Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść stronyW dniu 2 października br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji w ramach projektu "Wizytówki powiatu - zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zajęcia z autoprezentacji są skierowane do 94 uczestników podzielonych na 10 grup zajęciowych:

 • 3 grupy w ZSP w Goworowie - 25 uczestników,
 • 4 grupy w ZSP w Kadzidle - 39 uczestników,
 • 2 grupy w ZSP w Łysych - 21 uczestników,
 • 1 grupa w ZSP w Troszynie - 9 uczestników.

Uczestnicy projektu mają zajęcia pozalekcyjne co dwa tygodnie. Cykl zajęć obejmuje 11 spotkań po 2 godziny lekcyjne dla każdej grupy. W ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone zajęcia obejmujące łącznie 220 godziny lekcyjne. Podczas zajęć podstawowym narzędziem pracy jest kamera video. Wypowiedzi uczestników są nagrywane a następnie prezentowane na monitorze i analizowane wspólnie z trenerami.


W związku realizacją Projektu nr POKL. 09.02.00-14-047/08 pn. "Wizytówki Powiatu - zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego" 22.09.2009 roku podpisana została umowa nr 81/2009 na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z autoprezentacji z firmą A-Z STUDIO Adam Rogala z siedzibą w Warszawie. Na zlecenie Powiatu Ostrołęckiego firma A-Z Studio zobowiązała się do przeprowadzenia w roku szkolnym 2009/2010 zajęć z autoprezentacji dla łącznie 94 uczniów z Zespołów Szkół Powiatowych w Goworowie (25), Kadzidle (39), Łysych (21), Troszynie (9).

Zajęcia grupowe odbywać się będą w okresie 02.10.2009r. - 23.04.2010r. - łącznie 110 spotkań. Tematyka zajęć i liczba godzin przeznaczonych na realizację zajęć:

 1. "Jacy jesteśmy?" czyli cechy osobowości osób występujących publicznie, wiarygodność i konstrukcja przekazu podczas autoprezentacji - 2
 2. Reguły interpretacji poezji czyli jak opowiadać wierszem - 2
 3. Referat w klasie - 2
 4. Prezentacja naukowa- wprowadzenie do prezentacji maturalnej - 2
 5. Prezentacja maturalna cd - 2
 6. Casting - 2
 7. Rozmowa kwalifikacyjna do pracy - 2
 8. Wypowiedź do programu informacyjnego - 2
 9. Konferencja prasowa - prezentacja dokonań grupy w sytuacji medialnej - 2
 10. Prezentacja przed dużym audytorium - 2
 11. Prezentacja przed dużym audytorium - półfinał konkursu krasomówczego - 2 Konkurs krasomówczy - Gwiazdy Powiatu w Warszawie. Spotkanie konkursowe w Warszawie.

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / POKL 2007-2013  / Wizytówki Powiatu  / Realizacja zajęć  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1222 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki