Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 28 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Rozmiar: 37730 bajtów


 

W dniach 2-4 września 2009 roku w 7 Zespołach Szkół Powiatowych biorących udział w Projekcie pn. Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obyła się rekrutacja uczestników spośród uczniów szkół zawodowych.

Uczniowie Zespołów Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie w trakcie dyżuru w sekretariacie swojej szkoły składali podpisane przez siebie i zaakceptowane przez rodziców deklaracje uczestnictwa w Projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Zobacz zdjęcia z rekrutacji


W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu Nr POKL.09.02.00-14-006/08 pn. Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 11 sierpnia 2009 roku Zarządzeniem Starosty Ostrołęckiego został ustalony "Regulamin przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w Zespołach Szkół Powiatowych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki".

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w miesiącach sierpień (rozesłanie pism informujących o naborze) - wrzesień 2009 roku wg ustalonego harmonogramu:Zespół Szkół Powiatowych Data dyżuru w sekretariacie ZSP Godziny dyżuru
Troszyn, ul. J. Słowackiego 3 02.09.2009 8.00-9.50
Czerwin, ul. Piastowska 23 A 02.09.2009 10.35-11.45
Goworowo, ul. Ostrołęcka 27 02.09.2009 12.50-13.55
Kadzidło, ul. Słoneczna 2 03.09.2009 8.00-9.40
Baranowo, ul. Niepodległości 27 03.09.2009 10.25-11.35
Łyse, ul. Stanisława Krupki 20 04.09.2009 8.45-9.50
Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 5 04.09.2009 11.10-13.00


Uczniowie po zapoznaniu się w/w Regulaminem, składają osobie zajmującej się rekrutacją kserokopię legitymacji szkolnej, Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Zakresem danych powierzonych do przetwarzania.

Pliki do pobrania:

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1115 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki