Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Piątek 25 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Rekrutacja do projektu systemowego „LEPSZY START” na 2011 rok

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO "LEPSZY START"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce rozpoczyna kolejny nabór osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie systemowym „Lepszy Start”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, którego głównym celem jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, realizowany będzie w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku.

Uczestnicy objęci zostaną wsparciem w formie:

 • doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz prawnego,
 • podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych (prawo jazdy kat.B, kat.C; kurs koparko-ładowarka; kurs kosmetyczny; kurs administracyjno-biurowy; ogrodniczy itp.),
 • warsztatów kompetencji społecznych, turnusu rehabilitacyjnego i/lub indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych.

Do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne spełniające następujące kryteria:

 • zameldowane na terenie powiatu ostrołęckiego;
 • posiadające udokumentowaną niepełnosprawność w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim;
 • pracujące lub niepracujące w wieku aktywności zawodowej (kobiety w wieku 18–59 lat, mężczyźni w wieku 18–64 lat);
 • nie objęte podobnym wsparciem w ramach projektów realizowanych przez inne instytucje;
 • deklarujące chęć uczestnictwa w projekcie (we wszystkich zaproponowanych działaniach).

W pierwszej kolejności przyjmowane będą niepełnosprawne kobiety w stopniu znacznym i umiarkowanym, niepracujące, nieuczestniczące w poprzednich edycjach tego projektu.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest poniżej na naszej stronie internetowej. Formularz można przesłać drogą elektroniczną na e-mail: anna.gadomska@powiatostrolecki.pl, przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Szpitalna 2, jak również wypełnić osobiście w siedzibie Centrum. Wszelkich dodatkowych informacji o naborze udzieli pracownik ds. doradztwa osób niepełnosprawnych w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 i telefonicznie 29 7645788 kom. 608 320 317.

REKRUTACJA WSTĘPNA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO "LEPSZY START"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje o przystąpieniu w 2011 roku do realizacji IV edycji projektu systemowego "Lepszy Start" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i innych z terenu powiatu ostrołęckiego.

Czas realizacji:

01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Grupy docelowe:

Wychowankowie przebywający lub opuszczający placówkę opiekuńczo–wychowawczą / rodzinę zastępczą / specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy i inne ,w wieku 17-25 lat oraz osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej 15-64 lat z terenu powiatu ostrołęckiego.

Szczegółowe kryteria wyboru zamieszczone są w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Lepszy Start”,  który dostępny jest w drukach do pobrania.

Rekrutacja będzie trwała do 31 marca 2011 r. Jej celem jest wyłonienie uczestników projektu: 21 wychowanków oraz 27 osób niepełnosprawnych.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, w terminie od 24 lutego do 31 marca 2011 roku w celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

 • wychowankowie pokój nr 7 - pracownik socjalny przyjmuje w godz. 8.00-16.00, tel.: 29 7642338, 608 321 189,
 • osoby niepełnosprawne pokój nr 17 - pracownik ds. osób niepełnosprawnych przyjmuje
  w godz. 8.00-16.00, tel.: 29 7645788, 608 320 317.

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Rekrutacja  / Rekrutacja do projektu systemowego „LEPSZY START” na 2011 rok  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3581 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki