Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Projekt Nr POKL.09.02.00-14-045/10

Młode kadry – nasza przyszłość

realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.02.00-14-045/10-00 z dnia 24.05.2011r.

 

 
   

Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-14-045/10-00

Wniosek o dofinansowanie nr  WNA-POKL.09.02.00-14-045/10

 

Lider Projektu: „PROFILE” SCHOOL OF FLUENT ENGLISH Katarzyna Dąbrowska

Partner: Powiat Ostrołęcki

 

Termin realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2014 r.

Termin realizacji zajęć w ramach projektu: wrzesień 2011 – czerwiec 2014 (z pominięciem miesięcy wakacyjnych)

Liczba beneficjentów przewidywanych do objęcia projektem: 500 osób (ok. 166 osób rocznie)

 

Szkoły objęte projektem:

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu

Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie

 

Wartość projektu: 1 211 176,00 zł

Wartość rzeczowego wkładu własnego: 160 260,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 050 916,00 zł

 

 

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 


ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt będzie obejmował: dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów wskazanych w ankietach przez dyrektorów szkół i uczniów oraz zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu zawodowego. W ramach projektu przewiduje się zakup podręczników i innych materiałów dla uczestników zajęć.

Projekt będzie obejmował następujące roczne zajęcia (2 godziny tygodniowo):


 Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie

 zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego(zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 9 osób

                             - razem: 3 grupy x 9 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu (zajęcia w okresie wrzesień – kwiecień)

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

UWAGA! Projekt przewiduje zorganizowanie odwożenia uczniów tej szkoły do domów po zajęciach.


Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie

 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu (zajęcia w okresie wrzesień – kwiecień)

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób


Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie

 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

                             - razem: 3 grupy x 12 osób

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego(zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 9 osób

- razem: 3 grupy x 9 osób

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. rosyjskiego (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 9 osób

- razem: 3 grupy x 9 osób

 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu (zajęcia w okresie wrzesień – kwiecień)

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób


Technikum z Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego(zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 9 osób

- razem: 3 grupy x 9 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 9 osób

- razem: 3 grupy x 9 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu (zajęcia w okresie wrzesień – kwiecień)

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik leśnik (zajęcia w okresie wrzesień – kwiecień)

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii żywności (zajęcia w okresie wrzesień – kwiecień)

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób


Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego(zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 9 osób

- razem: 3 grupy x 9 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 9 osób

- razem: 3 grupy x 9 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu (zajęcia w okresie wrzesień – kwiecień)

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób


Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z j. polskiego (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego(zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 9 osób

- razem: 3 grupy x 9 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z j. angielskiego (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 9 osób

                            - razem: 3 grupy x 9 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk (zajęcia w okresie wrzesień – kwiecień)

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób


Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j.polskiego (zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego(zajęcia wrzesień – czerwiec lub wrzesień – kwiecień w zależności od wyników naboru):

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 9 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 9 osób

- razem: 3 grupy x 9 osób

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu (zajęcia w okresie wrzesień – kwiecień)

- w r. szk. 2011/2012: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2012/2013: 1 grupa x 12 osób

- w r. szk. 2013/2014: 1 grupa x 12 osób

- razem: 3 grupy x 12 osób

 


Projekt przewiduje:

zorganizowanie odwożenia uczniów tej szkoły do domów po zajęciach,

zakup podręczników i innych materiałów dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie,

organizację 2 godzinnych zajęć dotyczących problematyki równości szans kobiet i mężczyzn w każdej ze szkół każdego roku szkolnego.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

ANALIZA NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

 

Celem ogólnym projektu „Młode kadry - nasza przyszłość” trwającego  od września 2011 do czerwca 2014 wśród 515 uczennic (181) i uczniów (334) szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki było zwiększenie wiedzy  w zakresie:

1. kompetencji kluczowych - matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, porozumiewania się w językach obcych, porozumiewania się w języku ojczystym,

2. zajęć specjalistycznych – zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: technik agrobiznesu, technik leśnik, technik technologii żywności, technik informatyk,

Ustalono następujące cele szczegółowe:

·  poprawa i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej 7 szkół objętych projektem,

·  poprawa wyników w nauce u 70% uczestników projektu w ramach przedmiotów projektu,

· zwiększenie u 70% uczestników projektu poziomu zdawalności egzaminów zewnętrznych    przynajmniej do średniej wojewódzkiej,

·  zwiększenie pewności swojej atrakcyjności zawodowej przynajmniej u 40%  uczestników/-ek,

·  zwiększenie wrażliwości 515 uczniów i uczennic na aspekty równości szans kobiet i mężczyzn.

Głównym narzędziem badawczym efektywności projektu była analiza średnich ocen przed przystąpieniem do projektu i na zakończenie projektu. W efekcie w roku szkolnym 2011/2012 największy wzrost średniej ocen wśród szkół uzyskały: ZSP w Łysych: 48,08% z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, ZSP  w Myszyńcu: 31,09% z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego, ZSP w Kadzidle: 25,01%  z zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, 24,04% z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego oraz ZSP w Goworowie: 18,44% z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego.  W roku szkolnym 2012/2013 największy wzrost średniej ocen uzyskały: ZSP w Kadzidle: 32,01% z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, 20,19% z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, ZSP w Łysych: 30,80% z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, 22,33% z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych  z języka  angielskiego, ZSP w Myszyńcu: 25,00% z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego oraz ZSP w Czerwinie: 16,28%  z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki. W roku szkolnym 2013/2014 największy wzrost średniej ocen uzyskał ZSP w Łysych – 48,08%  z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, 22,33% z zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, ZSP w Kadzidle: 32,01% z dodatkowych  zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego,  22,87% z zajęć  dydaktyczno – wyrównawczych  z języka polskiego, ZSP w Myszyńcu: 26,18 % z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego oraz ZSP w Troszynie: 16,80% z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego. Udział uczniów w projekcie przyczynił się do podniesienia wyników w nauce oraz poprawił zdawalność matur.

Zarówno ogólne jak i szczegółowe cele projektu zostały w pełni zrealizowane. Fakt, że rezultaty twarde projektu zostały zrealizowane w szerszym niż w planowanym zakresie świadczy o wysokim poziomie podejmowanych przedsięwzięć i właściwym ich organizowaniu. Rezultaty miękkie projektu w największym stopniu zostały zrealizowane. Personel projektu, współpracujący na co dzień z uczniami i uczennicami, zdobył nowe doświadczenia co zapewne przyczyni się do wyższej jakości zajęć edukacyjnych.

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / POKL 2007-2013  / Młode kadry nasza przyszłość  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1777 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki