Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Kalendarz

Czwartek 24 Września 2020

Wyszukiwarka

Menu główne

Bannery

 • Facebook
 • -
 • -

Szybkie linki

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert
2012.03.01

Wybór oferty na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

W dniu 3 kwietnia 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce dokonało wyboru oferty na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. W odpowiedzi na nasze zaproszenie wpłynęły dwie oferty złożone przez:

 

 1. Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Wołominie.
 2. Dwóch trenerów PRIDE uprawnionych do przeprowadzania szkolenia dla kandydatów do pełnienia powyższych funkcji: Danuta Szymaniewska – pedagog, Łukasz Możejewski – psycholog z Ostrołęki.

Uwzględniając koszt szkolenia tut. Centrum wybrało ofertę złożoną przez osoby wskazane w punkcie 2. Dziękujemy za odpowiedź na nasze zaproszenie.

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2012.04.26

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

W związku z art. 43 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

1. Szkolenie obejmować będzie ok. 6 rodzin w formie:

 • badania psychologiczno – pedagogiczne kandydatów;
 • szkolenie podstawowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnych domów dziecka;
 • doszkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia ;
 • doszkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej specjalistycznej;
 • zapewnienie materiałów w trakcie szkolenia;
 • wydanie świadectw w sprawie ukończenia szkolenia.

2. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez 2-ch uprawnionych trenerów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie w szkoleniu poparte stosownymi  referencjami.

3. Termin szkolenia: kwiecień – sierpień 2012 r. Miejsce: Ostrołęka.

4. Osoby/podmioty posiadające uprawnienia do realizacji niniejszego zadania zainteresowane ofertą winny złożyć pisemną ofertę na realizację zadania z określeniem:

 • wartości przeszkolenia podstawowego 1 pary/osoby na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej/ zawodowej, rodzinnych  domów dziecka wraz  z diagnozą psychologiczno – pedagogiczną;
 • wartości doszkolenia rodziny zastępczej zawodowej na pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego;
 • wartości doszkolenia rodziny zastępczej zawodowej do pełnienia funkcji rodziny specjalistycznej;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób do przeprowadzenia szkolenia (np. dyplom psychologa, dyplom pedagoga), certyfikat do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej);
 • referencje, o których mowa w pkt 2.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zapewnia lokal do przeprowadzenia szkoleń w terminach uzgodnionych z kandydatami i realizującymi niniejsze zadanie.

6. Kryteria stosowane przy wyborze oferty to - koszt szkolenia.

7. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, pokój nr 9 lub wysyłać pocztą (decyduje data wpływu do naszej jednostki) w terminie do dnia 20 marca 2012r. do godz. 15:00.

8. Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru ofert i zostanie ogłoszony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce:

http://www.powiat.ostroleka.pl

oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce:

http://www.powiat.ostroleka.pl/index.php?strona=373

Wszelkich informacji udziela Dyrektor PCPR w Ostrołęce Emilia Szymańska telefonicznie pod numerem telefonu 29 764 62 33 bądź mailem: pcpr@powiatostrolecki.pl

Wanda Emilia Szymańska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrołęce
 • data: 2012.03.01

Nawigacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  / Zamówienia  / Zamówienia - 2012  / Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów...  / 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl.gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

Licznik odwiedzin

Jesteś 3073 osobą na stronie

Godziny otwarcia

Zapraszamy do naszej siedziby w godzinach:

8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki

8:00 - 17:30 - wtorki

8:00 - 14:30 - piątki