Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Środa 21 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Informacja o realizacji programów stypendialnych
w powiecie ostrołęckim
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w okresie 2004-2006

W latach 2004-2007 Powiat Ostrołęcki realizował projekty stypendialne dla uczniów i studentów, na które wypłacił środki finansowe w wysokości 2 584 541 zł, na wypłatę stypendiów dla 2261 osób z tego dla 1909 uczniów - 1 977 941 zł i 352 studentów - 606 600 zł. Wsparcie z EFS łącznie dla uczniów i studentów wyniosło 1 799 719 zł.

 

Informacje I EDYCJA STYPENDIÓW

Informacje II EDYCJA STYPENDIÓW

Informacje III EDYCJA STYPENDIÓW
 

 


 

Zestawienie liczby stypendystów i środków finansowych
z trzech edycji programu stypendialnego

Lp. Treść Edycja Uczniowie Studenci Razem %
1 Liczba stypendystów, którym wypłacono środki finansowe I 692 136 828 36,62%
II 565 118 683 30,21%
III 652 98 750 33,17%
Razem 1909 352 2261 100,00%
2 Wypłacone środki na stypendia ogółem w zł I 711 382 243 600 954 982 36,95%
II 685 559 222 000 907 559 35,11%
III 581 000 141 000 722 000 27,94%
Razem 1 977 941 606 600 2 584 541 100,00%
3 W tym środki z EFS w zł I 484 095 182 700 666 795 37,05%
II 466 523 166 500 633 023 35,17%
III 394 150 105 750 499 900 27,78%
Razem 1 344 769 454 950 1 799 719 100,00%


Stypendyści wszystkich edycji zarówno uczniowie i studenci zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety na temat oceny realizacji programu.

Ocena programu przez stypendystów:

I edycja

Spośród 453 uczniów stypendystów i 128 studentów, którzy udzielili anonimowych odpowiedzi, dla 69% uczniów i 88% studentów stypendia spełniły ich oczekiwania. Dla blisko 47% ankietowanych uczniów i 59% studentów nie byłaby możliwa nauka bez otrzymania stypendium. Pomoc w formie stypendium zmobilizowała do nauki 68% ankietowanych uczniów i 61% studentów, a 28% uczniów osiągnęło dzięki stypendium lepsze wyniki w nauce, natomiast 34% ankietowanych studentów uznało, że dzięki stypendium zaliczyli rok studiów.

 

II edycja

Spośród 444 uczniów stypendystów i 114 studentów, którzy udzielili anonimowych odpowiedzi, dla 67% uczniów i 54% studentów stypendia spełniły ich oczekiwania. Pomoc w formie stypendium zmobilizowała do nauki 61% ankietowanych uczniów i 70% studentów, a 36% uczniów osiągnęło dzięki stypendium lepsze wyniki w nauce, natomiast 25% ankietowanych studentów uznało, że dzięki stypendium zaliczyli rok studiów. Dzięki stypendium 25% studentów miało łatwiejszy dostęp do internetu, programów komputerowych i pomocy multimedialnych.

 

III edycja

Spośród 537 uczniów i 98 studentów, którzy udzielili anonimowych odpowiedzi, dla 60% uczniów i 62% studentów stypendia spełniły ich oczekiwania. Pomoc w formie stypendium zmobilizowała do nauki 58% ankietowanych uczniów i 64% studentów, a 32% uczniów osiągnęło dzięki stypendium lepsze wyniki w nauce, natomiast 28% ankietowanych studentów uznało, że dzięki stypendium zaliczyli rok studiów. Dzięki stypendium 30% studentów miało łatwiejszy dostęp do internetu, programów komputerowych i pomocy multimedialnych. Natomiast 23% ankietowanych uczniów i studentów zdobyło wiedzę i umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Udział w projekcie przyczynił się do rozwoju interpersonalnego 21% badanych studentów oraz wzrostu poczucia własnej wartości w wymiarze edukacyjnym u 26% uczniów i 38% studentów.

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1444 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki