Kalendarz

Piątek 19 Stycznia 2018

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

 • Baner Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu
 • Mikołaj

I Ty możesz spotkać Mikołaja 2017

W dniu 15 grudnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce po raz kolejny zorganizowało dla rodzin zastępczych z terenu powiatu ostrołęckiego spotkanie wigilijne z Mikołajem, które odbyło się w Hotelu Korona w Krukach. W tym roku do organizacji uroczystości włączyło się Stowarzyszenie Pieczy Zastępczej „RAZEM Z DZIEĆMI”.

więcej ►

 • data: 2017-12-21
 • Młotek

Informacja o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, iż w wyniku zaproszenia ofertowego na zakup i dostawę tekstyliów do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom dla Dzieci" w Czarnowcu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę firmy. Więcej w załączeniu.

 

 • Logo Fundacji Po Drugie

Warsztaty „Ja. Nie piję.”

W dniach 29-30 sierpnia 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce odbyły się warsztaty w ramach projektu „Ja. Nie piję.” realizowanego przez Fundację po DRUGIE. W zajęciach wzięło udział 12 wychowanek pieczy zastępczej w wieku między 15 a 25 rokiem życia. Tematem przewodnim warsztatów było nadużywanie alkoholu, uzależnienie od niego oraz skutki spożywania alkoholu w ciąży. W programie wykorzystane zostały nowoczesne narzędzia edukacyjne, takie jak lalki imitujące zdrowe  niemowlę i dziecko urodzone z zespołem FASD, czy okulary, za pomocą których można zobaczyć świat oczami osoby nietrzeźwej. Głównymi metodami  edukacyjnymi były burze mózgów, prace plastyczne oraz odgrywanie ról, co umożliwiło angażowanie się uczestniczek na każdym etapie warsztatów.

 • data: 2017-09-08

Obchody Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 11 czerwca 2017 r. w godzinach 13:00-17:00 na placu parafialnym w Kadzidle ul.Sportowa 3 obchodzony będzie Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Imprezie towarzyszyć będzie wiele atrakcji i niespodzianek i będzie ona połączona z obchodami „Dnia Rodziny” organizowanymi dla mieszkańców Gminy Kadzidło. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy i dziećmi biologicznymi do udziału w spotkaniu. Dzieci i młodzież zapraszamy do samodzielnego wykonania prac plastycznych pn. „Moja rodzina” (prace można przywieść na spotkanie).
Zapraszamy do wspólnej zabawy, grillowania i poczęstunku!

 • data: 2017-06-06

Rusza edycja Programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku

Zgodnie z przyjętymi „Kierunkami działań i warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku” informujemy o terminach składania wniosków.

więcej ►

 • data: 2017-03-02

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 9 czerwca 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało po raz kolejny spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączone z Dniem Dziecka, które odbyło się w Parku Rozrywki „Knieja”. Uczestnikami były rodziny zastępcze wraz z dziećmi z terenu powiatu ostrołęckiego, łącznie ponad 100 osób.

więcej ►

 • data: 2016-06-16

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

więcej ►

 • data: 2016-03-08

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił Program wyrównywania różnic między regionami III. Obszary programu które będą realizowane w 2016 r.…

więcej ►

 • data: 2016-03-07

I Ty możesz spotkać Mikołaja 2015

Już po raz piętnasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało dla najmłodszych mieszkańców powiatu ostrołęckiego świąteczną akcję „I Ty możesz spotkać Mikołaja”. Spotkanie wigilijno-mikołajkowe odbyło się 17 grudnia w restauracji „Kwadrans” w Ostrołęce. W tym roku 110 paczek trafiło do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Podczas spotkania dzieci/młodzież wraz z opiekunami uczestniczyły we wspólnej zabawie i konkursach z nagrodami, a także loterii z atrakcyjnymi nagrodami.

więcej ►

 • data: 2015-12-21

Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w Internecie

W dniu 19.11.2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce odbyło się jednodniowe szkolenie w formie warsztatów pt. „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w Internecie” dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób prowadzących placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. W szkoleniu uczestniczyli także pracownicy PCPR. Uczestnicy mieli możliwość poznania współczesnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie przez dzieci z Internetu bez nadzoru osób dorosłych.

więcej ►

 • data: 2015-12-04

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim

Informujemy, że w latach 2015-2016 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim(I)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 310 osób w wieku 30 lat i powyżej (157K/153M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim,należących do grup defaworyzowanych. Więcej w ulotce do pobrania:

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 2 czerwca 2015r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle obchodzony był Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W imprezie wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi. Rodzina zastępcza to „najtrudniejszy zawód świata”, dlatego też chcąc podkreślić jaką trudną pracę wykonują na rzecz dzieci – Wicestarosta Ostrołęcki Pan Krzysztof Parzychowski wraz z przedstawicielami Rady Powiatu w Ostrołęce wręczyli rodzinom zastępczym zawodowym upominki w podziękowaniu za wytrwałość, cierpliwość i niewątpliwie „dobre serce”.

więcej ►

 • data: 2015.06.03

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim

Starosta Ostrołęcki ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Ostrołęckiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zaproszenie do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle

Rodziny zastępcze z dziećmi z terenu powiatu ostrołęckiego zapraszamy serdecznie 2 czerwca 2015 r. do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle na Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w godz. 13:00-16:00. Spotkanie poprowadzą animatorzy z Teatru Karuzela z Białegostoku. Zapraszamy do wspólnej zabawy, grillowania, poczęstunku, dla dzieci czeka niespodzianka.
Zapraszamy!

 • data: 2015.05.25

Aktywny Samorząd - ważne zmiany!

Rada Nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Powyższe zmiany dotyczą rozdziału X Tryb postępowania, ust. 2, który otrzymał nowe brzmienie: „2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż: 1) w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia, 2) w przypadku modułu II- do dnia 10 października, danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.” Oznacza to, że w module II, zgodnie z postulatami środowisk akademickich, wydłużono termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II w roku 2015 następuje:
a) na semestr letni 2014/2015 w okresie od  dnia 19 marca do dnia 30 marca 2015 roku,
b) na semestr zimowy 2015/2016 w okresie od 1 września do 10 października 2015 r.

 • data: 2015.05.18

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Informuję, że na stanowisko pracy: referent ds. świadczeń pieczy zastępczej, pomocy społecznej aplikację złożyła 1 osoba spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu – Pani Nina Konarzewska. W tym dniu też została dokonana kwalifikacja merytoryczna i na powyższe stanowisko zostanie zatrudniona Pani Nina Konarzewska zam. Ostrołęka, która posiada wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności i predyspozycje do pracy na tym stanowisku.

więcej ►

 • data: 2015.04.20

UWAGA STUDENCI - moduł II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Szczegóły na stronie PFRON: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2686,Zarzad-PFRON-wprowadzil-korzystne-zmiany-tresci-i-nowy-tekst-jednolity-dokumentu.html

 • data: 2015.03.27

Przewóz osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uprzejmie informuje, że powiat ostrołęcki zakupił w 2014 r. nowy „bus-taxi” do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Przewóz osób niepełnosprawnych świadczony jest odpłatnie. Cena za 1 km przejazdu samochodem wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote). Zgłoszenia na świadczenie przewozów przyjmowane są, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 68, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 lub telefonicznie 29 7646233. Pod tym telefonem można uzyskać więcej informacji. Jednocześnie zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z treścią „Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu samochodem typu mikrobus na terenie powiatu ostrołęckiego”.

więcej ►

 • data: 2015.03.18

Bezpłatne porady prawne

Uprzejmie informujemy, że nadal w roku bieżącym, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce mieszkańcy powiatu ostrołęckiego mogą korzystać z porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Prawnik udziela bezpłatnych porad w każdy piątek w godz. 14:00-16:00. Wizyty najlepiej uzgadniać telefonicznie (nr telefonu 29 7646233) bądź osobiście poniedziałek – piątek godz. 08:00-16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 listopada 68, pokój nr 11.

 • data: 2015.01.25

I Ty możesz spotkać Mikołaja 2014

Konkursy z nagrodami, loteria, wspólna zabawa, przedstawienie teatralne,to tylko niektóre atrakcje przygotowane dla najmłodszych mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Po raz kolejny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zorganizowało przedświąteczną akcję „I ty możesz spotkać Mikołaja”. Impreza odbyła się 19 grudnia w restauracji „Kwadrans” w Ostrołęce. W tym roku paczki otrzymało 120 dzieci. Trafiły one do dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyło 5 rodzin wielodzietnych wytypowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które otrzymały rodzinne paczki w ramach promowania „Karty Dużej Rodziny”. Podczas spotkania maluchy mogły też obejrzeć przedstawienie pn.: ”W lodowym miasteczku”  w wykonaniu aktorów „Studia Karuzela” z Białegostoku.

więcej ►

 • data: 2015.01.04

Wyróżnienie „Zawsze Pomocni” dla PCPR

W roku bieżącym PCPR w Ostrołęce otrzymało od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wyróżnienie „Zawsze Pomocni” jako jednostka przygotowana do działań aktywnej integracji, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i działań własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku jednostki w środowisku lokalnym. Ponadto indywidualne wyróżnienia otrzymali dwaj pracownicy tut. Centrum tj. Edyta Pędzich – specjalista pracy z rodziną i Anna Skórska-Prytulak - psycholog, za zaangażowanie we współpracę na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

więcej ►

 • data: 2014.12.16

Nowa siedziba PCPR w Ostrołęce!

W dniu 15 października 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Jednostka dotychczas mieściła się na ul. Szpitalnej 2. Obecna siedziba to budynek Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy 11 Listopada 68. W trakcie uroczystego otwarcia dokonano poświęcenia nowych pomieszczeń a także  nowego samochodu zakupionego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowa siedziba to znacznie lepsze warunki lokalowe dla pracowników i klientów Centrum.

więcej ►

 • data: 2014.10.29

Obchody Powiatowego Dnia Rodziny

W dniu 4 czerwca 2014 r. w godzinach 12.00-16.00 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle obchodzony był Powiatowy Dzień Rodziny pod hasłem „Rodzina, wspólnota, tożsamość”, w ramach trwających XIV Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”. W imprezie wzięły udział rodziny zastępcze wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy, a także inne dzieci - uczestnicy Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”. W czasie uroczystości zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego pn.: „Moja rodzina”. Ponadto wyróżnione zostały 4 rodziny zastępcze zawodowe za długoletnie pełnienie funkcji opiekunów zastępczych. Dla uczestników został zorganizowany spektakl teatralny pn.: „Tadek Niejadek”, zabawy i gry rodzinne.

więcej ►

 • data: 2014.06.07

Informacja dotycząca projektu pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”

PFRON realizuje projekt pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców na temat konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

więcej ►

 • data: 2014.02.28

Informacja dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że rodziny zastępcze z terenu powiatu ostrołęckiego oraz dzieci przebywające pod ich opieką mogą korzystać ze wsparcia psychologa w swoim środowisku zamieszkania. Zapraszamy dzieci i rodziny zastępcze do Centrum, do pokoju 10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 29/ 764 62 33.

 • data: 2014.02.20

Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Nr 600/2013 z dnia 12 listopada 2013r. Zarząd Powiatu w Ostrołęce dokonał wyboru podmiotu na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powierzając realizację zadania „Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrołęckiego”.

Powyższe zadanie zostanie powierzone Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddział Rejonowy w Ostrołęce od 1 stycznia 2014r.

 • data: 2013.11.18

Szukamy rodziców zastępczych!

Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze

Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji. Nie mniej ważne jest prawo każdego człowieka do wychowania i życia w rodzinie. Ważne, bo daje gwarancję prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i psychicznego, a zatem przyjmowania w przyszłości postaw pożądanych społecznie. Na terenie powiatu ostrołęckiego toczy się walka o to, by każde dziecko miało dom.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce będące jednocześnie organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych właściwej opieki, osieroconych i niechcianych. Przyszły rodzic zastępczy powinien być wrażliwy na krzywdę dzieci, posiadać wielkie serce, chcieć zaopiekować się dzieckiem opuszczonym i stworzyć mu dom.

Rodzicielstwo zastępcze to nie działalność charytatywna.

Każda rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na utrzymanie dziecka; w przypadku pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej z jednym z opiekunów zastępczych zawierana jest umowa-zlecenie, w ramach której rodzic zastępczy otrzymuje wynagrodzenie. Rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywa więcej niż troje dzieci mogą ubiega się o środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem budynku mieszkalnego, opiekunowie zastępczy po zorganizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie tegoż wypoczynku itp.

Wszystkie rodziny zastępcze pozostają pod fachowym wsparciem koordynatorów pieczy zastępczej i innych specjalistów, na pomoc których zawsze mogą liczyć.

Wymagania dla kandydatów na rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka.

Zatem i Ty sam możesz dać szansę, choć jednemu dziecku na prawdziwy dom. Nie obawiaj się przyjść i zapytać. Kandydaci zakwalifikowani do pełnienia powyższej roli zostaną zaproszeni na bezpłatne szkolenie.

Pamiętaj, człowiek jest tyle wart ile może dać z siebie innym!

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do siedzibyPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Szpitalna 2, 07-410 Ostrołęka w godz. 8:00-16:00, tel. 29 7642338 lub 29 7646233 (budynek Starostwa Powiatowego w Ostrołęce).

 • data: 2013.09.10

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Aktualności  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: promocja@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 11319 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8:00 - 16:00
(od pn do pt)