Kalendarz

Piątek 24 Listopada 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Pełnomicnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Artur Romanik

Plac Bema 5, II piętro, pok. 31
tel.: 029 764 32 46 wew. 165
 

Do zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanego pełnomocnikiem ochrony, należy:

1) opracowanie, aktualizowanie i przedstawianie do akceptacji Staroście projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych w Starostwie, w tym:

a) planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowanie jego realizacji,
b) instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania w Starostwie informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz  zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
c) dokumentacji określającej sposób i tryb przetwarzania w Starostwie informacji niejawnych o klauzuli "poufne", jeśli takie informacje będą przetwarzane,
d) dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w przypadku przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej,
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Starostwie, w których są przetwarzane informacje niejawne, poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,  w szczególności szacowanie ryzyka,
4) prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Starostwie,
5) organizowanie i prowadzenie co dwa lata okresowych kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Starostwie,
6) organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu informacji niejawnych dla pracowników Starostwa lub osób wykonujących czynności zlecone związane z dostępem do informacji niejawnych,
7) prowadzenie ewidencji:
a) wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
b) pisemnych oświadczeń osób przeszkolonych o zapoznaniu się się z przepisami o ochronie informacji niejawnych,
8) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Starosty,
9) prowadzenie kontrolnych postępowań sprawdzających,
10) prowadzenie wykazu osób zatrudnionych w Starostwie lub wykonujących czynności zlecone:
a) które posiadają uprawnienia do dostępu informacji niejawnych,
b) którym odmówiono wydania po świadczenia bezpieczeństwa,
c) którym cofnięto uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
d) obejmujące wyłącznie dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy ochronie informacji niejawnych,
11) przechowywanie przez co najmniej 20 lat akt zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
12) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii niejawnych,
13) informowanie Starosty o naruszeniu w Starostwie przepisów o ochronie informacji niejawnych, a także kierownika właściwej jednostki organizacyjnej ABW w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższej,
14) prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przedstawianie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przedstawianie Staroście wyników tych postępowań i wniosków,
15) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
16) przekazywanie kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej ABW na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 10, danych osób:
a) uprawnionych do dostępu informacji niejawnych,
b) którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
c) wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

drukuj całą stronę

Nawigacja

Struktura urzędu  / Poin  / 

Wybór języka

Kalendarium

miesiąc:
rok:

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • Europejski Numer Alarmowy 112
  • Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1290 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)