Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

W dniu 23 kwietnia 2001 roku Rada Powiatu w Ostrołęce uchwałą Nr XXI/128/2001 ustanowiła znak graficzny (logo) Powiatu Ostrołęckiego.

Uzasadnienie.

W obliczu zmian samorządowych, jakie przyniosła nam reforma Powiat Ostrołęcki, aby mógł być konkurencyjny potrzebuje skutecznego narzędzia wyróżniającego region spośród innych w Polsce i na świecie. Niewątpliwie takim narzędziem będzie opracowanie kompleksowego "Systemu Identyfikacji Wizualnej Powiatu Ostrołęckiego". Jasny, przejrzysty system, w dobie natłoku informacji, stanowi podstawę do rozpoznawania przekazu promocyjnego powiatu przez potencjalnych inwestorów, partnerów oraz społeczność.

Pierwszym krokiem, aby to osiągnąć jest opracowanie herbu, flagi, loga powiatu, które oddając jego charakter i tradycje, stanowiłyby podstawę dla wszelkich działań marketingowych, służących promocji powiatu, a w perspektywie składałyby się na kompleksowy system identyfikacji.

Procedury w zakresie opracowania wyżej wymienionych symboli zostały uruchomione w ubiegłym roku. Ustanowienie herbu i flagi powiatu wymaga przygotowania rzetelnego studium historyczno-heraldycznego oraz procesu projektowania i uzgadniania wzorów zgodnie z zasadami weksykologii i heraldyki i jest procesem długotrwałym. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania studium historyczno-heraldycznego. Dużo prostszym procesem jest proces opracowania logo powiatu, którego uwieńczeniem jest zatwierdzenie przez Radę Powiatu w Ostrołęce.

Proponowany do zatwierdzenia wzór logo jest projektem grafika i architekta p. Marcina Żerańskiego, który jest autorem wielu znaków graficznych, wśród których są loga nagrodzone w ogólnopolskich konkursach w Krakowie i Białymstoku.

Projekt, stanowiący załącznik do uchwały, jest zgodny z zasadami tworzenia nowoczesnych znaków graficznych regionów geograficznych i administracyjnych. Znaki tego typu powinny charakteryzować się nieco abstrakcyjną, lekką kompozycją, stworzoną płynnymi, dynamicznymi liniami i czystymi kolorami.

Idea tworzenia znaku graficznego dla Powiatu Ostrołęckiego polegała na dobraniu prostych form i podstawowych kolorów wynikających z charakteru naszego obszaru. Znak tworzony był w myśl zasady tzw. polskiej szkoły znaku graficznego. Dynamiczne kształty ożywiają prostą formę, stworzoną tylko z dwóch elementów - dwukolorowego tła i powtórzonej czterokrotnie wstęgi.

Forma ta łączy w sobie dwie, różne części powiatu ostrołęckiego - puszczańskiej (kurpiowskiej) północy i rolniczego (szlacheckiego) południa. Dla północnej części powiatu wybrany został kolor zielony, symbolizujący Puszczę Kurpiowską, dla południowej - kolor żółty, symbolizujący bogactwo pól zbożowych. Kolory te są najprostszymi symbolami nasuwającymi na myśl najprostsze skojarzenia. Mają również wyraz socjologiczny. Zielony - kojarzony jest ze spokojem, stabilizacja, nadzieją, żółty (ciepły) - ze stałością, mądrością, błyskotliwością oraz cierpliwością i wytrwałością.

Pozioma wstęga symbolizuje rzekę Narew, zaś pionowe to rzeki: Omulew, Rozoga i Szkwa, które ze względu na, wręcz nienaturalny bieg, (płyną one równolegle do siebie, co jest wyjątkiem w skali całego kraju) zostały wyeksponowane w logo. Napis "Powiat Ostrołęcki" ma prostą formę, która nie zaburza kompozycji plastycznej.

Znak graficzny może funkcjonować z nazwą, jak również bez niej. Proponowany projekt znaku graficznego powiatu ostrołęckiego, jego forma i kolorystyka odpowiada charakterowi (rolniczego, zasobnego w lasy i rzeki) powiatu ostrołęckiego. W bardzo nowoczesny sposób identyfikuje jego teren i charakter gospodarki. Przyjęty jako obowiązujący będzie niewątpliwie doskonałym nośnikiem idei "Najczystszego Powiatu w Zjednoczonej Europie" i samorządu, który w imieniu lokalnej społeczności "zawarł kontrakt z naturą, promuje ochronę własnego środowiska oraz popiera ideę rozważnego i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych".

drukuj całą stronę

Nawigacja

Logo Powiatu Ostrołęckiego  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 7521 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki