Kalendarz

Niedziela 24 Września 2017

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

INFORMACJA

Od 17 grudnia 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
Poniżej podano link do strony, na której znajdują się wzory wraz z przykładami wypełnienia poszczególnych wzorów:
- wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
- zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

adres: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Przedwczesny wyrąb drzewostanu w wypadkach losowych

Wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu

Zalesienie gruntów rolnych

Zmiana lasu na użytek rolny

Pozwolenie wodnoprawne

Rejestracja sprzętu służącego do połowu ryb

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Zapewnienie usług w domach pomocy społecznej

Pomoc cudzoziemcom

Rodziny zastępcze

Zadania realizowane w ramach rehabilitacji społecznej

Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

Zezwolenie na hodowlę i posiadanie charta

Koncesja na poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin

Koncesja na wydobywanie kopalin

Informacja Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydawaniu orzeczeń

Wybór języka

Kalendarium

miesiąc:
rok:

Zamówienia publiczne

dowiedz się więcej

Bannery

  • Europejski Numer Alarmowy 112
  • Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 23168 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)