Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 19 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść stronyW dniach 9-14 września 2009 roku w 4 Zespołach Szkół Powiatowych biorących udział w Projekcie pn. Wizytówki Powiatu - zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obyła się rekrutacja uczestników spośród uczniów szkół zawodowych. Uczniowie Zespołów Szkół Powiatowych w Goworowie, Kadzidle, Łysych i Troszynie w trakcie dyżuru w sekretariacie swojej szkoły składali podpisane przez siebie i zaakceptowane przez rodziców deklaracje uczestnictwa w Projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami.


W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu Nr POKL.09.02.00-14-047/08 pn. Wizytówki Powiatu - zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7 września 2009 roku Zarządzeniem Starosty Ostrołęckiego został ustalony "Regulamin przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu Wizytówki Powiatu - zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w Zespołach Szkół Powiatowych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki". Rekrutacja uczestników odbędzie się w miesiącu wrześniu br. wg ustalonego harmonogramu:
 

Zespół Szkół Powiatowych Data dyżuru w sekretariacie ZSP Godziny dyżuru
Troszyn, ul. J. Słowackiego 3 09.09.2009 8.55-9.50
Goworowo, ul. Ostrołęcka 27 10.09.2009 9.00-10.30
Kadzidło, ul. Słoneczna 2 11.09.2009 8.00-9.40
Łyse, ul. Stanisława Krupki 20 14.09.2009 8.45-9.50 Uczniowie po zapoznaniu się w/w Regulaminem, składają osobie zajmującej się rekrutacją kserokopię legitymacji szkolnej, Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Zakresem danych powierzonych do przetwarzania.
 
Pliki do pobrania:

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / POKL 2007-2013  / Wizytówki Powiatu  / Rekrutacja  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1180 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki