Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 21 Listopada 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • WSAP
  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

BUDOWNICTWO

Od 17 grudnia 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
Poniżej podano link do strony, na której znajdują się wzory wraz z przykładami wypełnienia poszczególnych wzorów:
- wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
- zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

adres: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie robót rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę

GEODEZJA

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntow i budynkow

Upoważnienie do wniosku o wydanie wypisu wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o aktualizację danych osobowych

Wniosek o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej, kopii mapy glebowo-rolniczej

Wniosek o zaświadczenie o figurowaniu gospodarstwa rolnego

Wniosek o wprowadzenie zmiany do ewidencji gruntów i budynków

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Przedwczesny wyrąb drzewostanu w wypadkach losowych

Wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu

Zalesienie gruntów rolnych

Rejestracja sprzętu służącego do połowu ryb

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Koncesja na wydobywanie kopalin

Koncesja na poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin

Komunikat w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO

Zezwolenie na hodowlę i posiadanie charta

Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc cudzoziemcom

Rodziny zastępcze

Nawigacja

Załatwianie spraw w urzędzie  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 27769 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)