Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 22 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

  • Facebook
  • -
  • -

Szybkie linki

Treść strony

ZAWODY I KURSY KWALIFIKACYJNE W KTÓRYCH KSZTAŁCĄ SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ POWIAT OSTROŁĘCKI

ROK SZKOLNY 2019/2020


 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 


 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 


 

ROK SZKOLNY 2012/2013

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadza od 1 września 2012 r. do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia - kwalifikacyjny kurs zawodowy. Kursowe formy kształcenia zawodowego w miejsce szkół dla dorosłych (te zostaną w większości zlikwidowane) to pomysł na integrację szkolnych i pozaszkolnych form nauczania.

Ukończenie  kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy  prowadzony będzie według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie tylko jednej kwalifikacji.

Jeśli, dla przykładu, ktoś zechce zdobyć zawód :

- rolnika - powinien ukończyć kurs z zakresu  prowadzenie produkcji rolniczej,   

- technika rolnika - powinien  ukończyć dwa kursy kwalifikacyjne : prowadzenie produkcji rolniczej orazorganizację i nadzorowanie produkcji rolniczej

- sprzedawcy  -  powinien ukończyć  kurs kwalifikacyjny  z zakresu  prowadzenie sprzedaży,

- technika handlowca - powinien ukończyć dwa kursy kwalifikacyjne : prowadzenie sprzedaży oraz prowadzenie działalności handlowej,

- technika agrobiznesu - powinien ukończyć dwa kursy kwalifikacyjne : prowadzenie produkcji rolniczej oraz organizację i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie,

- technika leśnika  - powinien ukończyć dwa kursy  kwalifikacyjne : ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych oraz użytkowanie zasobów leśnych.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego należy zdać egzamin zawodowy, przeprowadzany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Aby otrzymać zawód technika oprócz zdanych egzaminów zawodowych trzeba posiadać średnie wykształcenie.

 Reasumując: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagający dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Kwalifikacje w zawodzie, które można zdobywać  na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U z dnia  3 stycznia 2012 r. poz. 7). Jest ich w tym rozporządzeniu  aż 252.

Zajęcia na kursach odbywać się będą przede wszystkim w systemie weekendowym wychodząc naprzeciw osobom pracującym.

Nabór słuchaczy na kursy trwa – dokumenty należy składać w sekretariatach Zespołów Szkół. Pierwsze grupy ruszą z zajęciami już we wrześniu.

Zespoły Szkół prowadzone przez Powiat Ostrołęcki uruchamiają w nowym roku szkolnym 2012/2013 następujące kursy kwalifikacyjne:

Nawigacja

Oświata  / Akty prawa miejscowego z zakresu oświaty  / Zawody i kursy kwalifikacyjne w których kształcą szkoły prowadzone przez Powiat Ostrołęcki  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 4214 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki