Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

Partnerstwo:

Powiat Ostrołęcki

Gmina Myszyniec 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

Lider Projektu:

Gmina Myszyniec

 

Piszą o nas:

www.nowaostroleka.pl

 

Szacowana wartość projektu zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 19.06.2013r. do umowy partnerstwa -5 197 307,28 zł

3 638 115,10 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

278 199,42 zł - wkład Gminy Myszyniec

88 213,86 zł  - wkład Parafi Rzymsko - Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

49 175,63 zł wkład własny Powiatu Ostrołęckiego

pozostałe środki pochodzić będą od indywidualnych mieszkańców

Okres realizacji projektu: od 28.12.2010r. do 30.12.2013r.

Prace polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Powiatowych zaplanowane są zgodnie z harmonogramem na III kw. br.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (strona internetowa Lidera Projektu)- www.nowoczesnagmina.pl

 


 

24 października 2011r. w Warszawie została podpisana została Umowa o dofinansowanie Nr RPMA.04.03.00-14-148/10-00 Projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Myszyniec i województwa mazowieckiego.

W ramach projektu zostaną zamontowane w 2012 roku dwie instalacje fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynku szkoły (instalacja 3,8 kW każda, 18 szt. ogniw fotowoltaicznych każda + 2 instalacje).

Szacowana wartość projektu na lata 2010-2012 ogółem wynosi 9 606 400,04 zł, w tym EFRR wynosi 6 724 479,03 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 92 721,18 zł i stanowi 0,97% wartości projektu oraz 30% wartości robót instalacji fotowoltaicznych w budynku ZSP w Myszyńcu.

 

Realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 


 

REALIZACJA

W IV kwartale 2013 roku na budynku zespołu szkół został wykonany montaż  instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Wartość projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 5 197 307,28 zł, wartość instalacji fotowoltaicznych 163 918,79 zł w tym wkład własny Powiatu Ostrołęckiego wyniósł 49 175,63 zł.

Nawigacja

Oświata  / Projekty z udziałem środków zewnętrznych  / RPO WM 2007-2013  / Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 1264 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki