Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 24 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

Kogo dotyczy

- nauczyciele zatrudnieni w zespołach i placówkach,dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki,

- byli  nauczyciele,  otrzymujący świadczenie kompensacyjne, nauczyciele-emeryci oraz renciści zespołów i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Zarząd Powiatu w Ostrołęce

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, który składany jest za pośrednictwem właściwego dyrektora zespołu szkół lub placówki oświatowej.

Załączniki:

1)       aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie,

2)       dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,

3)       opinię dyrektora zespołu szkół

Tryb załatwienia sprawy

Uchwała Zarządu Powiatu w Ostrołęce

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Miejsce złożenia wniosku

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych pok. 28 (II piętro)

tel. (29) 764 20 79 wew. 159

Podstawa prawna

Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki

Uwagi i dodatkowe informacje

Pomoc zdrowotna może być przyznana w szczególności w związku z:

1) przewlekłą chorobą nauczyciela,

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

 

Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) rodzaju i przebiegu choroby,

2) wysokości udokumentowanych  kosztów leczenia  nauczyciela,

3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków na leczenie.

 

Nauczyciele mogą ubiegać się o zrefundowanie:

1)  zakupu leków lub sprzętu medycznego,

2)  zabiegu medycznego,

3)  specjalistycznego leczenia,

4)  usług rehabilitacyjnych.

Refundacja poniesionych przez nauczyciela kosztów, o  których mowa w ust. 3 nie może być  wyższa niż 1500 zł. w danym roku kalendarzowym.

 

Dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych tel. (29) 764 20 79 w. 159

Nawigacja

Oświata  / Sprawy załatwiane w wydziale z zakresu edukacji  / Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 5329 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki