Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Poniedziałek 28 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Rozmiar: 37730 bajtówZakończyły się zajęcia w ramach projektu "Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego". Wzięło w nim udział 268 osób z 7 Zespołów Szkół Powiatowych. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia obejmowały łącznie 980 dodatkowych godzin lekcyjnych, w tym:

 • 560 z języka angielskiego w ZSP w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie;
 • 224 z języka niemieckiego z ZSP w Kadzidle, Myszyńcu, Troszynie;
 • 56 z języka rosyjskiego w ZSP w Goworowie oraz
 • 60 z warsztatów technologicznych w ZSP w Kadzidle i 80 z warsztatów technologicznych w ZSP w Baranowie.


Dodatkowe zajęcia językowe trwały przez 28 tygodni. Natomiast warsztaty technologiczne w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle trwały przez 20 tygodni, zaś w Baranowie były to sobotnie bloki lekcyjne - łącznie 10 spotkań, trwających 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia językowe odbywały się w pracowniach językowych i komputerowych, a warsztaty technologiczne w pracowni chemiczno- technologicznej (ZSP w Baranowie) oraz w pracowni analiz mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych (ZSP w Kadzidle). Dodatkowe lekcje prowadzone były przez nauczycieli poszczególnych szkół.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pomoce dydaktyczne: multimedialne kursy językowe, słowniki i zeszyty ćwiczeń do gramatyki, a także pomoce do zajęć z technologii np. odczynniki, szkło laboratoryjne itp. Zajęcia pozalekcyjne z warsztatów technologicznych w Baranowie zakończyły się 6 marca, zaś w Kadzidle 10 marca. Lekcje z języków obcych trwały do 30 kwietnia. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie około 172 015 zł, w tym dofinansowanie wyniesie około 150 083 zł.


W marcu br. zakończyły się zajęcia pozalekcyjne z warsztatów technologicznych w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie i w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle w ramach projektu "Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Celem tych spotkań - warsztatów było nabycie przez uczniów umiejętności korzystania ze specjalistycznych urządzeń stosowanych w analityce żywności a także umiejętności wykonywania specjalistycznych analiz stosowanych w laboratoriach zakładów przetwórstwa spożywczego. Warsztaty to przede wszystkim zajęcia praktyczne, na których uczniowie wykonują analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 40 osób. Obecność na warsztatach w Baranowie była 100% a w Kadzidle 98,75%.
Warsztaty technologiczne w ZSP w Kadzidle odbywały się raz w tygodniu przez 3 godziny lekcyjne. Łącznie warsztaty trwały przez 20 tygodni, obejmując 60 godzin lekcyjnych. Uczestnicy warsztatów technologicznych w ZSP w Baranowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych w soboty. Zajęcia trwały łącznie 80 godzin lekcyjnych po 8 godzin na każdym z 10 spotkań.


Uczniowie Technikum Technologii Żywności ZSP w Kadzidle uczestniczą w projekcie "Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
W każdą środę, po zajęciach obowiązkowych, 20 uczniów spotyka się na warsztatach technologicznych w pracowni analiz fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych w ZSP w Kadzidle.
Celem tych spotkań - warsztatów jest nabycie przez uczniów umiejętności korzystania ze specjalistycznych urządzeń stosowanych w analityce żywności a także umiejętności wykonywania specjalistycznych analiz stosowanych w laboratoriach zakładów przetwórstwa spożywczego. Warsztaty to przede wszystkim zajęcia praktyczne, na których uczniowie wykonują analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne. Zajmują się między innymi oznaczaniem zawartości związków azotowych, wapnia, fosforu, chlorków, witaminy C, sacharydów, tłuszczu różnymi metodami oraz odczytywaniem uzyskanych wyników, porównaniem ich z normą i formułowaniem wniosków czyli analizą i interpretacją wyników. Na przykład 02 grudnia b.r. oznaczali, analizowali i interpretowali zawartość chlorków w mleku, mięsie i pieczywie metodą Mohra, a 09 grudnia b.r. oznaczali, odczytywali i interpretowali zawartość chlorków w serze edamskim, morskim i gouda metodą Volharda.
Łącznie zajęcia trwać będą przez 20 tygodni, po trzy godziny lekcyjne każdego tygodnia. Łącznie uczniowie spędzą czas na warsztatach technologicznych 60 godzin lekcyjnych. Warsztaty prowadzą dwie nauczyciele z ZSP w Kadzidle.


W dniu 14 września br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do 268 uczestników podzielonych na 17 grup:
15 grup językowych obejmujących 228 uczestników, w tym:

 • 10 grup z języka angielskiego - 153 uczestników:
 • 1 grupa w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie,
 • 1 grupa w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwienie,
 • 1 grupa w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie,
 • 2 grupy w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle,
 • 1 grupa w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych,
 • 2 grupy w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu
 • 2 grupy w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie
 • 4 grupy z języka niemieckiego - 60 uczestników:
 • 2 grupy w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle
 • 1 grupa w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu
 • 1 grupa w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie
 • 1 grupa z języka rosyjskiego w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie - 15 uczestników

2 grupy warsztatowe, w których będzie łącznie uczestniczyło 40 osób, po 20 uczestników w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie i w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Uczestnicy z poszczególnych grup językowych mają zajęcia raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Zajęcia będą trwały przez 28 tygodni, obejmując 56 godzin lekcyjnych. Warsztaty technologiczne w ZSP w Kadzidle odbywają się raz w tygodniu przez 3 godziny lekcyjne. Łącznie zajęcia będą trwały przez 20 tygodni, obejmując 60 godzin lekcyjnych. Uczestnicy warsztatów technologicznych w ZSP w Baranowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w soboty. Zajęcia obejmują 10 spotkań po 8 godzin lekcyjnych. W ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone zajęcia obejmujące łącznie 980 godzin lekcyjnych.

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1170 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki