Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 19 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

          

PHARE 2003

Program "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.Przedsięwzięcia: "Pracownia chemiczno-technologiczna warunkiem podniesienia wiedzy praktycznej", "Poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni leśnej" w ramach Programu "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" finansowanego ze środków Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Prace związane z dostawą i montażem sprzętów i urządzeń zostały zakończone 22 kwietnia 2006 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie oraz 20 maja 2006 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Pracownia chemiczno-technologiczna Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie została wyposażona w nowoczesny sprzęt laboratoryjno- technologiczny, m.in.:

 • stomacher,
 • autoklaw ciśnieniowy ,
 • waga analityczna i elektroniczna,
 • łaźnia wodna,
 • mieszadła magnetyczne bez grzania,
 • dygestorium apteczne,
 • stoły laboratoryjne oraz szafa na chemikalia.


Pracownia przedmiotów i praktyk zawodowych Technikum Leśnego Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle została wyposażona w sprzęt:

 • komputerowy (m.in. projektor, komputery, serwer z oprogramowaniem, aparat cyfrowy),
 • leśny (m.in. wysokościomierz, średnicomierz),
 • geodezyjny: (m.in. GPS, niwelator),
 • optyczno-laboratoryjny (m.in. lupa, lornetka).


Na realizację Przedsięwzięć:

 • "Pracownia chemiczno-technologiczna warunkiem podniesienia wiedzy praktycznej" w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie zostały przyznane środki w wysokości 23 918,00 Euro,
 • "Poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni leśnej" w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle zostały przyznane środki w wysokości 16 044,00 Euro. Dotychczas Powiat Ostrołęcki otrzymał środki w wysokości 80% przyznanego wsparcia obu Przedsięwzięć a pozostałe 20% otrzyma po zatwierdzeniu raportu końcowego rozliczającego poniesione wydatki.

Celem pełnej realizacji obu Przedsięwzięć Powiat Ostrołęcki zabezpieczył własne środki w wysokości 152 049,00 PLN.

Wyposażenie obu pracowni w specjalistyczny sprzęt umożliwi profesjonalne kształcenie uczniów, zdobycie wiedzy praktycznej w zawodzie technik technologii żywności i technik leśnik.

Realizacja Przedsięwzięć przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej oraz dokonywania samodzielnej oceny zachodzących zjawisk w procesach technologicznych.

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / PHARE 2003  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1505 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki