Kalendarz

Piątek 24 Listopada 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Starosta Ostrołęcki

Stanisław Kubeł

Plac Bema 5, Sekretariat, I piętro, pok. 16

tel.: 029 764 36 45, fax: 029 764 32 81

1. Starosta jest kierownikiem Starostwa, zwierzchnikiem pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

2. Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.

3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniami interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Czynności, o których mowa wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

4. Starosta sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5. Starosta wykonuje zadania w szczególności z zakresu:

1) zapewnienia przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa,
2) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
3) zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
4) oświaty i spraw społecznych,
5) komunikacji i drogownictwa,
6) zamówień publicznych,
7) orzekania o niepełnosprawności.

6. Starosta nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Skarbnika Powiatu,
2) Sekretarza Powiatu,
3) Zespół Radców Prawnych,
4) Wydział Organizacji i Nadzoru,
5) Wydział Finansowy,
6) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
7) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Audytu i Kontroli,
8) Wydział Komunikacji i Drogownictwa,
9) Samodzielne Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych,
10) Zarząd Dróg Powiatowych,
11) Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
12) Szkoły i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Struktura urzędu  / Starosta  / 

Wybór języka

Kalendarium

miesiąc:
rok:

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • Europejski Numer Alarmowy 112
  • Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 4134 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)