Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Wtorek 27 Października 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Rekrutacja do projektu systemowego „LEPSZY START” na 2013 rok

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „LEPSZY START” NA 2013 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostrołęce informuje, iż w systemie ciągłym trwa nabór uczestników do projektu systemowego „Lepszy Start”, realizowanego w latach 2012 – 2014, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo kobiety ze względu na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi oraz wychowanków pieczy zastępczej spełniających następujące kryteria:

 • pracują i/lub nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
 • zamieszkują i/lub są zameldowane w powiecie ostrołęckim,
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
 • deklarują chęć udziału w projekcie,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w przypadku nieaktywnych zawodowo kobiet, posiadają decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 • pokój nr 7 - wychowankowie pieczy zastępczej, tel.: 29 7642338, e-mail: anna.kopciowska-kusmierczyk@powiatostrolecki.pl
 • pokój nr 17 - osoby niepełnosprawne i nieaktywne zawodowo kobiety, tel.: 29 7645788, e-mail: anna.gadomska@powiatostrolecki.pl

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Nabór trwa przez cały okres realizacji projektu, do wyczerpania limitu uczestników określonych w projekcie – 148 osób.

Cel projektu – zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym pochodzących z terenu powiatu ostrołęckiego.

Formy wsparcia – określone indywidualną ścieżką wsparcia, uwzględniające potrzeby uczestnika:

Osoby niepełnosprawne:

 • poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, broker edukacyjny, psycholog, prawnik, terapeuta, itp.) indywidualne i/lub grupowe,
 • szkolenia i kursy zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje (np.: prawo jazdy kat. „B”, „C”, „C+E”, spawanie metodą MAG i TIG, operator koparkoładowarki kl. III, magazynier,  obsługa wózka jezdniowego, pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych, kosmetyczny, projektowanie ogrodów, kursy językowe, itp.),
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym (kursy maturalne, dokształcające, korepetycje, koszty materiałów dydaktycznych i książek),
 • turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z warsztatami umiejętności i kompetencji społecznych,
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
 • talony na samodzielny zakup usług społecznych (zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe, usługi stomatologiczne, kosmetyczno-fryzjerskie, itp.),
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • wsparcie pracowników ds. doradztwa osób niepełnosprawnych i ds. rehabilitacji społecznej.

Nieaktywne zawodowo kobiety ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym:

 • poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, terapeuta, itp.) indywidualne i/lub grupowe,
 • warsztaty wytwarzania dekoracyjnych przedmiotów użytkowych i rękodzieła celem zdobycia nowych umiejętności zawodowych,
 • turnus rehabilitacyjny dla matek i ich dzieci niepełnosprawnych z warsztatami umiejętności i kompetencji społecznych,
 • talony na samodzielny zakup usług społecznych (zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe, usługi stomatologiczne, kosmetyczno-fryzjerskie, itp.),
 • wsparcie asystenta rodziny,
 • wsparcie pracowników ds. doradztwa osób niepełnosprawnych i ds. rehabilitacji społecznej.

Wychowankowie pieczy zastępczej:

 • poradnictwo specjalistyczne (doradca zawodowy, broker edukacyjny, psycholog, prawnik, terapeuta, itp.) indywidualne i/lub grupowe,
 • szkolenia i kursy zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje,
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym (kursy maturalne, dokształcające, korepetycje, koszty materiałów dydaktycznych i książek),
 • dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym,
 • sfinansowanie całości lub części kosztów zakwaterowania w akademiku, internacie, stancji, w tym w mieszkaniu chronionym,
 • wyjazdowe treningi umiejętności  i kompetencji społecznych z programem turystycznym,
 • talony na samodzielny zakup usług społecznych (zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe, usługi stomatologiczne, kosmetyczno-fryzjerskie, itp.),
 • wsparcie koordynatora pieczy zastępczej dla wychowanka i jego rodziny zastępczej,
 • wsparcie pracowników socjalnych.

Wsparcie towarzyszące:

 • zwrot kosztów dojazdów na zajęcia realizowane w ramach projektu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i/lub osobą zależną w okresie trwania zajęć realizowanych w ramach projektu.

Uczestnicy projektu dodatkowo objęci zostaną działaniami środowiskowymi, w ramach których przewidziane zostały spotkania integracyjne i wyjazdy do teatru z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” oraz „Mikołajek”.

Informacji o projekcie oraz zasadach rekrutacji i udziału w projekcie można uzyskać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, tel. 29 7642338, 29 7645788, e-mail: pcpr@powiatostrolecki.pl oraz na stronie internetowej powiatu ostrołęckiego www.powiatostrolecki.pl w zakładce „Projekt Lepszy Start”.

 • data: 2012.11.29

Nawigacja

Projekt „Lepszy Start”  / Rekrutacja  / Rekrutacja do projektu systemowego „LEPSZY START” na 2013 rok  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3817 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki