Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Sobota 26 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Rekrutacja do projektu systemowego „LEPSZY START” na 2012 rok

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Zakończyła się rekrutacja do projektu systemowego „Lepszy Start” na 2012 rok. Do udziału w projekcie zakwalifikowało się: 14 wychowanków pieczy zastępczej, z czego 7 kontynuuje udział w projekcie; 23 osoby niepełnosprawne oraz 5 kobiet nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.

 • data: 2012.05.28

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „LEPSZY START” NA LATA 2012-2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostrołęce informuje, że przystępuje do realizacji projektu systemowego „Lepszy Start”, którego V edycja realizowana będzie w latach 2012 – 2014. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet  VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ostrołęckiego.

Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne,  nieaktywne zawodowo kobiety ze względu na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi oraz wychowankowie pieczy zastępczej z trudnościami z integracją społeczną i zawodową. Spełniający następujące kryteria:

 • pracują i/lub nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
 • zamieszkują i/lub są zameldowane w powiecie ostrołęckim,
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
 • deklarują chęć udziału w projekcie,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w przypadku nieaktywnych zawodowo kobiet, posiadają decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.

Grupy docelowe objęte zostaną wsparciem, określonym indywidualnie według potrzeb uczestników projektu w ramach następujących działań:

dla wychowanków:

 • indywidualne i/lub grupowe poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, broker edukacyjny, psycholog, prawnik, terapeuta, itp.),
 • szkolenia i kursy zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje,
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym,
 • pomoc w sfinansowaniu kosztów nauki na poziomie wyższym,
 • sfinansowanie całości lub części kosztów zakwaterowania w akademiku, internacie, stancji, w tym w mieszkaniu chronionym,
 • wyjazdowy trening umiejętności  i kompetencji społecznych z programem turystycznym,
 • talony na samodzielny zakup usług społecznych,
 • wsparcie koordynatora pieczy zastępczej dla wychowanka i jego rodziny zastępczej,
 • wsparcie pracowników socjalnych.

dla osób niepełnosprawnych:

 • indywidualne i/lub grupowe poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, broker edukacyjny, psycholog, prawnik, terapeuta, itp.),
 • szkolenia i kursy zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje,
 • turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z warsztatami umiejętności i kompetencji społecznych,
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
 • talony na samodzielny zakup usług społecznych,
 • wsparcie pracowników ds. doradztwa osób niepełnosprawnych i ds. rehabilitacji społecznej.

dla nieaktywnych zawodowo kobiet ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym:

 • indywidualne i/lub grupowe poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, terapeuta, itp.),
 • warsztaty wytwarzania dekoracyjnych przedmiotów użytkowych i rękodzieła celem zdobycia nowych umiejętności zawodowych,
 • turnus rehabilitacyjny dla matek i ich dzieci niepełnosprawnych z warsztatami umiejętności i kompetencji społecznych,
 • talony na samodzielny zakup usług społecznych,
 • wsparcie pracowników ds. doradztwa osób niepełnosprawnych i ds. rehabilitacji społecznej.

Uczestnicy projektu dodatkowo objęci zostaną działaniami środowiskowymi, w ramach których przewidziane zostały spotkania integracyjne i wyjazdy do teatru z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” oraz „Mikołajek”.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, w celu złożenia dokumentów aplikacyjnych i odbycia spotkań rekrutacyjnych:

 • wychowankowiepokój nr 7, pracownik socjalny przyjmuje w godz. 8.00-16.00, tel.: 29 7642338,
 • osoby niepełnosprawne i nieaktywne zawodowo kobietypokój nr 17 – pracownik ds. doradztwa osób niepełnosprawnych przyjmuje w godz. 8.00-16.00, tel.: 29 7645788.

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rekrutacja trwa przez cały okres realizacji projektu, do wyczerpania limitu uczestników określonych w projekcie: łącznie 120 kobiet i mężczyzn, w tym w 2012 r. – 42 os., 2013 r.      – 66 os., 2014 r. – 12 os. W pierwszej kolejności przyjmowane będą kobiety.

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Rekrutacja  / Rekrutacja do projektu systemowego „LEPSZY START” na 2012 rok  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3785 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki