych oraz członków ich rodzin z terenu powiatu ostrołęckiego.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie wszystkich uczestników projektu w formie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń i staży.

W 2011 roku do projektu zapraszamy osoby zainteresowane głównie szkoleniami:

 • sprzedawca z obsługą komputera, kasą fiskalna i minimum sanitarnym,
 • magazynier z obsługą wózków jezdniowych,
 • obsługa sprzętu ciężkiego – operator koparko-ładowarki kl. III,
 • spawacz (kurs podstawowy).
 • pracownik administracyjno-biurowy z elementami płacowo-kadrowymi

Dodatkowo uczestnicy objęci zostaną wsparciem towarzyszącym:

 • badania lekarskie,
 • stypendium z tytułu skierowania na szkolenie w wysokości 4 zł brutto za 1 godzinę szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdów do miejsca odbywania szkolenia do wysokości ceny biletów komunikacji publicznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Nabór na 2011 rok będzie trwał do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w budżecie. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu prowadzonym przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5, II piętro pok.
nr 34, tel. (29) 764 27 49 wew. 164, 168 lub151. Biuro czynne w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 


Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji i wymogów można uzyskać dzwoniąc na powyższe numery telefonów do Wydział Promocji i Rozwoju a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce www.powiatostrolecki.pl w zakładce  Projekt „Nowa perspektywa”.

Nawigacja

Fundusze unijne w powiecie  / Kapitał ludzki  / Projekty zrealizowane  / Projekt "Nowa perspektywa"  / Aktualności ukryte  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3032 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki