Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 19 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść stronyKonferencja podsumowujaca projekt

W dniu 28 kwietnia 2010 roku o godzinie 10.00 w ramach Projektu Nr POKL.09.02.00-14-047/08, pn. Wizytówki Powiatu - zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęła się w gospodarstwie agroturystycznym w Wydmusach konferencję podsumowującą projekt.

Konferencje rozpoczął Starosta Ostrołęcki przekazując następnie głos Kierownikowi Projektu Pani Lucynie Olszewskiej-Kurpiel.

Uczestnikami konferencji byli również:
I. Witold Pakieła - Wicestarosta
Barbara Gocłowska - Skarbnik Powiatu
Kazimierz Rzewnicki - Przewodniczący Komisji Oświaty
Kierownik Projektu - Lucyna Olszewska-Kurpiel
Koordynator Projektu - Magdalena Pietras

II. Dyrektorzy 7 Zespołów Szkół Powiatowych i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myszyńcu

III. Trenerzy zajęć pozalekcyjnych z autoprezentacji
Firma AZ Studio Adam Rogala, Marek Kupis

IV. Opiekunowie szkolni grup z autoprezentacji

V. Finaliści konkursu krasomówczego w Warszawie
Bartłomiej Wanat z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle
Monika Żubrowska z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych
Klaudia Maria Krupa z Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie
oraz uczestnicy wyróżnieni:
Grzegorz Piotrak z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle
Julita Nosek z Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych
Aneta Olszewska z Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie

VI. Przedstawiciele mediów Radio OKO, Tygodnik Ostrołęcki, Rozmaitości Ostrołęckie, Kurier Ostrołęcki Kierownik Projektu Pani Lucyna Olszewska-Kurpiel przekazała zebranym informacje dotyczące realizacji projektu podkreślając informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pan Starosta Stanisław Kubeł - podsumował konkurs krasomówczy w którym uczestniczył jako członek komisji oraz wręczył podziękowania trenerom i opiekunom za prace za rzecz projektu
- Trenerzy podsumowali prowadzone przez siebie zajęcia oraz omówili karty indywidualnej oceny uczestników projektu które wypełniali na początku i na zakończenie realizacji projektu oceniając postępy młodzieży
- Opiekunowie projektu przedstawili swoje spostrzeżenia dotyczące wartości prowadzonych zajęć i postępów jakich dokonali uczestnicy projektu.
- Koordynator projektu Magdalena Pietras przedstawiła finalistów konkursu
Punktem kulminacyjnym konferencji były występy 3 finalistów konkursu oraz 3 osób wyróżnionych. Konferencja zakończyła się o. godz.15.30

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / POKL 2007-2013  / Wizytówki Powiatu  / Konferencja podsumowująca projekt  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 2021 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki